Typ 2-diabetes

Typ 2

Typ 2-diabetes är den överlägset vanligaste orsaken till diabetes (runt 90 procent av alla fall). Sjukdomen blir allt vanligare, det finns sannolikt runt 500 000 typ 2-diabetiker i Sverige.

De flesta som drabbas är överviktiga (särskilt kring buken) samt medelålders eller äldre. Personer med högt blodtryck och dåliga kolesterolvärden har också ökad risk att få sjukdomen.

För mer om bakgrunden till epidemin, hur du kan testa om du har diabetes samt hur du på naturligt vis kan normalisera ditt blodsocker:

Diabetes – normalisera ditt blodsocker

Här finns mer specifik information om orsaken till och behandling av just typ 2-diabetes.

Innehåll

 1. Orsaken till typ 2-diabetes
 2. Behandling
 3. Övriga livsstilsåtgärder
 4. Kosttillskott
 5. Mediciner
 6. Mer kunskap

Orsaken till typ 2-diabetes

Typ 2 diabetes – tidigare kallad ”åldersdiabetes” – beror på att kroppen inte längre klarar av att hantera större mängder blodsocker. Massor av det blodsockersänkande hormonet insulin behöver produceras men det räcker ändå inte, eftersom känsligheten för hormonet minskar. Vid diagnosen har typ 2-diabetiker ofta tio gånger mer insulin i kroppen än normalt. Som bieffekt lagrar allt insulin fett och ger viktökning, något som ofta pågått i många år innan sjukdomen diagnosticeras.

Så vad beror detta på? Det är ännu kontroversiellt och omdiskuterat. Men det finns ett tydligt samband med mängden socker i maten. Ju mer socker folk äter desto fler får diabetes i längden. Enligt en färsk undersökning stämmer detta samband i alla länder jorden runt.

Snabba kolhydrater

Snabba kolhydrater

Sannolikt medverkar också intag av andra snabbsmälta kolhydrater, exempelvis vitt bröd och pasta, eftersom även detta ger en snabb stegring av blodsockret. Även här finns klara samband: personer som äter mer snabba kolhydrater får oftare typ 2-diabetes.

Sambandet mellan socker, snabba kolhydrater och typ 2-diabetes håller även i säkrare studier. Att ge råd om kolhydratrik mat ökar risken att få typ 2-diabetes och försämrar blodsockret hos personer som redan har typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes kan alltså gärna kallas sockersjuka. Men minns då att stärkelsen i bröd blir till druvsocker i magen – mjöl är i praktiken också en form av socker.

Behandling av typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes

Hur behandlar man typ 2-diabetes? Gammal erfarenhet och ny vetenskap ger samma logiska svar. Det viktigaste är att undvika att äta för mycket blodsockerhöjande mat.

Undvik att äta större mängder socker och stärkelse och ditt blodsocker blir bättre från första måltiden. Ditt antagligen sjukligt höga insulin sjunker då ner mot normala nivåer. Eftersom insulin är ett fettlagrande hormon har det säkert bidragit till att ge dig övervikt. När insulinet sjunker känner sig de flesta mättare, äter mindre och minskar successivt i vikt.

Har du tur, särskilt om du inte haft typ 2-diabetes så länge, så kan denna åtgärd vara allt du behöver för att bli frisk.

Testa gärna själv: LCHF för nybörjare

OBS: Om du behandlas med insulin eller insulinfrisättande tabletter (så kallade SU-preparat) kan du behöva trappa ned den medicineringen om du äter mindre kolhydrater.

 

Övriga livsstilsåtgärder

Att äta betydligt mindre kolhydrater är absolut det viktigaste. Jag rekommenderar varmt att initialt lägga all din självdisciplin på att ändra dina matvanor. Det är svårast i början (första veckorna och månaderna).

Successivt, i takt med att dina nya matvanor börjar flyta på enklare så kan du börja prova fler positiva livsstilsförändringar som ytterligare kan förbättra din hälsa och vikt. Det finns två ytterligare saker som kan hjälpa:

Kosttillskott

Enligt nyare studier finns det ett kosttillskott som kan hjälpa många med typ 2-diabetes något: D-vitamin. Många svenskar har brist på D-vitamin, främst under vinterhalvåret. Studier visar att tillskott kan förbättra blodsocker och insulinkänslighet något vid typ 2-diabetes. Dessutom kan det ge minskad fettvikt.

Ungefär 4 000 enheter dagligen (125 mcg) kan vara lagom för de flesta med typ 2-diabetes.

Allt om D-vitamin

Medicin

Räcker inte kostförändring och andra livsstilsåtgärder för att få tillräckligt bra blodsocker görs tillägg av medicin.

1. Metformin

Förstahandsbehandlingen är tveklöst Metformin-tabletter. Det är en gammal och välbeprövad behandling. Den har bevisats att inte bara förbättra blodsockret utan dessutom förbättra hälsan hos typ 2-diabetiker.

Vissa får tyvärr magbesvär (magknip, diarré) av tabletterna. Den biverkningen brukar då minska med tiden. För känsliga personer kan det vara klokt att börja med en liten dos (0,25 – 0,5 gram dagligen) som sedan ökas.

Dosen Metformin kan ökas till den högsta dos som tåls för magen. Två gram dagligen är ofta tillräckligt för bra effekt, maxdosen är tre gram per dag.

2. GLP-1 analog?

När inte heller enbart Metformin räcker till eller om man inte tål det, vad ska man då ta till? Det är kontroversiellt idag.

Ofta sätts ännu insulinsprutor in. Det skulle jag avråda starkt ifrån vid övervikt, då man vanligen redan har sjukligt höga insulinvärden i kroppen. Att tillföra YTTERLIGARE insulin i det läget ger ofta successivt förvärrad sjukdom och allt värre fetma. Det gör dig sjukare och fetare. Det ökar risken för cancer och sannolikt ökas även risken för hjärtinfarkt.

Har du redan insulinbehandling insatt kan du behöva trappa ned och ut den när du äter mindre kolhydrater och/eller sätter in annan medicinering.

Ett bättre och nyare alternativ är sprutor med hormonet GLP-1. Det ger ökad mättnad, lägre blodsocker och ofta rejäl viktminskning (ett tiotal kilo är vanligt). I Sverige finns dessa mediciner vid namn Victoza och Bydureon. Det är vad jag använder som tillägg till Metformin vid behov hos mina patienter. Effekten är hos majoriteten mycket god både på blodsocker och vikt.

Mer kunskap

Blogginlägg om diabetes (oftast om typ 2). Blogginlägg om typ 2 diabetiker som testat lågkolhydratkost.

Diabetes typ 2 är nära kopplat till ”den västerländska sjukan” dvs Metabolt syndrom.

Vill du läsa om eländet som dåligt kontrollerad typ 2 diabetes kan leda till?: ”Bara typ 2 diabetes”

Studier på typ 2 diabetiker

Kan man bota diabetes typ 2?

På bara sex månader? Utan medicin eller operationer? Den här studien tyder på det:

Haimoto

Exempel på diabetiker som testat

Typ 2 diabetes

Ovan ett stort antal blodsockermätningar hos en typ 2 diabetiker, första halvåret på LCHF-kost. Det blå området motsvarar optimala blodsockervärden. Notera att inte ett enda förhöjt värde uppmätts efter några månader! Och då har hon ändå redan efter tre dagar kunnat sluta med insulinsprutor, 70E dagligen. Hon gick även ner drygt trettio kilo första året.

Studier på LCHF-kost till typ 2 diabetiker

Vikt

Överviktiga diabetiker (både typ 1 och 2) går regelmässigt ner i fettvikt på lågkolhydratkost.
Exempel / studier

Kolesterol

Men vad händer med blodfetterna om man äter mindre kolhydrater, och högre andel fett? Faktum är att nyare studier (tvärtom mot vad man tidigare trott) visar tydligt förbättrade kolesterolvärden.

Blodtryck

Blodtrycket blir också ofta bättre på lågkolhydratkost. Vilket delvis, men troligen inte helt, förklaras av viktnedgången.

Jag har hört av många som behövt minska på eller sluta med blodtrycksmediciner, efter att blodtrycket blivit väl lågt. Ett vanligt symtom då är yrsel och svaghetskänsla.

Studier. Mer om blodtryck.

OBS

Det är viktigt vid insulinbehandlad diabetes att kontrollera blodsockret noga i början vid LCHF-kost! Kost med lite kolhydrater ger vanligen ett kraftigt sänkt behov av insulin. Det är då viktigt att anpassa (sänka) doserna tillräckligt för att undvika blodsockerfall. Detta bör om möjligt ske med stöd av läkare/diabetessköterska, särskilt om du har begränsad vana av insulinjustering själv.

Blodsockermätning

Insulin typ 2

Förslag från dr Vesti Nielsen (specialist i invärtesmedicin): sänk insulindoser med 25-30% från dag ett på lågkolhydratkost. Kontrollera noga blodsockret och anpassa doser. De flesta kan halvera sitt insulin på 3-6 dagar. Den lågkolhydratkost dr Nielsen använde i sin studie var måttligt strikt: 20% kolhydrater (runt 100g/dag).

Dr Mary Vernon föreslår (vid strikt lågkolhydratkost, <20g KH/dag) att insulindoser under 10E per dag kan avslutas direkt, medan högre doser kan halveras direkt. Blodsockret behöver följas noga före/efter måltid första tiden, och doserna justeras, tills blodsockret ligger bra.

Det är inte ovanligt för typ 2 diabetiker att  kunna klara sig utan insulin efter en tid (dagar till månader) på lågkolhydratkost.

Tablettbehandlade

Även doserna av vissa tablettbehandlingar för diabetes kan behöva justeras ner efter en tid på LCHF-kost. Risken för blodsockerfall är dock mindre än av insulinsprutor. Vid behandling med annan diabetesmedicin bör man ändå för säkerhets skull vara noga med blodsockerkontroller, då man ändrar sin kost. Undantaget är Metformintabletter, som inte ger någon risk för blodsockerfall.

Tar du ingen medicin för din diabetes (eller bara Metformin) behöver du inte oroa dig för blodsockerfall av LCHF-kost.

Vid blodsockerfall

Ät genast något kolhydratrikt såsom en frukt eller en smörgås. Ett glas juice eller druvsockertabletter kan också fungera bra. Det höjer blodsockret. Får du blodsockerfall bör du starkt överväga att minska din medicinering framöver. Behöver du hjälp med det så kontakta din läkare.

Mer

Utöver typ 1 och 2 finns ett par till diabetesformer. LADA-diabetes är en inte helt ovanlig form (kanske hela 10%) som beskrivits som ”mitt emellan typ 1 och typ 2”. Liksom vid typ 1 har man antikroppar som angriper insulinproducerande betaceller. LADA debuterar senare i livet än typ 1 och utvecklas långsammare.

MODY-diabetes är en ovanligare form som beror på en genetisk avvikelse.

Studier

Farliga mediciner?

Självtestning

Att själv kontrollera sitt blodsocker verkar ha en liten positiv effekt även hos icke-insulinbehandlade diabetiker:

Naturligtvis är storleken på effekten helt beroende av om testningen leder till förbättrad livsstil. Att bara testa och utan reflektion skriva siffran i en bok gör dig förstås inte det minsta friskare. Testning för icke-insulinbehandlade bör ske av pedagogiska skäl eller i syfte att förbättra sin kost- och motionsbehandling.

Huvudsida om diabetes

Allt om diabetes

En orsak att bry sig

Högt blodsocker ger risk för svåra komplikationer på längre sikt. Det ”fräter” sönder kroppens små blodkärl. Ju högre blodsocker desto högre risk för hjärtinfarkt, blindhet, amputationer och annat elände.

Fråga bara Richard Roseman, en av miljoner offer för vanliga diabeteskomplikationer:

Roseman

Uppenbarligen vill man undvika sådant. Men konventionell fettsnål kost (de vanliga kostråden idag) och medicin botar i princip aldrig diabetes. I bästa fall hålls sjukdomen under kontroll utan att göra större skada. I värsta fall går det som för Richard Roseman. Eller värre.

Det behövs bättre en behandling än så. Den finns, och den är självklart logisk när man förstår.

Insulin och rädslan för naturligt fett

Den kunskapen glömdes delvis när insulinet kom. I övertro på det nya verkar man ha trott att diabetiker utan problem kunde spruta i sig obegränsad mängd insulin, för att normalisera blodsockret. Varför man kunde äta mycket mer blodsockerhöjande kolhydrater. Men insulin i överdoser har negativa långtidseffekter, vilket blivit allt mer uppenbart – i studier likväl som i verkligheten. Insulin i överskott gör att man ökar i fettvikt, och är sannolikt farligt även på en rad andra sätt.

Föreläsning

Föreläsning av Mary C Vernon

Föreläsning om diabetes och lågkolhydratkost av Mary C. Vernon, amerikansk läkare som sedan länge specialiserat sig på området.

Böcker

Diabetes. Inte.

Lars-Erik Litsfeldt fick tidigt typ 2 diabetes. Trots kämpande med fettsnål kost och motion uteblev förbättringen. Istället fick han en hjärtinfarkt.

Saker hände däremot när han började äta tvärtom –  fet lågkolhydratkost. Blodsockret normaliserades utan medicin, han gick ner i vikt och mådde mycket bättre. Låter det för märkligt för att vara sant? Det borde det vara. Men det är fortfarande sant. Och här kan du som är diabetiker lära dig. Recension / Beställ

Relaterade länkar

14 kommentarer

 1. Hej jag undrar om det är någon som vet om höga C-vitamin doser påverkar blodsockret.
 2. stig hallberg
  Jag vägde 148.5kg i april 2013 hade typ 2 diabetes insulinsprutor 80eh+50eh+80eh dagligen . nu 15 jan.2014 Vikt 108.5kg. inte några insulinsprutor . Äter strikt LCHF-kost. Alltså -40kg. och inget insulin på 10 månader. Mår nu toppen Med vänlig hälsning Stig!! :-)
  Svar: #3
 3. Jenny
  Jag har nyligen diagnostiserats med diabetes typ 2, troligtvis p.g.a ärftliga faktorer samt att jag har psorasis, tack för en bra sida!
  Jag skriver om psoriasis samt diabetes på min blogg:
  levamedpsoriasis.blogg.se
  Mvh, Jenny
 4. Hanna
  Kan man bli nedstämd om man har diabetes typ 2?
 5. lena
  jag är nerstämd för fick veta .man hade diabetes för 2år sen
  mår sämre o känner mig värdelös tänker varför fick ja detta...
  vet ej vad man ska äta ännu för man vill ej höja socker..
  igår fick ag veta mina ögon sämre svullnad på ögon glob gula fläcken går ner om man håller socker i schakt..
  en del säger schakt är o äta en sa äta var 4 timma
 6. Inger
  Hej jag har diabetes typ 2 och undrar vad finns det gott som jag kan äta, sockerfritt godis är inte så gott, torkade frukter är gott och hur är det med tex popcorn, saltapinnar? Färsk frukt äter jag banan ( som inte är så bra) mandariner, nektariner.
 7. nura
  om man gör ner i vik på kåt tid vad ska man gåra då
 8. Remona
  Hejsan! Har typ 2 diabetes men för mig är det tvärt om att mitt socker sänker sig hela tiden jag får äta o äta hela tiden men då höjer det sig för stunden o sen är den nere igen! Dom säger att 4.8 är normalt o det tror jag med men jag mår så jättedåligt när den kommer ner till 5.9 o sen kan den vissa dagar sänka sig till 3.5 o 3.7 så nu behöver jag verkligen hjälp om vad jag ska äta så den ligger på 7-8 hela tiden för det är då jag mår bra o fukar normalt!
 9. 2 kommentarer borttagna
 10. Anders
  Hur mycket påverkar juicer man glr själv i en slowjuicer, mpste man hålla sig undan frukter med mycket socker, eller är det annorlunda med juicer
 11. Lars Karlsson
  Vill veta vad ska man äta och inte äta,sen att man ska äta var 4 timme det tror jag inte på,dvs. Frukost ,lunch o middag nä nä
  Svar: #14
 12. Annika Rane Team Diet Doctor
  Lars, här hittar du grunderna i LCHF: https://www.dietdoctor.com/se/lchf
  Mer om diabetes: https://www.dietdoctor.com/se/diabetes
  När det gäller hur ofta man äter är det högst individuellt, men de flesta som äter LCHF hamnar på 2-3 gånger per dag, om du äter dig mätt vid varje måltid och inte äter förrän du är hungrig igen. Lycka till!
 13. Leif
  Hej, har fått diagnosen typ 2, äter lchf och tar två 500mg metformin. På lchf kost hade jag koll på min diabetes men undatag för fasteprovet på morgonen som alltid låg runt 8-9. Trots metforminen så ligger fastesockret fortfarande på samma nivå, i övrigt ligger fjag runt 5-6 före maten och 6-7 efter maten. Försöker hålla strikt lchf. och periodik fast 16/8. Är överviktig 120 kg och 180 cm lång 70 år.
  Varför biter inte metforminen på det sk fastesockret, ( innan läggdags ligger jag oftast på 6-6,5)

  Leif

 14. rushitistrefi8
  jag hade diabetis tip 2 sedan 15 allt behandling som jag har fåt var felaktligt från ulika lekare och ditister maten som de rekomanderat mig att äta var bara gift ock tvinga mig att kåpa mediciner och skadar min mage utan att hjelpa.dijetister sade till meg att eta 6 ganger omunder dagen so jag gik ivikt 105 kg jag har fålt deras råd hella tiden men aat var bluf.får ett årsedan hitade jag en bock som heter diabetis koden
  som är skrinen av Jason fung hans rekomandicin fick meg att prova det var en mirekel får mig det står att börja fasta 2 vekor att toma sockret jag rat fastnat 30timat varanda dag jag gar got ner ivikt 25 kg får 3 monad nu eter jag bar 2 gonger under dagen men jag eter enligt chlf maten som pasar mig pefekt jag har nu sockert verde 4,4 och veger 80kg jag er frick som fan truts min ålder jag käner som 22 årin vem är interweserar att bli frisk av diabetis tip 2 ring mig på telfnr 0760306359 så jag ska visa vegen att friskas utan biverkningar utan att vara hungrin so jag uplevt själv sedan 15 år sedanmvh rushit istrefi

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av