Rapport skräms om fett

Rapport

Rapport ikväll hade ett inslag som var så gammaldags fettskrämt att man knappt sett något liknade sedan 90-talet. Allt fler (Hjärt-Lungfonden, professorer, läkare) kommer fram till att det inte finns bevis att mättat fett är skadligt överhuvudtaget.

Men Rapport tror sig veta bättre – naturligt mättat fett dödar menade man. Man visste otroligt nog precis hur många som dog. Och ingen med annan åsikt fick komma till tals. Uppdaterat.

Ur Rapport 090315

(Hela inslaget kan ses här)

Försäljningen av smör fortsatte att öka förra året, det visar nya siffror. Och det verkar som att fettförespråkarna vinner mark i debatten, trots att forskningen pekar åt ett helt annat håll.

Katia Elliot Bentdz, reporter (katia.elliot@rapport.se):

”Pasta Carbonara det var en sådan riktig moderätt på 80-talet. Vi gillade att käka mycket gräddsåser och sånt. Och vi äter ju fortfarande det här, men i mycket mindre mängd än vi gjorde på 80-talet.
Och att vi äter mindre mättat fett, alltså sånt som kommer från bacon, grädde, smör och korv och så vidare, det har gjort att vi sänkt våra kolesterolvärden så pass mycket att det motsvarar 5000 färre hjärtinfarkter om året, som leder till döden. Vi sparar alltså 5000 liv om året, bara genom att äta mindre mättat fett.”

Hört talas om lögn, förbannad lögn och statistik? Det passar bra här. Uttalandet är baserat på en osäker observationsstudie. Sådana studier kan aldrig kan visa orsakssamband. Men den detaljen brukar journalister ignorera, om de känner till det överhuvud taget.

Rapport

Men hallå där, säger vän av ordning. Har vi inte på senare tid fått höra att man skall äta mer fett, att man blir smalare, mättare och lyckligare, och att smör är så ”naturligt”. Jo det finns de som hävdar det. Och det har inte minst visat sig på de ökade försäljningssiffrorna för smör.

Men vad finns det egentligen för vetenskapligt stöd för den åsikten?

Här kan man fundera över hur vinklat inslaget är. Försöker de få personer som kommit till en annan slutsats att verka löjliga?

Annika Rosengren

Annika Rosengren, professor medicin (annika.rosengren@hjl.gu.se):

”-Ja det finns absolut ingen forskning som visar att vi skall äta mer smör och mättat fett, det är baserat på ett löst tyckande som inte har med vetenskaplighet att göra.”

Förutom då att ett antal studier som jämfört fettsnål kost med lågkolhydratkost (med mycket mättat fett) tillsammans visar att den fetare kosten ger mer viktnedgång, bättre blodfetter, bättre blodtryck och bättre blodsocker.

Är det ”löst tyckande”? Eller har Rosengren inte läst de nyare studierna?

Så varför förespråkar en del, till och med läkare, att man skall äta mer smör då? Ja det finns förstås en del studier som visar att man till exempel kan gå ner i vikt om man äter en högre andel fett. Eller att blodsockret sjunker. Men de studierna sträcker sig över ganska korta tidsperioder. Om man tar bantning till exempel så har det visat sig att alla metoder ger ungefär samma resultat , i det långa loppet.

Ett uttalande säkerligen baserat på den nyare studien som testade ganska liknande fettsnåla dieter (alla max 8% mättat fett och minst 35% kolhydrater, kaloribegränsade), ingen riktig lågkolhydratkost som tidigare visat bäst resultat.

Hur vet man att ”alla dieter” ger ungefär samma resultat, om man bara testar vissa? Och inte, säg, den som tidigare visat bäst resultat?

Det som däremot är välutforskat är hur det mättade fettet påverkar oss på lång sikt. Den senaste studien kommer från Sahlgrenska akademin, där man tagit reda på varför antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång mer än halverats i Sverige de senaste 20 åren.

Annika Rosengren:
”-Det är ju ett stort antal olika faktorer, men den enskilt viktigaste faktorn är att kolesterolvärdena har gått ner i befolkningen. Det har det gjort då till följd av att vi har ändrat våra kostvanor.”

Resultatet visar att nästan 40% av de räddade liven kan härledas till att vi äter mindre mättat fett. Det motsvarar 5000 människor om året, som slipper dö i hjärtinfarkt. Inte ens alla förbättrade sjukvårdsinsatser tillsammans har kunnat rädda så många liv.

Återigen – lögn, förbannad lögn och statistik. En observationsstudie som denna bevisar aldrig orsakssamband. Många liknande studier pekar åt motsatt håll.

Och välgjorda dyrare, säkrare interventionsstudier har aldrig kunnat bevisa något samband mellan naturligt mättat fett och ökad risk för hjärtsjukdom. Däremot visade den största sådana studien (WHI) att hjärtsjuka personer tvärtom fick signifikant ökad risk för hjärtinfarkt av fettsnål kost!

När vi nu har den här kunskapen är det upp till var och en vad man stoppar i varukorgen. Professorns slutsats är dock glasklar:

Annika Rosengren:
”-Ja egentligen är det ju att man, det är ju fortfarande så att man skall akta sig för att äta för mycket mättat fett, så enkelt är det.”

Är det så enkelt?

Ni vet redan att jag inte håller med det minsta. Så jag bjuder på citat från andra:

Andra röster

Hjärt-Lungfonden avbryter februari -09 samarbetet med Becel pga oklarheter i om margarin eller mättat fett är nyttigast.

-Vi har följt debatten noga och inte minst en hearing vi arrangerade i höstas övertygade oss om att det här med mättade kontra omättade fetter behöver utredas ytterligare. Det kom fram en del svagheter kring viktiga studier som vi inte uppmärksammat tidigare, säger generalsekreteraren Staffan Josephson.

– Då kom det fram väldigt tydligt att det finns oklarheter kring hur gynnsamt omättat fett är för hjärt-kärlhälsan, samtidigt som det vetenskapliga underlaget för det mättade fettets farlighet är ganska svagt. Därför har vi valt att inte fortsätta samarbetet med Becel, säger informationschefen Roger Höglund.

Johan Frostegård, professor i medicin och överläkare i sin bok januari 2009:

Myndigheter, med livsmedelsverk eller motsvarande i spetsen, har i hela västvärlden sedan minst tre decennier pläderat för vad som egentligen är en omfattande förändring i människors kosthåll. Man har velat minska konsumtionen av fett, framförallt mättat, animaliskt fett… Eftersom man inte rekommenderat att intaget av protein skall öka, återstår att öka kolhydratkonsumtionen. Rekommendationerna har ofta fått karaktären av kampanj, och har haft stöd av stora delar av forskarvärlden, men ingalunda av alla forskare och experter…

Problemet är att det vetenskapliga stödet för en sådan kostomläggning är förvånansvärt tunt, enligt många obefintligt*. Gamla studier har legat till grund för rekommendationerna, men när dessa skärskådas ter de sig inte imponerande och har ifrågasatts även ur metodologisk synvinkel…

Nyare stora studier från USA och Sverige visar inget samband mellan totalt fettintag eller mättat fettintag och risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller studerade former av cancer

Professor Göran Berglund och medarbetare i Läkartidningen december 2007:

Nya resultat från primärpreventiva interventionsstudier med långvarig sänkning av kostintag av såväl totalfett som mättat fett visar ingen signifikant effekt på risken att insjukna i cancer eller hjärt– kärlsjukdom. Fynden är i linje med en längre tids samlade observationsstudier.

Gällande kostrekommendationer för prevention och behandling av tex hjärt–kärlsjukdom säger enhälligt att befolkningen kraftigt bör sänka sitt intag av fett, framför allt intaget av mättat fett och transfetter.

Vi behöver nu en ny vetenskaplig debatt och strukturerade systematiska analyser av hela det publicerade underlaget för sambandet mellan fettintag och allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtkärlsjukdom. Först då kan nya, vetenskapligt grundade rekommendationer utarbetas.

Vill du skriva till Rapport och klaga på det vinklade inslaget?

Rapport

Maila då till: rapport@svt.se

Ensidigt ställningstagande i en kontroversiell fråga?

grn_logo

Ur Granskningsnämndens regler för SVT:

Opartiskhet

Programverksamheten ska bedrivas opartiskt. Kravet har tre beståndsdelar:

o En klart utpekad part som utsätts för kritik ska ges möjlighet att bemöta kritiken.

o Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.

o En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.

Opartiskhetskravet hindrar inte att inslag har en kritisk infallsvinkel eller behandlar ett ämne från en särskild vinkel eftersom SVT, SR och UR också är skyldiga att kommentera olika händelser, stimulera till debatt och att granska företag, organisationer och myndigheter av betydelse för medborgarna….

Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse

Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt på det sättet att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om detta klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Ställningstagande i en kontroversiell fråga

Programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i programmen kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. I personligt kåserande och recenserande inslag och i personliga krönikor finns dock ett utrymme för kritiska och värderande omdömen, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken.

Jag är ingen expert på området, men nog ligger inslaget på gränsen? Personligen tycker jag att de tar tydlig ställning i en kontroversiell fråga, och behandlar den mycket ensidigt.

Här kan den som känner sig manad anmäla saken.

Email-adress till Rapport: rapport@svt.se

1 2

91 kommentarer

 1. Thomas H
  Annika Rosengren, professor medicin:
  “-Ja det finns absolut ingen forskning som visar att vi skall äta mer smör och mättat fett, det är baserat på ett löst tyckande som inte har med vetenskaplighet att göra.”

  Förfärligt - Låter som en ny professor Marcus. Prof. Annika verkar inte vara ett dugg uppdaterad på nyare forskning, även Svensk forskning och debatt som varit i ämnet i bl a Läkartidningen?
  Har denna Dam några intressanta bindningar eller hon bara framför dessa tankar ändå? :neutral:

 2. Erik
  Man kan ju undra varför de helt plöstligt kommer på iden att göra ett reportage om mättat fett och att det är skadligt. Kan det vara influenser utifrån från industrin eller professorer köpta av industrin rädda för att förlora sina anslag om de inte påverkar i tillräcklig grad. Annika Rosengren? Är hon den forskare som det har talats om att industrin skall köpa för att argumentera emot LCHFrörelsen?
 3. Det lät som ett propagandaprogram av värsta slag.
  Vem har beställt det?
  Vart tog objektiveten vägen?
  Vem representerade den andra sidan?
  Maila rapport@svt.se och fråga!

  /Margareta

 4. Ingvald
  Om ni vet att ni har rätt, varför bry sig?
 5. Ingvald,

  För att andra far illa av dagens fettskrämda kostråd.

  Vi är samariter hela bunten som gör det här enbart för vår kärlek till våra medmänniskor.

 6. Thomas H
  Håller med dig Margareta L (nr 3)

  Studiens forskningsresultat verkar konstigt nog sammanfalla med dom gamla förväntade / tänkta resultaten.

  Nu säger ju många andra studier annat!

  Är det något gammalt lik i lasten som hittats?? :cool:

 7. Skulle vara intressant att kika in i mailboxen hos reportern i morgon bitti...
  Jag har lämnat ett bidrag, mycket vänligt (det tror jag är viktigt, kommer någon ihåg Paulún?) - men tydligt.
 8. Ryno A.
  Hej!

  Länk till professor Annika Rosengren

  http://193.10.44.165/huvudmeny/forskningvistodjer/arbetasomforskare/f...

  e-mail: annika.rosengren@hjl.gu.se

  hälsningar Ryno A

 9. Chilisalsa
  Det är väl den här dom hänvisar till...
  Och Annika Rosengren är vad jag förstår Epidemiolog

  http://medicinskaccess.se/index.php/Artiklar/Sjunkande-hjartinfarktin...

 10. Sjöbjörn
  Jag har just anmält inslaget till Graskningsnämnden.
  Här är klagomålet:

  Programmet hävdar en åsikt i ett ämne som är mycket debatterat just nu. Den intervjuade prof Annika Rosengren hävdar att hon har klara bevis för farligheten med mättat fett och stödjer sig på en studie i Göteborg. Inga andra auktoriteter fick kommentera. Inte ens ett ord om att det finns åtskilliga av hennes kollegor som hävdar raka motsatsen (prof Göran Berglund, doc Ulf Ravnskov mfl).
  Detta var ett mycket partiskt inslag.
  Vad gäller prof Rosengrens studie har hon intervjuats av vetenskapsrådet varifrån jag saxat följande (ref längst ner):

  "— Vår kartläggning av befolkningen i Göteborg har visat att rökning och kolesterolnivåer har minskat, liksom blodtrycksnivåerna, medan övervikt och fetma ökar. Exakt hur våra levnadsvanor leder till exempelvis högt blodtryck eller höga kolesterolvärden, och hur gener och livsstil interagerar vet vi fortfarande inte tillräckligt om."

  Detta är ju yxskaft i fettdebatten. Det kan lika väl tolkas som att rökningen är starkt kopplad till hjärt och kärlsjukdomar. Den slutsatsen är åtminstone 30 år gammal.
  Denna studie grundar Rapport hela detta inslag på oemotsagt.

  Dessutom hävdar man IGEN att dieten saknar betydelse vad gäller långsiktig vikthållning. Detta påstods i en tidigare sändning och dementerades av Rapport i sändning dagen efter.
  En cyniker kan hävda att Rapport springer någons ärenden, men jag tror mest på ren okunskap och tvivelaktig journalistik.

  Referens:
  http://www.vr.se/huvudmeny/forskningvistodjer/forskareiarbete/forskar...

 11. bazzta
  Professor Annika Rosengren, Sahlgrenska. Från hemsidan...

  Kardiovaskulär epidemiologi

  En av de stora utmaningarna inom den kardiovaskulära utmaepidemiologin är de snabba och stora förändringarna över tid i sjukdomens förekomst, dödlighet och kliniska bild.

  De specifika målen i våra studier är:
  * att fortsätta beskriva och analysera förändringar i olika kardiovaskulära sjukdomar hos män och kvinnor i Sverige och i Göteborg
  * att studera förändringar i den kliniska bilden och prognos i akut kranskärlssjukdom i Göteborg
  * att studera om olika riskfaktorer är relaterade till olika kliniska manifestationer av kranskärlssjukdom (kronisk i jämförelse med akut, ST-höjningsinfarkt i jämförelse med andra former av akut kranskärlssjukdom
  * att studera effekten av olika riskfaktorer, särskilt övervikt, på olika former av kardiovaskulär sjukdom (djup ventrombos/lungemboli, stroke, demens, aortastenos, aortaaneurysm) bland män och kvinnor i Göteborg

  Vi har också ett välutvecklat internationellt samarbete – PURE- studien och INTERHEART. PURE = Prospective Urban Rural Epidemiologic study är en prospektiv kohortstudie som bedrivs i 15 länder, huvudsakligen låginkomst-länder, och rör sociala determinanter för hälsa. Vi avser att undersöka 3,500 män och kvinnor i Göteborg och 1,500 i Skaraborg, av 140,000 totalt i världen.

  Jag kan inte förstå riktigt hur hon på grundval av detta kan dra slutsatsen att mättat fett ger ökad dödlighet i hjärtinfarkt men jag kan å andra sidan inte hitta PURE-studien på nätet, har däremot hittat anslagsansökningarna. Fått pengar från Hjärtlungfonden, Formas, m fl.

  Prospektiv kohortstudie = En grupp av individer studeras och följ under tid (ofta lång tid) för att se hur sjukdom utvecklas. Ofta har man flera olika grupper som följs för att se om det blir någon skillnad i olika grupper. T ex kan rökare jämföras med icke rökare.

 12. bazzta
  PURE-studien - sociala determinanter för kardiovaskulär sjukdom i staden och på landsbygden (enl Formas-ansökan)
 13. Sjöbjörn,
  bra idé med anmälan till granskningnämden! Skall bli kul att följa.
 14. Sjöbjörn
  Idén med anmälan fick jag från dr Dahlqvists blogg. Gör bara min plikt som anhängare av källkritisk granskning av media. Nu håller jag inte andan, men då jag knappast är ensam så kanske...
 15. Heja Sjöbjörn! :)
 16. Hittade detta i en undersökning undertecknad av bl.a. Annika Rosengren:
  "Deltagarnas jävsdeklarationer kan erhållas från Läkemedelsverket"
 17. mejram
  #3 Ja, som sagt. varför detta inslag och varför just nu? Först frukostskolan i Plus härom veckan och nu detta. Är det någon som smygpropagerar på SVT??
 18. Sjöbjörn
  bazzta:

  Det vore synnerligen intressant att veta hur denna PURE-studie är uppbyggd. Startade den för 20 år sedan och där deltagare sedan dess loggat sina matvanor? Knappast. Den tycks ju ej ens ha den utgångspunkten om man skall döma av det givna syftet. Således kan det tänkas vara så att en oväntad korrelation till synes har dykt upp ur data som aldrig var menade att tolkas så.
  Så tänker iaf en ingenjör.

 19. söder
  märkligt av Rosengren, innan har hon propagerat för att stress och rökning stått för huvuddelen av alla infarkter, samt att högt blodtryck och dåliga blodfetter inte har så stor betydelse därför att vi idag har så effektiva mediciner.läste tom ett svar på en chatt från rosengren,där frågan löd vilka fetter hon tyckte var bäst att bre på smörgåsen,rosengren svarade att;undvik konstgjorda lågfettsprodukter och använd istället naturliga fetter men i liten mängd
 20. Cajza
  Otroligt att de lagar carbonara med ett jättelass spagetti samtidigt som de använder grädde och bacon. Det skulle ingen vettig LCHF:are göra, möjligen med blomkålsbuketter...synd att de inte fattar skillnaden!
 21. Mats
  Då är mail skickat till rapport och ytterligare en anmälan till granskningsnämnden.
 22. Palle
  Public service suger
 23. bengt
  Sjöbjörn:
  Det var inte Rapport som stod för förra felet, utan Aktuellt.
 24. krutrök
  Så alltså;

  Mindre rökning
  Mindre mättat fett

  Mindre hjärtinfarkter
  Mer övervikt

  ?

  Och de drog den här slutsatsen? Usch, nästan så att narkosen inte släppt efter lobotomin. Att rökning är dåligt för hjärtat och hälsan i allmänhet är erkänt. Så varför pratar de om det mättade fettet när det inte alls är utrett? Varför välja den oklara förklaringen framför den självklara? Idioter.

 25. KickAnn
  Detta var fruktansvärt!

  Man undrar vad som ligger bakom initiativet att sända det och dessutom JUST NU? Det är lätt att bli konspiratorisk för mindre... Om det är den undersökningen du hittade Chilisalsa som ligger bakom så skrevs den ju i april förra året???!!!

  Jag har skrivit ett långt mejl till Rapport och uttryckt min besvikelse över att dom skrämmer upp folk och åsidosätter sitt uppdrag att redovisa nyheter (?) opartiskt. Samt kräver att dom låter andra forskare och läkare redovisa sin syn på mättade fetter för att människor ska förstå att detta inte är en fråga som har ett enda odiskutabelt svar.

  FY, visst ska vi LCHFare som anklagats för att vara arga anstränga oss att hålla oss lugna och sakliga men det finns gränser för vad vi tål :-(

 26. Jon Jonsson
  Har skickat över lite info till rapport@svt.se
  Kanske lite desperat - men om tillräckligt många hör av sig så märker man kanske att man måste ha lite på fötterna när man kommenterar dessa frågor.

  " Hej Rapport!

  Inslaget idag om mättat fett är ett misstag.
  Frågan är ytterst kontroversiell.

  Ett växande antal forskare och doktorer försöker få upp ögonen för att det är hög konsumtion av kolhydrater som är viktigaste orsaken bakom de vanligaste folksjukdomarna som tex diabetes och hjärt-kärl-sjukdomar.

  Många går nu över till mat med lägre kolhydratandel.
  Då blir det i stället fettet som ökar i andel.
  (Proteinet är inte kontroversiellt, alla i debatten förordar ca 25-30% protein).

  Förutom frågan om andel kolhydrat som som är bra att äta så gäller diskussionen vilka sorts fetter som är bra.

  Förespråkare av låg andel kolhydrater tycker så här.

  DÅLIGT ÄR:
  -Konstgjorda transfetter (inte att förväxja med animaliska naturliga transfetter som är bra föda, frågan om de naturliga transfetterna är dock inte kontroversiell)
  -Margariner (innehåller syntetiska molekyler som människokroppen inte anpassats för)
  -Fetter med hög andel omega6. Gäller de flesta växtoljorna utom rapsolja och olivolja.

  BRA ÄR:
  -Naturliga animaliska fetter
  Dessa finns i fisk, kött, ägg, skaldjur.
  De finns också i mejeriprodukter som
  smör, grädde, crème fraiche , och de fetare mjölk- och youghurt-sorterna mm.
  I de animaliska produkterna är fördelningen mellan mättade, omättade och fleromättade fetter bra för människan.

  -Från växtriket
  finns bra fetter i tex nötter och avokado.

  En bra fråga när det gäller diskussionen om mättat fetts farlighet är vilken studie som visar detta.

  Nöj er med en namngiven studie och följ sedan upp den. Ännu har ingen sådan studie påvisats.

  En annan bra fråga gäller ammningen av våra barn. Modersmjölken innehåller hög andel mättat fett.
  Vid vilken ålder i utvecklingen av människan övergår det som är nyttigt till att bli något onyttigt?

  Jag ska inte skriva ned allt om den här frågan här.
  För lite reseach - Börja gärna på http://www.kostdoktorn.se
  Där finns mycket referenser och det är enkelt och pedagogiskt skrivet.
  Klicka gärna på länken Vetenskap i toppen på webben.
  (Andreas Eenfeldt på Kostdokton har haft över 1 miljon besök det senaste året. Väldigt många av dem redovisar stora hälsoförbättringar.)

  Frågan är så viktig att ni måste gå ut med komplettande information i någon kommande sändning.

  mvh
  Jon Jonsson "

 27. KickAnn
  ... skickade även med en länk till TV4s Kalla Fakta om Fettkriget till Rapportredaktionen ;-) eftersom dom tycks ha missat det... (Finns här om någon vill se: http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=683690 )

  Å här gick man och trodde att det var inom Public Service som dom opartiska och kritiskt granskande journalisterna var anställda...

 28. Krispinskan
  Tack för det du skriver, Andreas!

  Det är jättetrist att inslaget sänds, men samtidigt blir man lite full i skratt, det strider ju mot alla de där punkterna i Granskningsnämndens regelverk. Och man undrar vad som fick dem till detta..

 29. Sjöbjörn
  Jaha, blir smöret billigare nu kanske??
  Tur att man inte har pengar i pork bellies...
  Tänk att en gång i tiden kunde man höra att åtta av tio läkare rekommenderar Camel. Hade vi omröstning idag kanske åtta av tio läkare skulle bejaka det vi just sett på Rapport? Det är nog den bistra verkligheten.
  Femtiotalets hälsoråd är medeltida, men än står tiden inte still. Det finns gott hopp.
 30. christina.estra
  Doc,

  Vi ska vara fullt på det klara med att det är k r i g som pågår från motståndarsidan.
  Det kommer inte att sparas ett öre för att exvis Uniler ska försöka återta sina marknadsandelar. Man kommer att vända på varenda sten för att hitta professorer och forskare som för rätt summa är villiga att ställa upp för margarinena.
  Var så säker på att de största PR-byråerna i världen är engagerade och att det just nu "lobbas" friskt i korridorerna.

  Unilever är ett holländskt/engelskt multinationellt företag som bildades runt sekelskiftet, där två familjer (den engelska familjen tillverkade tvål, den holländska margarin) skeppade olja över engelska kanalen och såg möjligheterna till samarbete. Det holländska kungahuset har en stor aktiemajoritet i företaget.

  Margarinerna är grundbulten i hela verksamheten, (tillsammans med hygienartiklar) och man kommer i n t e att spara på krutet för att ta död på den växande mättade-fett-orienteringen, så detta är verkligen en David mot Goliath-kamp.

  Det hot (jag tror jag läste att margarinförsäljningen gått ner med 22%) man ser från LCHF-rörelsen är reellt och mycket hotfullt. I går lyckades de kamma hem poäng.

  Säkert ligger enorma ansträngningar bakom att inslaget i rapport kom till stånd och jag tror att vi ska vara beredda på att det bara var det första av flera kanonsalvor.
  Doc, nu får du inte tappa modet, utan vi får alla, på de sätt vi kan, utifrån var vi befinner oss i samhället, ta fram slangbellan och skjuta vår lilla, eller större pricksäkra sten.
  Till slut segrar alltid sanningen.

 31. Maria
  Nytt inslag på samma tema på Rapport nu på morgon.
  Man säger att fler äter snabbmat, att mängden lättmargarin har minskat på våra smörgåsar med 22% och att endast var tionde äter 5 portioner frukt och grönt. Och kopplat till varje påstående att vi inte följer Livsmedelsverkets riktlinjer.
  Man tog även upp att fler äter snabbmat.
  Och att vi svenskar inte verkar bekymra oss om fetma.
 32. Dr Leena
  Kunde det vara klokt att hålla fram, inte bara LCHF och fettrik kost, utan särkilt alla människors rätt att äta REN mat? Det konstgjorda är definitivt inte ok, vi vill inte äta 6-7 kg "E" årligen bara för att livsmedelsindustrin skulle få mera vinst, och det är helt klart att margarin osv. är sannerligen E-stinnt. Oavsett vilken diet man följer är ren mat en argument som får en att reagera.

  "Krig" pågår säkert, och det ska man bemöta på ett värdigt sätt, utan att sänka sig på samma nivå. Man måste komma ihåg att det från livsmedelsindustrins och de fettskrämda (på sätt eller annat betalda) sakkunnigas sida främst handlar om rädsla. Både ekonomin och auktoriteten är hotade, då måste man attackera.

  Christina.estra, intressant läsning!

 33. Mini
  Det är lite roligt att studera bilden de använder över hur mycket smör vi äter.
  Åh nej, ve och fasa, konsumtionen ökar! Men vi är inte ens i närheten av konsumtionsnivån från 1985 och då dog ju både var och varannan svensk i hjärtinfarkt på grund av det, eller?
  För att citera Dassuniversitetet av Lena Ollmark och Noomi Hebert med deras underbara, ironiska ton:
  "Statistik är olika siffror som bevisar olika saker. Beroende på hur de presenteras kan de bevisa nästan vad som helst. Det är jättepraktiskt."

  Min kära mor har hävdat hela sitt liv att hon vägrar äta industrimat. Just andelen fett/kolhydrater bryr hon sig inte så mycket om, men inga former av margarin eller lättmjölk kommer över tröskeln till hennes hus. Hon går runt med 20 kg övervikt och röker har ändå värden som en idrottare när hon kommer till doktorn. Coincidence?

 34. Johan
  Är det inte på tiden att du Andreas och Annika Dahlqvist slår era kloka huvuden ihop och startar en gemensam kostportal? I dagsläget skriver ni om nästan samma sak.
 35. A F
  Tja, Aktuellt, Plus och Rapport. Fri television. ;-)
 36. Mini
  A F: Fri och fri, SVT är de enda kanalerna jag betalar för alls.
 37. Fida
  Nu har rapport fått ett mejl från mig också, trevligt, kort men inte nöjt.
 38. Monica Hansson
  När jag kollar på smörförsäljningen 1985 - 2009 så funderar jag på en sak... Är inte svenskarna fetare och sjukare idag än vad vi var 1985. Bara den statistikbilden talar ju en hel del alldeles på egen hand, tycker jag.

  OM nu mättat fett hade varit så farligt så hade väl människan dött ut innan modern tid? När vi lärde oss att bruka jorden för 10 000 år sen så hade vi antagligen även boskap.

  I tusentals år har människan mjölkat åsna, häst, jak, ko och get för att livnära sig på den. Om den då hade varit så farlig så hade vi ju inte suttit här idag, elller hur!!??
  Vi lärde oss ju tidigt att förädla mjölken till yoghurt, fil, ost, grädde och smör .
  Jag är förundrad över att debatten ens existerar...
  Monica

 39. Lotta
  Monica: ja, vi har knappast utvecklats på margarin och lightprodukter. Logiken är ju duktigt av banan hos en del.
 40. A F
  Monica Hansson,

  Ja, visst är det lustigt att någon kom på idén att naturligt animaliskt fett skulle vara farligt för oss. Och sen när man inte efter dryga 30 år kunnat visa att det skulle ligga något i tesen, så tycker man ju att det är dags att alla forskare enas om att det troligen var dumheter och börja ägna sig åt verkliga problem.

 41. Janne
  Har Livsmedelsindustrin och livsmedelsverket lyckats köpa sig ända in i rapport?
  Inslaget verkar vara rena rama beställningsjobbet.
 42. christina.estra, Janne mfl,
  ja det här inslaget var skrämmande. Så utstuderat vinklat att det vore naivt att inte överväga påverkan utifrån. Går man igenom inslaget ord för ord så är det retoriskt välsvarvat exakt för att få fram budskapet, till och med förlöjliga andra åsikter.

  Om man fritt tillåter sig tänka konspiratoriskt så ligger Unilever/Becel bra till. De har ju bevisligen inte dragit sig för liknande tidigare. Grafiken med hjärtat kanske var en lycklig slump för dem. Eller?

 43. Någon sorts kampanj för margarin pågår helt klart. Såg just ett reklaminslag på Discovery Channel, på svenska, för margarin som det nyttiga, ESSENTIELLA, fettet för oss. De glömde berätta om palmoljan och annat som ingår. Becel var just ett av märkena som visades.
 44. Zizzy
  Jag blir så förbannad! De har fått ett mail av mig med.
 45. Robert
  Intressant att man använder "Pasta carbonara" som "referensrätt", denna såg ut att bestå till ca 90 mass% pasta
 46. Susanne
  Nu har jag också mailat rapport och det jag tryckte på var givetvis att alla får ha sin åsikt men en public service- nyhetskanal ska definitivt vara opartisk och ge motståndarna en chans också.

  Skrev dessutom att det var ren och skär lögn att det inte fanns någon annan vetenskaplig forskning som sa tvärt om vad deras "expert" sa. Dålig källkritik där verkligen!

  Ooooo, NU är jag en tvärilsk lchf:are! ;) Det får vara måtta!

 47. KickAnn
  Om man vill framföra sina åsikt om Livsmedelsverkets inkompetens i kostfrågor samt höra regeringens synpunkter på dessa kostråd, mättade fetter mm - vem vänder man sig till då?

  Är det till Socialdepartementet och Maria Larsson som är äldre- och folkhälsominister?

  Det vore ju underbart om regeringen kunde ta initiativet i denna fråga och kalla till något slags seminarium eller något där låsta positioner skulle kunna lösas upp för allas vår hälsas skull?

  Det är otäckt att det alltid ska vara den som har mest ekonomiska resurser (läs livsmedelsindustrins multinationella bolag) som får fram sitt budskap alltifrån TV-reklamkampanjer att och t o m att kunna "köpa" experter, styra inriktingen på studier och trumma igenom sitt falska reklambudskap genom lobbying ända in i SLV, Aktuellt och Rapport. Och människor i vårt grannland Danmark ska tvingas betala straffskatt på mättat fett :-(

  Det är duktiga människor vi har att göra med och i kombination med tydligen obegränsade resurser kan de ställa till mycket skada för en lång tid framöver.

 48. A F
  KickAnn,

  Tråkigt nog sorterar Livsmedelsverket under Jordbruksdepartementet. Så även om du skickar dina synpunkter till folkhälsoministern eller socialministern så kommer du att få svar av jordbruksminister Eskil Erlandsson att han har fullt förtroende för SLVs kompetens. Men skriv till någon eller några av dem, ju fler som skriver desto bättre. Jag ska snart skriva igen med nya exempel som borde göra det uppenbart att de inte riktigt har den kompetens som krävs.

 49. Magnus
  Hur är det med minskat antal hjärtinfarkter? Har det minskat till följd av "smala" kostråd?
 50. Magnus,
  knappast eftersom välgjorda studier på området inte visar att det hjälper.

  Möjliga delförklaringar är i första hand kraftigt minskad rökning. Och bättre hjärtsjukvård/mediciner. Möjligen också att margariner på 70/80-talet var fulla av transfett, men inte nu längre.

1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg