Sökandet efter x-faktorn

GettyImages-493795876-1600x1067

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

Hyperinsulinism spelar den dominerande rollen vid uppkomsten av av fetma och fettlever, men vad orsakar det?

Insulin är intimt förknippat med kost, så det var naturligtvis det första stället att leta på. Mycket raffinerade och processade kolhydrater, som socker, mjöl, bröd, pasta, muffins, donuts, ris och potatis är kända för att höja blodsockret och insulinproduktionen. Detta blev känt som kolhydrat-insulinhypotesen, och utgör den rationella basen för många lågkolhydratdieter så som Atkins.

Dessa är inte nya idéer, utan mycket gamla. Den första lågkolhydratkosten går tillbaka ända till mitten av 1800-talet. William Banting (1796-1878) publicerade år 1863 broschyren ”Letter on Corpulence, Addressed to the Public”, som ofta anses vara den första dietboken. Han vägde 91,6 kg, och hade försökt att gå ner i vikt genom att äta mindre och träna mer, men misslyckats. Precis som dagens bantare lyckades han aldrig.

XFactorPost1På inrådan av sin kirurg testade Banting en ny strategi. Han undvek ihärdigt allt bröd, mjölk, öl, sötsaker och potatis som tidigare hade utgjort en stor del av hans kost. William Banting gick ner i vikt, och lyckades hålla kilona borta. Under största delen av det följande seklet accepterades dieter snåla på raffinerade kolhydrater som standardbehandling vid fetma.

Trots all framgång med lågkolhydratkost förblir kolhydrat-insulinhypotesen ofullständig. Högt intag av raffinerade kolhydrater är en viktig faktor som bidrar till höga insulinnivåer, men inte den enda bidragande orsaken. Det finns många andra betydande influenser. Då behöver vi förstå insulinresistens.

Insulinresistens – Den viktigaste spelaren

Insulin är som en nyckel som öppnar en dörr för glukos att kunna komma in i cellen som energi. Vid insulinresistens kan normala insulinnivåer inte längre öppna denna dörr och glukos staplas utanför i blodomloppet.

Insul-ResistanceSom kompensation producerar kroppen mer insulin för att ”övervinna” denna resistens och tvinga blodsockret in i cellen. Detta normaliserar blodsockret till kostnaden av bestående hyperinsulinism. Vi bryr oss om insulinresistens så mycket för att denna hyperinsulinism orsakar viktuppgång. Men hur uppkommer denna insulinresistens i första hand?

Orsakar fetma insulinresistens?

Typ 2-diabetes är en sjukdom som karaktäriseras av hög insulinresistens. Fetma kommer ofta ett decennium eller mer före diagnosen av typ 2-diabetes, så många antar att fetma i sig självt orsakar insulinresistens. Minskad insulinresistens följer ofta viktnedgång. Insulinresistens ökar gradvis med fetma och ännu mer med pre-diabetes och typ 2-diabetes. Personer med fetma, som annars är normala (icke-diabetiker) har betydande förhöjd insulinresistens i jämförelse med smala patienter. Insulinresistens ökar allt eftersom du framåtskrider på fetma-, pre-diabetes- och typ 2-diabetesspektret.

Att förstå hur fetma faktiskt orsakar insulinresistens är svårt. Den första misstanken var förhöjda blodfetter som ökar med fetma. Insulin aktiverar LPL, vilket för dessa fettsyror in i fettceller för lagring. Nivåerna av fettsyror borde inte vara höga förutom om insulin inte fungerar som det ska. Med andra ord, insulinresistens orsakar höga nivåer av fettsyror, istället för tvärtom. Detta förstärks av det faktum att införandet av fria fettsyror i blodet inte förhöjer insulinresistens.

Så om fettsyror inte var den orsakande faktorn, vad var då det? Adiponektin, involverat i oxidation av fettsyror, identifierades år 1995. Dock vet man fortfarande inte om den roll det spelar för fetma och insulinresistens. Resistin, upptäckt år 2001, fick sitt namn i den missförstådda tron att det var det sedan länge saknade hormonet som orsakade insulinresistens. Andra faktorer så som interleukin-6, tumörnekrosfaktor, retinolbindande protein-4 och plasminogenaktiverande faktor har alla undersökts som bidragande hormoner, men alla har visat sig vara otillräckliga.

I och med att man inte lyckats hitta den hormonella mediatorn för insulinresistens trots 35 år av intensivt och envist sökande, är det bäst att överväga att fetma kanske inte orsakar insulinresistens. Trots allt kan fetma och insulinresistens bara relateras på tre möjliga sätt. Först och främst, fetma kan orsaka insulinresistens. Det förklarar dock inte vikten av bukfetma, eller hur typ 2-diabetes kan drabba normalviktiga patienter. Insulinresistens kan orsaka fetma, men det är inte troligt eftersom fetma vanligtvis kommer innan insulinresistens. Decennier av intensiv forskning ger inget definitivt bevis för att något av detta är sant.

XFactorPost2En tredje, mer trolig, möjlighet finns. Samma fundamentala grundorsak kan ligga bakom både fetma och insulinresistens och möjligtvis andra nära associerade sjukdomar. De senaste tjugo åren har identifierat syndrom X, numera känt som metabolt syndrom.

Metabolt syndrom

Vår förståelse för metabolt syndrom påbörjades under 1950-talet, när höga triglycerider noterades vara starkt kopplade till hjärt- och kärlsjukdom. År 1961 visade dr Ahrens att denna anomali huvudsakligen kopplades till överflödigt intag av kolhydrater snarare än intag av fett, som förväntat under den tiden.

Runt samma tid bekräftade analyser av insulin att många personer med relativt små förhöjningar av blodsockret led av grav hyperinsulinism. Detta förstods som en kompenserande mekanism till den förhöjda insulinresistensen. År 1963 kopplade observationen att patienter med hjärtattacker ofta hade både höga triglycerider och hyperinsulinism ihop dessa två sjukdomar.

Högt blodtryck associerades med hyperinsulinism så tidigt som år 1966 (9). År 1985 visade forskare att många fall av högt blodtryck utan känd orsak, också nära associerades med höga insulinnivåer.

Vid 1980-talet hade alla essentiella funktioner av metabolt syndrom identifierats och fastslagits – bukfetma, insulinresistens, dyslipidemi (höga triglycerider och lågt HDL) och förhöjt blodtryck. Dr Gerald Reaven vid Stanfords universitet introducerade detta koncept med ett enda syndrom i sitt tal vid mottagandet av Bantingmedaljen 1988, en av de mest kända akademiska föreläsningarna i diabetesmedicinens historia, kallade det ’syndrom X’.

Namnet ’X’ valdes för att det används flitigt inom algebra för att beteckna denna enskilda och okända variabel, betonades att detta syndrom delade en vanlig bakomliggande patofysiologi som fortfarande inte är känd. Alla dessa var inte individuella riskfaktorer, utan ett enat mycket viktigt syndrom.

Kriterier för metabolt syndrom

”2005 National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Program III (ATP III)” definierar metabolt syndrom som tre av följande fem villkor:

 • Bukfetma – män över 101 cm, kvinnor över 90 cm
 • Högt blodsocker – över 5,6 mmol/L eller användande av läkemedel
 • Höga triglycerider – > 1,7 mmol/l eller användande av läkemedel
 • Lågt HDL-kolesterol – <1,0 mmol/l (män) or <1,3 mmol/l (kvinnor) eller användande av läkemedel
 • Högt blodtryck – >130 mmHg systoliskt or >85 diastoliskt eller användande av läkemedel

Varenda ytterligare komponent av metabolt syndrom ökar risken för framtida hjärt- och kärlsjukdom. Metabola syndromet identifierar patienter med en delad grupp av riskfaktorer som alla har ett gemensamt ursprung. Insulinresistens, bukfetma, högt blodtryck och abnormala blodfetter reflekterar ett enda bakomliggande problem, det okända X:et. Samtidigt som fetma vanligtvis kopplas till detta, kan man också finna metabolt syndrom bland cirka 25% av personer som inte lider av fetma med normala toleransnivåer för blodsocker.

Varför LDL inte är ett kriterium

Höga nivåer av LDL-kolesterol (det ”dåliga” kolesterolet) är tillspetsat INTE ett av kriterierna för metabolt syndrom. Många läkare och riktlinjer är besatta av LDL, och tar sin flykt genom att skriva ut statiner för att sänka det. Högt LDL är inte en del av konstellationen med metabolt syndrom, och orsakas förmodligen inte av samma sak.

Prevalensen av metabolt syndrom i USA varierar från 22% och 34% beroende på specifika kriterium. Detta är inte en ovanlig sjukdom, utan en som istället påverkar nästa en tredjedel av den vuxna befolkningen i Nordamerika. Denna konstellation ökar risken för hjärtsjukdom med nästan 300%. Metabolt syndrom ökar också risken för stroke, cancer, NASH, PCOS och sömnapné. Vad som är ännu mer oroande är att metabolt syndrom i allt större utsträckning diagnosticeras bland barn.

Ny forskning stödjer och utökar detta koncept med ett enda syndrom orsakat av samma sak. Andra metabola anomalier, inklusive kärlväggsproblem, ökad inflammation, sympatisk ton och koagulation har noterats. Alla vanliga sjukdomar under 2000-talet hade en gemensam orsak. Men vad var det?

xfactor01-400x238Insulinresistens etablerades som det centrala och essentiella kännetecknet på metabolt syndrom. Av denna anledning har namnet insulinresistenssyndrom också använts och hyperinsulinismen förstås som en kompenserande mekanism. Men detta utökar inte vår förståelse. Om insulinresistens orsakar syndrom X, vad orsakar insulinresistens?

Dr Reaven hade en hypotes om att kronisk hyperinsulinism inte var så oskyldigt. Hyperinsulinism kan orsaka högt blodtryck genom att kroppen håller kvar salt och vatten. Hyperinsulinism stimulerar fettsyresyntesen i levern, och fettsyror frisätts till blodomloppet som VLDL. Hyperinsulinism orsakar fetma. Hyperinsulinism orsakar insulinresistens.


Jason Fung

Mer

LCHF för nybörjare

Populära videor om insulin

 • Dr Jeffry Gerbers presentation från Vail 2016
 • Typ 2-diabetes handlar om mer än bara insulinresistens
 • Orsaken till fetma
 • ENDAST MEDLEMMAR
  Hur insulin styr din vikt

Tidigare med dr Fung

Gå ner i vikt med Twinkies? Läskindustrins strategi för att få oss att tro att det bara handlar om kalorier

Fasta och och kolesterol

Fasta och tillväxthormon

Fetma och diabetes – två sidor av samma problem

Hur påverkas hjärnan av fasta?

Komplikationer vid diabetes – en sjukdom som påverkar alla organ

Så förnyar du din kropp: fasta och autofagi

Långa fasteperioder – 24 timmar eller längre

Hur mycket protein ska man äta?

Korta fasteperioder – under 24 timmar

Praktiska fastetips

Snabbstartsguide – så reverserar man typ 2-diabetes

Kvinnor och fasta

De 8 bästa tipsen för viktnedgång

Mer med dr Fung

Dr Fung har sin egen blogg på intensivedietarymanagement.com. Han är också aktiv på Twitter.

Jason Fungs bok The Obesity Code finns tillgänglig på Bokus.

obesitycode-400x554

Hans nya bok, The Complete Guide to Fasting finns också tillgänglig på Bokus.

cover2-534x653

2 kommentarer

 1. Håkan
  Det står "satiner" i stället för "statiner" i början av kapitlet om LDL.
  Svar: #2
 2. Annika Rane Team Diet Doctor
  Fixat. Tack, Håkan!

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg