Midjemått kan bidra till ökad ångest

measuring-tape-2732298_1920

En stor latinamerikansk studie pekar på ett samband mellan bukfetma och ångest hos kvinnor som genomgått klimakteriet.

Studien omfattar kvinnor mellan 40 och 59 år från elva länder och visar på en koppling. Forskarna är dock noga med att poängtera att det inte med säkerhet går att fastslå ett samband, trots att ett stort antal överviktiga kvinnor uppgav att de led av ångestproblematik.

Ångestproblematik är bland annat kopplat till hjärt-kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelsjukdom, andningsbesvär, droganvändande och andra medicinska tillstånd. Forskning har tidigare visat en ökning av ångest hos medelålders kvinnor som antas bero på minskad östrogenproduktion. Forskarna tror nu att hormonförändringar kan vara inblandade vid såväl utvecklandet av ångest och övervikt. De menar att resultatet kan ses som en anledning att midjemått kan ligga till grund för att undersöka förekomsten av ångest hos kvinnliga medelålders patienter.

Kurera: Midjemåttet kan bidra till ökad ångest

Technology Networks: Correlation Vs Causation Alert! Anxiety Linked to Waist Size

Studien: Association between waist-to-height ratio and anxiety in middle-aged women: a secondary analysis of a cross-sectional multicenter Latin American study

Tidigare

Våra tio bästa tips för kvinnor 40+ som vill gå ner i vikt med LCHF

Video om viktnedgång

Mer

Guide: LCHF för nybörjare

Guide: Gå ner i vikt

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg