Lågkolhydratkost effektivast för viktnedgång, enligt svensk expertutredning!

SBU: Mat vid fetma

Vilken mat är effektivast för att gå ner i vikt? Idag släpps svaret och det kan bli en historisk dag.

Nu är den nämligen officiell. Efter drygt två års arbete publicerades idag den svenska expertutredningen Mat vid fetmaDenna rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) lär bli grunden för den svenska sjukvårdens framtida kostrådgivning vid fetma.

Sedan länge har sjukvården i allmänhet gett råd om att undvika fett och kalorier. Råd om lågkolhydratkost (som LCHF) har ofta avfärdats som en modediet utan vetenskaplig förankring. Nu är det dags att uppdatera kunskaperna på området.

Den enda tydliga skillnaden mellan olika kostråd ses enligt SBU under de första sex månaderna. Där är lågkolhydratkost som LCHF tydligt effektivare än dagens konventionella råd.

Från modediet till bäst i test alltså.

Här är fler höjdpunkter ur rapporten:

Hälsovärden

Även hälsovärden förbättras av lågkolhydratkost, enligt SBU (sid 35). Man får en:

…större ökning av HDL-kolesterol (”det goda kolesterolet”) utan att ha några negativa effekter på LDL-kolesterol (”det onda kolesterolet”). Detta gäller både den måttliga lågkolhydratkosten, med ett kolhydratintag som underskrider 40 procent av det totala energiintaget, och den strikta lågkolhydratkosten,
där kolhydratintaget uppgår till högst 20 procent av det totala. Den strikta lågkolhydratkosten leder på kort sikt dessutom till förbättrade glukosvärden för personer med fetma och diabetes, och till marginellt minskade triglycerider.

Alla viktiga hälsovärden förbättrade eller oförändrade på strikt lågkolhydratkost alltså. Precis som man förra året visade i en internationell genomgång av all forskning på området:

LCHF till synes hälsosamt på alla vis

Långsiktig oklarhet

På längre sikt ses ingen säkra skillnader mellan några koster över huvud taget i de studier som gjorts. Skillnaderna minskar med tiden. Detta bedömer SBU – liksom jag – beror på minskande följsamhet (sid 35 i sammanfattningen). Folk har lätt att falla tillbaka i gamla vanor helt enkelt.

Ju fler studier man adderar desto längre ser man den tydliga fördelen med lågkolhydratkost. SBU har tyvärr uteslutit alla studier som undersöker feta och överviktiga personer. Inkluderar man även studier på viktnedgång där överviktiga ingår – så man får ett större vetenskapligt underlag – såg man i en ny analys en klar fördel för strikt lågkolhydratkost även efter ett år:

Ny analys: LCHF bäst för vikt och hälsovärden i längden!

En välgjord studie som föll bort ur SBU-rapportens huvudanalys av samma skäl visade kvarstående fördel för LCHF-liknande lågkolhydratkost (Atkins) även efter två hela år, trots svårigheten med att göra så långa koststudier.

För effekten på ännu längre sikt, om man verkligen håller sig till lågkolhydratkost, finns bara anekdotiska rapporter om vikt och kolesterolvärden.

Fysisk aktivitet

SBU dödar också idéerna om att motion är viktig för vikten (sid 39). Motion kan vara mycket bra för hälsan, men:

Systematiska litteraturöversikter visar dock att tillägg av fysisk aktivitet till en kostintervention för personer med fetma har en, om någon, marginell effekt på viktnedgång på gruppnivå.

Motionens effekt på vikten i studier är med andra ord marginell eller obefintlig. Precis som man länge kunnat läsa här.

Varningar mot LCHF avfärdas

En stor kunskapsbrist idag är vilka kostråd som långsiktigt är bäst för hälsan. Det vet vi helt enkelt inte.

När det idag varnas för lågkolhydratkost baseras det vanligen i bästa fall på statistiska samband ur enkätundersökningar på personer som inte ätit lågkolhydratkost. SBU sågar också dessa varningar (sid 44):

…de flesta av dessa studier är behäftade med stora brister som gör dem svårtolkade. Den främsta bristen med dessa studier är att det ofta är omöjligt att avgöra om de personer med lägst intag medvetet äter en måttlig lågkolhydratkost av hälsoskäl, eller om de är högkonsumenter av snabbmat.

Fördelningen av kolhydrater, fett och protein som i dessa studier fantasifullt kallas ”lågkolhydratkost” brukar nämligen lika fördelningen hos en hamburgare med pommes frites och läsk…

Mot framtiden

Vad ska konsekvenserna av dagens rapport bli? Från sid 42:

Råd om strikt lågkolhydratkost är dock väldigt ovanligt, om vi får tro praxisundersökningen. Det framgår inte hur vanligt det är att man aktivt avråder från den strikta lågkolhydratkosten. Lågkolhydratkost, även den strikta, leder på kort sikt till större viktminskning än lågfettkost, utan att studierna har pekat på några negativa effekter på blodfetter under förutsättning att vikten fortsatt är lägre. En möjlig konsekvens av denna rapport är därför en ökad användning av strikt lågkolhydratkost för kortsiktig viktreduktion.

SBU utrycker sig alltid försiktigt. Men mycket tydligare än så behöver det inte sägas: Det är dags för sjukvården att ta råd om LCHF för viktminskning på allvar!

Detta är också intressant:

…det inte går att dra några slutsatser om sambandet mellan lågkolhydratkost – oavsett typ av fettinnehåll – och hjärt-kärlsjuklighet. Här skulle försiktighetsprincipen kunna tillämpas. Den kan verka återhållande på intag av mättat fett vid råd om lågkolhydratkost, så länge dokumentationen om de långsiktiga effekterna är så bristfälliga.

Många i sjukvården kommer säkert (utan bättre skäl än förutfattade meningar) att vara rädda för råd om mer mättat fett. Det var jag också rädd för en gång i tiden.

Jag tycker SBU har en rimlig inställning här. Det är nämligen inte nödvändigt att ge råd om mycket mättat fett för att äta lågkolhydratkost. Man kan äta även strikt lågkolhydratkost (som LCHF) med tonvikt på omättade fetter. Det har visats vara effektivt i studier:

Det vore utmärkt om sjukvården kunde börja dra nytta av effekterna av lågkolhydratkost, även innan den föråldrade rädslan för smör smält bort överallt.

SBU-rapporten Mat vid fetma är ett gigantiskt steg mot effektivare kostråd i sjukvården. Detta är en historisk dag.

Vad säger du om SBU-rapporten?

Media idag

Här kan du läsa SBU-rapporten Mat vid fetma:

Mer

LCHF för nybörjare

Några exempel på vad dagens nyhet kan betyda för allt fler:

1 2

84 kommentarer

 1. cumulus
  Härligt! Vilken måndagsmorgon!
 2. Armagnac
  Statligt sanktionerat! Då är knappast LCHF längre revolutionärt. Du kanske får döpa om nästa upplaga av Din bok till Matstaten?
 3. HG
  Härligt att höra detta på nyheterna idag när man vaknade. Kan föresten intyga att det funkar alldeles utmärkt även om man inte är fet. Har själv fått bukt med alla mina "trivselkilon" på måttlig lchf
 4. Milly
  Äntligen!!!
 5. Jerker
  Man pratar ju mest om lågkolhydratkost i studien, nästan aldrig om LCHF, och jag har förstått saken rätt? Och lågkolhydratkost behöver ju inte betyda LCHF utan vara en svältdiet likt lågfettkosten. Då är det ju inte konstigt om effekten av den planar ut med tiden.

  Men det mest positiva ser jag i att man går rätt hårt åt lågfettråden!

 6. Syro
  Underbart!
  Äntligen något att stödja sig på när man diskuterar kost.
 7. DancingQueen
  Fantastiskt! ÄNTLIGEN! Det måste firas!
  En seger och revansch, men framför allt vinst för mänskligheten! :)
 8. Martin
  "För de flesta direkta jämförelser går det inte att påvisa någon
  skillnad i effekt mellan två koster."

  "Sammantaget visar studierna att alla undersökta kostinterventioner
  leder till viktnedgång och förbättrade värden på blodfetter och glukos
  hos personer med fetma. Effekterna är som regel störst vid sex måna­
  der, och avtar sedan över tid. Sannolikt är detta en följd av minskande
  följsamhet och samma skäl ligger troligen bakom att skillnaderna av ­
  tar efter sex månader"

  "Sammantaget ger dock dessa studier inget tydligt stöd för råd om
  enskilda livsmedel till personer med fetma vare sig för att förebygga
  sjuklighet eller åstadkomma viktnedgång."

  Rekommenderar alla att själva läsa hela rapporten och inte ta del av några få citat.

  Varför är det så dålig följsamhet i LCHF om dieten är så fantastisk?

  Svar: #14, #16, #74
 9. kejsarinna.se
  Härligt! Just nu känner jag bara "vad var det vi sa"! Haha ;)
 10. www.viktnedgangsomfunkar.blogspot.se
  Underbart!
  Min kompis jobbar på SBU och vi pratade om denna undersökning när jag började på lchf för ett par år sedan, hon tyckte att det skulle bli intressant att se vilken kosthållning som skulle "vinna".
  Jag kan berätta att både hon och hennes man äter idag lchf.
  Dessutom så fick hennes man diabetes typ 1 förra sommaren trots bra kosthållning och aktivt liv, när han lade om kosten så behöver inte ta så mycket mediciner och det är väl exakt det som är meningen? :D
 11. Mackan
  "Den strikta lågkolhydratkosten leder på kort sikt dessutom till förbättrade glukosvärden för personer med fetma och diabetes, och till marginellt minskade triglycerider."

  No shit att det leder till förbättrade glukosvärden när man slutar gödsla kroppen med kolhydrater. Behövdes det en expertutredning för att påvisa det? :)

  Skämt åsido, men roligt var det.

  Skönt att det äntligen kommer ut på bred front med tungt vetenskapligt stöd! Kanske kommer jag inte längre bli påhoppad som den stackars vilseledda dietivraren som kommer dö en tidig död i hjärtsjukdom för att jag inte äter en bulle till kaffet eller för att jag tar en extra slev broccoli med smör till maten istället för pommes.

 12. jon
  Ska bli intressant att se hur detta kommer att bortförklaras och omtolkas av alla experter och själutsedda experter. Har svårt att tro att de som predikat mot lågkolhydratkost kommer att köpa resultatet eller tolkningen av rapporten.
 13. Lasse1
  Härligt och äntligen,
  sista motståndarna "experterna", lämnar båten, nu kan den gå till botten i lugn och ro.
 14. Varför är det så dålig följsamhet i LCHF om dieten är så fantastisk?

  Det är dålig följsamhet till *alla* dieter i denna typ av studier.

  Jag skulle gärna vända på frågan: Varför är det så få som slutar röka när de får råd om det, om nu resultaten är så bra?

  Svaret: Det är svårt att ändra vanor.

  Mer intressant är ju att leta efter sätt att förbättra följsamheten. Jag kan tänka mig många. En bra början är att sluta varna för och avfärda de råd (lågkolhydratkost) som visar sig vara effektivast i studier!

 15. Snusmumrik
  Ska man ge allmänna råd så kan man försiktigtvis under de 3-4 första veckorna vara återhållsam med mättat fett så att gallgångar och gallblåsa kan spolas rena från grus. Då undviker man gallbesvär som kan vara väl så smärtsamma.
 16. Fundersam
  Du ställer viktiga frågor Martin som behöver besvaras. Vi är en hel del som kan hålla kosten, vara följsamma och inte upplever problem. Vad händer då med dem som lämnar kosten och drar på sig ev viktuppgång och ohälsa igen, ja helt enkelt upplever problem.

  Själv har jag en del funderingar men innan jag skriver om dem skulle jag vilja få ta del av dina tankar kring detta. Eftersom du lyfter frågeställning misstänker jag att du har en del reflektioner i ämnet.

  Svar: #26
 17. Organic
  Nej. Anledningen till att människor inte slutar röka är därför det är ett beroende som skapar illusionen om att vi behöver röka. En vana är något annat som är mycket lättare att bryta/ändra på. I övrigt kan det kanske ligga en del i liknelsen.
  Svar: #20
 18. Majoren
  Vilka fröjd att se denna oljetanker fylld med kostråd fortsätta sin kursändring med en kraftig gir!

  SBU ger ju direktiv till Socialstyrelsen som via Landstingen når de sjuka med råd om kost.
  Livsmedelsverket däremot får bara ge kostråd till de som är friska vilket gör att SBU får agera målvakt för Livsmedelsverkets kolhydratgenerösa direktiv som tyvärr hjälper folk att bli sjuka.

 19. Madeleine
  ÄNTLIGEN!
 20. Tro det eller ej, men många är också beroende av sötsaker. Särskilt vanligt är det hos personer med viktproblem. Då blir det en tröskel att komma över för att äta lågkolhydratkost.
 21. Dina
  Intressantast tycker jag nog är slutkommentarerna: det finns inte tillräckligt underlag för att lågfett- och lågkalorikoster samt diverse livsmedel (fullkorn t ex) är speciellt nyttigt. Ha!
 22. Organic
  Håller med. Men blanda inte ihop "vana" och beroende av en substans, gift. Läs socket, nikotin, heroin.
 23. Anne
  En bra början! Nu väntar jag på nästa rapport som inte bara vänder sig till överiktiga och diabetespatienter. Där man kan erkänna att även normalviktiga drar fördel av att äta lchf. Kul i alla fall att de skriver att det inte är farligt för blodfetterna med lchf.
 24. Maria
  Yes!!

  Apropå det här med följsamhet så tänker jag att ett första stag är att få bort "dietstämpeln", och då tänker jag framför allt på hur man själv tänker. En diet är ju i sig själv en "kur" alltså något tillfälligt. LCHF är ju det vi skall äta till vardags för att må bra så kan man förändra det tänket är man en bra bit på väg tror jag. Den här rapporten kan ju faktiskt bidra till att skapa en normalisering kring begreppet och därmed få bort dietstämpeln.

  Svar: #27
 25. Gunnar Lkpg
  Förmågan att följa en diet är ju proportionell med hur den upplevs. Jag har inga problem att äta LCHF vilket jag gjort i tre år nu.

  Rejäl riktig hemlagad mat och inte behöver jag kämpa mot unger heller!

 26. Lennart N.
  Om man återgår till en kost som tidigare vållat hälsoproblem och övervikt är det väl inte så konstigt om dessa problem återkommer....? Varför man över huvud taget ens funderar på att lämna en kostmodell som man mår bra av förefaller väl lätt vansinnigt?

  En lågfettsbantning är man tvungen att avbryta förr eller senare eftersom det ofta leder till energi- och näringsbrist. LCHF kan man fortsätta med livet ut! Man är mätt och glad och full av energi, håller vikten och känner sig friskare. Behöver inte räkna kalorier eller slå i tabeller så man får tid över till annat. Man behöver heller inte äta var 4:e timma vilket också frigör en massa tid.

  Svar: #45
 27. Lena
  Maria, precis vad jag tänkt många gånger. När jag hör ordet "diet" förknippar jag det med att man måste försaka något, att inte få unna sig. Jag tänker också att det är något tillfälligt som man testar ett tag för att exempelvis gå ned i vikt.

  För mig (som inte behöver gå ned i vikt) har LCHF betytt att jag verkligen kan unna mig. Jag har sannolikt haft (mild) IBS, och jag tog bort det ena efter det andra ur kosten för att slippa besvär. _Det_ var verkligen en diet. Nu har jag skippat socker, mjölmat, ris och potatis i princip, och kan unna mig fantastiskt god mat varje dag. Så jag har egentligen sluppit undan en diet med hjälp av LCHF. Förr bestod min smörgås av bröd, ett tunt lager lättmargarin och en tunn skiva skinka. Nu bakar jag LCHF-bröd, brer på rejält med bregott, lägger på både skinka, ost och avocado. Mums! Känns inte direkt som en diet! :)

 28. morgengry
  Om man tror man kommer dö i hjärtattack, därför att man följer en diet som man är tilldelat för att ingå i en studie. Då kan jag förstå att man inte är så peppad att följa den.

  Om man däremot själv har läst på och testat olika dieter och kommit fram till att man mår bra på ex. LCHF, OCH man samtidigt minskar snabbt i vikt, då är det klart man vill fortsätta hela livet.

  Det är personer i första gruppen som är med i studierna, inte dom i andra gruppen.
  Alla dom i andra gruppen (som själv har valt diet) de är ju endast anekdoter (än så länge) :)

 29. Adur
  Apropå följsamhet. Jag känner många som har testat LCHF med goda resultat, men sedan fallit tillbaka till "normalkosten". Den som gjorde dem överviktiga och gav dem IBS-mage.

  - Jo, jag åt sådär ett tag och mådde jättebra, men...

  Några rationella förklaringar till avbrottet brukar inte förekomma, utan oftast handlar det om att de längtade efter mackor, godis och pasta. Jag tror som Doc att den första fallgropen är att de inte tagit sig ur sockerberoendet. Den andra är att de inte riktigt har satt sig in i hela hälsoperspektivet, utan de ser LCHF enbart som en bantningsmetod. Då kan det räcka med en krigsrubrik på löpsedlarna för att de ska bli rädda och ge upp.

  Den här rapporten är i alla fall ett stort steg mot att förhindra den andra fallgropen.

  Svar: #57
 30. SaraB
  Riktigt goda nyheter! Ett tydligt steg i rätt riktning. En seger för alla som arbetar för att visa på lågkolhydratskostens fördelar och det ofarliga i att äta naturligt fet mat. Ska bli spännande att se vilka diskussioner som kommer av detta och vilka de faktiska följderna blir i t.ex. rådgivning inom sjukvården. En stor vinst är ju att de som redan är insatta i hur insulinsänkande kost funkar blir stärkta i att fortsätta ge råd om det och det blir en mindre tröskel att ta emot sådan kunskap när svenska statens egna utredningar visar att det är ok.

  Och jag fortsätter drömma om den dag då en statlig rapport även visar alla överraskande positiva hälsofördelar jag fått på en strikt lchf. Min livskvalitet har förändrats avsevärt sedan jag förstod att socker och stärkelse driver på otaliga nedbrytande processer i min kropp. Jag är min egen vetenskapliga studie.

 31. Jasmin
  Vilka glada nyheter att vakna till!!!
  Nu kan man visa det här till alla som kritiserar mitt sätt att äta och tvivlar på hur hälsosamt LCHF- kost är! För de flesta har nog accepterat att man går ner mest i vikt om man undviker kolhydrater ;) Finns de som dock fortfarande vill hålla fast vid att äta 1 eller 2 potatisar fortfarande fast de minskat på antalet kolhydrater överlag för att gå ner i vikt OCH som äter lightprodukter och är rädda för fett... Förstår inte riktigt hur de kan se sammbandet med minskad vikt men ändå är rädda för fettet och LCHF?
  Nåja det här ser jag som et STORT steg i rätt riktning för att komma från en myndighet! :D

  http://www.jassisa.blogg.se

 32. foie gras
  I boken Vägen till Wigan Pier (1937) skriver George Orwell : " Förändringar i kosthållningen
  betyder mer än byte av politisk regim och religion. Ändå
  förekommer inte offentliga erkännanden av matens betydelse. Statyer finns överallt till minne av kungar och skalder men ingen enda som hyllar konsten att göra bacon."
  Detta skrevs långt före tv-åldern.
  Kolla nu hur medierna hanterar dagens revolution. Av hur radions P1 i morgonsändningen idag sammanfattat rapporten under en knapp halv minut erkänns den inte
  som en omvälvande händelse (sk objektivitet).
  Svar: #39, #41
 33. morgengry
  Apropos följsamhet.

  Så är det ju många som har problem med gluten, IBS metabolt syndrom, eksem och annat som blir bättre med LCHF, de går snabbt ner i vikt, de får snabbt förbättrade blodvärden och de mår bättre än de gjort i många år på traditionella kostråd.
  De har nog lättare ved att följa LCHF i det långa lopp, då det får omedelbara konsekvenser att göra avsteg.

  Sen är det andra, som bara upplever sig marginellt bättra med LCHF, de går inte ner i vikt, de har stort sockersug som inte gick bort med LCHF, de mår kanske inte dåligt när de gör avsteg.
  Dom har svårt att följa LCHF i längden.

  Sen finns det några som mår dåligt på LCHF, de ska kanske ha mer kolhydrater i maten, eller de har missförståt LCHF så de lever endast på bacon och grädde. De har kanske stora omställningsbesvär. De tror kanske fett är dåligt (även om de valt dieten helt själv) De slutar ganska snabbt.

  Om man står utifrån och ska bedöma följsamheten är det viktigt att veta vilka personer man pratat med. :)

 34. Majabella
  En historisk dag. Om följsamhet och jämförelse sockerberoende med rökare. När det blir ok att äta LCHF kanske det finns bättre alternativ att välja när man ska äta ute, vilket minskar risken för dikeskörningar. När cafeer och restauranger fattat så blir det lättare att följa. Det är lättare att välja en ostbit istället för en bulle till kaffet om den finns så att säga.
 35. Caroline
  Går det att beställa hem rapporten? Skulle vara intressant att läsa den i sin helhet men orkar inte läsa såpass mycket på skärmen.. Hur mycket kan det gå på isåfall?
  Svar: #49
 36. David
  Jag tycker att rapporten är något försiktig men det är väl som Doc säger, rent allmänt är det ju ett jättesteg ifrån där de flesta är just nu :-)
 37. Stefan
  Jag läste följande i början på rapporten.

  Externa granskare
  Göran Berglund
  Mai-Lis Hellénius
  Claude Marcus
  Kerstin Nilsson
  Ulf Risérus
  Niklas Zethraeus

  Mai-Lis och Calude måste ha protesterat mot innehållet men det hjälpte uppenbarligen inte. :-)

 38. Gustaf på Fettdieten.se
  Vilken otrolig nyhet! Nu gäller det bara för dietisterna att att hänga med. ;)
 39. Ann Kristin
  Så sant. Inget i vårt liv är viktigare än mat, på så många plan, från ren överlevnad till socialt umgänge. Det är också ett stort intresse för många, som för mig, att se hela kedjan från produktion till konsumtion, och att den är så hållbar och giftfri som möjligt.

  Varje tugga är fylld av smak och upplevelser som lagras i kroppen. Redan från det lilla barnets hungergråt till det belåtna kluckandet och sömnig mättnad - det är lätt att förstå att det sätter djupa spår i oss. Jag har minnen från fisketurer med kaffekok över öppen eld, vinterlek i snön och sedan varm choklad farmför vedspisen (jo, det finns lch-choklad som fungerar) eller alla dessa traditioner kring jul, påsk och midsommar. Som tur är fungerar alla våra traditioner med lchf, det är bara mjöl och socker man får ta bort. Jag har gjort saffransbröd och pepparkakor utan mjöl och socker som ryms inom lchf, om man vill.

 40. Diabetessköterskan
  ÄNTLIGEN! Det här måste väl få LCHF accepterat inom vården!
 41. Record
  Nyhet i P1

  Har nog stoppats av någon vetenskapsjournalist i panik.

  Nej .. Man

 42. Helge
  SLVs kostråd kan slänga sig i väggen !
 43. PA
  För den insatte är rapporten possitiv, men för den breda massan tycker jag att den är vag och fortsätter ge näring åt fettsnåla spöket när man understryker att långsiktigt finns det inga skillnader mellan dietalternativen (man ska bara minska på intaget av söta drycker). Om jag inte redan hadde fördjupad kunskap i ämnet skulle jag konstatera "Jaha, som vanligt med dessa kostråd. Ingen skillnad i längden. Är väl kalorier och mängd träning som räknas". Lite av en besvikelse. Bättre kan man!
  Svar: #46
 44. Snedsteg
  Gandhi själv får sammanfatta den resa som LCHF gjort de senaste åren:

  "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."

  Kan vi förvänta oss en krälande och ödmjuk ursäkt från Dr Rössner nu?

 45. Fundersam
  Jag har ingen annan åsikt än du i frågan men jag ÄR genuint intresserad av mer detaljerade svar från t ex Martin och andra som landar i att kosten inte är bra alternativt svår att följa. Vi som upplever kosten oproblematisk (jag själv älskar den) kan säkert ge allehanda svar som är sanna, vetenskapligt grundade och logiska. Men för den som har svårt med följsamheten verkar inte den logiken gälla?

  Tänker t ex på Calle Moreus som själv gick ut och berättade om att han ätit lågkolhydrat och sedan lämnat och hellre lever med "smärtan" av sin fetma. Jag har suttit med feta (inte överviktiga) kvinnor framför mig, som har testat LCHF med framgång men ändå valt att återgå till kost full med kolhydrat, socker och stärkelse. Av något skäl tar man hellre farligheten och alla obehag av fetman än den upplevda farligheten av tex LCHF.

  Martin kan vilja ställa till med bråk men tänk om så inte är fallet. Så för att komma vidare med förståelse, kunskap och kunna hjälpa personer med svårigheter med lågkolhydratkost, tycker jag det är viktigt att personer som upplever det svårt med kosten får komma till tals även här, utan att bombarderas med kostens alla fördelar. Det finns gånger det inte går att ge svar förrän man hört frågan.

  Kommer det inga reflektioner från Martin kommer jag dock att luta mig mot tron att det handlar om att bråka och föra en destruktiv debatt.

  Svar: #50
 46. Adur
  Det är möjligt att "den stora massan" inte kommer att lusläsa just den här rapporten, men som vägvisare åt sjukvården pekar den ju med hela handen. :-)

  Den är mycket skarpare än vad jag vågade tro när Doc flaggade för jordbävningsrisk.

 47. Kjell Jewander
  JUBEL, JUBEL, i stora lass !!!!! Äntligen ett ljus i mörkret vad gäller erkännandet för den kost som du Andreas och Annika har kämpat för. Vinnare är vi alla som följt i era fotspår och upplevt den förbättrade livskvalitet som kostomläggningen har gett oss.
  Paradoxalt visar dom i samma morgonprogram på TV hur man gör "läckra" mackor. Det finns mer att göra för oss alla.
  Mvh "Arga Kostrådgivar'n"
 48. Anders A
  Jag tror att den största utmaningen nu blir att få folk att inse att LCHF/Lågkolhydratkost inte är en diet, utan ett sätt att äta som man bör fortsätta med på lång sikt. Studien fastslår ju också att på lång sikt syns ingen skillnad mellan dieterna, troligen beroende på att folk återgår till sina gamla vanor.

  Jag ser också många exempel i bloggarna/forumen på folk som skriver att:
  "Ja nu har jag nått min målvikt, så nu kan jag börja "unna mig" igen..."
  - och då är nog risken stor att man "unnar sig" lite för mycket och börjar gå upp i vikt igen. Vilket studien också tyder på...

  Men jag kan också tänka mig att många resonerat som så här:
  "Ja nu har jag gått ned i vikt, kanske bäst att börja äta "normalt" igen - man vet ju inte hur skadligt detta är för hjärtat på sikt - många varnar ju för det..."
  - dvs. om man nu bara kan lita på att detta med att äta mer fett INTE är skadligt, ja då kanske man också vågar hålla i och fortsätta äta LCHF. Och på så sikt fortsätta hålla vikten och fortsätta må bra! Till skillnad från andra dieter, så är ju LCHF något man kan fortsätta med för all framtid utan problem såsom exempelvis att kämpa mot ständig hunger...

  Självklart kommer detta nu att debatteras häftigt i media närmaste tiden, skall bli spännande att se vad de tidigare kraftigaste kritikerna kommer med för "moteld", eller om de kanske rentav bara är tysta...

  Men det är inget snack om att detta är ett stort steg i rätt riktning för en bättre folkhälsa :-)

 49. Anders A
  Caroline, här är hela rapporten. Har du bara en skrivare och full bläckpatron ;-) så är det bara att skriva ut den.
  http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat_vid_fetma_218-2...
 50. Ann Kristin
  Jag tror att foie gras har svaret: "I boken Vägen till Wigan Pier (1937) skriver George Orwell : " Förändringar i kosthållningen betyder mer än byte av politisk regim och religion. Ändå förekommer inte offentliga erkännanden av matens betydelse. Statyer finns överallt till minne av kungar och skalder men ingen enda som hyllar konsten att göra bacon."

  Som jag skrev tidigare, mat är så djupt rotat, från den första klunken modersmjölk till den sista tuggan. Socker/bröd/pastaberoende ska inte underskattas.

1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg