Nationella riktlinjer för obesitasvård

Selection of good Ketogenic low carbs diet concept on white background,copy space

I veckan publicerade Läkartidningen en artikel om att Socialstyrelsen för första gången ska ta fram nationella riktlinjer för vård vid fetma. De håller just nu på att samla experter och förväntas bli klara efter sommaren 2021.

Enligt Mattias Fredricsson, enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen, ska riktlinjerna omfatta undersökning och behandling av både barn och vuxna med fetma. Nationella riktlinjer har länge efterfrågats både av patienter och sjukvården. Enligt Mattias Fredricsson har det kommit in önskemål från flera håll vilket grundar sig i att fetman ökar, samt att det i dagsläget till stor del saknas kunskapsstöd inom området.

Det ska bli intressant att följa detta arbete och se hur rekommendationerna kommer att se ut. År 2008 godkändes lågkolhydratkost som behandling av övervikt och typ 2-diabetes – frågan är om detta kommer att inkluderas även denna gång?

Vi på Diet Doctor fortsätter vårt viktiga arbete med sammanfatta och sprida kunskap om den vetenskapliga evidens som i dagsläget finns om lågkolhydratkost.

Vill du förbättra din hälsa och gå ner i vikt på ett hälsosamt och långsiktigt sätt? Låt Diet Doctor hjälpa dig! Testar du LCHF för första gången ska du börja med att spana in vår guide LCHF för nybörjare samt anmäla dig till vår gratis LCHF-utmaning där du får lära dig grunderna i kosten.

Tidigare

Hälsooffensiv mot den tidsinställda fetmabomben

Metabola effekter av strikt LCHF för personer med och utan typ 2-diabetes

Kursändring för lågkolhydratkost


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Kom igång med LCHF