Diverse nyheter

Detta hade kul vara med på – i helgen var det en konferens i Phoenix, USA med några av de största namnen inom lågkolhydratkost. Den intresserade kan läsa långa blogginlägg av Dr Eades eller Jimmy Moore.

Jävsdiskussionen fortsatte igår i läkartidningen efter att nye generalsekreteraren för Socialstyrelsen satt ner foten. Två personer ansågs jäviga på grund av omfattande kopplingar till livsmedelsindustrin och stoppades nyligen från medverkan i de nya riktlinjerna för diabetesbehandling. 17 professorer oroas nu över sin framtid…

Vidare: Sprang på en ny kort artikel om diabetesbehandling av en assisterade professor på Harvard och blev glad.

Att diabetiker (särskilt typ 2, den vanligaste sorten) får bättre blodsocker av mindre socker/andra kolhydrater och mer fett borde vara uppenbart. Många upprepar fortfarande att diabetiker bör undvika fett, trots att någon fördel av det aldrig visats i studier. Inte i denna diabetesartikel dock. Mest talas om motion och tidig insättning av Metformin-tabletter (säkert bra), det som sägs om kost är följande:

Eating fewer sweets and easy-to-digest carbohydrates, both of which are quickly turned into blood sugar, also helps keep the lid on blood sugar levels.

Inte ett ord om att undvika fett. Det tar sig.

Läs mer

Allt om diabetes

4 kommentarer

 1. kitabu
  Fler nyheter
  Socialstyrelsen avskaffad
  http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/AEA50C32-F5C8-4C62-9F11-E6...

  Protokoll från sista sammanträdet. Generaldirektören ska bestämma. Socialstyrelsen blir en enrådsmyndighet.

  Det ska finnas ett insynsråd -- men det finns uppenbart inte än.

 2. ake
  I slutändan är det ändå vi patienter som avgör. Vi kan tro på vad vi vill och äta vad vi vill. Om det inte finns trovärdighet för råden har de inget värde. De 17 professorerna tycks tro att har socialstyrelsen beslutat något kommer verkligheten att bli sådan.

  Åke

 3. Tombola
  Många kan bestämma vad de vill äta men massor av människor har inte den möjligheten.

  Framförallt gäller det barnen.

  Även de som lunchar ute drabbas men de kan välja om de vill.

  Även äldreboenden faller under kategorin som är mer eller mer tvingade att äta vad som påbjuds med stöd från de offentliga kostråden.

 4. Anders S
  Mai-Lis Hellénius, professor, anger i Läkartidningen:
  Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Forskningsanslag, stipendier och projektbidrag har erhållits från Parke Davis, Bayer, Pfizer, AstraZeneca, Folkhälsoinstitutet, Hjärt–Lungfonden, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Centrum för idrottsforskning och Tornspirans stiftelse. Tillfälliga arvoden för föreläsningar, läroböcker och patientinformationsmaterial har erhållits från MSD, Aventis Pharma, Parke Davis, Bayer, Bristol-Myer Squibb, Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk, Pharmacia, Sanofi-Aventis och Schering-Plough.

  Zvi Wirschubsky, leg läkare, Dr Med Vet, skriver "Innebär dessa uppgifter att någon kan ifrågasätta professor Mai-Lis Hellénius trovärdighet, kunskap och integritet?"

  Svaret är enkelt: JA I HÖGSTA GRAD!!

  Mutkolvarna har kanske tagit livet av en miljon svenskar under senaste 30 åren. Det kan både betraktas som etnisk rensning och folkmord. Är det inte dags att vi ifrågasätter dem och ställer dem till svars för sina handlingar.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg