Snabbkurs i blodtryck

Så får du bra
blodtryck

Att ha högt blodtryck är en vanlig hälsofara idag. Mer än var fjärde vuxen svensk har högt blodtryck – kanske även du eller någon i din familj? Det känns oftast inte men medför risk för allvarliga sjukdomar som slaganfall och hjärtinfarkt.

Den goda nyheten är att du kan förbättra ditt blodtryck med enkla förändringar i livsstilen.

Den vanliga behandlingen för högt blodtryck idag är mediciner. Det kan ofta vara ett klokt val. Men tänk om du kan få perfekt tryck även utan mediciner eller biverkningar – med förbättrad hälsa och vikt som en välkommen bonus?

Sanningen är att högt blodtryck för något hundratal år sedan var extremt sällsynt. Någonting i dagens miljö ger allt fler högt blodtryck. Men vad?

Innehåll

 1. Vad är blodtryck?
 2. Hur mäts blodtrycket?
 3. Vad är bra blodtryck?
 4. Vad är högt blodtryck?
 5. Vem behöver blodtrycksmedicin?
 6. Orsaker till högt blodtryck
 7. Fem sätt att sänka ditt blodtryck
 8. Blodtrycksmediciner
 9. Blodtrycksmätning hemma
 10. Vidareläsning och studier


 

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är trycket i blodkärlenBlodtrycket är precis vad det låter som: trycket inuti dina blodkärl. Med en normal mängd blod, friskt hjärta och friska elastiska blodkärl får du ett normalt blodtryck.

Lågt blodtryck kan ge yrsel, särskilt just när man ställer sig upp. Detta är vanligen ofarligt och kan bero på vätske- eller saltbrist.

Lindrig eller måttlig förhöjning av blodtrycket ger sällan tydliga symtom (lättare huvudvärk förekommer ibland). Riktigt högt tryck kan ge svår huvudvärk, trötthet och illamående. Högt blodtryck beror på ökad mängd vätska och salt i blodet eller på att blodkärlens väggar är förtjockade och hårda.

Eftersom högt blodtryck sällan märks kan man gå länge med det utan att veta något. Då det är en hälsorisk är det därför klokt att kolla sitt blodtryck med några års mellanrum även om man är frisk i övrigt. Detta åtminstone om man är medelålders eller äldre – högt tryck blir vanligare med åldern.

Alltför högt blodtryck medför i längden ökad risk för hjärtsjukdom och slaganfall. Ju högre desto högre risk. Högt blodtryck behandlas ofta med medicin för att minska hälsorisker. Men du kan även sänka trycket med ändrad livsstil (se nedan).

Högt blodtryck kallas på läkarspråk för hypertoni, ett ord som används några gånger på denna sida.

 

Hur mäts blodtrycket?

Blodtrycksmätning

Blodtrycket mäts vanligen genom att pumpa upp en manschett runt överarmen. Man mäter sedan vilket tryck i manschetten som hindrar blodet från att passera ut i armen. Det motsvarar trycket inne i blodkärlen.

Blodtrycket anges med två siffror, exempelvis 120/80.

 • Första siffran är övertrycket (då hjärtat drar ihop sig, ”systoliskt” tryck). Det är det högsta trycket i blodkärlen.
 • Andra siffran är undertrycket (då hjärtat slappnar av mellan slag, ”diastoliskt” tryck). Det är det lägsta trycket i kärlen.

Du kan mäta ditt blodtrycket på din vårdcentral och på många apotek. Du kan också skaffa en egen blodtrycksmätare och enkelt kolla hemma när du vill.
 

Vad är bra blodtryck?

Unga smala personer brukar ha bra blodtryckOm du är frisk och inte tar blodtrycksmediciner är för lågt blodtryck vanligen inget att oroa sig för.

Ett utmärkt friskt blodtryck är max 120/80. Det brukar unga, friska och smala personer ha.

De flesta i västvärlden har dock högre blodtryck. Det är vanligt hos medelålders och äldre personer, särskilt vid viktproblem.

Mellan 120-140 i övertryck och 80-90 i undertryck räknas som ett förstadium till högt blodtryck. Det är inget som behöver behandlas hos i övrigt friska. Men det betyder att det finns utrymme för förbättrad hälsa med livsstilsåtgärder.

Ursprungsbefolkningar som ej äter västerländsk kost har vanligen utmärkt blodtryck även vid högre ålder. Vi kan lära av och inspireras av dem.

 

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck

Över 140/90, mätt vid minst tre olika tillfällen, räknas som förhöjt blodtryck. Att tillfälligt ha något högre (vid stress exempelvis) är däremot inte farligt.

Eftersom blodtrycket varierar något från dag till dag rekommenderas flera kontroller innan högt blodtryck konstateras. Det räcker sedan att antingen över- eller undertrycket är högt i genomsnitt (exempelvis 150/85 eller 135/100) för att blodtrycket ska anses förhöjt.

Var fjärde vuxen i Sverige har ett blodtryck över 140/90, det vill säga högt blodtryck.

 • Mellan 140/90 och 160/100 räknas som lätt blodtrycksförhöjning
 • Över 160/100 ses som måttligt förhöjt blodtryck
 • Över 180/110 är ett kraftigt förhöjt tryck

Även skillnaden mellan över- och undertrycket, ”pulstrycket”, är intressant. Om skillnaden är stor (ex 170/85) så tyder det på hårda, stela kärl – ofta på grund av kärlsjukdom. Blodkärlen kan då inte utvidga sig så mycket när pulsvågen från hjärtat kommer varför övertrycket blir högt.

Högt blodtryck av vita rockar

Många får högre blodtryck av (omedveten) stress vid sjukvårdskontakter. Detta brukar kallas ”vitrockshypertoni”, alltså högt blodtryck av att se vita sjukvårdskläder.

Problemet är vanligt: hela 10-15% av dem som får diagnosen högt blodtryck efter mätningar på en sjukvårdsmottagning visar sig vid hemmamätningar och heldygnsmätningar ha normalt tryck.

Har man bara ”vitrockshypertoni” har man ungefär samma risk för hjärtsjukdom som andra med normalt blodtryck. Man behöver alltså inte blodtrycksmedicin – men man får det ofta i onödan!

Om man misstänker stressorsakat högt blodtryck kan man låna en blodtrycksmätare av sjukvården som sitter på under ett dygn och mäter flera gånger i timmen. Eller köpa en egen blodtrycksmätare att kontrollera med i hemmet.

Mer om hemmamätning av blodtryck 

 

När bör högt blodtryck medicineras?

Mediciner som ger högt blodtryckOm blodtrycket är kraftig förhöjt (över 160 i övertryck eller över 100 i undertryck) är medicinering oftast klokt. Om man dessutom har andra riskfaktorer för hjärtsjukdom (som rökning, diabetes eller fetma) kan medicinering övervägas även vid lättare förhöjning (över 140/90).

Det finns inga bevis för att medicinering förbättrar hälsan hos i övrigt friska personer med lätt förhöjt blodtryck (140-159 i övertryck och/eller 90-99 i undertryck). Det är alltså oklart om det är värt att riskera biverkningar av medicinering om man bara har ett lätt förhöjt blodtryck.

För diabetiker har man ofta rekommenderat lägre blodtryck: max 130/80-85. Men det är tveksamt om det hjälper att behandla ner blodtrycket så lågt med mediciner. Sannolikt kan diabetiker använda ungefär samma övre gräns som hjärtsjuka, 140/90 (enligt nya studier och expertkommentarer samt senaste rekommendationerna från amerikanska diabetesförbundet, ADA).

Sammantaget är alltså följande ungefärliga gränser när medicinering för blodtrycket är klokt:

 • I övrigt friska: över 160/100
 • Hjärtsjuka, diabetiker: över 140/90

Även vid mindre förhöjningar av blodtrycket bör man överväga kloka livsstilsförändringar för att förbättra hälsan och minska risken för sjukdomar.

 

Orsaker till högt blodtryck

Det finns flera ovanliga orsaker till högt blodtryck (exempelvis sjukdomar i njurar eller binjurar). Dessa utreds i sjukvården – om man finner skäl att misstänka dem.

Det absolut vanligaste är dock högt blodtryck av oklar orsak, så kallad primär hypertoni. Det är då ofta en del i ett ”Metabolt syndrom”, något som kan kallas för den ”västerländska sjukan”:

Metabolt syndrom och högt blodtryckMetabolt syndrom och BukfetmaMetabolt syndromHögt blodsocker – en del i metabolt syndromSkadligt kolesterol – en del i metabolt syndrom

Ovanstående hälsoproblem kopplas ihop eftersom de så ofta förekommer tillsammans hos samma person. Personer med högt blodtryck har exempelvis ofta extra vikt runt midjan och inte sällan kan de också ligga i riskzonen för högt blodsocker och typ 2 diabetes.

Den goda nyheten är att om man genomskådar orsaken så kan man ofta förbättra alla dessa problem med en enda förändring i livsstilen.

Den vanliga orsaken

Dåliga kolhydrater

Den västerländska sjukan orsakas av att man äter mer kolhydrater än kroppen hinner förbränna. Detta gäller främst snabbsmälta dåliga kolhydrater (som vitt mjöl) och rent socker. Men beroende på hur känslig man är kan det även gälla grövre kolhydrater.

Kolhydraterna bryts redan i magen ned till enkla sockerarter (stärkelsen i bröd och pasta blir exempelvis druvsocker) som höjer blodsockret så fort det tas upp i blodet. Kroppen producerar då mer av hormonet insulin, för att ta hand om blodsockret.

Insulin är kroppens huvudsakliga fettlagrande hormon och för mycket insulin kan därför i längden ge övervikt. Det kan i för höga mängder även störa kolesterolomsättningen i kroppen. Det kan dessutom påverka blodtrycket.

Högt insulin och högt blodtryck

Ett stegrat insulinvärde verkar leda till ansamling av vätska och salt i kroppen. Det ökar blodtrycket. Dessutom kan högt insulin i längden förtjocka vävnaden runt blodkärl (så kallad glatt muskulatur) vilket också kan öka blodtrycket.

Att äta mindre kolhydrater har i studie efter studie visats sänka såväl insulinvärdet som blodtrycket. Kanske beror det på att lågkolhydratkost också tenderar att minska vätskeansamling i kroppen och öka utsöndringen av salt i urinen?

 

Livsstilsåtgärder för bättre blodtryck

Det finns flera möjliga livsstilsåtgärder för att sänka blodtrycket, nedan går jag igenom fem olika. Den första är i min erfarenhet den viktigaste, nämligen att ta bort den vanligaste orsaken till högt blodtryck:

1. Bota den västerländska sjukan

Högt blodtryck beror ofta på ett så kallat metabolt syndrom, särskilt hos personer med viss övervikt. Då kan man få väldiga hälsovinster genom att minska intaget av (dåliga) kolhydrater.

Studie efter studie på lågkolhydratkost visar förbättrat blodtryck och större förbättringar än med annan kost. Som en bonus ger det vanligen även viktnedgång och förbättrat blodsocker:

Många av läsarna här har testat, inte sällan med positiva resultat att rapportera:


2. Att salta eller inte salta

Salt

Att äta mindre salt kan sänka blodtrycket en aning. I studier är dock långtidseffekten minimal, endast en (1) mmHg lägre blodtryck i snitt.

Det saknas idag bevis för att mindre salt i maten påverkar risken för sjukdom eller död. Det visar en ny stor genomgång av all forskning på området (se även DN:s och SvD:s kommentarer). Det är alltså tveksamt om du blir friskare av att äta mindre salt. Ingen vet.

Mycket av saltet vi får i oss kommer från snabbmat, färdigmat, bröd och läsk – saker man bör undvika vid lågkolhydratkost. Därmed sänks saltintaget automatiskt. Vidare ger lågkolhydratkost hormonella effekter som leder till att kroppen lättare kissar ut ett eventuellt överskott på salt – detta förklarar delvis dess blodtryckssänkande effekt.

Sammanfattningsvis är hetsen mot salt överdriven. Åtminstone om man äter lågkolhydratkost bör man kunna unna sig måttligt med salt i maten med gott samvete.

3. Undvik annat blodtryckshöjande

Blodtrycket kan sänkas genom att undvika sådant som höjer det. Här är de vanligaste ämnena som tenderar att höja blodtrycket:

 • Vanliga värktabletter, så kallade NSAID, kan höja blodtrycket genom att minska utsöndring av salt i njurarna. De inkluderar receptfria tabletter som Ipren, Ibumetin, Ibuprofen, Diklofenak och Naproxen samt receptbelagda Celebra. Värktabletter med paracetamol i (Alvedon, Panodil m.m.) är bättre för blodtrycket.
 • Kortisontabletter, exempelvis Prednisolon
 • P-piller (hos vissa personer)
 • Kaffe (koffein)
 • Alkohol i stor mängd
 • Nikotin (rökning, snusning) kan ge kortvarig blodtrycksstegring på 5-20 enheter
 • Droger som amfetamin och kokain
 • Lakrits i stor mängd

Man måste knappast sluta helt med kaffe eller alkohol, men är man storkonsument kan det vara klokt att minska intaget. Att helt sluta röka är förstås klokt. Det är utmärkt för hälsan i allmänhet, inte bara blodtrycket.

4. Träna gärna

Regelbunden motion har visats sänka blodtrycket något. Om inget annat så förbränner man kolhydrater och tål dem därför bättre.

5. Undvik brist på omega 3-fett eller D-vitamin

Studier tyder på att omega 3-fett kan ha en lätt blodtryckssänkande effekt (särskilt på det systoliska blodtrycket). Mer om omega 3 →

En studie visar sänkning av blodtrycket med i genomsnitt 4 enheter systoliskt och 3 enheter diastoliskt genom att ge tillskott D-vitamin till personer med brist (vanligt under vinterhalvåret). Mer om D-vitamin →

Blodtrycksmediciner

Blodtrycksmätning i sjukvården

Vid minst måttligt förhöjt blodtryck (>160/100) eller vid vissa sjukdomar, exempelvis hjärtsjukdom, kan blodtryckssänkande mediciner behövas. Men det är naturligtvis ändå klokt att tänka på livsstilsåtgärderna ovan, så man inte behöver mer mediciner än nödvändigt.

Blodtryckssänkande mediciner minskar främst risken att få slaganfall, hjärtsvikt eller njurskada av sitt höga blodtryck.

Det finns många bra förstahandsalternativ, exempelvis ACE-hämmare eller AII-blockare som Enalapril eller Losartan. Om man inte får tillräcklig effekt av sådan medicin kan man behöva lägga till ytterligare mediciner, så kallade kalciumantagonister (exempelvis Felodipin) eller ett svagt vätskedrivande medel (finns i kombinationstabletter med Enalapril och Losartan).

Vad man om möjligt bör undvika som blodtrycksbehandling är betablockare (som Atenolol, Metoprolol eller Seloken). De har sämre effekt och ger ofta mer biverkningar (som nedsatt potens, trötthet och viktökning). Dessa medel kan dock vara av värde vid hjärtsjukdom (exempelvis kärlkramp).

Mer om blodtrycksmediciner

 

Blodtrycksmätning hemma

Det är enkelt att mäta sitt blodtryck med en helautomatisk blodtrycksmätare – om man gör det på rätt sätt. Men det finns vanliga felkällor som kan ge felaktiga resultat.

För säkra mätningar av blodtryck är två saker viktiga, bra utrustning och rätt mätteknik:

Utrustningen

Blodtrycksmätaren bör vara av god kvalitet, testad och godkänd. Den bör mäta trycket i överarmen (handledsmätare ger osäkrare resultat). Här är två bra blodtrycksmätare som jag kan rekommendera:

m6-m2

Omron M6 Comfort samt Omron M2

Det är nödvändigt att manschetten för överarmen är av rätt storlek. Om du har en kraftig överarm och mäter med en manschett avsedd för normalstora armar får du felaktigt höga värden, ibland så mycket som 20 enheter högre än verkligt blodtryck. Du kan alltså mäta upp ett högt blodtryck även om ditt blodtryck egentligen är normalt.

Vid osäkerhet mäter du omkretsen kring din överarm med ett måttband:

 • Vid armomfång på ca 22-32 cm passar normalvida manschetter (och Omron M2).
 • Större överarmar kan kräva en manschett på 22-42 cm (som den till Omron M6 Comfort).

Beställ blodtrycksmätare

Mätteknik

Blodtrycket bör helst mätas i sittande, eftersom det är så det vanligen mätts i de studier om hälsosamma blodtryck som man jämför med. Dessutom minskar det risken för överbehandling med blodtrycksmediciner.

För säkraste resultat bör man mäta blodtryck så här:

 1. En halvtimme innan mätningen bör man ej träna, röka, snusa eller äta.
 2. Vila 5-10 minuter i behaglig rumstemperatur innan mätningen.
 3. Ta av kläder från armen.
 4. Blodtrycksmanschetten bör sättas på så att nedre kanten är ca 2 cm ovan armvecket. Den bör sitta på lagom tätt – så att två fingrar precis kan få plats under.
 5. Sitt med bekvämt stöd för rygg och fötter (benen ej i kors).
 6. Armen vilar bekvämt, exempelvis mot ett bord, med överarmen i hjärthöjd (som på bilden nedan).Blodtrycksmätning
 7. Slappna av och mät blodtrycket.
 8. Mätningen bör upprepas minst en gång, med en minut emellan. Genomsnittet av två eller fler mätningar skrivs ned.

Säkra resultat

Förutsatt att man utför mätningarna korrekt och använder en testad och godkänd hemmamätare så får man lika säkra resultat som på en läkarmottagning. Det visar en ny svensk expertutredning. Eftersom blodtryck ofta felaktigt mäts liggande i svensk sjukvård är det möjligt att du till och med får korrektare resultat.

Skillnaden mellan sittande och liggande blodtryck

I Sverige mäts blodtrycket ofta felaktigt i liggande på läkarmottagningar. Skillnaderna är dock oftast små: I sittande blir det systoliska blodtrycket aningen lägre och det diastoliska aningen högre. Som exempel fick jag ett genomsnittligt blodtryck på 116/73 efter ett antal mätningar i sittande. Liggande blev genomsnittet 119/72.

Blodtrycksmätning i liggande kan dock ge större fel och risk för överbehandling hos vissa personer, särskilt äldre (vid så kallad ”ortostatism” dvs. blodtrycksfall i sittande/stående).

Variation över dygn och år

Blodtrycket är ofta lägst på morgonen och blir något högre mot eftermiddag och kväll. Det är ofta aningen lägre på sommarhalvåret och något högre på vintern.

Beställ blodtrycksmätare

 

Vidareläsning

Översikter på svenska:

Om rätt teknik för att mäta blodtryck:

 

Studier

Behandling av högt blodtryck

Att behandla lätt förhöjt blodtryck (140-159 systoliskt, 90-99 diastoliskt) hos hjärtfriska patienter ger ingen säker hälsovinst:

Diao D, et al. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD006742.

 

Lämplig teknik för blodtrycksmätningar

Översikter:

Williams JS, et a. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6.

Pickering TG, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Hypertension. 2005 Jan;45(1):142-61.

 

Mer

Snabbkurs i kolesterolSnabbkurs i Omega 3Snabbkurs i D-vitamin

 

Kommentarer

1 2 3 4 5 6 7

316 kommentarer

 1. doc2
  Allt detta provtagande hit och dit. Vad är ni so oroliga för när ni äter en sunt kost och lever bra?

  Att leva bra ger nästan 1 1/2 decennium extra av friskt liv. Att med piller återställa "fel prover" kan ger i bästa fall några år till för somliga efter några decennier av pillerknaprande, kontroller, omkontroller och biverkningar.

  Eller tänker ni först efter man har visat dåliga prover börja ett friskt liv???
  Eller får ni er ohälsosamma beteende välsignad av "alla prover bra"???
  Ställer du först ner mp3´n efter hörselskadan är visad, eller kör du alltid lågt för att inte blir skadad???
  En felfri lablista är dagens avlatsbrev som berättigar till att fortsätta livet som man alltid har gjort.

  Någon som kan förklara syftet med LifeGene? Jag menar inte det som står på deras hemsida. Vad skall det leder till? Människans gener har varit ganska oföränderlig i miljontals år. Skillnader i livsstilen oss emellan är det som påverkar oss betydlig mer på individbasis än de små genestiska skillnader. Vad gör det om man har ett genetiskt betingat ökat risk för det ena eller det andra? Nyttan finns väl bara för den som har ett piller att sälja ;-)

  LosKrikon: Chancen för att du lider av kaliumbrist är närmast obefintlig om inte du är njursjuk eller konsumerar läkemedel som kan sänker kalium.

  N@T: LifeGene är inte intresserad av relevanta parametrar som a) inte går att mäta enkelt b) skulle ger högsignifikanta utfallsmått som inte har med gener att göra, och därmed inte blir tillgängligt för "genterapi" och skulle låta de små genetiska skillnader att se ganska fjuttiga ut.

  Slut med gnället.

  Lev gott!

 2. "LosKrikon: Chancen för att du lider av kaliumbrist är närmast obefintlig om inte du är njursjuk eller konsumerar läkemedel som kan sänker kalium."

  Dessvärre är det det enda kvar som förklarar symptomen jag har. Jag har flera "oförklarliga" konstigheter som ingen läkare kunnat förklara.

 3. AnTar
  LosKrikon. Jag gjorde håranalys som fastslog låga kaliumvärden. Försöker nu jobba upp värdet med ett bättre upptag av mineraler, genom att inte dricka svartte till måltiderna o minska mycket på sötmjölkintaget. Får se om det funkar...
 4. Eija
  Jag har ätit LCHF i 8 mån och gjorde ett test på kolesterolprov i jan och det visade
  9.0 gjorde ett nytt nu i mars och då hade det sjunkit till 8.0 och jag hade
  HDLKOL-S 2.0
  LDLKOL-S 5.7
  LDL/HDL-KVOT 2.91
  Däremot så har jag normalt blodtryck 140/80 (52 år), Har varit sjukskriven många år för utmattningsdep och kronisk värk har även hypothyreos som jag äter medicin för. Men har nu kommit igång med träning igen, styrketräning 2 ggr/ve. Cyklar 40 min 3 dgr/ve och promenerar ca 5 km varje dag.
 5. Sex blodprover blev det, inklusive kalium. Skulle få en kopia på labrapporten också skickad med beskedet.

  Mitt blodtryck var bra (de kollade lite annat också), 130/75, det var 140/100 när jag mådde som sämst innan jag började med lågkolhydratskost.

 6. Ninnan
  Är intressarad av blodtryck. All forskning under de senast 60 åren visar att det inte bör ligga över 140/ 90.
  Men elaciten i blodkärlen blir mindre ju äldre du blir. Hjärtinfarkter är mer vanligt nuförtiden. Beror det på att man är noggrannare att hitta dödsorsaker?
  Då tänker jag också på att man nu kan med magnetkamera kontrollera kärlens
  status.
  Om det inte finns "plack i kärlens status vid kontroll av dem, förstår jag att hjärtat får arbeta mer vid högre blodtryck eller?
  Är det ok att ha högre blodtryck, låt säga efter60 års ålder?
  Svara,du som har fakta att gå på!

  äldre du blir ju mindre elacitit får man i blodkärlen få man.

 7. doc2
  Loskrikon # 102
  "Dessvärre är det det enda kvar som förklarar symptomen jag har. Jag har flera "oförklarliga" konstigheter som ingen läkare kunnat förklara."

  ... Dessvärre finns det "oförklarliga" konstigheter som den biomedicinska modellen inte KAN förklara, inte ens med 200 tagna prover. ;-)

 8. doc2
  Ninnan #16 lite kort:
  Nej inte allt forskning säger det att blodtrycket skall ligga under 140/90. Det är bara en grov pedagogiskt förenkling.

  Elasticiteten avtar med ålder, detta ingår i normalt åldrande

  Hjärtinfarkter blev fler efter man sänkte kriterier för diagnos, idag upptäcks fler infarkter som man för några år sedan inte en kunde upptäcka, dödligheten däremot MINSKAR nuföriden.

  Ja stela kärl är jobbigare för hjärtat, hårdheten kan indirekt avläsas i en stort spann mellan systoliskt och diastoliskt blodtrycksvärde. På det viset är det bättre att du har 140/90 och inte 140/60. Något som sällan beaktas. MRT är ingen bra mått. Men det går att mäta "pulsvågshastighet" (ingen standardundersökning utan används inom forskning)

  Det är sannolik ok att har högre blodtryck i högre ålder, lågt blodtryck hos sk "äldre äldre" har oftast dåligt prognos

 9. doc2: Självklart.
 10. Ju mer jag läser om kalium och varför man får brist av det ju mer övertygad är jag att det är brist på det jag har. Jag hoppas att det är just det jag har och inget värre. De har ju försökt hitta felet så länge och det vore trevligt om det var något så enkelt.

  Det skulle inte heller vara direkt första gången jag hittar felet på mig själv innan någon läkare gör det. Hittils har det gått cirka ett år från första symptom till nu. Mitt "rekord" är två år från första läkarkontakt till diagnos, och då hade jag såklart redan kommit på vad det var.

 11. Fick blodprovssvaren idag, allt (var nog 20 grejjer allafall) var normalt konstigt nog.

  Mitt blodsocker var 4,6 en timme efter jag åt frukost, det var 5,1 förra gången (2 år sen), men då efter 12 timmars fasta och innan lågkolhydratskost.

 12. leena
  Hej!Har ätit lchf-kost sedan 2.9.2009.Har kollat upp mitt kolesterol av ren nyfickenhet.Hade i augusti -09 kol4,7 ,HDL 0,96 ,LDL 3,4 och Trigly 0,80.Nu så hade jag 7månader senare kolesterolet, kol 6,1 ,HDL 1,22 ,LDL 4,4 och Trigly 1,11.Har gåt ner 28kg i vikt sedan jag började med lchf-kosten och jag mår så otroligt bra.Har även blodtrycksmedecin som jag har slutat med(micardisplus 12).Var för två veckor sedan och mätte trycket hos hälsovårdaren och hon mätte två gånger och trycket var 135/70 och de blev jag ju glad för.Hon sa att jag inte skall ta någon medecin.Jag erkände att jag hade fuskat rejält med medicinen pågrund av att jag känt av lite yrsel.Så hon frågade ut mej lite vad jag gjort som gått ner i vikt och snällt berättade jag om lchf-kosten och hon uppmuntrade mej att fortsätta.Så nu undrar jag lite om kolesterolet är okej och om jag borde kontakta läkaren som har ordinerat blodtrycksmedecinen?(skulle gärna se hans min när han skulle se mitt nya jag).Livet är bra härligt med lchf!
 13. Ninnan
  #101

  "Blodtryck, förhöjt i komp. med riskfaktor, kan man överväga om medicin är lämpligt".
  Får man lättare infarkt med ett blodtryck runt 160/ 95, kvällstid?
  Trycket på dagtid 125/80.
  Är all expertis eniga om att blodtrycket bör ligga under 140/90? Varför slutade man med övertrycket 100+ålder?
  Vad säger lchf om Trombyl?
  Mina kärl är fina enl. undersökning, m e n har haft två punkter (halspulsåder och ovanför ljumsken), som är op. Läkaren säger att det inte är så vanligt. Men hur kan det uppkomma?

 14. Påläst anhörig
  Jag håller helt med doc2 (kommentar 101+108)

  Det är befängt hur många äldre som står på blodtrycksmediciner som gör dem sjukare än de någonsin känt sig.

  En del av dem ramlar och bryter lårbenet etc.

  För den som står på ACE-hämmare som t.ex. Lisinopril finns många patientberättelser att läsa på:

  http://www.medications.com + Drugs
  I listan till vänster åerfinns Lisinopril (kan ha andra namn ).
  Klicka på namnet och läs patientberättelserna.

 15. dagge
  Jag vill komplettera doc's svar i #101 & #108 och också ställa en fråga.

  Jag har just läst Sofie Hexebergs utmärkta bok och hittade där ett diagram om hur blodtrycket varierar med åldern för både män och kvinnor. Diagrammet kan ses här (hoppas länken fungerar) -

  http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669�...

  Jag är 68 år och får blodtryckssänkande mediciner. Enligt ovanstående diagram verkar det som genomsnittet för män i min ålder ligger över 150/85. Med medicinering ligger mitt blodtryck oftast mellan 125/80 och 135/85 (fast jag kan i vissa fall få betydligt lägre värden som jag beskrivit i kommentar till blodtrycksmediciner).

  1 - Bör jag låta bli/minska medicineringen2 (jag tror inte att trycket skulle överstiga 150/85-90 om jag tänker tillbaka till gamla värden)?

  2 - Jag har inte hittat liknande svenska diagram som visar hur blodtrycket varierar med ålder. Finns det någon som har tips om detta?

 16. Marita Odenhjelm
  Jag är en kvinna på 62 år och jag får alltid förhöjt blodtryck när jag är hos läkare. För en månad sen var jag på sjukhuset och då var mitt blodtryck 200/100, Jag sa att det berodde på att jag var på sjukhuset (fast jag inte var orolig), men jag köpte sen en blodtrycksmätare på apoteket för att vara säker på att det inte var så högt alltid. Nu mäter jag varje morgon sen en vecka tillbaka och det visar i genomsnitt 165/100, är det för mycket? Jag kanske ska börja med att byta kost, jag är inte överviktig eller orolig för detta. Vad ska jag göra? Lena, jag är så glad för din skull, men är det inte svårt att äta GI-mat?
 17. Lund
  Marita, jag skulle själv inte nöja mig med ett så högt blodtryck som du har. Det finns en tanke om att blodtrycket skall ligga under 140/85-90. Personligen vill jag ett lägre tryck än 149/90 och jag tycker att 165/100 är högt.

  Men det är något du bör diskutera med din läkare. Det är sällan att ett "högt " blodtryck känns. Jag har träffat många med tryck över 200/120, de har inte känt någonting konstigt.

 18. patrik
  Vad är det enklaste sättet att kolla sitt blodtryck själv? ... Finns det apparat på C Ohlsson som man kan lita på, eller kanske apoteket?
 19. Henrik no1
  Är det någon som vet vad Alladin är i samband med högt blodtryck? Behandlingsform? Var kan man läsa på om detta?
 20. Zepp
 21. Jag har inte sett några uppgifter om huruvida Alfadil minskar risken för sjukdom och död. Har någon annan?
  I "Fass för förskrivare" hittar jag ingen rubrik om det. Jag tycker att sådana uppgifter borde finnas med i Fass, så att människor kan läsa om det finns hälsovinster med att äta en viss medicin.
 22. Vetenskap ja
  Apropå detta med blodtryck och LCHF. Jag har alltid haft lågt blodtryck (110/70) och har ofta känt hur det svartnar för ögonen när jag reser mig. Har alltid varit ganska frusen av mig.

  Sedan jag förändrade kosten har dessa "problem" blivit mycket bättre: jag blir aldrig yr längre och känner mig sällan kall och frusen. Trodde att jag kanske höjt blodtrycket något: För skojs skull har jag nu tagit trycket med en godkänd mätare flera gånger och i medelvärdet låg efter 5 mätningar på 97/64 med ett max på 105/70!

  Hur lågt kan det egentligen bli? Något har ju ändå hänt med blodtrycket: Det verkar som om det numera inte fluktuerar lika snabbt när jag byter från sittande till stående. Någon förklaring?

 23. Mke
  Hej Doc! Är nu lite orolig för följande: min mor, far och syster medicinerar mot högt blodtryck. Vidare så har både min mor och syster åkt in akut för gallsten. Är det något jag bör oroa mig för med tanke att jag äter lchf? Är ju oroande, tycker jag, att det går så tydligt i vår familj både blodtrycket och gallsten :/
 24. Mke
  Fick inget svar här men förstår att svar inte kan ges till allt och alla. Hur som helst, i min oro p.g.a. nära familjens höga blodtryck, så kollade kag jag mitt bt och det ligger på (135-140)/80 (endast en mätning vid liggande och stående position). Har alltid legat där på gränsen så nu känner jag mig mimdre orolig gällande bt. Själv tror jag att detta hålls i tyglarna p.g.a av min regelbundna träning (då bt alltid varit densamma). Förhoppningsvis kan även kosten påverka detta i positiv riktnong...och även ett framtida slut på snusandet. Ja det gott!
 25. Syster Yster
  Mke 124: Amatörråd ang gallsten. En kompis med kolhydratstinn bukfetma och ständiga gallbesvär fick rådet av mig att smyga in lite fett i maten då och då och kolla om hon stod ut med smärtorna ett tag. Det gjorde hon. Nu verkar "gruset" ha kommit ut ur gallgångarna. Inga besvär längre. Nu njuter hon av ganska mycket fett både nu och då, bl.a. blomkålsmos med grädde och smör och är inte så stinn längre!!
  Får "galleriet" jobba regelbundet, så verkar det fungera friktionsfritt. Må gott Mke!
 26. Att höja produktionen av kväveoxid genom kost, såsom rödbetor eller spenat, eller genom tillskott har också visat sig fungera!
  http://optimaltraning.blogspot.com
 27. karin
  Hur bra är det med lågt blodtryck?? Hur lågt kan/får det bli??
  Har ätit LCHF två o ett halvt år nu, haft högt bl.tr och medicinerat tills
  september 2010. Slutade då på eget initiativ eftersom jag tyckte det låg bra.
  Kollar själv med bl.tr.apparat då och då. Så till min fråga har nu haft lågt bl. tryck under en ganska lång tid.
  99/69, 102/73...
  Vid tillfällen då jag har under 100 i övre o ca.60 i undre blir jag väldigt trött. Nästan lite otäckt trött, får gå o lägga mig o vila.
  Jag behöver råd av dig Doc eller annan klok person.
  Är född 1955. Vad ska jag göra behöver jag ta kontakt med läkare? Ska jag öka kolhydrater?
  tacksam för hjälp!
 28. Zepp
  Flera lågtryckare rapporterar ännu lägre tryck med LCHF, varför är för mig okänt.

  Iallafall, får du i dig tillräckligt med salt, kroppen använder salt för att hålla trýcket uppe.

 29. karin
  Zepp, är det ett råd till mig att öka saltet eller var det en fråga?
  tack för att du brydde dig.
 30. chilisalsa
  Drick ordentligt... möjligen lite extra salt hjälper.

  Har du yrselkänningar kan det möjligen vara bra att kolla så du har bra blodvärde (Hb) ?

 31. JAUS
  #129 Var inte rädd för salt. Se bara till att du inte väljer vanligt bordsalt som är rent natrium, utan antingen mineralsalt eller havsalt som har en bättre mineralbalans.
 32. Vetenskap ja
  Okej, det är alltså fler än jag som får lägre blodtryck av lågkolhydratkost, men jag mår inte illa av det eftersom min yrselanfall gått över trots nya all-time-low-tryck. Medelvärdet är nu alltså 97/64 med en puls på 65-70 sådär.

  Kanske inte är blodtrycket som gör dig trött Karin? Magnesium eller annan mineralbrist? Motion är ju bra, att vara stillasittande för länge vid datorn t.ex. sänker trycket. Själv brukar jag variera mina skrivperioder framför datorn med lite cykling. Bara ett par minuter då och då gör att cirkulationen kommer igång. Fast det funkar bara när jag jobbar hemma...

 33. Zepp
  Saltbrist kan vara en orsak till lågt blodtryck, dock ovanligt med våra moderna livsmedel.

  Vissa kan av olka skäl utsöndra för mycket salt, speciellt de som svettas mycket, då räcker det inte med bara vatten utan man måste även ersätta saltförlusten.

  Kroppen tar upp salt i blodet och vatten förljer via osmos med och iomed den ökande blodvolymen ökar trycket.

  Saltbrist är inte vanligt, men tål att påpekas då salt av någon konstig anledning anses ohälsosamt, vi kan altså inte låta bli att äta detta, det är essentiellt.

  Jag frågade utifall du är en sådan som undviker salt.

 34. chilisalsa
  En del håller sig ifrån salt utan anledning dessutom. En frisk person hanterar överskott utmärkt bra. Det var inte länge sedan vi åt avsevärt mycket mer saltad mat... underskott på salt har troligen större betydelse för blodtrycket än överskott... Men äter man mycket processad mat lär man inte lida av underskott... å andra sidan försöker vi ju undvika sånt :)
 35. oliva
  hej! jag är en kvinna vid 46 äår och har försökt gå ner i vikt och har lyckats med det MEN det har blivit tydligen för mkt (15kg) och jst nu mår jag inte bra har ganska ont i huvudet o har högt blod tryck och öter mediciner,,för få blodtrycket normalt ign och försöker äta då då men mår illa.. finns det några tips jag kan göra förutom ääta tabbleter? tips om mat eler ngt annat?
 36. kostintresserad
  # 134, "underskott på salt har troligen större betydelse för blodtrycket".

  På vilket sätt?

 37. lina
  Har ätit LCHF en längre tid, har högt blodtryck(180/105) och har fått höga blodfetter.Min undran är om man verkligen vågar äta LCHF i detta läge, har fått prova massor med mediciner men undertrycket går inte alls ner medan övertrycet kan komma ner till ca 150.
  Kan jag verkligen lita på att det inte är någon fara..vill ju inte få en stroke eller nått. Man blir ju smått förvirrad.
 38. Läsk och blodtryck! Kanske finns det viktigare saker att ta tag i, men läsk är troligen onyttigt.
  http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article8648621.ab
 39. Annelie_LivsGlad
  Lina - du säger att du har ätit LCHF en längre tid - hur lång tid är det?

  Finns det några förändringar du kan göra? Äter du mejerivaror (mjölk, grädde etc)? Kan du förändra ngt där? Hur mkt kolisar om dagen äter du?

  Ibland är det omställningsproblem som stökar - därav frågan om hur länge du ätit LCHF. Har du fått ngra andra förändringar/förbättringar?

 40. Annelie_LivsGlad
  Konsument - läsk innehåller antingen socker eller corn syrup i varierande mängd = kolisar - det är i mina ögon inte "troligen" onyttigt utan det ÄR onyttigt. :)
 41. Charley
  Jag har haft ett högt blodtryck i hela mitt vuksna liv, med ett genomsnitt 148/95,
  från mitt 29 år till jag började med LCHF för en månad sedan. Jag är nu 65 år.

  I mitt studie tager jag mitt tryck 3 ggr. dagligen med ett resultat som klart visar att
  kosten har ett stort inflytande. Mit tryck är nu 125/75. Pulsen är också lägre.

  Om jag böjer mig ner och snappt reser mig igen bliver jag lite snurrig. Mina händer och fötter har blivit kallare, vilket är typiskt för lågt tryck, så nu kommer min fråga?

  Jag har käkat betablockare, 50 mg Metoprolol, dagligen i 36 år, med alla biverkningar.
  Kan jag evt. gå ner på en halv tablett dagligen i hopp om att till slut bli fri från dom?

  För att belysa lite mera om min hälsa kan jag säga att jag har gått ner 13 kg i samma
  period. Jag mår bättre än någonsin och tänker att fortsätta med 5% kolhydrater tills
  min vikt är normal och det är den snart.

 42. Jag tog först bort 1/4 av tabletten osv och mätte hela tiden blodtrycket.
  Själv t r o r jag att blodtrycket inte ska vara för lågt hos äldre.
  Vi behöver varma fötter!
 43. Lund
  Charley, den allra vanligaste biverkningen av betablockerare är just kalla händer och fötter. Du skulle kunna diskutera att minska dosen med din läkare. Alternativt minska på egen hand, hålla koll på trycket och redovisa resultatet av dosminskning vid nästa återbesök.
 44. Lund
  Ninnan, det är nog inte åldern som avgör vilket tryck vi behöver. Har man stela, förkalkade blodkärl krävs ett högre tryck för att skjutsa iväg blodet. Har man mjuka elastiska blodkärl går det med ett lågt tryck.
 45. Det här med blodtryck är lite knepigt. Jag vet inte om mitt BT blivit lägre med LCHF som jag tillämpat i 3 år. Ser jag till de lägsta värdena så är det så. Idag tex hade jag efter 2 timmars gång 120/81 mätt ca 15 min efter hemkomst. Men 4-5 tim senare var trycken 186/103 utan någon spec. verksamhet. Detta har jag sett flera gånger. Så frågan är har jag fått sänkt blodtryck med denna kost.
 46. Lund
  Hobi, om du nu kollar blodtrycket så vore det idé att se vad du har innan du kliver ur sängen på morgonen och jämföra det trycket med vad du har vid olika tillfällen under dagen. Blir det dramatiska skillnader så får du väl diskutera det med in läkare.

  Det finns bra läkemedel mot högt blodtryck.

 47. Kan berätta att 2005 fick jag ett blod tryck på 225/120 ,fick slutligen medicinen Linatil 10 mg ,efter ut provande av olika.
  Sedan byttes den ut mot enalapril som den heter idag.
  Vi började med LCHF 20 januari 2010 & idag äter jag 5 mg enalapril, & ska nu trappa ur den helt för blod trycket att konstant för lågt.
  Helt fantastiskt , ALLA mina prover är bra,förutom "krea"proverna ,men de är bara tecknet på sjukdomen jag har som gör att muskel massan blir mindre.
  Men i övrigt så är ALLA prover bra,nästan " för bra" enligt läkarna.
  Alla har dom sagt att dom inte är förespråkare av lchf,men dom rekommenderar mej att fortsätta med kosten & jag har ingen tanke på att sluta
 48. Anette
  Hej!
  Min man har sedan några år essentiellt högt blodtryck, dvs han har det utan orsak eller ärftlighet, och vi trodde att hans BT skulle gå ner av LCHF då vi läst och hört om denna positiva effekt.
  Döm om vår förvåning när han idag var på kontroll och det istället har gått UPP till 140/90 trots att han ej slutat med sin medicin....
  Någon som har denna erfarenhet och kan dela med sig av sina kunskaper?
  //Anette
 49. Zepp
  Hur länge har han gått på kosten?

  kan det vara omställningsbesvär?

  Jag mins en medlem med liknande bekymmer på KiF, hon la om kosten men trycket steg, la till mer kolisar och det sjönk, velade lite fram och tillbaka ett antal veckor och till slut så sjönk det.. och vikten med har jag för mig.

  http://kolhydrater.ifokus.se/

 50. Anette
  Zepp; en månad har han gått på kosten och mår för övrigt bra. Han har ätit lite kolhydrater i form av morötter till maten ibland och i helgen drack han några starköl till maten fredag och lördag. Vikten har inte rört sig än, men å andra sidan är han inte överviktig.
  Han höga BT har ju ingen orsak utan han bara har det ändå...
1 2 3 4 5 6 7

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av