Försvar för kaksponsrad cancerforskning

rosabulle-3

En ledare i dagens Corren stöder Cancerfondens uppmuntrande till kak- och bullätande, samt kritiserar mig:

Sätt cancerforskningen främst

Artikeln innehåller en riktig halmgubbe-attack. Vi ska inte förbjuda bullar skriver författaren. Nej, och det har ingen föreslagit heller.

Problemet är förstås ett helt annat: Att Cancerfonden indirekt uppmuntrar till ökat kak- och bullätande mitt i en fetmaepidemi. Att de säljer sin hälsoaura till produkter som vid överdriven konsumtion kan påtagligt öka cancerrisken.

Cancerfonden borde förstås inte medverka till fler cancerfall.

Författaren tycker smaklöst nog att Cancerfonden gott kunde ta emot pengar från tobaksindustrin också. Det har Cancerfonden dock förnuft nog att ha en regel emot. Kanske tar de sitt förnuft tillfånga även när det gäller sockerfylld skräpmat.

Tidigare

Makabert att sätta godhetsstämpel på bullar

Kan man förebygga cancer med miljontals kanelbullar?

Vanlig blodtrycksmedicin kopplas till bröstcancer

35 kommentarer

 1. Lotta Ljunggren Thomasson
  Att tobak är hälsofarligt och kan ge cancer är allmänt vedertaget. Att en rejäl minskning av kolhydrater också kan minska cancerrisken är nått nytt och absolut ingen vedertagen sanning i samhället! Inte än och det kommer att ta säkert 10 år innan man kopplar samman detta! Men der är bara att fortsätta upplysa, trots suckar och prat bakom ryggen! Så ser i allafall jag på min mission, speciellt som jag arbetat som sjuksköterska i mer än 30 år!
 2. Håkan
  Om jag inte har helt fel så driver socker på IGF-1 (tillväxthormon) som ger ökad tillväxt av cancertumörer om man har dem. Kan vara något av det sämsta man kan stoppa in i sin kropp om man är cancersjuk (bortsett från cigaretter och asbest).
 3. Karin
  Att socker bidrar till cancerutvecklingen är ingen nyhet för oss som vistats på den här bloggen ett tag. Som de flesta på det här forumet vet delade Sverige ut nobelpriset i medicin till Otto Warburg 1931 för hans upptäckt att cancertumörer livnärde sig på socker. Vi har också fått lära oss att cancerdiagnostiken använder glukosmolekyler för att upptäcka tumörer. Hur många gånger ska man uppfinna hjulet innan man låter det snurra?
  Svar: #10
 4. Sofie
  Jag tycker dock att det är skillnad på att ta emot pengar från en bransch och att marknadsföra sig mot en bransch.

  För mig får tobaksindustrin och sockerindustrin gärna sponsra cancerforskning (så länge de gör det utan motkrav, vilket kanske är naivt att tro att det skulle gå). Däremot tycker jag det är fult att marknadsföra det. Köp ett packet cigg och 5 kr går till forskning, Eller motsvarande som nu sker med bullar.

  Men visst, ju fler som drabbas desto mer kommer ju samhället betala för forskning, då slipper ju branschen ta det riktiga ansvaret,

  Svar: #6
 5. Ingmarie
  Nu kommer en mkt lång kommentar och ber om ursäkt för detta. Nedanstående läsning är förklaringen till varför jag inte köper rosa bandet:

  Stämmer detta om Rosa bandet och cancerforskningen mån tro?

  Varje oktober sedan 1985, syns rosa bandet, som är symbolen för den nationella Bröstcancermedvetenhetenhets månaden (NBCAM), överallt.

  Det visas tydligt på TV-annonser, affischer och i damtidningar. Kvinnor fäster stolta Rosa Bandet på sina
  blusar. Rosa Bandet har blivit synonymt med stöd, mod och omtanke.

  Under National Bröstcancermedvetenhethets månaden, görs mängder av fundraising projekt, vandringar, promenader och andra projekt som samlar över hundra miljoner dollar mot målet att erövra bröstcancer. Högprofilerade företag som Avon, Lee Denim, Revlon, Ford och Yoplait yoghurt engagerar sig genom att donera en mycket liten andel av sina vinster från utsedda varor eller tjänster. Den överlägset största organisationen i samband med NBCAM och den med den högsta profilen är Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, som har varit enormt framgångsrikt i sponsring med hundra fundraising löpningar som engagagerar över 1,5 miljoner deltagare världen över.

  Bröstcancer är den moderna tidens epidemi (vad som brukade vara en frekvens med en av tjugo är nu en av nio i Kanada och en av åtta i USA) med uppskattningsvis 21.200 kanadensiska kvinnor som diagnostiseras med sjukdomen i år. Tragiskt nog kommer 5.200 av dessa kvinnor dö av denna sjukdom. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i Kanada och förekomsten fortsätter att stiga med två procent varje år.

  Så låt oss alla vara med, ta på löparskorna, visa stolt upp våra rosa band, och sätt igång, eller hur? Vänta en minut. Innan du låter dig påverkas av denna känslomässigt hysteriska inbjudan att ta till vapen, är det något du måste veta.

  Vem ligger bakom Rosa Bandet?

  Primärt sponsras NBCAM av den farmaceutiska jätten AtraZeneca, tidigare Zeneca innan sammanslagningen med svenska läkemedel Astra,som ägs av Imperial Chemical Industries (ICI). ICI är en ledande internationell tillverkare av industriella kemikalier och cancerframkallande bekämpningsmedel. ICI tillverkar en plast klorid ingrediens, polyvinyl, som har direkt samband med bröstcancer och bekämpningsmedlet acetoklor och dessa klassificeras av Naturvårdsverket som "förmodligen cancerframkallande för människor."

  AstraZeneca tillverkar även bekämpningsmedel, herbicider och fungicider. ICI och AstraZenecas kemiska fabriker släpper dagligen ut potentiella cancerframkallande föroreningar i miljön. Och på toppen av sina lönsamma investeringar, äger AstraZeneca också Salick Health Care, ett helägt dotterbolag till AstraZeneca, som erbjuder konsulttjänster, och hanterar driften av ett flertal omfattande anläggningar inom cancervården i hela USA.

  Det är en öronbedövande tystnad av alla NBCAM program när det gäller att berätta för kvinnor om cancerframkallande ämnen i miljön. Tänk ...om det verkligen blev allmänt känt att AstraZenecas kemiska produkter och fabriker direkt bidrog till bröstcancer-epidemin, skulle det säkert smutsa deras väloljade PR-kampanj.

  Många experter förutspådde för decennier sedan att en utbredd användning av syntetiska kemikalier skulle öka antalet cancerfall. Från 1940 till 1980-talet, släpptes miljarder ton giftiga kemikalier ut i miljön. Dessa giftiga tidsinställda bomber finns nu i allt och överallt.

  Forskare vid International Association for Breast Cancer Research´s 23: e kongress rapporterade under 2001 (Breast Cancer Research, 2001) att klorbaserade kemikalier är kopplade till bröstcancer-epidemin. Deras resultat visade att kvinnor med de högsta koncentrationerna av klorbaserade bekämpningsmedel i blodet och fettet har fyra till 10 gånger högre bröstcancerrisk än kvinnor med lägre koncentrationer.

  Tyvärr är de ovedersägliga bevisen för sambandet mellan kemiska föroreningar och bröstcancer inte accepterade av Breast Cancer Society of Canada. I själva verket hävdar deras litteratur att orsaken till bröstcancer är okänd och att bröstcancer inte kan förebyggas. Även om samhället erkänner att 70 procent av kvinnorna med diagnosen bröstcancer inte har en känd livsstil eller genetiska riskfaktorer verkar Breast Cancer Society inte se kopplingen till miljögifter. De definierar förebyggande helt enkelt som tidig upptäckt och diagnos.

  Samuel Epstein, MD, professor i arbets-och miljömedicin vid University of Illinois School of Public Health, har kritiserat cancer etablissemanget.
  "Under de senaste decennierna har förekomsten av cancer eskalerat till epidemiska proportioner samtidigt som vår förmåga att behandla och bota de flesta cancerformer är praktiskt taget oförändrad."
  Dr Epstein noterar att "bortsett från tobakens viktiga roll, finns det betydande och långvariga bevis att denna cancer-epidemi länkas till ofrivillig och undviklig exponering för industriella cancerframkallande ämnen i luft, i vatten och och på arbetsplatser och i konsumentprodukter. Icke desto mindre är prioriteringarna som National Cancer Institute och American Cancer Society snävt är fixerade vid hur skadan kan kontrolleras - diagnos och behandling - och på grundläggande molekylär forskning, med relativ likgiltighet inför att kunna förebygga. Oro över denna obalans förvärras ytterligare av allvarliga frågor med intressekonflikter i samband med mångmiljarddollar-cancerläkemedelsindustrin. "

  Giftiga Behandlingar

  Kanske kan vi förlåta AstraZeneca´s engagemang med cancerframkallande kemikalier, eftersom det forskat och patenterade den mest populära behandlingen mot bröstcancer, Tamoxifen (försäljning som gick upp till $ 573.000.000 per år i hela världen). Eller, kanske inte.

  I maj 2000 blev tamoxifen listad som en "känd carcinogen" av National Toxicology Program av den amerikanska regeringen. Man fann att Tamoxifen ökade förekomsten av livmoder, lever, mage, och kolorektal cancer. Dessutom ökade tamoxifen risken för stroke, blodproppar, ögonskada , klimakteriebesvär och depression.

  Även Tamoxifen´s roll att förebygga bröstcancer kan ifrågasättas. Medan en studie visar att Tamoxifen kanske minskar förekomsten av kontralateral bröstcancer (förekommer i motsatt bröst) hos kvinnor i förkllimakteriet, hittade en annan studie publicerad i Journal of National Cancer Institute (2001) att Tamoxifen inte bara misslyckats med att minska kontralateral cancer i dessa kvinnor utan faktiskt ökade förekomsten av sjukdomen.

  År 1998 var Susan G. Komen Foundation den enda nationella bröstcancer grupp som godkände Tamoxifen som en förebyggande behandling för friska kvinnor som tillhörde en högriskgrupp, trots att inga avgörande bevis fanns för dess skyddande effekter. De flesta andra bröstcancer grupper motsatte sig häftigt detta beslut. Kan det faktum att Komen stiftelsen har nära band med Tamoxifen tillverkaren, AstraZeneca - vilket ger utbildningsbidrag till stiftelsen - något att göra med sin position? Och är kvinnor de som drar fördel av detta eller blir dom brickor i ett sådant insnärjt företagsengagemang?

  Mammografi: risken för strålning

  Eftersom NBCAM spin-läkarna hävdar att bröstcancer är "helt enkelt inte är en sjukdom som kan förebyggas," har fokus skiftats till tidig upptäckt. Kvinnor uppmuntras nu att få sin årliga mammografi. Tidigare rekommenderas screening endast till kvinnor över 50 års ålder. Nu riktar kampanjen sig till 40-åringar och även till kvinnor så unga som 25. Emellertid, att upptäcka bröstcancer med mammografi är inte detsamma som att skyddas mot bröstcancer. Det är verkligen inte förebyggande.

  Frågor höjs om värdet av mammografi. Mammogram är en röntgen. Det enda bekräftade orsaken till cancer, enligt American Cancer Society, är strålning. Och när det gäller strålning, finns det ingen säker exponeringsnivå.

  I mer än 20 år har Dr John Gofman publicerat studier av riskerna med låg nivå strålning. Genom sin forskning, har Dr Gofman samlat tillräckliga bevis för att koppla medicinsk strålning som den huvudsakliga orsaken till det växande andelet dödsfall i cancer i USA under nittonhundratalet.

  Dr Samuel Epstein instämmer. "Det finns tydliga bevis", skriver han, "att bröstet, särskilt hos kvinnor i förklimakteriet, är mycket känsligt för strålning, och man uppskattar en ökad risk med upp till en procent för varje RAD (absorberad strålningsdos) enhet för röntgen exponering . Även för lågdos exponering av två RAD eller mindre, kan denna exponering öka snabbt för kvinnor som har en årlig mammografi."

  Medan fördelarna med mammografi frikostigt har prisats i årtionden, har information om strålningens nackdelar, särskilt dess koppling till bröstcancer, sällan erbjudits. I själva verket har inga försök eller undersökningar någonsin genomförts på mammografins säkerhet, särskilt när den använts långsiktigt och på kvinnor i förklimakteriet.

  År 1995 publicerades en studie i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet. Där rapporterades att sedan mammografiscreening infördes har förekomsten av duktal cancer in situ (DCIS), vilket motsvarar 12 procent av alla bröstcancerfall, ökat med 328 procent - och 200 procent av denna ökning hänförs till användningen av mammografi. Sedan starten av omfattande mammografiundersökningar, har ökningen för kvinnor under 40 år gått upp över 3.000 procent.

  Cancer-screeningprogrammen bygger på antagandet att "tidig upptäckt räddar liv." Men år 2000, visade en långsiktig kanadensisk studie på många kvinnor att den årliga mammografin var inte mer effektiv för att förhindra dödsfall till följd av bröstcancer för kvinnor i 50-årsåldern än periodiska läkarundersökningar. En studie som publicerades i den ansedda Journal of American Medical Association (1999) uppgav att mammografi ger störst potentiell nyttan för kvinnor i åldrarna 50 och 69 år. Att lägga till den årliga mammografin till den fysiska undersökningen hade inte någon inverkan på antal överlevnare i bröstcancer. Mindre cancer kan upptäckas, men slutligen, var dödligheten densamma.
  Mammografi är screening verktyg, inte diagnostiska tester, som ofta leder till onödiga bröst biopsier. Enligt Merck Manual, för varje fall av bröstcancer som diagnostiseras varje år, får från fem till 10 kvinnor i onödan genomgå en smärtsam bröst biopsi.
  Mammografi kan faktiskt öka risken för att utveckla bröstcancer och öka risken för spridning eller metastaserande i befintlig tumör.

  Det finns dock en överlägsen screening teknik kallad digital infraröd termografi (DIT), som är i stånd att upptäcka bröstcancer mycket tidigare, eftersom det kan avbilda de tidiga stadierna av angiogenes som en "hot spot". Angiogenes är bildandet av en direkt försörjning av blod till cancerceller, ett nödvändigt steg innan de kan växa till större tumörer. DIT är säker, icke-toxisk, icke-invasiv samt smärtfri. Det kan också upptäcka avvikelser fem till tio år innan de upptäcks av mammografi eller en fysisk undersökning.
  Det borde inte komma som någon överraskning att säkrare och mer effektiva screening tekniker som termografi kraftigt har blivit attackerade av NBCAM organisationerna.

  Så allt rabalder som kommer varje oktober och som mobilisera kvinnors delaktighet och hårt förvärvade pengar undanröjer verkligen mycket lite orsakerna till denna förödande sjukdom. Istället har de stora cancer organisationerna och förtag en dolda agenda som utnyttjar dessa kvinnors målmedvetenhet och goda avsikter för att sprida sina giftiga läkemedelsbehandlingar, farliga diagnostiska verktyg och miljögifter.

  NBCAM är den PR-uppfinning till stora förorenare som faktiskt sätter kvinnor i positionen av att vara ovetande allierade till just de människor som gör dem sjuka.

  Tänk utanför Rosa

  Kvinnor kan göra en egen insats för att eliminera bröstcancer. Bröstcancer epidemin är inte något stort mysterium. Orsakerna till cancer är redan kända: giftig kost, giftig livsstil, giftiga känslor, giftiga miljöer, giftiga kemikalier, giftiga läkemedelsbehandlingar och giftig diagnostik. När det gäller den Nationella Bröstcancermedvetenhetmånaden måste kvinnor i stället investera sin tid, energi och pengar i projekt, ideér och behandlingar som verkligen skapar förändring.

  Ett alternativ insats är Rachel Carson Dag, som hålls varje år den 27 maj, födelsedagen av denna berömda miljöaktivist. Det firas i Kanada som ett sätt att utöva påtryckningar mot kända miljö-cancerframkallande ämnen, däribland PVC, strålning, bekämpningsmedel, dioxiner och klor.

  Istället för att låta stora företag eller andra kapitalintressen definiera dagordningen, kan National Bröstcancermedvetenhetmånaden faktiskt vara en kraftfullt tid att utbilda, väcka
  och stärka kvinnor till de verkliga orsakerna, förebyggande åtgärder, och effektiva botemedel för bröstcancer.

  Om författaren
  Sherrill Sellman, ND, är författare till Hormon Heresay: Vad kvinnor måste veta om deras hormoner (Getwell International, 2000) och vad kvinnor måste känna att skydda sina döttrar från bröstcancer (Getwell International, 2004)."

  Svar: #13, #14, #18, #22, #23, #26
 6. Caspar
  Exakt min tanke, skulle precis skriva om det när jag läste din kommentar. De kakbolag som deltar i rosa bandets kampanj räknar med en enorm försäljning. Ett av dem beräknade att sälja 5,4 miljoner bullar under oktober och detta är bara en aktör.!! Även om de skänker en hel del till Cancerfonden så är det snarast bulltillverkarna som är de stora vinnarna på detta.

  Det vore en helt annan sak, precis som du skriver, om de skänkte pengar utan motkrav.

 7. Goran van Den Buske
  Naturligtvis bör samvetslösa godis och tobaksindustrier få avlasta sina samvete med sponsring till sjukvård och cancerfonder - anonymt!
 8. Håkan
  Just som man börjat gilla Corren...
  Svar: #9
 9. Thomas Jansson
  Hmmm,,,,

  Kanske några annonsörer börjar knorra lite väl mycket om LCHF brer ut sig alltför mycket i tidningen,,,,

 10. john
  Är det väletablerad kunskap att socker göder cancertumörer? Om ja, varför används inte den kunskapen i sjukvården? Alltså, det verkar så utbota dumt att inte utnyttja den kunskapen att jag börjar undra om det verkligen är fastställt att cancern lever på glukos?
  Svar: #15, #17
 11. Björn
  Äh, hon är bara rädd att någon ska ta hennes kära bullar ifrån henne. Slår vad om att hon är rökare också. Tycker man kan läsa det mellan raderna.
 12. D
  Det är som vanligt. Nu ska JAG leka troll för en gångs skull!

  Ni LCHF:are är inte kloka! Ska vi förbjuda potatis också? Vill ni att vi ska bränna alla lantbruksgårdar?? Ska vi utrota arten vete för all evig tid??? RÖR INTE MIN BULLE!!!!!

  Ja, det är ju det vi LCHF:are påstår och propagerar för.. eller inte. Men man kan ju alltid hitta på och skriva en massa dynga om man inte har hjärta eller hjärna nog att engagera sig i något vettigt. Eller åtminstone framföra saklig vettig kritik och ifrågasättande?

  Svar: #35
 13. Karin S
  Sådana intressanta inlägg får gärna vara långa :)
 14. Lotta
  Åh, det där var nyttigt att läsa!!! är rent generellt lite skeptisk till denna typ av kampanjer och nu har jag fått vatten på min kvarn... Ska nog verkligen fundera på om jag ska gå på mammografierna framöver också...
  Svar: #34
 15. Hjopek
  Googla..t ex https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=cancer...

  "---Glukos är en av de viktigaste energikällorna för cancerceller och--- "

  http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/kartlag...

 16. Majoren
  Den avslutande meningen i ledaren säger allt:

  "Och förresten, om tobaksindustrin vill skänka pengar till Cancerforskning – varför hindra dem?"

  Nämen va bra då! Att tillverka rosafärgade ciggarettpaket med rosa cigaretter i cancerfondens namn är väl ett tips inför nästa års kampanj, och varför inte ett eget rose'vin när man ändå håller på?

 17. Modesty
  Här kan du läsa lite mer - http://diagnosisdiet.com/what-causes-cancer/ om dina kunskaper är tillräckligt bra i biokemi och cellbiologi så rekommenderar jag att du läser "Cancer as a Metabolic Disease" av Thomas Seyfried PhD.
 18. Anki
  Så intressant läsning. Jag håller med till 100% och ger inte ett öre till Cancerfonden :)
 19. sonja
  Corporate social responsibility?
  haha, vilket fint namn för att försöka tjäna pengar oavsett om man tillverkar skräpmat eller kosmetik....så jäkla löjligt!!
 20. Mats Z
  Fick höra hur "viktigt" det var med socker och andra kolhydrater för hjärnans utveckling hos barn av en småbarnsförälder. Dietisten hade sagt att om inte barnen fick mängder av kolhydrater till hjärnans utveckling kommer musklerna att förtvina och kroppsfettet att försvinna eftersom hjärnan ser till att omvandla annat bränsle till glukos som ersättning för för lite kolhydrater.

  Ska man skratta eller gråta?

  Svar: #21, #31
 21. Kost
  De verkligen slåss med näbbar och klor nu för att hålla kvar människor i kolhydraternas garn.
 22. Canal 2nd Opinion
  Hej Ingmarie. Vi skulle skriva en text igår, om själva kommersen bakom och informationen att det finns TVÅ olika rosa band som kanske inte många känner till, och i researchen hamnade vi bland uppgifter som talade om att läkemedelsbolag anmälts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, för att ha utelämnat 80 000 biverkningsrapporter varav 15 000 dödsfall. I dessa siffror finns minst två cancerpreparat.
  Med din häpnadsväckande text växer detta till obehagliga proportioner. Var kommer all information ifrån? Har du själv kartlagt den? Det verkar ligga ett rejält grävjobb bakom, är du journalist eller drabbad..Du får gärna maila mig och berätta mer, och jag undrar om jag får använda mig av dina uppgifter vidare..
  URSÄKTA DOC, hoppas det är ok att connecta så här..
  /Heléne kontakt@2op.se
 23. sten
  Utmärkt inlägg!

  Att försöka omdefiniera "förebyggande" till "tidig upptäckt" eller diagnos är inte riktigt.
  Men om man då ger råd om vad man kan göra för att förebygga vidareutveckling av tidigt upptäckt cancer vore det bra. Men det gör man inte.

  Både gammal och ny forskning visar att högt blodsocker snabbar upp cancertillväxt på fler än ett sätt: Cancern livnär sig på glukos och högt glukos förvärrar dessutom oberoende cancern genom bl. a IGF-1. Utan fritt IGF-1 kan man inte få cancer. Ett föga känt faktum som man vetat om i minst 20 år.
  "Ketogen diet" som baseras på fett istället för kolhydrater används för annars obotliga cancerformer som t.ex hjärntumörer. Varör inte istället för Kemo ?

  Eftersom forskning nu pekar på att högt intag av omega-6 fetter är en trolig riskfaktor i cancer borde man naturligtvis informera om den riskfaktorn också.
  Prostata cancer kopplades nyligen i en studie till högt omega-6 i patienter och metaboliskt syndrom! http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730166/ Ökat omega -3 har kopplats till förbättrad cancerprognos.

  Eftersom organisatörer och sjukvård (?) håller tyst om allt detta tycker jag att vi är helt berättigade att ifrågasätta cancerinsamlingars syfte och istället ge pengar till något som vi kan tro på.

 24. Tuva
  "Bullbagaren Bonjour räknar med en 50-procentig försäljningsökning under oktober månad. Det innebär att det finns människor som antingen väljer bullar med rosa pärlsocker i stället för vanliga, alternativt köper rosa bullar i stället för inga alls,"

  Just det. En försäljningsökning med 50% !!
  De gör det nog bara för att de vill vara snälla och skänka pengar, eller hur?

 25. Berit
  http://bellyfattack.com/
  Är det någon som sett detta, hittat i canserfondens kommentarsida. Roligt men är den relevant för LCHF, kan man fråga sig?
 26. Cavegirl IF

  Dr Samuel Epstein instämmer. "Det finns tydliga bevis", skriver han, "att bröstet, särskilt hos kvinnor i förklimakteriet, är mycket känsligt för strålning, och man uppskattar en ökad risk med upp till en procent för varje RAD (absorberad strålningsdos) enhet för röntgen exponering . Även för lågdos exponering av två RAD eller mindre, kan denna exponering öka snabbt för kvinnor som har en årlig mammografi."

  Hua... jag har precis fått kallelse till min fjärde mammografi. Nu känner jag mest för att avbeställa tiden och läsa på om riskerna lite mer först.

 27. Krasse
  Den årliga stråldosen är ca 1 mSv, dvs av vanlig bakgrundsstrålning. En mammografi ca 0,2 mSv. En lungröntgen ca 0,1 mSv. En resa tor till new york ger 0,1 mSv. Info enligt SSI.

  All strålning ger ju ökad risk för malignitetsutvecklin. Valet är ju fritt vad man vill utsätta sig för. Ingen tvingas till mammografi, utan det är något som erbjuds.

  Generellt är nog högt blodsocker en dålig ide vid cancer. Huruvida en ketogendiet förebygger eller minskar cancerutveckligen hos en i övrigt metabolt frisk individ (dvs ej insulintesistent, prediabetiker eller diabetiker) är väl ännu inte bevisat, även om hypotesen anses rimlig. Dock kommer väl ändå cancercellerna att växa då blodsockret inte gärna går under 4. Levern kommer syntetisera mer glukos fr glykogendepåer, proteiner och glycerol (dvs ryggraden på TG) för att hålla blodsockret, trots att cancern tar mycket av glukosen. Oförklarlig viktnedgång kan ju som bekant vara ett symtom på cancer (och en hel del andra saker).

  Svar: #30
 28. Tommy Carlsson
  Maria Björk Hummelgren har skrivit annat korkat också. Hon är expert på allt möjligt.
  I det här specifika ämnet känner hon sig förnärmad då hon trodde att cancerfonden inte var sponsrad överhuvudtaget. Att hon uttalar sig om allt, som hon rimligen inte kan vara insatt i eller inte orkar sätta sig in i, är förklaringen till hennes reaktion.

  Det är längesedan det som skrevs i tidningar var sanning, jag reflekterar ofta över hur slarvigt det rapporteras i media överhuvudtaget. Det är sällan som uppgifterna är med sanningen överensstämmande, de gånger man själv vet hur saker och ting har gått till, i sådant som rapporteras.

  Suck

  Svar: #32
 29. Jaa menee
  Jag förvånas enormt över att lungcancerfonden går ut med uppviglingen att köpa kolhydratstinna produkter
  för sin egen vinnings skull.Att gå över lik för att uppnå sina mål.Trodde de hade ädlare mål.

  Likställt med "skeppet kommer lastat" med 1000 personer och offrar 200 medpassagerare
  genom att kasta dom överbord för att fortare nå sitt mål.

  Många "mål" där....hoppas Sverige gör fler i Play offen.

  Mycket bra inlägg Ingmarie du fick mitt gillande.

 30. sten
  Cancer har enligt den här länken: http://www.cancervic.org.au/preventing-cancer/weight/obesity-risk
  ett samband med det metabola syndromet, som säger att risken ökar i takt med bukfetman.

  Alltså insulinresistans är vanligt i cancer. Hur bra blodsockerkontrollen är i allmänhet kan jag inte hitta något på.
  Läste att Blodsocker nedåt 3 användes för hjärntumörer. Eftersom det uppnås med ketogen diet så kompenserar ketoner då ketoner, alltså inte problematiskt.

  Men när man har det metabola syndromet pumpar vanligen levern ut blodsocker till förhöjda nivåer, om pankreas glukagonreglering inte är störd.
  Men vad händer utan metabolt syndrom ? (Barn med epilepsi på KD: Dom lär knappast ha metabolt syndrom Vad ligger Blodsocker / blodketoner på där ?? )

  Vid (oförklarlig) viktnedgång vid långt gången cancer, alltså vid Cachexia då cancern "stjäl nästan all näring", vad händer om en fettbaserad diet introduceras ?
  Det har tydligen provats men vad jag kunde se var ketonerna betydligt lägre än vad jag själv uppnått. 1 istf. 3. Å andra sidan kan det vara för sent.

  Här en artikel om insulin, diabetes och cancer:http://jco.ascopubs.org/content/29/1/7
  Fritt IGF-1 ökar ju med insulin och/eller höjt blodsocker, och diabetiker eller de med oupptäckt diabetes har enligt artikeln den absolut sämsta cancerprognosen.

  En bit ned i artikeln nämns att även metformin med fördel använts för att minska cancertillväxt.
  Detta stöder igen hypotesen att (åtminstone tidig) cancer drivs av höga blodsockernivåer.
  Detta leder tillbaks till IGFBP-x som ska binda IGF-1. Detta bindningsprotein minskar när blodsockret stiger. Mätbart inom 30 minuter efter sockerintag ! (Ann Fernholm test!)
  Enligt Laronsyndromet kända inverkan på cancer är IGF-1 ett nödvändigt villkor för cancer.

 31. Bo Blomberg
  har hört nåt liknande också en gång och trodde på att man måste käka kolhydrater för att "hjärnan kräver det", ingen talade om för mig då att ketoner duger lika bra... fast dom kanske inte visste om det? Att man har en fin titel kanske inte bevisar att man vet vad man talar om?

  Fick höra hur "viktigt" det var med socker och andra kolhydrater för hjärnans utveckling hos barn av en småbarnsförälder. Dietisten hade sagt att om inte barnen fick mängder av kolhydrater till hjärnans utveckling kommer musklerna att förtvina och kroppsfettet att försvinna eftersom hjärnan ser till att omvandla annat bränsle till glukos som ersättning för för lite kolhydrater.Ska man skratta eller gråta?

 32. Bo Blomberg

  Maria Björk Hummelgren har skrivit annat korkat också. Hon är expert på allt möjligt. I det här specifika ämnet känner hon sig förnärmad då hon trodde att cancerfonden inte var sponsrad överhuvudtaget. Att hon uttalar sig om allt, som hon rimligen inte kan vara insatt i eller inte orkar sätta sig in i, är förklaringen till hennes reaktion.Det är längesedan det som skrevs i tidningar var sanning, jag reflekterar ofta över hur slarvigt det rapporteras i media överhuvudtaget. Det är sällan som uppgifterna är med sanningen överensstämmande, de gånger man själv vet hur saker och ting har gått till, i sådant som rapporteras.Suck

  Verkar vara lite dåligt påläst också, den vanligaste cancerformen i Sverige är faktiskt prostatacancer men det kanske kvinnor tycker är nån strukturell genusdiskriminering?:-)

 33. Krasse
  Sten: jag motsätter mig inte något du säger och inte det jag skrev i mitt inlägg heller. I alla fall var det inte min avsikt. Det jag menade var att vid en KD eller svält så kommer blodsockret att lägga sig på ett steady state vid 3-4 mM. Lägre blodsocker än så, mig veterligen, hamnar man inte på om man inte tar för mycket insulin (diabetiker) eller har ett insulinom. Dvs att det finns glukos till cancercellerna ändå.

  Att högt BG och insulin driver cancerutvecklingen är inget nytt för mig. Inte heller att övervikt och metabolt syndrom är riskfaktorer. När cancercellerna transformeras blir de också självförsörjande av tillväxtfaktorer och mindre beroende av kroppens egna. Det jag ifrågasatte var huruvida man vet att en KD kan förhindra uppkomst av eller bromsa utveckling av cancer i metabolt friska. Jag fick intrycket av några av inläggen ovan att det var "gammal" kunskap. Att tumörceller lever på socker är ju givetvis det, men någon med en KD har ju också ett stabilt BG Som cancern kan ta sin näring utav.

  När jag pratade om viktnedgång, så menade jag inte kakexi, utan att många patienter som söker vård innan de har fått sin cancerdiagnos har gått ned i vikt ofrivilligt. Det jan handla om 10 kg på 6-12 mån. Detta är ett observandum och är ett sk B-symtom.

 34. Åsa
  Den strålning du utsätts för under en mammografi är peanuts jämfört med den strålbehandling du får när du väl har drabbats av bröstcancer, så det är en ganska dum idé att hoppa över mammografin. Man kan resonera likadant angående cellproverna, de är inte hundraprocentigt säkra, men det är minst sagt trist om överhoppade cellprovstagningar leder till att man inte upptäcker en livmoderhalscancer. Som kvinna och människa ska man aldrig strunta i de hälsokontroller som du faktiskt blir kallad till. De här undersökningarna har trots allt räddat ganska många liv även om de inte kan rädda alla. När införs de obligatoriska hälsokontrollerna för männens prostatacancer, psa-prov kallas det visst?
 35. Åsa
  Jag tycker att du har en hel del goda poänger i din kommentar!
  Vi som äter LCHF måste leva med det faktum i vi, i likhet med alla våra medmänniskor, inte lever i den bästa av världar.
  I den bästa av världar hade cancer aldrig ens förekommit och vi hade alla, i likhet med Metusalem, levt till 969 års ålder då vi också dog för att vi var "mätta på att leva" som det står i Bibeln.
  Enligt samma bok är det så att vi lever i en fallen tillvaro, där sjukdomar och död ibland tar upp alltför stora delar av våra liv.
  Då kan man inte kasta sig över dem som bidrar ekonomiskt till forskningen även om dessa bidrag går hand i hand med kommersiella intressen.Man får ta det goda med det onda och ändå hoppas på att de insamlade pengarna går till att hitta metoder där man kan bota de som är sjuka. Hade Cancerfonden valt att enbart gå ut med en kampanj där man ska samla in pengar på sedvanligt vis hade de nog inte fått in hälften så mycket som de får nu. Och pengarna behövs. Den som då väljer att inte köpa den sockerstinna bullen får väl anstränga sig att för att få in sitt bidrag till Cancerfonden på något annat och bättre sätt. Handen på hjärtat - hur många av oss gör det egentligen?

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg