Vitaminpiller-försäljare som beter sig som tobaksbolag?

vitaminaNytt idag: chatt på DN med näringsfysiolog om vitaminer.

Fick en intressant kommentar från ”tyo” angående larmet om vitamintillskott igår. Han kopierade informationen på denna sida, där ”Alliance for Natural Health” igår skriver om alla anledningar att bortse från eventuella faror och fortsätta äta antioxidant-vitamin-piller (vit A, E och betakaroten).

Alla kan ju bilda sig sin egna uppfattning, men min är ganska klar. Detta är precis hur tobaksbolag agerat för att sprida tvivel om risker med cigaretter, för att kunna fortsätta sälja dem. Detta är precis hur delar av industrin agerar för att sprida tvivel om global uppvärmning, och fördröja kostsam lagstiftning.

Invändningarna de tar upp ger jag inte mycket för. Att skylla allt på ”anti-vitamin lobbyn” är ganska märkligt. Jag tvivlar på att någon har större ekonomiska intressen av att folk INTE äter vitaminpiller. Däremot kan jag tänka mig att många tillverkare av tabletter med de aktuella vitamin A, E och betakaroten är nervösa idag. Och ”Alliance for Natural  Health”, trots det vackra namnet, verkar vara till just för att skydda vitaminpillerindustrins intressen. De har till exempel tidigare enligt Wikipedia verkat mot lagstiftning angående hur vitaminförsäljning får gå till.

Förutsatt att den bästa tillgängliga vetenskapen, analyserad av Cochraneinstitutet (mycket högt ansett), är sann… då ger dessa antioxidanter i onaturligt höga doser ökad risk för hjärtsjukdom, cancer och för tidig död. Är då inte fortsatt försäljning av dem, under utlovande av positiva hälsoeffekter, samma sak som att sälja cigaretter och försäkra att de är bra för hälsan?

Tillägg: De som tvivlar på den aktuella analysen är kanske intresserade av att en tidigare metaanalys i JAMA 2007 (en högt ansedd medicinsk tidskrift) kom till samma slutsats: vitamin A, E och betakaroten i pillertillskott ökar risk för förtida död.

20 kommentarer

 1. Thomas H
  Näringsfysiologen säger:
  "Jag tror inte du behöver vara orolig eftersom väldigt höga doser står bakom dessa resultat. " Det här var förstås en viktig replik!!!!

  Det intressanta var även att Näringsfysiologen fick en fråga om "syntetiska tabletter" och mer naturliga och den frågan besvarades aldrig. Visste förstås inte svaret!

  Det här med att vi får i oss näring om vi äter varierat är en klyscha! Hur många Svenskar äter läkemedel och hur många av dom vet då om att deras näringsintag försämras. Et bra ex där är bl a storsäljarna PPI-medlen (losec, losec mupd, lanzo)

  Sen beroende på vad du äter och vilken oxidation du har i din kropp så påverkar även det näringsupptaget. Samt vad klarar din kropp av att ta upp (enzymer).

  Jmf vi kostnader för läkemedel och kosttillskott så finns förstås de stora ekonomiska bitarna på läkemedelssidan och självklart är det då till fördel att misskreditera kosttillskottsidan!

  Den här desinformationen är densamma som fick oss att vara fettskrämda ett flertal decennier!

  Så "dissa" inte ut dessa produkter och inget är ju bra att överkonsumera.
  Balansen måste ju finnas där!

 2. Jag försöker inte dissa kosttillskott i allmänhet. Jag tycker dock det är ett minimikrav att det som säljs inte skadar folks hälsa.

  Att en produkt är "naturlig" är ju inget bevis för att den är ofarlig - särskilt inte i pillerform i ofysiologiska doser.

  En naturlig produkt är till exempel tobak. Som bekant är det inte helt ofarligt... åtminstone inte dess brandrök.

  Jag tror att att teorin om naturligt fett som huvudorsaken till hjärtsjukdom var ett gigantiskt medicinskt misstag, kanske det största i historien. Att på grund av det misstro all annan konventionell vetenskap tror jag däremot inte leder till något bra...

 3. Thomas H
  Peter Wilhelmsson är en duktig näringsfysiolog i Sverige och jag plockar lite info från hans bok, som i sin tur är info från American Assoctiation of Poison Control Centers under deras 5 första år.
  Vi bör nog jmf med något annat och då är väl läkemedel bra!?

  Dödsfall av vitamintillskott 83-88 Ett misstänkt fall som sedan visade sig vara felaktigt.
  Att då jmf med läkemedelsorsakade dödsfall (med eller utan recept).
  Dödsfall 83-88 1616 fall.
  Detta innebär i stort att det då var ca: 16oo gånger säkrare att inta vitaminer än läkemedel.

  Det är ju möjligt att läget förändrats för vitaminer eftersom det har ändrats för läkemedel. På 70-talet så var ju vart 7:de fall vid akutmottagningen ett läkemedelsbiverkansfall och nu är det var 3:de fall enligt nya studier.

  I Sverige används mycket läkemedel av många och du kommenterade inte ev interaktioner/blockeringar som detta kan ge på vitaminsidan.
  Det är ju som så att vissa mediciner berövar kroppen på näringsreserver som den annars kunde ha använt till positiva funktioner i kroppen.
  Här saknas mycken nödvändig forskning och samtidigt finns redan nu många kända interaktioner.

  Viss vetenskap skall nog misstros, dock inte den om vitaminer och mineraler.
  Överdoserar man så används ju inte rätt kunskap och det är väl det som även händer med läkemedel.

  Vitaminer, mineraler, probiotika och enzymer rätt använt är sedan kostnadseffektiva behandlingar.

  MVH

  Zonen

 4. tyo
  Doc,här är exempel till.Patrick Holford ringer upp en forskare vars forskning uppges vara negativ.Här är svaret:I decided to contact Dr Correa and he was “amazed”, he said, because his research, “far from being negative, had shown clear benefit from taking vitamins”. Correa told us there was no way the study could show anything about mortality. “Our study was designed for evaluation of the progress of pre-cancerous lesions”, he said. “It did not intend, and did not have the power, to study mortality and has no value to examine mortality of cancer.”Bjelakovic utsattes för mycket stark kritik ifjol för sina forskningsmetoder.Ett sista citat av Dr Balz Frei LPI:"This is a flawed analysis of flawed data,and it does little to help us understand the real helth effects of antioxidants,whether beneficial or otherwise".
 5. Man får välja vem man tror på helt enkelt. Om Cochrane och JAMA tycker kvaliteten på de 67 studierna, som helhet, är god nog... då kan inte jag annat än avråda från tillskott av vitamin A, E eller betakaroten i ofysiologiskt höga doser.

  Skulle framtida forskning mot förmodan visa motsatsen har jag såklart inget emot att ändra mig.

 6. ake
  Dietisterna ger sig inte

  http://www.drf.nu/press-diabetes.html

  Åke

 7. Det finns mycket stora intressen av att stoppa kosttillskott och medicinalväxter, speciellt de som man kan göra folk friska. Det pågår ett krig mellan hälsokostbranchen, där det finns en sagolik blandning av mycket seriösa människor och rena kvacksalvarna, och läkemedelsindustrin.

  De senare har mer pengar och bättre kanaler in i politiken vilket har inneburit att t.ex. hagtornsextrakt inte längre får säljas av andra än apoteket, på grund av att det är mycket verksamt och har mycket mindre biverkningar än läkemedelstillverkarnas alternativ, digitalis. Hagtornsextrakt är mycket väl dokumenterat och stärker hjärtat nästan lika bra som digitalis, vid en studie kunde 1/3 av pat. sluta helt med digitalis, 1/3 kunde halvera dosen och därmed minska risken för dödlig dos medan den sista tredjedelen inte fick någon effekt. Hagtornsextrakt är även effektvt normaliserande på både blodtryck och hjärtrytm.

  Glykosamin får inte längre säljas av hälsokostaffärer och liknande, inte för att det finns några risker med det utan för att det är verksamt. Av en händelse stoppades den i samband med att en läkemedelstillverkare lanserade en syntetisk variant som inte alls kunnat visa motsvarande effekt. De som vill ha den verksamma varianten är numera hänvisade till Lantmännen eller liknande där den säljs för veterinärt bruk. Glykosamin har hjälpt många människor med ledvärk som inte sjukvården har kunnat hjälpa, dessa är alltså nu hänvisade till veterinärmedicin eller att leva resten av livet med ständigt ökande värk.

  Det ligger lagförslag i EU för att förbjuda kosttillskott med c-vitamin med tillräcklig dos för att göra någon som helst nytta, gissa vilka som ligger bakom det förslaget?

  Det är alltså svårt att lita på någon av sidorna i den striden, hur mycket läkemedelsindustrin bryr sig om människors hälsa vet vi ju redan...

 8. Åke,
  "Kostrekommendationerna vid diabetes är desamma som de som gäller för vuxna i allmänhet; Välbalanserade matvanor där både kolhydrater, protein och fett ingår i lagom mängd, måltider som sprids ut över dygnets vakna timmar och en individanpassad energinivå."

  Börjar de tveka? Inget om att minska på fettintaget totalt sett... Att bara säga "lagom mängd" det låter nästan som att de har olika åsikter och svårt enas? :)

  Sen kommer det gamla snacket om mättat fett såklart, inget annat att vänta så länge Rothenberg är ordförande i DRF antar jag...

 9. Thomas H
  Angående dietistrealesen:
  Lite intressant är det förstås när dom nu inte längre uttalar att potatis eller pasta eller ris och bröd ingår i måltiderna. Nu lite annan skrivning.

  Sen fördärvas det hela när dom nu som Doc skrev: "skall äta detsamma som vuxna i allmänhet!"

  I Pressrealesen så börjar dom räkna upp en prognos med väldigt, väldigt många sjuka framåt i tiden. Konstigt då att tanken inte kommer att något radikalt bör göras/prövas!

  Årets utmärkelse går till Eva Trotzig, Danderyds sjukhus, för hennes stora engagemang för diabetespatienter. Det är ju bra. Det är väl bara det att har hon följt dietistråden så har nog ingen av insulinbehövande kunnat bli fria från den biten!?

  I övrigt: Håller med om vad du skriver Kenneth om Kosttillskott-motståndarna.
  Där finns ett flertal potenta medel som är bättre eller lika bra som många läkemedel.Där finns mycket att orda om det, men känner att det jag skrivit får räcka.

 10. mp
  undrar hur mycket Merck betalade Dr Gluud för vitamin-studierna?
 11. tyo
  Doc,läs detta och lämna en kommentar.Om du vidhåller att Bjelakovic´s "forskning" är OK blir jag nog lite besviken. PS:När det gäller kost är vi helt överens!

  Note: You are reading this message either because you cannot see our css files, or because you do not have a standards-compliant browser.

  Welcome to PatrickHolford.com. Skip directly to: Search Box, Site Navigation, Page Content.
  Patrick Holford - 100% Health for Life

  * Home

  * 100%health Club
  * Q&A
  * Supplements
  * Seminars
  * Consultations
  * Books
  * Reports
  * Resources
  * About
  * Contact Us
  * Press

  *
  o 100%health Club
  o Q&A
  o Supplements
  o Seminars
  o Consultations
  o Books
  o Reports
  o Resources
  o About
  o Contact Us
  o Press
  * How antioxidant researchers cooked the books

  HOW ANTIOXIDANT RESEARCHERS COOKED THE BOOKS

  Here’s the inside story on how Bjekalovic and colleagues used creative accounting to get you worried unnecessarily.

  1. First they took 67 good quality (randomised placebo controlled) trials testing a variety of potential health benefits for antioxidants – from cancer to cataract. Even though many of these studies weren’t designed to measure mortality they added up the number of deaths in those taking the antioxidants versus the placebos. Many top scientists don’t agree with this kind of approach: “Blenderising these diverse trials to come up with one simple proclamation is just silly. There was no difference (in mortality) based on vitamin intake.” Said Bernadine Healey, the first woman to head the National Institutes of Health, the world’s largest funder of health research. “It’s flawed results based on flawed data.” Said top antioxidant expert Dr Balz Fry From Oregon State University.

  2. Then they excluded any studies in which people were given a multivitamin, or selenium, alongside other antioxidants. Then they eliminated a few more which they called ‘high bias’. To give you an example, one excellent trial (called the NIT trial) was eliminated because there wasn’t enough information on why those who dropped out dropped out. Admittedly, if you give a drug with short-term side-effects and half your participants drop out this might be relevant, but there are no known or reported short-term side effects of antioxidants.

  3. Then they did the stats and came up with yesterday’s scary headlines. But if you go close up there are only four trials that skew the results to a negative.

  So I thought I would go close up on these trials and contact the authors. The first, a trial that had tested whether antioxidant supplements would help gastric cancer, was authored by Dr Pelayo Correa from Louisiana State University. When I told him how his trial had been used in this review he was ”amazed”, he said, because his research, “far from being negative, had shown clear benefit from taking vitamins”. “It did not intend, and did not have the power, to study mortality and has no value to examine mortality of cancer.”

  The second trial nicknamed REACT (Roche European American Cataract Trial), this time on cataracts, gave elderly people vitamins A, C and E. Again, a positive result. The conclusion reads “Daily use of the micronutrients for three years produced a small deceleration in progression of age-related cataracts.” During this trial three people died in the placebo group and six people died in the supplement group. This was not significant.

  The third trial, nicknamed VECAT, gave only high dose vitamin E versus placebo again to see the impact on cataracts. The conclusion: “Vitamin E given for 4 years at a dose of 500 IU daily did not reduce the incidence of or progression of cataracts.”

  The fourth trial, called WAVE, gave postmenopausal women with coronary atherosclerosis in postmenopausal women either HRT or a combination of vitamin E (400iu) and vitamin C (500mg). Neither did better than placebo. For those on HRT there was a significant increased risk of death, while for those on the antioxidants there was a trend, although not quite significant, for increased risk of death.

  That’s it. Without these four trials there’s no anti-vitamin headline EVEN after extracting virtually all the positive studies. If you accept the basis for excluding the positive trials, which I don’t, they found a 4.5% increased risk of death (15.75% of people died in the supplement group versus 11.26% in the placebo group). If you take this on face value it might mean that if 100 people aged 61 years old took these antioxidants without selenium or a multivitamin for 3 years 4.5 would die sooner. If on other hand, you look at all the studies this small risk vanishes.

  But why would there even be this small risk? I believe a likely reason is nothing to do with the supplements per se, but the drugs taken alongside the supplements. All of the trials above are in elderly people. The last two specifically are in people with cardiovascular disease. One has to assume that most of them were taking statins - cholesterol lowering medication. These drugs turn vitamin E from an antioxidant into an oxidant. As nutritionists we caution against this because statins stop you making CoQ10, which results in vitamin E becoming a potentially harmful oxidant. In fact, one of trials in this review, called the DATOR trial, found exactly this. They gave people with high cholesterol high dose vitamin E (750iu) and statins. “These results indicate that the antioxidant effect of Vitamin E is attenuated (reduced) when given in conjunction with this statin.” So these negative effects of vitamin E might actually be because it’s taken with a drug that makes it harmful! This kind of confounding variable really should be taken into account in good quality research. But it is not. This factor alone could negate this so-called comprehensive review. The message: be careful of meta-analyses – and not everything you read in the newspapers (or journals) is true.

  By the way, if this kind of information is useful to you please join my 100% Health Club. It doesn’t cost much but it does help to pay my research team who have burnt the candle at both ends to get to the bottom of this 195 page report.

  Click here to find out more about the benefits of being a member and how to join today and take charge of your health.
  Search
  Subscribe to E-Newsletter
  100% Health Members and Registered Site Users: please sign-in:

  Join 100% Health
  100% Health Benefits
  Forgotten your login details?
  Do you want to

  * Increase energy
  * Lose weight
  * Boost your immunity
  * Improve your digestion
  * Balance hormones
  * Superb skin
  * Improve your mood
  * Enhance memory & concentration
  * Say no to cancer
  * Say no to heart disease
  * Say no to alzheimer's
  * Say no to arthritis
  * Improve Your Sex Life

  Terms and Conditions | Privacy Policy | Link to us | About this site | Print this pagePrint This Page
  © Copyright 2008 100% Health Ltd. All Rights Reserved.

 12. Tyo,
  det går alltid att hitta invändningar mot detaljer i 67 olika studier. Jag har ingen önskan att analysera dem i detalj, och ingen anledning att i detta fall misstro den tolkning som görs av Cochrane eller JAMA... att onaturligt höga doser av vit A, E och betakaroten i pillerform är negativt för hälsan.

  Det betyder inte att jag köper allt Bjejakovic skriver, jag har helt enkelt inte intresset för att analysera det timmar eller dagar i sträck.

  Om andra trots detta själva vill ta dessa vitaminer är det såklart upp till dem.

 13. Thomas H
  Bloggade runt lite och kom in på en länk som också skrivit om vitaminrapporten. Det som skrevs om JAMA / AMA är intressant tycker jag.
  Vem kan man lita på? Till stor del är det väl så att man får skaffa sig en egen uppfattning efter all informationsinhämtning! Samtidigt är det helt klart att det pågår en kampanj mot kosttillskot vilket beskrivets i inlägg, ovan samt en hel del på Toxiska epistlar.

  http://www.blottasanningen.net/nyheter/senaste-nyheter/jama-vitaminer...

 14. Thomas H,
  inte för att det har något med sakfrågan att göra men JAMA publicerade även det bästa stödet för lågkolhydratkost som överlägsen bantningsmetod (Gardner 2007) och WHI-studien, den största studien på minskat fettintag som inte visade någon fördel.

  Cochrane som gjorde den nu aktuella analysen har analyserat studier på lågt GI/GL och kommit fram till att de är överlägsna lågfettskost för viktnedgång.

  Mer om dessa studier här.

 15. Kattis Prenell
  Kan vi inte bara vara överens om att man kan bevisa PRECIS VAD MAN VILL med statistik??
 16. Kattis Prenell
  Doc, jag hittade denna meningen i ditt svar till Claude Marcus:

  "En “sammantagen bild” intresserar mig mindre. Vi vet båda två att en sådan bild beror på vilka studier man handplockar, och från vilket håll man ser på dem."

  Det är lite så jag menar att de gjort med dessa studierna om vitaminerna.

 17. Till viss del kan man kanske argumentera så - men i när det gäller dessa vitaminer är det ju en metaanalys över alla relevanta studier med hårdast möjliga endpoints - hjärtinfarkt, cancer och död.

  I det andra fallet talar vi om utvalda studier med effekt på sekundära mått som blodfetter , inflammationsparametrar och annat än mer flummigt.

  Dessutom är det skillnaden mellan att onaturligt höga doser av vissa vitaminer i pillerform är skadligt (inte osannolikt) - eller att naturlig föda människor ätit i årmiljoner är det (en märklig idé).

 18. Det pratas väldigt mycket om att det är skadligt eller bra att äta specifika vitaminer eller mineraler. Ganska enkelt egentligen att förstå att vi har olika behov. Har vi tillräckligt av en vitamin och brist på en annan så är det ju självklart att vi tillsätter det ämne som vi har brist på. Det kan ju aldrig vara möjligt att alla människor har exakt lika stort behov av ett ämne. Det är ju detta som är intressant att ta reda på vilken som behöver vad. Som kinesiolog och örtmedicinterapeut så har man märkt många gånger att samma symtombild hör till olika brister. Tyvärr alltför lätt att tänka bara på sitt symtom och gå till hälsokosten och köpa ett preparat.Är man osäker på om man behöver tillsätta specifika doser av enskilda ämnen-så sök utbildad näringsterapeut, kinesiolog eller naturläkare som är specialiserade på dessa problem. Man ska också komma ihåg att upptagningsförmågan av näring minskar om man har krånglig mage eller att ph värdet är lågt. Dåliga slemhinnor är också ett vanligt förekommande problem som minskar näringsupptag betydligt. Tycker att alla debatter bara handlar om hur ALLA människor bör göra- vilken diet man bör följa, vilka ämnen man ska äta mer av osv detta är för mej alldeles för enkelriktat. Ta reda på vad varje enskild individ bör göra för att må bättre. Trött också på att höra om alla studier som görs, eftersom samma studie kan inom 2 år ,med olika styrning, ge 2 helt motsatta resultat. Ex ena året kom studier på att massage INTE var smärtstillande. Året därpå kom studier som visade att massage ÄR smärtstillande. Ytterligare ex i maj 2008 visade studier att kvicksilver inte kunde vara upphov till en rad besvärliga symtom och sjukdomar. September samma år kom samma forskare fram till att det var visst farligt och skulle nu förbjudas, och denna studie hade påbörjats 10 år tidigare-mycket märkligt. Det känns som om studier styrs i den riktning som man från början har önskemål om-alltså ekonomiska intressen!!!
 19. E
  Man får så fin färg av betakaroten piller, fin hy får man också så jag kommer fortsätta. Någonting måste man ju dö av och jag önskar inte att bli hundra år gammal;)
 20. Thomas
  Tobak är ju inte ett vidare bra exempel - förutom i cigarrform så är den "tobak" som säljs och nyttjas så enormt kemiskt behandlad att det inte går att jämföra med den naturliga varan.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg