Snabbkurs i blodtryck

Så får du bra
blodtryck

Att ha högt blodtryck är en vanlig hälsofara idag. Mer än var fjärde vuxen svensk har högt blodtryck – kanske även du eller någon i din familj? Det känns oftast inte men medför risk för allvarliga sjukdomar som slaganfall och hjärtinfarkt.

Den goda nyheten är att du kan förbättra ditt blodtryck med enkla förändringar i livsstilen.

Den vanliga behandlingen för högt blodtryck idag är mediciner. Det kan ofta vara ett klokt val. Men tänk om du kan få perfekt tryck även utan mediciner eller biverkningar – med förbättrad hälsa och vikt som en välkommen bonus?

Sanningen är att högt blodtryck för något hundratal år sedan var extremt sällsynt. Någonting i dagens miljö ger allt fler högt blodtryck. Men vad?

Innehåll

 1. Vad är blodtryck?
 2. Hur mäts blodtrycket?
 3. Vad är bra blodtryck?
 4. Vad är högt blodtryck?
 5. Vem behöver blodtrycksmedicin?
 6. Orsaker till högt blodtryck
 7. Fem sätt att sänka ditt blodtryck
 8. Blodtrycksmediciner
 9. Blodtrycksmätning hemma
 10. Vidareläsning och studier


 

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är trycket i blodkärlenBlodtrycket är precis vad det låter som: trycket inuti dina blodkärl. Med en normal mängd blod, friskt hjärta och friska elastiska blodkärl får du ett normalt blodtryck.

Lågt blodtryck kan ge yrsel, särskilt just när man ställer sig upp. Detta är vanligen ofarligt och kan bero på vätske- eller saltbrist.

Lindrig eller måttlig förhöjning av blodtrycket ger sällan tydliga symtom (lättare huvudvärk förekommer ibland). Riktigt högt tryck kan ge svår huvudvärk, trötthet och illamående. Högt blodtryck beror på ökad mängd vätska och salt i blodet eller på att blodkärlens väggar är förtjockade och hårda.

Eftersom högt blodtryck sällan märks kan man gå länge med det utan att veta något. Då det är en hälsorisk är det därför klokt att kolla sitt blodtryck med några års mellanrum även om man är frisk i övrigt. Detta åtminstone om man är medelålders eller äldre – högt tryck blir vanligare med åldern.

Alltför högt blodtryck medför i längden ökad risk för hjärtsjukdom och slaganfall. Ju högre desto högre risk. Högt blodtryck behandlas ofta med medicin för att minska hälsorisker. Men du kan även sänka trycket med ändrad livsstil (se nedan).

Högt blodtryck kallas på läkarspråk för hypertoni, ett ord som används några gånger på denna sida.

 

Hur mäts blodtrycket?

Blodtrycksmätning

Blodtrycket mäts vanligen genom att pumpa upp en manschett runt överarmen. Man mäter sedan vilket tryck i manschetten som hindrar blodet från att passera ut i armen. Det motsvarar trycket inne i blodkärlen.

Blodtrycket anges med två siffror, exempelvis 120/80.

 • Första siffran är övertrycket (då hjärtat drar ihop sig, ”systoliskt” tryck). Det är det högsta trycket i blodkärlen.
 • Andra siffran är undertrycket (då hjärtat slappnar av mellan slag, ”diastoliskt” tryck). Det är det lägsta trycket i kärlen.

Du kan mäta ditt blodtrycket på din vårdcentral och på många apotek. Du kan också skaffa en egen blodtrycksmätare och enkelt kolla hemma när du vill.
 

Vad är bra blodtryck?

Unga smala personer brukar ha bra blodtryckOm du är frisk och inte tar blodtrycksmediciner är för lågt blodtryck vanligen inget att oroa sig för.

Ett utmärkt friskt blodtryck är max 120/80. Det brukar unga, friska och smala personer ha.

De flesta i västvärlden har dock högre blodtryck. Det är vanligt hos medelålders och äldre personer, särskilt vid viktproblem.

Mellan 120-140 i övertryck och 80-90 i undertryck räknas som ett förstadium till högt blodtryck. Det är inget som behöver behandlas hos i övrigt friska. Men det betyder att det finns utrymme för förbättrad hälsa med livsstilsåtgärder.

Ursprungsbefolkningar som ej äter västerländsk kost har vanligen utmärkt blodtryck även vid högre ålder. Vi kan lära av och inspireras av dem.

 

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck

Över 140/90, mätt vid minst tre olika tillfällen, räknas som förhöjt blodtryck. Att tillfälligt ha något högre (vid stress exempelvis) är däremot inte farligt.

Eftersom blodtrycket varierar något från dag till dag rekommenderas flera kontroller innan högt blodtryck konstateras. Det räcker sedan att antingen över- eller undertrycket är högt i genomsnitt (exempelvis 150/85 eller 135/100) för att blodtrycket ska anses förhöjt.

Var fjärde vuxen i Sverige har ett blodtryck över 140/90, det vill säga högt blodtryck.

 • Mellan 140/90 och 160/100 räknas som lätt blodtrycksförhöjning
 • Över 160/100 ses som måttligt förhöjt blodtryck
 • Över 180/110 är ett kraftigt förhöjt tryck

Även skillnaden mellan över- och undertrycket, ”pulstrycket”, är intressant. Om skillnaden är stor (ex 170/85) så tyder det på hårda, stela kärl – ofta på grund av kärlsjukdom. Blodkärlen kan då inte utvidga sig så mycket när pulsvågen från hjärtat kommer varför övertrycket blir högt.

Högt blodtryck av vita rockar

Många får högre blodtryck av (omedveten) stress vid sjukvårdskontakter. Detta brukar kallas ”vitrockshypertoni”, alltså högt blodtryck av att se vita sjukvårdskläder.

Problemet är vanligt: hela 10-15% av dem som får diagnosen högt blodtryck efter mätningar på en sjukvårdsmottagning visar sig vid hemmamätningar och heldygnsmätningar ha normalt tryck.

Har man bara ”vitrockshypertoni” har man ungefär samma risk för hjärtsjukdom som andra med normalt blodtryck. Man behöver alltså inte blodtrycksmedicin – men man får det ofta i onödan!

Om man misstänker stressorsakat högt blodtryck kan man låna en blodtrycksmätare av sjukvården som sitter på under ett dygn och mäter flera gånger i timmen. Eller köpa en egen blodtrycksmätare att kontrollera med i hemmet.

Mer om hemmamätning av blodtryck 

 

När bör högt blodtryck medicineras?

Mediciner som ger högt blodtryckOm blodtrycket är kraftig förhöjt (över 160 i övertryck eller över 100 i undertryck) är medicinering oftast klokt. Om man dessutom har andra riskfaktorer för hjärtsjukdom (som rökning, diabetes eller fetma) kan medicinering övervägas även vid lättare förhöjning (över 140/90).

Det finns inga bevis för att medicinering förbättrar hälsan hos i övrigt friska personer med lätt förhöjt blodtryck (140-159 i övertryck och/eller 90-99 i undertryck). Det är alltså oklart om det är värt att riskera biverkningar av medicinering om man bara har ett lätt förhöjt blodtryck.

För diabetiker har man ofta rekommenderat lägre blodtryck: max 130/80-85. Men det är tveksamt om det hjälper att behandla ner blodtrycket så lågt med mediciner. Sannolikt kan diabetiker använda ungefär samma övre gräns som hjärtsjuka, 140/90 (enligt nya studier och expertkommentarer samt senaste rekommendationerna från amerikanska diabetesförbundet, ADA).

Sammantaget är alltså följande ungefärliga gränser när medicinering för blodtrycket är klokt:

 • I övrigt friska: över 160/100
 • Hjärtsjuka, diabetiker: över 140/90

Även vid mindre förhöjningar av blodtrycket bör man överväga kloka livsstilsförändringar för att förbättra hälsan och minska risken för sjukdomar.

 

Orsaker till högt blodtryck

Det finns flera ovanliga orsaker till högt blodtryck (exempelvis sjukdomar i njurar eller binjurar). Dessa utreds i sjukvården – om man finner skäl att misstänka dem.

Det absolut vanligaste är dock högt blodtryck av oklar orsak, så kallad primär hypertoni. Det är då ofta en del i ett ”Metabolt syndrom”, något som kan kallas för den ”västerländska sjukan”:

Metabolt syndrom och högt blodtryckMetabolt syndrom och BukfetmaMetabolt syndromHögt blodsocker – en del i metabolt syndromSkadligt kolesterol – en del i metabolt syndrom

Ovanstående hälsoproblem kopplas ihop eftersom de så ofta förekommer tillsammans hos samma person. Personer med högt blodtryck har exempelvis ofta extra vikt runt midjan och inte sällan kan de också ligga i riskzonen för högt blodsocker och typ 2 diabetes.

Den goda nyheten är att om man genomskådar orsaken så kan man ofta förbättra alla dessa problem med en enda förändring i livsstilen.

Den vanliga orsaken

Dåliga kolhydrater

Den västerländska sjukan orsakas av att man äter mer kolhydrater än kroppen hinner förbränna. Detta gäller främst snabbsmälta dåliga kolhydrater (som vitt mjöl) och rent socker. Men beroende på hur känslig man är kan det även gälla grövre kolhydrater.

Kolhydraterna bryts redan i magen ned till enkla sockerarter (stärkelsen i bröd och pasta blir exempelvis druvsocker) som höjer blodsockret så fort det tas upp i blodet. Kroppen producerar då mer av hormonet insulin, för att ta hand om blodsockret.

Insulin är kroppens huvudsakliga fettlagrande hormon och för mycket insulin kan därför i längden ge övervikt. Det kan i för höga mängder även störa kolesterolomsättningen i kroppen. Det kan dessutom påverka blodtrycket.

Högt insulin och högt blodtryck

Ett stegrat insulinvärde verkar leda till ansamling av vätska och salt i kroppen. Det ökar blodtrycket. Dessutom kan högt insulin i längden förtjocka vävnaden runt blodkärl (så kallad glatt muskulatur) vilket också kan öka blodtrycket.

Att äta mindre kolhydrater har i studie efter studie visats sänka såväl insulinvärdet som blodtrycket. Kanske beror det på att lågkolhydratkost också tenderar att minska vätskeansamling i kroppen och öka utsöndringen av salt i urinen?

 

Livsstilsåtgärder för bättre blodtryck

Det finns flera möjliga livsstilsåtgärder för att sänka blodtrycket, nedan går jag igenom fem olika. Den första är i min erfarenhet den viktigaste, nämligen att ta bort den vanligaste orsaken till högt blodtryck:

1. Bota den västerländska sjukan

Högt blodtryck beror ofta på ett så kallat metabolt syndrom, särskilt hos personer med viss övervikt. Då kan man få väldiga hälsovinster genom att minska intaget av (dåliga) kolhydrater.

Studie efter studie på lågkolhydratkost visar förbättrat blodtryck och större förbättringar än med annan kost. Som en bonus ger det vanligen även viktnedgång och förbättrat blodsocker:

Många av läsarna här har testat, inte sällan med positiva resultat att rapportera:


2. Att salta eller inte salta

Salt

Att äta mindre salt kan sänka blodtrycket en aning. I studier är dock långtidseffekten minimal, endast en (1) mmHg lägre blodtryck i snitt.

Det saknas idag bevis för att mindre salt i maten påverkar risken för sjukdom eller död. Det visar en ny stor genomgång av all forskning på området (se även DN:s och SvD:s kommentarer). Det är alltså tveksamt om du blir friskare av att äta mindre salt. Ingen vet.

Mycket av saltet vi får i oss kommer från snabbmat, färdigmat, bröd och läsk – saker man bör undvika vid lågkolhydratkost. Därmed sänks saltintaget automatiskt. Vidare ger lågkolhydratkost hormonella effekter som leder till att kroppen lättare kissar ut ett eventuellt överskott på salt – detta förklarar delvis dess blodtryckssänkande effekt.

Sammanfattningsvis är hetsen mot salt överdriven. Åtminstone om man äter lågkolhydratkost bör man kunna unna sig måttligt med salt i maten med gott samvete.

3. Undvik annat blodtryckshöjande

Blodtrycket kan sänkas genom att undvika sådant som höjer det. Här är de vanligaste ämnena som tenderar att höja blodtrycket:

 • Vanliga värktabletter, så kallade NSAID, kan höja blodtrycket genom att minska utsöndring av salt i njurarna. De inkluderar receptfria tabletter som Ipren, Ibumetin, Ibuprofen, Diklofenak och Naproxen samt receptbelagda Celebra. Värktabletter med paracetamol i (Alvedon, Panodil m.m.) är bättre för blodtrycket.
 • Kortisontabletter, exempelvis Prednisolon
 • P-piller (hos vissa personer)
 • Kaffe (koffein)
 • Alkohol i stor mängd
 • Nikotin (rökning, snusning) kan ge kortvarig blodtrycksstegring på 5-20 enheter
 • Droger som amfetamin och kokain
 • Lakrits i stor mängd

Man måste knappast sluta helt med kaffe eller alkohol, men är man storkonsument kan det vara klokt att minska intaget. Att helt sluta röka är förstås klokt. Det är utmärkt för hälsan i allmänhet, inte bara blodtrycket.

4. Träna gärna

Regelbunden motion har visats sänka blodtrycket något. Om inget annat så förbränner man kolhydrater och tål dem därför bättre.

5. Undvik brist på omega 3-fett eller D-vitamin

Studier tyder på att omega 3-fett kan ha en lätt blodtryckssänkande effekt (särskilt på det systoliska blodtrycket). Mer om omega 3 →

En studie visar sänkning av blodtrycket med i genomsnitt 4 enheter systoliskt och 3 enheter diastoliskt genom att ge tillskott D-vitamin till personer med brist (vanligt under vinterhalvåret). Mer om D-vitamin →

Blodtrycksmediciner

Blodtrycksmätning i sjukvården

Vid minst måttligt förhöjt blodtryck (>160/100) eller vid vissa sjukdomar, exempelvis hjärtsjukdom, kan blodtryckssänkande mediciner behövas. Men det är naturligtvis ändå klokt att tänka på livsstilsåtgärderna ovan, så man inte behöver mer mediciner än nödvändigt.

Blodtryckssänkande mediciner minskar främst risken att få slaganfall, hjärtsvikt eller njurskada av sitt höga blodtryck.

Det finns många bra förstahandsalternativ, exempelvis ACE-hämmare eller AII-blockare som Enalapril eller Losartan. Om man inte får tillräcklig effekt av sådan medicin kan man behöva lägga till ytterligare mediciner, så kallade kalciumantagonister (exempelvis Felodipin) eller ett svagt vätskedrivande medel (finns i kombinationstabletter med Enalapril och Losartan).

Vad man om möjligt bör undvika som blodtrycksbehandling är betablockare (som Atenolol, Metoprolol eller Seloken). De har sämre effekt och ger ofta mer biverkningar (som nedsatt potens, trötthet och viktökning). Dessa medel kan dock vara av värde vid hjärtsjukdom (exempelvis kärlkramp).

Mer om blodtrycksmediciner

 

Blodtrycksmätning hemma

Det är enkelt att mäta sitt blodtryck med en helautomatisk blodtrycksmätare – om man gör det på rätt sätt. Men det finns vanliga felkällor som kan ge felaktiga resultat.

För säkra mätningar av blodtryck är två saker viktiga, bra utrustning och rätt mätteknik:

Utrustningen

Blodtrycksmätaren bör vara av god kvalitet, testad och godkänd. Den bör mäta trycket i överarmen (handledsmätare ger osäkrare resultat). Här är två bra blodtrycksmätare som jag kan rekommendera:

m6-m2

Omron M6 Comfort samt Omron M2

Det är nödvändigt att manschetten för överarmen är av rätt storlek. Om du har en kraftig överarm och mäter med en manschett avsedd för normalstora armar får du felaktigt höga värden, ibland så mycket som 20 enheter högre än verkligt blodtryck. Du kan alltså mäta upp ett högt blodtryck även om ditt blodtryck egentligen är normalt.

Vid osäkerhet mäter du omkretsen kring din överarm med ett måttband:

 • Vid armomfång på ca 22-32 cm passar normalvida manschetter (och Omron M2).
 • Större överarmar kan kräva en manschett på 22-42 cm (som den till Omron M6 Comfort).

Beställ blodtrycksmätare

Mätteknik

Blodtrycket bör helst mätas i sittande, eftersom det är så det vanligen mätts i de studier om hälsosamma blodtryck som man jämför med. Dessutom minskar det risken för överbehandling med blodtrycksmediciner.

För säkraste resultat bör man mäta blodtryck så här:

 1. En halvtimme innan mätningen bör man ej träna, röka, snusa eller äta.
 2. Vila 5-10 minuter i behaglig rumstemperatur innan mätningen.
 3. Ta av kläder från armen.
 4. Blodtrycksmanschetten bör sättas på så att nedre kanten är ca 2 cm ovan armvecket. Den bör sitta på lagom tätt – så att två fingrar precis kan få plats under.
 5. Sitt med bekvämt stöd för rygg och fötter (benen ej i kors).
 6. Armen vilar bekvämt, exempelvis mot ett bord, med överarmen i hjärthöjd (som på bilden nedan).Blodtrycksmätning
 7. Slappna av och mät blodtrycket.
 8. Mätningen bör upprepas minst en gång, med en minut emellan. Genomsnittet av två eller fler mätningar skrivs ned.

Säkra resultat

Förutsatt att man utför mätningarna korrekt och använder en testad och godkänd hemmamätare så får man lika säkra resultat som på en läkarmottagning. Det visar en ny svensk expertutredning. Eftersom blodtryck ofta felaktigt mäts liggande i svensk sjukvård är det möjligt att du till och med får korrektare resultat.

Skillnaden mellan sittande och liggande blodtryck

I Sverige mäts blodtrycket ofta felaktigt i liggande på läkarmottagningar. Skillnaderna är dock oftast små: I sittande blir det systoliska blodtrycket aningen lägre och det diastoliska aningen högre. Som exempel fick jag ett genomsnittligt blodtryck på 116/73 efter ett antal mätningar i sittande. Liggande blev genomsnittet 119/72.

Blodtrycksmätning i liggande kan dock ge större fel och risk för överbehandling hos vissa personer, särskilt äldre (vid så kallad ”ortostatism” dvs. blodtrycksfall i sittande/stående).

Variation över dygn och år

Blodtrycket är ofta lägst på morgonen och blir något högre mot eftermiddag och kväll. Det är ofta aningen lägre på sommarhalvåret och något högre på vintern.

Beställ blodtrycksmätare

 

Vidareläsning

Översikter på svenska:

Om rätt teknik för att mäta blodtryck:

 

Studier

Behandling av högt blodtryck

Att behandla lätt förhöjt blodtryck (140-159 systoliskt, 90-99 diastoliskt) hos hjärtfriska patienter ger ingen säker hälsovinst:

Diao D, et al. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD006742.

 

Lämplig teknik för blodtrycksmätningar

Översikter:

Williams JS, et a. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6.

Pickering TG, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Hypertension. 2005 Jan;45(1):142-61.

 

Mer

Snabbkurs i kolesterolSnabbkurs i Omega 3Snabbkurs i D-vitamin

 

Kommentarer

1 2 3 4 5 6 7

316 kommentarer

 1. 1941
  Har skaffat en blodtrycksmätare enl. rekommendationer på kostdoktorn och konstaterar att mitt blodtryck varierar mellan strax under 160/80 - 150/75 - 140/70 - 135/65. Undertrycket tycks alltid vara c:a hälften av övertrycket. Äter 50 mg Losartan Teva /dag. Är nyss fyllda sjuttio. Bör jag oroa mig?
 2. Per-Arne Hallgren
  Blodtrycket regleras av hormonet Renin, och inte av blodtrycksmediciner. Kroppen kommder att vilja återställa det hela till läget fån början.
 3. 1941
  #152, " ... återställa det hela till läget fån början".

  Från början? Kan du utveckla det där lite?

 4. Hannah
  Jag förstår inte varför läkarna inte bara berättar att vanligt magnesium från hälsokosten
  är supereffektivt mot högt blodtryck. Jag
  äter en medicin vars ena biverkan är högt blodtryck, men
  sen jag började ta magnesiumtillskott är det inga som helst
  problem med blodtrycket. Det är bara en av hälsovinsterna med att få i sig extra magnesium, men en otroligt viktig sådan.
  Ni som är läkare och sjuksköterskor, får ni inte lära er det på utbildningen eller varför tipsar man inte patienterna om det? Jag behövde pga medicinen kolla blodtrycket varje vecka i början, men ingen syrra sa ett ord om hur enkelt det är att få ordning på det, det lyckades jag av en slump googla mig till.
 5. LatMask
  Så intressant, Hannah!
  Det måste jag genast pröva! Vad kan magnesiumeffekten månntro bero på?
 6. Hannah:

  Jag är inte läkare men jag har ju naturligtvis stött på diskuterade kostkomponenters effekter på blodtryck i min utbildning. Samt att jag själv är intresserad i ämnet. Att det inte är mer accepterat är 1) för att läkare troligtvis inte ens känner till hypotesen i så stor utsträckning samt att 2) det inte är något som har starkt vetenskapligt stöd när det testats i kliniska prövningar.

  "Purpose: To quantify effectiveness of lifestyle interventions for hypertension.

  Data sources: Electronic bibliographic databases from 1998 onwards, existing guidelines, systematic reviews.

  Study selection and data abstraction: We included randomized, controlled trials with at least 8 weeks' follow-up, comparing lifestyle with control interventions, enrolling adults with blood pressure at least 140/85 mmHg. Primary outcome measures were systolic and diastolic blood pressure. Two independent reviewers selected trials and abstracted data; differences were resolved by discussion.

  Results: We categorized trials by type of intervention and used random effects meta-analysis to combine mean differences between endpoint blood pressure in treatment and control groups in 105 trials randomizing 6805 participants. Robust statistically significant effects were found for improved diet, aerobic exercise, alcohol and sodium restriction, and fish oil supplements: mean reductions in systolic blood pressure of 5.0 mmHg [95% confidence interval (CI): 3.1-7.0], 4.6 mmHg (95% CI: 2.0-7.1), 3.8 mmHg (95% CI: 1.4-6.1), 3.6 mmHg (95% CI: 2.5-4.6) and 2.3 mmHg (95% CI: 0.2-4.3), respectively, with corresponding reductions in diastolic blood pressure. Relaxation significantly reduced blood pressure only when compared with non-intervention controls. We found no robust evidence of any important effect on blood pressure of potassium, magnesium or calcium supplements.

  Conclusions: Patients with elevated blood pressure should follow a weight-reducing diet, take regular exercise, and restrict alcohol and salt intake. Available evidence does not support relaxation therapies, calcium, magnesium or potassium supplements to reduce blood pressure."

  http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.4.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c3...

  Dickinson HO et al. Lifestyle interventions to reduce raised blood pressure: a systematic review of randomized controlled trials. J Hypertens. 2006 Feb;24(2):215-33.

  I studierna med magnesium, sex stycken inkluderade, förekom doser med 0,2-1 gram/dag. Tydligen var det vissa små förändringar ibland men inkonsekvent och bara DBP och inte SBP.

  "Patients with hypertension should not be offered calcium, magnesium, potassium, or relaxation therapy as methods to reduce blood pressure."

 7. SusanneL
  Jag kan också verkligen gå i god för att magnesium gör nytta. Jag har de senaste åren i stigande grad fått många konstiga symptom, förutom mitt höga blodtryck mot vilket jag medicinerat sedan 2006( Är normalviktig 161 cm 55 kg och tränar). Har bra kolestorol) Jag började få mer och mer problem med kramper i musklerna, även dagtid, magen fungerade inte alls (dvs ingen tarmmotorik) vilket gjorde att jag fick ta medel för att hålla igång den. Fick även mer och mer ont i gall/lever trakten, kramper i magen, tappade känseln runt munnen, fick "vita fingrar", en skärande konstig huvudvärk mmm. Jag började också helt utan anledning lägga på mig lite vikt och bli "sugen" trots att jag åt strikt LCHF. Då jag läst att magnesium kunde vara bra mot kramperna köpte jag och började äta en hög dos av magnesium. Och efter cirka en vecka fungerar nu magen som en klocka, ingen känning av gall/leverkramper, inga muskelkramper mm. ALLA ovannämnda symptom försvann i princip!!!!!! Då jag har en egen blodtrycksmätare har jag också noterat att mitt blodtryck gått ner något. Efter vila kan det gå ner till 108/60.

  MAgnesium reglerar att muskler kan slappna av. För mycket kalcium i kombination med magnesiumbrist skapar obalans (mycket förenklat...) läs mer här bla

  http://www.vitaminer.nu/pub_docs/documents/VN10.htm

 8. Thomas H
  Vetenskapliga studier om bra kost för "diabetesdrabbade" verkar saknas och därför har man ännu inte ändrat myndighetskostråden som nu är väldigt läkemedelsinfluerade.

  Detsamma gäller säkerligen mg ev. inverkan på blodtrycket - man blir ju då ev. friskare på fel sätt och mg kan ju dessutom inköpas i hälsokostaffärer som av vissa även klassas som affärer tillhörande "alternativvården!". ;)

 9. Tomas H:

  Det gick snabbt för dig att läsa igenom alla sex studierna ordentligt. Vilka var bristerna?

 10. Kenneth Johansson
  Apropå magnesium. Det kan fungera mot migrän också.
 11. Hannah
  Ja, precis, det är ju inblandat i över 300 processer i kroppen så det är mycket som kan balanseras med magnesium. Förstoppning o magkatarr är ju en annan sån process, där magnesium lätt kan ersätta mediciner. Man borde rekommendera folk att ta extra magnesium istället för fibrer om magen är trög/hård. Funkar hundra ggr bättre, är min erfarenhet, i synnerhet om man är lchf:are som äter mycket kalcium och dessutom följer råden här om D-vitamin (som förbrukar magnesium när det ska omvandlas i kroppen).

  Värt att notera är också att progesteronbrist / östrogendominans kan driva en ständig brist på bla magnesium och zink. Och dessutom förorsaka svårigheter att gå ner i vikt, endometrios, trötthet, depressioner... (mm mm). Så får man ofta symtom på magnesiumbrist kan det vara värt att gå till en läkare o be att de kollar hormonbalanser.

 12. Anita
  Har gjort en ny "span" idag. När jag kollat mitt blodtryck hos husläkare så har mitt blodtryck varit gränsfall till för högt ena gången och ok den andra gången. Ok...blodtryck fluktuerar under dagen. Skaffat mig en egen och fick den kollad idag av sköterska och vi fick samma värde på våra apparater. Min hemma-mätare är tillförlitlig. Hemma är mitt blodtryck bra men så fort jag mäter det hos proffsen går det upp. Hur många "höga blodtryck" är EGENTLIGEN höga om de skulle mätas i hemmiljö? Hur ofta hinner man vila i typ en kvart innan de tar blodtrycket? Trots ok miljö hos husläkaren hamnar vi kanske ändå på en högre stressnivå än vad som är det normala värdet. Kan det här vara nästa hysteriskt övermedicinerade "sjukdom" att lobba emot?
 13. monica
  väldigt intressant detta med magnesium, Ska verkligen prova, för att se om bl.tr går ner. Tusen tack för upplysningen.Vilken sots läkare ska man gå til somkan detta?
 14. Katarina
  Hej! Jag har högt blodtryck, diabetes typ 2 och övervikt. Tränar styrketräning 2-3 ggr i veckan och promenerar eller cyklar de övriga dagarna. Idag när jag mätte trycket så låg det på 120/92. Jag äter Enalapril och Norvasc. Och äter enligt LCHF.
  Har köpt Super Cal-Mag 600mg 300 mg. Är det vettigt med tanke på att Norvasc är en kalciumblockerare, kan jag äta mina Cal-Mag-tabletter? Eller ska jag köpa enbart Magnesiumtabletter?
 15. Jan Eriksson
  Har efter 4 mån LCHF gått ned i blodtryck från ca 170/90 till 125/75.JAG har gått ned 7 kg i vikt,och har dessutom slutat med blodtrycksmedicinen.....(att det kan vara så enkelt
 16. KARIN HALLBERG
  magnesium verkar ju bra mot mycke.har hört att det även är bra för hjärtklappning.Nu till min fråga.....hur stora doser ska man ta,kan man ta det fastän man äter blodtrycksmedicin samt hur lång tid ska man ta det innan man märker skillnad?
 17. monica
  ska man eller kan man ,blanda bltrycksmedicin och magnesium till en början?Hur länge ska man då äta innan man går och kollar bl, tr? Hur kan man känna om bltr. har gått ner? Finns det vissa symtom på detta? tex yrsel ellr vad?
 18. Jag har på 7 månader gått ner 30 kg i vikt efter en Gastric Bypass och mätte idag ett blodtryck på 96/52. Jag är yr nästan varje dag och det börjar bli lite jobbigt.

  Finns det något jag kan göra för att själv höja det till en normal nivå?

 19. Stefan
  Någon som vet var jag kan finna forskning om samband mellan övervikt och skukdommar?
 20. Johan
  Jag ringde vårdcentralen i förra veckan och bad om att få boka kontroll p.g.a misstänkt godartad lägesyrsel. Receptionisten blev irriterad över min egen diagnos (jag hade pratat med både läkare och sjukvårdsrådgivningen) och sa att "det kan man inte vara säker på att det är förrän vi kollat ditt blodtryck."
  Jag kom in på kontroll och var allmänt stressad för att jag tvingades ta ledigt från jobb för att det skulle passa deras tider.
  När jag kom in för blodtryckskontrollen beter sig sköterskan med en sorgsenhet och bekymrad röst, vilket såklart får mig att känna oro. Hon registrerade att mitt blodtryck var för högt vid stående läge, och bokade tid till mig hos en läkare.
  Läkaren testade mitt tryck tre gånger och det var fullt normalt.

  Men eftersom den första sköterskan fick ett negativt resultat går jag nu med en 24h's mätare för att de ska kunna var 100% säkra.

  Jag förstår min vårdcentral, men ifrågasätter distriktsköterskans beteende. En distriktsköterska borde väl sträva efter att minska risken för vitrockshypertoni? Framförallt för att dra ner kostnader.

 21. Lennart Hägglund
  Jag har ätit LCHF i snart fem månader. Jag slutade med både Simvastatin och blodtrycks medicin. Mitt långblodsocker ligger på 5,8. Har genomfört en dygnsmätning av blodtrycket. Resultatet enligt min läkare visar ett medelvärde 144/80. Han vill att jag börjar ta blodtrycksmeicin igen. Känner mig inte positiv tilldetta. Läste i någon tråd att det kan vara ide´att ta magnesiumtillskott. Finns någon som kan ge tips och råd i problemställningen?Tacksam för råd MVH Lennart
 22. HI
  Hej!
  Är det någon som har läst sidan nedan om att det är salt man behöver när man har högt blodtryck, för att det är det man ger korna? Se nedan. Sidan 20.
  Skulle gärna vilja ha dr Andreas kommentar.

  http://eimonshalsotips.com/Infofolder.pdf

 23. S.Samuelsson
  Hej!

  När man lägger om till LCHF mat kan det hända att man får hjärtklapning då..

  Tacksam för svar MVH Sam

 24. S.Samuelsson
  Hjärtklappning är det och inte klapning...

  Sam

 25. MimLan
  #174 Läs under "Omställningsbesvär" http://www.kostdoktorn.se/lchf
 26. Zepp
  Jo det händer vissa att de får en aning hjärtklappning, dels så händer det en del i kroppen, dels så, verkar det som man kissar ut en del salt och magnesium.

  Bägge är viktiga för hjärtat och reglering av blodtrycket.

  Om man får obehagliga besvär kan man antingen trappa ner under längre tid eller ta tillskott under ett tag.

 27. S.Samuelsson
  Tack Zepp!

  Då känner jag mej lugnare..

  MVH/ Sam

 28. HI
  Till 157

  Hur högt var ditt blodtryck innan du började med magnesiumtalbletter och hur stor dos tog du?

 29. SusanneL
  #178.

  Det var egentligen inte särskilt högt innan heller då jag redan medicinerade med Losartan 50 mg. MEN när jag mäter det här hemma (har en Onron-mätare) så ligger det oftare lite lägre än förut,som sagt ner mot 105-120/60-70. Jag gjorde en 24-timmars blodtrycksmätining för någon vecka sedan och skall begära ut mätremsan. Läkaren sa iaf vid uppföljningen att blodtrycket låg mycket bra! Men det glädjande är att det är många andra positiva förändringar: ingen hjärtklappning, mindre spänningar i kroppen, känner mindre stress, mindre yrsel, INGA muskelkramper, inte ngn "skärande huvudvärk" och magen fungerar som en klocka varje dag!!

  Jag hade en tid ätit ganska strikt, mycket D-vitamin och mkt ost och mjölk. Den kombinationen kan vara förödande för magnesiumnivåerna och mina var nog väldigt låga mht alla mina symptom/problem. I början (ett par veckor) åt jag därför höga doser med "Super Magnesium" 3 tabletter per dag a´375 mg. Idag äter jag två tabletter per dag.

  Testa. Såvitt jag förstår är en konsekvens vid överintag att man kan få diarré. Men jag fungerar perfekt på denna dos (som antagligen räknas för att vara lite hög....)

  /Susanne

 30. KARIN HALLBERG
  Hej Susanne!Har också köpt supermagnesium.Hur tog du dom när du tog 3 st och tog du dom i samband med mat?Jag har tagit dom i ca 8 dagar men nån dag bara 1.Hur lång tid innan du kännde nån efekt?MVH KARIN
 31. Anita
  De flesta tillskott brukar ta flera månader innan man märker effekt. Men det varierar förstås från person till person.
 32. Zebulon
  Hittade en liten notis hos Sveriges Radio när det gäller högt blodtryck, läge att prova lite LCHF innan de använder sig av stympning?!

  "Södersjukhuset i Stockholm har börjat med en ny behandling mot högt blodtryck. Behandlingen gäller för de personer som inte kommer tillrätta med sitt höga blodtryck trots mediciner.

  Den nya metoden innebär att en tunn slang förs in i njurens blodkärl där man med särskild så kallad radiofrekvensenergi bränner bort nervreceptorer, som har inverkan på blodtrycket.

  Metoden finns även på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Södersjukhuset är först ut i Stockholm med behandlingen.

  Hittills har fyra personer fått behandlingen."

 33. Anita
  Expressen tipsar 21 tips för att sänka blodtrycket. Är väl halvdålig på många av punkterna MEN utav tipsen kan man väl säga att jag numera gör 3 saker precis tvärtemot: ökat mängden mättat fett, minskat mängden omättat, minskat på fibrer. Genom alltså att göra precis TVÄRTOM så har mitt blodtryck minskat...Visst är det märkligt? :)

  http://www.expressen.se/halsa/1.2574684/ny-metod-fixar-ditt-blodtryck

 34. Anna Delin
  Utan att ha egentligt högt blodtryck så såg jag en markant nedgång efter att jag gick över till lågkolhydratkost/LCHF. Jag har nu optimalt blodtryck (115/80). Detta är en vanlig reaktion på LCHF har jag förstått. Trist att dessa erfarenheter inte räknas eller tas på allvar. Istället fortsätter man med råden om att minska på salt osv. Råd som är betydligt mindre effektiva, vad det verkar.
 35. Anna Delin
  Jag kan tillägga att i mitt fall kan varken vikt, midjemått, motionsvanor, kaffevanor, saltvanor, stress, tobaksvanor eller alkoholvanor påverkat utfallet på det sätt som de borde gjort enligt expressenartikeln.

  Mätningen av blodtrycket före LCHF utfördes för flera år sedan, innan barnen kom. Jag vägde lite mindre, hade ingen bukfetma då heller, jag motionerade mer, åt lika mycket eller mindre salt än nu, jag var mindre stressad än nu, drack ungefär lika mycket kaffe och alkohol som nu, och använde ingen tobak (gör fortfarande inte).

  Min slutsats är att Maj-Lis expressenråd är lika värdefulla som rådet att bota förkylningar med C-vitamin.

 36. lolo
  Är det så kanske att när man äter en sk diet av ngt slag så får man inte i sig allt man ska och det påverkar blodtrycket? Tror inte ett dugg på detta med hälsokost så länge det inte finns vetenskapliga belägg för att det fungerar. Det är bara dyrt och onödigt. Ät vanlig mat så får man i sig de vitaminer och mineraler man behöver.
  Jag har varit överviktig i 30 år och aldrig haft tendens till högt blodtryck, och då har jag haft en övervikt på 30-50 kg. Nu har jag kanske 10 kg övervikt men det är inget jag tänker på eller oroar mig för direkt
 37. Lowcarbkrissy
  Jag har precis startat LCHF i helgen, för att gå ner i vikt och påverka blodtryck i positiv riktning. Har klarat av klimakteriet men står vid 52 års ålder med en BMI > 35 och blodtryck 125/95. Fyra år av viktväktar kost har lett till en ökning på 10 kilo.

  Läkaren hotar med blodtrycksmedicin - jag satsar stenhårt på LCHF under närmaste månad innan nästa läkarbesök. Kul att läsa att Ni är några stycken som har lyckats få ner trycken, vikt och t o m medicinerna.

  Maybe hope for me yet?

 38. Anita
  Så himla högt var väl inte blodtrycket för att förorda medicinering?. Det kan dock ta längre tid än en månad för att få ner det. Du kan ta t o m upp till ett halvår...men du har goda chanser att klara det eftersom att det inte är speciellt högt...
 39. Farmor kaisi
  Fråga. Om blodtrycket är 98/73 på en liten tant på54 år o som är 150 cm kort, är det OK? På morgonen. Har haft lågt innan oxå.
 40. Lowcarbkrissy
  Tack Anita - min läkare sa att det nedre trycket var på tok för högt: i stället för 95 skall den viss vara kring 70 någonstans enligt henne. Men jag är inte läkare - någon annan som haft liknande erfarenheter?
 41. Anita
  Om du ser Docs rekom här ovan så brukar det vara 140/90 mätt vid tre olika tillfällen som anses vara förhöjt. Tycker dock inte att mätning hos läkare är tillförlitligt eftersom man sällan får tid att ligga och ta det lugnt innan. Blodtrycket varierar under dygnet och att man ibland har lite högt är det helt ok. Jag har legat i dina regioner men har INTE blivit rekom mediciner... har nu gått ner.. Skaffa dig en egen blodtrycksmätare eller be att få låna hem en och läs av vid olika tider på dygnet. Kanske kan man heller inte ha ett "ungdomligt" blodtryck när man är äldre?
 42. Kalle
  Jag har skaffat en blodtrycksmätare. När jag testar trycket kan det variera från 160/90 till 150/70, 135/60 etcetera - om jag kollar med någon minuts tidsintervall. Är detta bra eller dåligt undrar man...
 43. fundersam
  Kalle, på fråga 117 kan man också få svar på en del av sina funderingar

  http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fraga-1177se/Fragor/Hur-mycket-kan-blod...

 44. LcMaria
  hej!
  har ätit LCHF utan större slarv sedan dec -10. Har gått ner mycket i vikt...eller jag vet inte eftersom jag inte väger mig...men mitt blodtryck stiger.
  Ska försöka med mer magnesium. Om inte annat så är det en stressfaktor att bli väckt tio ggr av kramp i ena benet på natten.
  Någon som vet när det är risk för överdosering av mg?
 45. Bosse L
  Hej
  Alla rekommendationer säger att blodtrycket skall ligga på 140/80 eller lägre.
  Jag har tidigare fört statistik över mitt tryck och om det ligger under 140/ så har jag svårt med koncentrationen går det ner till 120/ så blir jag trött och då hägrar sängen. När trycket ligger runt 150/ så fungerar tankesmedjan bäst.
  Jag tror att man måste se lite till hur lång man är, jag själv är 185. Apropå längd, läste en artikel om giraffen den har ett tryck på 270/.
 46. Jens
  Det var ett jäkla tjat om Magnesium i den här diskussionen. Läste ni inte studien det länkades till? Megnesium rekommenderas INTE som medicinering mot högt bt eftersom det är ineffektivt. Proppa i sig en massa magnesium när kroppen inte behöver det är inte bra. Ät bananer istället. Jag har testat magnesium långt innan det nämndes i denna diskussion och det hjälpte så klart inte. Hade det funkat så effektivt som folk påstår här så hade så klart ordet spridit sig för länge sen. Tröttsamt med alla hokuspokuskurer. Håll er till fakta istället. Rätt kost och motion är vad det handlar om. Det funkar inte att vara lat och tro att magnesium ska lösa allt.
 47. Jo men tar man tillräckligt mycket så löser det faktiskt allt. Jag lovar! :mrgreen:
 48. annette
  hej.
  kände mig svag och trött idag och åkte och begärde prover.
  diastoliskt 97 och systoliskt 148
 49. Anno
  Hej, Min puls har legat på runt 130 i 3 dagars tid. jag bara till mesta dels legat i sængen... ær det det farligt att ha den pulsen i några dagar, i så fall vad kan hænda? (Brukar normalt ligga runt 80)

  Vill också veta om det ær farligt att gå ner i puls vældigt snabbt?

 50. Britt-Mari
  Anno, om du har en vilopuls på 130, som håller i sig i flera dagar, rekommendrar jag ett besök på din vc. Jag behöver ta betablockerare för min höga puls. Mitt blodtryck är däremot lågt, så jag får smyga in betablockerarna, så jag inte blir yr.
  Britt-Mari
1 2 3 4 5 6 7

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av