Rössner: ”Ingen åtgärd”

Jag mailade till professor Rössner för sex dagar sedan, och idag fick jag ett mycket kort svar.

De tidigare mailen kan läsas här. Jag föreslog alltså att man när det gäller nationella kostråd borde ta hänsyn till vad vetenskapliga studier visar. Såsom att de två största och bästa studierna på området visar bättre viktutveckling, bättre blodfetter, bättre blodtryck och bättre blodsocker av lågkolhydratkost än av den fortsatt rekommenderade fettsnåla kosten.

Rössner svarar enligt nedan:

Stephan RössnerVidi Eenfeldts kommentar.
Föranleder ingen åtgärd från min sida.

srö

Professor Stephan Rössner

Obesity Unit
M 73, Karolinska University Hospital Huddinge
SE-141 86 Stockholm, Sweden
phone: +46 8 xxxx xxxx
fax: + 46 8 774 99 62
email:
Stephan.Rossner@ki.se
homepage: http://www.medhs.ki.se/overvikt

Åtminstone fick jag svar, det var ju artigt. Från professor Marcus har jag fortfarande inte hört något sex dagar efter vårt sista mailande.

9 kommentarer

 1. läsare
  När jag läser Rössners svar tänker jag på det gamla rådet: saknas argument höj rösten. Här är det dock tal om att öka på snorkigheten.
  vad betyder "srö" som avskedshälsning?
  "Vidi" klarar jag. Tänka sig att latinet fortfarande används i brevväxling.
  Eenfeldt vincit.
 2. M
  srö = stepahn rössner!?
 3. Thomas H
  Rössner tillhör ju det där gänget som bara för fram och talar om studier som stödjer egna teser!

  Ett exempel för ca: ett halvår sedan kom en stor randomiserad Metastudie på tre bantningsmedel(bl a Xenical) vilken visade dåligt resultat för alla tre.
  Forskningsstudien var även omskriven i Läkartidningen!

  Ingen kommentar där av Rössner, men ändå kunde han någon vecka senare rekommendera användning av Xenical som ett väl beprövat och fungerande bantningsmedel! Han har väl forskat själv men inte hunnit publicera resultatet!

 4. Lena
  Läser följande på KI:s hemsida:
  "Vi behöver mer kunskaper om vem som har förutsättningar att lyckas i den viktminskningsbehandling som erbjuds. Att identifiera prediktorer till framgångsrik viktminskning gör att vi kan satsa resurserna rätt. Mer kunskap om de som klarar att gå ned i vikt kan också ge ledning till vilka strategier som bör tränas i behandlingsprogram. En medvetenhet om vem som löper risk att misslyckas i viktminskningsbehandlig är också angeläget för att minska risken att utsätta patienter för ytterligare psykologisk belastning.

  Vi samlar initialt information om livsstil, social och psykologisk information m.m. som kan ha betydelse för behandlingsutfall. Vi planerar att relatera denna information till viktmiskningsresultat, dels i en initial allmän föreläsningsserie vilket ger oss möjlighet till snabb information om behandlingsförutsättningarna.

  Vi kommer även att följa upp resultaten i mer långsiktiga behandlingar. Exempel på områden som kommer att studeras är motivation, behandlingshistorik, social situation, ätbeteende, psykisk status och hinder för fysisk aktivitet. "

  Mig veterligt är den "viktminskningsbehandling som erbjuds" inte en som inriktas på att förändra kostvanor från tallriksmodell till något som liknar lchf. I stället skall man tydligen, väl invävt i empatiska och medkännande ordalag, hänge sig åt pseudopsykologi, där man skall kränka överviktiga människor genom att diagnosticera deras personligheter enligt DSM IV.

 5. Tombola
  Är inte srö mera att betrakta som kostområdets egen variant på Disney - d v s att det mera går ut på underhållning än rena fakta?

  Att när det kommer till konkreta frågeställningar utebli är väl därför rätt naturligt!

 6. Matsmurfen
  Att det inte föranleder någon åtgärd från Rössners sida kan ju faktiskt bero på att han inte "kan". Han riskerar ju både sin egen karriär och institutionens i övrigt goda rykte. Förmodligen landar man i LCHF så småningom, men det kommer att ta många år att plocka bit för bit så att det inte märks... Fast å andra sidan kanske det tar lite mindre tid än så; både Rössner och Marcus lär väl gå i pension och någon annan tar vid. Hoppas denne någon är av det yngre slaget och kan s.a.s "börja om från början" - och göra rätt.
 7. Lena,
  jag tror tyvärr du har rätt. Ignorera alla vetenskapliga studier som går mot ens förutfattade meningar och istället hänge sig åt pseudopsykologi... precis.
 8. Thomas H
  I dagens Kristianstadsblad finns där en annons som efterlyser dom som har diabetes 2 för deltagande i en 26 veckors studie med ett nytt läkemedel för behandling av Diabetes 2 och måttlig till svårt nedsatt njurfunktion.

  Annonsen börjar med:
  "Diabetesforskning går snabbt framåt och vi söker deltagare till ett forskningsprojekt......" Vad menas här? Fler och fler får ju diabetes 2! Läkemedelbehandling leder till ett naturalförlopp enligt läkemedelsbolagen själva!

  Kommer denna läkemedelsstudie att försöka jämföras med Karlshamnsstudien som var/är en koststudie?

  Studien betalas förstås av aktuellt läkemedelsbolag. Varför finns det inte medel för ytterligare större koststudier. Karlshamnsstudien visade bra resultat och vissa kom tom. ur det som kallas naturalförloppet! Dåliga njurar blev bättre - varför inte forska mer på kosten. Kostbehandling visar ju framgång! Vill man inte ha bra resultat i större omfattning?

  Är inte "kostexperterna" på KI, Huddinge m fl intresserade av att själva kontrollera LCHF-resultaten vilka dom nu kritiserar? Vad är dom rädda för?

 9. Ktina
  Jag tror precis som Matsmurfen, de kommer så småningom att bit för bit förändra kostråden åt LCHF-hållet, men så sakta att vi inte ska märka det. Allt för att inte tappa ansiktet. Det är ju bra, men jag önskar att de kunde gå ut och meddela alla redan nu istället. Det skulle kunna bespara mycket lidande.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg