Reglera blodsockret med LCHF vid typ 1-diabetes

iStock_32360702_LARGE-1600x1067

Är LCHF bra för att reglera blodsockret vid typ 1-diabetes? Absolut. Det har bevisats i studier och många har upplevt det. Inklusive denna teknikbloggare, som har skrivit en detaljerad analys av sina upplevelser:

Diabetes and Tech: Managing Glycaemic Variability by Eating Low Carb. Does It Work?

Stora blodsockersvängningar är en riskfaktor vid diabetes, eftersom det ökar risken för diabeteskomplikationer så som skador på näthinnan, nerv- och njurskador – samt risk för blodsockerfall.

Lågkolhydratkost stabiliserar blodsockret och håller det inom gränsvärdena mer effektivt än ”vanlig” kost, vilket innebär att risker vid diabetes bör minska drastiskt.

Håller du med om att lågkolhydratkost är bättre för att reglera typ 1-diabetes?

Video

BoethiusCarola Bakke

Heidling

Mer om typ 1-diabetes

Lågkolhydratkost kontra kolhydratrik kost vid typ 1-diabetes

Ny studie: Lågkolhydratkost bra vid typ 1-diabetes

23 kommentarer

 1. fia
  Men vad händer vid klimakteriet för kvinnliga typ 1or....
  Ingen lätt puck...
 2. Memme
  Tycker ändå det är viktigt att poängtera skillnaden mellan typ1 och typ2 diabetes. Att LCHF är bra för typ2-diabetiker är klarlagt och borde vara rekommenderad kost, gärna i kombination med fasta.

  Problemet är att även vissa typ1-diabetiker tar till sig dessa råd och försöker hantera sin sjukdom med denna kost. Dessa patienter har dock en annan sjukdom än typ2:or. Typ1 har brist på insulin, medan typ2 är resistenta mot insulin. Insulinet är ett viktigt hormon och bristen på detta kan inte påverkas med kostförändringar.

  Typ1:or som mäter sitt blodsocker och försöker hantera det med kosten, kan börja se det som positivt att ta så lite insulin som möjligt. Resultatet blir i värsta fall en brist på insulin i kroppen, låg energi och grav undervikt.

  Detta är kanske enskilda fall jag mött, och LCHF-kosten är troligtvis positiv för typ1:or, precis som för de flesta människor. Jag tycker bara det är viktigt att understryka att typ1 diabetiker inte ska försöka eliminera sitt insulin med LCHF.

 3. Intresserad
  Viktigt också att förtydliga att det inte finns en enda studie som kan påvisa ett orsakssamband mellan komplikationer på ögon och njurar kopplat till svängningar i blodsocker.
 4. smurfen
  hmm ibland blir man man mörkrädd när man läser en del inlägg här ! man behöver inte precis vara "raketforskare" för att inse att ju mindre blodsockersvängar jag har med mitt blodsocker som typ-1 diabetiker desto bättre är det & är det något som är ruskigt effektivt emot sånt för mig som typ-1 diabetiker så är det att köra enl LCHF tankesättet. Det enda mediciner som jag som typ-1 diabetiker använder är NovoRapid(måltidsinsulin) & Tresiba(basinsulin) , behöver inga blodstrycksmediciner (120/60), blodfettsmediciner etc , senaste HbA1c 39 från juni när jag var på årskontroll. Min Diabetesläkare & Diabetessyrra har i flera år varit medvetna om jag kör enl LCHF tankesättet & det har aldrig varit något bråk om det.

  Det finns inte på kartan att jag i rådande stund tänker överge LCHF tänket. Jag har väldigt lite strul att hålla mitt blodsocker på acceptabla nivåer.

 5. Grodan
  Jag tror inte lchf eller annan diet är bra för någon. Vi behöver äta en allsidig kost som innehåller både kolhydrater, fett och proteiner i lagom mängder. Var finns dessa studier som på lång sikt visar att LCHF är bra? Vetenskapliga studier.
 6. Intresserad
  Jag vill inte lägga mig i debatten om vad man ska äta. Däremot är jag noga med att det som läkare påstår i sociala medier är överensstämmande med kontrollerade studieresultat. Jag har idag sökt och inte funnit en enda studie som kunnat påvisa orsakssamband mellan några former av komplikationer och blodsockersvängningar vid typ 1 diabetes. Däremot har jag funnit flera studier som påvisar kraftigt minskad risk för diabeteskomplikationer vid vissa HbA1c värden.

  Därför undrar jag vilka studier som Andreas Eenfeldt åsyftar? Finns inga kvalificerade studier bör snarast texten i just detta sammanhang ändras i hans inlägg. Punkt.

 7. Grodan
  Som diabetiker med typ 1 är risken stor att ketoner ( syraförgiftning) bildas om man går på lchf då man svälter cellerna. ( information vi fått från utbildad diabetespersonal med många års erfarenhet inom området) en allmän läkare har väl inte riktigt den kunskapen inom en specifik sjukdom?
  Svar: #8, #10
 8. Lasse P
  Om du inte vill tro på Andreas E så kanske du skall tro på Anders Tengblad (diabetesdoc.se)
 9. Lasse P
  "En genomgång av de senaste 10 årens studier om olika kost för diabetes publicerad i ansedda Diabetes Care nu i februari 2012 visar att det gjorts 10 randomiserade kontrollerade studier med lågkolhydratkost, varav 6 visar påtagliga förbättringar i blodsockerläget (HbA1c), de övriga endast förbättringar i insulinkänslighet (tvärtemot råttorna!), fasteblodsocker mm. När det gäller lågfett har 7 randomiserade studier gjorts, endast en lyckades visa förbättrat blodsocker". //Anders Tengblad

  Såg just att Anders T stängt ner sin bloggsida
  Övrigt så förordar Andreas E inte typ 1:or att laborera med strikt LCHF om man inte vet vad man sysslar med.
  Vad det gäller vetenskapliga studier på lågkolhydratkost, så finns det flera RCT studier som visar fördel för detta och faktiskt inga som visar motsatsen (se 18-0 listan).

 10. jala
  Jag tror att följande länk kan vara något för dig och andra typ diabetiker typ 1.
  http://smartadiabetiker.se/
 11. Lasse P
  Socialstyrelsen konstaterade efter två års utredning, den 16 januari 2008, att lågkolhydratkost (LCHF) uppfyller kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt.
  Någon annan kost som uppfyller det kravet, finns inte.
 12. Intresserad
  Lasse, helt riktigt så sa socialstyrelsen att det kan uppfylla kraven för typ 2 diabetes - dvs inte autoimmun diabetes. Det är viktigt att hålla oss till vad som är korrekt här. Tvärtom så har sjukvården varit noga med att konstatera att kolhydrater krävs vid typ 1 diabetes för att minska risken för ex ketoacidos.

  När det gäller Socialstyrelsens är det en missuppfattning att de gett grönt ljus för lchf. Så här säger man från socialstyrelsen gällande lchf och typ 2 diabetes;

  "
  Extrem lågkolhydratkost
  I extrem lågkolhydratkost står kolhydraterna för 10–20 procent av
  det totala energiintaget. Kosten utgörs främst av kött, ägg, grönsaker och ost. Jämfört med övriga granskade koster innehåller extrem låg- kolhydratkost betydligt mindre socker, bröd, ingor, potatis, rotfrukter och ris. Även inslaget av baljväxter, frukt, bär, fullkorn, alkohol och rotfrukter är lägre än i övriga koster.
  Vetenskapligt stöd
  Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma de långsiktiga effek- terna av extrem lågkolhydratkost när det gäller vikt, blodtryck, blodfet- ter, långtidsblodsocker samt risk för och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.
  Fördelar
  Extrem lågkolhydratkost kan initialt ge en snabb viktminskning och en marginell förbättring av blodfetterna (ökning av HDL-kolesterol) hos överviktiga. Efter ett år är viktminskningen dock jämförbar med andra kosters. I extrem lågkolhydratkost utgör protein mer än 20 procent av den totala energin. Protein ökar mättnadskänslan vilket kan vara en fördel för den som vill gå ner i vikt. Med en kost med lågt kolhydrat- innehåll är det också lättare att undvika blodsockerstegring efter måltid.
  Nackdelar
  Övergång till kosten kan innebära ett ökat energiintag, ett ökat intag av mättat fett [9, 11] och en förhöjd nivå av ogynnsamma blodfetter (LDL- kolesterol). Hög andel animalt protein i kosten kan möjligen påverka njurfunktionen negativt.
  I en stor befolkningsstudie jämfördes två grupper som till vardags åt olika lågkolhydratkoster: en av kosterna innehöll mycket animaliskt fett och den andra innehöll mycket vegetabiliskt fett. Risken för hjärt- kärlsjukdom, dödlighet och cancer visade sig vara högre i gruppen som ersatte en del av kolhydratintaget med animaliskt fett och lägre
  i gruppen som åt vegetabiliskt fett [12].
  Vägledning
  Det är ännu oklart om extrem lågkolhydratkost kan vara bra vid diabetes, eftersom det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma långsiktiga effekter och långsiktiga risker. Om en person ändå väljer att pröva extrem lågkolhydratkost är det viktigt att hälso- och sjukvår- den kan ge information om hur denna typ av kost är sammansatt samt följa upp personens hälsotillstånd och vad kosten har för effekt.

  I extrem lågkolhydratkost står fettet för mer än 50 procent av den totala energin. Det är därför viktigt att välja livsmedel som innehåller omättade fetter [9, 11].
  Även den som äter en väl sammansatt kost får svårt att gå ner i vikt om mängden mat är för stor. Det är därför viktigt att även titta på den totala energimängd maten ger och vid behov ge råd om att minska till exempel portionsstorlek.
  För överviktiga patienter som inte lyckas gå ner i vikt efter omläggning till extrem kolhydratkost bör hälso- och sjukvården föreslå en kost
  som har dokumenterad effekt vid diabetes, det vill säga traditionell diabeteskost, måttlig lågkolhydratkost, Medelhavskost eller traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index.
  Uppföljning
  Utöver sedvanlig uppföljning av personer med diabetes (HbA1C, blodfetter, blodtryck och vikt samt riktad eller systematisk egenmätning av blodglukos) bör man följa upp njurfunktionen. Eftersom kostens effekter är mindre kända är det viktigt att följa upp hur kosten påverkar den medicinska behandlingen. Risken för hypoglykemi bör särskilt beaktas vid behandling med insulin eller läkemedel som frisätter insulin. Om patienten inte går ner i vikt eller om vikten först går ner för att sedan stiga är dessa uppföljningsåtgärder särskilt viktiga."

  Svar: #13
 13. Lasse P
  Vad det gäller T1d och LCHF så är det rekommendabelt att hålla sig till en moderat variant med högre andel kolhydrater vilket även Kostdoktorn rekommenderar.
  Se: http://www.kostdoktorn.se/ny-studie-lagkolhydratkost-bra-vid-typ-1-di...
  Vad det gäller Socialstyrelsens rek. så borde du, som "Intresserad" inte ha undgått den massiva kritik mot deras rekommendationer som förts i olika media, från personer med högt kvalificerad utbildning i ämnet
 14. Intresserad
  Lasse menar du alltså att Socialstyrelsens rekommendationer inte har någon substans? I sådana fall förstår jag inte varför du först refererar till dem gällande lchf? ;-)
  Svar: #15
 15. Lasse P
  Problemet är att Soc.styr. motsäger sig själva då de i sitt svar angående 2 dietisters anmälan mot Dr Annika Dahlkvist konstaterar att de kostråd hon gav till diabetespatienter var
  "i enighet med vetenskap och beprövad erfarenhet". för att i de officiella kostråden "sakna vetenskapligt underlag för att bedöma de långsiktiga effekterna av extrem lågkolhydratkost när det gäller vikt, blodtryck, blodfetter, långtidsblodsocker samt risk för och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom".
  Att det inte finns "vetenskapligt underlag", anser jag vara BS, då man bara behöver se på hur man behandlade diabetes, innan man införde insulinbehandling samt att man kan ställa sig frågan.
  Varför skulle en sådan kosthållning, som är bra för diabetiker, vara farligt för ickediabetiker, alla de medicinska parametrar som skolmedicinen anser har betydelse för hälsan, förbättras ju på LCHF?
  Vad det gäller vetenskapliga studier på lågkolhydratkost i allmänhet så finns det länkat här hos Kostdoktorn till 18 RCT studier som visar till dess fördel, så vetenskapligt underlag saknas inte.
  Skulle vara intressant att läsa en Intresserads syn på saken. ;-)
 16. Lasse P
  Lite att läsa för den som är Intresserad samt övriga
  http://www.nutritionjrnl.com/article/S0899-9007%2814%2900332-3/fulltext
  samt
  http://www.ralfsundberg.se/2014/07/25/ny-oversiktsartikel-utmanar-pra...
  (Den första länken finns även i artikeln av Ralf Sundberg)
 17. Intresserad
  Att referera till de personerna är inte särskilt vetenskapligt. Jag ska nu visa något som påvisar att lchf inte har särskilt bra effekter. Den roligaste studien är nog den senaste som t o m har finansierats av skattemedel och av Lchf-förespråkarna (som själva till och med fått besluta om studiedesign) varför det inte kan hävdas någon som helst påverkan från privata sektorn...Jacob Gudiol beskriver ingående lchfsektens misslyckande...

  http://tranastyrka.se/reaktioner-pa-forsta-studien-av-nusi-fran-lchf-...

  Svar: #18, #19, #21
 18. ErikL
  Du har ju inte visat på något. Bara att en självutnämnd sk expert raljerar och drar sina egna slutsatser. Att referera till Jacob är inte särskilt vetenskapligt! Intresserad verkar du inte heller vara som ditt alias antyder.
 19. Lasse P
  Anser du att det är mer vetenskapligt att hänvisa till JG, som f.ö själv skriver i den länk du anger.
  "Till sist vill jag bara påpeka att den här studien som allt det här handlar om inte på något sätt är den perfekta studien. Det är en svaghet att den inte hade en kontrollgrupp. Det är synd att man inte fick bättre kontroll på energiintaget under de två första veckorna då man försökte få till den delen"
  Vad menar du med "lchfsektens misslyckande"?
  Jag kan inte se ett misslyckade i att massor av människor får bättre hälsa på en kolhydratreducerad kost och att, som jag skrev tidigare, alla de medicinska parametrar som skolmedicinen anser har betydelse för hälsan, förbättras ju på LCHF.
  Anser du att dessa parametrar förbättras på fel sätt...eller?
  F.ö så var mina länkar i #16 mera inriktad mot trådens ämne, nämligen diabetes, men det är väl lätt att missa i sommarhettan, även om man är Intresserad.
  Svar: #20
 20. ErikL
  Mycket bra skrivet Lasse P tack! Han är ju för övrigt inte alls intresserad.
 21. Daniel

  [...] Jag ska nu visa något som påvisar att lchf inte har särskilt bra effekter. Den roligaste studien är nog den senaste som t o m har finansierats av skattemedel och av Lchf-förespråkarna (som själva till och med fått besluta om studiedesign) [...]

  Nu har du missat poängen med den studien. Den uttalar nämligen inte om bra eller dåliga effekter med lågkolhydratskost utan om det finns en metabol skillnad som effekt av förändring av makronutrienter i kosten.

  Jag såg det tal (speech) som Kevin Hall (huvudförfattaren till artikeln som beskriver den studie som gjorts) gav igår på ICNM där han satte denna, och tidigare studier, i sin kontext. Han var väldigt tydlig med att han inte kan uttala sig om något annat än de förhållanden som använts till dessa studier och ingenting om lågkolhydratskost i allmänhet utanför en kontrollerad miljö.

 22. smurfen
  inser man inte sådana basala saker att ju mindre blodsockersvängar jag har med mitt blodsocker som typ-1 diabetiker desto bättre är det utan kräver vetenskapliga undersökningar för sådana påståenden det så är man antingen ett ett barn i sinnet eller ett internettroll :lol:
 23. Henrik
  Kevin Halls studie har komenterats av. professor David Ludvig, DL kommenterar den kognitiva dissonans som är så slående i Kevin Halls studie.

  https://medium.com/@davidludwigmd/defense-of-the-insulin-carbohydrate...

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg