Iatrogen diabetesepidemi?

Typ 2 diabetes i Finland

Iatrogen är ett ord som används om (oavsiktligt) negativa resultat av medicinsk vård eller rådgivning.

Vad sägs om råd som kan tänkas vara medskyldiga till att två miljoner människor riskerar att få diabetes?

Två miljoner människor – bara i Finland…

Diabetesökningen i Finland

En finsk rapport ger en skrämmande bild av diabetesläget.

Antalet diabetiker ökar snabbare än man tidigare har trott. Fetman ökar i vårt land och leder till en diabetesepidemi som förefaller att ha tagit alla på säng. Nästan hälften av befolkningen i vuxen ålder riskerar att insjukna i typ 2-diabetes om fetman ökar i lika snabb takt också framöver… Vårdresurserna kommer att sina till följd av fetmaepidemin. Våra möjligheter att ta hand om alla diabetiker minskar om vi inte lyckas motverka typ 2-diabetes.

Redan nu är läget alarmerande för Finlands 5,3 miljoner invånare:

Hos oss i Finland har diabetes blivit en folksjukdom och hela 10 % av den vuxna befolkningen har diabetes. Ungefär 280 000 personer får behandling för sjukdomen och merparten av dem har typ 2-diabetes…. Det finns [dessutom] omkring 500 000 personer i Finland med nedsatt sockertolerans och en betydande risk att få typ 2-diabetes.

Så här ser utvecklingen ut – dubbelt så många diabetiker på bara 14 år:

Diabetesförekomst i Finland 1988, 1995, 2002

Diabetes i Finland

Varför får plötsligt dubbelt så många finländare diabetes under så kort tid att det motsvarar mindre än en generation? Hände något särskilt på 80-talet? Jo – kanske var det just på 80-talet som fettskräcken slog igen ordentligt och lightprodukter började dyka upp i hyllorna.

Många ersatte mycket av det ”farliga” fettet med mer kolhydrater för att bli mätta. Alla kolhydrater bryts ner till sockerarter i magen, och höjer blodsockret. Diabetes får man när blodsockret blir för högt…

Läs mer om hur det kan hänga ihop här.

Diabetes i USA

Men om ökningen beror på mängden kolhydrater (socker) från kosten som strömmar ut i blodet och överbelastar kroppens förmåga att kompensera… då måste vi kunna se liknande effekter i andra länder. Till exempel USA, light-produkternas förlovade land.

Låt oss se:

Diabetesförekomst i USA 1990, 1995, 2001

Usa diabetesepidemi

Samma sorgliga utveckling – en explosiv ökning där antalet diabetiker dubblats på bara 11 år!

Galenskap

Vad drar man då för slutsatser i den finska rapporten?

Under den tid man rekommenderat lite fett och mycket kolhydrater (sockerarter) i kosten har man alltså sett en explosiv ökning av diabetes och fetma. Bör man då kanske tänka om, och överväga att ändra på något i rekommendationerna?

Nej. Man rekommenderar att fortsätta precis likadant.

Näringsrekommendationerna tar fasta på stort kolhydratintag och litet fettintag

Kostsituationen har blivit bättre i Finland, men kosten innehåller fortfarande mer hårda fetter och mindre fiberrika kolhydrater än rekommenderat.

Med ”bättre” menas vad jag kan förstå att finländare äter mer enligt fettsnåla rekommendationer. Trots att detta bara verkar ha lett till mer sjukdom rekommenderar man ännu mer av detsamma!

Vilket åter leder mig till mitt senaste favoritcitat:

Galenskap är att göra samma sak om och om igen, och förvänta sig ett annat resultat

Albert Einstein

Läs mer

Allt om diabetes

Blodsocker och diabetes

Anekdotiska bevis – berättelser från diabetiker som provat fet lågkolhydratkost och blivit dramatiskt bättre.

27 kommentarer

 1. Thomas H
  Bra Doc! Du använder dig av ordet "iatrogen" och det visar då verkligen tokigheterna bakom dagens "sjukkostråd" som går stick i stäv mot dom som fanns så sent som på 60-talet!

  Detta ord stämmer givetsvis för de flesta - oavsiktligt, man vet inte bättre!
  Att sen vissa varit inne och styrt utvecklingen åt detta håll ligger ju sen på en annan allvarligare nivå. (Där tror jag inte på orden - "I god tro")

  Klockrent inlägg och väldigt bra beskrivit!

 2. Pellefant
  Ett annat ciat som är deprimerande av Max Planck

  An important scientific innovation rarely makes its way by gradually winning over and converting its opponents: What does happen is that the opponents gradually die out.

  Man undrar vilken vetenskapsteori de finska forskarna som skrev den rapporten har i botten. Inte är det i vart fall om hypotesen falsifieras av data så bör hyopotesen ändras så att den även förklara avvikelsen mot data.

 3. Linda
  Lysande inlägg! Tack doc!
 4. S
  Jo jag förstår att det känns frusterande Doc att människorna fortsätter trilskas men du skulle skert vinna på att sänka tonläget lite.
 5. Jag kan hålla med om att eminenta kostdoktorns farhågor är helt befogade angående det dystra läget med diabetes i Finland. Men litet ljus syns i den mörka tunneln. När jag ännu i fjol hade stora svårigheter att hålla mina lektioner om diabetikerns kost, har det rört på sig på senaste tider! Jag bjöds in till det nationella Diabetescentret 17.8.2008 och höll en föreläsning på svenska för diabetiker. Lektionen hade prägeln av en provlektion. Den åtföljdes av en ny lektion "Hur söt får man vara?" i en lokal diabetesförening och mera förfrågningar har gjorts sedan dess om nya lektioner. Dessutom utkommer om två veckor i en ansedd finsk hälsotidskrift en diabetesartikel skriven av enkla mig på hela 12 sidor. I den artikeln ges möjlighet att hjälpa diabetikern med kostråd som bygger på tre olika principer: 1) diabetesförbundets egna kostråd, 2) komplementära kostråd (gängse vårdprinciper + kosttillskott) och 3) alternativa kostråd (LCHF). Artikeln avslutas med mitt kompromissförslag: För att garantera så individuella kostråd som möjligt för den enskilda diabetikern, skall det vara patientens rätt att bli vårdad på någon av dessa tre modeller. Artikeln har granskats på förhand av expertis i landet och man har ansett, att artikeln möjligen kan vara en trevande början till en bättre vård för diabetikern i Finland. Ifall ni anser det möjligt och motiverat, kan jag översätta artikeln till svenska och så kan ni ta ställning till mitt trevande försök att göra något åt det dystra läget i Finland. Artikeln utkommer 17.10.2008 i tidskriften Kunto & Terveys (Motion & Hälsa). Efter detta datum kan jag ge ut artikeln på svenska. Ifall det finns intresse.

  Jag är mycket tacksam för det fina materialet du Dr Andreas Eenfeldt presenterar i denna blogg. Bloggen hör till mina absoluta favoriter. TACK

  Jag har på min domain http://ravintokirja.fi två lektioner om diabetikerns kost. Det är förstås omöjligt att återge lektionens anda med några powerpoint bilder, men kanske ni kan få någon uppfattning över det som togs upp under lektionerna.

  http://www.ravintokirja.fi/hur_sot_far_man_vara.pdf
  http://www.ravintokirja.fi/diabetikerkost.pdf

  Vi jobbar väl vidare?

 6. S: Vadå sänka tonen? Jag tycker den är så hög som den bör vara! Exakt VAD skulle Doc vinna på att sänka den?!

  Christer Sundqvist: Bra och enkel powerpoint! Den ska jag sticka under näsan på min mor precis som jag gjort med Doc's grejer.

  Doc: Bra inlägg! Jag är stor fantast av bilder... och det brukar du vara bra på! (även om du kunde öka lite...) Så även denna gång, inget är att jämföras med saker som presenteras i diagram!

 7. Christer Sundqvist,
  mycket bra jobbat. Visst vore det intressant med artikeln på svenska. Om inte annat lägger jag gärna ut den här!
 8. Doc: 06:56 skrev jag en kommentar i denna tråd som syns i min ena dator med texten "Din kommentar väntar på moderering", i den andra syns den inte.

  Kan kanske uppfattas som spam, då det innehåller huvudsakligen fem korta tinyurl-länkar. Du som är nyfiken kommer in på banan via länken under mitt namn.

  Fler än tre länkar = moderering. Nu godkänd. /Doc

 9. Erik,

  jag har varit med om något liknande. Den 4 oktober, klockan 19:15 skrev jag ett inlägg under "LCHF i Finland" som fått samma markering. Betyder det att du inte kan läsa det?

  /SSS

  Också godkänd nu /Doc

 10. Record
  Vi får passa oss så inte etablisemanget använder sitt senaste vapen. Att skicka sociala på oss för att placera oss opponenter på något behandlinghem , för att äta kolisar så vi storknar det är bevisat att det inte hjälper man kan väga dubbla övervikten när man blir utskriven.

  Record

 11. Det märkliga är att om man tittar på den bästa statistik som finns tillgänlig så förefaller inte insjuknande i typ 2 diabetes i Sverige ha ökat under de senaste 20 åren. Se Socialstyrelsens Folhälsorapport 2005, kapitlet om diabetes, skrivet av Mats Eliasson, överläkare Sunderbyns sjh. Länken kom kanske här ovan? Möjligen kommer typ 2 att öka även här framöver men eftersom typ 2 diabetes inte ökat (insjuknandet!) trots att BMI ökat under samma tid så finns möjligen hos oss någon skyddande faktor?

  "Blir diabetes ett större hälsoproblem
  i framtiden?

  Trots påtagliga ökningar av BMI, övervikt och fetma
  i den svenska befolkningen under de senaste
  20 åren har diabetesförekomsten ökat endast blygsamt,
  framför allt bland män. Andelen som insjuknat
  i diabetes tycks dock ha varit konstant
  under 1990-talet. Den ökade förekomsten av diabetes
  beror därför sannolikt mest på att dödligheten
  minskat bland diabetiker. Nya diagnoskriterier
  bör dessutom ha lett till att fler personer numera
  diagnostiseras med diabetes.

  Det finns inga tecken på vare sig ökat insjuknande
  eller ökad förekomst av typ 2-diabetes hos
  yngre vuxna. Mycket talar dock för att det snabbt
  ökande nyinsjuknandet i typ 1-diabetes bland barn
  är kopplat till en vikt- och längdökning, vilket i sin
  tur beror på en överkonsumtion av energirika livsmedel.
  Typ 1-diabetes tycks krypa neråt i åldrarna
  i alla välfärdssamhällen.

  Även blygsamma ökningar av främst typ 2-diabetes
  leder dock till fler diabetiker, eftersom typ 2-
  diabetes framför allt drabbar människor i äldre
  åldersgrupper, där antalet individer har ökat
  påtagligt. Antalet diabetiker i Sverige har ökat
  med ca 50 procent mellan 1980 och 2002, och
  nytillskottet finns väsentligen bland personer över
  pensionsåldern.

  Med tanke på att viktökningen är störst bland
  yngre och medelålders kommer detta sannolikt
  att så småningom omsättas i ett ökat insjuknande
  i diabetes, när dessa grupper når de kritiska
  åldrarna för att utveckla typ 2-diabetes. Ökningen
  av bukfetma tycks dock inte vara lika snabb som
  viktökningen, vilket kan ha bidragit till att dämpa
  viktuppgångens negativa effekter på diabetes och
  kranskärlssjukdomar."

  Hälsn Anders H Halmstad

 12. Anders,
  jag vet att det sägs att statistiken visar det. Men att Sverige som i princip enda land skulle kunna dubblera andelen feta människor utan en ökning av typ 2 diabetes förefaller för mig osannolikt. Åtminstone osannolikare än att statistiken på området är bristfällig.

  Och oavsett hur det ligger till med en ev ökning så är det väldigt vanligt med typ 2 diabetes nuförtiden, det kan ingen förneka....

 13. Frågan är hur de får fram statistiken? Är det obligatoriskt att vara med i diabetesregistret? Om inte, hur stor andel av alla nyinsjuknade kommer med där? Speciellt när allt fler vill undvika att hamna i olika register.

  Man kanske skulle titta på försäljningen av insulin eller blodsockerstickor i stället? Fast eftersom det tydligen begränsas hur många stickor man får är det inte så rättvisande? Kanske hur många som någon gång under året får stickor utskrivna av läkare så att de blir subventionerade?

 14. Bra att Anders Hernborg bidrar till debatten här!

  Andreas, du får skilja på incidens och prevalens - som Anders skriver har antalet individer i de åldersgrupper där diabetes är vanligt ökat kraftigt. Överlevnaden generellt har också ökat, decennium för decennium, kanske beroende på bättre hjärtsjukvård ffa. Diabetes ÄR vanligt, men det handlar inte om någon explosion. Tillräckligt allvarligt ändå.

  Kenneth, vad jag minns är siffrorna hämtade från MONICA-studien (se länk ovan) och en annan mindre studie som jag inte minns namnet på rak arm. Diabetesregistret är inte obligatoriskt mer än i enstaka landsting, och kan knappast användas i det här sammanhanget. Andelen registrerade skiljer sig både i tid och geografi.
  Försäljningen av insulin och stickor är nog ännu sämre - det beror ju på vad och hur mycket man skriver ut - hur framgångsrika läkemedelsbolagen är till stor del. Diabetesprevalensen är nog bara en del av förklaringen där.

 15. Sockersjuka, dvs åldersdiabetes, kryper ner i åldrarna. Nu kan denna livsstilsåkomma drabba både tonåringar och barn. Förklaringen till detta är inte att vi blir äldre.

  /SSS

 16. Staffan
  SSS - du har väl fakta som underbygger påståendet? Typ II hos barn är extremt ovanligt - iaf i Sverige. Någon ökning har man inte lyckats se, däremot grasserar påståenden liknande ditt i media lite varstans.
 17. Staffan,

  Jag ser detta i min vardag. Jag utgår nämligen från verkligheten, inte från den obefintliga statistiken.På skoj googlade jag på “åldersdiabetes hos barn” och fick en fet bunt träffar. Fler än jag har tydligen börjat att se detta i sin vardag också:

  Ur Svenskan:
  “Hittills har åldersdiabetes hos barn främst varit en amerikansk företeelse. I takt med den accelererande fetmaepidemin även i vår del av världen ökar också risken för åldersdiabetes hos svenska barn. För ett par år sedan konstaterades de första fallen bland svenska tonåringar, nu ser debutåldern ut att sjunka dramatiskt.

  - Vi ser begynnande tecken på åldersdiabetes redan hos femåringar. Det handlar om nedsatt insulinkänslighet och tydlig påverkan på blodkärlen. Detta är mycket allvarligt eftersom typ-2 diabetes är en sjukdom som påverkar hela systemet, säger professor Claude Marcus som är chef för Huddinge centret.

  Hans yngsta patient med fullt utvecklad typ-2 diabetes är tolv år men han har hört från kolleger på andra håll i landet att sjukdomen konstaterats redan hos nioåringar.”
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_204493.svd
  Kommentar:
  Jag har haft kontakt med mamman till en åttaåring.
  Några andra länkar:http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_204493.svd
  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1221636

  http://www.accu-chek.se/se/rewrite/content/sv_SE/8.4.3.4:40/article/A...

  http://www.nwt.se/karlskoga/article11376.ece

  etc etc Du får väl googla vidare själv.

  Nu säger du kanske att detta bara är rapporter i massmedia. Men verkligheten blir inte bättre eller sämre för att den rapporteras i massmedia.

  /SSS

 18. Staffan,
  jag har skrivit en kommentar som väntar på moderering.

  /SSS

 19. Thomas H
  Det talas en hel del om statistik i inläggen, men ser man istort på det så är väl dom ungefärliga siffrorna i Sverige så här: Diabetes I = 50 000, Diabetes II= 300 000 och troliga oupptäckta Diabetes II = 200 000 . Än högre siffervärden i Finland i jmf med mindre befolkning!

  Inte en explosion eller epidemi tycker vissa! Överslätning?

  Räkna då även in ALLA andra metabola sjukdomar som beror på samma sak dvs. felaktig kost så kan ovanstående siffror ökas väsentligt och då hamnar man säkerligen på en epideminivå!

  Allt detta beroende på att man av någon anledning gått ifrån en bra sockersjukekost som användes ända fram till och under 60-talet, vilket ofta fick drabbade symtomfria.
  En ny "IATROGEN KOST" blev införd för såväl friska som sjuka(man skulle kunna unna sig) och all respekt för vår evolution försvann. Vi är allätare!?

  Facit: *Kostexperter erkänner 25-årigt misslyckande vad gäller viktminskning och tillgriper istället kniven!
  *Avancerade forskningstudier kommer fram till att får man Diabetes så hamnar man i ett naturalförlopp!
  *Epidemiska ökningar av en mängd metabola sjukdomar som man försöker hålla i schack med symtommedel! Här kraftsamlas även det mesta av läkarinsatserna och förstås läkemedelsbolagens pengar!

  Mest kostnadseffektivt borde vara att satsa på en rätt kost (inte en iatrogen) som är det bästa läkemedlet som finns!
  Ekonomin blir kanske sämre? Hälsan blir dock bättre!

 20. Staffan Olsson
  SSS - jag bad om fakta - inte journalistiska tolkningar av verkligheten. Att märka är också att både du och Marcus (nu har du väl hamnat i lite dåligt sällskap ...) talar om fall i singular. Det är inte särdeles vanligt, och det finns faktiskt inga aktuella studier som talar om att det går neråt i åldrarna - inte i Sverige iaf. däremot är det, som du illustrerar tydligt, en journalistisk sanning.

  accu-check - länken är speciellt intressant. Bedriver du ingen som helst källkritik? Dom tillverkar blodsockermätare - du tror inte dom har lite intressen i att förstora problemet en smula?

  Det finns uppskattning av antalet fall, jag citerar från ett meddelande från prof Stig Attvall: "Vid en genomgång för 2 år sedan på mottagningar för barn-ungdom under 18 år fanns knappt ett 60-tal patienter med typ 2 diabetes i Sverige i relation till mer än 6000 med typ 1 diabetes."

  Många? Ökande? För att det står i tidningen eller sägs i TV behöver det inte vara sant.

  thomas h - med en explosion menar åtminstone jag att det är något som har ökat exponentiellt. Det har inte diabetes gjort i Sverige.

 21. Än en gång:

  "Staffan,

  Jag ser detta i min vardag. Jag utgår nämligen från verkligheten, inte från den obefintliga statistiken."

  Sen är det ju lite kul att Marcus och diverse andra mutkolvar och stofiler börjar erkänna samma sak. Men det är ointressant i sak. Verkligheten är som den är. Den dyker upp i statistiken också, om tio år eller så. Om du vill förneka verkligheten så beror det på att du har betalt för att förneka den.

  /SSS

  PS
  Skäms du inte för att göra det du gör?

 22. Thomas H
  Staffan säger:
  "thomas h - med en explosion menar åtminstone jag att det är något som har ökat exponentiellt. Det har inte diabetes gjort i Sverige."

  Och Thomas sa:
  "Räkna då även in ALLA andra metabola sjukdomar som beror på samma sak dvs. felaktig kost så kan ovanstående siffror ökas väsentligt och då hamnar man säkerligen på en epideminivå!"

  Nytt: Se på totalen av alla sjukdomar som nu orsakas av fel kost där bl a Sockersjuka är en stor tydlig markör!
  Av stroke pat så visar det sig att 9 av 10 har högt blodsocker osv. osv.

  Skall vi bara fortsätta symtombehandla och få än fler sjuka, Staffan?
  Klart kosten är iatrogen och skyddas av "Kostexperter/kostprofessorer"!

 23. Staffan
  SSS - varför skulle jag skämmas? För att jag inte sjunger i halleluja-kören? för att jag ser på hårda fakta med kritiska ögon?

  Med all respekt för det du, Annika och Andreas gör - ni har en tendens att leta upp och övertolka de fakta som stödjer er sak, och blunda för de saker som inte stämmer med er verklighetsbild. Det ställer inte jag upp på, utan fortsätter vara en nagel i ögat. Det behöver ni, vässa era argument och inse att verkligheten sällan är så svart-vit som du påstår. Lite oroväckande tendens att du blir så störd av att någon ruckar på den verklighetsbilden.

  Betalt för att förneka den? Så bra, var skall jag inkassera dom pengarna? du får nog ha lite mer på fötterna innan du kallar mig för mutkolv. Kan du tänka dig att någon har en delvis annan syn på saker och ting - utan att vara köpt?

  Thomas h - 9 av 10 med stroke har höga blodsockervärden - du menar som räcker för att ställa diagnosen diabetes? Du får gärna bidra med någon referens till det påståendet.

  Jag rekommenderar ofta kolhydratsnål kost, eller åtminstone försöker åtgärda de som har en kost som är väldigt kolhydratstinn. Jag tycker jag kommer en bra bit på vägen med det. Jag har ingen anledning att gå i försvarsställning för de officiella kostråden - jag håller inte med om att de är så särdeles kloka, för att uttrycka sig milt. Min hållning är snarast att man skall låta bli att ge officiella kostråd som skall gälla alla, eller stora grupper, tills kunskapsläget är mer entydigt.

  Det är lite väl magstarkt att kalla det för en diabetesexplosion, när vi har ungefär samma siffror flera decennier bakåt. Isåfall borde man ana en krusning på ytan.

 24. Staffan,
  jag håller med om att det är rätt att ifrågasätta saker, och inte stämma in i någon "halleluja-kör". Bra så!

  Men jag tycker ändå du borde kunna hålla med om att siffror på oförändrat diabetesläge i Sverige sista decennierna förtjänar att ifrågasättas? Detta då i stort sett hela resten av västvärlden visar ungefär en dubblering av prevalensen på bara ett drygt decennium. Varför skulle vi vara ett undantag tror du?

  Sverige har bevisligen har sett en dubblering av andelen feta personer sedan 80-talet. Att det inte skulle öka antalet diabetiker verkar väl ganska märkligt?

 25. Staffan
  Doc - jag håller i stort med dig om din tolkning - det är märkligt att man inte ser samma ökning i Sverige som resten av omgivningen. Men samtidigt måste man basera sin bedömning på bästa möjliga underlag - även om det är ofullständigt - och inte gissa sig till något som råkar stämma med en uppfattning som i värsta fall kan vara en förutfattad mening. M a o ödmjukhet inför att alla svar inte är på förhand givna. Och jo, allt förtjänar att ifrågasättas, speciellt allergisk är jag mot konsensus - så enkel är sällan verkligheten!
 26. Typ ett ökar också:

  "Enligt ett inslag i Västnytt i tisdags (12/2) så menar överläkare Lars Segström vid Östra sjukhuset att den explosiva ökningen av barndiabetes, 50 % procent på fem år (från 40 till 60 fall nya insjuknande om året), beror på de nya margarinerna. Han har intresserat sig för hur cellens membran påverkas av bl a beståndsdelarna i margarin. Östra Sjukhuset klarar inte längre att ta emot dessa patienter som tidigare."

  /SSS

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg