Käftsmäll åt Claude Marcus i Läkartidningen

Nu verkar debatten om kostråden ha nått en helt ny nivå i Läkartidningen. Claude Marcus och medarbetare skrev i början av sommaren en kritisk artikel om lågkolhydratkost. Denna var fylld av skrämselpropaganda mot fettintag, med skralt eller inget vetenskapligt stöd.

De uppmanade där Socialstyrelsen att återta sitt godkännande av lågkolhydratkost som behandling vid övervikt och diabetes typ 2. Socialstyrelsen avfärdade snabbt den uppmaningen, och själv skrev jag en kritisk debattartikel som publicerades för en månad sen.

I dag får Marcus och medarbetare ytterligare kritik för sin artikel, nu i så hårda ord att jag inte kan minnas att jag läst något liknande i Läkartidningen tidigare!

Ralf Sundberg

Ralf Sundberg

Varför förnekar ”kostexperter” vetenskapen?

Den första artikeln är skriven i första hand av:

Ralf Sundberg, med dr, docent och privatläkare, samt
Karl E Arfors, professor, f d forskningschef, Pharmacia

Ytterligare åtta personer är medförfattare:

Karl E Arfors

Karl E Arfors

Annika Dahlqvist, leg läkare
Christer Enqvist, överläkare
Björn Hammarskjöld, f d överläkare i pediatrik, fil lic i biokemi
Johan Hedbrant, fil dr, forskningsingenjör
Åsa Larsson, distriktsläkare
Tore Persson, leg läkare
Göran Petersson, professor i kemiskmiljövetenskap
Jörgen Vesti Nielsen, överläkare

Sammanfattning

Första halvan av artikeln består av en kort summering av det vetenskapliga stödet för lågkolhydratkost, samt hur kritik av sådan ofta är kraftigt färgad av ekonomiska intressen – bland annat livsmedelsindustrins lobbyorganisationer ILSI och SNF. Sen börjar käftsmällarna mot Marcus och medarbetare:

Artikeln som framför allt varnar för fett excellerar i osakligheter. En detaljerad lista skulle bli för lång, så vi nöjer oss med fyra exempel. En Cochranestudie citeras som bevis för att fullkorn skulle förebygga diabetes, vilket konklusionen inte stödde. Man skriver att dietärt mättat fett ökar insulinresistensen och citerar en översiktsartikel som tvärtom fann att litteraturen inte stödjer det. En delstudie från Women’s Health Initiative citerades felaktigt med att lågt fettintag skulle förebygga bröstcancer, trots att ett sådant samband ej fanns. Som exempel på att frukt, grönt och fullkorn skulle reducera LDL citeras en studie om Listeriabakterier i korvsmet [19]!

Marcus och medarbetares helgalna påstående att ”extrem” lågkolhydratkost ”inte är granskad i vetenskapliga studier över huvud taget” motbevisas snabbt (det finns 710 träffar på Pubmed för ”ketogenic diet”). Marcus och medarbetare har själva i sin artikel citerat 5 sådana studier, vilket påpekas. Varefter följande salva avlossas:

Marcus´ och medarbetares uttalande i Läkartidningen som vi citerar ovan innebär därför inte bara en självmotsägelse. Uttalandet är dessutom bevisligen osakligt, ovetenskapligt och strider därmed mot Läkarförbundets etiska principer för läkares offentliga uttalanden. Med tanke på gruppens självbild som ledande kostexpertis på området kan detta knappast ursäktas med försumlighet och okunskap.

Som avslutning antyds i ej allt för förtäckta ord att det verkliga skälet för Claude Marcus och medarbetares motstånd är deras ekonomiska intressen i frågan.

Denna debattartikel är alltså otroligt hård i sin kritik mot Claude Marcus och medarbetare, för att ha publicerats i Läkartidningen. Men själv kan jag bara tycka att det är välförtjänt.

Läs mer

Hela artikeln: Varför förnekar ”kostexperter” vetenskapen? (PDF)

Artikeln har även kommenterats i en artikel i SVD: Sockerbolag bakom diabetikers kostråd

Se även dagens andra kost-artikel i Läkartidningen, av undertecknad: “Hög tid för nytänkande i kostfrågan”

24 kommentarer

 1. O
  Jag gillar citatet från Upon Sinclair. Det ger den rätta fanatiska LCHF-stilen åt det hela.
 2. T
  Jag tycker att det är utmärkt att det i och med denna artikel inte längre hymlas inom vårt kära läkarskrå att PENGAR har en fantastiskt fin förmåga att styra tankarna och handlingarna i rätt riktning sett ur pengatillhandahållarnas perspektiv!

  Kom ihåg att det inte var så länge sedan vi hade en närmast identiskt strid! Då gällde det - håll i hatten nu - huruvida rökning var skadligt eller ej!

  Och då som nu var det de med finansiella intressen (Philip Morris et al) som i vetenskapens namn och med vetenskapens hjälp hävdade att rökning inte var farligt, och om det nu eventuellt inte var helt oskadligt så måste det forskas ännu mer, och forskas ännu mer, och forskas ännu mer - alltmedan människorna föll som käglor i cancer...

  Samma strategi som International Life Sciences Institute/ILSI (Coca-Colas, Heineken, McDonalds, Mars, Masterfood, Kraftfood, et al lobbyingfrontorganisation) nu framhärdar i (det måste forskas mer, helst i oändlighet) - alltmedan människorna faller som käglor av grav övervikt...

  Mekanismerna är ju i själva verket mycket, mycket enkla:

  1) Kolhydratintag startar insulinproduktion
  2) Insulinproduktion slår av fettförbränning

  Hur mycket raketforskning är detta? Det är ju välkänt sedan lång tid tillbaka och närmast banalt.

  Men så kommer Pengarna in i bilden... Och då är inte ens vatten vått längre. Och det är precis det som har hänt när det gäller kosten. Pengarna har styrt forskningen och kostråden, och folket får betala priset genom allt sämre hälsa.

  Denna artikel - Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?
  tar bladet ur munnen avseende detta samband och det är mycket vällovligt!

  /T

 3. Thomas H
  Är du lite skumögd eller blåögd, O? Fanatiker???

  Har du inte insett bindningarna, har du inte sett jävsdeklarationerna där dom flesta av våra "kostexperter" visar nära samarbete med SNF och olika livsmedelsintressen! T ex Prof Asp och SNF friskrivning av socker som ev. ohälsoskapare.

  En väldigt bra artikel med en hel bredsida till "kostexperterna" och det har dom förtjänat så som dom "slingrar sig ovetenskapligt"?

  Rössner försöker skämta bort det hela och kalla det flumdieter... som kommer att försvinna.....??

 4. Jo. Det var allt lite flummigt hur folk åt i några miljoner år tidigare...

  Tack och lov att Unilever och McDonalds har visat oss hur människor egentligen alltid borde ha ätit.

 5. O
  Frågan är vem man skriver för. De redan troende eller för att övertyga andra. De som applåderar här tillhör de förstnämnda. men vinner man några nya på detta sätt ? Det är frågan.
 6. Wille
  I flera års tid och varenda gång det handlat om övervikt på TV har man sett den lite smårunda Claude Marcus köra samma race utan resultat för folkhälsan.

  O, tänk om Claude helt plötsligt skulle ändra sig och inse att det faktiskt finns ett väldigt bra alternativ till svält/motion-kurer och magsäcksoperationer. Då kommer man att vinna väldigt många nya på detta sätt.

 7. Fredrik
  Substanslös smutskastning.
 8. Vill du utveckla det Fredrik? Jag tycker de har bra på fötterna såvitt jag kan se...
 9. Ralf Sundberg och medarbetare har lugnt och metodiskt redogjort för vissa sakförhållanden. De har granskat de referenser som Marcus & Co hängde på sin tidigare artikel. De flesta av de 62 referenserna håller inte vid en granskning. Vilket tidigare Andreas, och nu Sundberg och medarbetare på ett tydligt sätt beskriver.

  Det är en mycket berättigad fråga varför högt uppsatta professorer inte kan läsa innantill, och varför de påstår saker som inte överensstämmer med de referenser de hänvisar till. Vi måste ju förutsätta att de är både intelligenta och skrivkunniga.

  Min hypotes är att det är någon/några andra som spökskrivit artikeln och sedan har Marcus & Co skrivit under efter en summarisk källkontroll. Det skulle vara en tänkbar förklaring till att deras referenslista inte håller måttet.

  En annan hypotes är att de skrivit artikeln själva och valt referenser med rubriker som passar utan att ha kollat närmare efter.

  En tredje hypotes är de vet exakt vad de gjort, men hoppats att ingen ska orka bry sig om att granska vad de skriver. Är man professor är man nämligen van vid att allmogen står med mössan i hand och gapar, tiger och samtycker.

  Till Fredrik vill jag slutligen säga att en artikel, liksom ett konstverk, tolkas alltid genom ett subjekt. Det jag tolkar som en saklig framställning tolkar du som smutskastning. Hur man väljer att tolka sådant man läser ger också en fingervisning om var man har sina intressen.

 10. Skolmedicinare
  Undrar vad Rössner gör med alla pengar ?

  Hans viktenhet lär ha det rätt knapert så inte dit iaf.

  Vin,kvinnor och sång troligtvis.

 11. läsare
  Senast i går 9 sept uttalade sig Marcus i egenskap av fetmaforskare
  intervjuad av Vetenskapsradions redaktion och sänt i P1:s morgonprogram apropå en amerikansk undersökning där en fetma-gen skulle kunna tyglas om vederbörande motionerade mellan 3-4 timmar dagligen.
  Marcus kallade undersökningens resultat hoppfullt och intervjuaren hade förstås inte en enda fråga om det är möjligt att alls leva normalt med så mycket motion dagligen. Inte heller sades ett ord om kosten.
  Usel för att inte säga larvig journalistik.
 12. Saga
  Tja, när aftonbladet skrev om fetmaoperationer som den mest framgångsrika behandlingsmetoden emailade jag journalisten och fråga om hon kunde referera till någon undersökning där det hade visats. Hon hänvisade till Rössner som sin källa, dvs han blir aldrig kollad som källa och kan troligtvis säga vad som helst och få det publicerat.
 13. P
 14. P,
  tack, jag lade till en länk ovan.
 15. O
  Rimligtvis riktar sig läkartidningen till läkarkåren inte allmogen.

  Fast av döma av nivån på det hela kan man undra.

  Det intresanta är hur de subjekt som utarbetar de nya diabeteskostråden tolkar det hela.

 16. Rössner är en marionett
  ok, vi har genomskådat hela läkemedelsindustrin och den så kallade sjuk"vården" nu.
  det enda de vill är att tjäna pengar. och göra folk sjuka.

  när ska vanligt folk vakna upp och se vad som pågår i vår värld?
  det sitter en klick högst upp i hierarkin.
  president bush, rössner med flera är bara deras marionetter som gör vad de blir tillsagda. vilka som är 'klicken' vet ingen, för de döljer sig i mörker. hur som helst är det de som ser till att folk gör 'fel val' så de blir sjuka av mat och medicin. det är även de som bestämt att vanligt folk ska hjärntvättas av våldsfilm, dataspel, meningslös tv och porr. och bli shoppoholics. och hollywoodsmala. allt för att folk ska vara upptagna med annat så de ej kan se sanningen.
  de tillsätter flour i dricksvatten så vi får alzimers. ger barn vaccin som innhåller saker som gör dem mindre intelligenta. nu senast gardasil.

  the list goes on.
  de felaktiga nuvarande kostråden är bara en liten del i deras 'plan'.

  alla ska gå runt i en fluff-värld. nöjda, blinda och glada. fullproppade med ssri.
  en halv miljon svenskar går runt på prozac etc, vars enda effekt är att det gör dem avtrubbade och 'lugna'.

  svensson sover.

  men så här får man inte säga! för då kommer folk och skäller på en och anklagar en för att vara paranoid och konspiratoriskt lagd.
  =)
  har man tur får man även psykos-diagnos.
  =)

  men om man går runt och 'fluffar', fullmatad med ssri. äter kolhydrater och är snäll och icke-konspiratorisk och icke-kritisk...ja då får man en guldstjärna!

  vakna upp för fan!

 17. X
  Undrar vem "O" är ? Skulle kunna stå för:

  O=Obesity Unit KI
  O=Syre

  Den snorkiga, självtillräckliga och korthuggna stilen på inläggen för tankarna till en av "bunkerprofessorerna".

 18. Mikael
  Till X>

  Jag vet inte vem O är, men jag delar delvis hans kritik. Jag delar definitivt också kritiken mot C. Marcus, Rössner m fl som tyvärr solkar ner hela vetenskapen genom sitt agerande. Jag är även försiktigt positiv till LCHF-dieten.

  MEN, argumentationen (ibland här och kanske oftare på andra sidor) är tyvärr närmast skadlig (tror jag iaf) för att föra ut LCHF-dieten till en större skara människor och beslutsfattare. Tonen, hätskheten m m gör att man känner viss lust att placera många av debattörerna för LCHF i extremist-facket, vilket enbart skadar argumenten som förs fram. Se det inte som snorkigt, se det som ett (kanske rätt, kanske fel?) feedback till LCHF-argumentationen.

 19. Mikael, bra då att vi har dig här som kan försöka ta ner oss på jorden. Jag är nästan helt allvarlig när jag säger det! ;)
 20. Om det är den gamle Mikael som är tillbaka i bloggsfären hälsas han välkommen. Visst har tonen ibland varit hård. Ofta dock med rätta. Att våra egna argument håller streck får vi allt mer bevis på. Men det gäller också att visa att "experternas" argument inte håller måttet, vilket nu gjorts flera gånger i Läkartidningen.

  Vi hade aldrig varit där vi är idag och vi gått med filttofflorna på.

 21. Mikael
  (Hej Bosse, nej det var inte "den gamle" Mikael som skrev 12:15, men nu är det)

  Sundberg et al har inte refererat ordentligt i sin artikel, i Andreas citat nämns "fyra exempel" men de .

  Cochrane-studien känner jag till, Sundberg et al säger att "konklusionen inte stödde". Konklusionen säger att bevisen är för svaga för att slutgiltigt bevisa att fullkorn hjälper mot diabetes typ 2, antalet studier som uppfyllde kraven för cochrane-genomgången var för få (de efterlyste fler artiklar av bättre kvalité). Men trots det gav alla inkluderade studier stöd för att fullkorn hjälper mot diabetes typ 2, ingen av studierna visade motsatt effekt. Trots allt ger studierna alltså stöd, om än inte slutgiltigt "bevis".

  Humor att de refererat till en artikel om varmkorv, min gissning är att ett misstag skett i referensprogramet de troligen använder när de skriver (ett felklick kan leda till fel referens i listan).

  Vilka är de andra två orefererade studierna (orkar inte gå till Marcus artikel och leta)?

  Fanns det någon annan artikel som angrep Marcus artikel? För Sundberg et al handlar ju mest om att angripa deras bindningar.

 22. Fullkorn "hjälper mot diabetes" - jämfört med vad? Att äta sig mätt på vitt formfranska?
 23. Helen
  Det jag funderar över just nu är varför ni är så få som verkligen bryr sig om människors hälsa på riktigt. Det bore ju rimligtvis var just det som är orsaken till att man utbildar sig tlll läkare ifrån början. Var går det snett, när det verkar som flertalet envisas med att stå emot det som gång på gång bevisar att detta borde vara vad vi är skapta för. Doc´s senaste inlägg om mannen som mer än halverat sin vikt och dessutom förbättrat alla sina värden borde ju få vem som helst som fortfarande tror HCLF är rätt, att höja på ögonbrynen. Kan det verkligen finnas så mycket pengar bakom att man glömmer varför man blev läkare. Fortsätt kämpa på ni som orkar, vågar och kan stå emot etablissemanget. Vi blir ju bara fler och fler som vågar lyssna på vår egen kropp och lita på att det vi upplever inte är innbillning, utan faktiskt på riktigt.
 24. Karl E. Arfors
  Men snälla Mikael (riktiga Mikael) stöd från olika håll räcker inte i vetenskapen - bevisen måste vara signifikanta - varför använder man sig av statistik? En av studierna var WHI (Womens Health Initiative) (lågt fettintag skulle förebygga bröstcancer, trots att ett sådant samband inte fanns.) Den vänlige Gunnar Johansson från Folkhälso-institutet har nu upphöjt denna studie i Läkartidningen Nr 37 till "otillräcklig" eftersom den inte visar vad Gunnar Johansson "redan vet".
  Det finns ett antal ofta citerade studier som inte håller måttet för godkänd vetenskap även om de citeras av både kostprofessorer och SLV - Den mest anmärkningsvärda är den finska mental-sjukhusstudien som också falsifierats av den s.k. Minnesota-studien
  karl

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg