Vetenskapen, maten och hälsan

Vetenskap

Här hittar du länkar till vetenskapliga studier med fokus på lågkolhydratkost och hälsa.

Lågkolhydratkost är på väg att bli okontroversiellt som behandling av övervikt och diabetes:

Enkelt och smidigt

Den här föreläsningen förklarar den vetenskapliga bakgrunden till LCHF.

Vetenskapliga studier

Nedan studier grupperade efter ämne, med en kort sammanfattning.

Innehåll

 1. Viktnedgång
 2. Hjärtkärlsjukdom
 3. Diabetes typ 2
 4. Diabetes typ 1
 5. Säkert äta lågkolhydratkost i längden?
 6. Epilepsi
 7. Leversjukdom
 8. Halsbränna
 9. Gikt
 10. PCO-S
 11. IBS
 12. Parkinson
 13. Vitamin /mineralbrist ex D-vitamin
 14. Fler intressanta hälsostudier

Utöver ovanstående finns diverse ytterligare här:
Ett hundratal studier som visar att du inte blir fet av fett.

Nu till den tyngre vetenskapen, via JAMA, NEJM, AIM, Cochrane, AJCN, BMJ och så vidare:

Viktnedgång

Det finns minst 18 moderna studier av högsta klass (RCT) som visar statistiskt signifikant bättre viktnedgång med lågkolhydratkost (ingen har visat signifikant sämre effekt): Hela 18-0 listan.

Här är några höjdpunkter:

nejm-mini3

Shai 2008. Numera kanske det enskilt bästa stödet för att lågkolhydratkost är överlägsen fettsnål kost för långsiktig viktminskning. 2-årig uppföljning av 322 överviktiga eller feta israeler där fettsnål kost var signifikant sämre både för viktnedgång och kolesterolvärden. Publicerad i NEJM, en av de högst ansedda medicinska tidskrifterna. Mer om studien här.

A till Z studien (Gardner et al) – viktutveckling

Gardner 2007. Ettårig studie som innan Israel-studien ovan var det starkaste stödet för att lågkolhydratkost är den bästa metoden att gå ner i vikt. Dessutom gav den bättre blodtryck och blodfetter än jämförelsedieter. Stor randomiserad studie enligt alla konstens regler från Stanford University, publicerad i en av de bästa medicinska tidskrifterna JAMA (Journal of the American Medical Association). Här är SvD´s rapport, här är DN´s.

Foster

Foster 2003. NEJM. Den första välgjorda studien (RCT) på Atkins/lågkolhydratkost för viktnedgång. 63 deltagare. Vinnare? Mest viktnedgång på Atkinskost efter såväl 3, 6 som 12 månader (statistiskt signifikant bara vid de två första tillfällena). Dessutom bättre blodfetter (HDL, TG) på lågkolhydratkost.

Brehm

Brehm 2003. JCEM. Liten studie med 53 personer som slumpades till lågkolhydrat eller fettsnålt under sex månader. Få avhopp vilket ökar säkerheten i studien. Bäst viktnedgång med lågkolhydratkost.

Hession 2008. Obesity reviews. Metaanalys av 13 randomiserade studier från januari 2000 till mars 2007 som jämfört fri mängd lågkolhydratkost och kaloribegränsad fettsnål kost. Lågkolhydratgrupperna fick mer viktnedgång, bättre blodfetter och blodtryck, och hade färre avhopp i studierna. Mer om analysen här.

Sacks 2009. NEJM. En stor studie som fick media att rapportera att ”alla dieter fungerar lika bra”. Detta trots att den tidigare ständiga vinnaren lågkolhydratkost inte fått vara med. Alla dieterna här siktade på minst 35 E% kolhydrater – nästan tio gånger mer än i de studier som visat bäst effekt av lågkolhydratkost. Ändå var det aningen mer (icke-signifikant) viktnedgång med något mindre kolhydrater. Mer om studien.

Cochrane 2007. Cochrane är ett fristående internationellt nätverk som kritiskt värderar, sammanfattar och förmedlar information om effekterna av olika behandlingar och förebyggande åtgärder. I juli 2007 kom deras utvärdering om alla studier på lågkolhydratkost (lågt GI och GL) för viktnedgång. Denna visade att lågkolhydratkost gav mer viktnedgång och bättre blodfetter än konventionella viktnedgångsdieter. Detta även när personerna i lågkolhydratsgrupperna fick äta sig mätta, och de andra skulle hålla in på kalorierna! SvD´s rapport om studien.

Dashti 2006. (abstract) Om nu mindre kolhydrater i kosten ger bästa viktnedgången… vad händer då med riktigt lite kolhydrater? Faktiskt har en stor studie på 66 gravt överviktiga personer (snitt 106,9 kg) gjorts på Kuwaits universitetssjukhus (av alla ställen!), där man vågat sig på att under ett år endast låta dem äta 20-40 gram kolhydrater om dagen. I övrigt fick de alltid äta sig mätta. Resultat? De gick ner i genomsnitt 25,9 kg! Dessutom förbättrades deras blodfetter och blodsocker mycket kraftigt. Resultatet var så bra att jag hade tvivlat om jag inte personligen sett många göra samma sak, med liknande resultat.

SBU 2002. ”Fetma – problem och åtgärder” Stor svensk statlig utvärdering av sista decenniernas studier på metoder för viktnedgång. Lågfettskost finnes ofta ge ett antal kilos initial viktminskning, men i de allra flesta fall återgång till ursprungsvikten ”inom något år”. Lågkolhydratkost utvärderas ej.

Volek 2002. Metabolism. En liten studie men intressant. 12 -normalviktiga- män bytte från 48% kolhydrater till 8% under 6 veckor (ej energibegränsat). Jämfört med en kontrollgrupp minskade fettvikten samtidigt som muskelvikten ökade, båda signifikant. Förklaringen kan ha varit att insulinmängden i blodet minskade med en tredjedel. Intresserade kan läsa mer i denna översiktsartikel från -06 om LC-kost, viktnedgång och bevarande av muskulatur.

Perez-Guisado 2008. Nutrition Journal. En trevlig liten studie som visar finfina resultat av ”spansk ketogen medelhavskost”.

”Eko-Atkins”: Jenkins2009. Arch Intern Med. Fet vegetarisk lågkolhydratkost gav bättre resultat än fettsnål vegetarisk mat för viktnedgång. Mindre hunger, bättre blodfetter, bättre blodtryck.

Minskad hunger av lågkolhydratkost:

Nickols-Richardson SM et al. Perceived Hunger Is Lower and Weight Loss Is Greater in Overweight Premenopausal Women Consuming a Low-Carbohydrate/High-Protein vs High-Carbohydrate/Low-Fat Diet. J Am Diet Assoc. 2005 Sep;105(9):1433-7.

Går det lika bra med hallonbåtar? Inte enligt denna randomiserade studien. Överätning med godis gav mer viktuppgång, mer ökat midjemått och sämre blodfetter än överätning av samma mängd jordnötter.

Claesson AL, et al. Two weeks of overfeeding with candy, but not peanuts, increases insulin levels and body weight. Scand J Clin Lab Invest. 2009;69(5):598-605.

Hjärtkärlsjukdom

Hjärtkärlsjukdom

Mozzafarian 2004. AJCN Mättat fett bra och kolhydrater dåligt, för dina kranskärl? Läs mer om studien här.

WHI 2006. JAMA Studien som många anser vara sista spiken i kistan för teorin att fett eller mättat fett skulle ge hjärtsjukdom. Gigantisk studie där nästan 50,000 kvinnor följdes under 8 år. Allt till en nätt kostnad av över en halv miljard dollar. Knappt hälften randomiserades till lågfettskost och drog ner rejält på fettintaget, samt åt mer frukt och grönt. Resultatet blev ingen minskning av risken för hjärtsjukdom. Faktum var att för de redan hjärtsjuka fanns en tendens till ökad risk i lågfettsgruppen, som var statistiskt signifikant. Som grädde på moset sågs ingen minskad cancerrisk, och de som försökt minska fettintaget hade inte heller gått ner ens ett halvt kilo under de 8 åren i snitt, jämfört med de som åt som vanligt. Detta trots att lågfettsgruppen även motionerat mer. Här är DN´s rapport, här en rapport från Harvard.

Berglund 2007. Läkartidningen. Stor artikel i läkartidningen med titeln ”Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade?”. Här framförs åsikten att gällande fettsnåla kostråd i ljuset av nuvarande kunskap helt enkelt inte har vetenskaplig grund, utan behöver revideras. Debatten i läkartidningen om fett/mättat fett är farligt eller inte har därefter varit het: Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper, Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas, Märkligt utspel från kostexperter, Varför förnekar ”kostexperter” vetenskapen?, Hög tid för nytänkande i kostfrågan

Mente 2009. AIM. Stor systematisk genomgång av alla studier om kost och förebyggande av hjärtsjukdom. Mycket socker/snabba kolhydrater finns det bra stöd för att det är farligt. Men stödet för teorierna om fett, mättat fett, fleromättat fett, kött, ägg, mjölkprodukter är mycket svagt. Mer om studien.

Skeaff 2009. Stor WHO-genomgång av alla relevanta observations- och interventionsstudier på mindre fett eller mättat fett och hjärtsjukdom. Man ser ingen signifikant koppling mellan intag av fett eller mättat fett och hjärtsjukdom i observationsstudier. Man ser inte heller någon signifikant effekt på hjärtsjukdom av interventionsstudier med mindre fett eller mindre mättat fett. Mer om studien.

Siri-Tarino 2010. AJCN. Stor meta-analys av alla observationsstudier på intag av naturligt mättat fett och risk för hjärtsjukdom. Man ser inget samband. Personer som äter mycket mättat fett är lika friska som andra. Mer om studien.

Kratz 2012. EJN. Genomgång av alla observationsstudier på intag av mejeriprodukter med hög fetthalt (som smör). Man ser inget samband med sjukdom eller övervikt. Om något verkar personer som äter mycket smör vara smalare och friskare. Mer om studien.

Diabetes typ 2 (alla studier)

Vanlig midja vid typ 2 diabetes

Mann 2004 Nutr Metab Cardiovasc Dis. För de som undrar över stödet för konventionella fettsnåla kostråd vid diabetes typ 2. Evidensbaserade guidelines från EASD. Kostråd om högt intag av kolhydrater och lågt intag av fett har båda evidensgrad C. Detta innebär åsikter från auktoriteter på området, utan stöd i vetenskapliga studier av kvalitet.

Tinker 2008. AIM. Åtta år med fettsnål kost i den gigantiska WHI-studien minskade inte risken för diabetes.

Jämförande studier

Klicka för genomgång och länkar till studierna:

T2dm

Kan man bota diabetes typ 2?

På bara sex månader? Utan medicin eller operationer? Den här studien (Haimoto et al 2009) tyder på det:

Haimoto

Mer studier

Nielsen 2005 (Karlshamnsstudien).UJMS Den omtalade svenska studien på lågkolhydratkost där 16 typ-2 diabetiker åt 20% lågkolhydratkost, och jämfördes med kontrollgrupp som åt 60% (ungefär vad livsmedelsverket rekommenderar). Lågkolhydratsgruppen fick kraftigt sänkt blodsocker, behövde mindre mediciner, och gick ner i snitt 11,4 kg på 6 månader. De som åt högkolhydratskost klarade sig ungefär som tidigare. 22-månadersuppföljningen visar fortsatt betydligt bättre värden för lågkolhydratsgruppen. Här är 22-månadersuppföljningen samt diskussion och länkar till 44-månadersuppföljningen.

Haimoto 2007 DRACP (abstract) En lite större studie – 76 typ 2 diabetiker som åt en väldig snäll lågkolhydratkost (45% kolhydrater) jämförs med en kontrollgrupp som åt lite mer kolhydrater (57%). Grupperna följdes under två år. Under studiens gång gick personerna i lågkolhydratsgruppen ner signifikant mer i vikt, fick signifikant bättre blodsocker, och kunde även minska sina mediciner mer och fick bättre blodfettsprofil, än de som åt mer kolhydrater. Detta visar intressant nog att även en mindre minskning av kolhydratsmängden i kosten verkar ha positiva effekter för diabetiker.

Daly 2006 Diab Med. (abstract) 102 feta diabetiker med dålig sockerkontroll randomiserades till antingen lågkolhydratkost (max 70g/dag) eller kalorireducerad lågfettskost, under 3 månader. Lågkolhydratsgruppen gick ner i vikt betydligt mer (p=0,001), och fick bättre blodfetter (p=0,01).

Boden 2005 AIM. En kort studie, men med dramatiska resultat. 10 feta typ 2 diabetiker åt sin vanliga mat i 7 dagar, och sedan lågkolhydratkost i 14 dagar (21 gram/d, obegränsat med fett, protein), allt under ständig övervakning på sjukhus. Bland annat blodsockret förbättrades kraftigt – trots att flera fick minska sin medicinering. Värd att titta på mest för blodsocker- och blodinsulinkurvorna före och efter kostförändringen, där man ser en helt spektakulär skillnad.

Halton 2008 AJCN. 20 års uppföljning av 85000 kvinnor i Nurse´s Health Study. Kraftigt ökad risk utveckla diabetes typ 2 för de som ätit mat med högt glykemiskt load (mycket snabba kolhydrater). Läs mer i detta blogginlägg.

Barclay 2008 AJCN. En genomgång av 37 studier på området som visar högre risk att utveckla typ 2 diabetes (bland annat) för personer som äter stor mängd och/eller snabba kolhydrater. Läs mer i detta blogginlägg.

Misslyckanden för fettsnål kost vid diabetes

WHI-studien är den största studie som någonsin genomförts på fettsnål kost. Det är välkänt att den misslyckades med att visa skydd mot vare sig hjärtsjukdom eller cancer (hjärtsjuka blev till och med sjukare av fettsnål mat). Det är mindre känt att fettsnål mat också misslyckades med att förebygga diabetes, samt att de som redan hade diabetes fick försämrad blodsockerkontroll av fettsnål mat!

Typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes och lågkolhydratkost

Nielsen 2005 UJMS. 22 personer med svårkontrollerad typ 1 diabetes fick prova lågkolhydratkost (max 70-90g/dag). HbA1c sjönk i genomsnitt från 7,5% till 6,4% (p<0,001). Insulinbehovet minskade signifikant, och antalet blodsockerfall per vecka sjönk i snitt från 2,9 till 0,5 (p=0,004).

Dressler 2010. Epilepsia. Patientfall där en ung flicka med diabetes typ 1 och epilepsi fick utmärkt blodsockerkontroll på ketogen lågkolhydratkost (såväl som frihet från kliniska EP-anfall).

Intressant brev från en brittisk allmänläkare i brittiska allmänläkartidningen om hur hans son med typ-1 fått bra sjukdomskontroll med lågkolhydratkost.

Mig veterligen finns ännu inga tunga studier publicerade på lågkolhydratkost vid typ-1 diabetes – vare sig positiva eller negativa. Det finns inga välgjorda studier alls, trots att det är en så fullständigt logisk och fysiologisk behandling! Den enda orsaken jag kan föreställa mig är vår omoderna rädsla för fett.

Säkert äta lågkolhydratkost i längden?

Lagiou 2007 JIM. En studie som i mars 2007 påstods visa det livsfarliga i att äta Atkins-kost, åtminstone i Expressen, Expressen igen och Aftonbladet. DN tog det dock lugnare. Studien baseras på ett ensamt utskickat frågeformulär om kost 12 år tidigare, som följts upp endast i dödsregistret, utan någon kontakt med ”deltagarna”. I princip förutsätter man alltså att personerna fortsatt äta just som de angivit, även under de kommande 12 åren? Vidare var antalet dödsfall få och sambanden knappt signifikanta. Personligen tycker jag det är tveksamt om man kan dra några slutsatser alls av studien. Det faktum att en större, bättre utförd studie visat motsatt resultat talar också mot det. De konspiratoriskt sinnade kan läsa här.

Halton 2006 NEJM. Allt som Lagiou-studien borde varit, och snarast motsatt resultat. 82000 kvinnor, 20 års uppföljning, nya kostenkäter vart 4:e år. Någon ökad risk av lågkolhydratkost kunde inte ses. Ett högt glykemiskt load (dvs högt GI och/eller mycket kolhydrater) i kosten var tvärtom starkt kopplat till ökad risk för hjärtsjukdom (RR högsta-lägsta decil 1,90 (1,15-3,15) p=0,003 för trend).

Barclay 2008 AJCN. Metaanalys av 37 prospektiva studier (4 till 20 års uppföljning) på GI/GL. Lågt GI/GL kopplat till minskad risk hjärtsjukdom, diabetes typ 2, gallsjukdom, bröstcancer. Läs mer här.

Grieb 2008 Nutr. Res. Långtidsuppföljning av 31 personer på LCHF-kost, varav 22 mer än tre år. Riskfaktorer såsom blodfetter (HDL, TG, Kol/HDL), glukos, insulin (inkl HOMA insulinresistens) och CRP visade generellt positiva värden tydande på låg risk för hjärtsjukdom.

Epilepsi

Kossoff 2008. Epilepsia. Lågkolhydratkost används ofta för svårbehandlad epilepsi hos barn, och denna studie visar att det kan ha god effekt hos vuxna med. Det är inte otänkbart att personer med lättare epilepsi kan få lika stor förbättring, eller kanske än bättre. Läs mer.

Leversjukdom – NAFLD

Tendler 2007 Dig Dis Sci. Det finns en del som tyder på att leverförfettning utan alkoholmissbruk ofta beror på överkonsumption av kolhydrater. Här är en pilotstudie på fem personer under ett halvår där 4/5 fick tydlig förbättring av sin fettlever på lågkolhydratkost. Se även detta inlägg om en svensk studie på området.

Halsbränna

Austin 2006 Dig Dis Sci. Det kan låta långsökt, men många upplever faktiskt förbättring av halsbränne-besvär på lågkolhydratkost. Här en ”pilotstudie” där 8 feta personer testade surheten i matstrupen samt skattade symptom, före och efter 6 dagars lågkolhydratkost. Resultatet? Tydlig förbättring av både och.

Gikt

Hyon 2008 BMJ. Fruktos, som är 50% av innehållet i vanligt socker, verkar öka risken för gikt ordentligt. 46,000 personer följdes under 12 år. Personer med stort fruktosintag, exempelvis från läsk, fruktjuice eller frukt, hade ungefär dubblad risk jämfört med de som fick i sig mindre.

PCO-S

Mavropoulos 2005. Nutr & Metab. En mindre studie på LCHF och PCO under 24 veckor. Sex kvinnor som genomförde den hela vägen blev samtliga dramatiskt bättre, i samtliga rubbningar relaterade till PCO. Två av sex blev även gravida under studien, trots att de inte kunnat bli det tidigare.

Akne

Smith 2007. AJCN. Randomiserad studie med mindre akne av lågglykemisk kost.

IBS

Austin 2009. Clin Gastroent Hep. 17 personer med IBS (med mest diarrébesvär) fick testa strikt lågkolhydratkost under 4 veckor. Majoriteten förbättrades tydligt.

Parkinsons sjukdom

VanItallie 2005. Neurology. En pilotstudie. Fem personer med Parkinsons sjukdom åt ketogen lågkolhydratkost och samtliga förbättrades i sina parkinson-symptom. Placeboeffekt kan såklart inte uteslutas.

Diverse riskfaktorer

Flow-mediated dilation: Volek et al 2009

Övrigt

Miller 2007″ Opublicerad. Media verkar älska allt som ger möjlighet till en ”Atkins är livsfarligt”-rubrik. Denna gång november 2007, när en studie som framförts i samband med den stora ”American Heart”-kongressen påstods visa detta. Här Aftonbladets rapport. 26 män åt omväxlande i 4 veckor Atkins, South Beach och Ornish-diet, 18 slutförde den. Atkins sades höja LDL-kolesterol (dock ej signifikant) och höja några tämligen udda inflammationsmarkörer. Detta, menade man, skulle göra den farlig för hjärtat. Bara några små invändningar: För det första handlar det om en studie som inte är publicerad i någon vetenskaplig tidskrift överhuvudtaget – och därmed ej granskad. Slutligen finns det betydligt större, mer välgjorda, mycket längre och ja, publicerade studier som visar motsatt resultat. Se ex Gardner 2007 ovan. Ytterligare diskussion för den intresserade här.

Har du tips på en bra studie som saknas? Lämna gärna en kommentar.

Tack till Zac för tips till upplägg av sidan

Slutligen

GCBC

Boken som fick mig att starta Kostdoktorn.se och planera en egen bok. Vänder upp och ner på teorierna om hälsosam mat, viktreglering, fett och kolhydrater. Sen hänger allt ihop igen på ett nytt och mycket mer logisk sätt.

Att enbart fokusera på ”kalorier in och ut” fungerar ofta dåligt för viktnedgång. Läs den här boken och förstå varför.

Vill du svälja det röda pillret á la The Matrix? Här är det. Beställ

Fler bra böcker om mat och hälsa

Mer

Se även sidan vetenskapen bakom LCHF – mängder av intressanta studier på lågkolhydratkost, något osorterade.

1 2 3 4

165 kommentarer

 1. Axel
  Den här sidan borde översättas till engelska så jag kan länka till mina betvivlande vänner.
 2. Kryddan
  Har hört att LCHF inte är bra för njurarna. Stämmer det? Finns det bevis för eller emot? Eller är det kanske "Kan skada dina njurar" inte "Skadar dina njurar"? O varför skulle njurarna bli skadade? Av vad?

  Vill veta, därför frågar jag. Min kunskap om kroppen är begränsad.

 3. Man syftar på högproteindieter som inte är bra för njursjuka. Och sen interpolerar man.
 4. Zepp
  "Är lågkolhydratkost farligt för fungerande njurar? Nej. Vissa har länge varnat högljutt för det, utan bevis. Nu är saken undersökt, och lågkolhydratkost visade sig vara helt ofarligt för njurarna. Trenden var snarast mot aningen bättre njurfunktion efter ett år på lågkolhydratkost"

  http://www.kostdoktorn.se/njurar-annu-en-lchf-myt-dor

  Renal function following long-term weight loss in individuals with abdominal obesity on a very-low-carbohydrate diet vs high-carbohydrate diet.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20338292

  Kan lika gärna avliva myten om att LCHF leder till fettlever på en gång!

  "Curbing carbohydrates is more effective than cutting calories for individuals who want to quickly reduce the amount of fat in their liver...."

  http://www.diabetesincontrol.com/index.php?option=com_content&vi...

 5. Kryddan
  Tack för snabba svar. :) Kram på er.

  Hoppas ni aldrig tröttnar på alla frågor.

 6. Tvillingsyster
  Hej Doc!

  Läste nyss i en artikel att mättat fett höjer LDL. Kan det verkligen vara sant? Om jag refererar Chilisalsa så kan det ju också vara räknefel.

  Önskas svar :)

 7. Hej!

  Visst, men man får större och snällare (mindre farliga) LDL. Och fet mat med mycket mättat fett höjer det goda kolesterolet, HDL, också. Ju mer av det goda kolesterolet man har desto mindre risk för hjärtsjukdom.

  http://www.kostdoktorn.se/kolesterol

 8. Det lär ju vara så att antalet hjärtinfarkter minskat de senaste åren. Minns t.ex finländarnas bättre siffror när de slutade med sin feta kost. Jag undrar hur LCHF ser på den minskningen och vad det beror på?
 9. Helena L
  Tusen tack för all tid du engagerar i att samla och dela all information och inspiration till alla oss intresserade...Gulle dej!

  Kram

 10. hajeem
  Hej!

  Ny studie gjort av Portland University sägs att äta fett mat gör att hjärnor krymper. Nyligen publicerad i tidningen ´Neurology´ av Gene Bowman. Skulle leda till Alzheimer osv?

 11. hajeem,
  Vi pratar om råtthjärnor nu, eller hur? Råttor är inte anpassade till samma mat som människor.
 12. Solvieg Nordqvist
  V<d ersasätter jag kål, spenat, gröna blad med när jag ockå äter waran? Om jag förstår det rätt får jag bara äta 100 g om dagen o då är det svårt att äta en kålstuvning eller stor portion kålsallad t ex.

  Var ligger quinoa i näringsläran om man vill byta ut potatis, pasta, ris tex. o om man pga reumatism rekommenderas rawfood när man inte tåler nutidens fina mediciner??

 13. Zepp
  Det finns ju hur mycket andra grönsaker som helst att ersätta kålväxter med.. pröva stuvade morötter om du promt måste ha grönsaksstuvning.

  Quinoa har betydligt mer kolhydrater än potatis.

 14. Lotta
  Angående den senaste varningen om nitrat i maten... Hur farligt är det egentligen?
  Vår 17-åriga dotter här hemma, som till största del äter LCHF, trivs med ägg och bacon till frukost. Det är den frukost som hon håller sig mättast på, men nu oroar hon sig för att det kan föra med sig cancer i bukspottskörteln i framtiden.

  I övrigt äter hon inte mycket charkuterier.

  Hur tänker ni? Är det vettigt att dra ner på baconkonsumtionen?

 15. Zepp
  Om man säger som så.. bacon är nog LCHFs motsvarighet till fastfood.. kanske inte det bästa livsmedel man kan tänka sig, mer fastfood!

  Sen så fins det delade meningar om nitritets falighet,, kroppen bildar själv detta och många grönsaker bidrar med detta!

  Man har ofta visat att nitrit har en samvariation med låg levnadstandard.. så det kan lika gärna vara annat som ger en ökad incidens för ohälsa?

  Ofta går det att köpa skivar färskt fläsk i affärerna nu för tiden.. godare och så slipper man alla processkemikalier.

 16. Lotta
  Tack för din kommentar Zepp!
 17. Hej!

  Har precis läst igenom Shai 2008 och undrar nu: om de inte ökat kolhydraterna till 120 gram/dag utan hållit de runt 30-50-70 gram (på LC kosten), skulle resultaten bli ännu bättre till fördel för LC? Jag tror att viktnedgången skulle hållas på en lägre nivå och fastesockret skulle bli bättre. Vad tror ni?

  En annan sak - Jag har för mig att jag läste någonstans att de i denna undersökning även kollade huruvida plackbildning i artärerna reducerades eller ej på de olika dieterna. Men jag kan inte hitta det nu. Någon som vet?

 18. Charlotte
  Vad säger du om följande undersökning?

  http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/full/archinternmed.2011.2287

  Min spontana reflektion är att bara äta rött kött ligger under processat kött. Borde de inte varna för processat kött istället?

  Men kvalitén på kött skiljer sig ju mycket beroende på vad nötkreaturen fått för föda. Konventionellt uppfödda kor på spannmål och soja har höga halter av t ex Omega-6, medan betesdjur har precis som feta fiskar, höga halter av Omega-3 och andra nyttiga vitaminer.

  Mvh

  Charlotte

 19. Sara
  Jag har börjat med LCHF sedan två månader och mår mycket bättre med min magbesvär,Ullceröscolid .
  Just nu drabbas jag av högblodtryck 180/100 trots att tar jag 5mg Amlodipin. Vad Doktorn rekommenderar?

  Mvh
  Orolig Sara

 20. Helena Hill
  Hej. Jag har diabetes typ 1 och har ätit LCHF-kost i ett år. Jag har sänkt mitt HBA1c från ca 64 till ca 57 men jag har på ett år höjt mina kolesterolvärden. HDL var sänkt från 1, 4 till 1,2 och LDL var höjt, från ca 5 till ca 8 (eller var det totalvärdet? Jag är osäker). Kvoten låg på 3,8 vilket läkaren tyckte var okej, däremot inte värdet 8. Min läkare vill därför att jag ska börja äta simvastatin för att sänka värdet, men jag känner mig väldigt skeptiskt till det.

  Vad beror det på att mina kolesterolvärden har höjts, trots strikt LCHF-kost i ett år?

 21. #121
  Läs mer om kolesterol från den främste på området, Uffe Ravnskov på
  http://www.ravnskov.nu
  Jag skulle aldrig ens tänka på att äta statiner eftersom de stryper produktionen av mevalonsyra som är modersubstansen till många olika molekyler i kroppen.

  Mevalonsyra kan bilda kolesterol som är ursprunget till könshormoner, vitamin D3 och många andra hormoner.
  Mevalonsyra är basen för conenzym Q10 som vi behöver för att våra energifabriker i cellerna ska fungera
  Mevalonsyra är basen för dolichol som behövs för att vika nydildade proteiner i cellerna till rätt form och funktion
  Mevalonsyra är grunden till prenylerade proteiner som är signalsubstanser inuti och mellan celler.
  Det finns ingen studie som har visat att kvinnor har någon som helst nytta av statiner.
  Men läs på Uffe Ravnskov hemsida!

  Glöm allt du tidigare fått lära dig om kolesterol, det mesta är helt fel och baserat på foskningsfusk.

 22. jeanette
  Min man har åldersdiabetes, nu har han fått rosfeber!! kan det ha något samband med all dålig mat han äter, jag försköker tjata att han skall f ö r s ö k a testa lchf, men han vägrar, säger att det täpper igen kranskärlen,

  tror att han inte lever så länge om han håller på så här!! orkar ingenting, sover, äter dålig mat, (mkt socker i) o jobbar, det är inget liv.

  Önskar råd!!/Jeanette

 23. Vem lagar maten i huset?
  Om det är du så skulle jag, om jag var du, laga något med kött eller fisk (stekt eller grillat), ha till någon god sås gjord på vispgrädde smaksatt med vin, fermenterad soja, kryddor, svamp, lök eller annat. Kryddsmör eller hemlagad bearnaisesås går också bra. Servera med stekta eller kokta eller råa grönsaker (sparris, broccoli, blomkål, gräddstuvad vitkål). Kräver han potatis stek den i tärningar tillsammans med andra rotsaker eller andra grönsaker, det blir inte mycket kolhydrater, du kan kalla det husmanskost eller gamla franska köket eller Jägarkost eller liknande.

  Envisas han med att vilja ha bullar fixa Björntårta eller Helenatårta, ( http://kostkunskap.blogg.se/2012/june/tartor-helenatarta-och-bjorntar... )
  eller chokladmousse med vispgrädde.

  Lycka till med godare matlagning!

 24. Marie Karlsson
  Hej Andreas! Jag har foljt din blogg i tre ar, gatt ner 20 kg och mar jattebra. Da min syster har ms sa undrar jag hur Lchf kunde paverka henne, mitt sunda fornuft sager att det borde inte finnas nagon skillnad mellan henne och mig dar...??? Snalla svara!!!
 25. Marie,
  Mig veterligen finns inga klara tecken till att lchf ger någon tydlig förbättring vid MS.

  På mer teoretiska grunder skulle jag föreslå att testa strikt stenålderskost och rejäla doser D-vitamin – samt att se denna föreläsning:
  http://www.kostdoktorn.se/kan-man-bota-ms-med-riktig-mat/

 26. Hej.

  Min man (som är åtskilligt äldre än mig) har nyligen genomgått en ballongvidgning av kranskärl på hjärtats vänstra sida. En specialare gjordes med attack från både handled och ljumske samt isättning av två stentar.
  Makens illasinnade kolestorol (=LDL?) var lite för högt så bl. a.statiner skrevs ut. Ingen av oss akn tillräckligt mycket om statiner men känner bägge (mest jag i ärlighetens namn ) att det borde gå att undvika kemisk korrigering i större utsträckning till förmån för diet och kostbehandling.
  Läkarna går högst ogärna in i diskussion om detta.
  Min fråga; hur farligt/fel o/e galet är det med LCHF-kost för etablerad och opererad kärlrelaterad sjukdom.

 27. Eva
  Funderar på att börja med LCHF. Men tvekar eftersom jag inte har någon mättnadskänsla. Med andra ord, jag blir aldrig mätt... Vad tror du?
 28. Anita
  Ger dig samma rekommendation som jag fick av en klok man här på bloggen: "ät ett paket bacon och typ 5 ägg (exempelvis frukost) så vore det konstigt om du inte blev mätt" :)
 29. Zepp
  Kerstin.. då tycker jag du skall läsa
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172411686
  av en som både är har stent och ätit sig fri från diabetes!
 30. Maria
  Någon påläst som har en kommentar till detta och dessa referenser som sidan hänvisar till?

  http://www.perfecthealth101.net/lchfskadligt.htm

 31. Det var det löjligaste jag läst Maria.
 32. Zepp
  Maria.. om veganer får bestäma så är all animalisk föda dödliga gifter i princip!

  Det är som sagt bara svamel, då det e skit samma om födan aär animalisk eller vegetabilisk.. för det är samma essentiell molekyler som vi behöver!

  Och vad gäller referenserana så är de bara charlataner.. ioförsej namnkunniga charlataner!

  Vad de gör är att de tar personer som levet felaktigt och ändrar deras kost radikalt, ser till att de får näringsrik kost och sen menar de att det handlar om att det är vegetabiliskt!?

  När studien om Eco Atkins kom sa iallafall Esselltyn att det i princip var så han menade att man skulle äta.. ridå!

  Man kan altså äta hälsosamt på en animalibaserad diet lika väl som på en vegetabiliebaserad!

  Likaväl på en blandkost.. det viktiga är att man äter en hälsosam kost.. dvs baserad på riktig mat från bra råvaror som ger all den näring man behöver!!

  http://www.kostdoktorn.se/eco-atkins-succe-i-studi/

 33. Toni
  Hej,

  Har börjat intressera mig för syra/basbalansen i vår kropp och hur det kan påverka vår hälsa. Verkar som LCHF-kosten till större delen är syrabildande då en stor mängd består av animalisk föda. Kan ej se att detta ämnesområde har tagits upp tidigare. Bygger på Ragnar Bergs arbete (Nobelpristagare).

  Andreas, är detta något du har reflekterat över?

  Tack för en riktigt bra blogg!

  /LCHF:are sedan 3 år

 34. Efvert
  Symptom vid försurning av kroppen:
  Försämrad matsmältning, tarmbesvär, förstoppning, leversjukdomar, gallsten, trötthet, ilska, irritation, högt blodtryck, muskelstelhet, parasitsjukdomar och Candida, stroke, dålig syn, skört skelett, övervikt och astma.

  Samtliga symptom avhjälps med lchf, alltså borde det ju inte vara nån fara...

 35. Toni
  tHej,

  Tror inte riktigt att analysen är så enkel... Om besvären beror på en sur kropp och om LCHF bidrar till en surare kropp så kanske det ser lite annorlunda ut.

 36. Martin
  LCHF är verkligen bra men jag tycker det är för lite information om exakt vad som händer när man äter olika slags mat, och exakt hur vitaminer, mineraler, enzymer, fett, etc samarbetar i kroppen på den här sajten. Boken "Nourishing Traditions" (Sally Fallon) är rekommenderad läsning för den som vill veta exakt hur det fungerar. Har hjälpt mig oerhört med att komponera min kost på daglig basis. Lycka till med mathållningen! Jag önskar att ännu fler skulle vakna upp och inse vad det är de stoppar i sig och byta till LCHF snarast!
 37. Filippa
  Hej kostdoktorn!

  Snubblade över denna artikel i I form om att färska studier visar att ökat köttintag i högre grad leder till blodproppar. Jag har letat i ditt arkiv efter kommentarer på studien men hittar inget. Kanske letar jag dåligt. Vill gärna höra din synpunkt på detta./Filippa

  http://iform.se/blogg/nyhetsbloggen/chock-siffror-ditt-hjarta-ar-i-fa...

  Svar: #140, #142
 38. Thomas H
  Nr 138

  Vilken länk och studie Filippa. Vilka läkare har Form som experter och i vems intresse arbetar dom kan en undra. Härtspecialist eller....? Visar väl återigen att ur vissa studier kan man på något märkligt sätt få fram önskade svar.... Otroligt egentligen!

  Tycker nog att hjärtläkaren hos Anne Sparre är mer rättvis, dvs. Bättre fakta där!

  Anna Sparre @ 4health.se

 39. Slacktivisten
  LCHF handlar inte om att öka köttintaget.
 40. H
  Anhängare av LCHF har nog inte kännskap om Blue zones, områden där människor blir mycket äldre än genomsnitligt. Gemensamt för dessa zoner att de äter mindre kalorier än genomsnittet (de burkar säga att de äter sig till 80% mätta), och att de äter kött ca 1 gång i veckan, ofta är det då griskött- väldigt lite rött kött. Äter mycket frukt och grönt. Vill man bli gammal - studera dessa människor :D gener avgör bara till 10% av hur gamla vi blir.
 41. Zepp
  Vi rekomenderar inte mer kött än vad SLV gör!
  Så du kan lika gärna fråga dem.
 42. Hans
  Hej! Jag är övertygad LCHF:are sedan ngt år tillbaka, men nu fick jag en länk som gjorde mig lite förvånad. Taxam kommentarer, Andreas
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp...
  Svar: #145
 43. ragnhild
  Svar til #143 - Hans:

  Ja, her var/är der mycket att läsa. Gammalt nytt något af det, mellan annat det om köttindustriens sponsning - omtalat också tidig höst 2011 (tråd finns här på bloggen). Artickelen länker til läkare m.f. som inte gillar lchf, harselars med livs-stilen m.m.

  Hans, söker du så finner du mycket att ängslas över. Jag mistänker att du inte är så "övertygad" när det gälder LCHF.

  Ha tillit til din kropp, lyssna till den, känn efter, sök konskap - gå inte miste om anekdotiske erfaringar - inte minst din egen, vara medveten om industrien (mat-/läkemedel) och deras , enorma ressurser som sätts in för att stoppa människor/konsumenterna i att tänka själva. Lägga till journalister som (quite probably) är styrd -via lobbyversamhet, eller direkte anmodat - kanskje även fått "ett uppdrag" - även fått manuskrftet -iallafall god hjälp till detta. Undervurdera inte MAKTEN - den är ganske så manipulerande; Mycket står på spel! Men än så länge har vi friheten till både att handla/agera och tänka själva :)

  Jag har inget problem med den evnt. sponsningen af "matrevolutionen", heller inte att köttindustrin ibland är involverad. MEN, jag har problem till eks. när (som i detta fall) journalister "SOPAR" ihop och definerar LCHF som stort intak af kött/fett (exact va de skriver).

  LCHF står for lowcarb, high fat - proteinmänden är definerad som lagom (relativt i.f.t. kroppsvikt/tolerans/aktivitet). Sök upp exact/bättre info om fordelningen på denna blogg.

  Jag vet bättre - kommer inte å plöya genom trasket - mitt välmående är min sanning - och sop(trask)-hinken är full.

  Most of all: Lyssna till din egna kropp :) ..... och läs på.

 44. Zepp
  Hans.. jag har väldigt svårt att förstå vad de menar!

  För vi rekomenderar exakt lika mycket protein som SLV gör.. så egentligen borde anklagelserna riktas mot dem och våra politiker som styr och som tydligen förordar en helt livsfarlig konsumtion av kött.. om nu artikelförfattarna har rätt!!

  Föresten så kan de anklaga WHO oxå när de ändå håller på.. samma rekomendation av livsfarligt kött!

  Svar: #146
 45. ragnhild
  Hei, jag hör nya "toner" - inte bara här i denna tråden. Ditt svar bekräftar det. Gillar :)
 46. KenT W
  Till alla icke redan LCHF-frälsta läsare på denna sida. Ett snabbt axplock från de senaste studierna om kött/fett och cancer.

  “In a large, ethnically diverse cohort of older adults, we found an increased risk of colorectal cancer among participants consuming a dietary pattern high in meat and fat…….” Int. J. Cancer (2012) 131:E1125-1133

  “Red and processed meat consumption is associated with increased risk of esophageal squamous cell carcinoma in men …..” Ann Oncol (2012) 23 : 2319-2326.

  “ Findings from this meta-analysis indicate that processed meat consumption is positively associated with pancreatic cancer risk. “ British Journal of Cancer (2012) 106: 603–607

  “Higher red meat consumption is associated with increased risk of all-cause, cardiovascular, and cancer mortality” Evid Based Nurs (2012) 15:121-122

  Processed meat intake was positively associated with bladder cancer with a stronger association for processed red meat. There were no associations between intake of fruits or vegetables and bladder cancer. British Journal of Cancer (2012) 106: 1891–1898

  Red meat consumption is associated with an increased risk of total, cardiovascular disease, and cancer mortality. Substitution of other healthy protein sources for red meat is associated with a lower mortality risk. Arch Intern Med. (2012)172:555-563

  “An High Fat Diet enhanced prostate cancer cell growth more strongly than an High Carbohydrate Diet “ The Prostate (2012) 72:1779-1788

  Högvärdigt protein kan erhållas från många vegetabilier.

 47. MickeB
  KenT W

  Av dina citat att döma så är detta bara epidemiologiska studier som visar samband efter statistiska analyser. Detta är inga bevis.
  Ta fram kliniska studier istället.

 48. KenT W
  Finns både "kliniska studier" och epidemiologiska studier i denne lilla samling.
 49. Randi Siepen
  Hej! Skriver på min brors vägnar. Han har med lchf-kost lyckats bli kvitt sin diabetes-2 och har gått ner ett antal kilon och är förstås glad som en speleman, vilket han förresten också är i sitt yrke.
  Han bor i Köpenhamn. Hans danska läkare säger att han måste fortsätta att medicinera fast han har haft jättefina värden det senaste halvåret. "När man en gång har diabetes måste man fortsätta medicinera" sa läkaren.
  Skulle vilja veta vad som gäller och vilken litteratur jag kan hänvisa honom till så han kan få korrekt information. Mvh Randi
1 2 3 4

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av