”Tonårsflickor mår bättre av D-vitamin”

vintersol21

Tonårsflickor bör få i sig betydligt högre halter av D-vitamin än vad Livsmedelsverket rekommenderar, visar ny forskning. Vitaminbrist kan leda till hälsoproblem.

DN: Tonårsflickor mår bättre av D-vitamin

Artikeln baseras på en ny artikel i AJCN. Man beräknar där att flickor på runt 11 år (boende i Skandinavien) behöver ca 750 E D-vitamin dagligen under vintern bara för att undvika svårare brist (<50 nmol/L). Själv har jag rekommenderat 1000 E dagligen för barn under vinterhalvåret. Den här artikeln tycker jag stöder att det är en rimlig dos.

Efter att ha tagit många D-vitaminprov på mina patienter under vintern kan jag berätta att svårare brist är vanlig såhär års. Inte konstigt eftersom det är ett halvår sedan solen var stark nog i Sverige. Av patienter som inte tar tillskott eller har varit utomlands har nästan alla brist (<75 nmol/L) och inte så få ligger extremt lågt (10-20 nmol/L).

Allt om D-vitamin / Beställ D-vitamintillskott

1 2

64 kommentarer

 1. Böse
  First!
 2. Jag mår super på D-vitamin och äter 50 000 IE per vecka. Första året jag helt sluppit vinterdepressioner och då har jag verkligen prövat allt vården haft att erbjuda. Min vinterdepression debututerade vid 13 års ålder och nu är jag 30år. Så jag hade verkligen behövt D-vitamin som tonåring.
 3. Klarar mig bra utan piller tack vare vintrarna vid Medelhavet :)
  Köpte däremot en burk till Mamma som är 82 och har varit trött och orkeslös i vinter, snudd på lite deppad. Hon har ätit dem i två månader nu och jag tycker hon låter lite piggare på rösten vid telefonsamtalen hem.
  Hur lång tid tar det innan man ser full effekt?
 4. momaza
  hej, undrar hur du törs äta så hög dos på D-vitaminet. Har du kollat kalium och magnesium,calsiumet?
 5. Försöker äta lite extra nu och tycker väl att det verkar bättre än utan. Svårt att avgöra själv förstås då så många faktorer påverkar.
 6. Ida
  Med tanke på hur många dagar per år vi kan var i solen utan kläder och utan solskydd så kan man ganska snabbt räkna ut att vi behöver extra även på sommaren... Uppg. enl. "vitamin D-counsil"
 7. Madelene
  Jag har ätit 2000ie varje dag och ger mina barn 8 och 11 år, 800 ie varje dag. Sen ger jag både oss själva och barnen omega 3 och vitaminer och mineraler också och ingen av oss mår dåligt eller är hemma från skola/jobb som många andra är minst en gång i månaden.
 8. 4 Mommaza, jag har kollat mina värden och de såg bra ut. D-vitaminet har jag sakta ökat på under de senaste två åren och den här dosen verkar passa mig bäst. Jag provade att minska men fick genast depressionsymtom så jag ökade igen och tog då dubbla dosen en vecka. Ska tilläggas att har 35 kg övervikt så då är det svårare för mig att komma upp i tillräckligt hög dos.
 9. Dr Steven Ilardi, klinisk psykolog vid Kansas Universitethar utvecklat ett program mot depressioner, där bl.a. D-vitamin, omega 3 och solljus utgör viktiga beståndsdelar. Programmet är helt fritt från mediciner och har i en stor studie visat sig vara anmärkningsvärt effektivt - tre gånger mer effektivt än traditionell behandling! Här kan du läsa en kortfattad svensk redogörelse för programmet. http://www.mental-traning.se/livsstil.html
 10. Sedan jag började med D-vitamin för 2,5 år sedan har jag varit helt fri från förkylning och influensa. Att D-vitamin har många positva sidor framstår helt klart idag.

  Dr Steve Ilardi, klinisk psykolog vid Kansas Universitet, har utvecklat ett program för behandling av depressioner, där D-vitamin, omega-3 och solljus är viktiga delar. Programmet är helt fritt från mediciner och har i en stor studie visat sig vara anmärkningsvärt effektivt - tre gånger mer effektivt än traditionell behandling! Läs mer här: http://www.mental-traning.se/livsstil.html

 11. Patricia Gawell
  Äter 4000IE D-vitaminer varje dag.LCHF kost o minimalt med socker. Har inte varit förkyld på väldigt länge, trots hostattacker och nysningar på mig från många barn i mitt jobb.
  Migrän har inte haft på över ett år sedan jag börja med ny kost o D-vitamin. Mår toppen.
 12. Mariann
  säger som de två tidigare talarna Vi = familjen har inte haft en enda förkylning på drygt 2 år med lchf(strikt) och d vitaminer i en nivå av 50.000IE / veckan....
 13. Dufva
  Snart kan vi lägga ännu en förkylningsfri vinter bakom oss.

  Ingen i familjen har haft någon sjukdag under hela säsongen. :-)

  Jag äter 100000ie per månad och ungarna 50000ie.

 14. Innan vi började äta D-vitamin så sa vi ju att vi slapp förkylningar p.g.a. kosten.
 15. Maria
  OT: Mannheimer och Tengby pratade LCHF med sin "radiodoktor" i morse. Han kör LCHF för egen del men var lite avvaktande med att rekommendera det till andra.
 16. Ove
  Som kontrast till ovanstående kommentarer så har jag inte haft en sjukdag på 3år. Detta UTAN extra tillskott av D-vitamin.
  Funderar trots det på att inhandla en burk för brist kan jag ju ha ändå ;)
 17. Lund
  momaza

  Och vad anser du kan hända med calsium, magnessium och kalium vid D-vitaminintag?

 18. Kicki
  Liten fråga, jag är helt novis på ämnet och doktorn rekommenderar 1000 E /dag, på min burk står det att en tablett innehåller 200 IU och i kommentarerna ovan nämner ni IE.
  Är alla beteckningar samma sak? Hur ska man tänka?
 19. us
  IE tror jag står för Internationella Enheter och IU för International Units. Det ena är alltså en svensk förkortning och den andra en engelsk för samma sak.

  På min burk (Holistics) står det 2000IE och dessa har jag nu tagit två av varje dag i drygt ett år. Inga förkylningar eller influensor hittills ;)

 20. Christina von Bergen
  Matrevolutionen kan du köpa fraktfritt för 125 kr på Adlibris
 21. Christina,
  Det är den icke utkomna mp3-versionen av ljudboken du tittar på tror jag. Boken kostar 159 där.
 22. Tack för nyheten kostdoktorn! Vi har nu också bloggat om detta
 23. Sandra
  Vad är det egentligen detta "E" står för i 1000 E? (Någon som kan svara en dum människa haha)
 24. Notarien
  Before using Calcium/Magnesium/Vitamin D: Innan du använder Kalcium / magnesium / vitamin D:

  Some medical conditions may interact with Calcium/Magnesium/Vitamin D. Tell your doctor or pharmacist if you have any medical conditions, especially if any of the following apply to you: Vissa medicinska tillstånd kan interagera med kalcium / magnesium / vitamin D. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska problem, särskilt om något av följande gäller dig:

  * if you are pregnant, planning to become pregnant, or are breast-feeding om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
  * if you are taking any prescription or nonprescription medicine, herbal preparation, or dietary supplement om du tar något receptbelagt eller nonprescription medicin, örtmedicin, eller kosttillskott
  * if you have allergies to medicines, foods, or other substances om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
  * if you have high blood phosphate levels or high calcium levels om du har höga nivåer blod fosfat eller höga kalciumnivåer
  * if you have appendicitis, heart problems, parathyroid problems, hardening of the arteries, kidney problems, kidney stones, stomach or bowel problems (eg, blockage of your bowel, stomach bleeding), or inflammatory problems (eg, sarcoidosis) Om du har blindtarmsinflammation, hjärtproblem, bisköldkörtlar problem, åderförkalkning, njurproblem, njursten, mag-eller tarmproblem (t.ex. blockering av tarmen, blödningar i magen), eller inflammatoriska problem (t.ex. sarkoidos)
  * if you take digoxin or if you are dehydrated om du tar digoxin eller om du är uttorkad

  Some MEDICINES MAY INTERACT with Calcium/Magnesium/Vitamin D. Tell your health care provider if you are taking any other medicines, especially any of the following: Vissa läkemedel kan interagera med kalcium / magnesium / vitamin D. Berätta för din läkare om du tar andra läkemedel, speciellt något av följande:

  * Anticoagulants (eg, warfarin) because the risk of its side effects may be increased by Calcium/Magnesium/Vitamin D Antikoagulantia (t.ex. warfarin) eftersom risken för dess biverkningar kan ökas av Kalcium / magnesium / vitamin D
  * Azole antifungals (eg, ketoconazole), bisphosphonates (eg, alendronate), certain cephalosporins (eg, cefpodoxime), iron, mycophenolate, penicillamine, quinolones (eg, ciprofloxacin), sodium polystyrene sulfonate, tetracyclines (eg, doxycycline), or thyroid hormones because their effectiveness may be decreased by Calcium/Magnesium/Vitamin D Azolantimykotika (t.ex. ketokonazol), bisfosfonater (t.ex. alendronat), vissa cefalosporiner (t.ex. Cefpodoxime), järn, mykofenolatmofetil, penicillamin, kinoloner (t ex ciprofloxacin), natrium polystyren sulfonat, tetracykliner (t.ex. doxycyklin), eller sköldkörtelhormoner eftersom deras effektivitet kan försämras av Kalcium / magnesium / vitamin D

  This may not be a complete list of all interactions that may occur. Detta kan inte vara en fullständig förteckning över alla kontakter som kan uppstå. Ask your health care provider if Calcium/Magnesium/Vitamin D may interact with other medicines that you take. Fråga din läkare om Kalcium / magnesium / vitamin D kan interagera med andra mediciner som du tar. Check with your health care provider before you start, stop, or change the dose of any medicine. Kontrollera med din lakare innan du starta, stoppa eller ändra dosen av något läkemedel.

 25. Notarien
  momaza

  Om man har högt D-vitamin så höjs kalciumhalten i blodet hela tiden och njurarna får jobba ända tills D-vitaminhalten går ner (vilket tar flera veckor).

 26. 100 mcg D-vit/dag är riskfritt och dessutom bevisat att det avsevärt ränker risken för ett antal cancerformer - se pinfärsk artikel här: http://health.usnews.com/health-news/diet-fitness/diabetes/articles/2...
 27. Törs man komma med en kritisk synpunkt/fråga...

  Doc: "Efter att ha tagit många D-vitaminprov på mina patienter under vintern..."

  Vilka patienter brukar du ta prov på? Har du några behandlingsriktlinjer (lokala, nationella, internationella eller egna) som grund när du rekommenderar behandlingen?

  Personligen tycker jag evidensen för behandling är svaga. Att folk själva väljer att köpa d-vitamin är en sak, men att som doktor aktivt mäta och rekommendera behandling är att ta på sig mer ansvar.

 28. #26
  Dvitamin har blivit en trend inom lchf.
  Allrahelst om man måste ta magnecium för att häva kramper för ett för högt D-intag.
 29. Anders #26,
  Bra fråga, jag håller med om att det återstår mycket forskning för klarhet i exakt vilka som bör provtas och behandlas.

  Jag tar i första hand D-vitaminprov på personer med trötthet och/eller depressiva besvär. Där finns det ju en del vetenskap på behandling inklusive minst en positiv RCT. När det gäller ansvar så är min bedömning att riskerna är så obetydliga (liksom kostnaden) att en potentiell hälsovinst snabbt överväger. Snarast känns det för mig oansvarigt att inte testa en sådan behandling om jag har anledning att tro att sådan kanske kan hjälpa patienten.

  Anekdotiskt har jag sett åtminstone en verkligt spektakulär förbättring av långdragna sådana besvär där det var svårt att se någon annan förklaring än en korrigerad svår D-vitaminbrist.

  Jag är mycket nyfiken på studier på D-vitamintillskott vid oklara värkbesvär, tänk fibromyalgi-artad värk. En stor grupp på vårdcentraler minst sagt, inte minst i grupper som lär ha hög risk för D-vitaminbrist. Brist sägs ju i teorin kunna ge osteomalacivärk dvs värk från benhinnor. Jag skulle väldigt gärna se någon välgjord behandlingsstudie där.

 30. Totto
  Stackare alla dem som har doktorer som INTE tar 25 oh D-prov! Jag kanske hade tur som har en läkare som upptäckte att jag bara hade 48 nmol/L. Jag kan upplysa Diabetesdoc att jag mådde överjävligt dåligt med så låg halt. Efter åtta dagar på relativt hög dos vitamin D började jag må bättre och förbättringen håller i sig. Har heller inte haft problem med värk i händerna den här vintern, vilket är första vinter på nästan tio år. Så här bra har jag inte mått vintertid under hela mitt vuxna liv, d.v.s. jag har kunnat fungera normalt för första gången på nästan trettio år.

  De läkare som INTE kollar att värdena är OK önskar jag... nä, jag ska inte skriva det.

  Och om man inte tar proverna så vet man ju heller inte om ens patienter har brist och det behöver tydligen inte läkare ta något ansvar för.

 31. MickeB
  Doc 28,
  Jag har sett någon video med Holick på Youtube om D-vitamin och ostepmalaci.
  Har inte han gjort någon bra studie?
 32. MickeB
  Här är en länk med Holick om vitamin D

  http://www.youtube.com/watch?v=Cq1t9WqOD-0&feature=related

 33. Doc
  Jag tycker också att D-vitamin området är spännande, men studierna på området är motstridiga. Bla rapporteras avsaknad av samband mellan 25OHD och diabetes i senaste numret av Diabetes Care, tvärtemot vad andra studier visat. Mer forskning behövs, både om bristnivåer och behandlingsdoser.

  Totto
  Jag tror förvisso inte att D-vitamin är farligt, men historien med A och E-vitamin är ändå en varning. Sk antioxidanter ansågs en tid mycket nyttiga, men nu finns kliniska prövningar som visat ökad dödlighet med A och E-vitamintillskott.

 34. Henrik (no1)
  En fråga, tänkte starta med D pearls till grabben 10 år. Skall intas med fet mat är ju rekommendationen ELLER räcker det med det fett som pärlan innehåller? Doc rekommenderar 1000 E till barn. Vilka åldrar gäller 1000 E?
 35. Lasse
  http://fitnessguru.se/traeningsdagboken/22038-d-vitamin-den-soliga-vi...

  Någon som gjort en liten amatörmässig genomgång av D-vitamin och lite forskning

 36. Vetenskap ja
  Anders, diabetesdoc
  Bra med varningen men jag tänker att det finns en stor skillnad mellan de studierna kring dödlighet efter intag av A- och E-vitamin och D. E t.ex. togs då i sk. terapeutiska doser (när man trodde att E kunde vara bra mot allt möjligt, hjärt- och kärlsjukdom tex) som långt överskred vad man kan få i sig med vanlig kost, medan rekommendationerna kring D-vitamin inte ligger över de nivåer man bildar naturligt om man vistas i solen året runt. Är inte det en väsentlig skillnad, eller finns andra varnignssignaler kring supplementering av D-vitamin menar du?
 37. Notarien
  Läs här vad Vitamin D Council verkligen säger om intag av höga doser D-vitamin:

  The Vitamin D Council advises that most healthy people can receive 5,000-10,000 IU of vitamin D3 a day without harm. But high dose vitamin D must be accompanied by sufficient calcium and magnesium...and people with certain diseases should only take supplements under the supervision of a knowledgeable doctor. Vitamin D is essential for the absorption of calcium and the prevention of osteoporosis. Recent studies have shown that it may also boost the immune system and help to prevent cancer.

  Our body will automatically regulate how much vitamin D it produces from sunshine. Studies show that sunbathing in the summer for about 30 minutes can result in the production of over 10,000 IU of vitamin D and that once our skin makes about 20,000 IU, the ultraviolet light begins to degrade the vitamin so that we do not "overdose" on the sun. Vitamin D expert Dr. Vieth reports that there is no practical difference between vitamin D acquired from the sun and that acquired from food and supplements.

  The Vitamin D Council reports that doses of 5,000 IU per day from all sources (sun, diet and supplements) are safe for most healthy people and that there are no reports of toxicity up to 10,000 IU per day. But the Council also warns that without calcium and magnesium in sufficient quantities, vitamin D supplementation will withdraw calcium from the bone and will allow the uptake of toxic minerals. As everyone metabolizes vitamin D differently, the best way to identify the optimal level of supplementation is to adjust the dosage to maintain target blood levels. The Vitamin D Council recommends that optimal health is supported by blood levels of 50-80 ng/mL (125-200nmol/L) as identified in a 25(OH)D vitamin D blood test.

 38. Notarien
  Kontentan är således att om man inte kompletterar intag av höga doser d-vitamin med kalcium- och magnesiumtillskott får man benskörhet och ett ökat upptag av toxiska mineraler.
 39. Är det inte snarare vad Darlene Varaleau säger? Fast det stämmer nog.
  http://ezinearticles.com/?High-Dose-Vitamin-D---Are-5,000-IUs-of-Vita...
 40. Notarien
  Kontentan är således att om man inte kompletterar intag av höga doser d-vitamin med kalcium- och magnesiumtillskott får man benskörhet och ett ökat upptag av toxiska mineraler.

  Det finns också ökad risk för patienter som står på Warfarin.

 41. Nej, det är inte kontentan. Kontentan är att om man har för låga värden på magnesium och kalk så är det inte så bra. Det är inte samma sak som att man måste ta tillskott. Detta gäller även selen, vitamin K och zink.

  http://www.vitamindcouncil.org/newsletter/more-vitamin-d-questions-an...

 42. F.ö. demonstrerar väl det här vilket träsk tillskott är. Eftersom de flesta människor inte har en susning om sin mineral- och vitaminstatus så blir det lite av en gissningslek. Men jodå, jag äter också D-vitamin.
 43. Notarien
  Hemul Du är modig
 44. Varför då? Nu hänger jag inte med. Är du eller doc farliga? :-D

  Jag glömde bor. Man behöver bor också enligt Cannell.

 45. Nu fattar jag. Jag borde vara rädd för urkalkning menar du? Jag testade mig förra sommarn och mitt 25(OH)D låg mitt i prick, trots att jag både ätit 5000 IU ett tag och vistats mycket i solen, även om inte direkt naken.
 46. Totto
  Diabetesdoc #32

  Jag snackar inte om tillskott. Jag snackar om att korrigera bristtillstånd som kan få svåra konsekvenser, vilket det fått för mig.

  Järnbrist, t ex, tar man inte tillskott för att korrigera det efter ett prov som konstaterat brist?

  Inte visste jag att man tog prover för att kolla folks nivåer av vitamin A och E, det har jag missat.

  Som jag tolkar Diabetesdocs inställning är den: "Jag vet inte och jag vill inte veta (t ex om patienterna har brist och om denna brist i så fall skulle kunna korrigeras). Jag ser hellre att mina patienter lider än gör mig besväret att sätta mig in i frågan eller ens låta dem ta prov för att kolla vilka nivåer de ligger på."

 47. Magdalena
  Jag tar D-vitamin spray, (nano) som tas under tungan. Varje spray innehåller 1000ie.
  Burkarna har jag köpt i USA. Är det någon annan som tar D-vitamin i sprayform?
 48. hemul
  Nano? Vad är finessen med det?
 49. janne
  #47nanopartiklar, tas upp lättare av kroppen sägs det. Själv föredrar jag kapslar.
 50. hemul
  Jo, på gott och ont. Men jag undrar vad nyttan är specifikt med D-vitamin? Låter lite konstigt, gör det inte?
1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg