Prostataförstoring och prostatacancer – livsstilssjukdomar?

Kan du förebygga prostatabesvär och prostatacancer med en enkel kostförändring? Modern vetenskap tyder på det.

Förstorad prostata är mycket vanligt bland medelålders och äldre västerländska män. Den blir ofta större för varje år. Eftersom prostatakörteln sitter runt urinröret ger prostataförstoring förträngning av urinröret. Det ger lätt besvär såsom:

 • prostata1Svag stråle
 • Svårigheter kasta vatten, behov att krysta
 • Behov kasta vatten ofta, även nattetid
 • Urinträngningar, svårigheter hålla tätt
 • Efterdropp av urin

Var tredje svensk man från medelåldern och upp har påtagliga sådana besvär. I extrema fall kan urinröret bli så trångt att man inte kan kasta vatten alls – sk urinstämma. Det finns även en koppling mellan förstorad prostata och ökad risk för elakartad prostatacancer.

Konventionell behandling av prostataförstoring

Sjukvårdens behandling inskränker sig till mediciner och ingrepp när besvären redan uppstått, och de har samtliga biverkningar. Ofta avvaktar man därför vid lindrigare besvär.

Vid svårare symtom är första behandlingen oftast tabletter som får musklerna runt urinröret att slappna av (sk alfablockerare ex Xatral, Alfadil). De gör det lättare att tömma blåsan. Dessutom finns mediciner som minskar testosteronets effekt (ex Proscar, Avodart). Det får prostatan att krympa med tiden, eller åtminstone växa långsammare. Minskad testosteroneffekt ger ganska ofta impotens och/eller minskad lust.

Vid otillräcklig effekt av mediciner finns olika operationer. Den vanligaste kallas TURP – man går in via urinröret och hyvlar bort en del av prostatakörteln. Detta är ofta en effektiv behandling men biverkningar förekommer. Exempelvis är det inte ovanligt att sperman vid utlösning därefter hamnar i urinblåsan, och senare kommer ut med urinen vid vattenkastning.

Ingår prostataförstoring och prostatacancer i ”den västerländska sjukan”?

Mycket tyder på att prostataförstoring inte är en normal åldersförändring, utan en följd av något i den västerländska livsstilen. I andra kulturer har det varit betydligt ovanligare. Det är inte heller särskilt logiskt att tro att det skulle vara normalt. Varför skulle män ha utvecklats för att ha en ständigt tillväxande prostata, som inte sällan ger besvär redan i medelåldern?

Det finns nu mycket forskning som tyder på att prostataförstoring är en del av den störning som brukar kallas metabolt syndrom. Det vill säga

Jan HammarstenPersoner med de störningarna har ofta även prostataförstoring. Bland andra Jan Hammarsten, docent och överläkare inom urologiska sjukdomar, har forskat och skrivit mycket om detta de senaste 15 åren:

Benign prostatahyperplasi och klinisk prostatacancer – två nya komponenter i det metabola syndromet? (Medikament -02)

Stor körtel föreslås ingå i det metabola syndromet (Dagens medicin -07)

(Se även referens 1-5 längst ner)

Hammarsten har funnit att flertalet olika faktorer som är vanliga vid metabolt syndrom även är betydligt vanligare vid prostataförstoring, och vid prostatacancer. Det finns nu många andra forskare som kommit till samma slutsats (exempel: 1 2 3). Kopplingen till insjuknande i prostatacancer har ifrågasatts, men kopplingen till svårare sjukdom och död är tydlig.

Att någon koppling mellan fetma/metabolt syndrom och insjuknande i prostatacancer ofta inte ses kan vara på grund av ett metodfel, bias:

 • Feta får lägre testosteron och därav sänkt PSA, och provtas därför mer sällan.
 • Feta har ofta större prostatakörtlar och provtagning har då svårare att hitta en liten tumör.

Intervju med Jan Hammarsten

  Intervju med docent Jan Hammarsten

  Stenålderskost för bättre framtida hälsa? Kanske är prostatasjukdom bara en del av ett mycket större problem hos de som lever på västerländsk kost.

  Trettio minuters intervju med docent Jan Hammarsten om hans forskning och vad den kan betyda.

  Eldar insulin på prostataförstoring?

  Huvudorsaken till metabolt syndrom och prostatasjukdom kan vara högt insulin.

  Högt insulin ger fettinlagring och bukfetma, och är centralt i uppkomsten av störningarna i metabolt syndrom. Dessutom är det en tillväxtfaktor för en stor del av kroppens celler. Även prostatan kan få signal att tillväxa av höga insulinnivåer.

  Högt insulinet kan till stor del bero på den västerländska kost vi äter, med mycket socker och andra snabba kolhydrater. Den maten bryts ner till olika sockerarter i magen, och går ut i blodet och höjer blodsockret. Då producerar kroppen mer insulin.

  Det är visat att personer som äter mycket stärkelse (kolhydrater från ex bröd, pasta) har ökad risk för prostataförstoring. Personer med högt insulin har dessutom ökad risk för dödlig prostatacancer.

  Utvecklingen

  Fetma och diabetes, tillsammans med de andra delarna i metabolt syndrom, har snabbt blivit allt vanligare. Samtidigt har förekomsten av prostatacancer också ökat snabbt. Man har försökt att förklara det med ökad medellivslängd och bättre diagnosmetoder (som PSA-blodprov). Men frågan är om det kan förklara hela denna ökning:

  prostatacancer

  Kanske förklarar ökad andel socker och andra snabba kolhydrater i kosten under de senare decennierna också en del av ökningen. De ökar hormonet insulin i blodet, och det är tydligt kopplat till ökad risk för prostatacancer (liksom bröstcancer).

  Kan mindre kolhydrater i kosten förebygga eller bota prostataförstoring / prostatacancer?

  Kanske.

  Mig veterligen finns inga bra studier som testar den teorin än. Tyvärr finns inget intresse från läkemedelsföretag att finansiera en sådan studie. Eftersom man sista decennierna förespråkat fettsnål kost för att förebygga sjukdom har det dessutom varit svårt att göra offentligt finansierade studier. I framtiden kommer säkert lågkolhydratkost att testas i studier även mot prostataförstoring.

  Teoretiskt är det mycket möjligt att det genom sänkningen av insulinnivåer påverkar prostatan positivt. Troligen kan det förebygga förstoring, kanske även minska storleken på en redan förstorad prostata.

  När det gäller prostatacancer är förhoppningen att kunna förebygga. Kanske kan en redan uppkommen prostatacancer fås att växa långsammare med mindre insulin och socker i blodet, men knappast botas. Det finns minst två intressanta studier på möss med prostatacancer, där de som fick äta lågkolhydratkost fick långsammare tillväxt av sina tumörer, och förlängd överlevnad, jämfört med möss som åt mat med mer kolhydrater. Men liknande studier måste göras på människor innan man kan dra någon säker slutsats.

  Vissa med prostatabesvär har upplevt tydligt minskade besvär efter minskad mängd kolhydrater i kosten. Jag får mail med sådana berättelser lite då och då.

  Har du märkt effekt åt något håll? Lämna gärna en kommentar eller maila mig.

  En sak till

  Enligt en helt ny ännu ej publicerad studie av Hammarsten är kopplingen mellan prostataförstoring/cancer och D-vitaminbrist extremt stark. Om det är ett orsakssamband går ej att veta än.

  Slutsats

  Enligt modern forskning verkar prostataförstoring och -cancer kunna förebyggas på samma sätt som metabolt syndrom i övrigt. Med begränsning av mängden snabbsmälta kolhydrater i maten. Om man redan har en sådan störning kan det vara bäst att minska alla kolhydrater.

  Jokern är som vanligt D-vitamin. Prostatan kan vara ytterligare ett skäl att undvika D-vitaminbrist. Som om det behövdes fler.

  Läs mer

  Lågkolhydratkost för nybörjare

  Metabolt syndrom

  Allt om D-vitamin

  Referenser

  1. Hammarsten J, et al. Components of the metabolic syndrome-risk factors for the development of benign prostatic hyperplasia. Prostate Cancer Prostatic Dis. 1998 Mar;1(3):157-162.
  2. Hammarsten J, et al. Calculated fast-growing benign prostatic hyperplasia–a risk factor for developing clinical prostate cancer. Scand J Urol Nephrol. 2002;36(5):330-8.
  3. Hammarsten J, et al. Clinical, haemodynamic, anthropometric, metabolic and insulin profile of men with high-stage and high-grade clinical prostate cancer. Blood Press. 2004;13(1):47-55.
  4. Hammarsten J, et al. Hyperinsulinaemia: a prospective risk factor for lethal clinical prostate cancer. Eur J Cancer. 2005 Dec;41(18):2887-95.
  5. Hammarsten J, et al. Insulin and free oestradiol are independent risk factors for benign prostatic hyperplasia. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2009;12(2):160-5.
  1 2

  70 kommentarer

  1. Andreas - kul att du uppmärksammat Jan Hammarstens gamla artiklar i Medikament. De var före sin tid liksom mycket annat som jag publicerade i tidningen då det begav sig. Sambandet mellan kost, hälsa och ohälsa är sannolikt mycket bredare än vi tror.

   Och - viktigt i sammanhanget - sambandet mellan hälsa/ohälsa och mikronutrienter är också betydande, vilket blir nästa viktiga område för mig att lyfta fram i ljuset. Jag säger som en annan känd värmlänning: "En gör så gott en kan":-)

  2. Gamla och gamla - 5-6 år... ;) Men visst kan han ha varit tidigt ute, det har ju kommit en hel del forskning på samma område sedan dess.
  3. Det finns ju även teorier om att närsynthet skulle beror på höga insulinnivåer och just att dessa skulle verka som tillväxtfaktorer, så där har vi ju en parallell. Hypotesen byggde på studier av urbefolkningar som började läsa och där de som även började ta till sig vår kost blev närsynta men inte de som behöll sim traditionella kost. Minns tyvärr inte var jag läste om det.

   Finns något samband mellan närsynthet och prostataförstoring? Det borde vara ganska lätt att göra en inledande koll av för en urolog eller till och med en allmänläkare som väl ofta är den som ställer den första diagnosen? Det är ju bara att göra en notering om hur många som bär glasögon mot närsynthet och notera samma sak för män i samma åldrar som den där de första besvären brukar dyka upp. Finns sambandet bör det ju vara relativt tydligt så att det syns även vi en så enkel studie?

   När det gäller cancer finns ju en hypotes om att den är mer eller mindre beroende av höga blodsockervärden, som väl till och med fick ett nobelpris? Det är alltså inte långsökt att koppla det till prostatacancer också.

   Fast räkna inte med några pengar till en sådan studie från pillertrillarna. :-)

  4. Missade att hypotesens tanke var att insulinet fick ögongloben att växa så att linsen hamnade längre ifrån näthinnan, alltså samma fenomen som mellanringar på en kamera för makrofotografering.
  5. Jag har också läst om den troliga kopplingen mellan insulin och ökad förekomst av närsynthet. Den verkar både mer logisk och sannolik än tankarna att det skulle bero på exempelvis mer läsande... tydligen passar den senare teorin vid närmare granskning rätt dåligt in på närsynthetens epidemiologi.
  6. Hypotesen om läsande, även i svagt ljus, är väl ganska väl falcificerad har jag för mig?
  7. För ett år sedan lyssnade jag på Steven Acuff som sade att alla (!?) patienter med prostatacancer hade zinkbrist. Zink finns rikligt i pumpakärnor.
  8. Det där är nog ett missförstånd. Normala prostataceller har mycket zink i sig för att fungera. När de blir maligna brukar de tappa den funktionen, och får alltså mindre zink i sig. Det betyder INTE att det hjälper att äta mer zink för att förebygga prostatacancer. Den hypotesen har testats en del och data tyder vad jag förstår inte på någon tydlig sådan effekt åt något håll - exempel.
  9. Tombola
   Hur ser födelsevikten ut sedan 1970, finns det några likheter mellan ökningen av födelsevikt, bröst- och prostatacancer?

   Kanske vilda spekulationer från en amatör men det skulle inte förvåna mig om normerade kurvor av de 3 skulle ligga rätt tight på varandra?

  10. Zink en gång till.

   Andreas undrar om du nämnde insulinets inflammationsdrivand effekt i din huvudtext om prostataförstoring.
   För mig som före detta patient, vill jag slå samman prostatit / inflammationer med prostataförstoring och senare kanske cancer.
   Jag tycker det är en sammanhållen kedja.
   Jag ser det som en enda fluktuerande inflammation, snändigt i bakgrunden i 20 års tid.
   Konstiga febertoppar som kommer och går, tillfälliga smärtor och alla andra symptom.

   Om vi tänker bort cellförändringar och ser inflammationerna i stället.
   Påståendet "Mineralet ZINK som anses vara en del av urinrörets och prostatans infektionsförsvar. Forskningsresultat tyder på att en normal prostata bl.a. har cirka 20 gånger högre halt av zink än andra organ i kroppen."
   Jag tar fasta på detta påstående.
   Äter vi fel kost kommer känsligheten att öka, behov av penicillin.
   Hämmare av upptaget av zink kan vara en liten del i det hela.

   Animalt protein / Ceralier
   http://www.halsosidorna.se/Zink.htm
   Zinkupptag gynnas av animaliska proteiner medan det hämmas av fytinsyran i fullkornsprodukter som innehåller grovt mjöl och kli. Baljväxter och nötter hämmar också upptaget.

   Samt sojaproteinets tveksamma nytta
   http://www.makrobiotik.nu/artiklar04.html
   Fytinsyra i sojabönor
   Jämfört med säd och andra baljväxter har sojabönor den högsta koncentrationen av fytinsyra som hämmar upptaget av essentiella mineraler, speciellt zink, i tarmarna.
   Har sett att Karolinska 2006 säger att fytoöstrogener i soja ger en mindre risk för prostatacancer, jag bortser från detta, jag tror inte att soja är spec . hälsosamt trots fytoöstrogener.

   Det som hände i mitt fall när jag minskade kolhydratintaget, tog bort Ceralierna, brödet och dess fibrer, samt andra produkter av säd.
   Ökade på animalt protein med tillhörande fett, skippade vegetabiliskt protein.
   Samt balanserade intaget av animalt Omega3 och vegetabiliskt omega6
   Då tonade inflammationerna bort, det har succesivt förbättrats med tiden.
   Anekdotiskt, jag vet.

   Hoppas att fler har liknande erfarenhet och kan berätta.

  11. Hade det varit bra med östrogen mot prostatacancer borde det ju vara ännu effektivare ett operera bort testiklarna, vilket kanske inte många skulle välja frivilligt.
   Däremot finns det fortfarande läkare i Sverige som rutinmässigt vill operera bort äggstockarna på kvinnor efter klimakteriet...

   Blir jag tvingen att anlita en kirurg skall det vara en som håller sig till strategin "oskuret är bäst".

   Soja borde förbjudas som livsmedel, en kompis rekommenderades modersmjölksersättning baserad på soja till sin son, den innehåller östrogen motsvarande 5 p-piller om dagen, hur påverkar det en nyfödd pojk? Som tur är läste både han och jag på lite varpå han lämnade tillbaks den på apoteket varefter vi skrev en artikel av det som tyvärr ingen av de större tidningarna vågade ta in.

  12. Operera bort testiklarna är faktiskt inte ovanligt som behandling vid prostatacancer. Alternativt ger man en medicin som tar bort effekten av testosteron i form av sprutor var 3:e månad.

   Mjölkersättning baserad på soja till småbarn låter tveksamt. Men 5 p-piller? Fytoöstrogener från soja har väl ändå en ganska svag östrogeneffekt vad jag hört. Hade det haft så stark effekt räknar jag med att det gett väldigt tydliga biverkningar, och snabbt en stor skandal i media.

  13. Ett pressmeddelande från UMEÅ

   Infört: 2008-01-29

   "Data från Medicinska biobanken i Umeå punkterar "gammal sanning":
   Testosteron ökar inte risken för prostatacancer
   En stor internationell sammanställning där data från Medicinska
   biobanken i Umeå ingår kullkastar "sanningen" att höga halter i blodet
   av testosteron och andra androgener (manliga könshormoner) ökar risken
   för prostatacancer."
   http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2956

  14. perh,
   Intressant att se för alla män som då blivit kastrerade i onödan...

   Undrar hur det vetenskapliga stödet för sådan kastrering ser ut, är det lika bra som stödet för statiner?

   Jag har för mig att vissa uttalat sig med djupa brösttoner om att sjukvård skall bygga på "vetenskap och beprövad erfarenhet"?

  15. Doc,
   Var började man använda icke fermenterade sojabaserade livsmedel i större omfattning? Jo bland hippies i Californien, främst San Fransisco där ju väldigt många var veganer. Var har vi världens största population av homosexuella?
   Många av dagens vuxna där är alltså ammade av mödrar som fått en stor del av sitt proteinintag från sojaprodukter.

   Det är naturligtvis bara en observation, inte någon form av bevis men ändå tillräckligt för att vara skrämmande. Det är inte ens säkert att mina fakta är korrekta, men blotta misstanken gör i alla fall att jag inte skulle äta soja själv eller ge den till ett barn.

  16. Det vetenskapliga stödet för värdet i att få bort testosteroneffekten när man väl HAR prostatacancer är det säkert inget fel på. Den effekten brukar vara så uppenbar att man knappt ens behöver studier i det fallet...
  17. I onödan ja....Kenneth

   Råkade snubbla över detta viktiga "pressmeddelande för ett tag sedan.
   Jag har inte hört media ta upp det, det är ju stort.
   Många initierade känner inte till meddelandet.

  18. Annika Dahlqvist länkar tilll "blotta sanningen" Finsk sida Helsingfors
   Där Lars R Sonck skriver.
   Om prostatacancer och testosteron. 2006 - 2008

   Lars skriver:
   För fyra år sedan genomgick jag en ultraljudsundersökning. Min prostata skulle kollas eftersom jag tidvis hade problem med urinering och trycket ofta var lågt. Visst prostata var förstorad men eftersom mina PSA-värden var låga ansågs jag inte behöva genomgå vidare undersökning - tack och lov..............forts. läs vidare länken........

   http://www.blottasanningen.net/medicinbotar
   /13/44-om-prostatacancer-och-testosteron.html

   Positiv rapport

   Lars blev bättre med testosterontillskott.
   Han skriver om östrogener i maten som skapar obalansen i våra kroppar.
   Är det sojaproteinet i industrimaten och kreaturens soja tillskott som för över de östrogenliknande hormonet till vårt dagliga kost/ kött.

  19. Thomas
   Läste med intresse om kopplingen insulin och prostatbesvär. Min far gick bort för ett par år sedan, vid 67 års ålder, i sviterna efter prostatacancer. Han genomgick allt som fanns (finns?) tillgängligt i behandlingsväg och periodvis under de dryga tio år som gick efter diagnos mådde han hyggligt. Stora delar av tiden hade han däremot ganska stora besvär. Allt från operation då man tydligen inte avlägsnade hela körteln (för att rädda potensen enligt läkaren) till strålning, cellgifter och östrogenbehandling gick han igenom. Självklart är jag själv en smula orolig, då även min farfar hade prostatacancer, för att drabbas. En studie på hur insulinnivåer påverkar prostata och ev cancer skulle vara oerhört intressant. Själv försöker jag i möjligaste mån att undvika kolhydrater, inte bara av det skälet, för att jag tror på idén om att vi inte ska äta så mycket sådant. Mår alldeles utmärkt på den maten (som de flesta andra) men hur går man tillväga för att ta reda på om sådana studier kommer att ske? Jag är förste man i kön att anmäla mig som "objekt".

   Kan jag undvika det helvete min far gick igenom genom att äta rätt mat så tycker jag det är socialstyrelsens ansvar att undersöka om så är fallet och sprida det budskapet. Det mesta verkar fokuseras på läkemedel och behandling vid redan uppkomna besvär.

  20. Staffan Haglund
   Jag undrar hur vanligt det är att få problem med prostatan vi 20-25års ålder!!! Och hur fungerar prostatan?? Har man konstant värk i eller runt om testiklarna och neråt låret?? Tack
  21. Staffan,
   det där låter i så fall som prostatit. Vanligt, svårbehandlat, okänd orsak oftast. Googla. Men för att vara rakt på sak så kan regelbundna "ejakulationer" vara en klok idé.
  22. Ta saken i egna händer med andra ord, ifall ingen finns till hands för att hjälpa till. ;-)

   Jag hörde någonstans att blivande munkar brukar få det rådet, mycket privat och informellt, som en del av utbildningen.

  23. söder
   Doc
   en färsk undersökning som visar på 40% större risk att drabbas av prostatacancer vid intag av kött och mjölk

   vad ska man tro på?

   http://www.naturalnews.com:80/025547.html

  24. Löjligt. Studien visar ett starkt samband mellan prostatacancer och nivåerna av hormonet IGF-1.

   Sen påstår de att IGF-1 statistiskt i andra studier (observationsstudier) har samband med köttkonsumption. Men är det något det är kopplat till så är det övervikt/metabolt syndrom.

   Lågkolhydratkost (inkl gott om kött) ger vanligen mycket sänkta nivåer av IGF-1, viktnedgång och förbättring av samtliga faktorerna i metabolt syndrom. Därmed bör det om något sänka risken för prostatacancer.

  25. söder
   doc

   IGF-1 är kinesiska för mig :O

  26. Det är ett hormon (Insulin-like growth factor 1) som bland annat stimulerar till celldelning (kan alltså i längden öka risk för cancer) och vanligen ökar samtidigt som insulin, fast lite mer långsiktigt.

   Grekiska? ;)

  27. söder
   grekiska går bra med, men nu översatte du ju till svenska så ;P
  28. söder
   haha...men ärligt, för en grek så får det ju en helt annan innebörd :D
  29. MJ
   Doc,

   Finns det inte någon urbefolkning i Sydamerika som inte producerar IGF och som är immuna mot cancer? Jag har för mig att du skrev om detta för typ ett år sedan.

  30. söder
   MJ
   urbefolkningen i sydamerika är indianer
  31. MJ
   Jag hittade det.

   Doc kommenterade här:

   http://www.kostdoktorn.se/lev-langre#comment-24015

  32. Är det inte IGF-1 en del hypoteser även misstänker orsakar närsynthet?
  33. söder
   fy fasen....inavel? nä...jag tycker 1,83 passar mig, blir så dyrt att köpa en helt ny garderob när man blir 1,20 ;)
  34. Rolf Selin
   Hej Doc.

   Har en fråga angående mina PSA-värden. För ett år sedan hade jag 3.4 och nu efter att ha ätit LCHF sedan 3 månader har jag 1.7.
   Kan det ha ett samband med kosten?

   RS

  35. Rolf,
   kanske - det vet jag inte. Men nog låter det bra alltid.
  36. Rolf Selin,
   Inte på något sätt omöjligt, cancerceller behöver ju massor av socker för sin energiförsörjning och mycket tyder på att man svälter ut dem med en kost som innebär lågt och jämnt blodsocker.
  37. KEV
   Jag har fått veta att min PSA-kvot blivit lägre senaste året. Min doktor vill
   nu följa upp med en ny provtagning inom 4 veckor, för att eventuellt skriva
   remiss till urolog. Jag är LCHF are sedan 6 veckor tillbaka. Viktnedgång 9 kg.
   Fortsätter med denna kost. Kan jag hoppas på att mina PSA-värden därmed förbättras?
  38. KEV,
   du kan såklart hoppas. Några direkta bevis för det finns inte, men som du ser ovan finns en del som talar för det.
  39. Mjölkprotein är också en potent insulinfrisättare, inte bara kolhydrater.
  40. Kamelen
   Jaså, nu är försök på möss plötsligt intressanta?
  41. Kamelen,
   Den där sarkasmen börjar bli sliten. I brist på bättre kan de självklart vara intressanta, man måste bara vara försiktig med vilka slutsatser man drar. Värdet är oftast begränsat. Läste du meningen "Liknande studier måste göras på människor innan man kan dra någon säker slutsats"?
  42. Kamelen
   Ja. Jag läste också en annan mening. Någon bad om en kommentar på musstudien som visade att fet mat gav sämre immunförsvar. Du svarade med ett enda ord: Möss. Enda rimliga tolkningen av det svaret är att du ansåg att studien helt saknade värde eftersom den var på möss. Men här är en musstudie plötsligt intressant, även om det krävs studier på människor innan någon säker slutsats kan dras. Kan du inte hålla med om att det blir konstigt att använda olika måttstockar för studier beroende på om de talar för eller emot LCHF?
  43. Kamelen,
   det är inte svart eller vitt. Musstudier på eventuell infektionskänslighet kan i teorin också vara intressanta. Men om man inte ser några tecken till att fet mat skulle ge påtagligt ökad infektionskänslighet hos människor, så finns ju inga skäl att ge någon särskild tyngd till en musstudie.

   När det gäller prostatacancer och lågkohydratkost har vi ju betydligt mindre, knappt någon, erfarenhet hos människor. Om det fanns goda skäl att tro lågkolhydratkost inte hjälpte vid prostatacancer hos människor så hade en musstudie som pekade åt andra hållet inte varit värd just något där heller.

  44. Kamelen
   Tack för förklaringen, Doc! Bra och viktigt att du tar dig tid att förtydliga sånt här, trots att jag förstår att det är lätt att tröttna på oss gnällspikar. Men i slutändan är det ju just det hela koststriden handlar om - vilken sida som har högst trovärdighet. För så långt som till odiskutabla bevis för vilken mat som är nyttigast kommer vi nog inte på mycket länge, om ens någonsin.
  45. Kamelen,
   jag erkänner att det känns tröttsamt ibland. Men du har helt rätt i att det är viktigt.
  46. Tomtefar
   Jag skulle vilja lägga en kurva på statin-utskrivningen uppepå kurvan med cancerfall och se hur det ser ut. Som jag skrivit tidigare så noterade läkaren förstorad prostata på min far redan på 70-talet. För några år sedan, efter att ha ätit statiner i några år så stack PSA och aggressiva celler hittades i den snart utskurna prostatan. Jag har i flera år funderat på om det var tillfällighet eller inte?
  47. Tomtefar
   En snabb surfning och jag kan nog belägga min misstanke själv.

   http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/10/29/statiner-kan-minska-ca...
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Möjligt att statiner minskar risken för prostatacancer

   2008-10-29
   Män som tar statiner förbättrar sina PSA-värden. Det visar amerikanska forskare i en studie som publiceras i det senaste numret av Journal of the National cancer Institute.

   Men forskarna vet inte om statinerna minskar risken för prostatacancer – eller om medicinen ger en falsk bild av läget.

   I studien ingick 1 214 amerikanska män som började ta statiner mellan 1990 och 2006. Männens PSA-värden sjönk med i genomsnitt 4 procent efter det att medicineringen hade inletts, efter att ha tidigare legat stabilt. Förändringen var större ju högre dosen var och ju högre nedgången i blodfetter var, och den var också större bland män som inledningsvis hade haft relativt höga PSA-värden.

   Mätningar av prostataspecifikt antigen, PSA, som en tidig varningssignal för prostatacancer.

   Men varför PSA-värdena sjunker hos dem som medicinerar med blodfettsänkande statiner vet inte forskarna. Forskarnas nästa steg blir därför att undersöka samspelet mellan statiner och prostatans biologi för att slå fast om effekten på PSA-värdet är kopplat till cancertillväxt eller om den är oberoende, skriver TT.
   --------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ett halvår senare finns ny data: http://www.doctorsnatural.se/TEMANUMMER/2009-02-25-Statiner-och-prost...

   Studien vid Fred Hutchinson Cancer Research i Seattle, USA konstaterade att överviktiga män som tar statiner har 50% ökad risk för prostatacancer. Intag i 5 år eller mer, var förknippat med en 80% ökad risk för sjukdomen.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   Det som direkt ringer i min varningsklocka, är VARFÖR sjunker PSA i första artikeln hos förmodligen friska män med STABILT PSA? PSA är ett protein som alltid "läcker" lite ur cellerna i prostatan - hur kan det värdet bli bättre än normalt av statiner?

   Nej, de har som vanligt dragit slutsatser i flera steg. Kopplingen mellan höga blodfetter och prostatacancer kanske finns av den enkla anledning att de flesta med högt kolesterol automatiskt får kliva på statinbehandling. Så med andra ord är det inte ens säkert att blodfetterna ens är en riskfaktor för prostatan, utan dess medicinering. Nu har farsan visserligen aldrig varit överviktig, vilket de i just den studien var, men det kanske inte behövs för att öka risken.

  48. dufva
   Även jag har liknande erfarenheter av LCHF gentemot prostatit.

   Några år innan jag började med en vettig kosthållning hade jag återkommande problem med inflammationer i prostatan, speciellt vintertid.
   Man hittade aldrig någon bakterie men skrev ändå ut antibiotika för besvären.

   Besvären försvann emellanåt men återkom alltid med ojämna mellanrum.
   Dessutom hade jag de klassiska besvären med täta urineringar och en svagare stråle, speciellt på morgonen..

   Alla spår av detta är idag försvunna och det är faktiskt en av de första sakerna jag märkte påverkades dramatiskt när jag minskade på kolhydraterna.

   År av besvär borta på någon vecka.
   Det är övertygande bevis för mig att koppling finns mellan dessa besvär och kosthållningen.

  49. S-A Johansson
   Hej!

   Jag har haft prostatabesvär i ca. 4 år och även ätit xatral mot det. Slutade med detta för ca. 1,5 år dedan då min dåvarade läkare gick i pension. För ca. 2 år sedan gick vi över till en kolhydratreducerad kost. Vi har hund vilket innebär regelbundna promenader minst en timme per dag och försöker gå på gym 2 ggr/vecka. Sedan ett drygt år har man konstaterat en artros i ena knät och sedan drygt ett halvår lider jag av B12-brist med tillhörande problem.
   Innan LCHF-perioden måste jag gå upp nattetid 4-7 ggr men på sista tiden endast 2-4 ggr. Trodde i min enfald att det hade att göra med de övriga störningarna men läst din artikel med intresse. Då vi nyss har flyttat och jag inte vet namnet på min blivande läkare, kommer jag att meddela vederbörande mina funderingar så snart som möjligt

  50. PerH
   Jag har liknande erfarenhet, började med lågkolhydratkost för ca 3 år sedan, ett hugskott och inte på rekommendation från någon, råkade bara snubbla över Lars-Erik Litsfeldts bok "Ät fet mat! - bli frisk och smal" jag var ute efter viktminskning först och främst, inte att det skulle bli så framgångsrikt, att successivt befrias från prostatagisslet, behovet av att försöka tömma blåsan frekvent dagtid och 2-3 gånger per natt.
   Återkommande antibiotikakrävande inflammationer med i bland utdragna penicillinbehandlingar (ggr2).

   Jag rekommenderar fler att testa reducera kolhydraterna, balansera omega-3 och 6, samt tillföra D-vitamin den mörka årstiden.
   Först när jag ökade på D till 4000IE per dygn upplevde jag mig vara på säkra sidan för att hålla inflammationerna stången.
   När jag började med denna kost kände jag inte till att docent Jan Hammarsten arbetade med hypotes "prostataförstoring och insulin"

   På prostataforum.se
   Jag tycker mig märka att de killar som försöker med kostomläggning är otåliga, dels plockas endast enstaka delar ur konceptet "lågkolhydratkost", inhandlar apotekets lägre RDI av omga-3 och D-vitamin samt ger det hela för kort tid, mer som en tillfällig diet och inte en livsstilsförändring, man hinner inte uppleva den långsamma förändring som successivt kommer.

   Det skulle behöva skrivas en alternativ prostatahandbok för stenålderskost eller LCHF.

   Jag blir nyfiken på nyheterna Andreas fick höra på mötet med Hammarsten, kunde inte utläsa detta i den reviderade versionen.

   Berättade Hammarsten om den senaste prospektiva studien ?

   ps

   S-A Johansson november 28, 2009 klockan 21:12

   Det första jag gjorde var att kasta Xatral !

  1 2

  Lämna en kommentar

  Svar på kommentar #0 av