Snabbkurs i blodtryck

Så får du bra
blodtryck

Att ha högt blodtryck är en vanlig hälsofara idag. Mer än var fjärde vuxen svensk har högt blodtryck – kanske även du eller någon i din familj? Det känns oftast inte men medför risk för allvarliga sjukdomar som slaganfall och hjärtinfarkt.

Den goda nyheten är att du kan förbättra ditt blodtryck med enkla förändringar i livsstilen.

Den vanliga behandlingen för högt blodtryck idag är mediciner. Det kan ofta vara ett klokt val. Men tänk om du kan få perfekt tryck även utan mediciner eller biverkningar – med förbättrad hälsa och vikt som en välkommen bonus?

Sanningen är att högt blodtryck för något hundratal år sedan var extremt sällsynt. Någonting i dagens miljö ger allt fler högt blodtryck. Men vad?

Innehåll

 1. Vad är blodtryck?
 2. Hur mäts blodtrycket?
 3. Vad är bra blodtryck?
 4. Vad är högt blodtryck?
 5. Vem behöver blodtrycksmedicin?
 6. Orsaker till högt blodtryck
 7. Fem sätt att sänka ditt blodtryck
 8. Blodtrycksmediciner
 9. Blodtrycksmätning hemma
 10. Vidareläsning och studier


 

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är trycket i blodkärlenBlodtrycket är precis vad det låter som: trycket inuti dina blodkärl. Med en normal mängd blod, friskt hjärta och friska elastiska blodkärl får du ett normalt blodtryck.

Lågt blodtryck kan ge yrsel, särskilt just när man ställer sig upp. Detta är vanligen ofarligt och kan bero på vätske- eller saltbrist.

Lindrig eller måttlig förhöjning av blodtrycket ger sällan tydliga symtom (lättare huvudvärk förekommer ibland). Riktigt högt tryck kan ge svår huvudvärk, trötthet och illamående. Högt blodtryck beror på ökad mängd vätska och salt i blodet eller på att blodkärlens väggar är förtjockade och hårda.

Eftersom högt blodtryck sällan märks kan man gå länge med det utan att veta något. Då det är en hälsorisk är det därför klokt att kolla sitt blodtryck med några års mellanrum även om man är frisk i övrigt. Detta åtminstone om man är medelålders eller äldre – högt tryck blir vanligare med åldern.

Alltför högt blodtryck medför i längden ökad risk för hjärtsjukdom och slaganfall. Ju högre desto högre risk. Högt blodtryck behandlas ofta med medicin för att minska hälsorisker. Men du kan även sänka trycket med ändrad livsstil (se nedan).

Högt blodtryck kallas på läkarspråk för hypertoni, ett ord som används några gånger på denna sida.

 

Hur mäts blodtrycket?

Blodtrycksmätning

Blodtrycket mäts vanligen genom att pumpa upp en manschett runt överarmen. Man mäter sedan vilket tryck i manschetten som hindrar blodet från att passera ut i armen. Det motsvarar trycket inne i blodkärlen.

Blodtrycket anges med två siffror, exempelvis 120/80.

 • Första siffran är övertrycket (då hjärtat drar ihop sig, ”systoliskt” tryck). Det är det högsta trycket i blodkärlen.
 • Andra siffran är undertrycket (då hjärtat slappnar av mellan slag, ”diastoliskt” tryck). Det är det lägsta trycket i kärlen.

Du kan mäta ditt blodtrycket på din vårdcentral och på många apotek. Du kan också skaffa en egen blodtrycksmätare och enkelt kolla hemma när du vill.
 

Vad är bra blodtryck?

Unga smala personer brukar ha bra blodtryckOm du är frisk och inte tar blodtrycksmediciner är för lågt blodtryck vanligen inget att oroa sig för.

Ett utmärkt friskt blodtryck är max 120/80. Det brukar unga, friska och smala personer ha.

De flesta i västvärlden har dock högre blodtryck. Det är vanligt hos medelålders och äldre personer, särskilt vid viktproblem.

Mellan 120-140 i övertryck och 80-90 i undertryck räknas som ett förstadium till högt blodtryck. Det är inget som behöver behandlas hos i övrigt friska. Men det betyder att det finns utrymme för förbättrad hälsa med livsstilsåtgärder.

Ursprungsbefolkningar som ej äter västerländsk kost har vanligen utmärkt blodtryck även vid högre ålder. Vi kan lära av och inspireras av dem.

 

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck

Över 140/90, mätt vid minst tre olika tillfällen, räknas som förhöjt blodtryck. Att tillfälligt ha något högre (vid stress exempelvis) är däremot inte farligt.

Eftersom blodtrycket varierar något från dag till dag rekommenderas flera kontroller innan högt blodtryck konstateras. Det räcker sedan att antingen över- eller undertrycket är högt i genomsnitt (exempelvis 150/85 eller 135/100) för att blodtrycket ska anses förhöjt.

Var fjärde vuxen i Sverige har ett blodtryck över 140/90, det vill säga högt blodtryck.

 • Mellan 140/90 och 160/100 räknas som lätt blodtrycksförhöjning
 • Över 160/100 ses som måttligt förhöjt blodtryck
 • Över 180/110 är ett kraftigt förhöjt tryck

Även skillnaden mellan över- och undertrycket, ”pulstrycket”, är intressant. Om skillnaden är stor (ex 170/85) så tyder det på hårda, stela kärl – ofta på grund av kärlsjukdom. Blodkärlen kan då inte utvidga sig så mycket när pulsvågen från hjärtat kommer varför övertrycket blir högt.

Högt blodtryck av vita rockar

Många får högre blodtryck av (omedveten) stress vid sjukvårdskontakter. Detta brukar kallas ”vitrockshypertoni”, alltså högt blodtryck av att se vita sjukvårdskläder.

Problemet är vanligt: hela 10-15% av dem som får diagnosen högt blodtryck efter mätningar på en sjukvårdsmottagning visar sig vid hemmamätningar och heldygnsmätningar ha normalt tryck.

Har man bara ”vitrockshypertoni” har man ungefär samma risk för hjärtsjukdom som andra med normalt blodtryck. Man behöver alltså inte blodtrycksmedicin – men man får det ofta i onödan!

Om man misstänker stressorsakat högt blodtryck kan man låna en blodtrycksmätare av sjukvården som sitter på under ett dygn och mäter flera gånger i timmen. Eller köpa en egen blodtrycksmätare att kontrollera med i hemmet.

Mer om hemmamätning av blodtryck 

 

När bör högt blodtryck medicineras?

Mediciner som ger högt blodtryckOm blodtrycket är kraftig förhöjt (över 160 i övertryck eller över 100 i undertryck) är medicinering oftast klokt. Om man dessutom har andra riskfaktorer för hjärtsjukdom (som rökning, diabetes eller fetma) kan medicinering övervägas även vid lättare förhöjning (över 140/90).

Det finns inga bevis för att medicinering förbättrar hälsan hos i övrigt friska personer med lätt förhöjt blodtryck (140-159 i övertryck och/eller 90-99 i undertryck). Det är alltså oklart om det är värt att riskera biverkningar av medicinering om man bara har ett lätt förhöjt blodtryck.

För diabetiker har man ofta rekommenderat lägre blodtryck: max 130/80-85. Men det är tveksamt om det hjälper att behandla ner blodtrycket så lågt med mediciner. Sannolikt kan diabetiker använda ungefär samma övre gräns som hjärtsjuka, 140/90 (enligt nya studier och expertkommentarer samt senaste rekommendationerna från amerikanska diabetesförbundet, ADA).

Sammantaget är alltså följande ungefärliga gränser när medicinering för blodtrycket är klokt:

 • I övrigt friska: över 160/100
 • Hjärtsjuka, diabetiker: över 140/90

Även vid mindre förhöjningar av blodtrycket bör man överväga kloka livsstilsförändringar för att förbättra hälsan och minska risken för sjukdomar.

 

Orsaker till högt blodtryck

Det finns flera ovanliga orsaker till högt blodtryck (exempelvis sjukdomar i njurar eller binjurar). Dessa utreds i sjukvården – om man finner skäl att misstänka dem.

Det absolut vanligaste är dock högt blodtryck av oklar orsak, så kallad primär hypertoni. Det är då ofta en del i ett ”Metabolt syndrom”, något som kan kallas för den ”västerländska sjukan”:

Metabolt syndrom och högt blodtryckMetabolt syndrom och BukfetmaMetabolt syndromHögt blodsocker – en del i metabolt syndromSkadligt kolesterol – en del i metabolt syndrom

Ovanstående hälsoproblem kopplas ihop eftersom de så ofta förekommer tillsammans hos samma person. Personer med högt blodtryck har exempelvis ofta extra vikt runt midjan och inte sällan kan de också ligga i riskzonen för högt blodsocker och typ 2 diabetes.

Den goda nyheten är att om man genomskådar orsaken så kan man ofta förbättra alla dessa problem med en enda förändring i livsstilen.

Den vanliga orsaken

Dåliga kolhydrater

Den västerländska sjukan orsakas av att man äter mer kolhydrater än kroppen hinner förbränna. Detta gäller främst snabbsmälta dåliga kolhydrater (som vitt mjöl) och rent socker. Men beroende på hur känslig man är kan det även gälla grövre kolhydrater.

Kolhydraterna bryts redan i magen ned till enkla sockerarter (stärkelsen i bröd och pasta blir exempelvis druvsocker) som höjer blodsockret så fort det tas upp i blodet. Kroppen producerar då mer av hormonet insulin, för att ta hand om blodsockret.

Insulin är kroppens huvudsakliga fettlagrande hormon och för mycket insulin kan därför i längden ge övervikt. Det kan i för höga mängder även störa kolesterolomsättningen i kroppen. Det kan dessutom påverka blodtrycket.

Högt insulin och högt blodtryck

Ett stegrat insulinvärde verkar leda till ansamling av vätska och salt i kroppen. Det ökar blodtrycket. Dessutom kan högt insulin i längden förtjocka vävnaden runt blodkärl (så kallad glatt muskulatur) vilket också kan öka blodtrycket.

Att äta mindre kolhydrater har i studie efter studie visats sänka såväl insulinvärdet som blodtrycket. Kanske beror det på att lågkolhydratkost också tenderar att minska vätskeansamling i kroppen och öka utsöndringen av salt i urinen?

 

Livsstilsåtgärder för bättre blodtryck

Det finns flera möjliga livsstilsåtgärder för att sänka blodtrycket, nedan går jag igenom fem olika. Den första är i min erfarenhet den viktigaste, nämligen att ta bort den vanligaste orsaken till högt blodtryck:

1. Bota den västerländska sjukan

Högt blodtryck beror ofta på ett så kallat metabolt syndrom, särskilt hos personer med viss övervikt. Då kan man få väldiga hälsovinster genom att minska intaget av (dåliga) kolhydrater.

Studie efter studie på lågkolhydratkost visar förbättrat blodtryck och större förbättringar än med annan kost. Som en bonus ger det vanligen även viktnedgång och förbättrat blodsocker:

Många av läsarna här har testat, inte sällan med positiva resultat att rapportera:


2. Att salta eller inte salta

Salt

Att äta mindre salt kan sänka blodtrycket en aning. I studier är dock långtidseffekten minimal, endast en (1) mmHg lägre blodtryck i snitt.

Det saknas idag bevis för att mindre salt i maten påverkar risken för sjukdom eller död. Det visar en ny stor genomgång av all forskning på området (se även DN:s och SvD:s kommentarer). Det är alltså tveksamt om du blir friskare av att äta mindre salt. Ingen vet.

Mycket av saltet vi får i oss kommer från snabbmat, färdigmat, bröd och läsk – saker man bör undvika vid lågkolhydratkost. Därmed sänks saltintaget automatiskt. Vidare ger lågkolhydratkost hormonella effekter som leder till att kroppen lättare kissar ut ett eventuellt överskott på salt – detta förklarar delvis dess blodtryckssänkande effekt.

Sammanfattningsvis är hetsen mot salt överdriven. Åtminstone om man äter lågkolhydratkost bör man kunna unna sig måttligt med salt i maten med gott samvete.

3. Undvik annat blodtryckshöjande

Blodtrycket kan sänkas genom att undvika sådant som höjer det. Här är de vanligaste ämnena som tenderar att höja blodtrycket:

 • Vanliga värktabletter, så kallade NSAID, kan höja blodtrycket genom att minska utsöndring av salt i njurarna. De inkluderar receptfria tabletter som Ipren, Ibumetin, Ibuprofen, Diklofenak och Naproxen samt receptbelagda Celebra. Värktabletter med paracetamol i (Alvedon, Panodil m.m.) är bättre för blodtrycket.
 • Kortisontabletter, exempelvis Prednisolon
 • P-piller (hos vissa personer)
 • Kaffe (koffein)
 • Alkohol i stor mängd
 • Nikotin (rökning, snusning) kan ge kortvarig blodtrycksstegring på 5-20 enheter
 • Droger som amfetamin och kokain
 • Lakrits i stor mängd

Man måste knappast sluta helt med kaffe eller alkohol, men är man storkonsument kan det vara klokt att minska intaget. Att helt sluta röka är förstås klokt. Det är utmärkt för hälsan i allmänhet, inte bara blodtrycket.

4. Träna gärna

Regelbunden motion har visats sänka blodtrycket något. Om inget annat så förbränner man kolhydrater och tål dem därför bättre.

5. Undvik brist på omega 3-fett eller D-vitamin

Studier tyder på att omega 3-fett kan ha en lätt blodtryckssänkande effekt (särskilt på det systoliska blodtrycket). Mer om omega 3 →

En studie visar sänkning av blodtrycket med i genomsnitt 4 enheter systoliskt och 3 enheter diastoliskt genom att ge tillskott D-vitamin till personer med brist (vanligt under vinterhalvåret). Mer om D-vitamin →

Blodtrycksmediciner

Blodtrycksmätning i sjukvården

Vid minst måttligt förhöjt blodtryck (>160/100) eller vid vissa sjukdomar, exempelvis hjärtsjukdom, kan blodtryckssänkande mediciner behövas. Men det är naturligtvis ändå klokt att tänka på livsstilsåtgärderna ovan, så man inte behöver mer mediciner än nödvändigt.

Blodtryckssänkande mediciner minskar främst risken att få slaganfall, hjärtsvikt eller njurskada av sitt höga blodtryck.

Det finns många bra förstahandsalternativ, exempelvis ACE-hämmare eller AII-blockare som Enalapril eller Losartan. Om man inte får tillräcklig effekt av sådan medicin kan man behöva lägga till ytterligare mediciner, så kallade kalciumantagonister (exempelvis Felodipin) eller ett svagt vätskedrivande medel (finns i kombinationstabletter med Enalapril och Losartan).

Vad man om möjligt bör undvika som blodtrycksbehandling är betablockare (som Atenolol, Metoprolol eller Seloken). De har sämre effekt och ger ofta mer biverkningar (som nedsatt potens, trötthet och viktökning). Dessa medel kan dock vara av värde vid hjärtsjukdom (exempelvis kärlkramp).

Mer om blodtrycksmediciner

 

Blodtrycksmätning hemma

Det är enkelt att mäta sitt blodtryck med en helautomatisk blodtrycksmätare – om man gör det på rätt sätt. Men det finns vanliga felkällor som kan ge felaktiga resultat.

För säkra mätningar av blodtryck är två saker viktiga, bra utrustning och rätt mätteknik:

Utrustningen

Blodtrycksmätaren bör vara av god kvalitet, testad och godkänd. Den bör mäta trycket i överarmen (handledsmätare ger osäkrare resultat). Här är två bra blodtrycksmätare som jag kan rekommendera:

m6-m2

Omron M6 Comfort samt Omron M2

Det är nödvändigt att manschetten för överarmen är av rätt storlek. Om du har en kraftig överarm och mäter med en manschett avsedd för normalstora armar får du felaktigt höga värden, ibland så mycket som 20 enheter högre än verkligt blodtryck. Du kan alltså mäta upp ett högt blodtryck även om ditt blodtryck egentligen är normalt.

Vid osäkerhet mäter du omkretsen kring din överarm med ett måttband:

 • Vid armomfång på ca 22-32 cm passar normalvida manschetter (och Omron M2).
 • Större överarmar kan kräva en manschett på 22-42 cm (som den till Omron M6 Comfort).

Beställ blodtrycksmätare

Mätteknik

Blodtrycket bör helst mätas i sittande, eftersom det är så det vanligen mätts i de studier om hälsosamma blodtryck som man jämför med. Dessutom minskar det risken för överbehandling med blodtrycksmediciner.

För säkraste resultat bör man mäta blodtryck så här:

 1. En halvtimme innan mätningen bör man ej träna, röka, snusa eller äta.
 2. Vila 5-10 minuter i behaglig rumstemperatur innan mätningen.
 3. Ta av kläder från armen.
 4. Blodtrycksmanschetten bör sättas på så att nedre kanten är ca 2 cm ovan armvecket. Den bör sitta på lagom tätt – så att två fingrar precis kan få plats under.
 5. Sitt med bekvämt stöd för rygg och fötter (benen ej i kors).
 6. Armen vilar bekvämt, exempelvis mot ett bord, med överarmen i hjärthöjd (som på bilden nedan).Blodtrycksmätning
 7. Slappna av och mät blodtrycket.
 8. Mätningen bör upprepas minst en gång, med en minut emellan. Genomsnittet av två eller fler mätningar skrivs ned.

Säkra resultat

Förutsatt att man utför mätningarna korrekt och använder en testad och godkänd hemmamätare så får man lika säkra resultat som på en läkarmottagning. Det visar en ny svensk expertutredning. Eftersom blodtryck ofta felaktigt mäts liggande i svensk sjukvård är det möjligt att du till och med får korrektare resultat.

Skillnaden mellan sittande och liggande blodtryck

I Sverige mäts blodtrycket ofta felaktigt i liggande på läkarmottagningar. Skillnaderna är dock oftast små: I sittande blir det systoliska blodtrycket aningen lägre och det diastoliska aningen högre. Som exempel fick jag ett genomsnittligt blodtryck på 116/73 efter ett antal mätningar i sittande. Liggande blev genomsnittet 119/72.

Blodtrycksmätning i liggande kan dock ge större fel och risk för överbehandling hos vissa personer, särskilt äldre (vid så kallad ”ortostatism” dvs. blodtrycksfall i sittande/stående).

Variation över dygn och år

Blodtrycket är ofta lägst på morgonen och blir något högre mot eftermiddag och kväll. Det är ofta aningen lägre på sommarhalvåret och något högre på vintern.

Beställ blodtrycksmätare

 

Vidareläsning

Översikter på svenska:

Om rätt teknik för att mäta blodtryck:

 

Studier

Behandling av högt blodtryck

Att behandla lätt förhöjt blodtryck (140-159 systoliskt, 90-99 diastoliskt) hos hjärtfriska patienter ger ingen säker hälsovinst:

Diao D, et al. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD006742.

 

Lämplig teknik för blodtrycksmätningar

Översikter:

Williams JS, et a. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6.

Pickering TG, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Hypertension. 2005 Jan;45(1):142-61.

 

Mer

Snabbkurs i kolesterolSnabbkurs i Omega 3Snabbkurs i D-vitamin

 

Kommentarer

1 2 3 4 5 6 7

316 kommentarer

 1. P
  Om det nu är så som Ralf Sundberg skriver i "Forskningsfusket" att höjt blodtryck är kroppens normala åtgärd för att ge hjärnan mer syre, varför ska man då kontinuerligt mäta blodtrycket? Är det för att veta när man med artificiella sätt ska tvinga ner blodtrycket så att hjärnan inte får det syre den ropar efter? Låter knasigt.
  Håller med om att mätning är ok för att sen fundera på den riktiga orsaken till trycket. Stress som kräver mer syre? Minskad syreupptagning pga t.ex. rökning? Åderförkalkning av halsens pulsåder? etc
 2. Att ha Åderbråck pga. brist på Koppar? Hur får jag rätt mängd och måste det tas tillsammans med något annat?.
 3. Anders S
  Linda 22:50 #202

  Tveksamt om så värst många inom vården har koll på det. Orsakssamband svåra att kartlägga. Se länkarna nedan om allvarliga hälsorisker vid brist, t.ex. bukaortaaneurysm.

  Äter du nötlever och kakao, t.ex. hemgjord leverpastej och hemgjorda kalla-det-vad-du-vill-bollar (kakao/kokosflingor/kokosfett)?

  Järn och zink kan hindra upptaget av koppar. Brist kan bero på matsmältningsproblem, medicinering eller reducerat kostintag. Ofta livsfarligt att banta eftersom man då får för lite viktiga näringsämnen och spårämnen. Ät tillräckligt med bra mat!

  http://www.scda.com/doc/uploaded/file/koppar-i-kroppen.pdf
  http://www.scda.com/koppar/nodvandigt-for-halsa.html

 4. Tack Anders S.203Jag förstår att jag måste se till att få ett tillskott av bla. Koppar. Jag har köpt något som heter CLOMPLETE BASE WOMAN. Där ingår Koppar med 800 vad det nu står ug eller nåt. Inom parentes står det (80).....vad menas eftersom det inte står mg som på vissa andra vitaminer. Det finns även Järn och Zink med som jag tror mycket högre värden och det skulle ju inte vara så bra. Jag skulle verkligen vilja testa det som HI 172 bad oss läsa om bla . salt bra för högt blodtryck.......
 5. Anders S
  Problemet med tillskott är ofta att det inte tas upp. Utgångspunkten bör kanske vara att först ta reda på om du har något brist och vad den i så fall orsakas av. Men det kan vara svårt. Det finns inte många "kostdoktorer" inom vården eftersom det avser förebyggande verksamhet, men desto fler "bantningsdoktorer". Hälsokostbranschen har jag inget förtroende för alls.

  Här är en sex år gammal artikel av professor Göran K. Hansson vid CMM, KI om immunsystemets roll vid åderförkalkningssjukdomen ateroskleros.

  http://www.coryi.org/cardiology/Hansson.pdf

  Förenklat beskriver han hur infektioner och inflammationer har stor betydelse för ateroskleros och hjärtsjukdom. Kolesterolet är alltså inte orsaken till sjukdom som man tidigare trott. Att försöka sänka kolesterolet är kontraproduktivt.

  Det är förresten intressant att notera vad Göran K. Hansson skriver om statiner i artikeln.

 6. Hur gör jag för att få Göran K. Karlssons artikel på Svenska?
 7. Teddan
  Blir väldigt besvärad av att läsa att vissa blir i princip beordrade blodtrycksmedicin för att de har 125/95 eller 140/90. Det är ju inte ens särskilt högt utan andra riskfaktorer!!! 140/90 är ju max normaltryck och över det är endast lätt blodtryckshöjning. Känns som att man ställer orimliga krav på hälsan där alla tror att man måste ha 120/70 hela tiden, hela livet för att kunna leva ett normalt liv. Seriöst, hur många har 120/70 hela tiden? Vissa har lågt tryck, grattis. Men det betyder inte att de kommer leva ett långt och friskt liv. De kan få hjärtsjukdomar de med, de kan drabbas av cancer.

  Tror folk blir stressade av att de måste ha under ett visst värde. Jag är en av dom. Kan inte ens mäta någonstans utanför hemmet utan att bli skitstressad. Hemma ligger jag på allt mellan 115-135/69-85 (blodtrycket varierar ju kraftigt från timme till timme och till och med från minut till minut) och de gånger jag är som mest orolig i kroppen kan det ligga på 150/80-90, vilket ändå är ok anser jag då jag mäter OFTA och särskilt när jag mår som sämst och då är det större sannolikhet att man fångar ett tillfälle av särskilt högt tryck.

  Men hemma hos morsan blir jag skitnervös för att det känns som att jag bli betraktad och det har blivit en ångestgrej för mig så jag får allt mellan 140-170/75-90 och en högre puls på ca 85. Så psyket har enormt mycket med blodtryck att göra. Men jag är inte orolig för jag vet att blodtrycket kan stiga kraftigt vid enstaka tillfällen av stress. Det är helt normalt. Har googlat och läst om de som normalt har 95/65, men vid stress har mätt upp 170/100. Vid panikattacker kan man få 200/140 och högre. Vid hård träning kan man ha 200-300/160. Det är väl först när man ständigt går runt med 170/110 som det kanske inte är så bra längre.

  Så lugna ner er alla?

  Reflektioner på detta, någon läkare?

 8. Es
  Jag har en fråga angående blodtryck.
  Vid en hälsokontroll fick jag bt mätt, och det visade 164/104. Vilket är högt. Både jag och läkaren blev förvånade, eftersom jag allltid tidigare har haft normalt bt. Jag hade stressat en hel del innan, så jag tänkte att det var nog det som gjorde att bt var förhöjt. Pulsen låg på 98. Jag blev ändå beordrad att komma och mäta bt vi tre tillfällen, med två veckors mellanrum.
  När sköterskan mätte bt vid första besöket, så visade det 130/90 när hon kollade manuellt men 150/104 med elektrisk mätare. De var tagna med några minuters mellanrum. Och så har det varit vid varje koll. Dvs normalt vid manuell mätning och högre vid elektrisk.
  Vilket är då normalt??? Vilket är mest tillförlitligt??
  För de riktvärden som är idag, är väl satta med utgång från manuell mätning. Eller hur är det?
 9. #208
  När man gör en mätning på ett par dagar sker det med "elektrisk" mätare. Man får låna en blodtrycksmätare som man har på sig hela dygnen.
  Ofta gör man det för att kolla vilket värde man egentligen har och att det inte beror på tillfälligheter.
 10. Es
  209 Ninnan, det är jättebra att man kan få låna med sig en mätare. Då kan man se om det finns risk för högt bt eller inte.
  Men det som är min undran, är varför en manuell (eller vad det nu kan heta) mätning skiljer sig så mycket från en elektrisk. Båda tagna vid ett och samma tillfälle. Vilken är den riktiga?
  Om den elektriska är mest rätt, betyder det då att jag alltid har haft förhöjt bt? Eller bör man ändra de "normala" referensvärderna, eftersom de är grundade på manuell mätning? Så att det idealiska 120/80 egentligen är lite högre.
 11. Es
  Mitt inlägg kom inte med, så jag skriver en gång till. Hoppas att det inte blir dubbelt.
  #209 Ninnan, det är jättebra att man kan låna med sig en mätare. Många blir stressade bara av tanken att mäta trycket. Och då blir det missvisande.
  Men min undrar är varför det skiljer så mycket på den manuella (eller vad det kan heta) mätningen och den elektriska. Båda tagna vid samma tillfälle. Har jag då haft förhöjt bt hela tiden? Eller bör det "normala" referensvärdet ändras, eftersom det är grundat på manuell mätning? Så att det ideala 120/80 egentligen är lite högre.
 12. LcMaria
  Efter ett år med LCHF har jag gått ner 15-20 kg...mår bra..allt utom blodtrycket som inte vill ge med sig. Äter Enalapril 15mg /dag.
  Sist jag mätte var det 158/100.... Är det någon som kan ge mig råd?
  husaby1@spray.se
 13. Hyarrostar
  Min fars farbror har diabetes, han testade LCHF i cirka 3-4 veckor han mådde bra och blodsockret hade blivit bättre..Men när han var hos sin läkare så så dom att undertrycket var för högt, nämligen ~100.. Han gjorde en hälsokontroll innan han började käka LCHF och läkaren var positiv till att han skulle testa det..Men han fick sluta pga högt undertryck som sagt. Både han jag blev förvånad. Personligen har jag ätit LCHF i snart 4 månade och tappat 16kg, fast jag vet inte vad jag har blodtryck o grejer, men jag mår bra jag.

  jag tycker det låter konstigt bara för att man struntar i kolhydrater så ska väl inte undertrycket höjas? Kan det vara nån övergångsprocess?

  Tacksam för svar

 14. Zepp
  Han borde göra en ny kontroll senare, det kan vara tillfälligt!

  Den vanligaste effekten av LCHF på blodtrycket är lägre tryck.. bra för en del, sämre för de med redan lågt tryck.

  Vad jag läst mistänker man att ökat HDL har vasodilativa effekter.. dvs att blodkärlen slappnar av lite.. mer fett i kosten brukar hos de flesta öka HDL.. speciellt om man drar ner på kolhydraterna!

 15. Ätit lchf i 3 år. Var nyligen på en helt vanlig läkarundersökning. Alla blodprover såg bra ut, lågt blodtryck dock.
 16. Kristina
  Har blodtryck 90/60 ... sömnig, snurrig i huvud konstant. Kör LCHF, finns inget skilnad med blodtrycket...
 17. Zepp
  Öka saltintaget.. inte för att det är magiskt på något sätt, men låga natriumnivåer ger lågt blodtryck.

  Salt är essentiellt, det krävs för att hålla blodtrycket uppe.

  Kroppen tar upp salt i blodet och vatten följer med genom osmos, blodvolymen ökar och därmed blodtrycket.

  Testa det åtminstone om inte annat för att kunna utesluta det.

 18. Hanseman
  Jag tror det är underskattat eller förbisett att högt BT kan bero på en kronisk infektion, troligen inkapslad med inflammation.
  Vanligen i käken pga långvarigt dåliga tänder med misslyckade rotfyllningar o.d.
  Faktum är att 93% av alla rotfyllningar misslyckas och ger patologiska förändringar i käkbenen.
  Detta är rel. nytt, framkommet via obduceringar.
  Läs om detta i "lilla mygelbloggen". Är för lat för att ta fram länken just nu...
  Dessutom är det fikadags och jag ska stoppa i mig KOLHYDRATER som är "dåligt för blodtrycket" haha.
  Men vad betyder lyckokänslan med dessa små godsaker?
  Utan detta varje dag skulle jag kanske tagit livet av mig pga depression för 10 år sen i stället.
  Det är så lätt att spotta runt om olika fel vi gör utan att tänka på det positiva som försvinner när man tar bort något man länge tyckt om.
  Undantag finns, som rena drogintag, rökning, alkohol, knarkotika. Så korkad ska man aldrig vara att man intar sådant..
 19. Hanseman
  Ska fälle lägga till att i alla de fall högt BT beror på kronisk infektion så är det nog inte magnesium som "ska te" utan snarare ZINK.

  Jag hade en gång, efter att tandläkare rotat om i en värkande tand, 209/? (tror insugsvärdet låg runt 120) och mådde dåligt. Detta var 3-4 veckor efter "rotandet" och instoppande av calciumhydroxid i tanden som akutbehandling.
  Sen skulle jag bestämma mig för rotfyllning eller utdragning inom ca en månad.
  Men förhöjningen av BT som sannolikt berodde på infektion i käken (har aldrig haft högt BT förut)
  kom inom en månad.
  Jag godtog Losartan som medicin pga det akuta läget men fick ont i bröstet och hjärtklappning efter EN tablett.
  Läkaren: FORTSÄTT MED MEDICINEN
  Blir inte folk beroende av sån smörja livet ut? Med massor av (andra) biverkningar?
  Jag minskade självmant till en halv tablett kvällen efter, men samma problem.
  Jag slutade tvärt.
  Lyssna nu (eller snarare läs)
  Nu var det inte Olof Palme som mördades, men det fick jag varsel om (är lite medial)
  vilket jag inte begrep förrän efteråt.
  Det var bara högt BT hos lilla mig.
  Tydligen var jag illa ute för jag fick en kraftig DRÖM där jag mycket tydligt hörde ordet ZINK.
  Jag vaknade och det ekade i skallen:
  Z I N K

  Snabbkoll med Google och kom fram till att zinkbrist ger försämrat immunförsvar.
  Hade jag ingen aning om, hade aldrig studerat sånt.
  Inköp av zinktabletter, mådde bättre inom några dagar, BT sjönk till 170/100

  Infektionen inte enda orsaken till högt BT, tänker jobba på med motion och bättre kost
  även med NÅGOT färre kolhydrater:)

 20. terese
  hur kan lchf kost vara bra för blodet? ska man inte äta smör och grädde och annat med mättat fett då? mättat fett är väl inte bra för blodet? det är väl omättat som är bra, och omega 3? är kolhydrater som socker värre för blodet än farliga fetter?
 21. kostfundering
  har läst att kakao ska vara bra för blodet, o havrekli eller nåt sånt med havre.
 22. Zepp
  #220
  "One of the more remarkable results from Jeff Volek’s laboratory in the past few years was the demonstration that when the blood of volunteers was assayed for saturated fatty acids, those who had been on a low carbohydrate diet had lower levels than those on an isocaloric low-fat diet. This, despite the fact that the low-carbohydrate diet had three times the amount of saturated fat as the low-fat diet. How is this possible? What happened to the saturated fat in the low-carbohydrate diet? Well, that’s what metabolism does. The saturated fat in the low-carbohydrate arm was oxidized while (the real impact of the study) the low-fat arm is making new saturated fatty acid. "

  http://rdfeinman.wordpress.com/2012/02/22/saturated-fat-on-your-plate...

 23. Lottis
  Hej!
  Min man har ätit Lchf i 6 veckor. Han har gått ner 8 kg men fått en enorm hjärtklappning vid vila, som han har haft i 4 dagar nu.
  Åkte till sjukhuset i morse, och läkarna tar alla möjliga prover och säger att det inte är bra.
  Han har 137/80 i blodtryck, och dom säger att det är högt. ??=!!
  Han ska få tabletter.
  Måste han äta dom verkligen. Vi ska kanske börja motionera i stället?
 24. Zepp
  Ja altså om man redan är hjärtsjuk måste man vara lite försiktig.. annars så är det där ett vanligt övergångsproblem.

  Ofta beror det på saltbrist eller magnesiumbrist.. testa en tesked salt i ett halvt glas vatten, svälj och vänta någon timme.. går trycket ner då så var det saltbrist.

  Man kan även köpa magnesiumtabletter på hälsokosten, skilj på de som används som laxativ och de som används för musklerna, det är olika föreningar med magnesium.

  Så länge han har allvarliga problem skall han givetvis ta sin medecin.. när besvären avklingar kan han trappa ner dem i samråd med behandlande läkare!

 25. P.
  Blodtrycksmätningar är opålitliga!
  Jag är nu 60+. Vid alla mätningar sedan min ungdom har övre blodtrycket uppmätts vara kring 150. Kloka läkare har dock inte ordinerat mig medicin. Vid en stressad/ångesfylld situation uppmättes för några mänader sedan vid flera tillfällen 155-170 på vårdcentral/sjukhus. Då köpte jag en blodtrycksmätare för att kolla själv. Då såg jag hur snabbt blodtrycket ändrar sig beroende på avslappning, tankar, magproblem m.m., Inom loppet av 10-15 minuter hade jag ofta t.ex. 160, 140, 125. Då kan man fråga sig hur läkare (dock inte mina som tur är) kan ordinera livslång medicinering efter enbart några blodtrycksmätningar på vårdcentral. Man kan också fråga sig om medicinska problem med hjärt- och kärlsjukdomar egentligen beror på uppmätt blodtrycksförhöjning, det kan ju vara en parallelleffekt istället av den bakomliggande stressen/livssituationen. Är man mer lättstressad så får man nog högre värden vid mätning på vårdcentral/sjukhus. Det kanske är så att det är inte denna blodtrycksförhöjning som är farlig på sikt utan att man har blivit stressad/stresskiänslig en längre tid.
 26. Lena
  Jag är en 53 kvinna som haft högt blodtryck sen 23 års ålder och det trots att jag då var både underviktig och vältränad. Är utredd på alla tänkbara sätt utan att man hittat någon orsak. Har genom åren tvingats att sussessivt öka min medicinering och nu även fått typ 2 Diabetes. Har även sista 5 åren ätit mig till 10-15 kg övervikt. I samband med detta tog jag beslutet att verkligt försöka behandla mig via kosten istället för att tillsätta ytterligare mediciner. Började med LCHF kost för ca 2 månader sedan, äter nu minimalt med kolhydrater, processad mat och mycket av naturliga fetter, vilt och fisk. Mina sockervärden är nu stabila och helt normala och dessutom sjunker mitt blodtryck drastiskt. Började för 2 veckor sen känna mig både yr och svag, blev orolig att det var tryckförhöjning. Men när jag tog blodtrycket var det verkligt lågt 96/53 och så har det fortsatt. Reducerar min blodtrycksmedicinering stegvis för att följa det noggrant, är väl rädd att det bara är en tillfällighet. Nu undrar jag, vad förorsakar min blodtryckssänkning? Det kan ju inte enbart bero på viktnedgången på 5-7 kg, då jag under största tiden som hypertoniker varit både under och normalviktig. Tacksam för kommentarer och uppslag om tänkbara orsaker.
 27. Kajak11
  Til Lena (226)
  Det verkar ju bra med dit blodtryck att det har gått ner. Jag tror att din blodtrycksmedicin kanske kan tas bort, men då kolla med läkaren!. Doc har i sin bok och här på sidan skrivit om reaktion på LCHF, att blodtryck kan forändras vid kosten. De beror på att vätske går ur kroppen när man inte får så många kolhydrater.
  Det är normalt i början att känna yrsel. Jag har uppfattat det att det är då man har fettförbränningen i gång. Det är därfor viktigt att dricka vatten om du känner yrsel. Tänk på salt i maten ochså. Specielt om du tränar, då det går mycket svett ur kroppen på LCHF. Så har jag det. Men du skal inte må dårligt i förtsättningen.
  Jag har lag vilopuls (42-48 ca.)och springar 3 x i veckan, men jag har i blandt haft lite högt blodtryck. Det är vist som P berätter här väldigt stor skilnad i trycket då det inte är en konstant. Blodtrycket förandrar sig, och man måste inte kolla för minst 10 min. efter toiletbesök och inte direkt efter en måltid. Det är best att kolla när man har semester! Eller inte kännar stress. Och inte när man ser den vita rock hos läkaren.
  Lycka till.
 28. mona
  Min man fick början till hjärtinfarkt fast vi har ätit LCHF i 51/2 år. Han fick tryck eller håll mitt i
  bröstet så jag ringde 112 och ambulansen kom direkt. Sen blev det kranskärlsröntgen
  och då upptäcktes en förträngning i ett kärl. Det gjordes en ballongsprängning och ett metallnä sattes in i kärlet.
  Han kom hem med en diger lista på medeciner som han skulle äta, han som aldrig har tagit någon medecin förut. Det ska säjas att han är 81 år.
  Jag tänker så här: om vi inte hade ätit LCHF så kanske det hade varit värre.
  Det ska säjas att dessa medeciner som skrevs ut till honom kommer han inte att ta.
  Det var mot:
  Hjärtsvikt
  mot högt kolosterol
  mot kärlkramp
  blodförtunning
  spray att ta under tungan om det behövdes
  förebyggande mot blodpropp
  tabl. mot kärlkramp
  Möjligtvis att han kommer att ta Trombyl inget annat.
 29. mona
  På 50 och 60-talet skulle övre blodtrycket vara lika mycket över 100 som man var gammal.
  Vad är det som gjort att det har ändrats?
  Är det för att nästan alla ska äta blodtrycksmedecin?
 30. Astrid
  Jag led av smärtor i höft och ben men trots utförliga undersökningar hittade man ingen orsak till smärtorna. Blev rekommenderad att lämna bort glutenet och effekten var påfallande positiv. Det ena förde till det andra och i juli började jag med LCHF och började må ännu bättre!
  Så var det dags att gå på kontroll med kolesterolprov osv och svaren på proven har gjort mej osäker på om jag gör rätt då allt var mycket bra för 3 år sedan med ´vanlig` låg-fett diet.
  Då hade jag vid 53 års ålder Kol 5,1 / Hdl 2,5 / Ldl 2,9 / trig 0,7 och mitt blodtryck var 120/70. Nu efter 3 månaders LCHF var samma prov Kol 7 / Hdl 2,6 / Ldl 4 / trig 0,7 och blodtrycket 140/87 Fortfarande är blodsockret bra.
  Naturligtvis rekommenderar läkaren mej att minska på smör och grädde och att blodvärdena ska följas upp om 3 månader. Ok, säjer jag: kan gott gå på nya prov men vill inte ändra på mina matvanor som gjort mej smärtfri.
  Jag behöver nu synpunkter på min situation och hoppas få dem här.
 31. Meget godt arbeid Andreas! Godt å se hele blodtrykksemnet beskrevet på ett sted. Sjekk ellers gjerne ut resultatene mine nærmeste venner og familiemedlemmer hadde etter å ha gjennomført mitt "two-week eating experiment" og fortell meg hva du synes!: http://www.rethinkingtruth.com

  Hilsen fra Norge

 32. Leif Nilsson
  AMALGAM har angivits och med förgiftningar även andra livsmedel som inte har kontrollerats. Livsmedelsverket har inte alla uppgifter om dessa övriga.
 33. Sarah
  Hej jag är en tjej på snart 19år
  Jag är 1.52 lång och väger 59.9kg

  Min fråga är att mitt blodtryck går upp och ner
  Just nu har jag 95/50

  Men efter mina perioder mäts mitt blodtryck till 60

  det går mellan 60 och 95/50

  Är detta något man behöver utreda, eller är det järnvärdet som kan vara dåligt
  Vad ska jag göra för att hamna på ett bättre blodvärde? Mätte det sist 1/1-13
  Och då låg det på 95/50

  Jag kan ibland på yrsel om jag sätter mig upp,få svarta framför mig ibland när jag går
  Sen så ligger jag ner och vrider huvudet snabbt så blir jag jätte yr

  Hoppas du kan svara vore bra att veta vad man ska göra!

 34. Peter
  I den fina redovisningen "Allt om blodtryck" finns en mening jag inte får ihop logiskt:

  "Eftersom blodtrycket varierar något från dag till dag rekommenderas flera kontroller innan högt blodtryck konstateras. Det räcker sedan att ett av värdena är högt i genomsnitt (exempelvis 150/85 eller 135/100) för att blodtrycket ska anses förhöjt."

  Blodtrycket, särskilt det systoliska, varierar från dag till dag. Men hur kan man då komma fram till att endast en dags genomsnittsvärden (3 mätningars genomsnittsvärde?) räcker för att konstatera att blodtrycket anses förhöjt?

  Svar: #235
 35. Ok, det menas antingen systoliskt eller diastoliskt. Jag försöker förtydliga meningen.
 36. annette
  Hej

  Det står mycket och bra information här angående blodtryck och allt kring det. Jag mäter själv mitt blodtryck och har då haft värden mellan 115-125/55-68. . Men mitt problem är hög puls. Den har legat konstant på mellan 80-100. och den går aldrig under 80 även när jag sover. När jag försöker hitta information om hög puls just så verkar det som att det ofta likställs med förhöjt blodtryck, Men är det samma sak?

  Vet någon hur farlig hög puls är och hur hög den får vara för en diabetiker och om man kan åtgärda hög puls utan blodtrycksmedicin.

  När Jag blev ordinerad blodtrycksmedicin sjönk blodtrycket ner till 90/55 och pulsen sjönk till mellan 72-90. Men jag får yrsel av så lågt blodtryck och vill gärna höra om någon möjligtvis känner till om det finns några bra alternativ. Jag har diabetes typ 1 och haft det mer än i tio år, Jag har normal vikt och har använt LCHF några år nu och har aldrig haft problem kring min diabetes. Alla mina övriga värden är bra, kolesterolet ligger på kvoten 1,4, och jag har nyligen utfört ett antal röntgen och diverse provtagningar och man kan inte finna något fel och man kommer heller inte att gå vidare med utredning. Men min läkare anser ändå att jag bör ta både simvastin, propplösande medicin samt blodtrycksmedicinen pga att jag tillhör en riskgrupp, fast att alla tester visade tvärtom, De uttryckte till och med att alla värden var jättefina. Med mina värden ligger jag förmodligen inte i riskzonen. Men jag tillhör en grupp som ofta får problem med hjärt och kärlsjukdom. Denna information och denna orsak till medicinering har jag svårt att ta till mig. Simvastinen övervägde jag inte ens att ta, den propplösande medicinen använde jag bara en månad för jag mådde så dåligt utav den plus en mycket snabb viktuppång på tre kilo. Vi diabetiker mår vål inte bättre än friska av en lång medicinlista? Förebyggande livslång medicinering är inte min melodi alls. Ligger man på bra värden för att man lever sunt och förnuftigt så är väl det det bästa även för en diabetiker? Eller hur resonerar ni?

 37. Zepp
  Orsaken till din höga puls beror antagligen på dina blodtrycksmedeciner.. för sänker man trycket stiger pulsen!

  Det är altså oftast tvärt om.. dvs ju lägre tryck dessto högre puls.

  Så frågan är varför din kropp vill ha ett högt tryck.. det kan finnas anledning till det.

  Det kan ju handla om att den vill pumpa en viss mängd blod genom din kropp.. dvs hålla ett högt flöde, det kan den göra genom att pumpa hårdare eller oftare!

  Så sänker man trycket för mycket så cirkulerar mindre blod.. då blir man matt av att mindre syre och annat transporteras till dit det behövs.

  Sen så.. har du provat med salt och magnesium?

  Andra brister?

 38. annette
  Intressant! Min blodtryckssänkande medicin Metroprolol fick jag med anledning av min höga puls. Mitt blodtryck låg bra som det gjorde trots hög puls. Men det som hände när jag använde denna medicin var att pulsen sjönk något lite bara men blodtrycket - det systoliska och diastoliska -sjönk mest, Dessa två värden tycker jag nu är oroligt låga, i genomsnitt ca 90/55. Om jag förstår dig rätt så skulle då anledningen till att pulsen inte sjunker så mycket bero på att blodtrycket har sjunkit för mycket vilket gör att pulsen inte kan sjunka ner till ett bra värde? har jag förstått dig rätt då? Sen jag började med metroprolol har jag känt av hjärtbank då och då, det gjorde jag inte före användandet av medicinen.

  Du skriver också

  "Så frågan är varför din kropp vill ha ett högt tryck.. det kan finnas anledning till det.

  Det kan ju handla om att den vill pumpa en viss mängd blod genom din kropp.. dvs hålla ett
  högt flöde, det kan den göra genom att pumpa hårdare eller oftare!" -

  Är detta bra eller dåligt? är det bra att pulsen hindras med medicinering om det är så att den vill/behöver pumpa en viss mängd blod?

  Före metroprolol försökte jag sänka pulsen själv, genom att dra ner på salt och kaffe. Jag änvänder redan vad man brukar kalla för strikt LCHF så där hitta jag inte mycket att förbättra. Jag började använda gurkmeja och blev flitigare med det nyttiga kokkosfettet. Detta sänkte blodtrycket lite men inte pulsen,

  Salt blev jag tvungen att börja med igen efter någon månad för jag fick yrsel. När det gäller magnesium så använder jag APL magnesium i pulverform,

  Jag vet inte av att jag har några andra brister. Jag känner heller inte av några andra besvär eller problem.

 39. Zepp
  Som hela tråden handlar om.. skall man äta medecin mot måttligt förhöjt blodtryck eller som i ditt fall förhöjd puls?

  Vi skall ju ha klart för oss att kroppen försöker pumpa runt en viss mäng blod i kroppen, för syre och annat som behöver distrubieras.

  Man kanske skall leta annan orsak till din höga puls?

  Metropolol är ingen direkt blodtrycksänkare utan en betablockerare!

  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=2007070...

  "Betablockerare, β-blockerare, är läkemedel som skyddar hjärtat mot stresshormoner som adrenalin och noradrenalin som utsöndras genom aktivitet från det sympatiska nervsystemet. De motverkar därigenom högt blodtryck och är speciellt lämpliga om man samtidigt har kärlkramp (angina pectoris) eller har haft hjärtinfarkt."

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Betablockerare

 40. Att äta mindre salt och motion som du säger är det bästa tipset man kan testa för att snabbast få ner sitt blodtryck. En fråga, vet du varför vissa personer som är vältränade i vilket fall kan lida av ett för högt blodtryck, är det genetiskt eller hur fungrar det?
 41. Sofia
  Äter 50mg Losartan och mäter mitt blodtryck hemma; har märkt att undertrycket håller sig kring hälften av övertrycket typ runt 160/80, 140/70, 120/60, 110/55. Stress verkar höja övertrycket snabbt trots normal puls(60-70), direkt efter motion sänka trycket (118/60) trots hög puls (90). Är detta normalt?

  Vid en åderbråcksoperation fick jag veta att jag har smala blodkärl. Kan detta vara anledningen till att jag alltid haft ”bra” undertryck men lätt till måttligt förhöjt övertryck?

 42. annette
  Angående styrketränande personer och lite högre blodtryck så verkar det vara ganska vanligt. Men det har inte visat sig att denna grupp har blodtrycks sjukdommar i högre utsträckning än andra.

  Jag har inte tänkt på skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt så som du gjorde sofia. Intressant tyckte jag, undrar om det finns information i detta värde angående ett sunt blodtryck. Jag tittade på skillnaden i mina mätningar mellan systoliskt och diastoliskt. För mig så ligger det värdet oftast runt 51-55(vet ej om detta är ett bra värde) även när blodtrycket varierar mellan högre och lägre värden, utom vid påtaglig stress då skiljer det runt 60. Och när jag har tränat så sjunker blodtrycket ner på en normal nivå mycket snabbare än vad pulsen gör. Jag har sett en ungefärlig riktlinje som du kanske kan använda dig av. tex efter en ansträngning med ett hårt gympapass går pulsen ner snabbare ju mer vältränad och ung man är. Det mesta av pulsnedgången sker på bara någon minut, men helt ner till vilopuls kan det ta 30-60 minuter.

  Svar: #243
 43. Sofia
  Tack anette!

  Om jag (70+) har fattat kostdoktorn rätt så har jag ett för högt pulstryck:

  ”Även skillnaden mellan över- och undertrycket, ”pulstrycket”, är intressant. Om skillnaden är stor (ex 170/85) så tyder det på hårda, stela kärl – ofta på grund av kärlsjukdom. Blodkärlen kan då inte utvidga sig så mycket när pulsvågen från hjärtat kommer varför övertrycket blir högt”.

  Ett friskt pulstryck (övertryck - undertryck)verkar vara runt 40 (120 - 80).

  För övrigt stämmer mina erfarenheter med dina. Mina bästa värden mäter jag efter 1h motionspass där jag använt stora muskelgrupper (ex. skidåkning) – då kan jag ha runt 120/70, puls runt 100, pulstryck 50 direkt efter passet och efter 1 timme runt 120/65, puls 70 – ännu inte nere i vilopuls (runt 60 slag/min) och pulstryck 55..

  Hur som helst - Det som tidigare ansågs vara ett bra undertryck tyder numera på kärlsjukdom. I mitt fall verkar det dock finnas förutsättningar för ett hyfsat pulstryck.

 44. Ann Kristin
  Jag fick en stroke i maj, trots lchf sedan 4,5 år, och endast lätt förhöjt blodtryck (140/90) samt totalkolesterol på 4,4. Är rejält överviktig, men går ner ytterst sakta, ca 3-4 kg per år. Ketonmäter nu sedan en tid för att snabba på det hela. Äter D-vitamin och magnesium också.

  Nu till problemet: jag fick Simvastatin mot kolesterol, och trots att jag var tveksam tog jag dem i tre månader. Då hade jag på kort tid blivit muskelsvag och fick svår(are) värk (har artros) och slutade mot läkarorder.

  Nu har jag fått problem med Enalapril Sandoz, sedan sex veckor har jag svullen hals och svullnad i ansiktet. Först trodde jag att det var influensa, men efter att na vrit frisk från den i flera veckor har jag läst på att man genast ska sluta. Muskelvärk och kramper har gjort mig nästan helt handikappad, dessutom. Det finns med som biverkan på Enalapril. Någon annan som har upplevt dessa biverkningar?

  Jag har kontaktat min läkare, så att vi får diskutera en lösning.

  Svar: #245
 45. Sofia
  Ann Kristin

  Efter en tids användning fick jag irriterande rethosta av Enalapril, bytte till Losartan och rethostan försvann ...

 46. Anna
  Hej!
  Jag är en frisk 16 årig tjej. Jag har goda matvanor och tränar mkt. Var hos doktor och han förundrades över mitt övre blodtryck, 138 låg det på. Gick tillbaka och mätte själv med någon veckas intervall, fick då 132 och 135. Undre ligger runt 70.

  Undrar vad friska smala barn/ ungdomar bör ha för tryck? Ska det ligga lägre än vuxnas?

  Mvh

 47. Zepp
  Det kallas för white coat hypertension.. man har högt blodtryck när läkaren mäter det.

  http://en.wikipedia.org/wiki/White_coat_hypertension

 48. Lars
  Är kortvarigt (minuter) mycket högt BT skadligt?

  Jag är 53 år och gjorde ett arbetsprov häromdagen. Vid mycket hårt arbete var pulsen 174 och blodtrycket 240/? . EKG var finfint. Efter 9 minuters vila var trycket nere i 140/75. Vilotryck innan provet var 120/80

  Den övervakande läkaren visste inte om kortvarigt högt BT är skadligt.
  Hon sa att ev "krackelerar" blodkärlen på insidan och ger ökade risk för förfettning.
  Men hon visste inte säkert.

  Kan Doc svara på om kortvarigt mycket högt tryck är långsiktigt skadligt?

  Mycket tacksam för svar på detta "lyxproblem" :-)

 49. Åke
  Har tyvärr fått stora problem med mitt blodtryck och min medicinering efter att provat LCHF.
  Tar en del bt-mediciner, dessa har kommit i olag av kanske min okunskap i detta ämne.
  Började först med variante 5/2 -diet, och gick ned en del av det. Problemet var att mitt blodtryck på morgonen sjönk radikalt av detta, vilket orsakade doseringsproblem.
  Morgontrycket kunde ex.vis bli 118/77 och puls 50. Det blev inte lätt att då ta de tre blodtrycksmediciner jag normalt intar på morgonen ; Losartan 50mg, Salures 5mg och Emconcor 2,5mg. Här påbörjades ett laborerande som inte föll väl ut i mitt fall.
  Mitt blodtryck rusade i höga nivåer allt oftare, och mina dos-garderingar utföll inte som jag hoppats på. Efter någon vecka med LCHF så koaset fullständigt, nu ligger blodtrycket på kritiska nivåer nästan konstant. Har beställt tid på vårdcentralen, men inte erhållit någon tid ännu. I ren panik har jag både ring och besökt akuten, men då hänvisats till vårdcentralen.
  Även om jag doserar enligt angivelse så ligger trycket allför högt nu, på kvällen kan det rusa iväg vid 8-tiden på kvällen. I går var trycket högt hela dagen och hela natten, var vaken men försökte sova sittande i sängen. Trycket då konstant över 184/106 med puls 66. Vanligen högre, 210/130 då och då. Har haft egen mätare i flera år , en boso medicus.
  Det stora problemet är att erhålla läkarråd som är relevanta, väntar på tidsbesked av min ordinarie läkare på vårdcentralen.
  Har avbrutit LCHF nästan helt, äter lite potatis till maten samt dricker mjölk igen.
  Men tycker och tror att denna LCHF-metod är vettig och är inget problem att hålla sig till, bara man inte trasslar till det med sina bt-mediciner, för mig gick det överstyr.
  Nu när jag skriver detta så är bt 186/109 och puls 63. Min bt-medicinering är iaf i fas med tidigare nu, men mitt tidigare blodtryck vill inte infinna sig längre.
  Min vikt nu 104 kg. Borde vara ca 90 kg.

  Mao. Ta det lungt om ni har ett spectrum av blodtrycks- eller andra mediciner.

  Lever på hoppet om att kunna återuppta LCHF, kan delvis hålla mig till den ändå.

  Svar: #250, #251, #252
 50. Ann Kristin
  Tråkigt att höra! Jag har slutat med Enalapril pga biverkningar (bla ödem i ansikt/ hals, och muskelvärk/kramp) och det har inneburit ett svängande blodtryck, från 90/55 till 180/100. Oftast är det lägre trycket ok, mellan 70-90, medan det övre ibland känns obehagligt högt. Jag har också fått tid hos en läkare (byter ständigt) men det är bara att ta det lugnt. Jag fortsätter äta lchf, för jag räknar med att några veckors svajande inte ska innebära livsfara. I längden är det inte bra, särskilt som jag har högst tryck på morgonsidan, och sover dåligt.

  Försök att ta det lugnt, man kan sänka trycket med yoga-andning, vilket jag tillämpar under vaken tid. Finns instruktioner på youtube. Din oro höjer trycket, så förösk att slappna av. även om det är lättare sagt än gjort.

1 2 3 4 5 6 7

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av