Paulún avrundar debatten

Lite brevväxling mellan Per Wikholm (författare till Ideologin och pengarna bakom kostråden) och Paulún förefaller avsluta kontroversen för tillfället. Paulún tycker sammanfattningsvis inte det verkar bra att äta mer fett än kolhydrater i längden. Någon orsak till denna åsikt ger han ej (utöver att människan har en drift att äta varierat). Han hänvisar istället till sin bok i frågan, som kommer i september. Just det är väl fair enough, men jag anser likväl som Wikholm att det är mycket tveksamt att i TV skrämmas med ”fettförgiftning” utan att kunna ge en vettig förklaring till varför någon skall oroa sig för det, eller ens vad det i praktiken innebär.

Wikholm avslutar i sin tur med att han åtminstone vill berömma Paulún för hans nötblandning.

paulun och bröd

Min gissning? Paulún har målat in sig i ett hörn med sin version av GI (mycket långsamma kolhydrater/lite mättat fett) och nu kan han inte ändra sig utan att skriva om sitt tiotal böcker i ämnet. Turligt nog är det antagligen ändå ett stort steg i rätt riktning från de tidigare än mer fettskrämda råden. Jag kommer att nyfiket läsa hans kolhydrat-bok, och hoppas på mer trovärdiga invändningar om det skall avrådas från lågkolhydratkost.

Hej Fredrik!
I TV-programmet Kvällsöppet påstod du nyligen att en fettrik, ketogen kost (LCHF) kunde resultera i en för medicinvetenskapen helt ny diagnos, av dig döpt till ”fettförgiftning”. Jag har sett ditt svar på frågorna om denna nya diagnos och den referens till en för mig hittills okänd tyskspråkig vetenskaplig tidskrift, som du angett.
Jag vill upplysa dig om att det finns andra rapporter, publicerade i mer etablerade vetenskapliga publikationer som inte ger något stöd alls för ditt påstående att det är den ketogena kosten som orsakar den karnitinbrist som du valt att rubricera som ”fettförgiftning”. Här nedan är en länk till publikationen ”Epilepsia”:

Carnitine Levels and the Ketogenic Diet
Epilepsia, Volume 42 Issue 11 Page 1445-1451, November 2001
Elizabeth Berry-Kravis et al

Av denna rapport framgår tydligt att det inte finns några belägg för att den ketogena kosten i sig orsakar karnitinbrist. Tvärtom återgår karitininnivåerna i allmänhet till normala världen ju längre behandlingen med ketogen kost fortskrider – tvärtemot din egenhändigt framlagda hypotes att ketogen kost skulle orsaka problem ju längre den upprätthålls. Den korta period av sänkta karnitinvärlden som observeras hos en del av patienterna är också symptomfri vilket gör din term ”fettförgiftning” ytterligare absurd.

Jag förstår att du på kommersiella grunder kan ha intresse av att framställa Annika Dahlqvist kost/LCHF och andra ketogena dieter som farliga. Däremot kan jag inte acceptera att du helt utan fog skrämmer upp föräldrar och ungdomar som p g a epilepsi rekommenderats en ketogen kost. Denna kostbehandling har snart 90-åriga anor. Den är relativt nyligen (2002) också utvärderad av Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU),

Med vänlig hälsning

Per Wikholm
med en bakgrund som molekylärbiolog och forskarstuderande

Hej Per!
Jag håller på att färdigställa min senaste bok om kolhydrater där givetvis lågkolhydrat/högfettkost tas upp och detta är bara ett av problemen med för höga fettintag. Ett överdrivet intag av ett näringsämne oavsett om det är fett, protein, alkohol eller kolhydrater kan givetvis orsaka toxiska effekter. Det finns ju betydligt fler negativa aspekter på ett fettintag på 60 energiprocent eller mer, men jag måste färdigställa alla fakta innan jag kan dela med mig av detta. Boken förväntas komma ut i september.
I korthet anser jag att det kan vara gynnsamt för vissa individer som typ-2-diabetiker, patienter med vissa former av cancer, epileptiker, PCOS-patienter etc en period, hur lång den är beror givetvis på hur man väger nackdelarna mot fördelarna. Därefter tyder det mesta på att vi alla mår som bäst av att äta ungefär lika mycket fett som kolhydrater och något mindre andel protein. Att ta bort fett, kolhydrater eller protein går under en viss period om det finns medicinska skäl till det men på sikt fungerar kroppen som bäst om den får alla näringsämnen. Att människan har en drift att äta varierat är för mig ett bevis för att vi ska variera oss så mycket som möjligt för att inte få för lite av något men heller inte för mycket.
Jag har inga kommersiella intressen av att föra fram några idéer som inte stöds av mina åsikter och är vetenskapligt underbyggda. Jag formar mina produkter efter mina kunskaper och inte vice versa. Om jag hade trott att lågkolhydrat/högfett vore något man skulle ägna sig åt skulle jag givetvis utvecklat sådana produkter och skrivit sådana böcker. Jag har även kunnat försörja mig på det såsom många av lågkolhydrat/högfettpersonerna gör.
Jag är inte heller ute efter att omvända någon av er som gillar lågkolhydrat/högfett så jag har inget intresse av att argumentera med er. Jag vet av erfarenhet att alla fakta som talar mot era teorier avfärdas som ”vinklade studier” eller något liknande. Jag tycker dessutom att det är uppfriskande med annorlunda åsikter och om det är något jag lärt mig så är det att ha ödmjukhet. Sedan jag var klar med min utbildning 1995 har jag varit tvungen att inse nya fakta och ändrat mig på ett antal punkter eftersom forskningen inom näringsläran är oerhört dynamisk. Att vara prestigebunden när det gäller kostråd är det farligaste som finns, vilket våra myndigheter har visat med all tydlighet.
Och Per svar på det:
Svar på Pauluns svar:
Hej Fredrik!
Och stort tack för ett snabbt och rakt svar. Jag accepterar att vi har olika åsikter om kosten, men jag tycker likfullt att termen ”fettförgiftning” i dagsläget saknar evidens. Däremot gillar jag din nötblandning. Den är du värld en eloge för!
m v h
Per Wikholm

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg