23 kommentarer

 1. Zizzy
  Paleo rockar :-)
 2. Det ska bli riktigt intressant att läsa boken och se den kommande filmen, som visas i Norge kring jul.
  Förhoppningsvis kan man då se den på http://www.nrk.no/nett-tv/, brukar titta en del på bra Norska naturprogram där.

  Länkar till Kristoffer Clausen's blogg hos mig idag, den är verkligen läsvärd om man gillar ursprunglig mat för oss nordbor :)

 3. CLaes
  kan just detta att han är man ha nâgot med det positiva resultatet att göra? det påstår denna artikel http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/matsmart/article7574708.ab. det låter väl inte helt otroligt att kön skulle kunna ha någon betydelse.
 4. Mariann
  #4 du kan väl inte vara allvarlig?
 5. Majsan
  #4 Lite lustig artikel, så den som intervjuas pratar om lite andra kostrekomendation än vad det står i rutan, som f.ö. skrivits av en helt annan person.
  Till viss del köper jag trots allt detta med könsberoende, även om jag tror att det kan vara lika stora skillnader inom samma kön. Det behövs mer snabba muskler när man jagar och mer långsamman när man går omkring och fixar med markhushållningen hela dagen. Rent fysikt så har ju en man i regel mer muskelmassa än en kvinna.
 6. Majsan #6. Om det skulle vara skillnad på kosten för män och kvinnor, så säger artikeln att kvinnor ska äta mer kolhydrater och mindre protein och fett. Jag uppfattar motsatsen: att personer/män som arbetar mycket fysiskt klarar mer kolhydrater, medan personer/kvinnor som inte arbetar så hårt fysiskt behöver högre andel av protein och fett i sin lilla matportion.
 7. Majsan #6. Snabba muskler är stora och svällande, långsamma muskler är magra och seniga. Jämför utseendet på en manlig sprinter och en maratonlöpare. Det ser likadant ut för kvinnliga dito.
 8. Majsan
  #7 Jag håller med dig angående att man kan äta mer kolhydrater om man är fysiskt aktiv. Jag läste nog inte artikeln alltför noga innan jag kommenterade. Jag antog bara att båda två arbetade hårt fysiskt men på olika sätt, kvinnor åt mer kolhydrater för att bygga ett större fettlager. Männen hade sämre tillgång på kolhydrater och åt följdaktigen mer protein och fett. Detta är inte tillämpbart för de flesta av oss idag, för då blir vi överviktiga och sjuka.
 9. CLaes
  Jag tycker egentligen också att det verkar lite märkligt att det skulle vara skillnad. Men jag har en tjejkompis som just hävdar detta. Hon har flera kompisar som testat att försöka följa lchf som inte går ner i vikt och hon menar att det kan ha med kön att göra eftersom det har funkat väldigt bra för grabbar i hennes omgivning. Jag brukar hävda att det beror på att just tjejer verkar vara väldigt bra på att följa någon diet för att gå ner i vikt vid just måltiderna men däremellan behöver man inte inte följa dieten utan kan fika, käka godis eller andra söta saker som vanligt. Det är naturligtvis inte generellt så utan mest något som jag brukar säga för att skoja och provocera lite men som jag faktiskt tror stämmer just i detta fallet :)
  Men jag tyckte ändå att idéerna i artikeln va lite intressanta eftersom just samma historiska tid brukar användas för att förklara varför just lchf skulle kunna vara väldigt likt den ursprungliga kosten och dessutom börjar man allt oftare inom t ex forskning om sjukdomar och framtagning av läkemedel prata om att det är större skillnad mellan kroppens sätt att fungera mellan könen än man tidigare trott
 10. Lund
  Den största skillnaden ligger i att många fler kvinnor har bantat, jo-jo-bantat och svält sig upprepade gånger i sin livstid jämfört med män.
 11. Artikeln i Aftonbladet tycker jag är horribel. Kvinnor har både en ökad förmåga att förbränna fett jämfört med män samt att de har ett högre järnbehov bland annat. Att då rekommendera mindre kött och mer magra livsmedel, mer livsmedel med antinutrienter osv tycker jag är obehagligt att läsa.

  Det känns som den artikeln bygger på de mer normativa ätmönstren som redan finns i samhället, kvinnor äter mer grönt, fettsnålt och vegetariskt och män äter oftare kött och sås. Finns många sociologiska förklaringsmodeller för vad det kan bero på men att överföra det till fysiologiska behov är fel.

 12. Lund
  Nicklas, det vet du väl att kvinnor "vill att allt ska vara fräscht".
 13. Majsan
  Massvis med kvinnor i min omgivning äter som dom ser det fräscht och lätt, sallad, hårdbröd utan smör och allmänt fettfattig och kolhydratrik mat. Detta är mindre kul när bara de kvinnliga arbetskamraterna ska ut och äta. Det är alltid sallad, mackor, sushi eller något liknande. Jag har idag svårt att se att det är bra i längden att äta så lite protein och fett.
 14. Majsan och Lund:

  Japp, så är det och det kan man se tydligt i kostsociologisk forskning. Men VAD som ligger bakom kvinnors större preferenser för det färgrika och "fräscha" finns som sagt en del funderingar om.

  Det handlar om hierarkier i familjen som åtföljer hierarkier i livsmedel bland annat. Alltså kött, potatis och grönsaker eller fisk, sås och potatis med råkost är en form av hierarki för hur en måltid presenteras och samma hierarki återspeglas sedan i familjemedlemmars val.

  Jag orkar inte rabbla upp alla de tänkbara faktorerna som litteraturen tog upp men i vilket fall som helst är det intressant och jag tycker den kvalitativa forskningen är alldeles för nedprioriterad för den svårtolkade (och därmed ÖVERtolkade) kvantitativa. Ser man enbart på kvantitativa resultat är det enklare att säga, "Ingen gör som man ska, folk är slöa" utan att gå in på djupet.

 15. Eva
  "...när man går omkring och fixar med markhushållningen hela dagen." (citat från Majsan i #6). Wow! Ser att synen på mäns ARBETE och kvinnors SYSSLOR står sig anno 2010 - vet inte om jag ska skratta eller gråta!

  Lite kort övergripande historisk info:
  Utan kvinnans arbete hade varken hon, barnen eller mannen överlevt. De stora djur som ses ska ha dödats i mängder av männen (även vissa kvinnor), enskilt och i jaktlag, var inte det som gjorde att familjerna överlevde. Det var istället de kvinnor som när de hade för många barn för att längre kunna vandra och som därför tvingades stanna kvar "hemma", och deras jakt på småvilt och insamlande av annat ätbart utifrån årstid (och torkning m.m.), som stod för den viktigaste födan. Det var inte sällan som mannen/jaktlagen kom hem tomhänta eller med för lite föda för att räcka till samtliga familjer/individer.

  Denna historiebild är självklart inte lika attraktiv för många (män och kvinnor), att mannen inte är eller har varit ensam familjeförsörjare (förutom en mycket kort period under delar av 1950-talet i vissa länder framförallt USA). Kvinnors bidrag till familjer och samhället genom såväl betalt som obetalt arbete har alltid varit och är fortfarande oerhört underskattat såväl i tid som ekonomiskt bidrag och ses (som i citat ovan) till delar inte alltid som arbete och försörjning.

  Tyvärr där jag befinner mig nu har jag inte tillgång till referenser, men detta är välkänt inom bl.a historisk och arkeologisk forskning som bedrivs utifrån ett köns/genusperspektiv, vilket är forskning som inte drar sina slutsater från halva befolkningen och sedan presenterar dem att gälla för hela!

  Eftersom kvinnor och män kan få olika symptom vid samma sjukdom, skulle det självklart vara fullt möjligt och troligt att åtminstone till delar kvinnor och män kan ha behov av, tåla m.m. olika former av kost. Shais m.fl. studie från 2008 visade att kvinnor gick ned 6,2 kg på medelhavskost och 2,4 kg på högfettkost, jämfört med männen där resultatet var 4,4 kg och 4,7 kg (F Nyström, "Ät upp till bevis", s. 124-126). Förvisso utgjorde kvinnor bara 14% av de 322 individerna. Men det visar stora skillnader. Könsuppdelade studier är därför i hög grad väsentliga att göra! Sen hur man väljer att presentera, dra sina slutsatser (se faktarutan och citat ovan!) det är en annan historia!

 16. Lund
  Jösses, så de kvinnor som gått ner fint på lågkolhydratkost, de är förklädda män?
  Det blir nåt sjukt över det hela när man ska dela in metabolismen i manligt och kvinnligt.

  Blanda inte in symptom vid sjukdom, det kan lika gärna vara ett utfall beroende på kvinnans annorlunda, jfr med mannen- könshormonsystem. Jag säger absolut inte att mannen är norm, men den stora skillnaden är könshormonerna. Enkelt att se om en kvinna får en maskulinisering till följd av för mycket manligt könshormon. På samma sätt blir en man femininiserad om man kastrerar honom eller ger östrogen.

 17. Eva#16: Så det var kanske kvinnan som av en händelse började odla och domesticera djur i närheten av grottan för att jämna ut dipparna vid männens (slashasarnas) uteblivna jaktlycka och fångst?
 18. Eva (K)
  @17 Lund.

  Om du syftar på mig med ditt första stycke, kan jag bara svara att jag aldrig sagt att inte kvinnor går ned på lågkolhydratkost. Vad jag gjorde var att referera till F Nyström som i sin tur ref. till en studie som visade de resultat jag presenterade. Jag skriver också att enbart 14% av de 322 individerna i studien var kvinnor, varför det självklart inte går att dra några jättestora slutsatser om det finns skillnad mellan kvinnor och män gällande olika koster/kostrekommendationer.

  MEN resultatet gör att det väcker en hypotes som självklart är intressant att studera vidare, eller åtminstone borde vara intressant att studera vidare, istället för att bara säga att det inte finns några könsskillnader! Bättre att först forska och ta reda på "sanningen" och sen komma med presenterade likheter eller skillnader mellan könen. Så självklart behövs studier angående mat/kolhydratintag osv. könsuppdelas. Det finns redan lite forskning som gör detta, men det behövs definitivt mer. Det har gjorts studier där samtliga var kvinnor, då kommenterades att man inte kunde dra slutsatser från denna studie för män också - varför tror du då att man kan dra slutsatser för kvinnor utifrån undersökningar baserade på enbart män?!

  (ändrat min sign. då jag upptäckt att det redan fanns en (eva))

 19. Eva (K)
  @18 Goran

  Dina inlägg brukar överlag vara bra, så jag hoppas du är seriös, och inte syftar på Bibeln, Paradiset, Ormen och allt vad det brukar innebära för kvinnosläktet?!

  Tror inte jaktlagen (främst män) var slashasar, men självklart var jaktlyckan inte lika god varje gång och olika sätt att livnära sig behövdes självklart. Samtidigt var ju jakt knappast ett 9-5 (17) jobb, varför kvinnan/kvinnorna givetvis var tvungna att försörja, uppehålla livet, på sig själva och barnen (och männen när de väl kom hem och bytet inte var så stort). Utveckling av att ha tamdjur och att odla växte självklart fram utifrån såväl behov av ytterligare föda, som att det var nära och praktiskt.

  (ändrat min sign. då jag nu upptäckt att det redan finns en (eva))

 20. JAUS
  Män och kvinnor åt likadant trots att de skaffade mat på olika sätt. Att dela med sig är viktig mänsklig egenskap. Vi mår bra av altruism.
 21. Eva (K):

  Könsskillnader finns absolut, helt olika hormonella miljöer innebär troligtvis att olika sammansättning av näring kan vara mer eller mindre gynnsamt (även om det är små skillnader). Är kvinnan gravid heller om hon för närvarande har mens kan det säkert variera ännu mer.

  Min poäng var att just de här punkterna som artikeln tar upp skrämmer mig lite eftersom det går rakt emot vad jag själv tror. Att leva på en fettsnålare och järnsnålare kost när man är en fertil kvinna är för mig ett idiotiskt råd.

 22. MariaJ
  Dr Mercola skriver att det finns 3 olika "mat"typer man kan tillhöra:
  •Protein: High amounts of healthy fats and protein and lower amounts of vegetables
  •Carb: High amounts of vegetables and lower amounts of protein and fat
  •Mixed: Somewhere between the above options

  på följande sida:
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/09/17/angelin...

  Här står också om Angelina Jolie, som själv mådde dåligt av vegan-mat och nu äter kött och mår bra av det.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg