Smala kolhydratätare?

SvD.se toppade igår kväll med rubriken ”Kolhydratätare var smalast”. Detta efter en halvny liten observationsstudie i Amerikanska Dietistförbundets tidskrift. Det finns en del frågetecken, minst sagt.

Konspirationsteoretiker se hit

Jag noterar att SvDs artikel inte har något journalistnamn eller angiven källa under sig. Till skillnad från de andra artiklar jag snabbt kontrollerar. Varsågod och spekulera, alla konspirationsteoretiker!

Tillägg: Efter en tid dök det upp ett namn, en frilansjournalist.

Vad studien visar

Enligt studien var personer som åt mellan 47 och 64% kolhydrater smalast.

God vilja och statistik bevisar vad som helst?

Studien är en liten observationsstudie och visar alltså som vanligt bara statistiska samband, inte orsakssamband.

Märkligare är att man ”kokat” siffrorna en hel del innan publikationen. Istället för att rapportera sambanden rakt av har man kompenserat siffrorna för bland mycket annat energiintaget. Man fixar alltså bort all ev aptitökande effekt hos kolhydrater.

Viktsambandet man rapporterar blir då med den kolhydratsprocent personer med samma kaloriintag har. Med andra ord skulle man kanske kunna säga om resultatet att personer som tål mycket kolhydrater utan att bli alltför hungriga (insulinkänsliga?) är smalare. Och kanske att personer som blir hungrigare av högre kolhydratsintag (insulinokänsliga?) är fetare.

Mixtrar man med sina data tillräckligt kan man nog vanligen få precis det resultat man vill. Själv hade jag gärna sett vad studien visat om man rapporterat sambanden rakt av istället. Men oavsett resultat bevisar sådana här observationsstudier ingenting.

Tillägg

Kolhydratrik fettsnål kost för viktnedgång har testats upprepade gånger i betydligt säkrare och dyrare interventionsstudier. Sådana som är designade just för att visa orsakssamband.

Då har sådan kost inte visat bättre resultat. Tvärtom – i den största jämförande studien mellan ordentligt olika dieter var kolhydratrik och fettsnål kost sämst i test.

Studien

Merchant AT, et al. Carbohydrate intake and overweight and obesity among healthy adults. J Am Diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1165-72.

Mer

Inlägg om viktnedgångsstudier

Viktnedgång

Svårt gå ner i vikt?

1 2 3 4 5

236 kommentarer

 1. Vildhonung
  Jacob
  Vem du ska lita på är upp till dig. Fakta är just aldrig neutrala fakta utan baseras på tidsspecifika hypoteser/sanningar som aldrig prövas och som kan visa sig vara totalt fel. Lika fel som att jorden är platt. Om du vore mer insatt i vetenskapshistorien så skulle du troligen inte tala om fakta på det naiva sätt du gör nu.

  Medicinen går inte bara framåt och fakta är inte alltid tidbeständiga sanningar. Man har gjort många fel baserat på just felaktiga hypoteser under historiens gång. Se bara på neurosedynkatastrofen på 1960-talet eller antalet barn som dött av plötslig spädbarnsdöd baserat på den felaktiga hypotesen att de skulle sova på mage. När det gäller kosten så var rådet att sätta in gluten tidigare i kosten hos spädbarn orsaken till en plötslig uppgång i antalet fall av glutenintolerans och diabetes typ 1 på 1980-talet.

  DIn naiva syn på vetenskap eller ditt ickeödmjuka sätt att möta andra människors erfarenheter imponerar inte på mig, men du är ju ung och många unga tror att man vet allt. Med åldern blir man inte bara lite tyngre utan även lite mindre tvärsäker på saker och ting vilket brukar gynna såväl ens forskning som förmågan till empati.

  Fakta är tillfälliga hypoteser färgade av den tid där de utvecklats och fått acceptans. Baserat på historien vet vi att det vi tror i dag inte är morgondagens kunskap. Vetenskapen strävar efter sanning, men prövar alltid sina sanningar. Det är en paradox man tvingas leva med som forskare. En kritisk hållning även till de egna hypoteserna måste därför vara grundhållningen till all vetenskaplig forskning. För att kunna vara en god forskare måste man vara ödmjuk.

  Jag ser att du är sjukgymnast. Har tyvärr haft mycket erfarenhet av den disciplinen de senaste 20 åren och vad jag förstår är mycket lite av det som föreslås behandlingsmässigt faktiskt vetenskapligt belagt. Metoderna för rehabilitering ändras regelbundet trots att människans fysionomi är densamma. Samma skada (menisk) leder till helt andra träningsråd idag jämfört med för 20 år sedan enligt mina personliga erfarnheter. Hur förklarar du det?

  Hur jag personligen har gått upp är kanske inte så svårt att förstå, 1 % per år etc. I mitt fall är det alltså svårighetern att gå ned dessa kilon som fått mig att ifrågasätta kcl in ut-som förklaringsmodell. Vad jag äter har faktiskt haft liten betydelse för min vikt. När jag var som smalast åt jag betydlig mer än i dag.

  Columbus upptäcker var väl i hög grad att betrakta som anekdotiska eller Pasteur etc tills någon annan trodde på deras upptäckter tillräckligt mycket för att pröva dem? Vetenskapshistorien är full av anekdoter/upptäcker/personliga ifrågasättanden av tidens förklaringsmodeller som givit upphov till nya teorier som sedan överges etc.

  Visst min viktuppgång är inte c

 2. Vildhonung -> Teorier som de du skriver om har funnit i flera årtionden och det finns massor utav studier som testar dem där keys semistarvationstudie är den som är den mest extrema (trots alltså "hela" 1800 kcal/dag). Folk går helt enkelt ner i vikt när man sätter dem på diet och övervakar dem, det finns inga undantag trots flera decenniers forskning.

  Det är vid det här tillfället man brukar man överge teorin inte sant? För man kan inte fortsätta skjuta in pengar för att undersöka samma sak hela tiden.

  Mats ->

  Visst, ett kaloriunderskott ger intitial viktnedgång, det visar studierna. Men med ett långvarigt kaloriunderskott planar viktnedgången ut (om vi inte snackar extremsvält, var den gränsen går vet jag inte).

  Jag rekommenderar dig att läsa följande artikel, Why do obese patients not lose more weight when treated with low-calorie diets- A mechanistic perspective

  Avplaningen du talar om sker men viktnedgång stannar inte upp (om man övervakar). Man har gjort mätningar av folks energiförbrukning med hjälp utav DLW och deras energiförbrukning är alltid större vad de uppger att de äter*. Så vi står återigen vid vägskälet om vi ska tro på personernas berättelser och dra slutsatsen att de skapar energi från luft eller dra slutsatsen att personerna har fel uppfattning av sitt energiintag.

  *referenser finns i artikeln jag länkade till

  Har du? Din uträkning visar ju hur absurd teorin om Ein-Eut är. Ingen kan ha sådan koll, ändå lyckas så många hålla sin vikt år ut och år in. Människan är alldeles för komplex för att betraktas som en förbränningsugn

  Givetvis har jag ingen sådan koll och ingen annan har det heller. Men Vildhonung påstod ju att hon hade koll på det eftersom hon dragit slutsatsen att hennes viktuppgång kom till trots att hon inte ändrat något. Det jag gjorde var att påpeka att hon omöjligt kan veta detta.

 3. Vildhonung -> Herregud vilka långa inlägg om ingenting. Varför lägger du inte ner ad hominem bitarna nu och börjar svara på frågor och lägger in med lite faktiskt information istället för din egna syn på vetenskap.

  Att du ifrågasätter en hel vetenskap grundat på dina egna erfarenheter och andekdoter säger en hel del om hur du ser på vetenskap trots din utbildning.

  Angående sjukgymnasternas arbete så finns det mycket pseudovetenskap där som har krypit in tack vara tillägget "praktisk erfarenhet" och det är jag väl medveten om. För 20-30 år sen fanns det i stort sett ingen forskning och metoderna var därefter. Nu finns det mer och man har (ialla fall de flesta har) därför övergett de tidigare metoderna, det är precis så vetenskap ska fungera.

 4. Vildhonung
  Det är inte min syn på vetenskap. Det är vetenskapsteorins som du tydligen är helt okunnig om. Läs på lite mer innan du uttalar mig. Det finns faktiskt annat av värde att läsa än de ofta ganska gamla artiklar och wikipediacitat du klipper in här. Du är inne i boxen, jag diskuterar från ett metaperspektiv med mina egna erfarenheter som utgångspunkt. Dock har jag aldrig hävdat att de kan betraktas som bevis. Det jag skriver och som du inte bemöter är att medicinen ofta hävdat att man haft fakta och bevis när man förslagit olika behandlingar, vilket kort senare visat sig vara helt fel. Det är ganska intressant tycker jag när man som du pratar om vetenskapliga studier som "fakta". Det enda du kan vara säker på är att mycket av det vi idag håller som fakta kommer att vara helt fel i morgon.

  Varför håller du till på den här sidan om du fullständigt "dissar" de hypoteser, studier och personliga erfarenheter som ligger till grund för LHCF? Något i våra anekdotiska diskussioner triggar dig. Om jag och vi andra skulle ha rätt i något avseende så rämnar din värld.

 5. Vildhonung
  Jacob och B-A: Varför inte vara lite mer nyfikna istället och göra egna longitudinella multifaktorstudier på de som berättat sina anekdotiska historier?
 6. Ännu en gång ett långt inlägg utan ett enda svar på en fråga. Varför inga svar?

  Min referens till wikipedia var angående argumentationsfel inget annat. Angående gamla artiklar så var min senaste referens från 2007, tror du att människor fungerar annorlunda idag än 2007?

  Du har också missat den fundamentala punken att resultat från studier inte ändras över tid, det är tolkning av studierna som ändras. Förstår du skillnaden?

  Om man utför studier på samma sätt så blir resultaten de samma (bortsett från slumpens inverkan). Då man har gjort väldigt många studier på viktnedgång och alla visar att man går ner i vikt när man håller koll på kalorierna så undrar jag hur du kan tro att detta helt plötsligt skulle förändras? Tror du att efter 2010 så kommer man på en sak som man inte vet och helt plötsligt så händer det något annat när man ger en viss mängd kalorier till en person?

  Okej Vildhonung, det va fem frågor varav du kan ge ja/nej svar på tre. Vad säger du om att försöka svara på dem denna gången?

 7. Vildhonung
  Komplexa frågor om mätning och validitet kan inte besvaras med ja och nej:

  Jag har inte missat att tolkning ändras eller att data kan upprepas, ganska trivialt (b eller c-nivå i vet met). Det jag säger är ju tvärtom att själva grundhypoteserna ändras med tiden. Grundhypoteserna (i vårt fall användningen av termodynamiken som metafor för att beskriva hur kroppens energiomsättning fungerar) visar sig med tiden ofta vara helt fel även om en viss studie har hög reliabilitet vid upprepade mätningar så blir validiteten av en studie 0 om grundhypotesen visar sig vara felaktig. Det var säkerligen hög reliabilitet i de studier som låg till grund för ändringen av kostråden till spädbarn, men utifrån en ökad frekvens av glutenintolerans och diabetes förstod man att grundhypotesen varit fel. Detta hände på 1980-90-talet. De som först var anekdotiska berättelser från läkare om att allt fler barn visade sig få glutenintolerans kunde sedan korreleras på gruppnivå till förändringen av kostråden decenniet tidigare

  Helicobacter pylori är en bakterie som orsakar magsår. Det sambandet upptäcktes av australiensiska läkare som först inte blev trodda, eftersom alla studier på magsår hade utifrån tidigare hypoteser som visat att det andra orsaker som stress mm. Infektion var aldrig en faktor och kirurgi den självklara behandlingen, Där har du ytterligare ett exempel på att det kan vara den grundläggande hypotesen som är fel och då spelar det ingen roll hur många exakta mätningar man gjort utifrån just den hypotesen.

  Sammanfattningsvis: Jacob vi diskuterar utitfrån helt olika utgångspunkter.Du är en nyutbildad 26-årig kille som vill sprida de vetenskapliga rön just du tror på till världen och dina kunder/klienter för att de ska må bättre. Heder åt detta syfte, men: Jag är en 40+forskare som inte har samma syn på forskning=fakta som du ger uttryck för här Dessutom har jag följt kost- och tråningsråden men uppnår inte de effekter på vikten som du påstår ska komma.

  Det jag har svårt för är ditt sätt att argumentera. Du sätter dig överhuvudtaget inte in i mina argument baserat på veteskapsteori (som du inte är inläst på) eller i mina och många andras personliga erfarenheter som är visar att vad och hur mycket vi äter inte kan korreleras till min vikt över tid. Istället för att tänka att det kanske ligger något i dessa iakttagelser eftersom grundhypotesen i den forskning du bygger din världbild på kanske inte stämmer (vi vet inte ännu) ifrågasätter du mig som person samt alla andra med liknande erfarenheter. Är det så värst forskarmässigt? Borde du inte vara mer nyfiken på alla de anekdoter som nu berättas?

  Jag säger återigen att historien visar att man sällan har anledning att vara så tvärsäker som du gör sken av att vara. Forskare är sällan så eniga som du tror, utan det finns konkurrerande hypoteser under samma tid.

  Det du gör med dina argument är att säga att vi alla har fel och du har rätt. Du hänvisar till olika experimentella upplägg som har föga med verkliga förhållanden att göra. Utanför labbet så finns det en massa variabler som inte är med i de undersökningar du refererar till och bygger hela din världsbild på. Den enda variabeln du tar upp och som du menar förklarar varför vi inte går ner i vikt trots kalorireduktion är att vi felbedömer vårt energiintag. Jag tänker mer öppet: Det kanske finns andra okända variabler som inte heller finns med i den ekvation som kcl in och utteorin förenklat bygger på? Kanske finns det tex störningar i det endokrinologiska systemet som påverkar förbränningen och som vi idag inte har biomedicinska markörer som vi mäta tex. Eller kan förbränningen korreleras till vilken typ av bakterieflora vi har i tarmsystemet? Här finns mycket ny spännande forskning som dock ligger i sin linda.

 8. Fattas ju bara att du skulle blanda in kvantfysik med :) Men du ska ha en stor eloge för att du lyckats skriva så mycket utan att svara på någon fråga överhuvudtaget.

  Dessa störningar i det endokrinska systemet, bakteriflora mm som du nämner. Uppstår bara de när man låter personer leva fritt och så fort de går igenom dörrarna på en sjukvårdsavdelning där man ger dem maten så försvinner det? Du missar ju det uppenbara att folk går ner i vikt när man ger dem för lite mat så länge man verkligen kontrollerar det.

  Du har inte gett ett enda bra argument för din position utan det enda du har gjort är att hylla din egen överlägsenhet i utbildning om vetenskaplig metodik och försökt nedvärdera både mig och min utbildning. Patetiskt...

  Hört talas om argumentationsfel av typen genetisk argumentation?

 9. Andreas Larsson
  Tack Jacob Gudiol, Vildhonung, Jessica mfl för en spännande diskussion! :-)

  Dock hänger jag inte med riktigt längre i vad Jacob menar, så tillåt mig flika in med ett par frågor....

  Menar du att kroppen tillgodogör sig energin i födan lika mycket hela tiden fullt ut? Finner du en möjlighet att en kropp i svält bådepå något sätt tillgodogör sig föda mer "energieffektivt" samt/eller bättre hushåller med energin kroppen tar upp?

  Enligt "LCHF-teorierna" (vad jag förstår) så beror fenomenet "jojo-bantning" på att kroppen vid en svältdiet ställer in sig på att göra av med mindre energi, varpå man vid normalkost igen går upp mer än man vägde innan dieten. Hur ställer du dig till det?

  tack!

 10. JG läsvärt http://traningslara.se/blogg/hur-man-studerar-nagot-vetenskapligt/

  ” Studier kan visa fel resultat beroende på slumpen (mer läsning här) och så länge som det inte finns någon teori som stämmer bättre överrens med ALLA den data som redan finns så är det bästa alternativet att köra vidare på den man har då den trots sina brister ”

  Felet är att vi tror på teorier som har brister och påstår att det är en vetenskaplig sanning.
  Gravitakon, elära, kemi, med mera HAR INGA BRISTER DÄRFÖR ÄR DOM SANNA, sån vetenskap tror jag på.

  ”Sen förstår jag inte vad ditt mål med denna diskussion är heller?”
  Vi ska inte tro på obevisade påståenden, mycket av det som sägs i dag kommer att visa sig vara felaktig i morron.

  Att kritiskt granska påståenden är sunt doc gör det också.
  ” Mest bara påpekat att Doc försökte bortförklara ett resultat som har visats många gånger och att hans försök att blanda in konspirationsteorier i det hela var löjligt.”

  JG jag argumenterar inte imot det du säger om viktnedgång, bara det att vi inte vet alt än och då får vi inte dra så långtgående slutsatser. Läs vetenskapshistoria varför skulle vi i dag slutat att göra feltolkningar av fakta eller tro på fakta som senare visar sig vara felaktigt.

  Vildhonung har sett vad som döljer sig bakom den fina fasaden vetenskapen har, den som blint tror på alt vad vetenskapen säger SKA LÄSA VETENSKAPSHISTORIA.
  JG jag tror att det är bra att du ifrågasätter vissa saker på bloggarna annars riskerar vissa påståenden att bli sanningar här. Vetenskapen behöver även personer som tänker kritiskt ex, Annika D, Doc med flera.

 11. Vildhonung
  Jag besvararde din fråga om mätning men du verkar inte riktigt förstå svaret.

  Mätningar är inte rätt eller fel som du hävdar. Världen och vetenskapen är inte svart eller vit på det sättet du hävdar.

  Man mäter det man finner relevant i en viss tid. Man kan mäta noga och bra, men mätningarna kan ändå visa sig vara helt fel, eftersom det var något annat som spelade roll (dolda variabler), Det var bakterier som orsakade magsår trots massor av andra mätningar som visade korrelation till stress. Så kan det alltså visa sig vara i det här fallet också, Därför tycker jag att det är onödigt att vara så tvärsäker som du är i dina argument. Att vara ödmjuk och nyfiken på det man ännu inte förstår är första steget i varje forskningsprocess.

  För flertaket nmed normnal metabolism eller för de som överäter går man säkert ned på ett sjukhus såsom du beskrivs i experimenten. Men, precis som de flesta barn inte slutar andas av att sova på mage så kanske detsamma gäller för hur människor förbränner energi. Det finns variabler som vi ännu inte känner till här precis som det finns variabler som är okända när det gäller andra anatomiska och sjukdomar förhållanden och system. Vi vet inte allt ännu och då är det väl bättre att vara nyfiken på alla anektorer eller också hålla sig på de sidorna där alla tycker som du!

 12. Vildhonung
  Eftersom du hänvisar till wikipedia så måste ju bara jag göra det också! Läs detta om Semmelweis och om hur en grundläggande hypotes som hållits för sann motbevisas av ett en enstaka händelse som sedan testats systematiskt! Utan anekdoter och fritt tänkande forskare skull vetenskapen inte gå framåt! http://sv.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweiss
 13. JG
  krokodilerna som dog av svält trots sina fettreserver, skulle ha dött även på ett sjukhus dom har något fel i sin ämnesomsättning.
  Jag har inga belägg för att vi är påverkade, men om vi fick i oss någon kemikalie (parasit eller var det nu var) så kanske vi drabbas på samma sätt som krokodilerna. Pub med kan inte användas för att få information om något okänt.
 14. B-A
  Vildhonung: När vi ändå är inne på ad hominem argument. Du säger dig vara en 40-årig forskare och därför väger dina argument tyngre än Jacobs? Jag har många års studier i biokemi, fysiologi, näringsfyiologi, folkhälsonutrition, livsmedelskemi, mikrobiologi m.m bakom mig.... Vad har du för kunskaper om kroppen och hur vår kost påverkar denna egentligen?

  Du förkastar kalori in-ut men jag har ännu inte sett att du ens försökt lägga fram några som helst motbevis.

 15. Mats Lindberg
  JG,
  du skriver att du saknar svar på dina frågor. Kan du formulera dem tydligare?
  En hänvisning till en studie som lanserar en hypotes genom att utesluta två andra ger jag inte så mycket för. Det är ju det Vildhonung försöker förklara.

  Har du sett den här sidan:
  http://www.livlinan.eu/html/kalorihypotesen.html

  Den bevisar heller ingenting, men väcker en del tankar. Allting KAN inte bevisas, vi får ödmjukt acceptera att det finns olika teorier. Jag har med åren lärt mig acceptera att det kan finnas en sanning även i påståenden som kan verka befängda.

  Livet är inte ett kontrollerat labbförsök. Om människor inte kan hålla vikten utan att kontrolleras dygnet runt, är det då inte någonting som är fel på upplägget? Kanske måste vi skapa nya människor som lyder?
  Många (inklusive anekdotiska lilla jag) har funnit att LCHF-kosten ger en betydligt bättre mättnadskänsla, vilket gör det lättare att hålla nere kaloriintaget.
  Vi blir ibland lite ivriga att berätta för andra om detta alternativ, och vi drar säkert för stora slutsatser då och då. Men herregud, det här är ju en LCHF-sajt, inte någon statlig myndiget (vad var det den hette nu igen?) ;-)

 16. B-A
  för krokodilerna så funkade inte ” kalori in-ut” dom kunde tydligen lagra in men inte ta ut fett.
  men det bevisar givetvis inte att JG har fel
  http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/amnessida.asp?programID=406&...

  "Många (inklusive anekdotiska lilla jag) har funnit att LCHF-kosten ger en betydligt bättre mättnadskänsla, vilket gör det lättare att hålla nere kaloriintaget.
  " var fins bevisen mot denna iaktagelse?

 17. Menar du att kroppen tillgodogör sig energin i födan lika mycket hela tiden fullt ut? Finner du en möjlighet att en kropp i svält bådepå något sätt tillgodogör sig föda mer "energieffektivt" samt/eller bättre hushåller med energin kroppen tar upp?

  Allt detta finns med i referensen jag gav ovan. Om du inte har tillgång så har du det viktigaste i citatet här under.

  For example, stool samples from sedentary and exercising obese subjects show comparable energy absorption at baseline (94.7% and 94.6% absorption) and during consumption of a 900 kcal/d LCD (95.8% and 93.7% absorption) for 5 wk (29). A study of normal-weight men ingesting 806 kcal/d less than their maintenance energy requirement for 21 d reached a similar conclusion (95.6% energy absorption at baseline compared with 95.5% during underfeeding) (30). Thus, enhanced dietary energy absorption, at least during the early period of weight loss, does appear to contribute measurably to the smaller-than-expected weight loss with LCDs. Furthermore, it is worth noting that, even if energy absorption increased maximally (from ~95% to 100%), the net increase in systemic EI would be only ~100 kcal/d.

  En liten skillnad med andra ord men det handlar om få kalorier och inget som stoppar en viktnedgång.

  Enligt "LCHF-teorierna" (vad jag förstår) så beror fenomenet "jojo-bantning" på att kroppen vid en svältdiet ställer in sig på att göra av med mindre energi, varpå man vid normalkost igen går upp mer än man vägde innan dieten. Hur ställer du dig till det?

  Fenomenet jojo-bantning är väldigt komplext. Kroppen arbetar emot viktförändringar ordentligt och när man gått ner i vikt så är de flera olika hormonsvar mm som arbetar emot. Här har du två artiklar som tar upp det, varning för tung läsning.
  http://mcdb.colorado.edu/courses/4410/papers/fried_rev04.pdf
  http://www.pekkle.ca/cme/Nonsurgical%20Management%20of%20Obesity%20in...

  Angående att kroppen ställer in sig på att förbruka mindre energi så är det en en liten effekt som bidrar. Det finns däremot ingenting som just nu talar för att LCHF skulle vara annorlunda ur det perspektivet. Det finns en studie där man mätt energiförbrukningen efter 4 månader i en lågkolhydratsgrupp och en med klassisk diet och man såg ingen skillnad.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15598683

 18. Felet är att vi tror på teorier som har brister och påstår att det är en vetenskaplig sanning.

  Det är ett stort problem, särskilt när tidningar ska försöka tolka resultaten från studier.

  Det är dock inget som har skett i denna diskussion. Även om ni inte gärna vill tro på att ätande av mindre kalorier leder till viktnedgång så visar alla studier någonsin gjorde på området att det är just så och det enda ni har som motargument är anekdoter trots att det är visat hur tydligt som helst att folk är usla på att uppskatta sitt kaloriintag även när de skriver matdagbok och liknande. Visst, det är inte ristat i sten lika säkert som gravitation, men det finns ju knappast någon orsak att ifrågasätta det.

  Pub med kan inte användas för att få information om något okänt.

  Detta är givetvis sant och det kan mycket väl finnas några få personer som lider av någon åkomma som du tror. Men det är inget spritt och inget som kan förklara övervikten i världen och varför det är så svårt att gå ner i vikt för många. Hade det varit många med den hypotetiska sjukdomen så skulle det garanterat dykt upp någon i studier.

 19. B-A
  Patrik: Jaså? Om krokodilerna helt plötsligt inte kan hydrolysera och använda det fett de har lagrat så minskar ju kalori ut drastiskt, fettet kan inte längre förbrännas.

  Angående mättnad och fett så tror jag aldrig jag läst någon som ifrågasatt det. Jag är inte helt övertygad om att fett mättar bättre än kolhydrater, men jag har aldrig påstått att det inte är så.

 20. Man mäter det man finner relevant i en viss tid. Man kan mäta noga och bra, men mätningarna kan ändå visa sig vara helt fel, eftersom det var något annat som spelade roll (dolda variabler)

  Okej Vildhonung. Man mäter vikten i studierna och det är vikt som är den variabeln som vi diskuterar och som är intressant vid viktnedgång. Vad skulle den dolda variabeln vara här?

  Ditt exempel är dessutom inte applicerbart, det man såg vid magsår och stress va en korrelation, inte ett linjärt samband. Vid viktnedgång så ser man ett linjärt samband mellan kalori in och kalori ut om man verkligen mäter intaget av kalorier och utgifter genom DLW och kalorier i avföring.

 21. Undrande
  Mats Lindberg:
  "Men herregud, det här är ju en LCHF-sajt, inte någon statlig myndiget (vad var det den hette nu igen?)"

  Borde inte sajtens samtliga rubriker rimligen döpas om?
  Från "Allt om mat och hälsa" till "Allt om LCHF-mat och hälsa"
  samt
  Från "Sveriges största Hälsoblogg" till "Sveriges största LCHF-Hälsoblogg"
  plus sajtens titel från "Kostdoktorn.se" till "Kostdoktorn.se LCHF-bloggportalen"

  Direkt vilseledande som det framställs idag innan man tittar närmare på innehållet. Hur seriöst är det när nästan alla diskussioner gäller svenska livsmedelsverket vs LCHF och dess suveränitet - ve den som ifrågasätter.
  Ungefär som forumen Amiga vs Atari och Mac vs PC på 80-talet. Pågår än idag till viss mån..

  Och det verkar vara ekonomin som driver förespråkarna: Annika & Colting mfl, allt för personlig PR så de tjänar pengar på kokböcker och föreläsningar.

 22. Har du sett den här sidan:
  http://www.livlinan.eu/html/kalorihypotesen.html

  Jag har sett och läst hela den artikeln och den artikeln är skriven för att förvilla och sälja in ett koncept. Jag har skrivit mer om det i följande inlägg

  Finns det en metabol fördel? del I kolhydrater vs fett
  Finns det en metabol fördel? -del II
  Finns det en metabol fördel? -del III
  Svar på en läsarkommentar ang en metabol fördel

  Om människor inte kan hålla vikten utan att kontrolleras dygnet runt, är det då inte någonting som är fel på upplägget? Kanske måste vi skapa nya människor som lyder?

  Nu är du inne på en helt annan fråga. Vilka upplägg som passar är unikt från person till person vilket visas av att personer lyckas med en mängd olika upplägg typ GI, viktväktarna, LCHF, atkins, SLV-upplägg, ornish, zone mm. Samtidigt så ser man i randomiserade studier att det inte finns något upplägg som fungerar för alla och att inget upplägg är så överlägset något annat på befolkningsnivå att det är vettigt att förespråka det före något annat.

 23. Jacob, Därför är det perfekt nu när alla vet om att naturligt mättat fett inte är farligt för hälsan (Vet alla det?), då kan alla prova sig fram till vilken metod som fungerar bäst för dem, och ingen behöver komma med pekpinnar omn hur andra ska göra för sin viktkontroll.
  Sen är det en annan sak vilken kost som är bäst för hälsan. Där behövs det mera forskning. Den enda jämförande långtidsstudien, Karlshamnsstudien, visar att lågkolhydratkost är bättre än lågfett, så det är nuvarande kunskap.
 24. Mats Lindberg
  Undrande,
  vad jag inte förstår är den ilskna ton och de utfall om ohederlighet, vilseledande, brist på vetenskap mm som bland andra du nu gör. Vilka bevis har du för det du påstår om LCHF-förespråkarna?
  En seriös diskussion borde kunna ske utan dessa ständiga påhopp på varandra.
 25. Vildhonung
  B-A och Jacob. Ni har hög profil här och redovisar en mängd studier som om det vore sanningen med stort S. Alla som rapporterar andra iakttagelser ljuger för sig själva enligt ert sätt att se och argumentera. Allt är redan bevisat, bara vi äter lite mindre så går vi ned i vikt.

  Själv har jag en annan uppfattning om vetenskap än den ni företräder i just den här diskussionen. Att ha det är inte samma sak som att vara emot er som personer. Ni får hävda precis vad ni vill. I det här forumet är det väl läsaren som avgör trovärdigheten i argumenten.

  Hypoteser och teorier kan vara fel och är ofta fel. Annars skulle vi ha samma uppfattningar nu som för 100 år sedan och det har vi ju inte, där är vi nog ense. Om man tror på detta betyder det också att det vi idag tycker oss veta säkert kan vara helt motbevisat i morgon. På det hela taget har vi många kunskapsluckor och kan inte beskriva vad hälsa är eller varför vissa individer förfaller vara friska trots att det på gruppnivå visat sig att livsstilen hos dessa individer borde leda till sjukdom. Det fattas variabler i ekvationen vilket gör detta med kausala samband så svårt. Det finns blinda fläckar i vår kunskap. I brist på kunskap fyller vi på med antaganden som sällan prövas empiriskt. Tex vet vi ännu inte varför vissa får magsår av bakterien som ca 50% har medan andra inte insjuknar i magsår. Vi vet inte heller varför vissa spädbarn slutar andas när de sover på mage. På motsvarande sätt menar jag att vi kanske inte kan säga varför vissa människor har svårt för att gå ned i vikt trots kalorirestriktioner.

  Anekdoter (anomalier) som får forskare att gå utanför den gällande hypotesens/teorins ram är det som driver den vetenskapliga processen. Briljanta forskare lyckas just med att vända och vrida på etablerade sanningar vilket ofta kan ske i vad man kan kalla spekulativa processer. Det är en kreativ handling där fantasin kan vara avgörande för hur långt man kommer i sin hypotesgenererng. Det krävs också mod att skapa nya förklaringsmodeller eftersom risken att bli kritiserad av dem som investerat prestige i den tidigare förklaringsmodellen är överhängande. Det är i historiens ljus vi kan följa dessa maktkamper. Vi har inget facit idag. Att vara forskare innebär att man måste lära sig att tåla kritik och att det man trott på kan visa sig var fel. Helt fel. Framtiden får utvisa om hypotesen om energi in och ut stämmer på alla människor. Just nu finns det en massa intressanta motsägelser i teorin och det är därför vi alla hänger på detta forum tror jag.

 26. JG
  ” Hade det varit många med den hypotetiska sjukdomen så skulle det garanterat dykt upp någon i studier.” Sant men om effekten är liten så kan man missa den.

  ” den hypotetiska sjukdomen” finns hos krokodiler rekommenderar att läsa länken

  ”Kroppen arbetar emot viktförändringar ordentligt och när man gått ner i vikt så är de flera olika hormonsvar mm som arbetar emot.”
  Ja så enkelt som en kalori extra eller mindre per dag som vissa dietister säger är det nog inte.

  Detta tror jag på
  "Många (inklusive anekdotiska lilla jag) har funnit att LCHF-kosten ger en betydligt bättre mättnadskänsla, vilket gör det lättare att hålla nere kaloriintaget."

  Kalori är en kalori det är en vetenskaplig sanning, men hur den omsätts i kroppen är komplicerat det påverkas sen av våra hormoner med mera (hunger) jag har ingen bestämd åsikt där.

  B-A kan du förklara mer jag förstår inte riktigt vad du menar
  ” Patrik: Jaså? Om krokodilerna helt plötsligt inte kan hydrolysera och använda det fett de har lagrat så minskar ju kalori ut drastiskt, fettet kan inte längre förbrännas.”

  Krokodilerna kunde lagra in fett men inte ta ut fettet så dom svälte ihjäl.

  http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/amnessida.asp?programID=406&...

 27. B-A
  "På motsvarande sätt menar jag att vi kanske inte kan säga varför vissa människor har svårt för att gå ned i vikt trots kalorirestriktioner."

  Återigen, man har aldrig kunnat dokumentera ett enda fall där någon inte gått ned i vikt på kaloriunderskott.

  "Alla som rapporterar andra iakttagelser ljuger för sig själva enligt ert sätt att se och argumentera. Allt är redan bevisat, bara vi äter lite mindre så går vi ned i vikt. "

  De personliga anekdoter du och många andra kommer med är inget som motsäger kalori in-ut. Det är ett väldokumenterat faktum att många överviktiga (omedvetet) underskattar sitt kalorintag. Detta är något som observerats om och om igen.

  http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/89/6/1744
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7594141

  Samtidigt har man inte EN ENDA gång kunnat visa någon som har varit viktstabil på ett kaloriunderskott.

  "Just nu finns det en massa intressanta motsägelser i teorin och det är därför vi alla hänger på detta forum tror jag."

  Vilka motsägelser? Du har pratat mycket om fleck, kuhn, magsår och spädbarnsdöd men förvånande lite om den fråga vi diskuterar.

  Patrik:
  Det var det jag menade. Ser nu att jag uttryckte mig väldigt konstigt!

 28. Vildhonung
  Men jag är ju inte överviktig och har aldrig varit....

  Det är modellfiguren jag saknar. Den hade jag när jag åt som en häst och motionerade måttligt. Idag äter jag som en fågel och ränner i skogen 2 timmar om dagen men väger 10 kg mer. Och jag kan inte äta onyttigt eftersom det är gluten i allt sådant.

 29. B-A
  Du förstod inte vad jag sa
  Min urspungliga fråga var
  ”B-A för krokodilerna så funkade inte ” kalori in-ut” dom kunde tydligen lagra in men inte ta ut fett. men det bevisar givetvis inte att JG har fel ”

  Blanda inte in mig i andras åsikter
  DET GÄLLDE KROKODILERNAS SJUKDOM
  Det vill jag att du kommenterar du har ju en del kunskap.
  Blanda inte in mäniskor för då blir det svårt att få en saklig diskussion.(märkte jag)

 30. Erik W
  JD: Från studien du refererade till.
  "The differential weight loss is not explained by differences in REE, TEF, or physical activity and likely reflects underreporting of food consumption by the low-fat dieters."

  Jag tycker det är spännande att så fort man inte får resultat som överensstämmer med verkligeheten så är det fel på rapporteringen.

  Hur förklarar du att lågfettgruppen inte klarar av att rapportera sina resultat medans det i lchfgruppen är perfekt resultatrapportering?

  Det här återkommer i var och varannan viktstudie där "forskarna" försöker förklara bort sina resultat eftersom resultaten inte blev de önskade.

  Slutsatsen man kan dra är att felrapporteringen kommer enbart från obesa människor och inte normalviktiga(över alla studier). Nu kommer nya rön som säger att äter man enligt LCHF och är fet så klarar man av att rapportera matintaget också. Numera är det enbart obesa högkolhydratare som har dessa problem.

  Alternativt är det någon annan effekt som kroppen har som förklarar dessa diskrepanser men tydligen har det inte slagit någon "forskare" detta de senaste 100 åren att det kan vara så.

 31. B-A
  Det gäller inte enbart överviktiga, läs gärna studierna jag hänvisade till...

  Som Jacob redan sagt är det knappast möjligt att uppskatta sin egen energibalans bara genom att räkna kalorier. Det är därför man ofta använder sig av DLW eller andra metoder för att kunna mäta energiförbrukningen mer exakt.

  Det här måste vara fjärde gången jag frågar nu. Vilka motsägelser, luckor, anomalier är det som motbevisar eller strider mot kalori in-ut?

 32. B-A
  Patrik: Jag kunde tyvärr inte lyssna på länken så jag vet inte riktigt vad den handlar om, är det möjligt att sammanfatta? (om det inte blir för mycket)
  Sen vet jag faktiskt inte något om krokodiler =)
 33. Erik W
  JD:
  "Ditt exempel är dessutom inte applicerbart, det man såg vid magsår och stress va en korrelation, inte ett linjärt samband. "

  Definitionen av korrelation är att det är ett linjärt samband.

 34. Anna Delin
  Här är länken till en av studierna Jacob skriver om (den mest intressanta, som pågår i 4 månader, Jacobs referens nummer 11):

  J Clin Endocrinol Metab. 2005 Mar;90(3):1475-82

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15598683

  Jag klistrar in den bara för att resonemanget ska bli enklare att följa.

  Notera:
  Fett-ätarna fick äta ad libitum.
  Kolhydrat-ätarna följde en kaloribegränsad diet.
  Fett-ätarna gick ner mer, och reducerade även sitt kroppsfett mer.

  Jag har faktiskt inget problem alls med att få ihop resultaten av denna studie med Gary Taubes resonemang som ju går ut på att om man äter mycket kolhydrater så får kroppen svårare att få ut fettmolekylerna från fettcellerna och därmed svårare att använda dem som bränsle. Brist på bränslemolekyler i blodet ger hunger. Bra tillgång på bränslemolekyler i blodet ger däremot inte hunger, och det är precis den situation man skapar genom att ligga lågt med kolhydraterna, iallafall enligt Taubes. Det är detta som menas med att kalorierna i kolhydrater och fett inte är ekvivalenta. Vi äter alla ad libitum i långa loppet, om vi har möjlighet till det.

  Att sen någon stackars förvirrad sate vill dra in termodynamikens andra lag i det hela och dessutom välja att missförstå den (http://www.livlinan.eu/html/kalorihypotesen.html) är förstås trist.

 35. Erik W
  BA: "Det gäller inte enbart överviktiga, läs gärna studierna jag hänvisade till..."

  Frågan är ju varför det bara gäller den ena gruppen i en jämförande studie men inte den andra. Av 200 personer så där 100 är LCHF skriver alla rätt men i lågfettgruppen så skriver alla fel.

  Ligger det inte närmare tillhands att det finns en orsak till skillnaden i ena gruppen men inte i den andra?

  Den ena studien gällde 12-15åringar där det förmodligen sker mer fel än i en vuxen grupp.

  Visst kan det vara så att människor skriver lite fel men då gäller det alla och inte i enskilda grupper och "forskarna" lyckas alltid förklara alla avvikelser från sin hypotes med den nödlösningen.

 36. Vildhonung
  Tja mina egna systematiska noteringar av vad jag äter per dag och motionsdagboken är det jag har att gå efter. Som forskare är jag van vid att vara systematisk. Resultaten av mina egna energiberäkningar stämmer helt enkelt inte med teorin.

  Om jag inte går upp och äter i sömnen så borde jag gå ned i vikt på denna diet enl kalorier in och ut. men det gör jag alltså inte, däremot på LCHF. Förra veckan var jag på en resa så jag kunde tyvärr inte äta enligt LCHF och dessutom glutenfritt, så därför har jag ätit som jag gjorde innan. Räkna gärna på detta exempel:

  Frukost: 3 dl yoghurt (3 %) 1 dl blåbär. Kaffe med mjölk (alt en smothie på bär och sojamjölk + sojaprotein).
  Lunch: 2 hårdkokta ägg. 2 avocado, 2 små smörgåsar på grovt glutenfritt bröd (det jäser inte upp så bitarna blir väldigt små) med 2 ostskivor och skrapat med lager med bregott.
  Mellanmål: En nektarin
  Middag: 1 dl köttfärssås. 2 dl sallad med 1 tsk vinägrett. 2 st. smörgåsar enligt ovan.
  Måltidsdryck: vatten. En kopp grönt te.

  Så här har jag ätit de senaste åren fast oftast utan brödet, då jag sällan orkar baka. Pasta och ris slutade jag med för ca 1 år sedan. Jag har ersatt detta med grönsaker, ofta spenat eller broccoli. Jag äter inte mer än detta faktiskt vad du och Jacob trots att jag inte varit inspärrad på sjukhus. Utöver denna ganska magra kost har jag vid max 2 ggr i veckan i genomsnitt ätit lite nötter, druckit ett glas vin samt tagit någon form av mörk choklad (ca 50 gram/vecka. De senaste 3 månaderna uteslöt jag helt chokladen med ingen effekt på vikten. Jag kan absolut inte få ihop detta energiintag med en viktuppgång på 2 kg per år. kan du?

  Motion: Idag 1 timmes stavgång i kuperad skogsterräng med hunden . 30 min cykling/crosstrainer i rel. snabbt tempo. Var tredje dag styrketräning just nu med personlig tränare (vidareutbildad sjukgymnast). Därutöver skötsel av stor familj + ett hus med 3 trappor. Så vad beror min viktuppgång på? Sänkt metabolism pga några ledoperationer? Stress på jobbet? Något fel med teorin? Eller vad ska jag tro? Kanske att det är något grundläggande fel med teorin om kcl in och och ut,

 37. Ove
  Haha.....det var länge sedan jag var inne på kostdoktorn.se och tittade lite. Nu har jag läst om krokodiler här också. Riktigt roligt!
 38. B-A
  Länken funkar men din inställning av datorn kan behöva ändras
  http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1854025
  finns på sidan ställ in rätt läsare för radilysningen klicka på gör automatisk inställning
  http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/amnessida.asp?programID=406&...

  10 :30 in
  Pansteatit var det nog som drabbade krokodilerna orsaken kunde vara nanopartiklar men det var inte bevisat. Selen och e-vitamin verkade vara lågt.

 39. Vildhonung
  Mitt exempel är ju bara ett av många liknande på den här sajten och andra. Det är den sammanlagda mängden av det ni kallar anekdotiska data + de studier som redovisats kring Low carbkost viktnedgång och diabetes som fått mig att tvivla på teorin.
 40. Anna Delin
  ”om man äter mycket kolhydrater så får kroppen svårare att få ut fettmolekylerna från fettcellerna och därmed svårare att använda dem som bränsle. Brist på bränslemolekyler i blodet ger hunger.”

  Fettet verka vara svåråtkomligt för en del det stämmer bra med vad folk beskriver anekdoter,
  Om det är så vad beror det då på?
  Insulin alltså att vi inte är konstruerade för så högt kolhydratintag.
  Eller att vi är sjuka ex virus, bakterie eller påverkade av någon kemikalie.
  (se min länk om krokodiler)
  Detta strider sen inte mot några energilagar, kalori in ut vad jag förstår, har jag fel där så rätta mig med sakfakta
  Stort energiöverskott kan nog alltid leda till fetma även utan insulin, det får forskarna ta reda på jag vet inte tillräckligt för att ha en bestämd åsikt där.

  Om fettet är svåråtkomligt så kommer det fram vid stort energiunderskott, JG har nog rätt där, (men för krokodilerna var det omöjligt att använda fettet.)

 41. dez
  Vildhonung,

  Vilka kontrollerade studier på low carb-kost visar att det är något annat än ett energiunderskott, alltså energi in är mindre än energi ut, som orsakar viktnedgång?

  Att inte alla går ned lika mycket i vikt på ett givet energiunderskott är inget direkt kontroversiellt och finns visat i flera studier, t ex är NEAT en påverkande faktor.

  Vid energiöverskott kan NEAT uppgå till så mycket som 700kcal/dag som förbrukas utan att personen själv ens märker det.

  http://endocrinefellows.org/new_media/jensen2004/index.htm

  Kvinnor verkar i vissa fall ha svårare att gå ned i vikt vilket troligtvis beror på en evolutionär anpassning pga att det ibland funnits perioder då tillgången till föda varit knaper och då blir det ju fördelaktigare om det sker metabola anpassningar som gör att en moder fortfarande klarar av att föda upp ungar trots ett lägre energiintag.

  Det motbevisar då alltså det många LCHF:are påstår, nämligen att det alltid fanns ett överflöd av mat.

 42. Hej Annika, kul att du är med

  Jacob, Därför är det perfekt nu när alla vet om att naturligt mättat fett inte är farligt för hälsan (Vet alla det?)

  Förhoppningsvis så inser folk att det inte är i närheten av så farligt som det målats upp att vara :)

  Sen är det en annan sak vilken kost som är bäst för hälsan. Där behövs det mera forskning. Den enda jämförande långtidsstudien, Karlshamnsstudien, visar att lågkolhydratkost är bättre än lågfett, så det är nuvarande kunskap

  Nja, den studien är på diabetiker där deltagarna självmant valde diet. Du gör dessutom det klassiska misstaget inom LCHF-kretsar där du förutsätter att det endast finns två möjliga val när det gäller diet, hög- eller lågkolhydrats. Det finns ju så mycket mer :)

  Resultaten är väldigt bra utan tvekan, men den bästa dieten för hälsan är säkert den som folk klarar av att behålla i längden, LCHF går ju lika dåligt som alla andra dieter där i randomiserade studier. Även i karlshamnsstudien är det flera deltagare som inte lyckats hålla dieten trots mycket positiva resultat både på vikt och hälsa. Kanske hade något annat upplägg fungerat bättre för dem?

 43. Patrik R ->

  ”den hypotetiska sjukdomen” finns hos krokodiler rekommenderar att läsa länken

  Nej det gör den inte. Den hypotetiska sjukdomen är det du tar upp om att det kanske finns något som hindrar oss lite. Hos krokodilerna stoppade det helt. Om det endast stoppar lite så är det inte samma sak :)

 44. JG
  Ska vi enas om att krokodilerna INTE kunde använda sitt inlagrade fett 1………….
  Om vi är påverkade så finns det inga bevis för det (som jag och du vet om) det håller jag med om 2……….

  Men jag utesluter inte att vi kan påverkas av något ex virus har en del påstått att det har ett samband med fetma.(obevisat antar jag) Där får vi nog ha olika uppfattningar 3………

 45. Thomas H
  Hur är det egentligen vad gäller förmåga att kunna följa en kost JD.
  Varför lyckas man inte hålla en diet? Varför jojobantar många?

  Är många Svenskar sockerberoende vilket gör det svårare eller saknar dom enbart disciplin vilket verkar vara något som en Guru som Rössner tror..?

  Vad tycker, tror vet du egentligen - JD:???

 46. B-A
  Patrik: Jag har otroligt nog inget ljud på den datorn jag använder just nu, därför har jag inte kunnat lyssna på länken.

  Sök runt lite på Ad-36 eller adenovirus om du vill läsa om det möjliga sambandet mellan virus och fetma.

 47. dez
  Anna Delin,

  "Brist på bränslemolekyler i blodet ger hunger. Bra tillgång på bränslemolekyler i blodet ger däremot inte hunger, och det är precis den situation man skapar genom att ligga lågt med kolhydraterna,"

  Ja eller så kan det bero på att i studien du hänvisade till så hade lågkolhydratgruppen ett betydligt högre proteinintag. Protein är den makronutrient som har bäst påverkan på mättnad.

  För att kolla i en annan studie där man jämförde två viktminskningsdieter. En med 42E% kolhydrater jämfört med 9E% kolhydrater med proteinet likvärdigt.

  "Weekly ratings of perceived hunger did not differ by diet group during the trial, which suggests, as discussed by others (31, 32), that it is the protein content of the diet and not the severity of dietary carbohydrate restriction that affects perceived hunger. Carbohydrate-restricted diets have been associated with fatigue and reduced vigor in response to exercise significantly more than have high-carbohydrate diets (33, 34). In the current study, weekly fatigue-inertia scores, representing a mood of weariness, inertia, and low energy level, did not differ significantly by diet treatment or time; however, vigor-activity scores, representing a mood of vigorousness, ebullience, and high energy, were significantly higher in NLC dieters than in KLC dieters."

  Ketogenic low-carbohydrate diets have no metabolic advantage over nonketogenic low-carbohydrate diets
  American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 83, No. 5, 1055-1061, May 2006

  En annan med likvärdigt proteinintag.

  "Participants reported more burping and flatulence on the LF diet and more bad breath and food cravings on the VLC diet. There was no significant differences between the two diets for constipation or hunger"

  Randomized Trial Comparing Low-Fat and Low-Carbohydrate Diets Matched for Energy and Protein
  Obesity Research (2004) 12, 130S–140S

  Genom att öka proteinintaget från 15E% till 30E% på en ad libitum ledde till en säkning av enegiintaget och en viktnedgång på 4,9kg under 12 veckor.

  "Conclusions: An increase in dietary protein from 15% to 30% of energy at a constant carbohydrate intake produces a sustained decrease in ad libitum caloric intake that may be mediated by increased central nervous system leptin sensitivity and results in significant weight loss. This anorexic effect of protein may contribute to the weight loss produced by low-carbohydrate diets."

  high-protein diet induces sustained reductions in appetite, ad libitum caloric intake, and body weight despite compensatory changes in diurnal plasma leptin and ghrelin concentrations
  American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 82, No. 1, 41-48, July 2005

  En studie med lågt energiintag visade ingen skillnad på hunger mellan två dieter där skillnaden var att den ena skulle leda till ketos och den andra inte.

  "There was no support for the idea that a minimal-carbohydrate, protein-supplemented fast decreases appetite and elevates mood more in comparison with a similar diet containing enough carbohydrate to minimize ketosis."

  Mood and appetite during minimal-carbohydrate and carbohydrate-supplemented hypocaloric diets
  Am J Clin Nutr 1985;42:371.-379.

  Sen att ad libitum lågkolhydratdieter ofta leder till viktnedgång hos feta insulinresistenta personer beror nog till stor del på att dieten leder till bättre blodsockerreglering och därmed bättre hungerkontroll vilket då gör att energiintaget automatiskt sänks.

  Finns ju även ad libitum låg fettdieter där man ser en spontan sänkning av energiintaget med påföljande viktnedgång.

 48. dez
  Anna Delin,

  Verkar ju inte heller bli någon brist på "bränslemolekyler" i blodet vid skillnader i kolhydratintaget.

  "In conclusion, our data suggest that macronutrient diet composition has no major influence on glucose transport or mobilization of triglycerides in human subcutaneous fat cells of obese women."

  No Difference in Lipolysis or Glucose Transport of Subcutaneous Fat Cells Between Moderate-fat and Low-fat Hypocaloric Diets in Obese Women
  Horm Metab Res. 2005 Dec;37(12):734-40.

 49. Dez
  ” Kvinnor verkar i vissa fall ha svårare att gå ned i vikt vilket troligtvis beror på en evolutionär anpassning”
  Beskriv mer utförligt om du kan det vore intressant läsning varför det kan vara så svårt att gå ner i vikt, det vill nog många läsa om, vilka hormoner med mera kan förklara det du säger.

  ”nämligen att det alltid fanns ett överflöd av mat.”

  personligen tror jag att under jägartiden var det ett överflöd av mat i perioder (stort vilt) vid riktigt stor tillgång på vilt kan dom skippa köttet och äta mer av istret under skinnet köttet blir godare om det är mer fett i (som att öppna ett paket ister) (björnar äter mycket rom om dom har god tillgång på lax).
  Blev jaktlyckan dålig så var det perioder av svält, under vissa årstider finns det lite annat att äta bär, nötter, rötter (rötter smakar inte gott) räcker nog bara till en del av energibehovet. det går åt för mycket energi till att plocka blåbär det räcker bara till den som plockar inte att försörja barnen med sen undrar jag om dom åt så stora mängder tål magen 2 kg blåbär ?

  Rökt kött kunde nog sparas en tid (har evolutionen anpassat smaklökarna till rökt mat? Det är så gott) ister borde dom varit rädda om det kan sparas från senhösten till våren antar jag, pga. god hållbarhet.

 50. B-A tack för tipset (JG bör inte läsa detta) Ad-36

  Det kan vara en delförklaring till fetman, kolhydrater och virus är nog ingen bra kombination.

  ”Virusets effekter är förmodligen livslånga. De yttrar sig bland annat i att fettcellerna blir fler, större och mindre villiga att släppa ifrån sig sin överskottsenergi.”

  En partsinlaga men den visar vad dom vet och tror på, sen är det lätt att ta till sig informationen pga.videofilm.
  http://www.cik.no/scn/080408/080408_scn.php

1 2 3 4 5

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg