2 kommentarer

  1. Prof. Jan Bärmark har forskat en hel del i just detta om vetenskap och objektivitet.

    "Forskaren har ett intresse, ibland ett problem, söker kors och tvärs, utför experiment, misslyckas, omformulerar problemet, söker efter stöd i litteraturen och först när hon eller han är klar och skriver sin text om sitt forskningsprojekt efterrationaliseras allt till en text som övertygar läsaren om forskningsprocessens rationalitet. Enligt den efterrationaliserade texten har forskaren börjat med en problemformulering och sedan med hjälp av ”den vetenskapliga metoden” utan några kringelikrokar kommit fram till sitt resultat. Alla ”irrationella” utvikningar från den ursprungliga planen och misstag har tvättats bort."

    Hela texten finns här:
    http://www.retorikportalen.org/sites/all/files/B%C3%A4rmark%20-%20Ret...

    Det finns också en bra bok om läkarvetenskapen ur ett retoriskt perspektiv som avhandlar den här problematiken, "Hur läkare tänker" av Jerome Groopman.

  2. Intressant artikel..

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg