Fast i observationsstudie-träsket

Läkartidningen: Lågkolhydratkost bör baseras på vegetabilier

Det är Per Sjögren, huvudförfattaren bakom den av honom själv vilt övertolkade Uppsalastudien, samt fettskräckens svenska drottning Mai-Lis Hellenius som skräms igen.

Som vanligt är det bara svaga samband i observationsstudier de lutar sig mot.

Denna artikeln är ett referat av en genomgång från slutet av sommaren som diskuterats tidigare här. Den visade att de utfrågade som spontant åt ”lite” kolhydrater (runt 40 procent) hade aningen högre risk att dö tidigare om de inte åt grönsaker. Om de åt mindre kolhydrater inklusive grönsaker hade de tvärtom aningen lägre risk att dö.

Observationsstudier med svaga samband som pekar åt olika håll kan inte användas som bevis. De bevisar inget.

Hönan och ägget

I den aktuella studien hade gruppen som åt minst kolhydrater och minst grönsaker även andra intressanta egenskaper. De rökte tre gånger oftare och motionerade hälften så ofta som gruppen de jämfördes med.

Vad artikeln alltså gör är att man plockar fram en grupp människor som inte bryr sig om sin hälsa. Och när de dör aningen tidigare påstår vissa att orsaken är just animaliskt fett och inget annat. Trots att det finns tusen andra möjligheter (det är omöjligt att statistiskt kompensera för allt), och trots att animaliskt fett i säkrare studier bevisats vara ofarligt.

Det är sorgligt hur svårt det är för vissa att tänka om, och vilka halmstrån de tvingas ta till idag.

Det positiva

Kanske är lågkolhydratkost med mycket grönsaker på väg att bli mer accepterat även hos de största skeptikerna?

Studien

Fung TT, et al. Low-Carbohydrate Diets and All-Cause and Cause-Specific Mortality. Two Cohort Studies. Ann Intern Med. 2010 Sep 7;153(5):289-98.

Tidigare

Ännu en professor: dags att sätta punkt!

Ny översikt: mättat fett ofarligt, igen

Nyström: Mättat fett är bra

Läs och gråt, Livsmedelsverket

30 kommentarer

 1. Miller
  Idioter.
 2. Kalle
  Hur svarar paret på kritik som denna?
 3. JAUS
  Förvånansvärt stora logiska luckor av såpass högutbildade personer.
 4. En kommentar från en av mina kunder igår... "Alltså, man tror ju att professorer kan det där med vetenskap och vetenskaplig metod. Borde de inte kunna det?"
  Just det.
 5. Det var länge sedan detta handlade om vetenskap. Numera handlar det enbart om pengar och prestige.
 6. Syster Yster
  "Individer med högst följsamhet till animalisk lågkolhydratkost konsumerade lite kolhydrater (36 energiprocent) och mycket fett (38 energiprocent),..."

  I min mateMATiska värld skulle detta betraktas som ungefär lika stora andelar kolhydrater och fett, men jag är ju varken PhD eller professor, bara en som ätit mindre än 10 energiprocent kolhydrater i tre år. Och beträffande mortaliteten - dör jag nu, så dör jag i alla fall frisk!!

 7. Andreas Persson
  Liknar inte den utpekad kosten mer iso-dieten än lågkolhydratkost? :-)
 8. ekonomen
  "En kommentar från en av mina kunder igår... "Alltså, man tror ju att professorer kan det där med vetenskap och vetenskaplig metod. Borde de inte kunna det?"

  Jo, men när det gäller att tolka observationsstudier med svaga resultat kausalt trumfar incitamenten vetenskapsteorin varje gång.

 9. Gunnar
  Dessa två borde lätt kunna utnämnas till Årets Förnekare, alt Årets Mest Korkade Forskare, om vill vara lite elakare.
 10. Hanna
  #7 Andreas,
  Haha, den var bra! :-)
 11. Complete

  I den aktuella studien hade gruppen som åt minst kolhydrater och minst grönsaker även andra intressanta egenskaper. De rökte tre gånger oftare och motionerade hälften så ofta som gruppen de jämfördes med.

  Vad artikeln alltså gör är att man plockar fram en grupp människor som inte bryr sig om sin hälsa.

  Det jag inte fattar är varför forskarna lägger upp studier så konstigt, är det bara så enkelt att dom vill ha en viss orsak till syndabock och gör så.
  Man kan ju ändå undra om varför dom inte vill göra nått intressant av uppgiften/pengarna/tiden till att få en bra bild hur vissa saker hänger ihop.

 12. jon
  Enligt Fredrik nyström som har lusläst WHI-studien så var återfallsfrekvensen hos deltagare med hjärtsjukdom relaterad till hur mycket frukt och grönt dom åt. Mer vegetabilier gav mer hjärtsjukdom.
 13. CharlotteTheOriginal
  Dessa forskare, och hur tolkningen går till, är ett ganska bra exempel på hur även dom som ska vara proffs på det dom gör inte alltid klarar av att vara opartiska och frångå sina egna ramar (-gärna gamla sådana', som tragglats om och om igen tills det blev sant bara genom upprepning). Jag vet inte om det är tragiskt eller bara dumt att nagla sig fast vid sina egna övertygelser på detta vis. Förmodligen lite av båda. Jag gillar inte att använda ord som "dumt" då det inte ger så mycket akademiska poäng, men jag vet faktiskt inget annat ord som passar in här. Det blir då helt obeskrivligt.

  Så att röka och inte röra på sig skulle vara helt opåverkbart ang dödligheten - men maten är inte det? Nä.....bättre än så kan dom väl! Inte?

 14. Zepp
  Det enda man funderar på är hur skattemedel används lite hur som helst.. och hur man styr upp sådant.

  Käns iallafall inte som om vi skattebetalare har fått valuta för pengarna.

  Är ioförsej för fri forskning.. men det här käns mer som ett sätt för vissa att försörja sig på.

 15. Ronald
  Doc: Vad säger du om Asplunds (SBU:s) genomgång av koststudier i senaste LT?
  Vore intressant att höra dina kommentarer om det.
 16. Rickard Carlsson
  Alla forskare är egentligen fullt medvetna om att poängen med den här typen av observationstudier är främst hypotesgenererande. Observationstudier behövs - inget snack om saken. Ska vi hårddra att vi måste ha randomiserade experiment eller ge upp så hade många vetenskapliga fynd som sedan blivit defintiivt etablerade inte gått att ens börja forska på. Man måste ibland börja någonstans.

  Problemet är ju sättet man använder de här observationstudierna på. Det finns ju överhuvudtaget ingen anledning att sådana här studier ens ska nå ut till allmänheten. Det skapar ju endast förvirring. De kan ju vara relevanta för professor y och doktor x när de ska designa en studie.

  Det tokiga är att så fort det är data som har med sådant som folk bryr sig om (dödsfall etc) så ska det basuneras ut i media även om man strängt taget inte har en aning. För forskning fungerar (vilket nog alla är överens om) likte ett pussel med hopplöst små pusselbitar (och i vissa fall även tämligen oformliga och konstiga bitar) som i princip är totalt meningslösa var för sig. Det är ju därför helt meningslöst att ens fundera på att gå ut i media och diskutera saker från sådana här observationsstudier.

  Zepp: Fri forskning leder utan tvivel till att en del forskar på riktigt märkliga perifiera saker. Det är en baksida men det finns inget bra alternativ. Jag tror ju att problemet med forskning kring kost snarare är avsaknaden av fri forskning och att det är det som i grund och botten leder fram till sådana här desperata utspel från observaionstudier. Och fredrik nyström är ju utifrån ett visst perspektiv en knasboll som håller på med märkliga studier, medan jag tror många här med mig tycker att han gör väldigt viktiga saker :)

 17. Kärnfrisk
  De skriver "Projektet baserades på en systematisk litteraturgenomgång av studier publicerade mellan 1980 och september 2009."

  Hur svårt är det att ordna forskning själv? Två grupper diabetiker, en kostrådgivare i varje grupp där den ena förespråkar riktig LCHF och den andra äkta tallriksmodell. Var är problemet? Man kan inte läsa sig till precis allt, ibland får man göra jobbet själv.

 18. Kärnfrisk:

  "Var är problemet?"

  Studien ska utformas, någon ska finansiera, etisk kommitté ska godkänna, deltagare ska rekryteras, den ska genomföras med bra följsamhet (extremt svårt) etc.

  Så jag det finns MASSOR av problem.

 19. Kärnfrisk
  Jovisst, men är det nu så att de är riktigt och ärligt intresserade av att få veta, då ska väl ett statligt verk utan problem kunna hitta finansiering för ett sådant projekt.
 20. Kärnfrisk #20:

  Det är naivt att tro att det är så enkelt. Dessutom utgår du ju från en premiss om att alla tänker på LCHF vs. tallriksmodell som enda alternativen och så är det ju inte i praktiken. Det finns många olika åsikter och tankar om vad som kan tänkas vara en lämplig kost.

  Men jag har sagt det förut och jag säger det igen: Om LCHF.se exempelvis börjar dra in bra med pengar (vet inget om deras ekonomi) så är det ju bara att kontakta universiteten. Men det verkar roligare att klaga och gnälla på forskare än att jobba aktivt för forskningen.

 21. Det görs faktiskt en del statligt finansierade stora kost-studier. De största kost-studierna som gjorts är statligt finansierade, i USA. Man genomförde Mr Fit som var en multifaktoriell interventionsstudie på 12 000 män med lågfettkost, rökstopp och förbättrad blodtrycksbehandling. WHI var också en statligt finansierad studie (åtminstone kost-delen) med 48 000 kvinnor. Studierna pågick i sex år och måste kostat mycket pengar. Bägge studierna visade att lågfettkost inte sänkte dödligheten. Det tragiska är att man har så svårt att acceptera resultaten och gå vidare med andra kostinterventioner...

  I Sverige finns Monica-studien, som är en studie om levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom som initialt finansierades av WHO, men på senare år via landstingen i Sverige. Tyvärr bara en observationsstudie med alla dess brister.

  I Sverige är det SBU som är mest inriktad på evidence based medicine och inte så prestigebunden som andra myndigheter, men SBU gör inga egna studier utan mest genomgångar av andras publicerade studier.

 22. Anders:

  Var inte "Lifestyle Heart Trial" också statligt finansierad? Kan ha fel men jag vill i alla fall minnas det. Den studien är ju annars populät att ange som referens för att en vegetarisk lågfettkost är bäst för hjärtat. Trots att interventionsgruppen även slutade röka, fick hjälp med stresshantering och började motionera. ;)

  "Abstract

  In a prospective, randomised, controlled trial to determine whether comprehensive lifestyle changes affect coronary atherosclerosis after 1 year, 28 patients were assigned to an experimental group (low-fat vegetarian diet, stopping smoking, stress management training, and moderate exercise) and 20 to a usual-care control group. 195 coronary artery lesions were analysed by quantitative coronary angiography. The average percentage diameter stenosis regressed from 40.0 (SD 16.9)% to 37.8 (16.5)% in the experimental group yet progressed from 42.7 (15.5)% to 46.1 (18.5)% in the control group. When only lesions greater than 50% stenosed were analysed, the average percentage diameter stenosis regressed from 61.1 (8.8)% to 55.8 (11.0)% in the experimental group and progressed from 61.7 (9.5)% to 64.4 (16.3)% in the control group. Overall, 82% of experimental-group patients had an average change towards regression. Comprehensive lifestyle changes may be able to bring about regression of even severe coronary atherosclerosis after only 1 year, without use of lipid-lowering drugs."

  Dean Ornish et al. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial. Lancet. 1990 Jul 21;336(8708):129-33.

 23. Thomas H
  Pengarns styr Niklas @träningslära och vem tycker du nu skall finasiera (Obs! Ej styra) nödvändig nutrionsforskning som behövs för att bekräfta alla anekdotiska positiva upptäckter vad gäller LCHF-kost på vår hälsa.
  Dvs. bl a det som stod i läkarböckerna på 50 och 60-talet! Dvs Dom böckerna som jäviga SBU-forskare nu tydligen slängt på bokbålet när dom inte ville se på studier gjorda före 1980 vid genomgången av lämplig/bra kost för diabetessjuka.

  Sicket märkligt resultat dom kom fram till, när dom nu säger att stödet för nuvarande kostrekommendationer för diabetessjuka är ytterst svagt! Dom borde förlängt tiden ett år och sett på det som sas före 1980....

  Tom Professor Berne verkar vara helt inriktad på att framtida läkemedel skall lösa diabetesproblematiken..... enligt LT.
  Tänker han då egentligen på alla andra metabola sjukdomar som också orsakas av vår felaktiga kost.... Fixar Diabetesläkemedlen dom också något sånär....?

  Ush så snett det mesta är eller hur?

 24. Tomas H:

  Varför ska jag komma på det? Jag skiter i vem som finansierar. Så länge inte forskaren blir styrd och tvingas frisera sina resultat eller anpassa sina metoder utifrån vad finansiären önskar. Statlig finansiering vore givetvis det mest önskade men risken kanske finns att det då blir mindre pengar och sämre studier.

  Du skriver som om du vore förbannad på mig, tagga ner lite.

 25. Thomas H
  Förbannad på diiiig. Varför det då.....??? :)

  Inte alls! Tack för svaret ändå!

 26. OK Nicklas. Det var en statligt finansierad RCT-studie. Men inte stor (bara 48 deltagare). Inte enbart kostintervention, vilket du också nämner. Utfallet var analys av placktjocklek vilket känns lite tunt, det är ju knappast en endpoint som patienten själv känner av.

  Det finns en stor pågående studie om kost och motion som heter Look Ahead som inkluderat 5000 patienter med diabetes och ska analysera effekt på sjuklighet och dödlighet av kost och motion (tyvärr lågfett).

  Man kan inte säga att myndigheter är ointresserade att sponsra livsstilsstudier, men uppläggen på studierna är kanske inte de mest spännande.

  Jag träffade nyligen Fredrik Nyström och han nämnde att han gärna ville göra en studie på patienter som haft en hjärtinfarkt och randomisera till högfett-kost plus ett glas vin per dag. Men han hade inte fått något gehör i hos någon kardiologklinik ännu ;)

 27. Anders:

  "Jag träffade nyligen Fredrik Nyström och han nämnde att han gärna ville göra en studie på patienter som haft en hjärtinfarkt och randomisera till högfett-kost plus ett glas vin per dag. Men han hade inte fått något gehör i hos någon kardiologklinik ännu"

  Kul! Drömmen för mig är nog att få jobba med Nyström. Han är ju inte omöjlig för lite udda arbeten så kanske kan han tänka sig att forska tvärvetenskaplig och ta en samhällsvetare under sina vingar som doktorand om några år. :D

 28. Nyström har en randomiserad diabetesstudie på gång i Linköping som ska jämföra lågkolhydratkost (interventionsgrupp) med diabeteskost (kontrollgrupp). Egentligen handlar det inte om lågkolhydratkost eftersom interventionsgruppen dels får äta 20 energiprocent kolhydrater och dels har kalorirestriktion. Man förstår inte i Linköping att lågkolhydratkost inte är en semistarvation-kost, utan en kost som normaliserar kroppsvikt och riskmarkörer. De som håller i studien är tyvärr fjättrade vid en förlegad syn på sambanden mellan kost och hälsa. Ändå kan studien, när den blir färdig om några år, komma att visa en del intressanta resultat. Vi får se.
 29. RolfL
  Det finns så mycket falsk forskning publicerad och refererad till att det är omöjligt att använda forskning som underlag till vilken kost som är nyttig.

  Därför måste hälsovården och myndigheter använda beprövad erfarenhet som underlag för kostråd. Det innebär att fakta som gällde före 1950 måste lyftas fram. De gamla läkarböckerna måste lyftas fram. De var mycket kunniga i människans metabolism.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg