Experter: Riktlinjerna för salt är för restriktiva

GettyImages-516450576

Är det verkligen nödvändigt att dra ner på saltintaget så mycket som de nuvarande riktlinjerna förespråkar för att sänka blodtrycket? Enligt ett nytt expertutlåtande, är riktlinjerna alldeles för restriktiva och inte baserade på tillräcklig evidens.

Cardio Brief: International Experts Call Salt Guidelines Far Too Restrictive

Jag håller med, speciellt vill jag lyfta fram det här stycket:

Den nya rapporten trycker också på faran med att sänka natriumintaget för mycket, som i riktlinjerna från WHO och AHA. “Natrium” skriver författarna, “är essentiellt. Det innebär att det måste finnas ett U-format samband mellan natriumintag och kardiovaskulära händelser, men det finns ingen enighet om var minimirisken ligger.”

Salt ÄR essentiellt, varför nämner inte riktlinjerna ett minimiintag för optimal hälsa och välmående? Studier visar att för lite salt till och med kan vara farligt för hälsan.

Saltrestriktion betraktas huvudsakligen som ett sätt att reglera blodtrycket, även om effekten vanligen är måttlig. Finns det andra metoder än saltrestriktion för att reglera blodtrycket? Visst – som att hålla dina insulinnivåer låga. Vilket naturligtvis kan uppnås genom LCHF.

Så normaliserar du ditt blodtryck

Tidigare

Är salt orsaken till högt blodtryck?

Ny studie: Saltsnål kost kan vara farlig!

Svenskarnas saltvanor helt ok enligt ny studie

Rapporten

The European Heart Journal: The Technical Report on Sodium Intake and Cardiovascular Disease in Low- and Middle-Income Countries by the Joint Working Group of the World Heart Federation, the European Society of Hypertension and the European Public Health Association

En kommentar

  1. Xiro
    Bra team kostdoktorn! I stugorna råder fortfarande mycket saltskrock.

    Vore även bra om ni belyste vilken sorts salt som är lämpligt och mindre lämpligt.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg