SBU: Välj mat själv

SBU

Förvirringen förvärras. SBUs arbetsgrupp släppte idag sin rapport. De kan trots två års genomgång av vetenskapen inte avgöra vad diabetiker bör äta!

Stödet för de gamla fettsnåla råden är ”magert” (icke existerande). När det gäller motsatsen lågkolhydratkost saknas tillräckligt stora och långa studier för att SBU skall våga rekommendera det heller. De studier som finns är mycket positiva, men de är för små, säger SBU.

Kontentan verkar bli: ”Välj själv”. Trovärdigheten hos de föråldrade fettsnåla kostråden fortsätter sitt fria fall. Paradigmskiftet fortsätter.

Media

SvD: Oklart vad som är bra för diabetiker

UNT: Skakig grund för kostråd vid diabetes

– Att flera olika kostråd trots allt visats ha positiva effekter vid typ 2-diabetes innebär att det finns en betydande frihet att ge kostråd som anpassas till den enskilda patientens önskemål och förväntningar, säger Christian Berne.

Dagens Medicin: Fett kan vara lika bra som kolhydrater vid diabetes

Däremot saknas det studier av tillräckligt hög kvalitet för att kunna bedöma långtidseffekterna hos personer med diabetes av mer extrem lågkolhydratkost, exempelvis den kontroversiella LCHF-kosten som bygger på ett mycket lågt intag av kolhydrater men ett högt intag av mättat fett.

Därför, menar SBU, blir säkerhetsaspekterna särskilt viktiga vid den kliniska uppföljningen av de personer som själva väljer en mer extrem lågkolhydratkost.

Enligt Mette Axelsen måste sjukvården framför allt kontrollera hjärt-kärl-riskfaktorer, som LDL-kolesterolet och HbA1c. En god följsamhet till en lågkolhydratkost ger en viktminskning och har en god effekt på HbA1c, men det är viktigt att patienterna är införstådda med att det gäller att hålla nere på kolhydraterna, säger Mette Axelsen.

– Men det saknas även bra långtidsstudier av den kost som rekommenderas till diabetiker i dag, så kunskapsläget är lika dåligt för denna kost som för LCHF.

Vetenskapsradion: Svagt vetenskapligt stöd för diabeteskost

– Vi överraskades av att det vetenskapliga underlaget för den kost man länge har rekommenderat är såpass magert, säger professor Kjell Asplund, som har lett arbetet med rapporten.

Expressen: Fortfarande oklart om bästa diabetesmaten

GP: Oklart vad som är bra för diabetiker

Rapporten

SBU:  Mat vid diabetes

Sid 16:

För de mer extrema lågkolhydratkosterna, exempelvis så kallad Atkins- eller LCHF-kost, saknas långtidsstudier som uppfyllt inklusions- och kvalitetskriterierna för vår systematiska litteraturöversikt. Eftersom debatten i så hög grad gällt just denna kost, har vi i rapporten ändå gett korta refererat av studier som inte uppfyller inklusionskraven på studiestorlek men har tillräckligt lång uppföljningstid. De mindre studier som publicerats på detta område har rapporterat gynnsamma effekter på HbA1c och kroppsvikt jämfört med konventionell lågfettkost, åtminstone på ett halvårs sikt.

Översättning: de studier som finns på strikt lågkolhydratkost visar bättre effekt än fettsnål kost!

Slutsats: pendeln på väg åt rätt håll

I decennier har diabetiker fått det galna rådet att äta fettsnålt, och mycket blodsockerhöjande kolhydrater. Det är inte lätt att vända 180 grader genast, och säga att allt man tidigare sagt varit helt fel. Deltagarna i arbetsgruppen har minst sagt varit inblandade i de tidigare råden.

Här är den första omsvängningen: 90 grader. Plötsligt är frågan helt öppen! Sid 18 ur rapporten:

Med tanke på att det vetenskapliga underlaget för kostråd vid diabetes är så bräckligt, finns det skäl att vara försiktig med tolkningarna när det gäller val av kostregim vid diabetes. Det pågår nu ett stort antal studier som förmodligen håller högre kvalitet än många av de studier som ingår i denna rapport. Resultaten från ett fåtal välgjorda studier skulle mycket väl kunna förändra våra slutsatser. Därför måste det finnas en beredskap att ompröva slutsatserna i denna rapport.

Nu kan kommande välgjorda studier snabbt fullborda omsvängningen mot det enda logiska, och det som mindre studier redan visar tydligt: diabetiker bör undvika mat som höjer blodsockret. Det innebär lågkolhydratkost.

Bonus: eftersom man då kan hänvisa till nya studier behöver ingen erkänna att man tidigare gjort något misstag!

Sverige kan fortsätta att leda paradigmskiftet.

Mer

Mer om diabetes

Lågkolhydratkost – Fettsnålt 6-0

1 2

74 kommentarer

 1. Andreas - jag har läst SBUs 20-sidiga sammanfattning av rapporten. Snömos det mesta.

  Det enda som sticker ut är att man jämför råd om LCHF-kost till diabetiker med off label-förskrivning av läkemedel utanför godkända indikationer!

  Off labelförskrivning är det värsta en läkare kan ägna sig åt. Läkemedelsföretag i USA döms regelmässigt till hundratals miljoner dollar i böter vid marknadsföring av sådan förskrivning.

  Lite utförligare läsning hittar du på min blogg.

 2. Janicke
  Vad är off labelförskrivning?
 3. Frida Lundberg
  Gud vilken mesig rapport. Jag tycker SBU borde odla lite stake.
 4. Bo,

  Off labelförskrivning är det värsta en läkare kan ägna sig åt.

  Läkare har fritt fram att förskriva off label, så länge de kan hävda något gott skäl till det. Förbudet är enbart för företagen att marknadsföra ej godkända indikationer, inte för läkare att använda dem.

 5. Zepp
  Det är väl helt okej så långt.. det gamla paradigmet har visat sig inte ha någon större vetenskaplig bakgrund.. det finns få studier på lågkolhydratkost med hög kvalite och längd!

  Slutsats; det är dags att börja tänka själv, vad som är värst för de som har problem med glukosmetabolismen.. och det är dax att staten tar sitt ansvar och finansierar fler studier på lågkolhydratkost, typ Karlshamnsstudien!!

 6. Märkligt att man inte kan inse sambanden mer klart. Inget om beroende visavi socker? Där har man ju hela problemet.. i ett nötskal.
 7. us
  I rapporten står bl.a.

  "Råd om lågkolhydratkost ges åtminstone ibland av 25 procent av läkarna, 18 procent av sjuksköterskorna men inte av någon av de svarande dietisterna."

  Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att ju högre utbildningsnivå hos rådgivaren desto större chans att få rådet att skippa kolhydraterna.

 8. W
  Sverige kommer inte att ensidigt driva en linje som radikalt skiljer sig från andra länder. När ADA och EASD ändrar sig då kommer alla följa detta.
 9. Fasching
  Som sagt, det bästa man kunnat hoppas på. Förhoppningsvis leder det här nu till att vi får fler studier av högre kvalitet i framtiden.

  Förhoppningsvis provar fler diabetiker att dra ner på kolhydraterna också. Trots allt: Det är ju inte svårt att testa själv och se resultaten med egna ögon (eller åtminstone egna provsvar) - för att se individuella resultat behövs inga studier.

 10. Låter väl helt rimligt tycker jag. Man konstaterar att det inte finns nog med underlag för varken det ena eller andra. Det öppnar ju ockå för att ny forskning kan förändra läget. Om det inte finns långtidsstudier som uppfyllt inklusions- och kvalitetskriterierna så är det väl inte mycket att gnälla över.

  Känns totalt som ett yft för LCHF och ett rejält bakslag för fettskrämda dietister.

 11. Ingvar Bejvel
  Politiskt korrekt rapport!? Snarare goddag yxskaft!
 12. Fasching
  "Råd om lågkolhydratkost ges åtminstone ibland av 25 procent av läkarna, 18 procent av sjuksköterskorna men inte av någon av de svarande dietisterna."

  Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att ju högre utbildningsnivå hos rådgivaren desto större chans att få rådet att skippa kolhydraterna."

  Finns flera slutsatser att dra. Jag började nästan skriva på någon sarkasm om "partilinjen", etc., men litegrann tror jag problemet är att dietisterna känner sig mycket mer hotade av "rebellerna" än läkarna.

  För en läkare är kostvetenskapen en petitess för yrkesprestigen - skulle man gett fel råd om kosten är det lätt att säga "jaha ja, då ändrar vi väl då".

  När hela yrkesrollen kretsar kring kosten är det inte lika lätt att ändra sig.

  Därför tror jag rentav att det är extra viktigt att vi som tror att lågkolhydratkost är bra för diabetiker och andra behandlar dietisterna med respekt och att vi engagerar dem i riktiga samtal om sakfrågorna, inte om deras yrkesroll eller kår. Särskilt för att nå den yngre kullen av dietister hjälper det knappast om vi anlägger en "vi-mot-dietisterna"-attityd.

  Kanske rentav att vi håller tillbaka lite och är särskilt noggranna med att vara trevliga, sakliga och icke-konfrontativa när det inte är helt nödvändigt att vara vass. Vi är ju alla bara människor, och jag kan garantera att alla på den här sajten har fel ibland - till och med om viktiga saker. Utom jag själv, förstås.

 13. Mikaela
  US: Jag förstår vad du menar, men dietister har inte lägre utbildningsnivå än sjuksköterskor. Jag är själv dietiststudent och har sedan länge ifrågasatt kostråden för diabetiker. Dra inte alla oss dietister över en kam.
 14. sky
  Längden på en utbildning är inte avgörande för kvalitet. En dietist har legitimation och måste följa socialstyrelsens krav, vilket medför att de inte kan göra något som är utanför deras ramar, annars ryker legitimationen, alltså, det räcker med andra ord att gå till Livsmedelsverkets hemsida och vips, där är hela dietistutbildningens upplägg.
  Själv skulle jag aldrig ta råd från en dietist. Förstår inte varför man skulle göra det när hela deras rådgivande bygger på, "kalle, du borde nog äta tallriksmodellen och ha sunt förnuft när du äter så blir nog allt bra", detta kan jag läsa mig till på nätet. Och vad är då sunt förnuft, vems idéer bygger det på? Gamla tankar från 50-talet eller dem som kanske är mera kritiska och forskande utan koppling till industrin i samma utsträckning.
 15. Moltas #10: Dietisterna kanske tänker likadant - fast tvärtom. Det är så man skall skriva ett rekomendationsförslag. Så luddigt och tveksamt att alla tror sig ha rätt och ingen känner sig förfördelad. Det vore väldigt kul om Sverige kunde ligga i framkant och leda utvecklingen angående LC och HF. Det kanske vi redan gör...men på gräsrotsnivå? Det vore mycket intressant och sunt med mindre styrda och mer självgående dietister. Som kunde tänka själva och grupperade sig i olika läger. Men vad kan man kräva av en yrkesgrupp som bara har tre- fyra års utbildning och 180 akademiska högskolepoäng?
 16. RolfL
  Björn Hammarskjöld skriver i en skarp kommentar i Dagens Medecin:
  "Sedan kallar SBU till sig 8 personer som ska söka och gå igenom litteraturen enligt order. 7 av dem har enligt sina egna avlatsbrev, förlåt jävsdeklarationer, mer eller mindre starka ekonomiska bindningar till livs- och/eller läkemedelsindustrin."

  Det skulle vara intressant att få en öppen redovisning av dessa jävsdeklarationer.

 17. Andreas - jag talar inte om förbud. Men off label förskrivning är något som majoriteten av läkare är mycket försiktig med. Man är ju personligt ansvarig och har ingen godkänd dokumenterad vetenskap att luta sig mot. Det har skrivits en del i Läkartidningen om detta de senaste åren. Läkemedelskommittéerna är mycket skeptiska till denna undantagsförskrivning. Även om alla vet att den förekommer.

  Att det står läkaren "fritt" att förskriva vad som helst till vem som helst är nog en sanning med viss modifikation.

  Om du rekommenderar LCHF-kost till en diabetespatient som sedan får en fatal hjärtinfarkt dagen därpå. Vad har du då att luta dig mot?

  Jag anser inte att SBU-rapporten på något sätt underlättat för dig som läkare att rekommendera LCHF-kost till diabetespatienter. Jag ser snarare rapporten som ett steg tillbaka jämfört med Socialstyrelsens godkännande i januari 2008. Skulle vara intressant att få dina synpunkter på detta.

  Vi står i princip kvar på ruta ett! Vilket innebär att opinionsbildningen naturligtvis måste fortsätta på alla möjliga sätt.

 18. Egentligen är det ju fullkomligt skrämmande.

  Diabetes har varit känt i vad, drygt 200 år?
  Och nu, år 2010 så kan man inte säga vad man skall äta för att må bättre? Helt vansinnigt...

  EDIT: sen antiken enligt wikipedia...anyway, that's not the point ;)

 19. Som lekman måste jag säga att detta inlägg värmer gött. Det går åtminstone åt rätt håll!
 20. Rynna
  Artikeln i GP om detta känns mer än förvirrande. Hittar den inte på nätet, bara i pappersvarianten.

  Den slutar med "För personer i riskzonen för diabetes finns det starkt vetenskapligt stöd för att lägga om livsstil - mindre fett, mer fibrer och framförallt mer motion".

  Kommer detta också från SUB rapporten eller är det fritt skapande av reportern?

 21. Bo Z #17,

  Om du rekommenderar LCHF-kost till en diabetespatient som sedan får en fatal hjärtinfarkt dagen därpå. Vad har du då att luta dig mot?

  Att Socialstyrelsen godkänt sådana råd redan 2008, bland mycket annat.

  Jag anser inte att SBU-rapporten på något sätt underlättat för dig som läkare att rekommendera LCHF-kost till diabetespatienter. Jag ser snarare rapporten som ett steg tillbaka jämfört med Socialstyrelsens godkännande i januari 2008. Skulle vara intressant att få dina synpunkter på detta.

  Jag håller inte med. SBU-rapporten punkterar fullständigt pratet om att diabetiker måste följa de gamla fettsnåla kostråden. SBU säger klart och tydligt att det inte finns något vetenskapligt stöd för fettsnåla råd vid diabetes, se sammanfattningen sid 8.

  Som jag ser det: SBU-rapporten markerar tidpunkten när pendeln passerar nollstrecket, på väg mot lågkolhydratkost. Det är nytt.

 22. us
  Mikaela #13
  Jag ber om ursäkt. Kunde inte låta bli att provocera lite. Sån är jag :(
 23. Ghia
  http://www.diabetes.se/Templates/Extension____4311.aspx

  Inget stort underlag men däremot ett långt liv med diabetes och träning. En kombination mellan LCHF och träning är nog bäst.

 24. foie gras
  SBU-rapportens klargörande att det inte finns vetenskapligt stöd för fettsnåla råd vid diabetes är intressant ur ett internationellt perspektiv. Ska man rentav se
  SBU-rapporten som en revolution.
  I det Frankrike där jag bor debatteras inte fettsnål kost och kolhydrater för diabetiker. Läkemedelsindustrin har kopplat järngrepp över läkarkåren, landets ekonomi går sakta med säkert i putten för alla utgifter för mediciner som är mer gratis än i Sverige. Jag har sett listan på vad som får ätas av diabetiker typ 2 och när jag anmärker blir svaret att den är uppställd enligt senaste rön.
  Frankrike har den största smörkonsumtionen per invånare i världen. Kvaliteten är fantastisk, produktionen mångsidig. Men i fransk tv ikväll ska nu smörkonsumtionen ifrågasättas som skadlig för hälsan. Om förbindelserna hade varit bättre mellan Sverige och Frankrike hade debatten kunnat smyckas med Doc och Annika och Fredrik Nyström. Med hälsningar från barrikaden.
 25. Little alien
  Mikaela! Be inte om ursäkt, det behövs folk som provocerar och rör om lite ibland...
 26. Kenneth A
  Doc, läs mera och häpna!

  På sidan 9 står det:

  "Måttlig lågkolhydratkost har något bättre effekt än högkolhydratkost på HDL-kolesterol
  hos personer med diabetes på 12 månaders sikt"

  Nästa logiska steg skulle vara att konstatera samma för allas hdl-kolesterol, inte bara diabetikers hdl. När detta händer så betyder det att livsmedelsverkets rekommendationerna måste ändras markant. Inte mera 50-60 %E av kolisar, utan 30-40%. Redan detta gör folket mycket friskare.

  Min tolkning är att de SBU har planterat små konstateranden (hit och dit) nu i rapporten och i den nära framtiden, som hjälper dem att svänga den allmänna åsikten och sålunda byta rekommendationerna utan att de totalt behöver skämmas sitt förflutna.

  Lyckas deras taktik, troligvis inte.

 27. Andreas - rapporten innehåller väldigt mycket. Jag konstaterar dock att den kommer fram till att gällande kostråd för diabetespatienter fortfarande utgör huvudalternativet och att LCHF-kosten betraktas som experimentell och off label. Att sådan experimentell behandling endast bör ske inom ramen för kliniska studier, är ett vanligt förekommande argument.

  Som läkare kan man självklart ta sig vissa friheter, och i ditt fall borde inte denna rapport vara till nåt större besvär. Men säg den läkare som basunerar ut sin off label förskrivning i offentligheten. Denna typ av undantagsförskrivning sker nog i djupaste samförstånd i patient-läkarrelationen. Inget man talar högt om utåt. Det där vet du bättre. Kan du ge exempel på kollegor som offentligt förespråkar off label behandling vid vissa sjukdomar. Jag skulle gärna vilja veta mer om detta eftersom jag anser det vara viktigt och inte är riktigt insatt i ämnet.

  Det går att läsa rapporten på många olika sätt. Och ta fasta på olika delar i den. Och kanske stenen har kommit i rullning på ett sådant sätt att en rapport från SBU inte kan förhindra en fortsatt utveckling i rätt riktning.

 28. Bo Z #17 och Doc #21

  Som lekman och amatör läste jag in samma sak som Doc både i texten och ännu mera i undertexten, i just själva det faktum att man medgav att det fettsnåla paradigmet och alla de gamla råden har så svagt stöd i vetenskapen. Det är genom den urholkningen av den gamla tunga "vetenskapliga" sidan, som LCHF-vågskålen blir så mycket tyngre, fast den till synes anses nästan lika farlig som förut. Det nästan kryllar av brasklappar, som i en ganska uppenbar förlängning lutar åt LCHF-hållet - tycker jag, som nu inte läst hela och inte hinner vara så grundlig som jag skulle vilja vara.

  Jag tycker fortfarande (som jag ungefär skrivit på ett par ställen) att "välj själv och kräv proffsstöd för det", går att hitta och går att sätta i händerna på blint ovilliga dietister, diabetessköterskor, läkare och andra, som likt de på min vårdcentral anser sig "i lag förbjudna" att befatta sig med mig, så länge jag inte "lyder" dem. De anser sig inte ha rätt att hjälpa mig hålla mig frisk/symtomfri. Först när jag medicinerar med piller och inte med mat, kan de "stötta" mig med "råd" och vad de råden innehåller är ju socker som medicin mot sockersjuka.

  De groteskerierna kan inte få fortsätta som vanligt efter detta.

 29. "Med tanke på det vetenskapliga underlaget för kostråd vid diabetes är så bräckligt, finns det skäl att vara försiktig med tolkningarna när det gäller val av kostregim vid diabetes. Det pågår nu ett stort antal studier som förmodligen håller högre kvalitet än många av de studier som ingår i denna rapport."

  I SBU:s uppgift låg att studera det vetenskapliga underlaget för kostråden till diabetiker och man konstaterar att dessa är bräckliga. Att LCHF, trots mängder av positiva berättelser av dess brukare, inte får explicit stöd är naturligt då denna behandlingsform ligger på total kontrakurs med de traditionella råden och därför inte utsatts för tillräckligt omfattande studier för att kvalificera sig till gruppens litteraturgenomgång.

  Anmärkningsvärt är man inte finner signifikanta stöd för de traditionella kostråden annat än i kombination med motion! Tagna för sig är de i princip verkningslösa. Vad är det då som har inverkan?

  Jag antar att många LCHF-förespråkare är besvikna på utfallet, men vad hade ni egentligen väntat er? Läs igenom nästa citat och fundera på vad de faktiskt innebär.

  "Resultaten från ett fåtal välgjorda studier skulle mycket väl kunna förändra våra slutsatser. Därför måste det finnas en beredskap att ompröva slutsatserna i denna rapport."

  Detta är nyckelmeningarna i hela rapporten och jag förväntar mig studier som kommer att ge resultat som tillfredsställer både SBU:s krav och våra intressen.

  En nöjd Erik "MatFrisk" Edlund

 30. Erik "Matfrisk" Edlund # 29

  Hear, hear!

  Vi kan välja mellan att ägna kraft åt besvikelse och ta till storsläggan mot de blekare angreppen mot LCHF. Men vi kan också välja att se och lyfta fram allt det, som redan finns och som väger så mycket tyngre till hälsans fördel. Vaksamma måste vi alltid vara, eftersom så stora intressen står på spel.

 31. Det kanske egentligen är positivt att denna rapport innehåller så många olika tolkningsmöjligheter. Var och en kan hitta sin favoritmening att plussa för eller dissa.

  Klart är att SBU-gruppen gjort ett grannlaga arbete. Och att rapporten är en stor källa till fördjupning. Bara man inte drunknar i den :-)

 32. Lukas Westberg
  Som dietisterna brukar säga: Ät en varierad och balanserad kost så blir allt bra.
 33. us
  Håller med Doc och Erik Edlund att denna rapport ändå är ett fall framåt.
  F.ö. råder jag diabetiker att tänka lite själva och inte stirra sig blinda på rekommendationer. Vi har ju ett bra verktyg i blodsockermätaren.

  Själv har jag i hela mitt liv ätit enligt livsmedelsverkets rekommendationer med lite fett och mycket kolhydrater - ända tills jag fick en stroke för ett halvår sedan. Fick även operera bort en karotisstenos som täppte till halspulsådern. Man undrar hur den kom dit efter en så exemplarisk kosthållning.

  Den rekommenderade kosten hjälpte ju tydligen inte för mig så jag tvärvände, eftersom jag dessutom diagnosticerades som diabetiker och fick börja med insulin. Vid diagnostillfället var mitt BS 33 mmol/L vilket ju är en aning högt.

  Efter en vecka med insulin bestämde jag mig för att skippa kolhydraterna helt (i alla dess former). Jag kunde sluta med insulinet redan efter ett par dagar och är sedan dess nere på normala blodsockernivåer. Käkar jag kolhydrater åker BS upp igen direkt.

  Av detta drar jag slutsatsen att livsmedelsverkets rekommendationer åtminstone inte fungerar för mig som diabetiker.

 34. Thomas H
  Helt rätt, Bosse - en riktig politikerrapport! :wink:

  Dock, många intressanta och häpnadsväckande kommentarer.........

 35. Stora Norrlands Ord
  Karin Bojs skriver nåt helt annat i DN idag, iallafall så verkar hon läsa studien som om det har hänt något radikalt och jag tvivlar att hon håller med Doc i detta hans tro om ett sorts pardigmskifte....om man nu skall tro på en journalist vars knäck är att skriva, helst något som sväljer läsare.
 36. Fasching
  "Jag antar att många LCHF-förespråkare är besvikna på utfallet, men vad hade ni egentligen väntat er?"

  Räkna in mig i "glaset-är-halvfullt-lägret". Det här är ett ett viktigt steg framåt - särskilt eftersom förändringsvilja signaleras.

  Jag skulle till och med säga att det är viktigt att låta kostetablissemanget komma undan med sin "det fanns inte tillräckligt med studier, men nu visar ny forskning...*"-manöver. Den låter dem glida in i ett mer korrekt paradigm med äran i behåll (till viss del).

  *Så kommer resonemanget att gå nästa gång, det kan jag sätta pengar på.

 37. us - fantastisk historia. Grattis!

  Dock är ingen individ förhindrad att äta vad den vill, till exempel LCHF vid diabetes. Det är dock svårt att som patient finna stöd för detta i rapporten. Vill du testa, så Okej. Men gör det egen risk som ett experiment och räkna inte med vårdens uppbackning. Ingen vet vad som kan hända dig efter fem år nämligen.

  Och det är ju faktiskt helt sant :-)

 38. Hm.. "varierad och balanserad kost".. det är knappast som vi människor är byggda av, utan snarare kött, fisk och fågel. Känns som det mest naturliga faktiskt. Möjligtvis nån grönsak och lite nötter ibland.
 39. Fasching
  @35, Norrland: Bojs verkar vara lite av en outlier jämfört med övrig rapportering. Och som sagt, det är inte den här rapporten som är viktig - det är nästa rapport som kommer att spela roll. När de "nya studierna" dykt upp.
 40. Stora Norrlands Ord
  #39#
  Jo, visst kan det vara så men betänk att hon läste samma text som Doc och egentligen redovisar en annan uppfattning och det är där i de nya läsarnas ögon man skall se att det finns något nytt.
 41. Erik Edlund #29

  Tack för en klockren analys!

  Detta var ungefär vad man kunde förvänta sig. Det finns (i rapporten) öppningar framåt för progressiva krafter och nödutgångar åt sidorna för dem som vill (och bör) hoppa av...

 42. Håller med. Erik Edlunds analys känns helt rätt och helt balanserad.
 43. Dietiststud. Mikaela skriver #13: "Dra inte alla oss dietister över en kam." Jag anser då: Det måste vi ju göra eftersom ni fungerar som en homogen grupp och mig veterligen har ingen dietist/ eller dietiststuderande visslat i pipan, slagit på stora trumman eller officiellt tagit avstånd från de allmänna kostråden eller råden till diabetespat.. Det finns ingen Doc eller Annika Dahlqvist bland er. Det borde det funnits, om allt stod rätt till.
 44. Erik
  "varierad och balanserad kost"

  Skall det inte ingå 25% kalorier från alkohol i den kosten då det är den fjärde formen av kalorier. Prima tomma kaloritillskott där.

  Balanserad är ett så korkat ord i detta sammanhang.
  Vi bör äta vad kroppen behöver och fungerar bäst utav oavsett om det finns någon sorts balans i det vad det gäller proteiner, kolhydrater, fett.

 45. Tomtefar
  Jag hör också till dem som är enbart positivt överraskad av utfallet. Jag tänker på hur Socialstyrelsen nyligen påpekade för Dahlqvist att en läkare bör presentera olika alternativ för patienten. SBU:s rapport innebär, om SOS håller kvar vid den utgångspunkten, att läkare runt om i landet bör informera varje diabetespatient om LCHF som ett alternativ och fettsnålt som ett annat, där inget alternativ i nuläget skall höjas över det andra. Det betyder att fler kommer våga välja LCHF. Sedan vill de att LCHF-väljarna följs upp med tester under lång tid. Är det senare ett problem? Nej, tvärtom - då får vi äntligen en screening som på några års sikt verkligen med tyngd kan slå hål på alla gamla fördomar. Vi har ju länge velat ha en stor långtidsstudie kring LCHF, men problemet har ju varit att inget företag eller staten skulle gå in med finansiering av en sådan. Här kommer det ske per automatik istället.

  Och jag lär säga, hur säker jag än personligen är i min uppfattning om att LCHF är överlägset sannolikt även på sikt för diabetiker, så har jag förståelse för att de vill följa upp det hela innan de ändrar riktlinjer generelt - hur tossiga de gamla råden än är, så är det ett viktigt vetenskapligt tillvägagångssätt. Sedan gör det inte mig heller så mkt om de tar strategiska steg i syfte att rädda sina ansikten för sina tidigare ologiska råd. Målet för LCHF-vurmare bör ju inte vara att vinna en prestigekamp mot gamla stofiler, utan målet är väl ändå paradigmskiftet i sig, vilken väg den än må gå till det målet. Om LCHF blir en etablerad kostrekommendation inom forskarvärlden, så tänker inte jag spänna fast Rössner i stupstocken och kasta ruttna tomater på honom.

  Den som tror på revolutionerande riktlinjer över en natt, och blir mkt besviken på SBU:s resultat, har inte någon fot i verkligheten.

 46. nyborjare08
  Är det någon som kan kommentera/replikera Aftonbladets rubriksättning och tolkning av SBU-rapporten? http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article7078046.ab Verkar ju vara helt uppåt väggarna!
 47. Journalisten sätter inte rubriken på kvällstidningarna, det någon annan som främst vill "spetsa till det". Med dumma men publikfriande resultat.
 48. Zizzy
  Kan någon länka till Karins Bojs artikel i DN? Jag lyckas inte hitta den. :)
 49. Tomtefar
  Vad gäller "varierad kost", så ser jag ett enkelt sätt att uppnå det. Man tar på sig ögonbindel, rycker en kundvagn och famlar omkring i en stormarknad där man på måfå rycker en produkt här och där från hyllorna tills vagnen är full. Man kan ju förstås efteråt sortera bort åtminstone diskmedel, tandkräm och toapapper etc., men resten är ju bara att stuva i sig, så borde man rimligen få en högst varierad kost :)

  Jag tänker ta patent på denna diet, och kalla den för tal-riks-modellen... ;)

 50. Zizzy
  *fnissar åt med Tomtefar*
1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg