LCHF-magasinets jul- och nyårsnummer

LCHFomslag5.17-2

Kommentar av dr. Andreas Eenfeldt: En rubrik ovan nämner att man kan bli frisk från Alzheimers sjukdom. Det är tyvärr att dra stora växlar på en liten studie. Sanningen är nog tyvärr att man (i bästa fall) kan förebygga sjukdomen, få modesta förbättringar av befintlig sjukdom, och förhoppningsvis bromsa eller skjuta upp försämring. Detta är förstås ändå fantastiskt om det skulle visa sig stämma, men någon läkning av uttalad befintlig Alzheimer-sjukdom är av allt att döma inte möjlig med dagens kunskap.

LCHF-magasinets jul- och nyårsnummer (5/2017) har precis kommit ut. Här skriver chefredaktör Bo Zackrisson lite om innehållet:

Martina Johansson skriver en stor artikel om lipödem. Martina har träffat Catharina Lindgren som själv är lipödemiker. Lipödem är ett vanligt men nästan okänt sjukdomstillstånd. Många av de viktproblem som främst drabbar kvinnor, kan förklaras av lipödem. Sjukvården är tyvärr både okunnig och illa rustad att behandla tillståndet.

Det är också roligt att kunna publicera en intervju med diabetessjuksköterskan Tina Brus. Hennes sätt att behandla sina patienter är både modernt och helt enligt de principer som lågkolhydratkosten bygger på. Hennes framgångar i patientarbetet visar att hon är på rätt väg.
Vi rapporterar även från två spännande seminarier som har ägt rum under hösten.

Annika Dahlqvist uppmärksammar sockret – det vita gift som kanske utgör den tyngsta komponenten i vårt sjukdomspanorama. Johan Falk reder ut begreppen kring vår komplicerade metabolism och My Westerdahl har tagit mod till sig att testa bönor.

Alla miljardsatsningar på att ta fram ett verksamt läkemedel mot Alzheimers sjukdom har hittills varit resultatlösa. Men – en liten forskargrupp i USA har för första gången lyckats reversera sjukdomen. Läs Bo Zackrissons epistel.

Tommy Runesson och Monique Svalberg (Forslund) svarar förstås för de näringsriktiga recepten.

Prenumerera på LCHF-magasinet
LCHF-magasinet vill vara en rik kunskapskälla att ösa ur. Vår strävan är att bevaka utvecklingen inom kost och hälsa och vaska fram det som vi tycker är viktigt. Vi hoppas att alla tusentals personer som är intresserade av LCHF och som deltar i de sociala medierna och ibland köper ett och annat lösnummer, vill börja prenumerera på tidningen. Det är bara att gå in på lchfmagasinet.se och beställa en prenumeration. Där kan du även beställa tidigare nummer.

Gott Nytt År hälsar

Bo Zackrisson
Chefredaktör och ansvarig utgivare
LCHF-magasinet

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg