Jäviga experter på väg ut.

Nu börjar det likna något. DN rapporterar om nya jävsregler som lär förhindra en del experter från att medverka i expertgrupper på sju statliga verk.

Följande verk berörs:

Socialstyrelsen
Livsmedelsverket
Folkhälsoinstitutet
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Smittskyddsinstitutet
Läkemedelsförmånsnämnden

Enligt artikeln kan det bli svårt att hitta lämpliga experter i framtiden… Men nog är det bättre än sådant här skandalöst, som tveklöst skadar allmänhetens förtroende för ”expertråd”:

Professor avlönad av två margarinföretag.
EU låter lobbyister förbereda kostråd.
”Oberoende” kostråds-expert är konsult åt Wasa-bröd.

Här en tidigare artikel i DN om hur en del jäviga experter stoppades från medverkan i Socialstyrelsens utformande av kostråd till diabetiker (ett uppdrag som nu istället skickats vidare till SBU).

Alla blir såklart inte lika glada. Här är en debattartikel i läkartidningen härom månaden från 17 professorer. De oroar sig något för vad följderna skall bli av nya jävsregler. Inte helt konstigt kanske då ”samtliga författare har samverkat med näringslivet och de flesta har mottagit villkorslösa ekonomiska forskningsbidrag från privata företag”. Som Zac noterar i kommentarerna – vad detta innebär i praktiken tål att tänkas på…

Swedish Nutrition Foundation, som med tanke på att den finansieras av ett 40-tal livsmedelsföretag nog rättvist kan beskrivas som en lobbyverksamhet för livsmedelsindustrin, beskrivs här istället som ”ett forum för dialog”… :)

Saker bör kallas vid sina rätta namn. Och är man avlönad av livsmedelsindustrin skall man inte samtidigt utforma kostråd som har stor ekonomisk betydelse för den. Det torde vara ganska självklart.

12 kommentarer

 1. Jag skrattar fortfarande inombords av formuleringen "de flesta har mottagit villkorslösa ekonomiska forskningsbidrag från privata företag" - och det innebär... ;o)

  //Zac

 2. Konsument
  Tack för dessa informativa upplysningar. Att misstro myndigheter och tjänstemän har tidigare inte ingått i min föreställningsvärld, men gör det numer, på alla möjliga punkter. Att tjänstemän utövar makt och jäv mot oss samhällsmedborgare urholkar tilltron till ett demokratiskt samhälle. Varför lägger sig inte politiker i? Myndigheter och tjänstemän jobbar väl på uppdrag av politiker och politiker jobbar väl på uppdrag av oss samhällsmedborgare?
 3. Kattmoster
  Äntligen! Men att det ska ske först efter rabalder i media och på bloggar... Det är ju fullkomligt självklart att man inte biter den hand som föder en. Man ska helt enkelt inte vara med och fatta beslut (eller motsvarande) i frågor där man har egna intressen.

  Att det kommer nya jävsregler är bra men frågan kräver säkert fortsatt övervakning. Livsmedelsindustrin kommer inte att ge sig så lätt. Dessutom kan man ifrågasätta omdömet hos de personer som tidigare inte förstått att vissa experter varit jäviga. Risken är att de knyter sådana till sig igen.

 4. Hanveden
  Var hittar man ojäviga eperter???
 5. Hanveden
  Experter skall det ju vara...
 6. Man kan säkert inte hitta helt ojäviga, men man kan åtminstone försöka hitta sådana som inte är direkt mutade av branchintressen som hotar folkhälsan...
 7. patrik
  En präktig skandal hur många av våra experterna i verken låtit sig köpas av industrin.

  Skönt att det börjar hända saker som kan förbättra situationen.

  För övrigt borde någon/några i bestämmande ställning borde få ta sitt ansvar och söka sig nya jobb!

 8. Det kanske är hög tid att återställa så att universiteten avlönar professorerna så att dessa kan ägna sig åt forskning och undervisning i stället för att söka pengar från industrin för att finansiera sin institution?

  Pengarna till detta bör komma från staten, möjligen genom skatt på industrin, så att den som får pengarna inte vet vem som betalt in dem. Det skulle minimera industrins påverkan på forskningen.

  Alla resultat av statligt finansierad forskning skall naturligtvis vara fria att använda av alla, och får inte patenteras eller på annat sätt ge ensamrätt till någon att tillämpa.

 9. Hanveden
  Det är dags att staten ser till att de som skall betala skatt gör det och inte bara jaga eventuella fuskande bidragstagare...
  Då skulle det finnas resurser hos staten att betala professorer mm.
  Det här systemet att näringslivet skall avlöna och binda upp professorer kan vi inte tolerera längre...

  M LCHF H :-).

 10. Vi kanske får se matforskare sponsrade av t.ex. Lisas Massageinstitut eller Nisses Svets som i sin tur får pengar från matindustrin. Allt i ett försök att sopa igen spåren.
 11. Tombola
  Man kan nog på rätt goda grunder anta att LCHF-rörelsen har haft stor bertydelse för att reglerna ändrats,,,
 12. Inte bara människor som får fel kost, uppenbarligen.

  Vem utfärdar kostråd till husdjur?

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg