LCHF i Mälardalen

ny förening för intresserade!

I Eskilstuna har det startat en lokalförening som är tänkt att ligga under riksföreningen för LCHF som startades på kryssningen av bla Helena Hesselmark.

En interimistisk styrelse bildades vilken Annelie Eklund (Wildrat) är ordförande, Lisa Kiellarson (lkn02001) sekreterare, Ragnhild Karlsson (Bernice) kassör samt Carola Renvall (Gejsa) medlemsansvarig.

Föreningen heter LCHF i Mälardalen så alla i regionen är välkomna, inte bara de som bor i Eskilstuna. Alla intresserade kan skicka ett mail med namn, adress, telefonnummer och emailadress till lchfmalardalen@gmail.com. Vi vill dessutom ha idéer, förslag och synpunkter till oss på denna adress!

Föreningen planerar ett årsmöte i slutet på augusti och en föreläsning om LCHF till slutet på september eller början av oktober. Ber att få återkomma med datum längre fram.

Med vänlig hälsning LCHF i Mälardalen genom Annelie Eklund

2 kommentarer

  1. Kvinnlig 40-talist
    Det låter positivt att en LCHF-förening startas upp. Själv bor jag inte i Mälardalen. Kanske får man ändock, på lite avstånd, följa utvecklingen. Via Internet är ju allt nära. Lycka till med starten.
  2. Lycka till med nya Mälardalsföreningen.
    Om det bildas någon förening i Kronoberg är jag intresserad att vara med.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg