EU-myndighet granskar det tillsatta sockret

Den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA har fattat ett beslut om en ny granskning av hur socker påverkar hälsan. Målet är att komma fram till en gemensam europeisk standard och ett maxvärde för tillsatt socker, enligt ett pressmeddelande från Livsmedelsverket:

Sedan Efsas senaste granskning 2010 har det kommit mycket ny forskning om sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt och typ-2-diabetes. Efsas bedömning vid den tidpunkten var att det inte fanns tillräckligt med underlag för att sätta ett referensvärde för tillsatt socker.

Sockrets påverkan på kroppsvikt, glukosintolerans och insulinkänslighet, typ 2-diabetes, kardiovaskulära riskfaktorer och tandhälsa kommer att granskas. I arbetsgruppen kommer det att ingå experter inom områdena näringslära, epidemiologi, kostrelaterade kroniska sjukdomar och tandhälsa. De fem nordiska länderna är initiativtagare till granskningen och ett resultat presenteras år 2020.

Livsmedelsverket: Ny europeisk granskning om tillsatt socker och hälsa efter nordiskt initiativ

EFSA: EFSA to give advice on the intake of sugar added to food

Video om socker

  • Action on sugar
  • Hur blir man sockerfri?
  • Intervju - Bitten Jonsson (del 1)
  • Är alla kolhydrater lika skadliga?
  • Är socker giftigt?
  • Problemet med socker

Tidigare om socker

Sockerindustrin kan ha påverkat EU:s rekommendationer

Fruktos och de toxiska effekterna av socker

Mitt sockersöta barn

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg