1 2 3 4

179 kommentarer

 1. Pingo
  Nej nu blev det ett missförstånd.

  "Felet med den studien var att kaniner är vegetarianer och deras matsmältning kan inte hantera animaliskt fett eller kolesterol."

  Var jag för otydlig? Vi kan definitivt inte jämföras med kaniner men det fanns folk som trodde det.

 2. Mikael

  Du väljer såklart själv vem du litar på. Och tyvärr så försiggår det fusk inom forskarvärlden, precis som det försiggår fusk i alla andra instanser i samhället. Och forskarfusk är självklart minst lika ovetenskapligt och ännu mer spektakulärt än det som jag pekar på här. Men om man avfärda hela vetenskapen och all forskning för att det försiggår fusk så kan man nog likväl avfärda precis vad som helst. Den vetenskapliga metoden är fortfarande den bästa metoden vi känner till för att objektivt komma fram till sanningen. Om man avfärdar den så är man nog tyvärr tvungen att just enbart förlita sig på tro, och det var ju det som hela det här blogginlägget handlar om, eller hur?Själv anser jag not inte att Ann Fernholm verkar ha den kompetens för att läsa sådana studier. Om man har det såå ignorerar man inte studier helt och hållet bara för det passar ens egna budskap, utan förhåller sig till dem på något sätt.Ann Fernholm har istället sagt:1. att det inte finns någon "som helst vetenskaplig grund" för att varna för eventuella risker med fettdieter, trots att det uppenbart finns vetenskapliga studier som pekar på detta, oavsett om studierna är korrekta eller ej.2. att "mättat fett är neutralt för hjärtat" utan att förklara varför hon bortsett från den studien jag pekat på.Om man nu ska anse sig vetenskaplig så bör man ju besvara kritik, och även möjligtvis rätta sina påståenden om de nu inte visar sig hålla. Ann har dock inte på något tillfredsställande sätt alls ens försökt hur hon förklarar bort dessa 14% tex... Istället har hon valt att helt ignorera frågan.

  Jag förstår nog inte riktigt vad ditt problem är, och det börjar kännas lite tjatigt.

  Ann Fernholm skriver som en journalist, författare och opinionsbildare. Därav formuleringar som är mer spetsade än vad som är typiskt i forskningssammanhang.

  Frågan är alltså om det finns vetenskapligt grund att påstå att mättade fetter är farliga.

  Om vi nu tar Cochrane-analysen som visande vetandets ståndpunkt så är det upp till bevisvärdering. Visar detta analys "bortom rimligt tvivel" att mättade fetter är farliga? Om inte, visar det ändå "sannolikt" att mättade fetter är farliga? Eller är detta 14% bara ett indicium som gör att det är misstänkt?

  I debatten har var och en rätten att sätta ribban för hur mycket bevis man kräver för att det ska vara styrkt.. Din ribba är uppenbarligen ganska låg här, men jag förstår inte varför du verkar reta upp dig så på att Fernholm har en annan. Jag tycker det är helt rimligt att påstå att Cochrane-studien inte är en grund att påstå att mättade fetter är farliga, mest för att de hårda endpoints är oförändrade och de mjuka endpoints har för låg bevisvärde för att utgöra mer än ett lågt grad av misstanke.

  Om man omformulerar påståendet du kritiserat så här: Det är inte visat bortom rimligt tvivel att mättade fetter är farliga, därmed är nollhypotesen att de är neutrala för hälsan rimlig. Skulle du tycka att hon "får" säga så?

  Om du bara vill att Fernholm ska hålla käft (vilket är också en rimlig tolkning av vad du skrivit) så kan vi lika gärna lägga ned debatten här för att ditt mål främjas inte på detta vis.

  Du får gärna ta sista ordet!

  M

  Svar: #57
 3. Sohlis
  Som sagt, skönt att mättat fett var minst sagt neutralt innan dess!
  Skönt också att det tydligen bara finns en mening i en studie som visar att det eventuellt på något möjligt sätt kanske skulle vara bättre att byta ut mättat fett. Andra meningar i samma studie säger att det inte spelar någon roll...
 4. MJ
  VoF-vurmande är oftast ett dåligt tecken. Det var ju en seriös organisation för några decennier sedan men nu är det ju bara en samling högpresterande autister som tror att deras fallenhet för matte innebär att de skulle vara experter på allt. Föreningen har ju också gjort bort sig ganska rejält på senare år. Tex bättre man baserade ett pris på skriverier i kvällspressen eller när man inte kunde skilja på kritik av ett vaccin från kritik av vaccin i allmänhet (jag undrar hur många som blivit sjuka på grund av VoF:s ställningstagande i den frågan). Som två andra redan förklarat så får du läsa de studier du hänvisat till, du har helt enkelt fel om vad de skulle betyda. Din senaste kurs för ju dessutom gällande att mättat fett innebär relativt lägre dödlighet vid hjärt-kärl-problem.

  Men nu till det jag reagerade på. Om du tycker att d domstolar kam avgöra sådana här frågor så är det ju inte högt ställda krav och Fernholm hållet dem med råge. Om en domstol tåg in henne som sakkunnig så skulle ju domstolen troligen komma fram till att det hon påstod var visat, hade man två som sa olika så skulle domstolen avgöra vilken sakkunnig som hade rätt baserat på dennes uppträdande, kroppsspråk och liknande. Är du verkligen vad du menar med visat utom rimligt tvivel?

  Svar: #56, #60
 5. evah
  Må vi be för att denna debatt är slut nu.
  Svar: #85
 6. Gustav
  Martin passr in i Vof defintivt ! Bara tt dom tappar medlemmar flagrant för att dom säger att dom är för vetenskap men aktivt motverkar vetenskap egentligen ! Så Lycka till i VOF Martin du passar in där som en sann skeptiker...
 7. Martin
  Och även som journalist, författare och opinionsbildare får man räkna med att bli ifrågasatt om ens argument är så tillspetsade så att det blir missvisande. Och, jag förstår nog inte riktigt vad ditt problem är, ifrågasätter du att folk ifrågasätter? Inom vetenskapen är just ifrågasättandet något positivt, enbart det påstående som klarar sig igenom alla frågor utan att fällas är den som kan kalla sig vetenskaplig.

  Och nej, rapporten i fråga visar inte bortom rimligt tvivel att mättat fett är farligt, i så fall skulle vi inte ens suttit här och diskuterat detta. Det den visar är dock att enligt studierna finnas en viss minskad risk för kardiovaskolära händelser i samband med att man drar ner på det mättade fett. Och det är inte ett indicium utan baserat på mätdata.

  Det som går att säga utifrån detta, är dock att det finns vetenskapliga studier som ändå pekar på att det finns en viss risk med mättad fett. Och detta borde räcka för att man borde vara lite försiktig när man säger att "mättat fett är neutralt" vilket insinuerar att det inte finns någon risk alls, och samtidigt avfärdar eventuella risker med att de inte skulle ha någon "som helst vetenskaplig grund" viket ju är ett rent faktafel.

  Fernholm får gärna säga vad hon vill, men hon får som sagt räkna med att bli ifrågasatt om hon uttrycker sig klumpigt. Tycker du det är märkligt?

  Och nej, jag tycker inte hon ska hålla käft, jag tycker hon ska svara på mina frågor och besvara kritiken på ett seriöst sätt. Inte som nu, helt ignorera de viktigaste frågorna. Det mest hedervärda och vetenskapliga skulle varit om hon själv erkände att argumenten kanske var lite väl tillspetsade och sedan förklara sin bild av varför hon valde att helt utelämna tex denna studie. Men istället fortsätter hon ignorera detta faktum fullkomligt, vilket ju enligt mig är ett tecken på att hon antingen inser att hon har fel men inte har stake att erkänna det, eller att hon redan bestämt sig för att jag har fel och att det inte ens är värt att besvara. Om det senare fallet är det korrekta spär det ju som sagt på ytterligare på sekteristiska och religiösa attityd som hon nyss försökte friskriva sig ifrån ;)

  Jag skrev redan i mitt första inlägg vad jag var ute efter: en lite mer nyanserad och objektiv hållning. Annars är det kanske inte så konstigt som sagt att folk stämplar LCHF-rörelsen som sekteristisk och religiös.

  Svar: #62
 8. Gustav
  Vof liksom du ser inte 100 000 anekdoter som något att bry sig om så fortsätt du att försöka motbevisa med ditt svammel ! Du blir nog en bra VOF medlem ska du se för en novis där måste smutskasta någon innan man blir accepterad !
 9. Mm
  Att verkligen visa att lchf är riskabelt eller inte skulle kräva en kontrollerade studier med åtskilliga tiotusen individer under kanske 15-20 år. Det vi kan göra idag är titta på de studier som genomförts för att undersöka om det finns risker/fördelar med en högre andel fett men på en mindre extrem nivå. I de studierna har mättat fett inte kunnat kopplas till högre dödlighet i cvd. Växtoljor tycks dock sänka risken och att äta mer växtoljor skulle därför kunna vara en fördel. Liksom att undvika snabba kolhydrater, som visat sig vara en stor riskfaktor för cvd. Eftersom all stärkelse omvandlas till glykos så talar det till lchfs fördel.
 10. Martin
  Haha, ja, här märker man att folk blir upprörda och tar åt sig personligen. När ens personliga tro blir ifrågasatt brukar de flesta reagera med aggresion.

  Haha, ja, MJ, jag har missupfattat ALLT i artikeln jag pekar på, och du har rätt i allt du säger, det är därför den heter "Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease"... och det är därför de i sin sammanfattning till artikeln skriver "reducing saturated fat by reducing and/or modifying dietary fat reduced the risk of cardiovascular events by 14%"

  När jag pratar om utom rimligt tvivel inom vetenskapen så innebär det att de ska finnas studier baserade empirisk bevisning och analys och som efter peer review inte har obesvarade frågor. Och gärna att det finns flertalet studier som visar samma resultat. Och i bästa fall ett konsensus.
  Det ska ej heller finnas flertalet motstridiga studier där man inte på ett tillfredsställande sätt lyckats reda upp motstridigheterna.

  Svar: #73
 11. Martin
  Ja, jag kanske ska gå med i VoF bara för att reta er. Hahahaha
 12. Mm
  Där håller jag med dig! En nyanserad och så objektiv hållning som möjligt är vad vi behöver, på bägge sidor i debatten. Det gör mig ilsken hur hur man på den andra sidan fortsätter varna för mättat fett och dess effekt på kolesterolet, och cvd implicit, när de studier som genomförts visat att blodfetterna som helhet tenderar att förbättras. Om mättat fett överhuvudtaget är riskabelt lär det vara på marginalen. Varför detta tjat som drar fokus från de viktiga riskfaktorerna?
  Svar: #63
 13. Martin

  Varför detta tjat som drar fokus från de viktiga riskfaktorerna?

  Just för att ge en lite mer nyanserad bild ;) Och just peka på problemet med debatten.

  Där håller jag med dig! En nyanserad och så objektiv hållning som möjligt är vad vi behöver, på bägge sidor i debatten.

  Då håller vi ju nästan med varandra trots allt :)

  Svar: #65, #70
 14. Patrik L
  Låt oss backa bandet till -70 talet och ställa oss frågan; hur ställt utom allt rimligt tvivel var det mättade fettets farlighet och vilken vetenskap backade då upp detta? Har läst GT:s bok om kalorier och han har i boken inte funnit några sådana studier. I dagens media och bloggar anförs heller inga studier som visar något sådant samband. Alltså finns det rimligen inga sådana studier. Ursäkta mig, 14% i en enskild studie är ju knappast någon riskökning att tala om i sammanhanget jämfört riskökningar för övervikt, diabetes och rökning, detta för den enskilda individen. Rädslan för mättat fett har i dagens samhälle antagit helt orimliga proportioner helt utan grund. Att dessutom så många som provar LCHF och snabbt uppnår dramatiska hälsoförbättringar och god viktnedgång talar också starkt för mättat fett som utmärkt näringskälla och hälsosamt livsmedel.
  Ät smör, var glad, varje dag!!
  Svar: #66
 15. Gustav
  Ja du kan ju bara peka på en studie ! Finn fler ? Ja Vof skäller högt med ingen verkan för vetenskapen ! Bara att man säger att inte ens 100 000 anekdoter inte är något bevis säger ju allt ! Inga anekdoter eller bevis i verkligheten spelar roll för en Voffare , för man måste upprätthålla konsensus inom gruppen till varje pris !
  Svar: #67
 16. Martin
  Ja, det är ju självklart som sagt upp till var och än att avgöra hur de förhåller sig till de där 14 procentent. Det är dock inte det som är poängen i mitt resonemang, det som är poängen är att studien finns och att den knappast går att totalt ignorera om man just ska kunna göra några ansrpåk på vetenskapen.

  Jag äter för övrigt redan smör och är glad ;)

 17. Martin
  Ja, vetenskapen har vissa "regler", som tex att den kräver systematiska och vetenskapliga bevis. Det är ingenting varken jag eller VoF hittat på. Det är bara något man får acceptera om man nu ska göra anspråk på vetenskapen ;)

  Jag länkade tidigare till denna, det kanske kan vara vettigt att även du läser den Gustav http://vemvadhurvarfor.wordpress.com/2011/11/04/vad-ar-problemet-med-...

 18. Gustav
  Som tur är fattar varje klok person att man kan bli frisk utan vetenskapliga säkra bevis! Om man drar vetenskapligheten in abusurdum kommer aldrig mänskligheten gå framåt . Men som en äkta Voffare gör man som du .. aldrig lita på verkligheten utan " säkra " bevis
  Svar: #126
 19. Martin
  Ja, helt rätt, vetenskapen har absurt hårda krav för att något skall få kallas för vetenskapligt. Men det är just för att inte vilket skit som helst ska trilla igenom, och det är just därför den vetenskapliga metoden varit så framgångsrik.

  ...en sista fråga Gustav: vad tror du för samhälet framåt? Vad tror du tex ligger bakom alla tekniska framsteg som människan gör? Eller att vi idag kan bota svåra sjukdomar? Eller att vi kan skicka farkoster ut i rymden? etc. etc.

  Svar: #71
 20. Mm
  Det var inte diskussionen med dig som avsågs utan när professorer går ut i media och skräms för en risk inte är bevisad trots oerhörda forskningsinsatser och som i sämsta fall är marginell. Istället för att ägna sig något som faktiskt skulle kunna förbättra folkhälsan.
  Svar: #72
 21. Gustav
  Nyfikenheten hos människan och förmågan att ifrågasätta tror jag .. men vi glömmer lätt gamla sanningar .. ! Vi kan skicka människan till månen men vi kan inte säga hur man ska äta !
  det är enormt vad vi kan som människor..
  Jag vet inte om vi kan riktigt bota ! Vi kan behandla symptom men bota ?
  Nyfikenhet för oss framåt tror jag !
 22. Martin
  Jag avstår från att överhuvudtaget bedömma hur marginell risken i fråga är, och om ens artikeln i fråga har rätt. Men med tanke av att det ändå finns rapporter som pekar ut en viss potentiell risk så är det ju som sagt mer riskfritt att varna för eventuella risker än att gå ut och säga att det inte finns någon risk alls. Att förhålla sig försiktigt är ofta mer sunt än att räkna bort risker helt. För om det nu visar sig att denna till synes marginella risk ändå är större än vad vi tror idag så innebär ju en varning oftast ingen större skada, medan motsatsen kan innebära just skada. Sedan håller jag helt med om att man inte ska gå ut och skräma upp folk och därigenom få något kontraproduktivt som innebär att folk blir extrema åt andra hållet vilket ju också kan innebära risker. Och som du säger borde nog båda sidorna försöka börja förhålla sig mer nyanserat och objektivt i debatten om det inte bara ska bli pajkastning av hela kalaset.
  Svar: #82
 23. MJ
  Jag är inte det minsta upprörd och jag tycker att man ska ifrågasätta allt, jämt.
  Jag vet heller inte vad du uppfattade som upprört.

  Hur som helst så var det ju just att läsa MER än bara rubrikerna som jag rådde dig till, inte att enbart läsa rubrikerna.

  Nu är ju även juridik en vetenskap, men varför hänvisade di då till HD?

  Svar: #74
 24. Martin

  men varför hänvisade di då till HD?

  Av den enda anledning att visa på ett annat ställe där uttrycket används och vad det kan innebära. Gustav sa just att det inte gick att bevisa någonting utom rimligt tvivel, vilet det ju som sagt självklart går. Vetenskapen ska vara så objektiv som möjligt, men så fort du har med människor att göra så blir det ändå en viss form av subjektivitet inblandat, och tvivlet är just subjektivt, och det ska man eliminera så mycket som möjligt. Att säga att man bevisar något utom allt rimligt tvivel är just för att poängtera att det inte går att bevisa något som ABSOLUT sant.

  Jag har för övrigt läst mer än rubriken. Har du? ;)

  Svar: #75
 25. Gustav
  Ja men kan man leva då överhuvudtaget om man har krav som att det ska vara utom rimligt tvivel ? Är inte det subjektivt ?
  Svar: #76
 26. Martin

  Ja men kan man leva då överhuvudtaget om man har krav som att det ska vara utom rimligt tvivel ? Är inte det subjektivt ?

  Ja, det är inga problem att leva med sådan krav alls. Däremot skulle det vara omöjligt att leva om man ställde krav att allt skulle vara absolut sant.

  Om man bara kräver att bevis är utom allt rimligt tvivel så är det mycket riktigt subjektivt. Men för att lösa det så krävs det enbart att man eliminerar så mycket av tvivlet som mögligt så det inte beror på enskilda individers åsikter. Och det är därför man har redskap inom vetenskapen som peer reviews och konsensus för att inte detta rimliga tvivel, eller bristen på den, ska vara beroende av en enda persons åsikter.

  Svar: #77
 27. Gustav
  Sant !
  Man bildar sig en uppfattning och lever efter den ! Men kan ändra sig om nytt kommer... Mycket intressant ! Man lär sig alltid nåt nytt hoppas jag !
  Svar: #78
 28. Martin

  Sant ! Man bildar sig en uppfattning och lever efter den ! Men kan ändra sig om nytt kommer...

  Ja, och även vetenskapliga "sanningar" kan rivas upp och ändras. Vetenskapen är ingen statisk sanning, det är en pågående process som hela tiden kan riva upp det vi tidigare hållt som så sant.

 29. Gustav
  Sant ! Lol ta bara uppfattningen att jorden var platt .. vi vet nu att så inte är fallet !
 30. Anders S
  Inget nytt under solen. Gissa vem om skrev det här.

  "Säker och enkel behandling av fetma

  Under de första katabola behandlingsdygnen sker en nedbrytning av glykogen, vilket leder till en betydande initial viktreduktion då glykogen binder närmare tre gånger sin vikt i vatten. Dessutom leder snabbt sjunkande insulinnivåer till renala natrium- och vattenförluster vilket ytterligare bidrar till viktreduktionen. Under de första dygnen är därför en viktnedgång på 2–3 kg inte ovanlig. När glykogenförråden tömts utvecklas en ketonemi i den takt fettväven tas i anspråk för fortsatt energiförbrukning. Subjektivt noterar patienterna detta som dålig andedräkt, minskad hungerkänsla och ofta en viss eufori. Objektivt kan urinprovtagning för ketonkroppar genomföras som ett kvitto på att patienten följt rekommendationerna. Även en måttlig avvikelse, som en enstaka smörgås eller drink, räcker för att ketonemin temporärt skall upphöra och kan lätt avslöjas med ett urinprov. Urinanalys kan därför användas som en åtgärd som befrämjar följsamheten till programmet.

  Kraftig viktminskning

  Behandlingen under 2–4 månader ger en viktnedgång i storleksordningen 20–25 kg. Några allvarliga komplikationer vid betydligt längre behandling har inte observerats."

  http://ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda21626.pdf

  Svar: #90
 31. Andreas Persson
  Hitler misslyckas med lowcarb. Asgarvade när jag såg videon.
  http://m.youtube.com/watch?v=773hzYEq22s&feature=youtu.be&d...
 32. Mm
  Det här med vetenskap är svårt. Det är nämligen så att om man tillräckligt många studier för att testa en hypotes så kommer man finna att man kan förkasta den i någon studie, bara man sätter signifikansnivån tillräckligt lågt, säg 95%. På den signifiknsnivån kommer du att finna, definitionsmässigt, att var tjugonde studie förkastar nollhypotesen. Det är därför man måste göra metastudier. Men problemet med masssignifikans kommer också in i bilden när man testar många parametrar. Det är därför man måste ange innan studiens genomförande vilken parameter man avser att studera, så att man inte testar massor med olika saker och tillslut landar i ett signifikant resultat.
 33. Pingo
  Kostdoktorns ingress till det här ämnet var verkligen framsynt

  Debattörer som ännu påstår att LCHF ”saknar vetenskapligt stöd” saknar tyvärr uppdaterad kunskap på området.

  Va trevligt med ett besök av en VoF-aspirant som inget kunde, inget ville veta men skulle ändå ifrågasätta. De som arbetar som vetenskapsmän är människor som söker sanningen och ju mer utbildade de är desto ödmjukare blir de enligt min och andras erfarenhet. Att komma med påståenden från en enda osäker studie trots att forskning och annan smutskastning av det animaliska mättade fettet pågått sedan ca 1950 är väl så magert för att kunna gå under en vetenskaplig täckmantel.

  Nu förstår jag varför Ann Ferholm totalt ignorerar honom och det retar honom så till den milda grad att han måste komma hit och sprida sitt näthat.

  Det finns uppgifter vars sanningshalt är osäker om att VoF sitter i slutna forum och eggar upp varandra till att sprida näthat i olika bloggar av diverse personer de anser vara kvacksalvare eller likställda.

  Svar: #86, #87
 34. Daniel
  Som jag uppfattar det anser Martin att det är riskfritt att varna för mättat fett, är det verkligen riskfritt?. Om man följer den varningen vad äter man då, som diabetiker exempelvis?
 35. Anne
  Amen!
  Svar: #100
 36. Martin
  Enda anledningen till att jag pekar på en enda metastudie (som i sin tur är baserad på 48 studier bör tilläggas) är för att det räcker för mitt argument. Det enda jag vill visa är att det som sagt finns studier som pekar på motsatsen, och det inte är så svart på vitt som Fernholm (eller kostdoktorn för den delen) målar upp.

  Om man dock bara tar sig lite tid själv att söka så hittar man ganska snabbt att det finns ganska många studier i ämnet, du hittar en ganska bra genomgång här till exempel http://en.wikipedia.org/wiki/Saturated_fat_and_cardiovascular_disease...
  Av de 9 studier, varav flera är metastudier, som gjort de senaste 10 åren pekar 7 av dem någon form av risk med mättat fett.

  Och så sent som för en månad sedan publicerade Nature, en av de mest ansedda vetenskapliga tidskrifter i världen, den här artikeln

  http://www.nature.com/ncomms/2013/130716/ncomms3163/full/ncomms3163.html

  Där det vissar sig att möss som fått lågfettsdieter lever betydligt längre än möss som fått högfettsdieter. Förvisso är det en studie på möss, men den visar ju på att det kan finnas effekter av högfettsdieter som ännu är värda att undersöka innan man drar slutsatsen att de är riskfria.

  Sedan är de en annan fråga hur bra nivå det är på dessa studier eller hur relevanta de är och det finns säkert mycket att påpeka. Men för den delen kan man inte bara bortse ifrån att de existerar och hantera det med att totalt ignorera dem. Om man beter sig så kommer man aldrig någonsin kunna göra anspråk på vetenskapen.

  Men men, jag ger upp. Du Pingo, med flera är som sagt helt ointresserade av fakta (ja det är ett faktum att dessa studier finns, däremot om de har rätt eller fel är dock en annan fråga), och har uppenbarligen redan bestämt sig för vad som är rätt och vad som är fel. Istället spottar flera av er på vetenskapen och ser den nästan som ett skällsord. Med en sådan attityd är det som sagt inte så konstigt att LCHF-rörelsen blir stämplad som religiös och sekteristisk ;)

  Den enda jag hade en givande diskussion med här inne var Mm som ändå verkade förstå vad jag var ute efter och som jag också i det mesta håller med.

  Svar: #119, #127
 37. Martin
  ...och avslutningsvis så är jag inte "voffare", jag förstår ärligt talat inte varför ni gång på gång ska stämpla mig med en stämpel som jag inte är. Har ni inga bättre argument? För det andra har jag aldrig suttit i något annat forum och diskuterat detta än här och på Anns blogg. För det tredje så har jag aldrig någonsin spridit näthat. Om du kallar sakligt ifrågasättande för näthat, så är det ju bara tragiskt. Läs istället dina egna inlägg, där du eldat upp dig så till den milda grad så du måste kalla personer om och om igen för saker de inte ens är ;)
  Svar: #89, #92
 38. Patrik L
  Det refereras till olika länkar och studier. Jag noterar att i wikipedialänken, 2011 års metastudie så kommenterar denna studies författare avslutningsvis;
  "there are no clear health benefits of replacing saturated fats with starchy foods".
  Spelar då 14% riskreduktion ingen roll?? Notera först de osäkerheter som är behäftade med epidemiologi och observationsstudier på människor, tusentals faktorer, som man kanske inte kan identifiera, spelar in. För det andra beakta vad dåvarande chefen för SSI, Koftan Bengtsson, benämnde för persiljesyndromet. Det vill säga att bedömd risk för säg 1000 personer spelar väldigt liten roll för den enskilda människan. Den enskilde har arv, miljön runtomrking sig, möjliga olyckor och biltrafik samt till sist öde och slump för att destinera för vad han eller hon till slut skall dö av. Och dö skall vi ju alla tyvärr göra en dag, vetenskap eller ej. Så att den enskilde vid tillfället för Tjernobyl käkade bär med mindre mängder radioaktivt smuts på spelade alltså väldigt liten roll för den enskilde, bedömdes däremot synas på cancerfrekvenser för hela befolkningen.
  Jag fortsätter alltså att hävda persiljesyndromet i kostsammanhang, det vill säga att för den enskilde spelar det ingen som helst roll att käka massor med smör, fett, kokos etc tills dess att någon kan presentera ett antal studier där risken för CVD per denna kost minst ökar hälsorisker med >200%. Alltså risker i paritet med övervikt, diabetes och rökning. Dessa studier lyser med sin frånvaro, refererar återigen till GT:s utmärkta bok om kalorier, samt den just nu pågående debatten i media och här på nätet, var är studierna??
  Huruvida detta resonemang kvalificerar för vetenskap får andra bedöma, jag anser att den enskilda hälsan är viktigast för den enskilda individen och där har just samhälle och "vetenskap" svikigt gravt, iallafall för alla de överviktiga och diabetiker som just nu uppnår direkta och konkreta hälsoförbättringar med LCHF och i direkt motsats gentemot de hälsoråd, rekommendationer och behandlingsåtgärder som det etablerade sammhället erbjudit de senaste trettio åren.
  Ät smör, var glad, varje dag!!
 39. Pingo
  Jag tycker du kan intressera dig mer för Maj-Lis Hellenius och Stephan Rössner. Deras forskning kan du och dina kamrater inom VoF slå hål på hur enkelt som helst om ni nu är intresserad av verklig forskning och eventuella frågetecken kring den.
  Svar: #91
 40. Caspar
  Wow! Vinden vänder den kappan rätt ofta.
 41. Martin
  Haha, ja du har tydligen inga bättre argument ät det där med VoF. Där kom det igen. Jag är dock tyvärr inte medlem i VoF, men jag kanske skulle bli för din skull ;)

  Och ja, det finns alla möjligheter att jag även ger mig på Maj-Lis Hellenius och Stephan Rössner en vacker dag, men just nu tycker jag nog du har så pass bra argument själv, så om du framför dem till dessa personer så ska du nog se att det kommer råda konsenus på nolltid i frågan ;)

 42. Pingo
  Du påstår bara att du inte är med i VoF och påstår också att du inte sprider näthat via bloggar och forum.

  Jag vill ha BEVIS för det påståendet. Ett enkelt påstående saknar helt bevisvärde och kan inte tillmätas någon betydelse.

  Svar: #93
 43. Martin
  Det är du som påstår att jag är VoF:are och att jag sprider näthat, så bevisbördan ligger tyvärr i dina händer ;) När det gäller VoF bryr jag mig inte så mycket att du kallar mig för "voffare", jag ogillar inte VoF och skulle mkt väl kunna tänka mig att bli medlem där. Men när det gäller det grundlösa påståendet att du anklagar mig för näthat så är ju det ett rent personangrepp, och skulle nog kunna räknas som förtal, och då är det frågan vem av oss som egentligen bedriver näthat här.
  Svar: #94
 44. Pingo
  Det du sysslat med är ett rent personangrepp mot Ann Fernholm. Du har bara skrivit nedvärderande saker om henne. Tillräckligt försiktigt bara så att dina inlägg inte ska raderas.

  Du har helt enkelt inga bevis om att du inte är VoF:are.

  Svar: #95
 45. Martin
  Du, jag anklagar inte henne för något brottsligt. Jag påstår att hon är ovetenskaplig och onyanserad. Det har jag all rätt att göra och det har absolut inget med näthat att göra.

  Du dock anklagar mig för näthat, näthat innebär förtal och olaga hot på nätet och är således en en brottslig handling, och att grundlöst anklaga någon för en brottslig handling är i sin tur förtal. Jag har bevis för att du anklagat mig för en brottslig handling, har du bevis för att jag anklagat någon för en brottslig handlig som denne inte utfört?

  Jag råder dig att sluta med det här tramset, för just nu håller du på att gå över en gräns som inte är acceptabel.

  Svar: #96, #113
 46. Pingo
  Du har för länge sedan passerat gränsen för det acceptabla.
  Svar: #97
 47. Martin
  Som sagt, visa mig någonstans då där jag överskridit lagen? Om du inte klarar av att göra det så håller du just på med något som kallas för förtal. Och det däremot är brottsligt, och kan få tråkiga konsekvenser om man håller på med det. Till skillnad från dig så har jag nämligen svart på vitt att du anklagat mig för detta. Så igen, om du inte vill att det här ska få tråkiga konsekvenser, så råder jag dig att sluta.

  Kom med vettiga argument eller låt bli att svara överhuvudtaget.

  Det är just sånt här beteende som verkligen spär på stämpeln att LCHF-rörelsen är religiös och sekteristisk.

  Svar: #99, #116
 48. 1 kommentar borttagen
 49. Pingo
  Förtal är då man talar illa om en tredje person som inte är närvarande.

  Förolämpning är då man gör samma sak direkt till en person som är närvarande.

 50. evah
  Så bra det hade varit.Nog tycker jag fredagsmysgänget hade mer att tillföra.
  Svar: #101
1 2 3 4

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg