Den övermedicinerade befolkningen

gettyimages-107429764-1600x1067

Läkare får felaktig information, patienter vilseleds och miljoner människor tar medicin till ingen nytta alls. – Dr Aseem Malhotra

Problemet med övermedicinering växer snabbt, och vissa tjänar massvis med pengar på det. Vilka förlorar? Det är folket: du, jag och våra familjer och vänner.

Här är en ny artikel som är mycket läsvärd:

VolteFace: The Over-Medicated Population

Många människor tar mediciner som är till tveksam nytta, och många gånger överväger de negativa biverkningarna av att ta dessa läkemedel.

Att förändra sin livsstil med bättre sömn-, mat- och träningsvanor kan vara mycket effektivare än att ta läkemedel, argumenterar dr Malhotra. Sådana förändringar kan också göra att patienter kan minska dosen eller helt och hållet sluta ta läkemedel.

Men för att fler patienter ska inse detta måste den felaktiga informationen på varje nivå i systemet, allt ifrån hur läkemedelsindustrin rapporterar om studier till vad läkare presenterar för patienter, ifrågasättas.

Tidigare

Allvarliga biverkningar rapporteras inte alltid i medicinska tidskrifter

Läkemedelsindustrin fördubblar insulinpriset i USA – men skratta bäst som skrattar sist

Putin kritiserar läkemedels- och matindustrin – har han rätt?

Video

EdwardsMalhotra

En kommentar

  1. amadeus fjelstrup
    Man borde heller arbeta förebyggande, och med et helhetssyn på pasienten. Varje patient er unik, varje organ är ett holistiskt system. individuell inställning till hälso, som syftar till att stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Slik dom gjör innom funktionell medicinsk behandling.

    Läkemedel syftar bara på at ta bort symptom på underliggande hälso problem som inte blir adresserade

    Övermedisineringen henger ihop med överdiagnostiseringen

    Det er fins grunnleggande fel med sjukvården globalt, nogot som krever en grunding reformering. Kanskje Sverige kan vara et förgangsland?

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg