LCHF får skulden för decennier av fetmaepidemi

Syndabock

”En bra syndabock är nästan lika bra som en lösning på problemet”

En av de fem undertecknarna till förra veckans fettlarm utvecklar nu sina tankegångar i Västerbottens-Kuriren:

VK: ”Dieter gör att dina kolesterolvärden stiger”

Den intervjuade spekulerar bland annat om att det är fetare mat som är orsaken till att folk i Västerbotten har blivit fetare på senare år. Japp!

Att fetmaepidemin tog ordentlig fart redan på 80-talet (samtidigt med fettskräcken och nyckelhålsmärkningen) och har pågått ända sedan dess är en detalj vi kan bortse från. Att skylla trender som pågått sedan flera decennier på 2010-talets kosthållning är tydligen par för banan.

Vi bör också bortse från att orten Norsjö, det fettsnåla nyckelhålets födelseplats, såsom av en slump har blivit fetast i hela Västerbotten! För att ostört kunna tro på påståendet får vi också ignorera att studie efter studie på senare år visat att personer som använder lättprodukter blir fetare. Samt det viktigaste: att fettsnåla råd ger sämst vikt i minst 18 nya säkra jämförande studier (lågkolhydratkost är där bäst i test).

Den avslutande pricken över i:et är talande:

Det är roligt att folk är intresserade. Det enda jag blir störd av är att många LCHF-förespråkare är så tvärsäkra och förkastar vetenskapssamhällets samlade kunskap…

Det verkar saknas några detaljer i den ”samlade kunskap” som Weinehall besitter. Han kanske borde vänta lite med att utse sig själv till talesman för hela vetenskapssamhället.

1 2

100 kommentarer

 1. Gustav
  Dom följdes upp i ett år max ... utan kontrollgrupp dessutom . Som JAUS sa, vilka fetter nämns inte ! Så jag är INTE orolig , eftersom jag vet mina värden ...
 2. Ann Kristin
  Jag syftade på din fråga. "Något att tänka på kanske?". Jo, jag har tänkt. Och läst. Och provat, utan att riktigt veta hur utfallet skulle bli, men tallriks/medelhavskosten gjorde mig sjuk. Och jag är en av de disciplinerade som verkligen kan hålla en kost under lång tid. Jag har inget beroende som stör mina planer. Och jag tror förvisso att epileptiker blir sjuka, men av vilken anledning?

  Om du läser bipacksedeln för Tegretol, ett mycket vanligt och beprövat läkemedel för att förhindra EPanfall, är det kanske inte så konstigt att de får försämrade värden.

  "Mycket vanliga
  Yrsel, svårighet att samordna muskelrörelser, trötthet, kräkningar, illamående, förhöjt leverfunktionsvärde (gammaglutamyltransferas).

  Vanliga
  Minskat antal vita blodkroppar (leukocyter) eller blodplättar (trombocyter), ökat antal vita blodkroppar (eosinofila granulocyter), vätskeretention, svårighet att se på nära håll, dubbelseende, aptitlöshet, muntorrhet, höjning av vissa enzym (alkaliska fosfataser) i blodet, förhöjda leverfunktionsvärden (aminotransferaser), hudutslag, nässelfeber.

  Mindre vanliga
  Övergående ökning av vita blodkroppar (leukocyter), huvudvärk, ofrivilliga rörelser (t.ex. darrningar, ryckningar), smärtande ansiktsrörelser, ögondarrning (nystagmus), diarré, förstoppning.

  Sällsynta
  Kraftig sänkning av kraftig sänkning av antal vita blodkroppar (granulocyter), folsyrebrist, kraftig sänkning av antal röda blodkroppar, kraftig sänkning av antal blodkroppar (både röda och vita), kraftig sänkning av antal röda blodkroppar med förekomst av megaloblaster, tecken på ökad bildning av röda blodkroppar, fördröjd överkänslighetsreaktion, röda, fläckvis uppträdande hudutslag, främst i ansiktet, vilka kan uppträda samtidigt som trötthet, feber, illamående eller aptitlöshet (tecken på SLE, Systemisk Lupus Erythematosus), bröstförstoring hos män, mjölkflöde ur brösten även utan amning, urkalkning av benvävnad efter långvarig behandling, vätskeförgiftning (ökning av vätska i kroppen = SIADH), minskad sköldkörtelfunktion, förvirring och aktivering av andra psykotiska symtom, häftig oro, rastlöshet, aggressivitet, depression, hallucinationer, talrubbningar, störning av ögonrörelser, nervinflammation i armar och ben, myrkrypningar, muskelsvaghet, hjärnhinneinflammation, grumling av ögonlinsen, ögoninflammation, öronsusningar, ökad känslighet för ljud, höjning eller sänkning av blodtrycket, påverkan på hjärtats rytm (t ex bradykardi, AV-block), hjärtsvikt, försämrad genomblödning i hjärtats muskulatur hos patienter med kärlkramp, inflammation i en blodåder (tromboflebit), blodpropp (t ex lungembolism), allergiska lungbesvär som kan likna lunginflammation, smakstörningar, buksmärtor, inflammation i tungan eller munslemhinnan, inflammation i levern (hepatit), akut porfyrisjukdom (akut intermittent porfyri som ger ökad utsöndring av blodfärgämnen i urinen), destruktion av gallvägar i levern, överkänslighetsreaktioner mot solljus, svårartade allergiska hudreaktioner, håravfall, ökad behåring (även kvinnor), förändrad hudpigmentering, klåda, akne, småblödningar i huden, svettningar, muskelvärk, ledvärk, muskelkramper, äggvita i urinen, påverkan på njurfunktionen (t.ex. minskade eller ökade mängder urin, ökat behov av vattenkastning), njurinflammation, njursvikt, blod i urinen, svårighet att kasta vatten, sexuell funktionsnedsättning, feber.

  Mycket sällsynta
  Minskad eller upphörd bildning av röda blodkroppar, ökning av bröstmjölksstimulerande hormon (prolaktin) i blodet, förhöjt värde för kolesterol och andra blodfetter, feber med muskelstelhet, skakningar, blodtrycksfall och medvetanderubbning (tecken som vid malignt neuroleptikasyndrom), nedsatt hörsel, förändring av tonuppfattning, inflammation i bukspottkörteln, leversvikt, svullnad av läppar, ögonlock, ansikte, hals eller mun, tillsammans med svårigheter att andas, tala eller svälja (tecken på så kallad anafylaktisk reaktion och angioödem).

  Ingen känd frekvens
  Blodbrist, minskat antal antikroppar (gammaglobulin) i blodet, benskörhet efter långvarig behandling, ökat tryck i ögat, porfyrisjukdomar (porfyria variegata, porfyria cutanea tarda) som ger ökad utsöndring av blodfärgämnen i urinen, manlig infertilitet.

  Sluta att ta Tegretol/Tegretol Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):
  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
  • svårigheter att svälja
  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Tegretol/Tegretol Retard kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering."

  Biverkningar kan uppstå snabbt, men också efter lång tid. Vi vet ju inte när barnen hade påbörjat medicineringen, men troligen har den pågått en tid innan man provar ketogen kost. Jag tror ju mer på biverkningar av läkemedel, än att frånvaron av kolhydrater och ökad fettmängd skulle åstadkomma detta.

 3. sten
  Att dom åt Atkins och inget växtfett antar får förbli en gissning medom du inte du plockar fram referenser. Eller är du professor som tillåts säga vad som helst och bli trodd pga titeln?

  Annars håller jag hel med JAUS i 44.
  Mitt LDL och totalkolesterol gick upp men tydligen gick partikelstorleken kraftigt ned eftersom min apokvot efter 1.5 års LCHF blev 0.63, alltså klart bättre än normalt som ligger mellan 0.7 och 0.9.
  Gudiol/Kalles hänvisning till apokvoten kunde jag inte hitta direkt i studieresultatet.

  Svar: #54
 4. Kalle
  Dom åt Johns Hopkins ketogena epilepsi-diet som består av mycket ägg, grädde, bacon, kött och smör. Man räknar ut exakt hur många gram av varje sak som barnet får äta.
 5. Charlie
  Fast om vi skall vara rättvisa säger ju Weinehall faktiskt att problemet inte är de som äter LCHF utan de som äter HCHF....
 6. Lotte
  Snälla Doc! Kan du inte skicka din kommentar till tidningen som svar?!
 7. sten
  Enligt Charlie foundation så stämmer inte studien:

  "Question: Will the diet cause high cholesterol?

  Most children do not develop high cholesterol levels while on the diet. If a child develops high cholesterol or lipids, the diet can be modified to lower these. Lipid levels are drawn prior to starting the diet and at regular intervals throughout the course of the diet."

  Frågetecknen är om vilket fett som användes(1), hur värdena varierade mellan de fyra försöksgrupperna(2) var inte redovisat och det nämndes att "en del" var behandlade som "outpatients", dvs kom in en gång i månaden t.ex. (3). 3 kan fälla ett stort argument...

  Eftersom apokvoten visat sig gå ner kraftigt på oss här och de flesta( siffror??) andra på LCHFl får vi anta att barn med epilepsi kan påverkas av annat och att studien endast angår epilepsibehandling.

  Svar: #58
 8. Kalle

  Eftersom apokvoten visat sig gå ner kraftigt på oss här och de flesta( siffror??) andra på LCHFl får vi anta att barn med epilepsi kan påverkas av annat och att studien endast angår epilepsibehandling.

  Varför läser du inte Jacobs inlägg och sätter dig in i saken?

  När man går ner i vikt förbättras alla hälsomarkörer. Men det här handlar inte om viktnedgång, utan om hur blodfetterna kan påverkas av ketogen kost under lång tid när man är viktstabil.

  Svar: #73, #76
 9. Veijo Puustinen
  "Lars Weinehall anser att det finns tecken på att många anammat ”ena halvan” av LCHF-dieten.

  - Ett budskap som gått fram från LCHF är att det är fritt fram att äta mycket fett, däremot är det inte lika många som har fattat det här med att samtidigt äta mindre kolhydrater."

  VOLVO är skyldig till en stor del av trafikolykcor. Ett budskap som gått fram att VOLVO är en trafiksäker bil men det finns många som inte fattat att man bör kunna köra bil, känna trafikregler och helst vara nykter.

  http://lchf3356.blogit.fi/

 10. Nisse
  Ursäkta OT, men vad heter hemsidan där bilden Scapegoat finns. Har sett den sidan förut, många roliga och tänkvärda citat, men glömt bort vad den heter.
 11. Karin
  I mina bekantskapskretsar pratar man skämtsamt om HCHF när man "unnar sig" att gå utanför ramarna vilket också sker förhållandevis ofta. Detta är nog ett potentiellt problem på sikt, att öka på fettintaget på ett redan högt kolhydratintag. Kolhydrater ökar hungerkänslorna mer än vad fett minskar dem. Risken för överätning är överhängande vid en sådan "diet", med allt vad det innebär av försämrade värden och ökad risk för hjärt- kärlsjukdom.
  Det är denna avart av LCHF som borde uppmärksammas och mera varnas för.
  Många människor är lite som hundar - får de äta fria mängder så gör de det. Bokstavligen.
 12. Magnus S
  @Nisse Det finns säkert flera, men jag tror http://www.despair.com/ var tidigt ute.
  Svar: #65
 13. Karin
  Jag svarade inte specifikt på JAUS utan ville bara göra ett inlägg i tråden.
 14. lilli
  Finns det någon som har räknat ut hur många gram fett som egentligen rekommenderas per dag om man utgår från livsmedelsverkets rekommendationer enligt tallriksmodellen? Har i bakhuvudet att det rör sig om ca 80-100 g fett för en 60-kilosperson. Kan det stämma?
  Svar: #67
 15. Nisse
  Tack! Den sidan var det ja.
 16. D

  Dieter funkar inte om man inte följer dem... whaa?...Weinehall: "Ett budskap som gått fram från LCHF är att det är fritt fram att äta mycket fett, däremot är det inte lika många som har fattat det här med att samtidigt äta mindre kolhydrater"Samma kan sägas om tallriksmodellen; "Ett budskap som gått fram från SLV är att det är fritt fram att äta mycket kolhydrater, däremot är det inte lika många som har fattat det här med att samtidigt äta mindre fett"

  Neeh...
  "Vårt bekymmer är inte några som hängivet följer LCHF-dieten"
  Nej, de blir ju friskare och normalviktigare. Så varför nämna LCHF i sammanhanget överhuvudtaget?

  Själv så har jag hjälmar på fötterna och en strumpa på huvudet när jag cyklar. Jag använder hjälmen när och som det passar mig. Men när jag kör omkull så slår jag sönder skallen varje gång. Jädra hjälm.
  Är detta idiotiskt nog att kvala in i en dagstidning?
  Kommer detta resonemang ge mig en professur?

 17. Max Mustermann
  Det beror ju på vikt och aktivitet framförallt.
  De rekomenderar ju 30% fett, översatt i gram beroende på din förbrukning blir det:
  1500 = 50 gram fett
  2000 = 66 gram fett
  2500 = 83 gram fett
  3000 = 100 gram fett
 18. lilli
  Max M: Tack för info!
  Svar: #72
 19. Icebqll
  Man verkligen förundras över alls bortförklaringar och anedoktiska förklaringar som ges när det visar sig finnas en studie som visar tvärtemot vad hela lchf sekten är inskolad på.
  Svar: #74
 20. stefan
  Jag tolkar det som att vi uppe i Norsjö är fetare än andra pga att vi skulle ära mer nyckelhålsmärkt mat än andra. Vad har du för belägg för det?
  Svar: #71
 21. Pingo
  Vi som har bott i närheten vet ju vad ni från Norsjö kallas. Tillmälena är klart förklenande som en god jurist skulle kalla det för och som inte behöver upprepas i detta forum.
 22. Alexander
  Och i nya NNR5 kommer spannet för fett vara 25-40E%.

  Typ 70g - 111g vid intag av 2500kcal.

 23. sten
  Jag refererade till studiesammandraget där apokvoter ej är angivna. Gudiol har ofta sagt att studier säger si och så utan att det stämmer med vad studien sa. Ingen apokvot var redovisad i studien ! . Jag har inte gått ned i vikt men min apokvot ligger nu på 0.63.
  Man behöver alltså inte gå ned i vikt för att förbättra hälsomarkörer.
  Att hälsomarkörerena alltid förbättras med viktnedgång är intressant. Kan du skicka en länk till en sådan studie?
  Svar: #91
 24. sten

  Man verkligen förundras över alls bortförklaringar och anedoktiska förklaringar som ges när det visar sig finnas en studie som visar tvärtemot vad hela lchf sekten är inskolad på.

  Självklart reagerar vi som äter LCHF. "Sekt" tycker vi här att trollen är. Varför inte skriva på en egen blogg eller på Gudiols istället för att försöka göra livet surt för oss som återvunnit hälsan med LCHF.

  Det är nästa alltid något lurt med påståenden att studier visar att LCHF ger sämre hälsa eller
  kärlmarkörer. Titta på invändningarna istället. Men eftersom vi inte har tillgång till hela studien (länk någon om det finns en öppen sådan!) så haltar diskussionen.

  Svar: #97
 25. Stefan
  "försämrade blodvärden"?...Men det kanske inte är ett "dåligt" blodvärde att ha högt totalkolesterol, som ju aldrig, ens statistiskt kunnat kopplas till CVD...och LDL-P och s.k. "små täta" LDL-partiklar inte heller är en säker markör...när personen ifråga som äter lchf/lchf-liknande/ketogen kost inte har tillstymmelse till plackbildning/inflammation i blodkärlen.

  Förstår att det nu börjar bli lite jobbigt att försvara en korkad och daterad hypotes som baserar sig på fantasier om kolesterol och lipoprotein-profiler ;-) Att det som tidigare (felaktigt) kategoriserats som "dåliga" blodvärden inte orsakar CVD hos individer som äter ketogent borde få en normalbegåvad människa att tänka till lite, tycker du inte det? Varför insjuknar inte vi som äter ketogent? Varför lyser vi med vår frånvaro på sjukhusen (nästan oavsett sjukdom). varför uppvisar i princip alla som äter ketogent drasmatiskt förbättrad kardiovaskulär hälsa?

  Fler och fler som äter högfettkost dyker upp på sina hälsokontroller med "dåliga" blodvärden men fullständigt kärnfriska....väldigt underligt. Utan socker och snabba kolhydrater uppstår ingen inflammation i blodkärlen som måste läkas av kolesterolbestyckade lipoproteinpertiklar utan dessa kan göra sitt jobb på rätt sätt på annat håll d.v.s. hantera andra inflammationer/läkningsprocesser i kroppen. Att det ska vara så svårt att förstå ;-)

  Se och lär: http://www.youtube.com/watch?v=8GDx5sObceI "The Straight dope on cholesterol". Notera frågeställningen på slutet. Betyder en i vanliga fall dålig lipoproteinprofil det samma för en som äter lchf som för en som äter "som vanligt" med socker och snabba kolhydrater?

  Dags att släppa kolesteroltramset nu tycker jag.

 26. Ann Kristin
  Jag har gått ner från 105 kg till 99 kg, samtidigt har bt minskat från 140/90 till 120/70. kolesterolet har alltid varit hyggligt, nu strålade bra. Vilka slutsatser ska vi dra? Att 99 kg är en optimal vikt för en kvinna som är 166 cm lång? Knappast. Men jag mår bra. Skulle inte förvåna mig om jag väger 66 kg om ett år.
  Svar: #83
 27. Stina
  Jag tycker nog att Lars Weinehall säger vettiga saker och inte alls angriper LCHF i sig. Däremot lyfter han fram problemet med att människor ökar sitt fettintag utan att minska kolhydratintaget. Och den oron är väl befogad? Det är förstås inte LCHF's *fel*, men jag tycker nog ändå man får tillstå att den nya mer positiva inställningen till att äta fett har ett samband med LCHF.

  Citat från artikeln: "Lars Weinehall anser att det finns tecken på att många anammat ”ena halvan” av LCHF-dieten.

  - Ett budskap som gått fram från LCHF är att det är fritt fram att äta mycket fett, däremot är det inte lika många som har fattat det här med att samtidigt äta mindre kolhydrater.

  Tanken med LCHF är att kroppen ska använda fettet som bränsle, men så blir det inte om du fortsätter att äta kolhydrater som tidigare.

  - Vårt bekymmer är inte några som hängivet följer LCHF-dieten, vårt problem är att folk börjar äta mycket mer fett som lagras i kroppen."

 28. YAT

  Insulinet drivs av både kolhydrater och proteiner, men inte av fett, Högt insulin medför också högt fasteinsuiln.

  Verkligen inte. Vad har du för källa på det?

  Svar: #86, #88
 29. Jrs
  Måste bara svara på detta, har inte hunnit med att läsa igenom alla inlägg här så vet inte om någon annan kommenterat det. Jag hade en son med svår en svår sjukdom, bla epilepsi.. han dog tyvärr i nov 2011 bara 17 år gammal.. Men detta med ketogen kost för barn med ep kan jag säga att vi fick aldrig höra talas om den typen av behandling förrän jag hitta till LCHF och började läsa på om denna kost dec. 08.
  Men då hade pojken hunnit rasa så mycket i sin sjukdom att han inte kunde äta längre utan måste sondmatas.. men jag tog upp detta med hans läkare iaf och frågade, han sa att om en kost skulle införas så skulle sonen bli inlagd i Umeå för utprovning och det var mycket viktigt att det skulle vara "rätt sorts fett" då fråga jag vad rätt fett var något..jo det skulle vara fleromättat fett alltså växtoljor..
  då sa jag att vi inte var intresserade utan att vi skulle försöka själva..och så vi gjorde, en egen blandning av smör, ägg och grädde + mulitvit. och mineraler, han fick betydligt minskat antal ep-anfall och då lindrigare också. Då vi införde detta var det sommarlov och karusellen drog igån då skolan starta på hösten, skolsköterskan fick frispel och pojken skulle in på lasa för provtagning och dietistträff.. det var nästan komiskt, det skulle testas kolesterol och allt möjligt.. ändå visste alla att han var dödsdömd pga sin sjukdom.. men det visa sej när provsvaren kom att alla värden var mycket bra, läkaren sa iaf att det måste vara en bra kost han fick.. t o m dietisten verkade falla till föga och tyckte pojken fått så fin hy och även fint hull, han höll ju på magra bort innan..
  så växtolja är vad som ingår i vårdens sk ketogena kost, så var det iaf våren 2009 i norrland, vet inte hur det är på andra ställen.
  Svar: #81, #85
 30. Thomas H
  Håller inte alls med dig Stina. Han skräms i sitt debattinlägg och skulle även behöva en föreläsning om kolesterol av exvis. Ralf Sundberg!
 31. Hanna Tolander
  Beklagar din förlust. Tack för att du berättade om dina erfarenheter.
 32. Brittis
  Jrs, beklagar sonens bortgång. Det var ett mycket intressant inlägg du skrev här!
 33. Anne
  "Skulle inte förvåna mig om jag väger 66 kg om ett år."
  Skön inställning! Garanterat att du med den inställningen väger 66 kg om ett år, eller ännu mindre, och mår ännu bättre än vad du gör idag!
  :-)
  Svar: #87
 34. lilli
  Angående hur många gram fett som faktiskt rekommenderas av livsmedlesverket, och att det rör sig om runt 80-100g som en rätt normal siffra, så undrar jag om alla som vill vara "duktiga" och äta fettsnålt verkligen kommer upp i dessa mängder. Om man konstant väljer lightprodukter, skrapar fettet på mackan, äter right and light till lunch och har mjöl och socker i såserna istf fett, når man verkligen ens upp till dagens rekommenderade mängder fett per dag?
 35. Ann Kristin
  Det kan inte finnas något värre än att mista ett barn. Jag blir både upprörd och ledsen över er stora förlust, och hur jobbigt det måste ha varit under hela tiden. Sjukvården kan vara både underbar och hemsk. Tack för att du orkar dela.
 36. Ann Kristin
  Insulin reagerar ju på blodsockret, och blodsocker bildas ju av kolhydrater, och kan ju bildas av "för mycket" protein. Däremot reagerar väl inte insulin på fett, det är väl det som är vitsen? Men jag är inte expert.
 37. Ann Kristin
  Tack Anne! Ja, jag hänger kvar här, så ni får nog veta det. Som jag har letat en väg ut ur fettet, jag har t o m drömt om att jag hade en "fat suit" som jag drog ner dragkedjan på och bara klev ur ;) Men så enkelt är det inte.

  Jag har heller inte tokbantat, jag har gått rätt tillväga, skaffat mig kunskaper om näringsämnen osv. Jag gick upp under mina fyra graviditeter och sedan inte ner, utom första gången, men då promenerade jag FYRA timmar per dag. Det går ju med EN bebis i vagn som sover, men redan med två barn gick det inte.

  Det skulle vara intressant om någon forskare ville titta på graviditet och amning, och exakt vad som händer i kroppen. Jag åt inte annorlunda, lite mer förstås, nyttigt, som alltid, inte skräp och socker. Mest gick jag upp under den period när jag åt vegetariskt, mellan barn 1 och 2.

  Nu har jag inte låtit övervikten hindra mig, och har uppnått mina drömmar om familj och yrkesliv, men hälsan har tagit stryk. Annika Dahlqvist och Skaldeman har räddat mig. Men vi är många som inte går ner så lätt, och nu finns det flera bloggare som tar upp det, särskilt Margareta Lundström på "Vägen till 65". Hon har en intressant historia och fanns med från början i lchfrörelsen.

  Jag är ju 57, så 66 kg är kanske lagom, men kroppen får väl säga till själv. Före barnen vägde jag runt 55, lite upp och ner några kilo, men viktstabil. Egentligen började problemen med p-piller, men jag slutade efter bara några månader och har inte rört eländet sedan dess. Då tappade jag de tio kilo som kom på bara en månad, men det var värre efter barnen. Det satt som berg.

 38. Kajsa
  "Verkligen inte"

  Utan av ....?

 39. Bengman
  Intressant att en politiker ger sig in i LCHF-debatten. Weinehall är tongivande ledamot i centerns partistyrelse och man kan väl ana att LCHF-rörelsen inte ses med blida ögon inom bondekooperationen och dess särintressen.
 40. Mattias
  Denise Minger har skrivit om den senaste "studien" från Sverige och saftigt "debunkat" deras "resultat."

  http://rawfoodsos.com/2012/07/01/bad-science-strikes-again/

 41. Beholder
  Skulle inte du kunna visa vart han har gjort det så jag får se och kan bilda mig en egen uppfattning?
  Svar: #92
 42. MJ
  Sök på dovvilt i hans blogg så får du ett exempel. Men det är inte alls ovanligt.
  Svar: #96
 43. Richard Mjödstånka
  Walter Willett som är chef för Harvard School of Public Health, skriver så här på Harvards sida:

  "Choose foods with healthy fats, limit foods high in saturated fat, and avoid foods with trans fat

  "Cut back on red meat, cheese, milk, and ice cream. Red meat (beef, pork, lamb) and dairy products are high in saturated fat. So eat less red meat (especially red processed meat, such as bacon), and choose fish, chicken, nuts, or beans instead.....Low-fat milk may be better than whole milk, but if people drink only low to moderate amounts of milk, this will not make much difference""

  http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/fats-...

  Jag tar det här upp för att visa den pseudovetenskapliga lögner och felaktiga budskap LCHF folket are pushing.

  Frank Hu, den tredje co-author av Siri-Tarino meta-analys, två år efter analysen:

  "Why is red meat harmful? “Saturated fat, which can lead to cardiovascular disease, is really just the beginning of the story,” explains Hu”

  http://harvardmagazine.com/2012/01/a-diabetes-link-to-meat

 44. Lars M
  Det räcker med att läsa somligas kommentarer på olika LCHF-bloggar för att inse att många tagit till sig fettdelen, men också fortsatt med en hög andel kolhydrater.

  Med en dåres envishet hävdar jag alltjämt att LCHF inte ska innehålla mer än 20 gram kolhydrater per dag, helst mindre, men för att alla LCHF-bokförfattare ska nå så stor läsekrets som möjligt liberaliseras begreppet alltmer.

 45. foie gras
  Den genomsnittliga brödkonsumtionen i Frankrike enligt färska siffror är en halv baguette per person dagligen. Det är inga mängder. Dessutom sjunker konsumtionen av bröd i den unga synnerligen medvetna generationen som också avvisar vin för vatten.
  Typiskt franskt är framför allt en strängt disciplinerad måltidskultur som bygger på fyra rätter till lunch och middag: förrätt, huvudrätt, ost, dessert.
  Alla statliga institutioner (fängelse, sjukhus,dagis, skolor)
  serverar efter detta mönster liksom hemmen.
  Men portionerna är små. Från tidigaste ålder tränar man sig att äta litet, att alltid äta upp, att äta på bestämda tider.
  Allt raka motsatsen till USA.
  Det finns överviktiga barn inte bara som följd av alltmer amerikansk skräpmat med servering dagen i ända. Frankrike har även Europas största muslimska befolkning med en bibehållen egen matkultur som ger stort utrymme för
  rikligt med kolhydrater och mycket sött.
  En påfallande fet befolkning finns också utefter gränsen mot Belgien där öldrickandet dominerar. Garanterat stora magar och hakor hos båda könen.
 46. Beholder
  Tja nu ville ju jag att han skulle visa där han upplevde där det var fel så jag kan få bilda mig en egen uppfattning. Är han det minsta som dig lär det vara ganska suspekta fynd
  Svar: #98
 47. Gustav
  Ganska lustigt att JG tog upp denna studie . Det gjorde han ju enbart för att f ö r s ö k a visa att vi får sämre blodvärden på LCHF , men det sket sig visst ! Varför annars ta upp denna studie ? Ingen på hans blogg skulle väl vara intresserad av en studie på epileptiska barn ...
 48. MJ
  Hm, som hans senaste inlägg där han kallar en tio år gammal studie för ny?
 49. Goran van Den Buske
  En annan observation på "LC-kost" - "The Finnish Mental Hospital Study" pågick mellan 1959-1971 där försökspersonerna utgjordes av intagna patienter på två mentalsjukhus i närheten av Helsingfors. Här kan vi snacka om extrema variabler. Man tog inte notis/hänsyn beträffande rökvanor eller individuella medicineringar. Man kunde inte heller kontollera vad folk stoppade i sig vid sidan om, s a s. Vad jag förstår ett sammelsurium av godtycklighet... Men det blev ändå nytt nordiskt rekord i grenen fusk - Ancel Keys alltså fortfarande obestridd mästare och världsrekordinnehavare.

  http://www.jonasbergqvist.se/blogg/2012/4/25/det-gamla-finska-spoket/

 50. Göran
  Så länge LCHF-kosten bidrar med att jag tappar onödig vikt, mina blodsockervärden är bra och jag är pigg och glad, då skiter jag i vad forskare och professorer anser om den typen av mat. Jag utgår bara från mig själv och hela mitt liv har förbättrats av LCHF. Varför skulle några "stofiler" tvinga en att ändra sig med sin snedvridna syn.
1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg