Evolution och europeiska kvinnors ansikten

Female Faces

Här är en spännande bild som visades på Ancestral Health Symposium. Det är genomsnittet av många kvinnliga ansikten från olika länder i Europa.

Som du kan se så är ett genomsnittligt ansikte vackert, i alla länder. Men det var inte poängen som bilden skulle demonstrera: Detta är pågående evolution.

Alla dessa kvinnor har gemensamma släktingar, men några tusen år av halvisolering har gjort att deras genomsnittsliga genetiska uppsättning har börjat skilja sig åt. Fortsatt isolering skulle till slut göra att de blev till olika arter. Det skulle nog ta hundratusentals år dock, vilket aldrig lär hända.

En annan sak som nämndes på konferensen: Bara 14% av amerikaner tror fullt ut på evolutionsläran. Om du inte tror på evolution kan du förstås hitta på en annan historia för att förklara bilderna.

PS

Vill du se genomsnittsliga kvinnoansikten från runt om i värden? Här är en större bild i högre kvalitet.

Mer

”Striden om maten missar evolutionen”

Feta eller smala förfäder – och smurfar

Ingen karies på stenålderskost?

Äldsta tecknet på regelbundet köttätande

Primal LCHF med Mark Sisson

1 2 3

117 kommentarer

 1. Mm
  Jadu,... Evolutionen går inte så snabbt. Kolerabakterien Vibrio cholerae ackumulerar ca 3-4 nukleotidbyten per år, den har en generationstid på ca 30 min. Men om du definierar vad en ny art betyder så kan jag undersöka om det finns något exempel på något retrovirus som kanske uppfyller din definition.
 2. pa
  Evolutionsläran säger att livet kom till jorden när två kometer krockade,sen tog sig en
  bakterie in i ett cellmembran och sen har allt blivit till av sig själv .
  Vilken vettig människa kan tro på sådant DRAVEL.
  Svar: #103, #105
 3. Mm
  Evolutionsläran säger faktiskt ingenting om hur livet uppkom, bara hur det utvecklas. Hypoteser om själva uppkomsten blir mest spekulation.
 4. Mm
  Det är inte korrekt. Det finns tre olika "modes". 1. Positiv selektion, som innebär att en genvariant anrikas i en population pga att den leder till högre konkurrenskraft, 2. Negativ selektion, där skadliga mutationer minskar i frekvens pga att de konkurreras ut, 3. Men sedan har vi också genetisk drift där mutationerna varken påverkar positivt eller negativt, dvs avsaknad av selektion. Vilken av dessa som en mutation faller inom beror på miljön och populationsstorleken. För en organism som har en liten liten populationsstorlek kommer evolutionen att präglas av genetisk drift eftersom konkurrensen inte fungerar. Det är i den situationen som teorin säger att evolutionära hopp inträffar. Nya varianter kan uppstå som under andra förhållanden skulle vara till nackdel men där funktionen delvis förändras. Efter ett nicshbyte och ökande populationsstorlek där den nya funktionen kommer till nytta kan den optimeras.
  Svar: #117
 5. Slacktivisten

  Evolutionsläran säger att livet kom till jorden när två kometer krockade,sen tog sig en bakterie in i ett cellmembran och sen har allt blivit till av sig själv . Vilken vettig människa kan tro på sådant DRAVEL.

  Du har så rätt så. Vi anhängare av evolutionsteorin tror inte heller på det.

 6. David
  Att säga att man vill se studier som visar på makroevolution visar att man inte förstår evolution. Det är som att säga att man vill se en studie av kontinentalplattornas drift tvärs över jordklotet "in action".
  Vill man se skelett med transitionsformer av olika arter så rekommenderar jag ett besök till något naturhistoriskt museum eller att prata med paleontologer, det finns ganska många som specialicerat sig på just fossila fynd av arters utveckling. Att denna utveckling sedan ännu tydligare ses i DNA från två idag levande arter med gemensamma anfäder gör ju inte saken mindre övertygande. Fossilen är liksom mest en "kul bonus" evolutionsteorin vore precis lika stark utan dem.
 7. David J
  Det har aldrig existerat ett djur som var av en annan art än sina föräldrar ( förutsatt att man inte parat två arter). Våra anfäder som också blev anfäder till chimpanser, bonobor gorillor och orangutanger födde inte helt plötsligt en unge av en ny art. Istället förändrades olika grupper av dessa våra gemensamma anfäder gradvis, exempelvis genom att lokala miljöförändringar ställde nya krav på anpassning för överlevnad. Över 10 generationer ser man ingen skillnad alls, över 100 generationer knappt någon förändring heller men sakta, sakta gradvis förändras olika grupper år olika håll. Vissa dör ut, andra blandas genom parning av olika populationer (något som för oss européer är aktuellt eftersom vi fått bevis för inblandning av neandertalargener hos oss). Vill man ha bevis gör uppkomst av nya arter är avel av tamboskap ett målande sätt att visa det. Kossor, får, hundar och katter ser väldigt annorlunda ut mot sina vilda släktingar. Hunden är ju fortfarande genetiskt en varg men skulle du springa på en vild tax tror jag inte att du skulle utbrista "titta en varg". Hade du aldrig sett en hund skulle du nog artbestämma taxen som en egen art.
 8. David J
  En "art" är ju egentligen en mänsklig konstruktion, något vi hittat på för att beskriva skillnader i naturen. Vi har ställt upp olika kriterier för vad som ska klassas som en egen "art". Vissa sådana skillnader är förstås uppenbara. En häst och ett lejon är ju två ganska väsensskilda saker (fast även de har en gemensam anfader) däremot finns det arter som kallas arter mest på grund av miljömässig separation, exempelvis fåglar som bor på olika öar ned sådant avstånd att de Alsing träffas. De kan ha små genetiska skillnader men ändå klassas som egna arter och skulle man föra samman dem skulle de få fullt friska, livskraftiga och sexuellt fungerande avkommor. Skillnaden mellan arter är alltså inte något absolut utan är en glidande skala från ras till art till artfamilj osv.
 9. David J
  Vi skulle egentligen kunna hitta på en ny definition och säga att allt levande på jorden är samma "art" med stora genetiska variationer, i många fall så stora skillnader att grupper av individer inom arten aldrig träffas och än mindre får avkommor med varandra. Det vore ett onödigt krångligt sätt att beskriva livet på jorden men det skulle funka.
 10. David
  Mina plikter upptar nog såpass mycket tid att jag inte kan bidra till diskussionen på ett fullödigt sätt. Därför får detta bli mitt sista inlägg.

  Låt mig ändå säga såhär, min tro förbjuder mig inte att acceptera evolutionen i dess vetenskapliga sida (Pius XII var tydlig på den punkten). I alla fall i stora drag och när den faktiskt är vetenskap och inte pseudo-vetenskap (alltså falsarium). Det är såklart åtföljt av en del teologiska bekymmer som skulle behöva redas ut ordentligt i så fall. Förnuft och tro står dock inte i motsats, men det betyder inte att allt som påstås vara förnuftigt faktiskt är förnuftigt. Alltså är min kritik mot evolutionen främst en kritik av den filosofi som ständigt ligger under ytan och därmed även ideologiseringen av ämnet ifråga. Att acceptera denna falska filosofi är dock inte tillåtet. Det relevanta i sammanhanget är för min del alltså sanningen.

  Därutöver har jag vissa förnuftsmässiga invändningar, såsom frågan om arterna (som jag nu fått mer att läsa om). Men den frågan är enligt mig egentligen inte huvudproblemet med evolutionen, utan snarare är de grundläggande problemen slumpen, att alla levande varelser tycks vara irreducibelt komplexa och att medvetandet och medvetandets/förnuftets samklang med världen svårligen kan förklaras med hjälp av evolutionen utan att underminera själva grunden för all kunskap. Slumpen är en stor svart låda och en fullständig icke-förklaring på samma sätt som mirakel är en icke-förklaring. Jag tror på en rationell Gud, som skapat ett ordnat universum med vissa grundläggande ordningar så att Han inte direkt detaljstyr varje händelse genom en aktiv viljehandling och inte heller ingriper med mirakel i onödan (även om Han såklart kan verka mirakel). Alltså förväntar jag mig att det finns en ordning i naturen, en ordning som är möjlig att upptäcka med förnuftet.

  Angående kontinentalplattorna så skulle nog invånare på Förenta staternas västkust och japanerna inte riktigt hålla med om att det inte går att observera "in action".

  Svar: #112
 11. David J
  Jobbigt med samma förnamn... Med kontinentalplattornas menade jag att du även där bara märker "små" rörelser och inte förflyttningar som skapar nya kontinenter...
  Din utläggning låter mest som en poetisk undanflykt från ett vettigt resonemang.
  Komplexitet är inte ett argument i sig. Komplexitet kan visst uppstå av slumpen (men slump är inte det dom driver evolution). Åk till USAs östkust och titta på de komplexa nätverk av drivved som bildats. Helt slumpartat men väldigt komplext. Naturen kan framstå som full av ordning och uttänkta lösningar men vara för att det finns en inneboende "genialitet" betyder det inte att geniet existerar. Naturen är också full av helknäppa lösningar helt utan logik vilket är att förvänta från evolutionen eftersom evolutionen aldrig kan "gå tillbaka till ritbordet" utan måste utgå från det som finns. Det är lustigt att ens debattera detta, vill du ha grundläggande övertygande argument föreslår jag att du läser "The greatest show in earth - why evolution is true"
  Svar: #116
 12. Mm
  Ang. Begreppet irreducible complexity kan jag rekommendera läsning av Mark Pallens och Nicholas Matzkes review i Nature reviews microbiology från 2006.

  http://home.planet.nl/~gkorthof/pdf/pallen_matzke.pdf

 13. Thuren
  En ganska bra illustration av hur debattläget ser ut i debatten mellan kreationister och evolutionsföreträdare, är att inte ens videofilmning skulle överbevisa kreationisterna, det är trots allt tid mellan bildrutorna.
 14. Thuren
  När du skriver "endast en teori" så får du mig att misstänka att du gör ett vanligt misstag, att du likställer det vardagliga begreppet "teori" med vetenskaplig teori, detta är helt skilda begrepp.

  En vardaglig teori är något nån tänkt som en förklaring till något, det står inte ens i samma höjd som en vetenskaplig hypotes, och långt ifrån en vetenskaplig teori.

  En vetenskaplig teori är en sammahängande förklaring av de fakta man samlat. En teori är inte en definitiv sanning, men inte heller en gissning, det är den bästa modellen för resultatet av våra experiment, våra fynd och våra undersökningar, och när det gäller evolution finns det mängder av data att gå efter.

  Tanken om Gud däremot, är mer hypotetisk eftersom relevant data saknas, däremot kan väldigt många Gudsmodeller och förklaringar av dagens läge förkastas i ljuset av den data som samlats. Vi vet att jorden inte är 6000 år, vi vet att människan är närbesläktad med chimpansen.

  Vi vet däremot inte hur medvetandet uppstår ur passiv materia, men det gör inte heller de religiösa, inget vet, och frågar du mig går det inte att veta.

  Jag tycker inte man ska se sig själv som ateist, agnostiker, kristen eller muslim, man ska se sig som för (eller mot, om man föredrar det..) kritskt tänkande, för datainsamlande, för vetenskap, för logik. Man ska helt enkelt undersöka den vetenskapliga metoden och se om man accepterar den, gör man det spelar det ingen roll vad man tror, för sen VET man.

 15. Antropologi 101
  Jag har förvisso inga problem med evolutionsteorin, men jag har problem med lekmän (vilket en läkare är i detta fall) som ger sig in i ett studieområde man inte behärskar.

  Om man tittar på avgränsningarna man gör, så bygger ju premissen på att nationalstatsgränser är "naturliga," vilket jag verkligen skulle vilja hålla för att vara en både kontroversiell och osann utsaga.

  Mexiko, Israel, Sydafrika, Kategorin "Afro-Amerikan" är omedelbara exempel på nationalstater som har en väldigt moderna och sammanblandad befolkningar. I princip gäller det alla bilderna utom möjligtvis Samoa, som har en annan komplexitet, vilket gäller de flesta ö-nationer. Nationer som faktiskt har naturliga gränser.

  Så, ta en introduktionskurs i Antropologi, eller sluta bända in ett vetenskapsområde i ett annat för att ta lätta poäng i försäljningen av evolutionär gastronomi.

  Slut på meddelande.

 16. Roffe
  Jag hittar inte "grundläggande övertygande argument" när jag läser "The greatest show in earth - why evolution is true". http://gardeborn.se/artiklar/recension-tgsoe.html
 17. Roffe
  Även här finns det mycket som är gemensamt i våra uppfattningar. Om man tittar på skillnaderna så är det huvudsakligen antagandet att genpoolen består av mutationer och synen på mutationer.
  Den genetiska driften är inget trollspö. Det är olika grader av inavel. Resultatet av den genetiska driften är att den överlevande populationen har höga frekvenser av genetiska sjukdomar (grundareffekten). Tanken är ju att det är mutationer som genom inavel har skapat "evolutionära hopp"(=skapat nya organ).
  Det finns inga genuint positiva mutationer. Eller för att vara lite mer vetenskapligt nyanserad, man har aldrig observerat några. De exempel på positiva mutationer som brukar framföras är positiva bieffekter av informationsförstörande mutationer som bara innebär fördelar i vissa speciella miljöer. Detta gäller till exempel för bakterier som blir resistenta mot antibiotika och heterozygot sicklecellanemi som kan öka motståndskraften mot malaria.
  Man betraktar inte längre DNA-koden som en endimensionell rad med bokstäver, utan den består av överlappande koder. Det betyder att en given kodsekvens ofta är gemensam för flera olika funktioner. Även om en mutation trots allt skulle råka bli positiv i ett avseende, blir den därför samtidigt negativ i flera andra avseenden. Dessutom utgörs en stor del av den genetiska koden av metainformation, dvs information om information. Det kan röra sig om hur koden ska lagras, läsas, regleras eller repareras. För att en mutation ska fungera behöver den därför ske samtidigt i koden och i metakoden. Detta inträffar inte om nu mutationerna är så slumpmässiga som evolutionsläran hävdar.
  Låt oss dock för resonemangets skull anta att det finns mutationer som är positiva i alla överlagrade koder samtidigt. Då inträffar nästa evolutionära problem. En mutation kan vanligtvis inte väljas av det naturliga urvalet, beroende på att den sker på molekylnivå medan urvalet sker på individnivå. Däremellan ligger lager på lager av biologiskt brus. Det naturliga urvalet är bra på att rensa bort dödliga mutationer, men nära-neutrala (negativa och hypotetiskt positiva) har alldeles för liten effekt på den färdiga individen för att kunna ”upptäckas”. De ansamlas istället i arvsmassan. Ånyo, för resonemangets skull antar vi att det finns positiva mutationer, att de är positiva i alla överlagrade koder samtidigt och att de får tillräckligt stor betydelse för den färdiga individen för att kunna selekteras av det naturliga urvalet. Evolutionslärans svårigheter är dock inte överstökade i om med detta. Mutationen kommer nämligen inte ensam utan tillsammans med andra. Även om en av dem råkar vara positiv så är de andra negativa. Den totala effekten för individen är därför fortsatt negativ.
  Det finns skäl till varför man inte bör gifta sig med nära släktingar.
  Om det skulle finnas mutationer i den genetiska driften som skulle kunna bygga ett nytt komplicerat organ så kommer de dränkas av den enorma mängd av negativa och dödliga mutationer om visar sig vid inaveln.
  Heder till er som har använt seriösa argument och inte fallit in i "Rössner & Co"- beteende!!
1 2 3

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg