Vad är kortets säkerhetskod?

Kontokortets säkerhetskod är ett tresiffrigt nummer som är tryckt på kortets baksida, efter själva kortnumret:
 
 
Säkerhetskod
 

Stäng fönstret