Dietister, anekdoter och vetenskap

Jag fick svar från Lena Ljungkrona-Falk, vice ordf för DRF, angående deras varningar för lågkolhydratkost.

Detta är för viktigt för att hålla på med pajkastning, precis som Ljungkrona-Falk säger. Jag hoppas att vi kan hålla nivån högre. Låt oss höra vad hon har att säga:

Kommentar från Lena Ljungkrona-Falk

Lena Ljungkrona-FalkLåt oss slå fast från början att en del mår bra på LCHF-kost, andra gör det inte. Därefter vill jag säga: – Är det inte dags att vi slutar med den här ”pajkastningsretoriken” och försöker ha en mer sansad ton oss emellan? Skippa den ständiga diskussionen om att alla andra har fel och att ni som förespråkar LCHF har rätt. Det hör inte hemma i den vetenskapliga dialogen.

Nu till själva artikeln i Dagens Medicin :

DRF har med väldigt enkla medel, utifrån ett enkätunderlag samlat in uppgifter från kollegor i landet som fått remisser på patienter som av olika anledningar haft olika typer av biverkningar efter att ha prövat LCHF under olika lång tid. Det är alltså inga anekdoter utan ”erfarenheter från riktiga människor” [min fetstil]. På enkäten fylls följande uppgifter i (om de fanns tillgängliga på remissen eller via journalen); Datum, ålder, kön, blodfetter före och efter LCHF, andra provsvar, hur blodfetterna upptäcktes, aktuell vikt och BMI, ev viktnedgång/uppgång, ev vilken typ av diabetes och om diabetesläget förändrats, hur lång tid m LCHF, bedömd andel kolhydrat och fett, hur patienten fått information om LCHF, om patienten haft biverkningar och i så fall vilka, i vilken typ av verksamhet som dietisten arbetat i och slutligen om det finns något övrigt att tillägga.

Vi är väl medvetna om och har öppet redovisat att vi inte kan visa på några kausala samband. Detta är en insamling och kartläggning av olika patientfall och ingen vetenskaplig studie.

Det har aldrig tidigare gjorts någon strukturerad insamling eller redovisningar av eventuella biverkningar av LCHF-kosten som vi känner till. Tvärtom framställs LCHF-kosten som något som ger enbart positiva effekter. Det är tänkbart och troligt att de patienter som av olika anledningar inte mått bra av av LCHF-kost känner sig misslyckade eller besvikna och därför heller inte meddelat det via t ex olika bloggar. Det är inte konstigare att utebli från att blogga än att utebli från ett läkar- eller dietistbesök om man inte känner sig nöjd. Alla vi som arbetar med patientverksamhet råkar ut för uteblivna besök eller återbud. Skillnaden på en blogg är att det inte framkommer eftersom det personliga mötet inte finns. Om behandling skall ske via bloggar eller hemsidor eller hemsidor bör säkra system skapas för det. Det finns redan nätbaserade och utvärderade självhjälpssystem vid t ex ätstörningar, rökavvänjning, sömnstörningar eller hjälp till viktminskning med återkoppling från aktuell profession.

DRF anser att det vore ett tjänstefel av oss att inte lyfta fram biverkningar av LCHF-kosten. Det är också ur patientsäkerhetsperspektiv vi gjort det och kommer fortsätta samla in dessa patientfall eftersom ingen annan gör det. Av den anledningen tror vi inte heller att våra medlemmar suckar åt sin ledning och jag själv undrar i alla fall vem eller vilka det är som stoppar huvudet i sanden?

Med anledning av de personliga påhopp om min övervikt som jag läser om på Kostdoktorns hemsida kan jag meddela att den beror på att jag ätit cortison och antiinflammatorisk medicin sedan 1993 pga av Bechets syndrom (en reumatisk sjukdom). Det är något jag fått lära mig leva med och jag kan bara beklaga den människosyn en del har. Det skulle inte heller förvåna mig om någon säger att jag skulle bli av med den om jag åt LCHF-kost, men då vill jag se en vetenskaplig studie på det först.

Lena Ljungkrona-Falk
V.ordf, DRF

Svar

Hej Lena!

Låt mig först säga att jag beklagar onödiga påhopp i kommentarerna från läsare angående din övervikt. Jag använder din bild från DRFs hemsida, den enda jag har. Din vikt är inte vad diskussionen bör handla om. Jag hoppas vi kan höja oss till ett högre plan.

Jag är däremot beklämd över den bristande vetenskaplighet som DRF gett prov på i sitt nya pressmeddelande. Enstaka anekdotiska biverkningar duger naturligtvis inte som en ursäkt att ignorera alla vetenskapliga studier på lågkolhydratkost. Jag är dessutom förbluffad över din skiljedragning ovan mellan ”anekdoter” och ”erfarenheter från människor”.

Att förneka existensen av ett antal stora randomiserade studier på striktare lågkolhydratkost som DRF gör i sitt pressmeddelande får inte dessa studier (referenser nedan) att försvinna. Det visar tyvärr bara att ni inte läst vetenskapen på området.

Låt oss båda ta till oss vad modern vetenskap visar, i förhoppning om att framöver bättre kunna hjälpa personer med övervikt och diabetes. Kan vi inte vara överens om den saken?

Jag hoppas vi kan ha en fortsatt konstruktiv dialog på området.

Mvh
Andreas Eenfeldt

Lite läsning:

DRF påstår i sin ”kartläggning” att publicerade studier endast testat kost med över 20% kolhydrater. Det kunde knappast vara mer felaktigt. Här är en metaanalys från januari 2009 av randomiserade studier på området:

Hession et al. Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its comorbidities. Obes Rev. 2009 Jan;10(1):36-50.

I elva av studierna gav man råd om 20-30 gram kolhydrater om dagen. Det motsvarar ca 4-6% av energin. Det finns alltså redan här elva studier, som DRF uppenbarligen inte känner till. Det finns fler exempel (nyare studier, andra områden än viktnedgång etc). Men dessa elva kanske räcker till att börja med?

Som parentes visade studierna sammantaget mer viktnedgång, bättre blodfetter, bättre blodtryck och färre avhopp på lågkolhydratkost jämfört med av fettsnål kost. Det är vad vetenskapen säger.

Tillägg:

Jag och Ljungkrona-Falk mailar lite vid sidan av idag också, och hon meddelar följande:

Vad gäller din kommentar på din hemsida så återkommer jag eller någon av oss andra troligtvis med en kommentar, vet ej exakt när.

Tidigare

Dietisternas Riksförbund gör självmål

Dietisternas Riksförbund och tummetotten

1 2

100 kommentarer

 1. Karin
  Detsamma Kalliope! Om Miller kunde så kan vi också!! (eller hur Miller?)
 2. Miller
  "DRF anser att det vore ett tjänstefel av oss att inte lyfta fram biverkningar av LCHF-kosten. "

  Med tanke på att LC betyder Low Carb, och att DRF's sponsorer är High Carb branschen så är det de facto tjänstefel att inte agera.

 3. Om man ska vara lite konspiratorisk är kopplingen mellan DRF och tex Nestlé lite generande för DRF. Man behöver ju inte vara särskilt fantasifull för att föreställa sig vad multinationella jättar tycker om dieter som skulle innebära att de förlorade största delen av deras dagliga bröd.

  Nestlé Revenue = CHF (Schweizer franc) 109.9 billion (2008)

  Alla producenter av processade livsmedel måste darra av skräck inför den här "idiotin" med något så spritt språngande galet som naturlig mat. Hur i helsefyr tjänar man storkovan på grädde och ägg? Det är inte så konstigt att koster som Atkins, LCHF och Paleo, skrämmer livet ur företag som Monsanto, Unilever och Nestlé.

  Och hur ska det gå med alla diabetikerkosttillskott när diabetikerna blir friska? Om DRF vill rädda någon form av trovärdighet vore det rätta draget att undersöka LCHF och dess effekter. Men det är ju klart. LCHF är ju så simpelt att några dietister inte behövs. LCHF hotar deras arbete. Inte undra på att de griper efter halmstrån.

 4. Carr skulle kanske kunna skriva "Äntligen icke-kolhydratätare" också? :-p
 5. Peter I: Vet du hva, jeg tror faktisk at alle dietister ville oppdaget at de kan gjøre god nytte for seg selv om hele folket la om til LCHF-kost. Det finnes så mye usikkerhet og forvirring blant folk når det gjelder LCHF, etter alle år med "karbohydrat-hjernevasking".
  Det er mange mange mange mennesker som virkelig trenger hjelp med LCHF, og DER kunnne dietistene bli en resurs mener jeg, hvis det kunne være villige til å se på LCHF med et åpent sinn :-)
 6. Dietister av "rätta virket" kommer att behövas i massor initialt för att lära folk allt om LCHF men sedan får de nog börja skotta snö eller något liknade...
 7. Eller i svenska kronor till dagskurs:

  654 miljarder kronor.

 8. Jag och Ljungkrona-Falk mailar lite vid sidan av också, och hon meddelar följande:

  Vad gäller din kommentar på din hemsida så återkommer jag eller någon av oss andra troligtvis med en kommentar, vet ej exakt när.

  I övrigt är det mest småprat och försök att förstå varandra! :)

 9. Jädrar vad snabb han var Karin! ;)
  Är det en LCHF-bok fullt ut?
 10. Borde inte dietisterna ägna sin tid till att läsa ikapp den senaste forskningen istället för att skriva konstiga pressreleaser?
 11. Jag förstår inte varför folk intresserade av low carb i alla dess former går till en dietist alls.
 12. Karin
  Maxiq - Vet inte. Får kanske läsa den också. Det var i och för sig det första jag tänkte på när jag läst ett par sidor av boken - att det kan handla om precis vad som helst egentligen. Men jag som person har fastnat för nikotinet. Det andra har jag lättare att hantera. För mig var det inte alls svårt att bryta kak/godis/chips-missbrukandet. Ciggen däremot ... Eller är det kanske tvärtom. Nikotinberoendet går över allt det andra. Om jag inte hade haft ciggen hade jag kanske haft myckt svårare att hoppa över wienerbrödfrukostarna, en hel chipspåse efter kvällsmaten om 6 portioner och allt det andra?

  Det är ju hur som helst lika illa vilket som. Kanske är det så att det inte alls handlar om karaktär, utan om att bryta det där sista beroendet och bli fri.

 13. KickAnn
  Jag har faktiskt aldrig träffat en dietist i hela mitt liv och har ingen aning om det är så att de flesta lever som de lär el dyl. Jag är medveten om att många människor har metabola sjukdomar och annat som ställer till det och gör att de kan gå upp i vikt trots att de är i energibalans.

  Men visst skulle jag nog haja till OM jag skulle gå till en dietist som var överviktig och gärna vilja veta varför om jag sedan ska ha förtroende för dennes råd. Är inte det ganska naturligt? Det är lite som att gå på gym och ha en personlig tränare som inte har en synlig muskel i hela kroppen. Det blir inte trovärdigt.

  Däremot har jag många gånger tänkt på i olika kockprogram att om kocken är rund så kan han förmodligen inte göra nyttig mat. Dumt kanske, man har nog fördomar men något kan det väl ändå ligga i det.

 14. Apropå njursvikt och kolhydrater hittade följande:

  "Vi beskriver här ett fall, där insulininducerad viktuppgång följdes av tilltagande nefropati, som i första hand tolkades vara beroende på diabetessjukdomen. Efter reduktion av kolhydraterna (stärkelse) i kosten kunde emellertid insulin sättas ut. Viktnedgång och förbättrad glykemisk kontroll satte stopp för en flerårig konstant försämring av njurfunktionen."

  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=9920

 15. anhörig
  Erik Kilborn # 35 "När DRF talar om kolesterolvärden så anses det perifert, men när Fredrik Nyström talar om kolesterolvärden anses det central och viktigt för hälsan. Var är konsekvensen i det"?

  Jag har ställt mig samma fråga! Det känns förvirrande ;)

 16. Tompaeller
  Du har rätt i dina kommentarer Andreas, men kom ihåg de retoriska greppen var inte så hård mot nån som redan ligger ner ;-)

  Exempel: Bristande vetenskaplighet, ignorera alla vetenskapliga och "visar tyvärr bara att ni inte har läst vetenskapen på området"

  Säger inte om detta är rätt eller fel bara att det kan uppfattas som hårt.

 17. Tompaeller,
  tack för retoriklektionen, du kan nog ha rätt! :)
 18. @Erik Kilborn #35: Intressanta tankar, Erik. Tack för ditt inlägg.
 19. Erik och anhörig,
  jag har också kommenterat detta i olika sammanhang. Skulle tro att det kan bero på att man försöker argumentera på motståndarens hemmaplan. Fettskrämda tror på kolesterolhypotesen (trots att den krossats ett otal gånger sedchfan länge). Då kan det vara lockande att påpeka att kolesterolvärdena förbättras på LCHF. Jag menar att det är fel väg. Kolesterolhysterin MÅSTE kväsas en gång för alla.
 20. #35,66

  Kolesterolvärden kan vara intressant för en hälsobedömning. Men enligt modernare vetenskap på området kan man knappast enbart titta på total- eller LDL-värdet utan hänsyn till vare sig HDL, TG eller apokvoten. Man behöver se hela bilden.

  Nyström följer de stora randomiserade interventionsstudier som finns på området. Vilket kan ses som rimligt. Men de är ofta finansierade av läkemedelsföretag tyvärr, och fokuserar tyvärr vanligen enbart på just total och LDL-värdet. Sådana dyra stora studier som ser lite bredare på saken finns inte än såvitt jag vet. Antagligen vore det inte heller lönsamt för företag som säljer statiner, tvärtom.

 21. Dag Bergenheim
  I går rasade ett tak till en idrottshall i Borås in. Kommunens byggnadsansvariga hade på en direkt fråga om eventuell stängning av hallen på grund av snömängden, svarat att den enligt alla beräkningar skulle hålla.
  Fastighetskötarna som har hand om anläggningen ifrågasatte, men följde auktoriteterna.

  Att hjälpa männsikor som vill sluta röka är en väldigt lukrativ bransch. Men psykologer, läkare och beteendevetare går bet på det.
  Så kommer då revisorn Carr, som verkligen lidit av sitt tobaksbehov, och löser problemet för en mängd rökare som tidigare testat "allt".

  Tallriksmodeller, fibrer, lightprodukter, nyckelhålsmärkning och en helt ny yrkeskår för att hålla igen befolkningens allt mer ökande övervikt. Med känt resultat.
  Och så läser jag skattejuristen Litsfeldts bok "Fettskrämd" och får äntligen lösningen på mitt tjugo år gamal överviktsproblem.

  Kanske dags att sluta lyssna på teoretiskt utbildade auktoriteter och ta till sig vad männsikor som levat och lever med det aktuella problemet säger?

 22. Karin
  Det jag fick med mig från Carrs bok var att det är tillverkarna av nikotintuggummi som talar om för oss hur svårt det är att sluta röka. Utan deras produkter. Det har jag inte tänkt på tidigare. Lite grand som när Michael Moore konstaterade att ytterdörrarna i Canada inte var låsta, för de är inte så uppskrämda där. Eller som när man tittar på TV-reklamen och lär sig att det måste finnas Treo till hands när man ska till svärföräldrarna, och att man inte kan lyfta sina barn utan att äta Voltaren. Det borde man ju ha genomskådat tidigare, alldeles själv.

  Tyvärr gav inte boken någon motivation till att sluta. Det är den som saknas. Men nu vet jag ju i alla fall hur jag ska göra för att det inte ska vara så svårt. Jag läser den en gång till och ser om något händer i hjärnkontoret.

 23. Vissa människor är som spikar: ju mer man hamrar på dem ju mer sitter de fast. Man måste ha mer tid att vänja sig vid de förändringar man har att anpassa sig till. Tidsaspekten är underskattad. Mer argument biter inte och det handlar inte om logik.
  Men om man som grupp inte anpassar sig kommer man bli förbisprungen av andra. Om läkarna inte har förtroende för dietisterna inom primärvården kommer de inte remittera till dem. Blir man överflödig åker man ut (eller får ägna sig helt åt näringsdrycker åt svårt sjuka, döende patienter). Det finns ju andra inom sjukvården som kan ge goda kostråd, läkare, sjuksköterskor mfl. Dietister har ju svårt att hitta arbete som det är! Vore jag dietist skulle jag ta till mig det nya allt vad jag kunde.
 24. fflocondor
  "Lustigt" att Lena Ljungkrona-Falk kan hänvisa till sitt cortisonintag när hennes rondeur kommer på tal. Jag har också en kronisk sjukdom och har ätit ca 600 tabletter (varav 30 cortison) per månad sedan åtminstone 1995 (=100,000 tabletter!), men inte tusan tycker sjukvården att jag kan skylla mina egna extrakilon på läkemedlena... *förvirrad*
 25. Karin
  Det där med näringsdrycker.

  Svärmor har långt framskriden levercancer. Vi trodde faktiskt inte att hon skulle överleva förra sommaren när hon fick diagnosen, men hon kämpar på tappert. Dessutom gjorde hon omedelbart en helomvändning till LCHF (så gott det går, svärfar är inte imponerad).

  Min sambo är hos dem nästan varje dag och ser till att det alltid finns bra mat och slänger allt annat som smyger sig in i kylen. Han gör brickor med kall mat så att hon kan äta när helst hon känner sig sugen. Hittills har hon faktiskt inte gått ner mer än till normal vikt (hon var överviktig tidigare) och det händer till och med att hon har gått upp något kg när hon kollas vid läkarbesök. När vi då pratar med andra vars föräldrar fått levercancer verkar det nästan som om de har svultit ihjäl under samma tidsperiod.

  Om nu levern håller på att lägga av kan det ju inte vara så smart att leva på näringsdrycker, eftersom dessa mest innehåller kolhydrater. Är det inte så att fett i små mängder och ofta (för att klara det utan galla) är den enda energi som kan tas upp utan behöva distribueras av levern?

 26. Kalliope
  Karin! Jag har läst klart boken idag...jag vet inte heller om detta kommer att lyckas men jag började nästan grina när jag läste meningen: Att inte försöka bara för att man är rädd att misslyckas är ren dumhet, för det är just där problemet ligger..att misslyckas. Jag började i morse med att skriva typ dagbok med en osminkad sanning, pinsamt att ens skriva om det, men trots det så har inte all info sjunkit ännu, så jag tar det med lite ro. Ska ta o beställa hans bok för kvinnor åxå, det kanske biter lite till. Kanske fel forum att tala om rökning när det handlar om dietister ;-) sorry
 27. Jag har också gått upp i vikt pga medicin (bland annat), men alla har ett val: sluta med medicinen eller stå stilla/gå upp mer i vikt. Det första man måste göra, som jag ser det, är att inse att ens vikt bara kan kontrolleras av en person, ensjälv, utan några ursäkter. Först därefter kommer kilona rasa. Att gå ner i vikt är mentalt mer än något annat.
 28. Subcalva
  Matchen mellan DRF och LCHF

  Protein – oavgjort då bägge kombattanter förstått vikten av protein för mättnad och uppbyggnad av kroppen. En varning går dock till dietisterna då man tycker att vegetabiliskt protein skulle kunna ersätta animaliskt.

  Kolhydrater – knappt övertag för LCHF. Weston Price dokumentation av ursprungsbefolkningar runtom i världen visar att människan varit lika frisk på en kost som haft en lika hög andel kolhydrater som vad dietisterna förespråkar. Dock förlorar dietisterna poäng på dåligt grepp eftersom man förespråkar kolhydraterna för att de är fettsnåla och man förespråkar dessutom fibrer för att de fyller magen utan att ge kalorier. (Är inte det förresten en variant på tomma kalorier?) När det gäller spannmål pratar man inte heller om vikten av blötläggning, fermentering, nixtamalisering eller andra traditionella metoder för att minska mängden hämmande ämnen och öka mängden näring som kroppen kan ta upp.

  Fett – poäng till LCHF som förstått att det naturliga mättade fettet är något vi behöver och är vida överlägset de vegetabiliska fleromättade fetterna som dessutom ofta är framställda med hjälp av både kemikalier och upphettning. Detta leder till snabbare oxidering och därmed ökad inflammationsbenägenheten i kroppen.

  Lättprodukter – dietisterna sänker garden totalt och LCHF vinner på en rungande knockout. Kemisk sörja var det visst nån som sa och aldrig har väl ett uttryck passat bättre än här.

  När dietisterna börjar ifrågasätta lättprodukterna och ställer krav gentemot livsmedelsindustrin på mat som är framställd utan kemiska tillsatser då först kan jag börja tro på att de menar allvar med att de jobbar för att vi människor ska må bättre.

 29. Lund
  Karin,
  alla de som började röka långt innan Nicorette och andra nikotinhjälpmedels existens och var/är nikotinberoende - vet att det var/är svårt att sluta röka pga abstinensen från nikotin. Rökstopp x flera var/är mera regel än undantag.

  Nikotin ger ett fysiskt beroende som kan avhjälpas med t.ex. Nicorette. För den med ett psykologiskt beroende gör inte avvänjningshjälpmedel så stor nytta. För dem med kombinerat beroende räcker sällan nikotinersättning till. Man måste veta vilken typ av rökare man är, för att framgångsrikt kunna sluta.

 30. Rock
  Subcalva
  Hur nära släkt är västvärldens befolkning med dessa ursprungsbefolkningar som äter kolhydratrik mat?
 31. Subcalva
  #81 Jag gissar att vi är rätt nära besläktade med folk i Schweiz och även skottarna på Yttre Hebriderna. Ursprungsbefolkning är kanske ett missvisande ord. En bättre översättning är nog befolkningar som äter traditionell kost. Eller rättare sagt åt en traditionell kost när Price var där på 30-talet, för så är det nog inte längre.
 32. Anna Delin
  Rock, man kan normalisera förhöjda insulinnivåer hos moderna västerlänningar genom en "paleolitisk" kost, som inte alls behöver vara kolhydratfattig. Mer info om detta + länkar till källor finns på:

  http://wholehealthsource.blogspot.com/2009/12/whats-ideal-fasting-ins...

  Det man bör undvika är raffinerad, processad mat (socker, HFCS, vetemjöl, processad matolja som t ex majsolja), samt till synes riktig mat som förfuskats med hjälp av konstgödsel, pesticider, icke-artegen föda, hormoner och antibiotika. Kolhydrater eller inte kolhydrater verkar vara av sekundär betydelse - om man inte redan skadat sin bukspottskörtel vill säga.

 33. Rock
  #82, #83
  Okej, tack.
 34. Jag tycker dietisterna ska hålla sig borta från all mat. Näringslösningar till medvetslösa och allvarligt sjuka är under all kritik, har nån här läst innehållsförteckningen till såna?

  Nästan bara kolhydrater och ofta i form av maltodextrin. Nästan inget protein och fettet som används... :(

  Min syster ligger medvetslös på sjukhus nu. Hon har fått tre olika sorters näringslösningar. I den ena var fettet en blandning av olivolja och SOJAOLJA. Den andra hade bara sojaolja som fettkälla. Den sista hade de satt en klisterlapp över innehållsförteckningen men jag har svårt att tro det var nånting annat i den. En av medicinerna hon får var också blandad med sojaolja.

  Det är alltså tänkt att väldigt sjuka människor ska bli friska på den sämsta oljan man kan använda. Sojaolja innehåller nästan bara omega 6 och kommer dessutom ofta från genmanipulerade plantor.

  Som det ser ut på innehållsförteckningarna följer dessa påsar SLVs rekommendationer till fullo, vilket är konstigt då SLV bara ger kostrekommendationer till friska.

 35. Tyvärr lever vi i ett samhälle där vi bara spenderar pengar på sjuka, istället för att förebygga sjukdomarna. Kostnaden för friskvård+sjukvård skulle med säkerhet bli lägre än för dagens sjukvård och folk skulle må bättre.
 36. kalle
  Testa Lena! Vad ska hända? Det enda som du verkligen kommer att upptäcka är sanningen! Tänk om du verkligen känner att du blir bättre av att utesluta dem helt.

  Jag gör det alltid med nya saker, provar och ser. Funkar det, bra då vet jag. Gör det det inte, ja då provar jag något annat. Svårare än så blir det inte.

 37. "Jag gör det alltid med nya saker, provar och ser. Funkar det, bra då vet jag. Gör det det inte, ja då provar jag något annat. Svårare än så blir det inte."

  Precis, bra sagt! Jag tillhör också de som har öppet sinne och testar nya grejjer, oavsett vad andra tycker om dem. Jag lever livet för mig, inte för andra. Man behöver inte ha bevis, rapporter, undersökningar och annat för att göra något (som vissa här...). Testa lite själv, dra egna slutsatser och lev livet!

 38. LK
  Kalle o Loskrikon: Jag tror det är långtifrån alla med erfarenhet av LCHF som testade detta med lätthet. Det visar om inte Annika Dahlkvist personliga berättelse om viktnedgång. Fettskrämdheten sitter djupt i folkhjärtat eftersom inprogrammeringen började för många redan i hemkunskapen på högstadiet (och ännu tidigare). Vi är flera som har ifrågasatt LCHF både före och efter lyckad viktnedgång. Kan det verkligen vara ofarligt att äta smör? Det låter ofta på många LCHF kritiker att "frälsta" inte ifrågasätter detta men det är precis tvärtom skulle jag vilja påstå. Ordet frälst i detta sammanhang betyder att man har erfarenhet av det "osannolika" dvs fått tillbaka sin hälsa på mättat fett.
 39. Jag har aldrig sagt att hon ska testa just LCHF dock, jag tycker man ska prova sig fram vad som passar just ensjälv. Mycket fett, lite fett, räkna kalorier, inte räkna, osv. Jag kör inte LCHF själv, men går ändå ned i vikt. Om nåra veckor går jag om Skaldeman.
 40. LK
  Jag håller med om att det är bra att själv testa i praktiken teori som man själv lär ut om det verkligen fungerar som det är tänkt. Om teorin inte ger efterfrågad effekt på kort och lång sikt borde man testa något annat istället.
 41. CharlotteTheOriginal
  DRF...... Jag vill inte ha hjälp av dom, behöver dom inte, deras tidigare råd har gjort mig sämre, jag mår bättre på LCHF och inte deras käk. Punkt. Personlig anekdot, men sanning för mig.
 42. "Låt oss slå fast från början att en del mår bra på LCHF-kost, andra gör det inte."
  Säger vice ordf för DRF.

  DRF erkänner ju faktiskt positiva effekter av LCHF! Spinna vidare på det kanske kan ge något? Bjud in istället för konfrontation?

 43. Erik Kilborn
  Andreas #71,

  Det är ju riktigt, som du skriver, att virrvarret kring mätandet av kolesterol är ett riktigt sammelsurium (och genomträngt av en hel massa ohederlighet). Men det var inte det jag problematiserade i inlägg #35. Men visst, det bidrar ytterligare till att göra det hela till en veritabel sankmark. Men detta är inte enda skälet till att varje gång jag hör ordet "kolesterolvärden" så osäkrar jag min verktygslåda för logik och argumentationsanalys.

  För att återgå till det jag tog upp i inlägg #35 -- inte bara du men alla kan fundera över följande två frågor:

  Antag att du höjer ditt Tot.kolesterol/HDL värde från 2,5 till 3,0. Anser du att du gjort en signifikant hälsoförlust då, värd att bekymra sig över?

  Om du sänker ditt Tot.kolesterol/HDL värde från 3,0 till 2,5. Anser du att du gjort en signifikant hälsovinst då, värd att glädja sig över?

  Håller du med om att om ens svar på dessa två frågor inte går i takt med varandra, så är det något fel på ens logiska förmåga (eller möjligen vilja)? T.ex. om höjningen räknas som utan betydelse, medan sänkningen räknas som en hälsovinst värd att skriva till tidningen om, så har man anammat en logik som skulle innebära att man skulle kunna höja sitt hälsotillstånd in i oändligheten genom att "jojo-kolesterola" mellan 3,0 och 2,5 och 3,0 och 2,5 så ofta som möjligt :-)

 44. Subcalva: Skönt att det finns fler som förstått värdet av Weston A Price´s forskning. Detta borde vara steg 2 i den svenska kostdebatten! Först Lchf-/och fettet... sen färskmjölken, blötläggningen av sädeskorn, fermentering av grönsaker ( och torskleverolja), köttbuljongen osv.

  Blev detta verklighet skulle svenskarna snart vara världens friskaste folk! :D

  http://alternativportalen.wordpress.com/2010/01/11/weston-a-price-och...

  Dags för en svensk avdelning av Weston A Price Foundation?

 45. stefan
  Hittade tidigare inlägg från DRF dom försöker medvetet att ge LCHF dålig press och försökt med det ett antal gånger tidigare.

  http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/pressmeddelande_fr%C3%...

 46. anhörig
  För att inte tala vissa politikers syn på LCHF ...

  http://blogg.passagen.se/eva-dietist/entry/karlssons_blandning_i_kost...

 47. Leg. Dietist
  Dra inte alla över en kam, vad DRF gör representerar inte alla yrkesutövande..
 48. anhörig
  # 98,

  Hur kommer det sig att detta inte framgår tydligare i kostdebatten?

 49. Karin
  "DRF anser att det vore ett tjänstefel av oss att inte lyfta fram biverkningar av LCHF-kosten. Det är också ur patientsäkerhetsperspektiv vi gjort det och kommer fortsätta samla in dessa patientfall eftersom ingen annan gör det."

  Borde de inte även lyfta fram biverkningar av högkolhydratkosten? Det är det väl inte heller någon annan som gör.
  Jag skulle lätt ställa upp och äta kolhydrater igen för att de ska få se hur dåligt jag mår.

1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg