Feta lever kortare liv

BMI-grafik

Det har debatterats om fetma är farligt eller inte. Nu visar den hittills största genomgången av studier, publicerad igår i The Lancet, att feta personer lever betydligt kortare liv i genomsnitt. Men varför?

I media

SVD: Fetma ger kortare liv

DN: Kraftig övervikt lika hälsofarligt som rökning

UNT: Fetma förkortar livet

Studiegenomgången kan läsas här:
The Lancet: Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies

Vad artikeln visar

Man har gått igenom 57 studier, omfattande 900,000 vuxna. Studierna har mätt deltagarnas vikt (BMI), och sedan följt hur många av dem som avlidit under studietiden.

Vid sammanslagning av alla dessa studier finner man att en BMI-ökning från 25 till 30 statistiskt sett ger:

40% högre risk dö i hjärtsjukdom
10% högre risk för att dö i cancer
60-120% högre risk dö i diabetes-, lever- eller njursjukdom.

Jämfört med personer med BMI 22,5 – 25:

BMI 30-35 beräknas medföra statistiskt sett 2-4 år kortare liv.
BMI över 40 medförde i snitt 8-10 års kortare liv.

Personer under BMI 22,5

Personer med BMI 20-22,5 (smala normalviktiga) levde något kortare liv än de med BMI 22,5 – 25 (något tyngre normalviktiga) .

Men det visade sig bero mest på att dessa smalare personer oftare var rökare och lungsjuka. Ytterligare liknande förklaringar finns troligen. Med andra ord: sjuka blir ofta smala, men man blir inte sjuk av att vara smal.

Sannolikt inget som friska smala behöver oroa sig för alltså.

Är sambandet fetma – död ännu starkare?

En svaghet med dagens studie är att man utgår från BMI. Det är nu välkänt att det är ett trubbigt mått på övervikt, och midjemåttet eller midja/höftkvot säger betydligt mer.

Muskulös man

Överviktig?

En person med BMI 26 kan vara ytterst vältränad och muskulös. Han har då troligen låg risk för sjukdom, men räknas ändå felaktigt som överviktig i studierna som ligger till grund för dagens rapport.

Normalviktig man?

Normalviktig?

En person med BMI 24,5 kan å andra sidan ha klen muskulatur men en tydlig bukfetma. Då lär han ha ökad risk för sjukdom, men felaktig räknas som normalviktig.

Detta lär göra att sambandet mellan övervikt (mätt i BMI) och risk för tidig död grumlas. Med all sannolikhet är riskökningen därför ännu tydligare vid övervikt mätt som ökat midjemått. Något som även nämns i dagens artikel.

Sjuk av fetma, eller fet av sjukdom?

Studierna som analyserats i dagens översiktsartikel kan som vanligt inte avgöra orsakssamband. Man kan inte veta att man dör tidigare av fetman i sig. Det kan lika gärna vara en bakomliggande störning som ger både fetma och ohälsa.

Jag tror det senare är ett mer givande sätt att tänka sig sambandet. Fetma, som jag ser det, beror oftast på en hormonell störning. Den vanligaste sådana störningen i västvärlden idag är säkert höga nivåer av kroppens mest fettinlagrande hormon – insulin.

Det får man lättast av att äta stora mängder socker och andra lättsmälta kolhydrater.

På olika sätt har det visats öka risken för  inte bara fetma utan även högt blodtryck, farlig blodfettsrubbning och naturligtvis högt blodsocker / diabetes.

Det är alla viktiga riskfaktorer för hjärtsjukdom man känner till, utöver rökning och stress. Och alla kan de påverkas.

Mer

Man med metabolt syndrom?

Den västerländska sjukan – ”Metabolt syndrom”, dvs bukfetma, högt blodtryck, blodfettsrubbning och högt blodsocker.

Övervikt – hönan eller ägget?

Allt om viktnedgång

1 2

81 kommentarer

 1. foie gras
  tack för väldigt fin kommentar. Rör undersökningen i första hand skapelsens krona?
  Min undran gäller kvinnor och övervikt från 60-årsåldern.
  Det är så vanligt med för stort midjemått i denna åldersgrupp att man måste fråga om det ska ses som ohälsa eller hormonell störning eller båda eller om det kanske inte alls är någotdera utan att naturen tycker dom ska se ut på det viset.
  Hur står det till med kunskaperna om denna åldersgrupp?
  Jag har en kompis som är 68 och hon går inte ned på LCHF däremot mår hon bättre än i hela sitt liv av ett minimum av kolhydrater.
  Ska hon ändå bekymra sig för vikten?
 2. foie gras,
  kvinnor efter klimakteriet tappar mycket av sitt östrogen. Det gör det lättare att lägga på sig fett på magen.

  Min bedömning är att den normala hormonella förändringen inte medför ökad risk för sjukdom. Tvärtom. Att ge tillskott av de hormonerna efter klimakteriet har ju om något visats öka risken för sjukdom, framförallt vissa cancerformer (ex bröstcancer).

  Men all övervikt hos äldre kvinnor beror ju inte på bortfall av östrogen mm. Jag vill alltså bara säga att viss övervikt hos äldre kvinnor kan vara helt ofarlig.

  I artikeln ovan var medelåldern vid start 46 år, med viss spridning. Den säger alltså inte så mycket om riskerna med lättare övervikt hos äldre kvinnor.

 3. Fruktis
  Äsch, BMI trubbigt? Hur många av dem som har ett BMI över 30 tror du är muskelbyggare, eller de med ett BMI över 40? Det måste ju vara en försumbar minoritet.

  Så du menar att fetma i sig inte behöver vara farligt? Det finns ju påvisat klara samband mellan bukfetma och kronisk låggradig inflammation och ateroskleros.

 4. Fruktis,
  statistiska samband behöver inte bero på orsakssamband, utan kan lika gärna handla om samvariationer. Se diskussionen i inlägget ovan.

  Nu är ju den diskussionen till stor del akademisk, eftersom flertalet med tydlig fetma troligen ändå har störningar som ger ökad risk. Slutsatsen blir vanligen densamma alltså. Men jag tycker det är intressant.

  Ang BMI - jag tror många med BMI över 25 var hyfsat vältränade, likväl som många med BMI knappt 25 var i usel form. Knappast försumbart i statistiken, och det skriver författarna till artikeln själva.

  Över 40 i BMI - då är man garanterat fet. Det tvivlar jag inte på.

 5. Tomtefar
  Fruktis:

  Men det var ju bara ett extremexempel för att belysa BMI-måttets brist. Klart att folk inte är antingen body builder eller "bukbyggare". Men faktum kvarstår att vi har ganska varierande muskelmassa mellan individer, och fettet fördelas på kroppen lite olika också. Så BMI är visst "trubbigt", vilket är ett ord som INTE är synonymt med "ovidkommande".

  Med andra ord förstår jag inte vad du gnäller för...?

 6. Fruktis
  Men om man kan mäta direkt att bukfetma ökar vissa inflammationsmarkörer då måste det ju finnas mer än bara ett statistiskt samband.
 7. Fruktis,
  Vanligen rör det sig om observationsstudier, och man mäter då inte orsakssamband, även om det ofta uttrycks av journalister som om det skulle vara det. Sådant är just statistiska samband. ;)
 8. christina.estra
  Vad är det som gäller i fettdebatten?

  .....frågar Ulf Elfving och berättar i en trailer just nu på radion att Stephan Rössner reder ut begreppen i hans program i P4 , mellan 13.00-17.00 i morgon fredag och ....Hick!!!

 9. GG
  Det låter som vanligt väldigt alarmerande när en ny fetmastudie producerats. ”Fetma lika illa som rökning” skriver DN i en huvudrubrik på hemsidan. Det var ju inte riktigt sant. Jämförelsen med rökare gäller extremt svår fetma med BMI över 40. Så feta är bara någon tiondels procent av den svenska befolkningen.

  Tittar vi närmare kan vi istället konstatera att studien visar att den överväldigande majoriteten svenskar inte behöver bekymra sig om några viktrelaterade hälsoproblem. Så kallad ”övervikt”, ett BMI mellan 25 och 30, är som så många gånger tidigare fastslaget inte ett viktspann relaterat till ohälsa och förtida död. När man jämför gruppen ”normalviktiga” med gruppen ”överviktiga” händer det inte sällan att den senare gruppen har något längre livslängd. Inget i Lancetstudien motsäger detta.

  Men för att ge ett annat intryck har man valt ut ett smalt segment på BMI 22,5-25 som är förknippat med allra längst livslängd. Mot denna måttstock har man konstaterat att alla som är tyngre eller lättare löper något ökad risk att ”dö i förtid”. Detta kan förblinda oss för det faktum att en bra bit över 80 procent av svenskarna ligger i BMI-spannet normalvikt och ”övervikt” där alltså riskerna ens jämfört med dem som lever allra, allra längst fortfarande är små. De allra flesta har alltså inte några viktrelaterade hälsoproblem att tala om (så länge de inte försöker banta sig ner till ”idealvikten”), även om det är hälsofarligt att vara väldigt fet eller väldigt smal. Intet nytt under solen.

  Apropå Lancetstudiens optimala viktkategori med ett BMI i normalviktens övre spann (BMI 22,5-25) på gränsen till så kallad övervikt (25-30) så passar vi väl på att än en gång gnida in hur fel ute Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket var i sin förmyndarplan kring vikt och hälsa för några år sedan. Det var precis mot denna den allra friskaste gruppen de 2005 ville inrikta sina åtgärder (”Förebygga viktuppgång från normalvikt till övervikt hos vuxna.”).

  En mer sansad reaktion kommer från SvD:s idagsida idag. Där varnar två psykologer för de orealistiska förväntningar som följer av att alla förväntar sig optimal hälsa och hur det leder till överdriven rädsla för fullt naturliga saker som stress. Eller att vi väger olika mycket, kunde de ha lagt till, och kanske också ett kritiskt förhållningssätt till Lancetstudiens upplägg som ju bygger på att jämföra alla med dem som lever allra längst. Men den konsekvensen från en dag till en annan vore kanske att begära för mycket av en stor svensk morgontidning.

 10. A F
  christina.estra,

  Ja det är ju skönt att Hallonbåten får reda ut begreppen så att det blir ordning. Jag trodde att han lämnat debatten? Det verkar som om han vill fortsätta i rollen som "opartisk domare" istället för part i målet. Pust.

 11. christina.estra
  A F

  Jag satte smörklicken i halsen, därefter kom tanken, HUR ska Rössner lägga upp detta??

  Kan inte ni kunniga maila Ulf Elfving innan med en massa studieammunition, så han vet vilka frågor han ska ställa??

 12. birja
  Tidningen IForm nr 5 har följande notis från Journal of Diabetes Care:

  "Just som flera studier har pekat på att ägg har blivit oskyldigt misstänkt för att påverka vårt kolesterolvärde och istället har en smaleffekt och förebygger blindhet visar en ny undersökning från Harvard att vi ändå inte kan äta ägg utan eftertanke. Undersökningen, som utfördes på 60 000 människor i hälsosektorn, visar att risken fär att få typ 2-diabetes stiger markant om vi äter mer än 6 ägg i veckan. Din risk för att dö för tidigt ökar också."

  Dessutom finns ett expertsvar från M D Luc Djousse att läsa där han bl a säger att människor som redan har diabetes rekommenderas att äta tre ägg.

  OBS Jag har kopierat denna från en annan tråd. Jag vet nämligen inte var den hör hemma.
  /LCHF-anhängare

 13. Tomtefar
  Om man ligger lite under eller över det "optimala" BMI:t så är inte viktigaste frågan ATT man ligger där man gör, utan snarare VARFÖR. Är man över-/underviktig för att man äter fel, då kommer det sannolikt påverka livslängden. Om man äter rätt fast är genetiskt pinne/rund, så behövar man inte stressa upp sig och söka det där "optimala" området till varje pris. Ligger man långt ifrån på säg 15 eller 35 (några exakta gränser kan jag inte bedöma) så finns det anledning att göra ngt åt det även om man mår bra för tillfället. Så ser nog jag det.
 14. birja,
  observationsstudier som vanligt. De pekar åt olika håll var och varannan gång. Bra, så kan det bli nya braskande rubriker vid varje enskilt tillfälle. X är farligt, X är ofarligt, X är farligt osv.

  Och så bevisar de inte orsakssamband.

  Jag föreslår att ta det lugnt med paniken. Nyss var ju alla överrens om att det var ofarligt:
  http://www.kostdoktorn.se/ofarligt-att-ata-agg

 15. IG
  Innaktivitet är det absolut största faran för din hälsa! ut och rör på dig du som bara sitter i bilen, sitterpå jobbet och sitter vid matbordet och vidare till soffan eller datorn! Har du lite ont någon stans så kan jag meddela att vila sig i form har aldrig fungerat! Ät allt i lagom mängd så kommer du att må toppen!
 16. GG,
  många svenskar ligger över 30 i BMI (11,5% av dem).

  Att dö i genomsnitt 2-4 år tidigare tycker åtminstone jag är synd.

  Och som beskrives ovan kan den verkliga fetmarisken vara högre, om man använder midjemått istället för BMI.

 17. birja,

  Som motpol, läs studien som visar att statiner (kolesterolsänkande) försämras bukspottskörtelns funktion att producera insulin.

  Ägg höjer dessutom HDL, så om den studien skall visa något måste de kunna korrelatera HDL och risk för typ 2-diabetesrisk.

  I alla andra studier har korrelationen varit negativ...

 18. A F
  christina.estra,

  Jag mejlade och informerade om att Rössner är part i målet, och att de skulle kontakta Karin Bojs på DN eller läsa vad hon skrivit i ämnet om de ville få opartisk och ändå någorlunda insatt information. Jag får se om jag orkar lyssna imorgon.

 19. Los Flaggos
  HA !!!!!!!!
  Jag klev just ner under BMI 30 genom viktnergång, så nu är man på den "säkra" sidan :P

  Doc, ang. att X är farligt/ofarligt vet vi ju, men hur är det med Y ? :)

 20. A F
  IG,

  Ät allt? Gummi? Metallspån? Jord?

  Allt som säljs för att ätas är nödvändigtvis inte sådant som borde klassas som mat.

 21. Chilisalsa
  Vore intressant att höra Doc:s tankar om att dödligheten ökar om BMI sjunker under en nivå...
 22. birja
  Doc och Mikael J

  Jag är inte rädd för ägg. Min make har diabetes 2 och har efter snart tre mån. med LCHF-kost normaliserat sitt långtidssocker. Kolesterolprovet var bra och trots detta skrev läkaren ut Simvastatin. Apotekaren sade då han skulle hämta ut detta, att "det här skall du inte äta. Ju mindre piller, ju bättre". Klok apotekare, tycker jag. Vikten är också 10 kg minus.
  Vi försöker omvända människor i vår omgivning, men det är svårt då det kommer olika budskap hela tiden.

 23. Chilisalsa,
  de står i inlägget. Jag tror den rimliga och troligaste förklaringen är att man ofta blir smalare om man är sjuk. Inte att man blir sjuk av att vara smal. Och det är vad man såg vid analysen - största delen av överdödligheten vid BMI 20-22,5 förklarades redan av att de oftare var rökare och lungsjuka.
 24. A F
  birja,

  Det var en amerikansk studie. Jag tror att de flesta som i kolesterolskräckens USA äter mer än sex ägg i veckan inte bryr sig så mycket om vad de äter. De kanske äter mer snacks och dricker mer läsk, men det har man inte tittat på i studien.

 25. Thomas H
  christina.estra skriver: i nr 8 om att Rössner skall reda ut begreppen!

  Har han lärt sig något nytt då?

  Sist man hörde av honom så hade ju han gett upp den egna nutrionsrådgivningen, eftersom det enligt hans kunskapsnivå gavs bäst resultat vad gäller viktminkning med magkirurgi och olika sorters pulver! :wink:

  Fettdebatten? Fett är han ju rädd för och då har han väl inga erfarenheter därifrån, väl......?

 26. Chilisalsa
  Visst lär sjukdom vara avmagrande. Men tror du inte att undernäring bland äldre kan spela en viktig roll. Alltså att för näringsfattig och energifattig kost gör att äldre blir magrare än vad som är hälsosamt. Och ju magrare en människa är desto klenare är den mot alla typer av påfrestningar. Men nu pratar jag om de som är tydligt underviktiga men i övrigt "friska" efter ålder. Men det är ju en ofta lång process som gör att de magrar. Aptitlöshet, "det smakar inget" etc.
 27. Mimmi
  elfving@sr.se

  Mailbombning anbefalles! Ta fram de vetenskapliga exemplen, fråga om Rössner kan svara på vilka fantastiska resultat han fått under årens lopp samt om han har el haft några kopplingar till livsmedelsindustrin.

 28. bengt
  Allvarligt:
  Vad sägs om att sluta lägga ut adresser och mailbomba folk, för att istället skicka mer samlade mail? Fortsätter vi att lägga ut adresser och skicka massa splittrade budskap kommer vi fortsätta klassas som galna extremister. Vi har ju sett hur både Aktuellt och Rapport reagerat. Inte helt i linje med vad folk hoppats på.

  Börjar vi skicka kärnfulla mail som de stressade redaktionerna orkar läsa kanske vi kan tas på allvar. Dessa kan med fördel kompletteras med namninsamlingar för att påvisa "strength in numbers". Rapport noterade ju som bekant ändå att vi var "organiserade". Konsekvensen av att de fick så många mail var således främst att de inte klarade av att gallra fram russinen ur kakan och riktigt förstå vad vår kritik gick ut på.

 29. Bitte
  Bra idé, Bengt! Kan man kanske göra något på http://www.namnlista.se eller http://www.namninsamling.se?
 30. Bengt.

  Väl talat.

 31. Massmailande kan uppenbarligen vara rätt effektfullt i utvalda fall. Men det skall inte missbrukas. Att göra det mot Elfving i det här fallet ser jag ingen anledning till. Det skulle nog bara irritera utan att ha något egentligt värde.
 32. Roffe
  Vad säger ni om "Sambandet kost/tjocktarmscancer" som KI skriver om på http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2154&a=4641&l=sv ?
 33. KickAnn
  bengt,
  vad sägs om att skicka många kärnfulla och klokt skrivna mejl istället? Ett budskap måste kunna sägas på tusen olika sätt fast andemeningen i dem kan mycket väl vara densamma.

  Vi måste givetvis bemöda oss att vara korrekta, välbalanserade samt komma med väl underbyggda argument. Och dom ska komma från hjärtat och inte vara standardformuleringar som man knyckt från någon hemsida.

  Det tror jag imponerar och ger resultat.

 34. Mimmi
  Jag menar givetvis inte att vi ska vara aggresiva och "mailbomba" på ett sätt som inte är trovärdigt. Om vi inte hade skrivit till Rapport så hade prof Rosengren fått stå oemotsagd. Själv har jag skrivit till Ulf Elfving och på ett så sakligt sätt som möjligt berättat om hur kostdebatten ser ut i Sverige idag.

  Och vädjat till honom att också låta den andra sidan komma till tals. Och föreslagit namn.

  Har även skickat med länkar till vetenskapliga studier, till Living la Vida-bloggen (det ÄR härligt att såväl doc som Annika blivit så uppmärksammade där) och till Jonas Coltings artikel.

  Samt Annikas förteckning över hälsovinster. Och upplyst om våra s k kostexperters kopplingar till Livsmedelsindustrin.

  Det var kanske fel uttryck med mailbombning men jag tror det kan ge resultat när det blir många OCH sakliga.

 35. bengt
  KickAnn:
  När vi ändå vill säga samma sak tror jag få mail+namninsamlningar ger bättre resultat. Även om mailen är många och ganska bra blir resultatet att redaktionerna inte klarar av att läsa igenom. Istället konstaterar de att de fick kritik och fattar inte riktigt varför.

  "Det tror jag imponerar och ger resultat."

  Gav det bra resultat i fallet Aktuellt? I fallet Rapport?

  Mimmi:
  Jo, vi kan ju kalla det vad vi vill, men när en redaktion får hundratals mail efter att mailadress lagts ut på en hemsida kommer iaf de att betraka det som mailbombning.

  Dina brev har säkert varit jättebra. Men fler brev minskar antagligen chansen att ditt brev, inklusive länkar, läses noggrannt.

  Det är iaf vad jag tror. Jättemånga brev leder till att de avfärdar oss lättare. Få brev med tunga avsändare + namninsamlingar skulle de kunna ägna en halvtimme åt att läsa ordentligt och fatta kritiken, osv. Det känns som att vi överskattar hur brydda media är om oss. Vi måste ju göra det enkelt för dem om vi ska höras.

 36. tycker det är lite intressant detta med BMI...

  BMI 30-35 = -2-4 års kortare livslängd
  eller BMI 35+ = 8-10 års kortare livslängd..

  så enligt BMI måtten så känner kroppen av när man hamnar på BMI +35 och kapar då 8-10 år från livslängden.. men om man sedan bantar och hamnar på BMI 30-35.. så får jag alltså tillbaka dessa år igen??! ;-D... låter lika vettigt som datummärkningen på Amerikansk hamburgerdressing, där man anger både datum och Klockslag när den blir otjänlig!.. som om dressingen på något magiskt sätt blir dålig efter klockan 12:31!? ;-D

  man ska nog ta BMI tabeller med en STOOR nypa salt tror jag! ,-D

 37. Adam
  Tack kwidell, jag skrattade gott när jag läste ditt inlägg! :D
  Kroppen är en smart grej vet du... Den har koll! STENKOLL. ;-)
 38. igilla
  Att be HMK Carl XVI Gustav utreda kungahusets vara eller inte vara tycker jag är jämförbart med att Stephan Rössner blivit ombedd att reda ut fettdebatten i Radio P4, som, enligt deras jingel är Stockholms största radiokanal!

  Jag anser att vi på alla sätt måste uppmärksamma Ulf Elving på att det etiskt är helt fel att bara en sida får komma till tals i hans program. Om vi inte kan få Ulf Elving att ändra sig och också ta dit någon av "de våra" så tror jag skadan blir mycket stor! Släppa fram Rössner att oemotsagd få uttala sig under 4 timmar, större delen av svenska folket (även jag naturligtvis) har trott på allt han skrivit i sina böcker och sagt i TV-sända seminarier. Många av svenska folket är ännu "oupplysta", kombinationen av två så populära herrar kan bara bli katastrof.

  Jag förstår inte varför det anses fult att dsk mejlbombningen (konstigt ord) är organiserad, alla vi som mejlar har av eget intresse gått in på olika bloggar, läst vad likasinnade och även icke likasinnade skrivit. Att få en mejladress underlättar naturligtvis men endast marginellt, hur har vi hittat de olika bloggarna? Vi ska inte falla i den gropen att STV eller SR får tala om vad som är fult, dvs, de behöver inte bry sig!

  Smörälskare

 39. Det största felet med BMI är att den räknar benlängd som kroppsyta. En kortbent person får alltså betydligt högre BMI än en långbent, trots samma kroppsbyggnad. Det näst största felet är att metoden inte skiljer på muskler och fett. En päronformad fettis kan alltså ha exakt samma BMI som en atletisk idrottare. Byxstorleken är ett bättre mått.

  /SSS

 40. bengt
  igilla:
  Men det är förstås en fördel om vi kan uttrycka oss på ett sätt som gör att media lyssnar. Att vara tjurskalliga och inte låta media diktera villkor är naivt. Det vore bättre om vi uppmärksammade hur de funkar och agerar därefter.
 41. Mimmi
  Min uppfattning är - precis som iglla skriver - att om vi nu redan i FÖRVÄG vet att Rössner ska intervjuas och få breda ut sig oemotsagd i en radiokanal som vänder sig till en mycket stor publik -då är det vår uppgift att göra Ulf Elfving uppmärksam på dels hur tusentals människor ser på Rössner som "folkbildare" och dels på en debatt som pågår i vårt land och på ett remarkabelt sätt vänder upp och ner på hela vår världsbild när det gäller kost. Att INTE göra det vore väl att missa en väldig chans? Tack Christina Estra! Om han inte hinner läsa innan programmet så kanske han kan läsa senare och får han många mail om samma sak så vore han ju inte journalist om han ignorerar dem.

  Att organisera ett enda mail nu med namnunderskrifter hinner vi inte.

  Och ett mail - nej, jag tror inte det.

  Att däremot på sikt försöka skriva ihop en allmän press-relese som någon föreslog, det tror jag på. Och då kan vi alla skriva under. Inkl de läkare och forskare som jobbar för vår sak.

  Alternativt en stor debattartikel i DN. Utformad som ett öppet brev till hälsoministern och socialministern. Dit brukar det vara svårt att få tillträde men nu är frågan stor och vad jag förstår så ansluter sig alltfler läkare.

 42. igilla
  Bengt!
  Klart att vi inte ska vara tjurskalliga, men att FÖRSÖKA påverka Radio P4 så att Rössner inte får får vara ensam herre på täppan, anser jag vara mycket klokt! Vi måste försöka vända hela skutan så att folk förstår att det verkligen är debatt vi vill ha och inte paj/becelbyttorskastning!

  Då tror jag seriösa faktamejl till Ulf Elving är en bra metod. Förmodar att han vill göra ett bra program som kommer att omtalas och repriseras.

  Smörälskare

 43. bengt
  mimmi:
  Att vi inte hinner ordna det har jag svårt att se - det tar nån minut att starta en namninsamling.

  Debattartikel i DN... Tja, hellre Newsmill med tanke på oddsen att få det publicerat.

  igilla:
  Jo, absolut borde vi på nåt vis kontakta, men... åter, jag tror färre mail med många bakom vore mer effektfullt än en löst organiserad mailbombning. Skickar vi trehundra mail kommer han säga "ja, jag har fått jättemånga mail från arga personer". Skickar vi färra mail med namninsamling och seriösa länkar finns chansen att han tar upp argumenten i mailen istället för att prata om hur "drivna" vi är i frågan.

 44. Lilja
  Hörde precis på Kulturnyheterna på svt 1 att de flesta "nyheterna" har gått igenom händerna på pr-konsulter......och att alla dessa repotage i tidningar och tv just nu om det mättade fettets farlighet kan inte vara en slump. Några ser till att få ut sitt budskap.
 45. Mimmi
  Ja, Bengt, Newsmill är ett br förslag, jag har själv en artikel där just nu och den har fått bra genomslagskraft i och med att Newsmill lägger länk till de mest lästa artiklarna på DN;s förstasida på nätupplagan under några dagar. I alla fall fanns den där under fem dagar.

  Vi skulle alldeles säkert få den publicerad där och då gäller det att alla skickar in kommentarer. Där kan man även "milla", vilket innebär att man själv som artikelförfattare bestämmer vilken fråga man vill att läsare ska tycka till om.
  Vår fråga kunde ju vara: Litar du på Livsmedelsverkets nuvarande kostråd?
  Eller annan lämplig fråga.

  Jag tror ändå att man också skulle försöka få in en debattartikel på DN. Det är ju samma bolag (Bonniergruppen) som driver Newsmill och DN. Kanske går att samordna.

  Som sagt; det gäller att alla kommenterar, tyvärr har jag lagt märke till att det är trögt med kommentarer på t ex Sven-Erik Nordins suveräna inlägg häromdagen.

  Bra idé Bengt.

 46. Lotta
  #44 På http://www.newsdesk.se hittade jag det här: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/en-bra-start-paa-dagen-vikte... Det går säkert att hitta något bakomliggande pressmeddelande till Rapports snedvridna rapportering
 47. igilla
  Bengt
  Jämföra HKH Carl XVI Gustav med Rössner tycker jag inte är ett dugg argt, jag tror på lite humor blandat med så mycket fakta som möjligt. Berätta gärna för mig mig varför du uppfattar mitt inägg = liknelsen mellan HKH och Rössner som argt, det vore kul att få insikt i varför du uppfattar mig som arg.

  Kampen måste föras på alla fronter, i morgon har vi ett fantastiskt tillfälle att få ut vårt budskap, om inte Rössner tillåts vara enda "experten" i Uffes studio.

  Smörälskare

 48. Kwidell,
  Haha, exakt. Ungefär som att hårsäckarna i skinnet på benen känner av att man rakat av håret och då bestämmer sig för att ta i med hårdhanskarna och växa ut fler hår än tidigare. ;) (För de som inte hört detta - en myt från 80-talet)

  Ang. BMI. Jag kan ju tala om att jag alltid tränat mycket och har en feminin timglasformad, icke benig, kroppstyp. Och sedan BMI hamnade på tapeten när jag var yngre (ca 17-20 års ålder) gick jag konstant och trodde att jag var tjock (eller inte smal), bara för att det nya mode-måttet sa det. Som tur är så är jag nu klokare och vet att ett BMI under 21 för mig är att knacka på dörren för sjukligt smal, vilket enligt BMI är fullt och helt normalviktig då gränsen för undervikt går vid 18. Ett BMI på 23 på mig är optimalt i hälsosynvinkel, medan det enligt "reglerna" är att vara nästan på övre gräns för att bli fet. Complete bullshit med andra ord!

 49. Bengt

  Du har helt rätt.
  Man kan ju (om man har kontorsjobb vill säga) ta sig en funderare på hur noga man läser mail som inte är direkt nödvändiga...Straight to trash.

  Dessutom hamnar plötsliga mailströmmar gärna i spam.

 50. bengt
  igilla:
  Jag har inte skrivit att jag uppfattar dig som arg. Jag har skrivit att hundratals olika budskap kommer att ta bort fokus och göra det mycket svårt för journalisten i fråga att gallra i kritiken och ens fatta vad vi menar. Liknelsen du nu tar upp är ett exempel på saker som jag tror mest komemr förvirra.
1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg