Snabbkurs i blodtryck

Så får du bra
blodtryck

Att ha högt blodtryck är en vanlig hälsofara idag. Mer än var fjärde vuxen svensk har högt blodtryck – kanske även du eller någon i din familj? Det känns oftast inte men medför risk för allvarliga sjukdomar som slaganfall och hjärtinfarkt.

Den goda nyheten är att du kan förbättra ditt blodtryck med enkla förändringar i livsstilen.

Den vanliga behandlingen för högt blodtryck idag är mediciner. Det kan ofta vara ett klokt val. Men tänk om du kan få perfekt tryck även utan mediciner eller biverkningar – med förbättrad hälsa och vikt som en välkommen bonus?

Sanningen är att högt blodtryck för något hundratal år sedan var extremt sällsynt. Någonting i dagens miljö ger allt fler högt blodtryck. Men vad?

Innehåll

 1. Vad är blodtryck?
 2. Hur mäts blodtrycket?
 3. Vad är bra blodtryck?
 4. Vad är högt blodtryck?
 5. Vem behöver blodtrycksmedicin?
 6. Orsaker till högt blodtryck
 7. Fem sätt att sänka ditt blodtryck
 8. Blodtrycksmediciner
 9. Blodtrycksmätning hemma
 10. Vidareläsning och studier


 

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är trycket i blodkärlenBlodtrycket är precis vad det låter som: trycket inuti dina blodkärl. Med en normal mängd blod, friskt hjärta och friska elastiska blodkärl får du ett normalt blodtryck.

Lågt blodtryck kan ge yrsel, särskilt just när man ställer sig upp. Detta är vanligen ofarligt och kan bero på vätske- eller saltbrist.

Lindrig eller måttlig förhöjning av blodtrycket ger sällan tydliga symtom (lättare huvudvärk förekommer ibland). Riktigt högt tryck kan ge svår huvudvärk, trötthet och illamående. Högt blodtryck beror på ökad mängd vätska och salt i blodet eller på att blodkärlens väggar är förtjockade och hårda.

Eftersom högt blodtryck sällan märks kan man gå länge med det utan att veta något. Då det är en hälsorisk är det därför klokt att kolla sitt blodtryck med några års mellanrum även om man är frisk i övrigt. Detta åtminstone om man är medelålders eller äldre – högt tryck blir vanligare med åldern.

Alltför högt blodtryck medför i längden ökad risk för hjärtsjukdom och slaganfall. Ju högre desto högre risk. Högt blodtryck behandlas ofta med medicin för att minska hälsorisker. Men du kan även sänka trycket med ändrad livsstil (se nedan).

Högt blodtryck kallas på läkarspråk för hypertoni, ett ord som används några gånger på denna sida.

 

Hur mäts blodtrycket?

Blodtrycksmätning

Blodtrycket mäts vanligen genom att pumpa upp en manschett runt överarmen. Man mäter sedan vilket tryck i manschetten som hindrar blodet från att passera ut i armen. Det motsvarar trycket inne i blodkärlen.

Blodtrycket anges med två siffror, exempelvis 120/80.

 • Första siffran är övertrycket (då hjärtat drar ihop sig, ”systoliskt” tryck). Det är det högsta trycket i blodkärlen.
 • Andra siffran är undertrycket (då hjärtat slappnar av mellan slag, ”diastoliskt” tryck). Det är det lägsta trycket i kärlen.

Du kan mäta ditt blodtrycket på din vårdcentral och på många apotek. Du kan också skaffa en egen blodtrycksmätare och enkelt kolla hemma när du vill.
 

Vad är bra blodtryck?

Unga smala personer brukar ha bra blodtryckOm du är frisk och inte tar blodtrycksmediciner är för lågt blodtryck vanligen inget att oroa sig för.

Ett utmärkt friskt blodtryck är max 120/80. Det brukar unga, friska och smala personer ha.

De flesta i västvärlden har dock högre blodtryck. Det är vanligt hos medelålders och äldre personer, särskilt vid viktproblem.

Mellan 120-140 i övertryck och 80-90 i undertryck räknas som ett förstadium till högt blodtryck. Det är inget som behöver behandlas hos i övrigt friska. Men det betyder att det finns utrymme för förbättrad hälsa med livsstilsåtgärder.

Ursprungsbefolkningar som ej äter västerländsk kost har vanligen utmärkt blodtryck även vid högre ålder. Vi kan lära av och inspireras av dem.

 

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck

Över 140/90, mätt vid minst tre olika tillfällen, räknas som förhöjt blodtryck. Att tillfälligt ha något högre (vid stress exempelvis) är däremot inte farligt.

Eftersom blodtrycket varierar något från dag till dag rekommenderas flera kontroller innan högt blodtryck konstateras. Det räcker sedan att antingen över- eller undertrycket är högt i genomsnitt (exempelvis 150/85 eller 135/100) för att blodtrycket ska anses förhöjt.

Var fjärde vuxen i Sverige har ett blodtryck över 140/90, det vill säga högt blodtryck.

 • Mellan 140/90 och 160/100 räknas som lätt blodtrycksförhöjning
 • Över 160/100 ses som måttligt förhöjt blodtryck
 • Över 180/110 är ett kraftigt förhöjt tryck

Även skillnaden mellan över- och undertrycket, ”pulstrycket”, är intressant. Om skillnaden är stor (ex 170/85) så tyder det på hårda, stela kärl – ofta på grund av kärlsjukdom. Blodkärlen kan då inte utvidga sig så mycket när pulsvågen från hjärtat kommer varför övertrycket blir högt.

Högt blodtryck av vita rockar

Många får högre blodtryck av (omedveten) stress vid sjukvårdskontakter. Detta brukar kallas ”vitrockshypertoni”, alltså högt blodtryck av att se vita sjukvårdskläder.

Problemet är vanligt: hela 10-15% av dem som får diagnosen högt blodtryck efter mätningar på en sjukvårdsmottagning visar sig vid hemmamätningar och heldygnsmätningar ha normalt tryck.

Har man bara ”vitrockshypertoni” har man ungefär samma risk för hjärtsjukdom som andra med normalt blodtryck. Man behöver alltså inte blodtrycksmedicin – men man får det ofta i onödan!

Om man misstänker stressorsakat högt blodtryck kan man låna en blodtrycksmätare av sjukvården som sitter på under ett dygn och mäter flera gånger i timmen. Eller köpa en egen blodtrycksmätare att kontrollera med i hemmet.

Mer om hemmamätning av blodtryck 

 

När bör högt blodtryck medicineras?

Mediciner som ger högt blodtryckOm blodtrycket är kraftig förhöjt (över 160 i övertryck eller över 100 i undertryck) är medicinering oftast klokt. Om man dessutom har andra riskfaktorer för hjärtsjukdom (som rökning, diabetes eller fetma) kan medicinering övervägas även vid lättare förhöjning (över 140/90).

Det finns inga bevis för att medicinering förbättrar hälsan hos i övrigt friska personer med lätt förhöjt blodtryck (140-159 i övertryck och/eller 90-99 i undertryck). Det är alltså oklart om det är värt att riskera biverkningar av medicinering om man bara har ett lätt förhöjt blodtryck.

För diabetiker har man ofta rekommenderat lägre blodtryck: max 130/80-85. Men det är tveksamt om det hjälper att behandla ner blodtrycket så lågt med mediciner. Sannolikt kan diabetiker använda ungefär samma övre gräns som hjärtsjuka, 140/90 (enligt nya studier och expertkommentarer samt senaste rekommendationerna från amerikanska diabetesförbundet, ADA).

Sammantaget är alltså följande ungefärliga gränser när medicinering för blodtrycket är klokt:

 • I övrigt friska: över 160/100
 • Hjärtsjuka, diabetiker: över 140/90

Även vid mindre förhöjningar av blodtrycket bör man överväga kloka livsstilsförändringar för att förbättra hälsan och minska risken för sjukdomar.

 

Orsaker till högt blodtryck

Det finns flera ovanliga orsaker till högt blodtryck (exempelvis sjukdomar i njurar eller binjurar). Dessa utreds i sjukvården – om man finner skäl att misstänka dem.

Det absolut vanligaste är dock högt blodtryck av oklar orsak, så kallad primär hypertoni. Det är då ofta en del i ett ”Metabolt syndrom”, något som kan kallas för den ”västerländska sjukan”:

Metabolt syndrom och högt blodtryckMetabolt syndrom och BukfetmaMetabolt syndromHögt blodsocker – en del i metabolt syndromSkadligt kolesterol – en del i metabolt syndrom

Ovanstående hälsoproblem kopplas ihop eftersom de så ofta förekommer tillsammans hos samma person. Personer med högt blodtryck har exempelvis ofta extra vikt runt midjan och inte sällan kan de också ligga i riskzonen för högt blodsocker och typ 2 diabetes.

Den goda nyheten är att om man genomskådar orsaken så kan man ofta förbättra alla dessa problem med en enda förändring i livsstilen.

Den vanliga orsaken

Dåliga kolhydrater

Den västerländska sjukan orsakas av att man äter mer kolhydrater än kroppen hinner förbränna. Detta gäller främst snabbsmälta dåliga kolhydrater (som vitt mjöl) och rent socker. Men beroende på hur känslig man är kan det även gälla grövre kolhydrater.

Kolhydraterna bryts redan i magen ned till enkla sockerarter (stärkelsen i bröd och pasta blir exempelvis druvsocker) som höjer blodsockret så fort det tas upp i blodet. Kroppen producerar då mer av hormonet insulin, för att ta hand om blodsockret.

Insulin är kroppens huvudsakliga fettlagrande hormon och för mycket insulin kan därför i längden ge övervikt. Det kan i för höga mängder även störa kolesterolomsättningen i kroppen. Det kan dessutom påverka blodtrycket.

Högt insulin och högt blodtryck

Ett stegrat insulinvärde verkar leda till ansamling av vätska och salt i kroppen. Det ökar blodtrycket. Dessutom kan högt insulin i längden förtjocka vävnaden runt blodkärl (så kallad glatt muskulatur) vilket också kan öka blodtrycket.

Att äta mindre kolhydrater har i studie efter studie visats sänka såväl insulinvärdet som blodtrycket. Kanske beror det på att lågkolhydratkost också tenderar att minska vätskeansamling i kroppen och öka utsöndringen av salt i urinen?

 

Livsstilsåtgärder för bättre blodtryck

Det finns flera möjliga livsstilsåtgärder för att sänka blodtrycket, nedan går jag igenom fem olika. Den första är i min erfarenhet den viktigaste, nämligen att ta bort den vanligaste orsaken till högt blodtryck:

1. Bota den västerländska sjukan

Högt blodtryck beror ofta på ett så kallat metabolt syndrom, särskilt hos personer med viss övervikt. Då kan man få väldiga hälsovinster genom att minska intaget av (dåliga) kolhydrater.

Studie efter studie på lågkolhydratkost visar förbättrat blodtryck och större förbättringar än med annan kost. Som en bonus ger det vanligen även viktnedgång och förbättrat blodsocker:

Många av läsarna här har testat, inte sällan med positiva resultat att rapportera:


2. Att salta eller inte salta

Salt

Att äta mindre salt kan sänka blodtrycket en aning. I studier är dock långtidseffekten minimal, endast en (1) mmHg lägre blodtryck i snitt.

Det saknas idag bevis för att mindre salt i maten påverkar risken för sjukdom eller död. Det visar en ny stor genomgång av all forskning på området (se även DN:s och SvD:s kommentarer). Det är alltså tveksamt om du blir friskare av att äta mindre salt. Ingen vet.

Mycket av saltet vi får i oss kommer från snabbmat, färdigmat, bröd och läsk – saker man bör undvika vid lågkolhydratkost. Därmed sänks saltintaget automatiskt. Vidare ger lågkolhydratkost hormonella effekter som leder till att kroppen lättare kissar ut ett eventuellt överskott på salt – detta förklarar delvis dess blodtryckssänkande effekt.

Sammanfattningsvis är hetsen mot salt överdriven. Åtminstone om man äter lågkolhydratkost bör man kunna unna sig måttligt med salt i maten med gott samvete.

3. Undvik annat blodtryckshöjande

Blodtrycket kan sänkas genom att undvika sådant som höjer det. Här är de vanligaste ämnena som tenderar att höja blodtrycket:

 • Vanliga värktabletter, så kallade NSAID, kan höja blodtrycket genom att minska utsöndring av salt i njurarna. De inkluderar receptfria tabletter som Ipren, Ibumetin, Ibuprofen, Diklofenak och Naproxen samt receptbelagda Celebra. Värktabletter med paracetamol i (Alvedon, Panodil m.m.) är bättre för blodtrycket.
 • Kortisontabletter, exempelvis Prednisolon
 • P-piller (hos vissa personer)
 • Kaffe (koffein)
 • Alkohol i stor mängd
 • Nikotin (rökning, snusning) kan ge kortvarig blodtrycksstegring på 5-20 enheter
 • Droger som amfetamin och kokain
 • Lakrits i stor mängd

Man måste knappast sluta helt med kaffe eller alkohol, men är man storkonsument kan det vara klokt att minska intaget. Att helt sluta röka är förstås klokt. Det är utmärkt för hälsan i allmänhet, inte bara blodtrycket.

4. Träna gärna

Regelbunden motion har visats sänka blodtrycket något. Om inget annat så förbränner man kolhydrater och tål dem därför bättre.

5. Undvik brist på omega 3-fett eller D-vitamin

Studier tyder på att omega 3-fett kan ha en lätt blodtryckssänkande effekt (särskilt på det systoliska blodtrycket). Mer om omega 3 →

En studie visar sänkning av blodtrycket med i genomsnitt 4 enheter systoliskt och 3 enheter diastoliskt genom att ge tillskott D-vitamin till personer med brist (vanligt under vinterhalvåret). Mer om D-vitamin →

Blodtrycksmediciner

Blodtrycksmätning i sjukvården

Vid minst måttligt förhöjt blodtryck (>160/100) eller vid vissa sjukdomar, exempelvis hjärtsjukdom, kan blodtryckssänkande mediciner behövas. Men det är naturligtvis ändå klokt att tänka på livsstilsåtgärderna ovan, så man inte behöver mer mediciner än nödvändigt.

Blodtryckssänkande mediciner minskar främst risken att få slaganfall, hjärtsvikt eller njurskada av sitt höga blodtryck.

Det finns många bra förstahandsalternativ, exempelvis ACE-hämmare eller AII-blockare som Enalapril eller Losartan. Om man inte får tillräcklig effekt av sådan medicin kan man behöva lägga till ytterligare mediciner, så kallade kalciumantagonister (exempelvis Felodipin) eller ett svagt vätskedrivande medel (finns i kombinationstabletter med Enalapril och Losartan).

Vad man om möjligt bör undvika som blodtrycksbehandling är betablockare (som Atenolol, Metoprolol eller Seloken). De har sämre effekt och ger ofta mer biverkningar (som nedsatt potens, trötthet och viktökning). Dessa medel kan dock vara av värde vid hjärtsjukdom (exempelvis kärlkramp).

Mer om blodtrycksmediciner

 

Blodtrycksmätning hemma

Det är enkelt att mäta sitt blodtryck med en helautomatisk blodtrycksmätare – om man gör det på rätt sätt. Men det finns vanliga felkällor som kan ge felaktiga resultat.

För säkra mätningar av blodtryck är två saker viktiga, bra utrustning och rätt mätteknik:

Utrustningen

Blodtrycksmätaren bör vara av god kvalitet, testad och godkänd. Den bör mäta trycket i överarmen (handledsmätare ger osäkrare resultat). Här är två bra blodtrycksmätare som jag kan rekommendera:

m6-m2

Omron M6 Comfort samt Omron M2

Det är nödvändigt att manschetten för överarmen är av rätt storlek. Om du har en kraftig överarm och mäter med en manschett avsedd för normalstora armar får du felaktigt höga värden, ibland så mycket som 20 enheter högre än verkligt blodtryck. Du kan alltså mäta upp ett högt blodtryck även om ditt blodtryck egentligen är normalt.

Vid osäkerhet mäter du omkretsen kring din överarm med ett måttband:

 • Vid armomfång på ca 22-32 cm passar normalvida manschetter (och Omron M2).
 • Större överarmar kan kräva en manschett på 22-42 cm (som den till Omron M6 Comfort).

Beställ blodtrycksmätare

Mätteknik

Blodtrycket bör helst mätas i sittande, eftersom det är så det vanligen mätts i de studier om hälsosamma blodtryck som man jämför med. Dessutom minskar det risken för överbehandling med blodtrycksmediciner.

För säkraste resultat bör man mäta blodtryck så här:

 1. En halvtimme innan mätningen bör man ej träna, röka, snusa eller äta.
 2. Vila 5-10 minuter i behaglig rumstemperatur innan mätningen.
 3. Ta av kläder från armen.
 4. Blodtrycksmanschetten bör sättas på så att nedre kanten är ca 2 cm ovan armvecket. Den bör sitta på lagom tätt – så att två fingrar precis kan få plats under.
 5. Sitt med bekvämt stöd för rygg och fötter (benen ej i kors).
 6. Armen vilar bekvämt, exempelvis mot ett bord, med överarmen i hjärthöjd (som på bilden nedan).Blodtrycksmätning
 7. Slappna av och mät blodtrycket.
 8. Mätningen bör upprepas minst en gång, med en minut emellan. Genomsnittet av två eller fler mätningar skrivs ned.

Säkra resultat

Förutsatt att man utför mätningarna korrekt och använder en testad och godkänd hemmamätare så får man lika säkra resultat som på en läkarmottagning. Det visar en ny svensk expertutredning. Eftersom blodtryck ofta felaktigt mäts liggande i svensk sjukvård är det möjligt att du till och med får korrektare resultat.

Skillnaden mellan sittande och liggande blodtryck

I Sverige mäts blodtrycket ofta felaktigt i liggande på läkarmottagningar. Skillnaderna är dock oftast små: I sittande blir det systoliska blodtrycket aningen lägre och det diastoliska aningen högre. Som exempel fick jag ett genomsnittligt blodtryck på 116/73 efter ett antal mätningar i sittande. Liggande blev genomsnittet 119/72.

Blodtrycksmätning i liggande kan dock ge större fel och risk för överbehandling hos vissa personer, särskilt äldre (vid så kallad ”ortostatism” dvs. blodtrycksfall i sittande/stående).

Variation över dygn och år

Blodtrycket är ofta lägst på morgonen och blir något högre mot eftermiddag och kväll. Det är ofta aningen lägre på sommarhalvåret och något högre på vintern.

Beställ blodtrycksmätare

 

Vidareläsning

Översikter på svenska:

Om rätt teknik för att mäta blodtryck:

 

Studier

Behandling av högt blodtryck

Att behandla lätt förhöjt blodtryck (140-159 systoliskt, 90-99 diastoliskt) hos hjärtfriska patienter ger ingen säker hälsovinst:

Diao D, et al. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD006742.

 

Lämplig teknik för blodtrycksmätningar

Översikter:

Williams JS, et a. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6.

Pickering TG, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Hypertension. 2005 Jan;45(1):142-61.

 

Mer

Snabbkurs i kolesterolSnabbkurs i Omega 3Snabbkurs i D-vitamin

 

Kommentarer

1 2 3 4 5 6 7

316 kommentarer

 1. Zepp
  Tråkigt att höra, hoppas att du får vettig hjälp!

  Men samtidigt kanske du lärde dig något, dvs tar man medecin så skall man säkert trappa ner dessa samtidigt som man gör en långsam övergång till LCHF!

  Maten är ju oxå medecin, den kan vara både bra eller dålig.. och du har ju märkt att den har en stor påverkan på ditt blodtryck.. så då borde det handla mer om vad som får ditt tryck att sjunka lagom samtidigt som du trappar ut medecinerna.. för det är väl ett mål i sig, dvs att minska medecinering?

  Och se sen eventuell viktnedgång som en bonus.. tror blodtrycket är viktigast för dig just nu och medecineringen.

 2. Maria Jonsson
  I väntan på läkarbesöket så kan du ringa sjukvårdsupplysningen.

  Du kan ju äta en hälsosam kost utan att göra en så drastisk förändring som att äta lchf. Du kan söka på blodtryck och kost så hittar du nog en hel del.

  Långa promenader kan säkert hjälpa en del också.

 3. Åke
  Hej !

  Att få hyfsat snabb hjälp av vårdcentral eller akutmotagning lät sig inte göras i mitt fall. Det gjorde mig något irriterad att inte erhålla någon hjälp när den som bäst behövdes. Tid hos ordinarie läkare var inte en framkomlig väg, men vårdcentralen kunde på några dagar när fixa en tid hos en annan läkare, troligtvis "stafett"-läkare. Mitt blodtryck ville inte riktigt hänga med på medicinerna under dessa "väntan"-dagar, så jag noterade blodtrycket under större delen av dygnet för samtliga dagar. Klockslag, blodtryck och puls noterades , även nattetid om jag inte kunde sova. Tar ordinarie mediciner under dessa dagar, men effekten blir att morgonen är trycket på tok för högt (typ 200/115). Efter medicineringen på morgonen så sjunker trycket sakta med tiden, men det tar tid! Ett dygn var det högt nästan konstant under ett dygn. Men normalt blev trycket acceptabelt på em. Frampå kvällen (21:00) började det öka igen till mycket hög nivå igen (210/130). Jag visste inte vad jag skulle göra åt det, jag var mycket rädd att förvärra det hela med att labba bt. Efter några dagar bestämde jag att hjälpen tar tid så och jag stod inte ut med en natt till med detta höga tryck. Det jag kunde se i mina bt-noteringar var att vilopulsen var hög på natten (80), här fanns kanske en liten möjlighet öka dosen Emconcor (dvs. sänka pulsen och därmed trycket). Vet att tabletten är liten och tydligen relativt stark, så jag delade den i fyra lika bitar. Så när trycket åter igen började stiga på kvällen så intog jag 1/4 tablett extra och väntade på en reaktion. Hade ingen aning om det alls var en vettig ide´, men hade inget val i detta läge. Turligt nog sjönk puls & tryck succesivt till rimliga, uthärdliga nivåer så att man kunde sova. Sov som en gris antagligen, risken med att laborera i detta läge kunde jag inte överblicka.
  Sammanställde alla tryck och annat till läkaren på vårdcentralen, hoppades på att det skulle uppskattas att jag bokfört det hela sas. Önskade få svar på vad jag kunde göra för att hålla trycket i chack på natten tills det stabiliserades. Kunde jag göra som jag gjorde senaste natten eller var det riskabelt ? Vilket var mest riskfyllt, en längre tid med tryck på 200/120 eller att bromsa upp det med lite extra Emconcor. Jag hade noterat att trycket morgonen efter steg mer än tidigare från tidig morgon (då jag tar medicinen) fram till kl 11:00 ungeför där vänder det ned igen (topp vid ca 170/105).
  Nåväl läkaren ifråga , som jag aldrig träffat förut, verkar ha tankarna på annat håll och jag kände mig inte helt bekväm - ty allt hänger på vad läkaren intar för roll, eller hållning till det hela. Det första han påpekar är att jag inte skall mäta något blodtryck själv, min sammanställning vill han inte titta på. Och vid frågan vad man kan vidta för åtgärd för att minska trycket, så är svaret kort och gott att man endast skall ta ordinerad medicin och ingenting annat. Så var det med den hjälpen & dialogen...................
  Innan besöket hade jag via e-mail försökt beskriva mina tabbar med det tidigare låga trycket på morgonen pga LCHF, ty det var lågt då typ 102/62 puls 52. Obs! innan medicineringen. Hur skulle jag gjort där, frågade jag. Du skulle tagit dina mediciner som vanligt, blev svaret. Och han hade säkert rätt i det, men då var jag mycket osäker på om jag kunde köra bil överhuvudtaget. Kunde han garantera det ? Jag vet att tryck och puls normalt är lägst på morgonen, för att sedan stiga sakta på morgontimmarna. Men just då tyckte jag det såg oroande lågt ut. Men, men.....
  Det är ett elände med dessa ständiga läkarbyten, stafettläkare, ja, kallat vad du vill.
  Tidigare hade vi privatläkare i kommunen, som en första väg att gå. Där fanns ofta lång erfarenhet och framför allt läkarna hade ett rikt kontaktnät av duktiga specialister dit remisser kunde skrivas. Bedömningsförmågan, den långa erfarenheten var oftast en stor trygghet för oss patienter. I dag gäller "tabula rasa" vid varje nytt besök.
  Jag får väl antagligen söka till annan vårdcentral & läkare.Och måste på något vis upprätta en dialog om hur jag längre fram kan sänka mina bt-doser. Nu har i alla fall bt-svajet stabiliserat sig så pass att det känns ok! Kör vidare med lchf, och ser vad som händer.
  Det där "låga" morgontrycket har inte återvänt ännu i alla fall. Jag har ett stycke kvar att ta av vikten, och det tar sin tid. Känner inget prestationskrav härvidlag, utan njuter av varje kilo som dunstar bort.

  Ha det bra. Mvh Åke

 4. Ann Kristin
  Hej Åke!
  Först vill jag säga att jag verkligen förstår den ångest du känner när bt sticker i väg. Jag har haft ett svajigt blodtryck, men har slutat med Simvastatin (för blodfetter) och Enalapril (bt) pga biverkningar. Jag äter lchf och det har inte påverkat (går inte ner så mycket som jag skulle önska, så därav ett blodtryck som ibland ligger för högt), men däremot fick jag jättehögt blodtryck av statiner. Trots att jag åt blodtrycksmedicin fick jag 220/130, vilket jag aldrig har haft i hela mitt liv. I många år har jag haft 140/90. Efter att jag slutade med Simvastatin blev blodtrycket normalt.

  Nu äter jag ingenting, annat än Trombyl, och trycket går mellan 90/55 upp till 175/105. Det är inte heller bra, men jag har märkt att vin ger mig lågt tryck (troligen vätskedrivande effekt) och det höga trycket fick jag när jag var ganska förkyld och tät i bröstet.

  Nu till min undran: är det så att du äter något för kolesterol, alltså statiner, och kan det vara i så fall det som ger dig ett högt bt? Det står inte med som biverkning, men det kan ju vara så ändå.

  Jag ska till läkare på fredag och kolla blodfetter och blodtryck, som vanligt kan man bara hålla tummarna för att man får en bra doktor. Min älsklingsdoktor hade jag i 20 år, genom graviditeter och annat, och han var helt underbar. Ganska sträng, men det är jag också ;) Lycka till, och fundera över annan medicin som kan påverka ditt tryck.

 5. copecca
  @ 252

  " Du kan ju äta en hälsosam kost utan att göra en så drastisk förändring som att äta lchf."

  Genom att äta lchf äter han ju hälsosamt kost allt enligt fler vetenskapliga studier.. Så vad är det drastisk med det ?

 6. Åke
  Hej igen !

  Blodtrycket har lugnat ned sig, och jag kör ännu med ursprungsdosen på bt-medicinen.
  Promenader föreslår Maria , ja det brukar jag ta, fast inte då trycket svajade så hemskt.
  Efter en promenad så sjunker alltid trycket en aning, och det är ju bra. Just nu är inte det
  möjligt pga gikt i fotleden. Jag såg på en hälsosajt att det kan uppstå av flera anledningar
  och en av dem var diet med kraftig viktnedgång. Men även fet mat nämns som en orsak.
  Så det är ständiga hinder just när det gäller promenaderna. Försöker dricka mycket vätska, men vill helst inte ta medicin typ Diclofenac, har tidigare råkat ut för detta fenomen och då erhållit preparatet Furosemid. Det blev mycket värre av det medlet, foten blev till en fotboll, så det åkte direkt i papperskorgen. Finner ingen uppgift och tips om just giktproblemet på denna vår "egen" favorit-sajt, men det kanske kommer.
  Ligger viktmässigt nu kring 100-strecket, håller mig strikt till LCHF ännu, det är mjölken i kaffet där det brister, kanske också för lite fett ändå. Men man går inte hungrig i alla fall.
  Gör ju detta mycket för blodtrycket och dessa mediciners skull, tycker för min del det är dags att se över sin hälsa och också visa på att det går att förändra den. Är naturligtvis också nyfiken på vad det hela mynnar ut i, men motgångarna, som också tydligen promt skall rulla in, får man försöka förbise så gott det nu går.

  Ha det bra, och må så gott!
  Mvh Åke

 7. Alexandra
  Har en liten fråga om lågt blodtryck och träning. Har ätit LCHF i 4 år, men har aldrig tränat i samband med LCHF kost.
  Nu när jag tränar så blir jag otroligt yr och illamående. Jätteobehagligt för det känns som om man skall svimma, speciellt om jag gör hastiga rörelser.

  Jag har uteslutit mejeriprodukter för att min viktnedgång uteblir. Kan trycket vara FÖR lågt?
  Vad skall jag i så fall göra för att höja det lite så att jag kan träna?

  Just nu äter jag i princip bara protein och fett, och väldigt väldigt lite kolhydrater, jag kör även periodisk fasta 16/8.

  Sen tränar jag allt från löpning, army training, core och bodypump. Så det är rätt så tuffa pass, men jag spyr nästan och tappar balansen för att jag blir så yr.
  Men mitt mål är att jag skall gå ner i vikt och bli starkare samtidigt.

  Tacksam för svar.

  Mvh
  Alexandra

  Svar: #259
 8. Rosa
  Låter inte bra det där...
  Måste du träna så hårt? Har du testat med Magnesium? Har du testat att öka på fettet?
  Du måste ha ordentligt med fett i kosten om du tränar hårt. Annars orkar inte din kropp eller hjärna. Det är ju bränslet för dig nu när du inte äter några kolhydrater.
 9. Ann Kristin
  Dricker du tillräckligt? Ibland misstar man uttorkning för blodtrycksfall eller blodsockerfall. Du måste vätsak upp före, under och efter, och glöm inte saltet. Vi svettas ut mycket salt under träning.
 10. Alexandra
  Hej. Tack för svar. Saken e den att träningen blir egentligen inte så hård för att kroppen säger stopp, jag orkar inte o yrseln o illamåendet säger ifrån nästan direkt. Jag tycker att jag äter en hel del fett. Äter allt animaliskt o grönsallad till det och kryddsmör. Eller så har jag smält smör till maten. Jag lade till igår och idag nötter o frön med turkisk yoghurt för att se om det hjälpte, men kroppen la totalt av. Orkade ännu mindre på passet, och jag kör bara 3-4 pass i veckan så jag övertränar inte. Vätska e jag noga med o jag normalsaltar min mat. Jätteförvirrad o deppig över detta, vet inte vad som e fel.
 11. Alexandra
  En sak till. Jag tar D-vitamin med magnesium i så det har jag nog ingen brist på.
  Svar: #262
 12. Ann Kristin
  Du kanske behöver en hälsokoll, men helst med en läkare som är positiv till lchf ;). Du mår ju helt klart inte bra, och det ska nog undersökas. Du gör ju allt "rätt", så det måste vara ett underliggande fel, kanske en infektion eller något annat.
 13. Alexandra
  Ja. Det e kanske något sånt, det e ju som sagt inte lönt att gå till en "tallriksmodell" dyrkande doktor. För då givetvis e listan låååååång på vad det e jag gör för fel. Jag får ge det någon vecka till o se om det e nåt som ligger i kroppen. Tack för att ni tog er tid att svara. Gärna fler svar om någon annan har någon synpunkt.
 14. Nathalie
  Min far har diabetes och fått skyhögt blodtryck nu dom sista veckorna. Kan det verkligen vara bra att han tar 6 olika tabletter för bt?! Igår åkte han ambulans till akuten för misstänkt propp (svettningar och yrsel) och blev kvar över natten för observation. Trycket var som högst 217 undertrycket vet jag ej tyvärr och när han skrevs ut dagen efter var det 167. Han tar medicin för höga blodfetter, vattendrivande, diabetes och trombyl. Skickades hem med det svar att hade symtom på misstänkt tiaattack men att det var högt blodsocker!?
 15. Ann Kristin
  När jag åt Simvastatin mot förhöjda blodfetter fick jag tryck på 220/130. När jag slutade med det sjönk bt till normala värden. Äter din far lchf? Annars är det läge för det, fast nder ordnade former. Finns det en lchf-positiv läkare/sjuksköterska att tillgå? Hans blodsocker kommer att sjunka utan kolhydrater, och då måste han ställa in sitt insulin.
 16. ad hoc
  Hej Doc! Jag skulle vilja att Du sätter in uttrycket insulinresistens i sitt sammanhang.
  Jag har trott att jag vet vad det är, men har på senare tid fått olika förklaringar från olika
  håll. Tack på förhand!
 17. Losartan
  Hur kommer det sig att blodtrycket

  * direkt efter motion stående vid puls 110 kan vara 100/65
  * sittande 10 minuter senare vid puls 80 är 125/70
  * 5h senare sittande vila och puls 60 är 150/80

  Man tycker att blodtrycket borde öka när det är bra fart på "pumpen"?
  Äter Losartan 50 mg.

 18. Eva
  Hej!

  Jag är 52 år och kvinna, 162cm och väger 71kg som medicinerar högt blodtryck med Losartan 100mg och Salures 5mg. Jag har på morgon och kväll ca. 120/70 men även under. Jag känner att på dagen blir det lägre, det märker jag när jag reser mig. Det känns inte bra och man får ju springa på toa så ofta så nu har jag tagit ut 2,5ml Salures och då har trycket stigit till 140-50/ 80-95. Läkarna tyckte att jag skulle ta bort Salures redan i somras men så fort jag provar det så stiger trycket. Jag promenerar varje dag till och från arbetet (ca.15m en väg), går minst två långpromenader i veckan och yogar en gång i veckan det var anledningen till att det tyckte jag skulle ta bort den vattendrivande, Salures. Jag tycker att det är märkligt att det stiger så mycket av just bara Salures 2,5ml och har börjat fundera på om jag kanske har något fel på binjurarna.

 19. Yvonne
  Hej! Hade ett blodtryck på 238/136 hade ätit losartan i knappt 3veckor. Hamnade på lasarett fick losartan amlodipin metoprolol simvastatin åt det i 12 dagar trycket gick ner till 140/95 fick biverkningar så jag slutade och började äta Herba plus cirkulan. Har ätit det i 5 dagar nu är trycket140/75. Inga biverkningar ska man få på Herba plus tabletter.
 20. Greta
  Hej!

  Jag är 68 år.Vikt ca 50 kg längd 160cm.Inga mediciner. Jag är pigg och glad person.

  Tränar lite t ex längdskidåkning,jogging.
  Åker skidor ca 10 km åt gången. Jag stakar ganska mycket och försöker åka så hårt jag orkar. När jag efter träningen kommit hem efter en ca 800 m promenad känner jag oftast att jag är lite yr och medtagen. Har en Omron hemma.Om jag känner mig trött och yr tar jag trycket. Då är trycket ganska lågt. I går var det 100/62. Jag hade ätit lagom mycket kanske 1 timma innan jag for ut. Om jag tar trycket t ex på morgonen när jag stiger upp brukar trycket vara normalt ca 120/70. Jag skriver upp trycket när jag kollar ibland på mornarna.
  Jag undrar varför trycket går ner då jag tränar?

  Svar: #271
 21. Losarten
  Hej Greta!

  Jag har ställt ungefär samma fråga i # 267.

  Jag har fått förklaringen att det skulle kunna bero på att när man tränar ökar det perifera blodomloppet (de små blodkärlen i armar/händer, ben/fötter vidgas) och avlastar det centrala trycket.Det låter logiskt men om det stämmer vet jag inte ...

  Hur som helst upplever jag samma sak, nämligen att blodtrycket är lägst direkt efter ett träningspass trots att pulsen är hög.

  Kraftig rädsla kan höjs trycket över 200/100 trots att pulsen är runt 70 slag/min. .

 22. Greta
  Tack Losarten!

  Ja,och idag var jag nere på 86/61.Jag har ändå en tio minuters gångväg hem.Det kanske tar 15 min innan jag kan ta trycket efter att jag åkt skidor. Känner mig ganska trött så efter duschen får jag ta det lugnt ett tag.

 23. John
  Hej

  man, 45 år ,, jag har i vila morgon o kväll ,,,liggandes,,,ca (snitt) 140/82
  sittandes eller i väldigt enkel rörelse 156/95,, trycket reagerar direkt vid minsta tanke eller rörelse, kan även vid mätning hos sköterska ha 165/100,,,
  har ett rörligt jobb , bra fysik inga andra kända riskfaktorer,,, jag väger väl 5 kg för mycket,,,känner att jag väldigt enkelt får "andrenalinpåslag" .. (sviter efter ångest o oro)
  är detta något som behöver behandlas ?
  vill inte äta mediciner i onödan

  tacksam för svar

 24. Barbro
  Hej
  Jag har hört att blodtrycket ökar med åldern och att det är helt ok. Tumregeln är 100 + åldern i övertyck och under 90 i under. Jag har legat runt 125/82 eller men nu är det 153/84 och jag mår bättre med högre tryck. Jag är 76 år och frisk och normalviktig
  Kan du kommentera detta?
 25. johan
  hej är fyllda 51 har blodtrycket 160/90 om det är ok för min ålder vetegudarna. under året som gick gick jag upp 6 kg, ok förstår att det var eller är inte ok. Då blodtrycket tidigare legat på 145/90. Men jag har sett på mig under tiden eller åren som gått att jag har ökat trötthet vid bilkörning samt alltid ont i huvudet vid bilkörning.
  Går till en kbt teraputt för jag fått bekymmer med bilkörandet. Därav frågan här kan mina problem men bilkörande tex otrolig trötthet just då jag skall köra bil. Inte före och inte efter körning men under körning så blir denna förrändring. Trodde att den var psykiskt Men den kanske har med mitt blodtryck att göra istället . Efter bilkörandet får jag huvudvärk och gäspar mycket. Det händer vissa ggr att jag får ställa bilen på parkerings ficka och sova för jag blir så trött. Är dessa symtomer relaterat till blodtrycket?
 26. Bertil T
  Ang. Råd vid blodtrycksmätning:
  Sitt med bekvämt stöd för rygg och fötter (benen ej i kors).
  Hur påverkar det trycket om man sitter med benen i kors?
 27. Nirak
  Jag funderar på det som står om att övertrycket ska vara något lägre sittande. Jag mäter hemma och kan ha 80/50 liggande, men runt 95/65 sittande. Hos läkare blir jag extremt stressad och kommer upp i 100-110/70. Vad beror detta på? Jag har en autoimmun sjukdom. Mitt hjärta slår också fortare om jag tex ändrar läge när jag ligger ner, det drar iväg någon minut och sedan lugnar det sug igen.
 28. inger
  Hej mitt blodtryck är 130/90 tycker du att jag behöver medicin?
 29. Åsa
  Har medicinerat för högt blodtryck i nära 4 år. Men bestämde mig för att ta bort medicinen Amlopidin och rådfrågade läkare som efter provtagning vid flera tillfälllen godkände detta.
  Hon tyckte inte att jag tillhörde ngn riskkategori. Trots hjärtsjukdom i familjen!
  Har mätare hemma och tar trycket flera ggr i månaden. Det ligger ganska stabilt på 130/83 och det är jag ganska nöjd med. Men jag vill ha ner det till 120/70!

  Äter sunt, tränar(powerwalk) ca 3-4 timmar i veckan, äter d-vitamin o omega 3, försöker minska ner saltet. Vad kan jag göra mer?
  Rödbetsjuice?

 30. Berit Westman
  Är inte blodtrycksmätaren på bilden högst uppe felvänd? Sladden skall väl sitta på insidan av
  armen?
  Tack för många jättebra tips!

  Hälsningar
  Berit Westman

 31. Cissi
  Hej!

  Om högt blodtryck beror på stela kärl, varför sjunker då trycket tillfälligt efter träning? Om kärlen har blivit stela med stigande ålder borde ju inte ett pass på gymmet göra så stor skillnad?

 32. stinis
  Hej! Är detta ett normalt tryck 103/65?
 33. Christian
  Bra Andreas att du förtydligar det om vitrockshypertoni! Jag kom hem efter ett besök hos läkaren för en månad sen och trodde att det var illa med hälsan. 145/95 i blodtryck! Jag nämnde att jag inte gillar sjukhusmiljöer men det spelade ingen roll för blodtrycket sa läkaren. Nyss fick jag hem min Omron M3 och gjorde en koll... 122/75. :)
 34. Tony
  Hej.

  Ingenstans på denna långa sida står om man skall ta trycket på höger eller vänster sida, förutom att teckningen visar en man som använder höger arm. Skillnaden är dramatisk: Ex-vis 152/84 höger men 107/80 vänster.

  På min Sanitas står det att man skall använda vänster, men jag vill minnas att man på vårdcentralen alltid tar höger. Avståndet till hjärtat kan väl inte vara betydelselöst.

 35. Rick
  Hej. Jag har haft högt tryck i 10 år och tagit 2 mediciner för detta. För ett år sedan fick jag en CPAP. Jag är inte överviktig, är 48 man. I april fick jag en stroke och de tog bort mina gamla mediciner o satte in Enalapranil. Trycket blev lite lägre 145/95 och nu månader senare hade trycket stigit till 170/120. Jag gick till vårdcentrlen som satte in en till medicin som funkade rätt dåligt på mig för 5 år sen. Jag stressar mycket mindre idag än före stroken, äter bättre och tränar lite mer men det var obetydligt tidigare. Jag är lam i vänster arm men benet är mycket bättre idag och jag tycker att den mentala biten är stabil och god. Vad göra, hjälp..
 36. Yvonne
  Jag har inte läst alla artiklarna men såvitt jag kunde se stod det inget om att vad som är normalt blodtryck varierar med åldern. När man googlar tas det upp extremt sällan. I alla fall har Socialstyrelsen vid tillfälle angett Systole > 160 och diastole > 90 räknas som högt blodtryck för en som är 80 år.

  Man kan ju bara ana hur mycket det övermedicineras. Och sänker man blodtryck för en äldre människa kan man därigenom fixa demens för den personen. Suck.

  Skulle vara intressant att räkna på hur många miljarder per år som skulle sparas om de äldre fick den vård och omsorg som var medicinskt bäst för dem. För det krävs bland annat forskning. På äldre. Att göra test på friska 30-åriga män och sen använda resultaten på multisjuka äldre kvinnor borde ge flera års fängelse.

 37. Niina
  Hej jagog först bort är njurtransplanterad sen-97, äter just nu Carvediol 25 mg morgon och kväll för trycket. Har nyss tagit ett 24 timmars tryck ska lämna in imorrn. Min undran är har haft Lomir SRO plus Lasix retard 30 mg men de tog först bort Lomiren då trycket låg lite väl lågt, sen togs Lasixen bort nyligen då jag fick gikt och låg lägre i salthalterna, mitt tryck är väldigt växlande ligger relativt normalt morgon , sen ökar d på kvällen, kan ligga på ett underrtryck som växlar mellan 80 och hundra, drygt. Undrar kan man inte fråga sin läkare om man skulle kunna ta en halv Carvediol morgon och halv dag sen en hel kväll. Kanske håller sig stadigare då. Vill verkligen inte ha Lomiren eller lasixen de ger mig megalågt tryck och dåligt mående----
 38. erika
  hej.intressant att ni ännu inte kommit så långt koppla ihop PSYKE och hälsa-hur viktigt är utsatthet för stress för högt blodtryck.I ett flera år utdraget ärende - vanliga förekommande i landet- i en brottsoffersituation utsatt för kränkande respektlös ifrågasättande behandling av polisen(+ av andra senare inblandade myndigheters företrädare) reagerade mitt blodtryck (normalviktig,icke-rökare,icke-supare) till SLUT, i år med onormala värden,kan sedan en tid inte gå utan käpp och känner tryck i hjärnan.LIVSLÅNGT 40-talistliv helfrisk är jag av korrupt ohederligt bemötande gjord sjuk och tvingas av detta börja medicinera.HSV är -i ÖGONBLICKET genom korrupta IVO+DESS "ENSKILDA KLAGOMÅL"- (SEDAN HÖST 2011 SVARSVÄGRANDE OM sin BESLUTSGRUND) DIREKT ansvariga för sjukgörandet.Att FRÄMSTA HSV-inspektör SAKNAR medvetenhet om hur bemötanden-arroganta,icke-svarande- negativt påverka människors hälsa är totalt stumgörande+ absurt tvingas erfara+tvingar nu till civilprocess.
 39. Rand Yousef
  hej Jag har en fråga som jag skulle vilja få svar!
  Hur påverkas åldern sockerhalten hos de diabetes sjuka av samma kön? (kvinnor)
 40. 1 kommentar borttagen
 41. Henrik
  Hej, jag var på apoteket för att mäta blodtrycket. Bakgrunden är att det har blivit extra stressigt på jobbet, jag sover sämre och har ofta en lättare huvudvärk (som för det mesta går över med Ipren). Jag har alltid haft normalt blodtryck, ca 140/85, men nu hade jag 141/96.
  Apotekaren sa att det var ett bra resultat, och jag inte behöver kolla mig förrän om ett år igen, men när jag läser här verkar det snarare som en varning att jag är påväg åt fel håll.
  Ska jag kolla vidare eller "stay cool".
  PS. Jag är 60 år, normalviktigt och har i övrigt inga sjukdomar.
 42. tanja
  Hej,
  jag har haft lite probkem med min rygg o åt antiinflammatoriska bara 1 mån och fick tött så högt blodtryck 155/110. Slutade med medicinen och blodtrycket blev bättre 130/ 85 eller 120/ 80 som bäst, men efter 6 mån har det ff inte blivit helt ok som jag haft innan. Fick lite bekymmer med mina njurar under tiden, men undrar när kommer mitt blodtryck att gå till det gamla 100/60 som jag alltid haft. Känner mig trött o sover dåligt, pappa dog av hjärtsvikt, mamma tar blodtrycksmedicin..... personligen tycker jag att ligga på 125/85 hela tiden istället för 100/60 hela livet är ngt att tänka på med tanke på min arv.... goda råd och tips är välkomna.
 43. Hillevi
  Hej!
  Har behandlats med blodtryckssänkande (AII) i ca 10 år, fått öka från 50 mg till 100mg som jag nu står på. Min undran är har det betydelse vad bltr. är i stående? Mitt bltr. i sittande är 140/ 95, i stående 160/110 och i liggande efter 10 min 125/75. Jag mår f.ö bra, bara kvällstrött (stiger upp till jobbet 04.45 så det är väl förklarande). En hjärtläkare sa för rätt många år sedan att det är viktigt att hjärtat vilar och det gör det ju på natten vid 7 timmars sömn. Hur farligt är det stående blodtrycket? Jag äter D-vit. som tillskott annars ingen annan medicin.
 44. Birgitta
  Jag tror inte på LCHF-kost, det kan inte vara nyttigt för hälsan. Det går dessutom inte att träna utan kolhydrater. Allsidig kost med mindre socker och vitt mjöl samt konditionsträning, gör susen för hälsan.
 45. Ullis
  Läser om bltr-mätning hemma. Jag köpte en M6 Comfort på apoteket. Fick ingen info om olika manchetter. Har alltid för högt bltr på VC trots lätt medicinering men inte hemma. Mina överarmar är 26 cm i omkrets. Har jag fel manchett? Kan det vara orsaken till den stora skillnaden? Kan man i så fall bara köpa en kortare manchett men behålla apparaten?
 46. Gullvi
  Hej Andreas!
  En intressant slutledning som jag kommit fram till: forskningen inom psoriasis är enbart i sin linda. Det finns mycket, mycket mer att forska kring. Jag började äta strikt lchf 6 sept 2010 och gick ner 16 kg på mindre än 2 månader och mådde jättebra. 2011 fick jag tillbaka min psoriasis efter min mamma hade gått bort. Doktorn tog prover på mig då min syster också har psoriasis och problem med sin sköldkörtel. Läkaren ger mig svaret att mina värden skulle stått med i läroböckerna som goda exempel. När mina fläckar hade läkt ut gick psoriasien in i mina leder och nu kommer det intressanta. Jag har under två år utvecklat högt blodtryck och framförallt pulstrycket. Jag har sprungit hos läkaren och bett om bättre mediciner mot inflammationerna i kroppen men icke. Det ska ha gått in i lederna innan jag får annan medicin (nu endast atropati). På Psoriasisförbundet står det att man vid svår psoriasis kan det sätta sig på hjärtat och kärlen, men jag har enbart i hårbotten och lite på kroppen. Alltså stämmer inte detta. Vad ska jag göra för att sänka trycket? Jag röker inte sedan 22 år tillbaka, jag är inte överviktigt, nåja några kg men inte många?, jag är nästan helnykterist, jag äter lite kolhydrater även om jag blivit mer radikal ibland. När jag inte haft ont i mina höfter och andra leder har jag motionerat. Jag jobbar med handikappade personer så jag går mycket på jobbet. Alltså är det inflammationerna pga min psoriasisartrit som orsakat mitt höga blodtryck och pulstryck. Nu har jag också fått blåsljud pga att jag har fått gå för länge med denna tryckhöjning under dessa år. Kollat blodtrycket 2 ggr, 2013 var trycket 155/63 och 2014 var det 158/62 men ändå ingen reaktion från den läkaren jag hade då....
 47. Kaj Sjöholm
  Varför ett tryck på 103/92?
 48. Göran Eriksson
  Hej.
  Har lågt blodtryck.....85/75..känner mig yr o trött. Tycker det är alldeles för lågt . äter Candersartan8mg. o Metoprolol25mg. en om dagen + Pradaxa 150mg 2 om dagen.
  Befinner mig utomlands ( ca. 12 tim. flygresa från Sverige.
  Bör jag uppsöka läkare?
  Göran 69 år
 49. conny
  Hej
  Jag har sedan 1 vecka fått ont i vänstra sidan vid hjärtat.
  Jag ätar medicin för högt blodtryck.
  Normalt har jag nu 120/72
  Men den senaste veckan har det sjunkit varje dag,från 120 till 96/76 och puls 60 idag.
  Varför har jag ont och är ganska trött,vilket jag inte brukar vara.

  Mvh Conny

 50. Christina
  Hej!

  Jag skulle vilja tillföra en aspekt med min historia:

  Jag gjorde allting rätt, jag tränade regelbundet, höll en normalvikt och åt bra mat. Mitt blodtryck var ändå för högt, så jag började laborera med min kost - jag uteslöt och tillförde. Läste på som bara den. Men det gjorde ingen skillnad. I mitt fall visade det sig nämligen vara en hjärntumör som gav mig högt blodtryck. Fortast tumören var borta blev mitt blodtryck normalt.

  Med detta vill jag säga att, även om det är ovanligt finns det allvarliga diagnoser som kan orsaka högt blodtryck som man inte på något sätt kan påverka själv.

  Hälsningar Christina

1 2 3 4 5 6 7

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av