Statiner kan ge diabetes

Statin

Långt ifrån biverkningsfria

Det är officiellt. Statiner, de vanliga kolesterolsänkande medicinerna, ökar definitivt risken att få diabetes. Det visar en stor genomgång av 13 randomiserade studier, som publiceras i The Lancet. Möjligheten har diskuterats länge, nu vet vi.

Ännu ett gott skäl att inte gödsla med statiner till friska med ”högt kolesterol”.

I media

Dagens Medicin: Forskare ser koppling mellan blodfettsänkare och diabetes

Studien:

Sattar N, et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. The Lancet, Early Online Publication, 17 February 2010.

Riskens storlek

Risken för diabetes på statinbehandling kallas av vissa bedömare ”mycket liten”. Men det är en bedömningsfråga. Är en extra diabetessjuk per 255 personer som behandlats i fyra år verkligen ”mycket lite”? Statinbehandling blir vanligen livslång, betydligt längre än fyra år. Blir överrisken efter tio års behandling 1%, eller mer? Mer än en av hundra som får diabetes av sin medicin, är det verkligen en ”mycket liten” risk?

Man måste tänka dessutom på att den eventuella vinsten när man sätter in statinbehandling som förebyggande till hjärtfriska också är mycket liten. Eller icke-existerande.

Är det ok att bortse från 1% diabetesrisk (plus alla andra möjliga biverkningar) när man sätter in medicin utan någon bevisad effekt till tidigare friska?

Tidigare på Kostdoktorn.se

Kan statiner ge diabetes? (januari 2009)

Mer

Behöver du kolesterolmedicin även som frisk?
Sönderfallande muskler av statiner
Var tredje äldre äter statiner
Dåligt sex av statiner?
Medicin mot normala kolesterolvärden

Snabbkurs i kolesterol

1 2

83 kommentarer

 1. W
  Nu påpekade man faktiskt att risken var mycket liten även om du valde att utelämna detta.
 2. Miller
  Ont i halsen kan vara dödlig sjukdom! (som det brukar stå på Expressen-löpet)
 3. Lasse
  W, hur mycket större blir risken om man har prediab. alt. metabola syndromet? Hur mycket mer mediciner behöver en t2 diabetiker pga statiner? Tror jag avstår...
 4. W,
  det är helt en bedömningsfråga. Är en extra diabetessjuk per 255 personer som behandlats i fyra år verkligen "mycket lite"? Statinbehandling blir vanligen livslång, betydligt längre än fyra år. Blir överrisken efter tio års behandling 1%, eller mer? Mer än en av hundra som får diabetes av sin medicin, är det verkligen en "mycket liten" risk?

  Man måste tänka dessutom på att den eventuella vinsten när man sätter in statinbehandling som förebyggande till hjärtfriska också är mycket liten. Eller icke-existerande.

  Är det ok att bortse från 1% diabetesrisk (plus alla andra möjliga biverkningar) när man sätter in medicin utan någon bevisad effekt till tidigare friska?

 5. Sant #1, det står att risken är liten, men om man tittar på vad Doc skrivit tidigare under "Kan statiner ge diabetes?" så är det ändå intressant vad forskning pekar på gällande statiner och effekten på kolesterol & insulin.

  Och det jag tror Doc syftar mest på att statinbehandling borde vara mer restriktiv, och att man som ordinerande läkare borde vara medveten om potentiella biverkningar av statiner.

 6. Det är sant att det är en mycket liten risk, men trovärdigheten Kostdoktorn, trovärdigheten. Små steg gör en stor skillnad efter ett tag.

  //Zac

 7. Med tanke på att nyupptäckt diabetes alltid ska behandlas med statiner undrar jag vilket resultat det kan få, blir min diabetes värre av statinbehandlingen?
  http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2010/01/27/lakarna-nickedo...
  Länken går till Uffe Ravnskovs debattartikel i Dagens Medicin.
 8. KL
  hmmm Medicin som gör en sjuk för livet, och troligen inte gör någon nytta för de flesta. Antar att detta inte står med som möjlig biverkning.
  Undra när en grupp stämning kommer i USA mot tillverkare av Statiner, lär väl bli mång miljard skadestånd räknat i US dollar, men det är kanske vad som krävs för att läkemedelsföretag ska sluta med att försöka få alla att bli en riskgrupp för allt och lite till
 9. Läs kommentaren från 'Pensionerad kliniker (originalet)' i artikeln - han pekar på att risken för att dö i hjärtinfarkt i studien är 1,54 gånger större om man behandlas med Rosuvastatin dessutom. :)

  Någon har orsakssammanhangen oklara för sig tror jag... ;)

  //Zac

 10. Björn
  Bertil, troligtvis är det så.
  Vi har en underbar kropp som gör vad den kan för att upprätthålla homeostasen eller jämvikten i kroppen.
  Vi kan misshandla vår kropp tämligen mycket. Se exempelvis på hur mycket kolhydrater vi stoppar i oss på SLVs order, 300-400 gram per dag. Det är ungefär 60-120 gånger mer än vad som finns i blodbanan, ~75 % av vårt totala kolhydratförråd i hela kroppen.
  Jämför med protein där vi äter ungefär 1 % av vårt totala proteinförråd och fett 0,7-2 % av vårt hela fettförråd.
  Att ta hand om kolhydraterna kräver insulin för att begränsa skadeverkningarna av socker, att ta hand om protein och fett krävs inget insulin och vi får inga skadeverkningar.
  Så diabetiker rekommenderas att äta mer kolhydrater för att kompensera för den mängd mediciner inklusive insulin som läkare skriver ut för att kompensera för den mängd kolhydrater dietister rekommenderar för att kompensera för den mängd mediciner inklusive insulin som läkare skriver ut för att kompensera för den mängd kolhydrater dietister rekommenderar för att kompensera för den mängd mediciner inklusive insulin som läkare skriver ut för att kompensera för den mängd kolhydrater dietister rekommenderar för att ....

  Allt bra bara för läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin men inte för diabetikern.

  Man kan slippa sin diabetes genom att begränsa mängden kolhydrater i kosten och i stället njuta av god gourmetmat som det gamla svenska köket och det gamla franska köket. Då slipper en diabetiker majoriteten av sina mediciner också.

 11. Björn:

  Jag säger inte emot ditt inlägg i sin helhet men vill bara påpeka att protein visst ger ett insulinpåslag, dessutom ganska kraftigt i vissa fall. Nu är ju det ganska obetydligt i en kost med högst andel fett och minimalt med kolhydrater men rätt skall vara rätt. ;)

 12. doc2
  Som Andreas skriver är det ganska vansklig att behandla friska under lång tid. De studier som ligger till grunden som visar endast små skillnader om man jämför mycket stora grupper. Det blir mycket svårt att avgöra betydelsen i det enskilda fallet.
  Ett försök för att kommunicera dessa små tal är begreppet NNT. "Numbers needed to treat" dvs hur många måste behandlas för att en skall undgå ett händelse under en viss tid.
  Den relativa nyttan med statiner är omvänd relaterad till den individuella risken. Är man högrisk, dvs. nyligen hjärtinfarkt+ högt blodtryck+ mångårig rökare+ övervikt+ diabetes+ manlig kön+ ärftlighet... då har man tämligen stort nytta av statiner närmast oberoende av blodfettnivå initialt.
  Ju mindre riskfaktorer ju mindre nytta har man.
  För att sätta det lite i relation ASCOT studien:
  3 RF och högt blodtryck + måttlig förhöjda blodfetter.
  NNT 21 under tre år för att förhindra kardiovaskulär död efter man tidigare haft hjärtinfarkt
  NNT 83 under tre år för att förhindra kardiovaskulär död hos de som inte tidagare haft hjärtinfarkt
  PROSPER studien:
  NNT 23 för att förhindra nytt händelse hos äldre som tidigare haft hjärtinfarkt.
  JUPITER studien:
  NNT 169 för att undvika en mindre allvarligt hjärtinfarkt eller stroke hos tidigare väsentligen friska med nästan normala blodfetter initialt
  NNT 250 för att förhindra en allvarligt hjärtinfarkt, stroke eller död.
  Det sistnämnda kostar drygt en miljon SKR bara i läkemedelskostnader.
  Lite cyniskt: För en miljon köper man en undvikt dödlig hjärtinfarkt och få en diabetiker på köpet ;-) å andra sidan för 244 knapra piller de inte har nytta av...

  Hela denna bedömningen måste sker individualiserad i samråd mellan patient och läkare. Patientens egna värderingar här är mycket viktiga, eller litar du på bilförsäljare??

 13. Björn
  #11

  Protein i sig ger inget insulinpåslag, det är först när protein har brutits ned till aminosyror och dessa i sin tur deamineras (tar bort kvävet) som en del aminosyror då blir till glukos och då ökar glukosnivån och därmed stimulerar insulin.

  Men detta sker vid överskott av protein, 100 g/ dag som är den av SLV (och mig) rekommenderade mängden protein är marginellt i överskott. Så proteiner är i sig inte insulinogena. Vissa aminosyror är marginellt höjande av insulinnivån, med andra ord knappast mätbart med tanke på att insulinnivån hela tiden varierar över tid.

 14. doc2
  @BERTIL. Ingen ny diabetiker MÅSTE behandlas med statiner.
  @ ZAC Hehe. Någon som har den minsta tvekan om vem den "pensionerade klinikern" är.
 15. doc2,

  Jag har av två läkare blivit uppmanad att börja med statiner på en ännu bättre lipidprofil. Definitivt inte typ 2-diabetiker...

  Man undrar om de får provision.

 16. Björn
  #12
  Jag hoppas att du har läst http://www.spacedoc.net/mitochondrial_damage_introduction

  Biverkningarna är magnifika hos en del. Den risken vill inte jag ta. Demens är en mycket vanlig biverkan, brukar klassificeras som "Normalt åldrande" hos 60-åringar av välindoktrinerad behandlande läkare.

  Det finns en viss antiinflammatorisk effekt hos statiner med det finns andra och mer biverkningsreducerade antiinflammatoriska läkemedel.

 17. Kenneth Christensson
  Doc,
  Jag följer debatten om statiner och kolesterol noga och har självständigt avstått från Simvastatin trots läkares ordination. Opererad med by-pass för ett år sedan. Fick våldsamma biverkningar av Simvastatin och slutade direkt med dem. Mina blodfetter (apo=0,9) är normala för min ålder (fast läkare vill ha ner dem mer), blodtryck (lägre än 140/80) som medicineras med låg dos Atenolol. Ordinerad Trombyl som jag inte tar. Övervikt, bara lite, och på väg ner tack vare LCHF. Röker inte. Motion med golfspel och lite fysträning. Jag mår helt enkelt förträffligt bra. Således är jag en obstinat patient! Men ingen har förklarat för mig vad statinerna ger för nytta i min kropp? Vad är det jag riskerar ? Kan någon förklara för mig? I ord som jag förstår!
  /KennethC/
 18. Kenneth,
  statinerna blockerar kroppens kolesterolbildning och ger kolesterolbrist i dina celler. Det gör att de tar upp mer LDL-kolesterol ur blodet och därmed minskar mängden små täta LDL-partiklar. De som verkar vara boven bland blodfetterna när det gäller hjärtsjukdom.

  Lågkolhydratkost minskar också de små täta LDL-partiklarna. Men det är fullt möjligt att statiner minskar din risk för hjärtinfarkt ytterligare med tanke på din historia. Sen är det ju en bedömningsfråga om det är värt biverkningarna i ditt fall.

 19. Kenneth Christensson
  Tack Doc,
  Det var goda besked ifrån dig! Jag byter inte bort min nuvarande förträffliga hälsa till svåra biverkningar från statinerna (muskelvärk, klåda, trötthet, eksem och kanske diabetes) för att ev undvika en (kanske) framtida hjärtinfarkt. Eftersom min by-pass utfördes i tidigt och förebyggande syfte pga förträngda kranskärl som bedömdes som genetiskt orsakade. Alltså hellre ett eventuellt kortare aktivt liv i all välmåga med njutmetoden än ett långt lidande för att uppnå något enstaka extra livsår!
 20. Det visar att allmänt sunt levene med välsammansatta måltider och daglig motion är nyckel till lycka...
 21. doc2
  Lite komplettering angående diabetiker. CARDS och HPS visade samstämmig att diabetiker typ 2 MED andra riskfaktorer kan sänker sin risk genom statiner för sk sammansatta utfall (död, angina, icke fatal infarkt..) med ca 1% per år. Detta betyder ett NNT 100 per år. Har man högre risk sjunker NNT.
  Detta motiverar på intet sätt att alla diabetiker skall få statiner.
  Lustig nog har man upprepande sett att statiner sänker den "relativa risken" ganska konstant i storleksordning 20-30%.
  Därför blir det avgörande hur stort den ingående absoluta risken är. Är den för lågt stiger NNT skyhöga och samtig skulle även sällsynta biverkningar vida överstiga nyttan.
 22. Tomtefar
  Ja, och läkemedelsbolagen lobbar för att få läkare att inte acceptera 5,0 i totalkolesterol, utan det ska ned under 4,5. Det betyder att många människor skulle få börja äta statiner redan före medelåldern. Normalt sett hinner man uppleva många olympiska spel innan man trillar av pinn efter det, vilket betyder att denna fyraårsstudie gånger 5 till 10, blir statistiskt rätt många extra diabetiker. En bra investering för läkemedelsbolagen - bara att bygga ut kapaciteten för diabetespreparaten när man är klar med produktionsökningen av statinerna. Det är ju jättebra att tänka långsiktigt...så länge det inte är en cyniskt skrupelfri och tjock plånbok som är målet.

  Den som efter 4 år fått diabetes, och sedan fortsätter äta fettsnål dietistmat. Hur mkt ökar risken för den personen nästkommande 4 år att få en infarkt vare sig med eller utan statiner? Ser man det så, så kommer kanske med tiden fler att dö av hjärtinfarkt pga statinerna, bara att det blir indirekt och statintillverkarna kan ju då lyfta ut de som har diabetes ur sina undersökningar och fortsätta att visa den lilla nytta det gör på dem som inte har diabetes. Detta är helt självklart att de kommer i framtida studier trolla bort sambandet: Statiner ger först diabetesrisk som i sin tur ger infarktrisk.

 23. Stora Norrland
  Har haft en dust med mina mågar som skall bli läkare och läser 6-7:de terminen. De hävdar med kraft att vad de får lära sig i utbildningen om just kohydrater och fett så måste man äta kolhydrater för annars kan inte en "sockersjuk" kunna ta åt sig den medicin, alltså insulin man fått till hjälp. Jag hävdar att varför skall man då ha insulin om man måste kämpa med socker som man tillför, är det inte bättre att inte äta kolhydrater då. Då svammlar man om att kroppen blir sur och då kan inte insulinet verka.....jag talar om ketoner och ketogen.......jajaj säger de men jag tror de svammlar mest för att verka trovärdiga av den undervisning de får. För att inte tala om blodfetter som jag tror de får lära sig helt fel om...hoppas jag slipper ha dem som husläkare iallafall.....
  För att inte tala om LDL och andra intressanta saker
 24. Jakounezumi
  tycker mig kunna erinra mig att många "kändis fall" av hjärtinfarkter faktiskt hade lågt kolesterol snarare än högt... och att de blev sämre ju mer de sänkte det.
 25. @Doc2, jag fick statiner redan då jag för första gången visade ett förhöjt långtids-socker.

  Så snart LCHF-rörelsen slog sina klor i mig kastade jag naturligtvis ut dom;-)

 26. doc2
  @Bertil. Låter galet. Bra med myndiga patienter.
  Men det lär blir värre när numera politiker tar på sig visdomen att veta vad som är bäst för patienten och ersätter vårdcentraler efter hur många diabetiker som behandlas med statiner :-0 (Detta kallas då för vårdkvalitet och prestationsersättning)
 27. Tomtefar
  Stora norrland:

  Så bra då, ifall de nu skulle ha rätt! Det innebär ju i så fall att eftersom Typ2:are ofta kan drastiskt dra ned på diabetesmedicinerna med LCHF, så har de i verkligheten dragit ned ännu mer på tillfört medikament, då mkt av det, enligt dessa läkarstudenter, inte ens tas upp i kroppen. Toppen - ju mindre mediciner kroppen behöver nyttja för att vara i balans, desto bättre.

  Fast nu är det nog inte så dock, utan jag tror bara att de studenterna inte kommit till kurserna som går igenom glykoneogenesen helt enkelt.....

 28. Stina Sandell
  Björn#12,
  Blev nyfiken på vad du skrev och undrar vilka, förutom statiner, som fungerar som antiinflammatoriska läkemedel?

  Undrar eftersom jag inte vill ta statiner (mycket biverkningar) men borde enligt läkare, (tar trombyl och D-vit enligt kostdr. rekom och äter LCHF, dock ej strikt)

 29. Stora Norrland
  doc2# -är detta sant?
  Jag vet att man har en reform om högkostnadsskyddet som sätter myror i både apoteket och läkare som enkelt går ut på att om läkaren skriver ut "fel" medicin så får patienten betala allt ur egen ficka.
  Har själv varit med om detta men fick hjälp av apotekspersonalen som "rättade" till en helt vanlig förskrivning som jag alltid haft de senaste 10 åren som skrevs "fel" av en st-läkare.
  Nu måste patienten vara påläst innan hon kan godkänna ett recept utifrån högkostnadsskyddet!!
 30. Effie
  #27 Ja, vi får hoppas att studenterna får lära sig lite mer innan de är färdiga. Fast jag kommer att tänka på diskussionen jag hade med en kollega för ett tag sedan. Kollegans dotter har diabetes typ 1, och vi kom in på det här med kolhydrater. Hon förklarade mycket noga för mig vad hon fått lära av diabetesläkaren: att kolhydrater fungerar som en sorts nyckel, och utan det kommer näringen inte in i cellerna, och då dör man. Hur det kommer sig att jag fortfarande lever...ja, vi beslöt bara att lägga ner diskussionen och enas om att det finns olika åsikter.
 31. Björn
  #28

  Du äter nästan det som jag själv vill ha.
  LCHF i lagom mängd (man får prova själv hur många g kolhydrater man tål utan att må dåligt, högst 100 g, gärna mindre och ned mot 10 g/dag men välj själv.)
  D-vitamin >2000 IE/dag
  Omega-3 1-2 g/dag
  Här har du antiinflammatorisk mat och tillskott. Det räcker bra för mig.
  Trombyl kan vara bra för en del, andra tål det inte. Prova dig fram.

  #23
  Fråga dina mågar varför man ska äta mycket kolhydrater som inte ens Livsmedelsverket klassar som essentiellt, livsnödvändigt

  Jag skrev tidigare (#10):"Så diabetiker rekommenderas att äta mer kolhydrater för att kompensera för den mängd mediciner inklusive insulin som läkare skriver ut för att kompensera för den mängd kolhydrater dietister rekommenderar för att kompensera för den mängd mediciner inklusive insulin som läkare skriver ut för att kompensera för den mängd kolhydrater dietister rekommenderar för att kompensera för den mängd mediciner inklusive insulin som läkare skriver ut för att kompensera för den mängd kolhydrater dietister rekommenderar för att ...."

  Ser de möjligheten till rundgång i nuvarande diabetesbehandling? Har de gått kemiterminen än eller har de redan glömt allt?

 32. Jakounezumi
  win-win för läkemedels företagen, sälja mer statiner OCH den skapar en större marknad för insulinet i en och samma smäll!
 33. LenaKa
  När min läkare för några år sedan skulle övertyga mig om ofarligheten med statiner sa han att han precis varit på något möte/föreläsning där man menade att ALLA människor skulle bli friskare om de åt ett piller av "lite statiner, lite blodtrycks sänkare, lite blodförtunnande" och jag minns inte allt. Sååååå ofarligt var det att äta statiner. Bara nyttigheter.

  Naturligtvis jobabde han efter sin övertygelse och de kunskaper han fått.
  Men ändå.

 34. Eskil Richardson
  Statiner till mer skada än nytta för kvinnor
  I den stora studien PROSPER med äldre, 3000 kvinnor och 2800 män, drabbades betydligt fler av de diabetiker som fått statin av hjärt-kärlhändelse än av dem som placebo, 23.1 % mot 18.4 %. Det var också högre totaldödlighet hos de kvinnor som fått statin. Läkemedelsbolaget har nekat att uppge antalet.
  Det var 11.8 % som drabbats av cancer i statingruppen mot 9.1 % i placebogruppen och detta redan efter fyra år. Det finns massor av studier som visar på ökad cancerfrekvens hos dem som fått statiner.
  Även den omtalade 4S- studien visade på ökad totaldödlighet hos kvinnor (en av150).
  Någon nämnde den stora studien HPS Totaldödligheten hos män och kvinnor tillsammans var här absolut 1.75 % lägre hos dem som fått statin. Här tyder det mesta på att den var minst 2.5 % lägre hos män innebärande att den var ökad hos kvinnor. (Det var tre ggr så många män som kvinnor i denna studie).
  En noggrann analys visar att dödligheten är högre hos kvinnor som behandlas primärpreventivt med statiner och att dödligheten är oförändrad vid sekundärpreventiv behandling.
  Vill någon ha mer info om 1)statiner och cancer samt 2)kvinnor och statiner är min adress eskil.richardson@tele2.se. .
 35. Zepp
  "Den insulinbildande betacellen är starkt beroende av kolesterol för att fungera normalt. Endast en blygsam sänkning av mängden kolesterol i cellens vägg halverar kapaciteten för insulinfrisättning, visar forskare vid Lunds universitets Diabetescenter (LUDC).

  Detta är ett betydelsefullt fynd eftersom i stort sett alla diabetiker, oavsett kolesterolnivå, behandlas med läkemedel som sänker kolesterolhalten."

  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/kolesterol-avgoerande-...

 36. Stina Sandell
  Björn#31
  Tack för goda råd! Ska börja med Omega3 nu, har inte prövat det tidigare.
  Ligger nu strax under 40g kolh/dag och försöker att komma lägre så sakteliga.

  Måste dock ta trombyl mot tidigare infarkt och för att magen ska tåla dem äter jag två knäckebröd till. Kanske inte så bra vid LCHF kost men fungerar bra för min mage eftersom utan dem så känns trombylen som att äta ren syra, tyvärr.
  Men, men, jobbar på med LCHF och vill helst inte ta statiner.
  Tack än en gång!

 37. Zepp
  Stina.. om du ändrar kosten för radikalt så kan det påverka dina medeciner som skall justeras för det nya kostintaget!

  Du borde tala med din vårdcentral innan du gör för mycket ändringar av kosten.. O-3 har en blodförtunnande effekt!

 38. Stina Sandell
  Zepp, Läkare på vårdcentralen är mkt irriterade på mig för att jag äter LCHF och anser att risken för proppbildning då blir starkt ökad och vill inte diskutera med mig om alternativ till statiner.

  "Antingen tar jag statiner eller så får jag klara mig själv", enligt vc -läkaren.
  Jag kommer ingenstans men värt att veta är att min apokvot är 0.59, rätt ok tycker jag själv (men inte läkaren) Dessutom har jag bra övriga värden (bltr TSH bla) dock ngt högt Hb ung. 157 (kan ej enhet) och inga andra mediciner än trombyl.
  Så Omega 3 med blodförtunnande effekt måste väl då vara utmärkt för mig, eller...?
  Hmm..., känner mig lite orolig och tacksam för svar.

 39. Zepp
  Trombyl har acetylsalisylsyra som verksam substans och vad jag kan läsa så finns inga indikationer på att det skulle vara farligt med O-3!

  Det är altsa samma substans som i Albyl!

 40. Stina Sandell
  Tack Zepp för snabbt svar! Kör igång med Omega 3 nu. Mår för övrigt mkt bra av LCHF kost, om än inte optimal sådan men kämpar på för att minska kolhydratnivån.
 41. Björn
  Stina #36
  Trombyl minskar trombocytfunktionen (blodplättarna klibbar ihop litet sämre)

  Inuiterna då de äter sin vanliga kost minskar inflammationstendensen i kroppen och anses ha litet mer tendens till längre blödningstid då de får sår. Men de har inte hjärtinfarkt, övervikt, diabetes, cancer eller Alzheimer. Och de äter inte för mycket omega-6 som ökar blodets levringsförmåga och ökar inflammationstendensen i kroppen.

  Omega-6 och omega-3 balanserar varandra och bör vara ungefär lika mycket i kroppen. Och vi behöver inte så många gram fleromättade fettsyror per dag.

  Mättat och enkelomättat fett behöver vi och vi kan även göra mättat och enkelomättat fett alldeles själva. Blandningen af fettsyror vi har i cellmembranerna är sammansatta så att vi får en rätt smältpunkt på cellmembranerna. Mättat fett har en högre smältpunkt (stearinsyra med 18 kolatomer smälter vid 70º C) medan kortare fettsyror och omättade fettsyror har lägre smälttemperatur. Så genom att blanda fettsyror kan kroppen få exakt rätt smältpunkt. Och detta jobbar varje cellmembran med för att blanda ihop alla rätta fettsyror på rätt plats. Fantastiskt komplicerat och varje cell kan fixa det.

  Så vi gar en smältpunkt som passar vår kroppstemperatur på 37º C, Vi har lägre smälttemperatur i celler i armar och ben som ofta har en lägre temperatur är centralt i kroppen. Fiskar lever i betydligt kallare miljö och de behöver därför mer fleromättade fettsyror i cellmembranerna. Detta drar vi nytta av då vi äter fisk.

 42. Anders S
  22 FEBRUARI
  18.30-19.30
  Hjärtats aula, huvudentrén, Sahlgrenska
  sjukhuset
  Är kolesterol farligt?
  Vad är egentligen kolesterol, vilken roll spelar det
  för utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar och
  hur kan vi påverka risken för hjärtsjukdom.
  Olle Wiklund, professor vid avdelningen för
  molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska
  akademin.

  Fri entré utan föranmälan. Vid eventuella frågor kontakta koordinator Charlotta Johansson,
  tel 031-342 93 83 eller cmr.info@wlab.gu.se

  Någon som kan spela in på video? OK enl. C.J.

 43. #42 Hoppas jag kommer iväg, men har inte möjlighet att spela in. Är det någon mer som ska dit?
 44. Eventuellt.
 45. Björn #13:

  "Protein i sig ger inget insulinpåslag, det är först när protein har brutits ned till aminosyror och dessa i sin tur deamineras (tar bort kvävet) som en del aminosyror då blir till glukos och då ökar glukosnivån och därmed stimulerar insulin. "

  Givetvis syftar jag på aminosyror men det är ju vad proteinerna består av så jag trodde det säger sig självt.

  Men du har fel i att det enbart är glukogena aminosyror som stimulerar till insulinfrisättning. Det sker av aminosyror som sådana och det kräver INTE glukoneogenes.

 46. Complete
  Är det så farligt att ha insulin i kroppen, det är ett naturligt hormon så varför denna skräck?
 47. Du har alltid insulin i kroppen. Det är kroniskt förhöjda nivåer som är farligt. Överätning av ffa kolhydrater ihop med dålig insulinkänslighet gör just det. Cellerna blir resistenta, och vips (nåja) har du insulinresistens och typ 2-diabetes. Höga nivåer insulin är förknippat med en rad degenerativa sjukdomar, bl.a. Alzheimers.
 48. Complete

  Kroniskt förhöjda nivåer är farligt. Annars är det ett livsviktigt hormon men troligtvis fortfarande mest hälsosamt att sträva efter så låga akuta nivåer som möjligt.

 49. Smurf! ;-)
 50. Complete
  Men av en vanligt sammansatt måltid typ köttbullar och potatismos ger väl inga kroniska höga nivåer, det ska väl mycket till innan det sker, låter här som att det är svart eller vitt, anting LCHF eller kroniskt förhöjda...
1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg