11 kommentarer

 1. Tony
  Utmärkt.
  När kräver vi samma sak här i Sverige?
 2. Henrik
  Kan inte kostdoktorn sätta ihop en lista på 50 välkända som vill ändra kostråden, så att de gynnar folkhälsan.
  I stället för att bara se till livsmedelsindustrins "behov"
  av ökad försäljning.
  När de är c:a 50 med på listan så kan den spridas i mass-
  omfattning. För takten på ökningen av diabetes, fetman och alla följdsjukdommar kommer att knäcka statens
  ekonomi om inget görs.
 3. Piltson
  Henrik

  Kunde femtio personer med kvalifikationen "välkänd" tänkas vara mer effektiva än tolv personer med kvalifikationen "näringsvetenskapare" var för sex år sedan?

  En och annan kanske kan erinra sig de tolv vetenskaparnas insats våren 2009:

  http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelsverket
  -bor-omedelbart-sluta-med-kostrad-till-allmanheten

  Effekten blev svar av typen "yxskaft" från Livsmedelsverket. Där hade man faktiskt inget alls att säga i själva frågan. Och två år senare var saken glömd, för då återkom verket med en presskampanj om att det "bland experter världen över" skulle finnas en "samsyn" att mättat fett är livsfarligt i längden. (De som inte var med då rekommenderas sid. 190f i Piltsons bok "Kulinaria", Gidlund 2013).

  Så om man nu istället byter ut vetenskaparna mot "välkänt" folk och nästan femdubblar antalet, kunde dessa vara mer framgångsrika?

  De som vet mer om opinionsforskning kanske kan ha idéer om förslaget. Iså fall, kom med namnförslag!

  Svar: #4
 4. Henrik
  Vad som är effektivt vet naturligtvis inte jag, men jag tycker
  att det borde vara människor som representerar olika delar av samhället.
  Hade det varit för 150 år sedan hade jag sagt att de borde vara adel präster borgare och bönder.
  Men idag så borde dagens samhälle vara representerat.
  Företagsledare, vetenskapsmän o kvinnor, politiker, idrottsfolk, skådespelare o.s.v. tjänstemän arbetare,
  eller vilken uppdelning som kan ge mest effekt på opinionsbildningen.
  Vad som är bäst vet man väl först efteråt.
 5. Piltson
  Henrik
  Jag ser att den länk jag erbjöd inte leder ända fram. Den som vill läsa de tolvs inlägg måste googla på frasen:

  "-bor-omedelbart-sluta-med-kostrad-till-allmanheten"

  Jag kan försäkra att det vore värt besväret. Man förklarade rakt ut att verket antingen saknar kunskap i medicin eller också avsiktligt bedrar oss. Sedan finns länkar till verkets pinsamt menlösa svar.

  Episoden illustrerade den hederliga forskningens kraftlöshet gentemot maktapparaten. Om vi nu istället skall ställa hoppet till "kvinnor, politiker, idrottsfolk, skådespelare o.s.v". så kan jag föreslå åtminstone EN svensk kandidat. Han ser idag avsevärt fräschare ut än han gjorde i filmer som inspelades för några år sedan. Orsaken kan vara att han slutat äta mjölmat.

  Nej, han skall inte namnges här. Först måste jag söka hans samtycke. Men hur skulle det vara att rekrytera Silvia som galjonsfigur?

 6. Piltson
  OK, här är en länk som faktiskt leder ända fram, har just kollat.

  http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2009/04/07/livsmedelsverket-bor-...

  Grejen var att Livsmedelsverket hade uppmanats att lägga fram vetenskapliga belägg för sina anvisningar. Så de kom med en lista med 70 arbeten. De tolv såg närmare på allihop och fann att de allra flesta handlade om nåt annat.

  Sedan dess har verket fått en ny chef, som nyligen förklarat att det i stort sett föreligger enighet i kostfrågorna runtom i världen! Han upprepar verkets synsätt från 2009 utan att ha satt sig in i ärendet.

  Henrik, om du lyckas få ihop femtio "välkända" personer som vore beredda att engagera sig i detta, så skall jag faktiskt ordna en kattvakt för 3-4 dagar och komma med som skyltbärare till besöket hos SLV i Uppsala.

 7. Henrik
  Jag tycker inte heller, att kräva att SLV skall sluta med kostråd till allmänheten är ett bra krav.
  Voleks m. fl, ide´, att kostråden skall utformas i enlighet med den bästa vetenskapen.
  Kostråd som har möjlighet att vända utvecklingen av
  fetma, och typ2 diabetes, som har blivit följden av de fettsnåla, och kolhydrat rika kostråden.
 8. Piltson
  "...i enlighet med den bästa vetenskapen."

  Jotack, och vad är då den bästa vetenskapen?

  Ralf Sundberg visade ganska tydligt att det inte kan vara industrifinansierade siffermanipulationer. ("Forskningsfusket", kap. 9-10) Så jag skulle istället föreslå den historiskt belagda erfarenheten från Hippokrates fram till c:a 1970.

  Profeten Jesajas tal om "feta mustiga rätter" vore en anslående utgångspunkt (körde fram den i inledningen till "Kulinaria"), men det finns mera gediget material att åberopa. Huvudsaken är att man inte låter sig förledas av idén att man behöver statistiskt underbyggd information. Det är ju bara ett verkningsfullt sätt att vilseleda folk.

 9. Henrik
  SLV är inte högsta instans i frågan generaldirektören
  tillsätts av regeringen. Så kostråden är en politisk fråga,
  och då bör man kräva av regeringen, att de begränsar
  socker intaget till 5% som WHO vill, och att SLV får en
  generaldirektör som får i uppdrag att genomföra det.

  Sedan bör de omotiverade synen på naturligt mättat fet
  ändras.

  Får man inte regeringen att ändra sin hållning, som i praktiken innebär att överlämna frågan till livsmedels-
  företagens lobbyister, så sprider man i alla fall propaganda för en vettigare kosthållning.

 10. Piltson
  "den omotiverade synen på naturligt mättat fett.."

  Ja, hur uppstod den egentligen?

  I ett radiotal 1936 framhöll Herman Göring att smör inte vore önskvärt, eftersom man skulle bli fet av det. Han tyckte att vapen vore viktigare.

  Därmed frångick Göring Guds löfte till Israels barn redan i 1:a Mosebok, att de skulle må så bra eftersom de skulle få äta "av fettet i landet".

  Kan villfarelsen spåras före 1936? Jag har inte lyckats.

 11. Sive
  Tidningen Dagens ETC skrev i fredags detaljerat om Livsmedelsverkets kopplingar till livsmedelsindustrin:
  "Myndigheten är köpt av matjättarna"
  http://www.etc.se/inrikes/myndigheten-ar-kopt-av-matjattarna

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg