Professor Hellenius och före detta Pfizers livsstilsmottagning

Härom månaden skrev jag om hur ”livsstilsmottagningen” på KI startades med finansiering av läkemedelsföretaget Pfizer.

Företaget Pfizer tjänar pengar när folk är sjuka, inte när de är friska. Pfizer går med vinst om fler behöver livslång medicinering, inte färre. Det kastar en skugga över ”livsstilsmottagningen”.

Mitt mejlande med chefen på mottagningen, professor Mai-Lis Hellenius, drog ut på tiden. Den avslutades när jag var i USA några veckor och jag missade att lägga ut slutet. Nu blev jag påmind. Här kommer hela mejlkonversationen inklusive slutet:

Första mejlet 20/3

Hej Mai-Lis!

Det har kommit till min kännedom att läkemedelsföretaget Pfizer finansierat din livsstilsmottagning på KI:
Karolinskas och Hellenius livsstilsmottagning betalas av Pfizer!
Jag skulle gärna vilja ha en kommentar av dig kring detta. Specifikt undrar jag:

 1. Finansierar Pfizer fortfarande livsstilsmottagningen helt eller delvis?
 2. Om ja, varför nämns inte detta på mottagningens hemsida?
 3. Har Pfizer på något sätt varit inblandad i din så kallade ”livsstilsprofessur”? Har Pfizer ekonomiskt stött professuren nu eller tidigare?

Jag anser att allmänheten förtjänar svar på ovanstående frågor som naturligtvis påverkar trovärdigheten.

Ovanstående mejl publiceras som öppet brev på Kostdoktorn.se.

Med vänlig hälsning,

Andreas Eenfeldt

Svar 22/3

Hej!

Min professur har aldrig bekostats av några andra medel än landstingspengar och medel från Karolinska Institutet.

När livsstilsmottagningen startade i projektform jan 2008 sökte jag och fick ett stipendium i preventiv kardiologi och efter bedömning av sjukhusets och Pfizers jurister kunde stipendiet användas som projektmedel för att starta upp verksamheten på Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. När vi startade meddelades detta i ett pressmeddelande och i en del rapporter i media återgavs också detta faktum. Det är inget vi försökt dölja. Det står klart och tydligt i våra offentliga rapporter och det stod också på hemsidan inledningsvis. Pengarna från Pfizer användes under de två första åren, men merparten av finansieringen har kommit från Stockholms läns landstings Folkhälsoanslag (konkurrensutsatta medel man söker för folkhälsoarbete) och de två senaste åren har vi fått projektstöd direkt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Min forskargrupps forskning är på sedvanligt sätt finansierad av sökta externa medel från olika forskningsråd, stiftelser, fonder, ALF-medel etc.

Mina jävsdeklarationer finns på myndigheters hemsidor (sådana jag har sakkunniguppdrag för) och de är godkända av deras jurister. Jag är inte bedömd som jävig.

Med vänlig hälsning från Mai-Lis

Andra mejlet 22/3

Hej Mai-Lis!

Stort tack för ditt klargörande svar. Jag ska självklart låta mina läsare få veta det.

Bara för att klargöra allt fullständigt först: Har Pfizer på något sätt varit inblandad i livsstilsmottagningen efter år 2010?

Allt gott,
Andreas

Tredje mejlet 30/3

Hej Mai-Lis!

Jag saknar tyvärr svar på min kompletterande fråga nedan. I brist på sådant kommer jag under kommande vecka att publicera konversationen hittills.

Frågan, återigen:

Bara för att klargöra allt fullständigt först: Har Pfizer på något sätt varit inblandad i livsstilsmottagningen efter år 2010?

Allt gott,
Andreas

Svar 1/4

Hej!

Varit bortrest och ligger efter med mail. De senaste åren, liksom tidigare, har jag erhållit föreläsningsarvoden från olika företag, inklusive Pfizer.

Med vänlig hälsning från Mai-Lis

Fjärde mejlet 3/4

Hej Mai-Lis!

Tack för svar! Dock var det inte vad jag frågade, kanske uttryckte jag mig otydligt. Så fjärde försöket gillt:

Har Pfizer på något sätt varit inblandad i livsstilsmottagningen även efter 2010?

Med vänlig hälsning,
Andreas Eenfeldt

Femte mejlet 26/4

Hej Mai-Lis!

Trots fyra tidigare mejl (varav du svarat på två) och över en månads tid så har du ännu inte svarat på denna enkla och viktiga fråga:

Har Pfizer på något sätt varit inblandad i livsstilsmottagningen även efter 2010?

Eftersom du väljer att inte svara så kan jag bara dra slutsatsen att svaret är ja. Detaljerna kring deras inblandning verkar dock inte tåla dagsljus.

I brist på svar kommer jag framöver att kalla livsstilsmottagningen där du är chef för ”Pfizers livsstilsmottagning” när jag skriver om den på Sveriges största hälsoblogg, Kostdoktorn.se.

Eftersom Pfizer tjänar sina pengar på bland annat världens mest lönsamma kolesterolsänkande medicin (Lipitor) så påverkar detta tyvärr din trovärdighet i debatten. Varje gång du hamnar i media och hävdar att naturligt mättat fett fortfarande bör anses farligt för hjärtat (via kolesterolhöjning) så tjänar Pfizer mer pengar.

Om du vill klara upp detta så föreslår jag att du svarar på följande två frågor:

 • På vilket sätt är Pfizer ännu inblandad i livsstilsmottagningen?
 • Varför står det inget om denna intressekonflikt på er hemsida?

Med vänlig hälsning,
Andreas Eenfeldt

Svar 27/4

Hej!

Hinner tyvärr periodvis inte läsa alla mail och jag tycker du fått utförliga svar. Pfizer har inget med vår livsstilsmottagning att göra. Jag har många föreläsningar och erhåller arvoden (vid de tillfällen det är aktuellt) från många olika företag bl.a Pfizer. Det är min s.k. tredje uppgift att verka ute i samhället och för våra kontakter med omgivande samhälle och olika företag finns ett reglemente som vi följer.

Som jag tidigare skrev finansieras vår Livsstilsmottagning av medel från Stockholms Läns Landsting och min tjänst likaså.

Jag hoppas att du nu är nöjd med mina svar.

Med vänlig hälsning från Mai-Lis

Mitt slutsvar

Hej Mai-Lis!

Ja, det svaret var tillräckligt utförligt för mig. Tackar. Tidigare sade du aldrig att Pfizer inte längre hade med livsstilsmottagningen att göra, och eftersom de finansierade mottagningen i början så tycker jag det var en rimlig fråga.

Jag antar att mottagningen därmed får kallas ”före detta Pfizers livsstilsmottagning”.

Allt gott,
Andreas

Slut

Således stod läkemedelsföretaget Pfizer tidigare för finansiering av KI:s livsstilsmottagning, men enligt professor Hellenius inte nu längre. Däremot får hon ännu arvoden från Pfizer för föreläsningar.

Detta är åter intressant med tanke på uppseendeväckande uppgifter från Hellenius som nu sprids i aktuella tidningsartiklar. Jag återkommer snart om dessa.

Tidigare

Karolinskas och Hellénius livsstilsmottagning betalas av Pfizer!

500 000 kronor från Pfizer

Känd professor i reklamfilm för Pfizer?

26 kommentarer

 1. Lekman
  Tack för din strävan att få fullständig information om livsstilsmottagningen.
 2. Gustav
  Solklart ! Hon ljuger Ska också maila Föreslår att alla gör
 3. Eric
  Vad är det för artiklar som är aktuella?
 4. Early Bird
  Bra Andreas! Mycket bra!

  Men kolla här: På din fråga "Har Pfizer på något sätt varit inblandad i livsstilsmottagningen även efter 2010?" borde hennes svar lyda antingen "Ja" eller "Nej" med ev. påföljande kommentarer.

  I stället svarar hon
  "Pfizer har inget med vår livsstilsmottagning att göra."

  Och det är ju precis så man skall svara om Pfizer ger privatpersonen Hellenius feta arvoden. I klartext: I Pfizers bokföring står Hellenius som mottagare, inte livsstilsmottagningen.

  Och hur kan kraftigt överbetalade föreläsningsarvoden till Hellenius påverka verksamheten på livsstilsmottagningen tro? Någon?

  Om hon en gång i framtiden ställs mot väggen så kommer hennes förklaring att lyda som "...jag har hela tiden varit tydlig med att jag personligen erhåller föreläsararvoden från bl.a. Pfizer".

  Rätteligen borde hennes titel ändras till Key Account Manager Pfizer Scandinavia. Dvs läkemedelskonsulent.

 5. Professor Göran
  Det intressanta i "kråksången" är förstås att en professor som Hellenius egentligen inte ser någon konflikt i att bli associerad till läkemedelsbolag utan snarare ser dessa som "goda" aktörer i samhället. Denna inställning gäller nog för de flesta professorer inom det medicinska området. Då kan man förstås knappast inse att bolagens huvudsakliga drivkraft helt enkelt måste vara att maximera sina vinster med alla medel.

  Som Doc uttrycker det så tjänar bolagen sina pengar på att folk fortsätter att vara sjuka så att de kan sälja sina mediciner under lång tid och de kan därför inte ha något intresse av livsstilsförändringar som skulle göra folk friska eller så att man över huvud taget inte drabbas av någon av våra välfärdssjukdomar.

 6. Lekman
  Artikel KI år 2012 - Fett säker på den rätta livsstilen:
  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=39924&a=144245&l=sv
 7. Majoren
  Jag kan inte låta bli att tänka på det Ryska talesättet "nyttig idiot" när jag läser Hellenius svar, dvs någon som inte förstår att de går andras ärenden.
 8. Mathias
  Jag tycker att den bild av läkemedelsföretag som ges av många på denna blogg är gammaldags och onyanserad. Vi som jobbar i läkemedelsbranschen är ofta hälsointresserade. Jag arbetar själv på ett stort multinationellt läkemedelsföretag. Jag läser med stort intresse kostdoktorns blogg dagligen och tillämpar ett paleolitiskt leverne.
  Att tusentals människor i Sverige (och många miljoner i världen) skulle gå till jobbet varje dag med avsikt åstadkomma sämre hälsa för människor i vinstsyfte är befängt. Vi ser de medicinska behoven ( som ofta beror på felaktig livsstil) och försöker hjälpa människor med de läkemedel som forskas fram. Nyttan med detta glöms ofta bort av moderna människor, några exempel:
  Astma var för några decennier sedan en sjukdom som ledde till stort handikapp. Pensionerade läkare kan vittna om akutavdelnngar som fylldes med astmasjuka människor.
  Idag kan sjukdomen hos de allra flesta behandlas med framgång och patienterna kan leva ett normalt liv.
  Lunginflammation var en mycket vanlig dödsorsak ( kanske den vanligaste) före upptäckten av antibiotika. Idag kan infektionerna behandlas med framgång.
  Barnsjukdomar ledde till många allvarliga följdsjukdomar innan de allmänna vaccinationsprogrammen kom igång.

  Visst kan många bli friskare och må bättre med bättre kost och livsstil.Men alla kommer inte kunna eller vilja följa dessa råd ( som dessutom är motstridiga). Dessa människor måste kunna få hjälp med läkemedel som har bevisad effekt jämfört med placebobehandling.
  Läkemedelsföretag verkar under samma villkor som de flesta andra företag. Detta innebär att de måste vara vinstdrivande. Att forska fram nya läkemedel är förenat med hög risk. Det är vanligt att man i projekt där man forskat för flera miljarder för en ny behandling stöter på oväntade problem såsom biverkningar och får lägga ned hela projektet. Företagens vinst måste vara stor nog för att klara sådana motgångar.
  Om läkemedelsföretag i Sverige anlitar föreläsare måste arvodet vara skäligt och avtal skall upprättas mellan uppdragsgivande företag,läkaren och dennes arbetsgivare (chef inom landstinget).
  Tacksam för kommentar från Andreas E om detta!!

  Svar: #9, #12, #14, #18, #23
 9. JAUS
  Skitsnack, läkemedelföretag "måste" inte alls vara vinstdrivande, det finns andra sätt att finansiera medicinsk forskning. Stora läkemedelsföretag stoppar kopior på deras vacciner/mediciner och förhindrar därmed fattiga länder som behöver dem mest.

  Stora vinstdrivande, läkemedelsföretag gör inget av ren altruism, det handlar endast om pengar de "donationer" de i undantagsfall skyltar med är endast för "goodwill". Vinstdrivande företag har endast ett primärt mål att tjäna pengar; att tro något annat är oerhört naivt.

  De skulle aldrig ta ett beslut som gynnade folkhälsan, men som samtidigt vore katastrof för dem ekonomiskt.

 10. David
  Bra jobbat!

  Jag tror verkligen inte att Pfizer hade finansierat något som inte gynnar de själva och deras agenda. Så för mig ringde en varningsklocka direkt när jag såg detta.

  För några månader sedan, ungefär samtidigt som du uppmärksammade Mai-Lis Hellenius på din hemsida fanns det en nyhetsartikel i hallands nyheter och en i princip likadan artikel i falkenbergsposten med. Huvudrubriken var "skillnad på fett och fett". Man måste tyvärr betala för att kunna se nyheten på internet, men här är länken.

  http://hn.se/nyheter/halland/1.2129078-skillnad-pa-fett-och-fett

  Självklart är det ju Mai-Lis Hellenius som är med i artikeln och som hävdar att mättat fett är dåligt/farligt och att övervikten bland ungdomar ökar och att kolesterolvärdena är högre idag än vad det var för 10-20 år sen och att vi börjat äta mer fett nu skulle vara orsaken till det.

  Det pratas ju ingenting om socker eller kolhydrater i artikeln! För mig är det uppenbart att allt socker och vitt mjöl osv är orsaken till övervikt och fetma! Chips, saft, godis, bullar, kakor... Det finns ju överallt i affärerna. Mitt framför ögonen på oss. Det är ganska skrämmande.

  Men tack vare att du hade uppmärksammat henne förstod jag att jag skulle vara (extra) uppmärksam och kritisk när jag läste artikeln.

  Tycker du gör ett jättebra jobb med din hemsida osv! Fortsätt så!

  Svar: #11, #15
 11. Lasse1
  Där visade du verkligen hur vinstdrivande företag fungerar :)
  1. En som sålt sin själ, och säljer läkemedel där det inte behövs.
  2. En tidning som skrämmer upp läsaren MEN du måste betala för att få tillgång till räddningen :)
 12. Hej Mathias!

  Självklart finns det mycket gott med modern medicin och som läkare skriver jag förstås ut läkemedel dagligen när det finns goda skäl. Självklart finns också fullt av människor med de bästa av avsikter som jobbar på läkemedelsföretag.

  Världen är inte dock svartvit. Bara för att läkemedel gör mycket gott betyder det inte att det inte finns potential för onödig överförskrivning som främst drivs av vinstintressen, till priset av onödiga biverkningar och vilseledande skrämselpropaganda.

  Att låta ett läkemedelsföretag finansiera en livsstilsmottagning knuten till KI hävdar jag fortfarande är makalöst blåögt, eller värre.

  Svar: #22
 13. Piltson
  Mathias om astma #8:

  "Idag kan sjukdomen hos de allra flesta behandlas med framgång och patienterna kan leva ett normalt liv."

  Ja, men inte med "läkemedel". Jag hade våldsam astma för 8-9 år sedan. Kunde inte andas och blev sittande på en parkbänk, där jag måste hämtas.

  Läkare förklarade att detta var kroniskt men kunde hållas tillbaka med medicin..Det tar jag inte.

  Sedan jag började med kokosfett varje morgon har jag inte längre symptom på astma. Men det är tydligen "kroniskt". Om jag upphör med kokosfett uppstår andningsbesvär efter 2-3 dagar.

 14. hejssan
  Inte är det väl någon som tror eller påstår att personal på Astra vill något ont för människan? Varken lokalvårdaren eller forskaren vill inte att folk är sjuka. Men någon högre upp tjänar pengar på det. Tror inte riktigt att det är vanligt med miljardkronors projekt som måste läggas ned på något av läkemedelsbolagen. Det är inte så det fungerar, de är ändå "vanliga" företag och då slösar man inte pengar på så sätt.

  Just Astra blev så rik med sin Losec att efter att de hade lagt undan pengar (investerat) till kommande projekt och investerat lite mer så att det inte fanns något mer att investera till så började de låna ut pengar. Inga små potatis dock, minst 500 milj ska det vara och då ska förstås garantier finnas att de får pengarna tillbaka så det utesluter dig och mig som låntagare men stater går bra. De har ju skattebetalare som ser till att långivaren får sina pengar.

  Lustigt är dock att först subventionerar medicin och sedan lånar dessa samma pengar från företaget för att få även betala ränta... och vi på röstboskapsnivån går med på det...

  Om medicintillverkare nu vore sådana samariter som du verkar tro så varför satsar de inte en miljard eller två på att forska LCHF? Skulle inte det vara idealiskt för samariterna i ledningen att redan mha kosten minska läkemedelsbehovet bland befolkningen? Ja det kanske beror på att "det inte finns några vetenskapliga studier om LCHF som styrker anekdoterna..."

 15. Konsument
  ..."Det pratas ju ingenting om socker eller kolhydrater i artikeln! För mig är det uppenbart att allt socker och vitt mjöl osv är orsaken till övervikt och fetma! Chips, saft, godis, bullar, kakor... Det finns ju överallt i affärerna. Mitt framför ögonen på oss. Det är ganska skrämmande."...

  - - - - - - - - -

  Visst är det väl värre än - Chips, saft, godis, bullar, kakor... - detta är ju ganska uppenbart för alla, att sådant inte innehåller några nyttigheter. Vad värre är, allt som kallas för mat, typ charkprodukter, som innehåller en massa socker och mjöl.

 16. Maria
  piltson: vad använder du för kokosfett? Har själv astma nämligen och skulle vilja prova din huskur.
  Svar: #17
 17. Jrs
  Det är nog mer en smaksak, en del vill ha den med kokossmak..men det ska givetvis vara ekologisk kallpressad kokosolja. Själv beställer jag från lchf-butiken den deodoriserade varianten som inte smakar något, den kan man ju steka i också om man vill. Jag köper hink på 4,5 kg och den är billig i jämförelse med småburkarna i butik som kan kosta en par hundra för 400g..Men där jag bor finns inte sådan att köpa så därför blev det så att jag leta på nätat.
  Jag har också upplev en stor förbättring med min astma, numer är det sällan jag måste ta bricanyl, jag fick ofta ansträngningsastma för men märker knappt av det numera.
 18. Professor Göran
  Jag förstår att det måste vara svårt att jobba på ett företag om man inte kan försvara den grundläggande etiken och den kan förstås försvaras med en lakonisk inställning till vårt samhälle. "Vi kan knappast tvinga folk att leva sunt men vi kan förstås lindra symptomen när de självdestruktivt har blivit sjuka!"

  Däremot har jag svårt att förstå hur man, även som anställd av ett läkemedelsbolag, kan försvara en uppenbart ovetenskaplig inställning när det gäller våra hjärtsjukdomar som går ut på att ett av våra kroppars nyttigaste ämnen, kolesterolet, bekämpas med statiner och dessutom i stort sett utan någon som helt positiv effekt på sjukdomen.

  Kan det vara så att de gigantiska vinsterna från denna verksamhet (den största vinstmaskinen genom tiderna) förblindar ett sunt vetenskapligt förhållningssätt som borde råda inom läkemedelsbolagen om deras grundläggande avsikt skulle vara folkhälsan.

  Svar: #19
 19. Thomas H
  Instämmer till fullo med din kommentar, professor Göran! En framsynt man var ändå sin tids hälsoprofet Aaere Waerland, som för länge sedan sa att ovanför sjukhusdörrarna borde det stå... "Här botar vi inte sjukdomar utan lär ut rätt livsstil"... eller något liknande! Han såg väl redan då åt vilket håll det styrde och VEM som styrde det hela!
 20. Piltson
  Maria, #16

  Det svarade jag på här, men det fastnade inte. Sänd mig email till Piltson@gmail.com, så skall du få adressen till firman.

 21. Nån
  Hellenius svar luktar halvsanning. Vore intressant att se vad som dök upp om någon ville begära ut klinikens ekonomi
 22. Jante
  Som vanligt har du rätt i sak, Andreas. Ibland framstår du dock som lite av en Don Quijote. Man kan liksom inte ta dig på riktigt allvar.

  Om det nu är förändring du vill åstadkomma tror jag fortfarande att du har allt att vinna på en annan framtoning i debatten. Jag misstänker dock att du nöjer dig med Sancho Panza's gunst?

 23. Jante
  Mathias, mitt intryck av Andreas är inte direkt att han tror på förändring "inifrån". Hur en värld utan vinstdrivande livs- och läkemedelsindustri ser ut har han dock hittills inte lyckats förklara för någon.

  Om nu livs- och läkemedelsindustrin är det största problemet för folkhälsan så behöver man väl absolut förstå hur dessa i alla avseenden fungerar? Det gör inte Andreas, vill jag påstå. Då syftar jag så klart på den grovt förenklade och populistiska bilden han ständigt ger uttryck för här på bloggen.

  Nackdelen med att idiotförklara alla, är ju att man även idiotförklarar många av dem som faktiskt skulle kunna befrämja saken och därigenom åstadkomma en verklig förändring.

  Det fungerar med företag och produkter som det fungerar med sötsug (eller kärnkraft) - vill man bli av med det, så får man vackert ersätta det med något annat! Det är med andra ord inte fler gaphalsar världen behöver, utan innovatörer typ dem som finns inom livs- och läkemedelsindustrin.

  Fast bara dem som inte äter kolhydrater, dårå.

  Svar: #25
 24. Kalle Kula
  #23

  Vem bryr sig om dina intryck!

 25. Ann Kristin
  Den största förändringen handlar om konsumentmakt och kunskaper hos medborgarna. Detta satsar Andreas på, om du inte har fattat det än. Om vi äter oss friska genom att bojkotta undermåliga livsmedel, ja då försvinner de ur handeln. Fler bönder ser en möjlighet att bedriva en friskare djuruppfödning när vår efterfårgan ökar.

  Om vi avstår från allt utom mediciner i svåra fall (antibiotika, bt vid över 160/100 mm) så blir det en väckarklocka för läkemedelsindustrin. Om vi inte vill ha statiner så säljs det inte, punkt.

  Du verkar (med en dåres envishet) vilja pracka på Andreas och oss andra din vinkel på problemet. Dina argument övertygar inte. Jag, och de flesta med mig, tycker att Andreas gör helt rätt som håller sig så fri som det går från läkemedels- och livsmedelsindustrin.

  Utöver din envishet har du ett otrevligt tilltal som stör mig mycket. Tror du att du kan övertyga någon genom att ta ett strupgrepp och ruska oss som om du vore en hund med rabies?? Och du pratar om gaphalsar...

 26. Eldarn
  Enligt ett pressmeddelande kommer KI inleda samarbete med ett annat läkemedelsbolag. Dags att distansera sig från Pfizer då? Vilka mediciner kommer det att pushas för nu månntro?
  Se: http://www.astrazeneca.se/pressrum/pressmeddelanden-och-nyheter/Artic...

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg