”Ska jag följa min instinkt eller läkarens råd?”

lipito992r

Vill du lära dig mer om hälsa eller hjälpa andra? Här är veckans tre hetaste diskussioner på Kostdoktorns forum:

 • Hjälp – kolesterol på 7,5
  Harriettan är orolig för sitt totalkolesterolvärde. Hon ska träffa sin läkare i augusti och ska bestämma sig för om hon ska ta statiner eller inte. Harriettan äter inte strikt LCHF, och kanske kan bröd då och då förhindra att kolesterolvärdet normaliseras. Ge Harriettan dina bästa tips.
 • Går inte ner i vikt
  Anil vill ha hjälp med att gå ner de sista 5 kilona. Hon kör periodisk fasta och tränar mycket. Anil funderar på om hon ska öka fettkvoten, men då blir det fler kalorier. Vilket är ditt bästa tips för att gå ner de sista kilona?
 • Psykisk sjukdom
  Timami har sedan 2011 haft problem med svåra depressioner. En vanlig biverkning av medicinerna är viktuppgång pga ökad hunger och minskad förbränning. Skulle striktare LCHF kunna hjälpa Timami? Har du erfarenhet av depression och LCHF?

Mer

5 kommentarer

 1. evalena sörman
  Henrietta!
  Du har inte ett speciellt högt kolesterolvärde!
  Läs boken: Fett och kolesterol är hälsosamt av Uffe Ravnskov. Den är väldigt klargörande.
  Läs också Piller och profiter. Mycket bra bok som klargör mycket inom denna värd. "Allt står inte rätt till där!"

  Din oro kommer att försvinna!!!!!

 2. Tor H
  Etter å ha lest om bivirkningene på blodtrykksmedisinene mine, sluttet jeg å ta dem.
  Legen min blir sikkert sint, men jeg har det mye bedre uten, og leger kan byttes ut ?
 3. Anne E. R.
  For ca 10 år siden fikk jeg statiner av min daværende fastlege. Etter ca 3 måneder var min kolesterolverdiene øket fra 7,2 til 8,1. Da kastet jeg statinene ( inkl. ) bivirkningene i WC, og byttet fastlege. Har spist moderat LCHF kost siden 2010. Mine kolesterolverdiene er helt normale og riktige for min kropp nå. Til og med angiografien viste helt supre coronar arterier. Ikke antydning til kalkavleiringer.
 4. 1 kommentar borttagen
 5. Marie
  Muskelsvaghet m.m.

  Min mamma drabbades av en liten hjärtinfarkt när hon var över 80 år och ställdes genast på Zocord (=simvastatin). Efter något år hade nya symptom tillkommit - sömnlöshet (fick sömntabletter), kramp, värk och muskelsvaghet i bl.a. ett ben. Hennes läkare vägrade inse att det kunde finnas en koppling till Zocorden. Mamma slutade så småningom, men det satt långt inne eftersom den förskrivande läkaren hade berättat att han själv stod på Zocord och det tog ju mamma som en garanti för att det var något som var bra och ofarligt och som skulle skydda henne från hjärtinfarkt, stroke osv.

  Den 22 januari 2015 beordrade (rekommenderade?) PRAC, en EU-myndighet för läkemedelssäkerhet, att bipacksedlar m.m. skulle uppdateras (väldigt få har gjort det) med nedanstående texter. Det handlar bl.a. om muskelsvaghet.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Texten hämtad från:
  http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/PRAC_recommendat...

  22 januari 2015 EMA/PRAC/63320/2015

  Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel PRAC:s rekommendationer om signaler för uppdatering av produktinformationen Antagna vid PRAC:s möte den 6–9 januari 2015

  1. Atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, simvastatin – Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) (EPITT no 18140) Efter att ha beaktat de tillgängliga beläggen från litteraturen har PRAC enats om att innehavarna av godkännande för försäljning av läkemedel innehållande atorvastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin eller lovastatin ska lämna in en ändring inom 2 månader för att ändra produktinformationerna enligt nedanstående beskrivning (ny text understruken):

  Produktresumé:
  Avsnitt 4.4 – Varningar och försiktighet: Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med vissa statiner har rapporterats i sällsynta fall. Kliniskt kännetecknas IMNM av kvarstående proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsatt statinbehandling.

  Avsnitt 4.8 – Biverkningar: Muskuloskeletala systemet och bindväv: Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Immunmedierad nekrotiserande myopati (se avsnitt 4.4)

  Bipacksedel:
  Avsnitt 2: Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

  Avsnitt 4: Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Muskelsvaghet som är ihållande.

  30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom An agency of the European Union Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5525 Send a question via our website http://www.ema.europa.eu/contact © European Medicines Agency, 2015.

  Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

 6. Marie
  ALS-liknande syndrom (ALS-like syndrome)

  Det har varit känt i flera år att man kan få muskelsvaghet om man står på statiner. Man har också misstänkt att tillståndet kan bli permanent och likna ALS.
  Peoples Pharmacy i USA - en sida med en blandning av husmorstips och medicinska nyheter - har samlat på sig mängder av patientberättelser. Googla "ALS-like syndrome" t.ex. eller går in på http://www.peoplespharmacy.com och sök på statins i sökrutan.

  Läkemedelsföretagen tillåts uttrycka sig så kryptiskt så man knappt fattar att det handlar om något mycket viktigt - att symptomen, ibland, inte går över även om man slutar med behandlingen. Man nämner också vissa prov (CK, CPK?) men det har visat sig att man kan ha fått muskelsskador utan att proverna är avvikande.

  Det är dags att börja lyssna på patienterna och ta deras berättelser på allvar.
  Statin-biverkningarna är mycket vanligare än vad man tror. Dessutom får inte patienterna rättvisande information. Läs gärna artikeln - "Nej, hjärtsjukdom kommer inte att utrotas" i Läkartidningen och de efterföljande kommentarerna.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg