Snabbkurs i blodtryck

Så får du bra
blodtryck

Att ha högt blodtryck är en vanlig hälsofara idag. Mer än var fjärde vuxen svensk har högt blodtryck – kanske även du eller någon i din familj? Det känns oftast inte men medför risk för allvarliga sjukdomar som slaganfall och hjärtinfarkt.

Den goda nyheten är att du kan förbättra ditt blodtryck med enkla förändringar i livsstilen.

Den vanliga behandlingen för högt blodtryck idag är mediciner. Det kan ofta vara ett klokt val. Men tänk om du kan få perfekt tryck även utan mediciner eller biverkningar – med förbättrad hälsa och vikt som en välkommen bonus?

Sanningen är att högt blodtryck för något hundratal år sedan var extremt sällsynt. Någonting i dagens miljö ger allt fler högt blodtryck. Men vad?

Innehåll

 1. Vad är blodtryck?
 2. Hur mäts blodtrycket?
 3. Vad är bra blodtryck?
 4. Vad är högt blodtryck?
 5. Vem behöver blodtrycksmedicin?
 6. Orsaker till högt blodtryck
 7. Fem sätt att sänka ditt blodtryck
 8. Blodtrycksmediciner
 9. Blodtrycksmätning hemma
 10. Vidareläsning och studier


 

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är trycket i blodkärlenBlodtrycket är precis vad det låter som: trycket inuti dina blodkärl. Med en normal mängd blod, friskt hjärta och friska elastiska blodkärl får du ett normalt blodtryck.

Lågt blodtryck kan ge yrsel, särskilt just när man ställer sig upp. Detta är vanligen ofarligt och kan bero på vätske- eller saltbrist.

Lindrig eller måttlig förhöjning av blodtrycket ger sällan tydliga symtom (lättare huvudvärk förekommer ibland). Riktigt högt tryck kan ge svår huvudvärk, trötthet och illamående. Högt blodtryck beror på ökad mängd vätska och salt i blodet eller på att blodkärlens väggar är förtjockade och hårda.

Eftersom högt blodtryck sällan märks kan man gå länge med det utan att veta något. Då det är en hälsorisk är det därför klokt att kolla sitt blodtryck med några års mellanrum även om man är frisk i övrigt. Detta åtminstone om man är medelålders eller äldre – högt tryck blir vanligare med åldern.

Alltför högt blodtryck medför i längden ökad risk för hjärtsjukdom och slaganfall. Ju högre desto högre risk. Högt blodtryck behandlas ofta med medicin för att minska hälsorisker. Men du kan även sänka trycket med ändrad livsstil (se nedan).

Högt blodtryck kallas på läkarspråk för hypertoni, ett ord som används några gånger på denna sida.

 

Hur mäts blodtrycket?

Blodtrycksmätning

Blodtrycket mäts vanligen genom att pumpa upp en manschett runt överarmen. Man mäter sedan vilket tryck i manschetten som hindrar blodet från att passera ut i armen. Det motsvarar trycket inne i blodkärlen.

Blodtrycket anges med två siffror, exempelvis 120/80.

 • Första siffran är övertrycket (då hjärtat drar ihop sig, ”systoliskt” tryck). Det är det högsta trycket i blodkärlen.
 • Andra siffran är undertrycket (då hjärtat slappnar av mellan slag, ”diastoliskt” tryck). Det är det lägsta trycket i kärlen.

Du kan mäta ditt blodtrycket på din vårdcentral och på många apotek. Du kan också skaffa en egen blodtrycksmätare och enkelt kolla hemma när du vill.
 

Vad är bra blodtryck?

Unga smala personer brukar ha bra blodtryckOm du är frisk och inte tar blodtrycksmediciner är för lågt blodtryck vanligen inget att oroa sig för.

Ett utmärkt friskt blodtryck är max 120/80. Det brukar unga, friska och smala personer ha.

De flesta i västvärlden har dock högre blodtryck. Det är vanligt hos medelålders och äldre personer, särskilt vid viktproblem.

Mellan 120-140 i övertryck och 80-90 i undertryck räknas som ett förstadium till högt blodtryck. Det är inget som behöver behandlas hos i övrigt friska. Men det betyder att det finns utrymme för förbättrad hälsa med livsstilsåtgärder.

Ursprungsbefolkningar som ej äter västerländsk kost har vanligen utmärkt blodtryck även vid högre ålder. Vi kan lära av och inspireras av dem.

 

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck

Över 140/90, mätt vid minst tre olika tillfällen, räknas som förhöjt blodtryck. Att tillfälligt ha något högre (vid stress exempelvis) är däremot inte farligt.

Eftersom blodtrycket varierar något från dag till dag rekommenderas flera kontroller innan högt blodtryck konstateras. Det räcker sedan att antingen över- eller undertrycket är högt i genomsnitt (exempelvis 150/85 eller 135/100) för att blodtrycket ska anses förhöjt.

Var fjärde vuxen i Sverige har ett blodtryck över 140/90, det vill säga högt blodtryck.

 • Mellan 140/90 och 160/100 räknas som lätt blodtrycksförhöjning
 • Över 160/100 ses som måttligt förhöjt blodtryck
 • Över 180/110 är ett kraftigt förhöjt tryck

Även skillnaden mellan över- och undertrycket, ”pulstrycket”, är intressant. Om skillnaden är stor (ex 170/85) så tyder det på hårda, stela kärl – ofta på grund av kärlsjukdom. Blodkärlen kan då inte utvidga sig så mycket när pulsvågen från hjärtat kommer varför övertrycket blir högt.

Högt blodtryck av vita rockar

Många får högre blodtryck av (omedveten) stress vid sjukvårdskontakter. Detta brukar kallas ”vitrockshypertoni”, alltså högt blodtryck av att se vita sjukvårdskläder.

Problemet är vanligt: hela 10-15% av dem som får diagnosen högt blodtryck efter mätningar på en sjukvårdsmottagning visar sig vid hemmamätningar och heldygnsmätningar ha normalt tryck.

Har man bara ”vitrockshypertoni” har man ungefär samma risk för hjärtsjukdom som andra med normalt blodtryck. Man behöver alltså inte blodtrycksmedicin – men man får det ofta i onödan!

Om man misstänker stressorsakat högt blodtryck kan man låna en blodtrycksmätare av sjukvården som sitter på under ett dygn och mäter flera gånger i timmen. Eller köpa en egen blodtrycksmätare att kontrollera med i hemmet.

Mer om hemmamätning av blodtryck 

 

När bör högt blodtryck medicineras?

Mediciner som ger högt blodtryckOm blodtrycket är kraftig förhöjt (över 160 i övertryck eller över 100 i undertryck) är medicinering oftast klokt. Om man dessutom har andra riskfaktorer för hjärtsjukdom (som rökning, diabetes eller fetma) kan medicinering övervägas även vid lättare förhöjning (över 140/90).

Det finns inga bevis för att medicinering förbättrar hälsan hos i övrigt friska personer med lätt förhöjt blodtryck (140-159 i övertryck och/eller 90-99 i undertryck). Det är alltså oklart om det är värt att riskera biverkningar av medicinering om man bara har ett lätt förhöjt blodtryck.

För diabetiker har man ofta rekommenderat lägre blodtryck: max 130/80-85. Men det är tveksamt om det hjälper att behandla ner blodtrycket så lågt med mediciner. Sannolikt kan diabetiker använda ungefär samma övre gräns som hjärtsjuka, 140/90 (enligt nya studier och expertkommentarer samt senaste rekommendationerna från amerikanska diabetesförbundet, ADA).

Sammantaget är alltså följande ungefärliga gränser när medicinering för blodtrycket är klokt:

 • I övrigt friska: över 160/100
 • Hjärtsjuka, diabetiker: över 140/90

Även vid mindre förhöjningar av blodtrycket bör man överväga kloka livsstilsförändringar för att förbättra hälsan och minska risken för sjukdomar.

 

Orsaker till högt blodtryck

Det finns flera ovanliga orsaker till högt blodtryck (exempelvis sjukdomar i njurar eller binjurar). Dessa utreds i sjukvården – om man finner skäl att misstänka dem.

Det absolut vanligaste är dock högt blodtryck av oklar orsak, så kallad primär hypertoni. Det är då ofta en del i ett ”Metabolt syndrom”, något som kan kallas för den ”västerländska sjukan”:

Metabolt syndrom och högt blodtryckMetabolt syndrom och BukfetmaMetabolt syndromHögt blodsocker – en del i metabolt syndromSkadligt kolesterol – en del i metabolt syndrom

Ovanstående hälsoproblem kopplas ihop eftersom de så ofta förekommer tillsammans hos samma person. Personer med högt blodtryck har exempelvis ofta extra vikt runt midjan och inte sällan kan de också ligga i riskzonen för högt blodsocker och typ 2 diabetes.

Den goda nyheten är att om man genomskådar orsaken så kan man ofta förbättra alla dessa problem med en enda förändring i livsstilen.

Den vanliga orsaken

Dåliga kolhydrater

Den västerländska sjukan orsakas av att man äter mer kolhydrater än kroppen hinner förbränna. Detta gäller främst snabbsmälta dåliga kolhydrater (som vitt mjöl) och rent socker. Men beroende på hur känslig man är kan det även gälla grövre kolhydrater.

Kolhydraterna bryts redan i magen ned till enkla sockerarter (stärkelsen i bröd och pasta blir exempelvis druvsocker) som höjer blodsockret så fort det tas upp i blodet. Kroppen producerar då mer av hormonet insulin, för att ta hand om blodsockret.

Insulin är kroppens huvudsakliga fettlagrande hormon och för mycket insulin kan därför i längden ge övervikt. Det kan i för höga mängder även störa kolesterolomsättningen i kroppen. Det kan dessutom påverka blodtrycket.

Högt insulin och högt blodtryck

Ett stegrat insulinvärde verkar leda till ansamling av vätska och salt i kroppen. Det ökar blodtrycket. Dessutom kan högt insulin i längden förtjocka vävnaden runt blodkärl (så kallad glatt muskulatur) vilket också kan öka blodtrycket.

Att äta mindre kolhydrater har i studie efter studie visats sänka såväl insulinvärdet som blodtrycket. Kanske beror det på att lågkolhydratkost också tenderar att minska vätskeansamling i kroppen och öka utsöndringen av salt i urinen?

 

Livsstilsåtgärder för bättre blodtryck

Det finns flera möjliga livsstilsåtgärder för att sänka blodtrycket, nedan går jag igenom fem olika. Den första är i min erfarenhet den viktigaste, nämligen att ta bort den vanligaste orsaken till högt blodtryck:

1. Bota den västerländska sjukan

Högt blodtryck beror ofta på ett så kallat metabolt syndrom, särskilt hos personer med viss övervikt. Då kan man få väldiga hälsovinster genom att minska intaget av (dåliga) kolhydrater.

Studie efter studie på lågkolhydratkost visar förbättrat blodtryck och större förbättringar än med annan kost. Som en bonus ger det vanligen även viktnedgång och förbättrat blodsocker:

Många av läsarna här har testat, inte sällan med positiva resultat att rapportera:


2. Att salta eller inte salta

Salt

Att äta mindre salt kan sänka blodtrycket en aning. I studier är dock långtidseffekten minimal, endast en (1) mmHg lägre blodtryck i snitt.

Det saknas idag bevis för att mindre salt i maten påverkar risken för sjukdom eller död. Det visar en ny stor genomgång av all forskning på området (se även DN:s och SvD:s kommentarer). Det är alltså tveksamt om du blir friskare av att äta mindre salt. Ingen vet.

Mycket av saltet vi får i oss kommer från snabbmat, färdigmat, bröd och läsk – saker man bör undvika vid lågkolhydratkost. Därmed sänks saltintaget automatiskt. Vidare ger lågkolhydratkost hormonella effekter som leder till att kroppen lättare kissar ut ett eventuellt överskott på salt – detta förklarar delvis dess blodtryckssänkande effekt.

Sammanfattningsvis är hetsen mot salt överdriven. Åtminstone om man äter lågkolhydratkost bör man kunna unna sig måttligt med salt i maten med gott samvete.

3. Undvik annat blodtryckshöjande

Blodtrycket kan sänkas genom att undvika sådant som höjer det. Här är de vanligaste ämnena som tenderar att höja blodtrycket:

 • Vanliga värktabletter, så kallade NSAID, kan höja blodtrycket genom att minska utsöndring av salt i njurarna. De inkluderar receptfria tabletter som Ipren, Ibumetin, Ibuprofen, Diklofenak och Naproxen samt receptbelagda Celebra. Värktabletter med paracetamol i (Alvedon, Panodil m.m.) är bättre för blodtrycket.
 • Kortisontabletter, exempelvis Prednisolon
 • P-piller (hos vissa personer)
 • Kaffe (koffein)
 • Alkohol i stor mängd
 • Nikotin (rökning, snusning) kan ge kortvarig blodtrycksstegring på 5-20 enheter
 • Droger som amfetamin och kokain
 • Lakrits i stor mängd

Man måste knappast sluta helt med kaffe eller alkohol, men är man storkonsument kan det vara klokt att minska intaget. Att helt sluta röka är förstås klokt. Det är utmärkt för hälsan i allmänhet, inte bara blodtrycket.

4. Träna gärna

Regelbunden motion har visats sänka blodtrycket något. Om inget annat så förbränner man kolhydrater och tål dem därför bättre.

5. Undvik brist på omega 3-fett eller D-vitamin

Studier tyder på att omega 3-fett kan ha en lätt blodtryckssänkande effekt (särskilt på det systoliska blodtrycket). Mer om omega 3 →

En studie visar sänkning av blodtrycket med i genomsnitt 4 enheter systoliskt och 3 enheter diastoliskt genom att ge tillskott D-vitamin till personer med brist (vanligt under vinterhalvåret). Mer om D-vitamin →

Blodtrycksmediciner

Blodtrycksmätning i sjukvården

Vid minst måttligt förhöjt blodtryck (>160/100) eller vid vissa sjukdomar, exempelvis hjärtsjukdom, kan blodtryckssänkande mediciner behövas. Men det är naturligtvis ändå klokt att tänka på livsstilsåtgärderna ovan, så man inte behöver mer mediciner än nödvändigt.

Blodtryckssänkande mediciner minskar främst risken att få slaganfall, hjärtsvikt eller njurskada av sitt höga blodtryck.

Det finns många bra förstahandsalternativ, exempelvis ACE-hämmare eller AII-blockare som Enalapril eller Losartan. Om man inte får tillräcklig effekt av sådan medicin kan man behöva lägga till ytterligare mediciner, så kallade kalciumantagonister (exempelvis Felodipin) eller ett svagt vätskedrivande medel (finns i kombinationstabletter med Enalapril och Losartan).

Vad man om möjligt bör undvika som blodtrycksbehandling är betablockare (som Atenolol, Metoprolol eller Seloken). De har sämre effekt och ger ofta mer biverkningar (som nedsatt potens, trötthet och viktökning). Dessa medel kan dock vara av värde vid hjärtsjukdom (exempelvis kärlkramp).

Mer om blodtrycksmediciner

 

Blodtrycksmätning hemma

Det är enkelt att mäta sitt blodtryck med en helautomatisk blodtrycksmätare – om man gör det på rätt sätt. Men det finns vanliga felkällor som kan ge felaktiga resultat.

För säkra mätningar av blodtryck är två saker viktiga, bra utrustning och rätt mätteknik:

Utrustningen

Blodtrycksmätaren bör vara av god kvalitet, testad och godkänd. Den bör mäta trycket i överarmen (handledsmätare ger osäkrare resultat). Här är två bra blodtrycksmätare som jag kan rekommendera:

m6-m2

Omron M6 Comfort samt Omron M2

Det är nödvändigt att manschetten för överarmen är av rätt storlek. Om du har en kraftig överarm och mäter med en manschett avsedd för normalstora armar får du felaktigt höga värden, ibland så mycket som 20 enheter högre än verkligt blodtryck. Du kan alltså mäta upp ett högt blodtryck även om ditt blodtryck egentligen är normalt.

Vid osäkerhet mäter du omkretsen kring din överarm med ett måttband:

 • Vid armomfång på ca 22-32 cm passar normalvida manschetter (och Omron M2).
 • Större överarmar kan kräva en manschett på 22-42 cm (som den till Omron M6 Comfort).

Beställ blodtrycksmätare

Mätteknik

Blodtrycket bör helst mätas i sittande, eftersom det är så det vanligen mätts i de studier om hälsosamma blodtryck som man jämför med. Dessutom minskar det risken för överbehandling med blodtrycksmediciner.

För säkraste resultat bör man mäta blodtryck så här:

 1. En halvtimme innan mätningen bör man ej träna, röka, snusa eller äta.
 2. Vila 5-10 minuter i behaglig rumstemperatur innan mätningen.
 3. Ta av kläder från armen.
 4. Blodtrycksmanschetten bör sättas på så att nedre kanten är ca 2 cm ovan armvecket. Den bör sitta på lagom tätt – så att två fingrar precis kan få plats under.
 5. Sitt med bekvämt stöd för rygg och fötter (benen ej i kors).
 6. Armen vilar bekvämt, exempelvis mot ett bord, med överarmen i hjärthöjd (som på bilden nedan).Blodtrycksmätning
 7. Slappna av och mät blodtrycket.
 8. Mätningen bör upprepas minst en gång, med en minut emellan. Genomsnittet av två eller fler mätningar skrivs ned.

Säkra resultat

Förutsatt att man utför mätningarna korrekt och använder en testad och godkänd hemmamätare så får man lika säkra resultat som på en läkarmottagning. Det visar en ny svensk expertutredning. Eftersom blodtryck ofta felaktigt mäts liggande i svensk sjukvård är det möjligt att du till och med får korrektare resultat.

Skillnaden mellan sittande och liggande blodtryck

I Sverige mäts blodtrycket ofta felaktigt i liggande på läkarmottagningar. Skillnaderna är dock oftast små: I sittande blir det systoliska blodtrycket aningen lägre och det diastoliska aningen högre. Som exempel fick jag ett genomsnittligt blodtryck på 116/73 efter ett antal mätningar i sittande. Liggande blev genomsnittet 119/72.

Blodtrycksmätning i liggande kan dock ge större fel och risk för överbehandling hos vissa personer, särskilt äldre (vid så kallad ”ortostatism” dvs. blodtrycksfall i sittande/stående).

Variation över dygn och år

Blodtrycket är ofta lägst på morgonen och blir något högre mot eftermiddag och kväll. Det är ofta aningen lägre på sommarhalvåret och något högre på vintern.

Beställ blodtrycksmätare

 

Vidareläsning

Översikter på svenska:

Om rätt teknik för att mäta blodtryck:

 

Studier

Behandling av högt blodtryck

Att behandla lätt förhöjt blodtryck (140-159 systoliskt, 90-99 diastoliskt) hos hjärtfriska patienter ger ingen säker hälsovinst:

Diao D, et al. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD006742.

 

Lämplig teknik för blodtrycksmätningar

Översikter:

Williams JS, et a. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6.

Pickering TG, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Hypertension. 2005 Jan;45(1):142-61.

 

Mer

Snabbkurs i kolesterolSnabbkurs i Omega 3Snabbkurs i D-vitamin

 

Kommentarer

1 2 3 4 5 6 7

316 kommentarer

 1. Pia Eriksson
  Hej Doc!
  Jag o min man äter LCHF kost sedan 8 månader. Främsta orsaken att vi började var att se om min mans blodtryck kunde bli normalt. Han äter medicin sedan ca 5 år mot högt blodtryck. Vi har mätt trycket hemma sista veckorna och trycket har varit 104/68, 113/72, 123/73 och som mest 133/82. Kan han utan att konsultera VC (där finns bara stafettläkare) testa att inte ta medicinen på några veckor för att se vad trycket blir då. Hur snabbt ska man se resultatet?
 2. Milla
  hejsan
  jag har gjort en 24 timmars mätning av blod trycket låg i snitt på 101/63 äter blodtrycks mediciner sedan ca 7 år tillbaka för att höja det men verkar inte ha fungerar är allmän yr å svimfärdig orkar knappt vara uppe för allt går runt.Äter ensidigt mest pasta ..Nu ska läkaren höja min medicin till 2x2 röker även en del å dricker kaffe..Undrar lite om de finns något annat sätt jag kan höja blodtrycket på?Träna fungerar inte då jag ahr en nackskada
 3. Nils
  Tjena! jag är en 22-årig man som har kost och hälsa som en viktig del av mitt liv, tränar 4-5 gånger i veckan, framförallt styrketräning, och äter sällan skräpmat. Nu är det så här att jag operarade mitt knä nyligen och fick beskedet att jag hade ett något förhöjt under tryck (90) när det mätte blodtrycket innan operation, eftersom jag blev blixtinkallad för operation trodde jag att det var en stress grej + att jag har ju aldrig haft högt blodtryck förrut men jag ombads kolla upp det igen på vårdcentralen. där visade det sig att mitt blodtryck hade höjts sig ytterligare lite grann vid båda tillfällena jag varit där och med tanke på min fysiska status och ålder börjar jag bli orolig. ska in på en lab-undersökning nu men kan som inte slappna av nu. Kan mitt blodtryck öka temporärt för att jag känner mig orolig vid mätningarna? är ju också en stressfaktor att tänka på blodtrycket, rehabträna knäet samt full fart på mina universitesstudier. ska tilläggas att min vanligtvis låga vilopuls låg kring 95-100 när jag mätte senast. kan också tilläggas att jag känner mig frisk och kry i övrigt. tacksam för synpunkt
 4. Nils,
  jag skulle sätta en hel del på att det är tillfällig oro över operation/blodtryck som spökar.

  Be om en 24-timmarsmätning kanske? Då får du låna hem en apparat.

 5. Christi
  Hej! Jag är en 31 årig tjej och en mamma till en 5 årig son dessutom läser jag heltid på högskolan. Jag väger 53kg och 154 cm lång. Jag slutade röka för 2 år sedan. Min pappa dog i hjärtinfarkt och de flesta släktingar på min mammas sida har högt blodtryckt.
  Vi har en blodtrycksmätare hemma och vid ett flertal tillfällen visar det sig att jag har ganska hög undertryckt t.ex. idag hade jag 121/98 och pulsen var 91. Det är undertrycket som jag har ganska hög jämt.
  Borde jag ta kontakt med min vårdcentral och be dom att kolla ??
 6. Ronnie
  Hej Doc,

  Jag är 48 år och har ett kvällstryck på 130/88, en puls på runt 65. Jag äter 5 mg(tidigare 10 mg) enalapril och har börjat fått rethosta. Först bara på morgonen, men numera under hela dagen. Jag äter både mycket socker och kolhydrater. Är inte överviktig och tränar motionslöpning inför mitt fjärde Stockholm marathon. Vågar jag sluta helt med blodtrycksänkande medicin ? Kan jag äta mindre kolhydrater+ socker och mer av grönsaker+kött, utan att helt följa LCHF-metoden, och ändå få viss effekt ? Vad är då viktigast att tänka på ?

 7. Ronnie,
  det bästa är att du diskuterar din medicin med din läkare. Men utifrån vad du berättar ser jag ingen anledning för dig att fortsätta med blodtrycksmedicin. Det är säkert den som ger dig rethosta.

  Ät helst mindre socker, i andra hand mindre (vitt vete-)mjöl föreslår jag. Det kan absolut ge viss effekt.

 8. Christi,
  du har så lite riskfaktorer i övrigt att jag inte tycker att ett något förhöjt undertryck är så oroande. Kanske har du det lite stressigt? Det kan ge högre blodtryck.

  Men betydligt mindre socker och vitt mjöl skadar säkert inte i ditt fall heller. Särskilt med tanke på din släkt.

 9. Anna
  Doc

  Jag har en fråga ang. D-vitamin och medicin. Min pappa som äter blodförtunnande (bl.a waran) har precis skaffat holistics D-vit (som du rek på din hemsida). Han funderar på att ta 2-8000 IU/dag beroende på antal soltimmar.
  Finns det någon risk med att dessa doser kan påverka hans medicinering med waran?

  Tacksam för svar av en orolig dotter!!

  Mvh Anna

 10. Anna,
  det bör inte påverka waranmedicinen såvitt jag vet. Men för säkerhets skull kan han börja med 2000E ett tag tills han tagit några waranprover, och sen ev öka dosen.
 11. Anna
  Doc

  Ok tack så mycket, skall hälsa honom det.

  Bra blogg förövrigt!

 12. Ingela
  Hej Doc!
  Min make har ett högt blodtryck som inte vill ge sig ens med medicin. Han äter två olika och trycket är ändå 185/110.
  Vad ska han göra? Känns otäckt...behöver han oroa sig?
 13. Ingela,
  Det är inte bra i längden. Naturligtvis bör han diskutera det vidare med sin läkare. Under tiden kanske han vill testa med LCHF-kost?
 14. Lasse P
  Hej Doc,
  En fråga och om du har tid att svara.
  Min sambo har opererats för bröstcancer och när hennes läkare hörde att hon åt LCHF-kost så sa hon att "Det måste du sluta med omedelbart" Hon äter Arimidex samt tar Fragminsprutor. Jag har uppfattningen att kolhydratreducering kan minska risken för tumörtillväxt dvs tumören får mindre näring (den anväder hellre näring från "socker" än fett) eller har det hela något med hormonbalansen att göra eftersom hon ordinerats Arimidex och då kommer nästa fundering. I dessa flunsatider, törs hon ta D-vitamintillskott med tanke på att D-vitamin påverkar så mycket i kroppen (var inte D-vitamin kopplat till hormoner på något sätt?)
  Kan tilläggas att vi inte fått något klart svar från hennes läkare varför hon inte skulle få äta LCHF-kost
 15. Lasse P,
  jag har ingen aning om varför hon skulle vara tvungen att sluta med LCHF-kost, och jag gissar att läkaren inte heller vet det.

  Det finns en del stöd för att mindre kolhydrater ger långsammare tumörtillväxt, kanske främst via sänkningen av insulinvärden mm.

  Att undvika D-vitaminbrist verkar också ge visst skydd mot cancerutveckling. Det finns stöd för det i åtminstone en tung studie (dubbelblind och randomiserad).

 16. Ingela
  Hej Doc!

  Tack för ditt svar!
  Tyvärr verkar det som om vår vårdcentral inte vill hjälpa honom. De skriver ut medicin, som inte verkar fungera ( han har ätit dem sedan i juni utan att blodtrycket gått ner ).
  Han är bara 37 år och inte överviktig och med prover som ser bra ut. Han äter en kost med färre kolhydrater och jag har "tvingat" honom att äta 6 kapslar med omega-3 varje dag. Vad kan hända om inte blodtrycket går ner?

  Tack för din tid!

 17. Ingela,
  det har du svar på i texten ovan, det innebär en statistiskt ökad risk för hjärtsjukdom. Självklart bör vårdcentralen hjälpa till, om inte annat med en remiss till specialistläkare på en internmedicinklinik.

  Kanske bör man kolla ett 24-timmarsblodtryck också, så det inte "bara" är omedveten stress vid sjukvårdsbesök.

 18. Marie
  Hej
  Har en undran när det gäller hoppande blodtryck...har en mätare hemma...vad är det som gör att blodtrycket varierar så mycke...ena timmen kan den åka upp i 150/97...sen vara normal ca 128/85...är det normalt??
  Hoppas på svar,
 19. halloj.

  jag är en tjej på 27 år, var och hälsade på min pappa och han har en blodtrycksmätare som han köpt i och med att han börjat med lchf, jag passade på att mäta mitt.
  om morgnarna efter nattsömnen låg det på 88/46 puls 43, om kvällarna omkring 100/65 puls 63.

  för lågt?

  alltså, jag mår jättebra och äter själv enligt lchf sedan ett år tillbaka, aldrig känt mig så frisk, förbättrad livskvalite när eksemen försvunnit, menssmärtorna reducerats och jag slipper ta tre ipren per dag de första dagarna, mitt tandköt slutat blöda, piggare ... massa fördelar, inga nackdelar.

  det borde inte vara för lågt för jag känner mig pigg, har inte yrsel eller känner mig svag, som jag gjorde på en kost på kolhydrater och lite lite fett. då hade jag lågt ferritinvärde, under normalt och krypningar i benen rls. usch, var hemskt!

  tack för att du och annika är så bra!!! ena riktiga eldsjälar.

  ni gör ett mastodontjobb och inspirerar till att fortsätta sprida budskapet om att fett är grymt som fan och kolhydrater är bajskörv.

  STOR styrkekram.

 20. charlotte,
  Om du inte blir besvärande yr av ditt blodtryck så är det bara otroligt bra. Grattis!
 21. doc.

  jippi jajja :D
  blir tack vare lchfkosten aldrig yr nuförtiden.

  tack för svaret!

 22. Philip
  Hej, Har normalt, dvs morgon tryck ca 130/75 . Om jag varken dricker kaffe eller Redbull eller på annat sätt tillsätter kroppen blodtryckshöjande preparat, bibehåller jag mitt "normala" blodtryck, men känner mig trött hänging och orkeslös. Om jag däremot jobbar upp trycket till 180 -200 / 80 -100 så blir jag pigg energisk och mår bra i allmänhet. Då är frågan, varför kan jag inte ha bra blodtryck och må bra samtidigt?
 23. Är det normalt att ha 170/40? Tror min läkare sa att jag hade det, men sedan började jag att tänka efter att det lät lite konstigt....
  Svara gärna snabbt!
  Frida
 24. Frida,
  jag sätter en slant på att du snarare hade 140/70 i så fall - och det är normalt.
 25. Personligt
  Doc
  Kan LCHF hjälpa mot besvärande lågt blodtryck? En mig närstående ung och smal kvinna (BMI 17-18) tränar på gym 5-6 dagar i veckan, men har har perioder när det låga blodtrycket gör henne yr, illamående, frusen och trött. Hon slutade med Cola, men då verkar trycket ha sjunkit ändå mer. Var likadan själv i hennes ålder. Har fortfarande lågt blodtryck, men är inte lika besvärad av det.
 26. Personligt,
  hur vet vi att det just är blodtrycket som gör det?

  Med den vikten och de träningsvanorna kanske hon skulle må bättre av att äta mer av nästan vad som helst. I annat fall rekommenderar jag en läkarkontroll.

 27. Personligt
  Hon har varit hos doktorn, och är enligt de vanliga parametrarna frisk som en nötkärna. Men äter för lite gör hon nog.
 28. Jag har ganska lågt blodtryck, ung 105/60.
  Inte är jag varken ung (40+) eller särskilt smal, men har oftast legat så vad jag vet

  Det kan vara obehagligt när jag har menstruation, eftersom det är då jag lätt kan bli yr och lite illamående. Men det går ju över på några dagar.

  Inte ser jag på det som något onormalt tillstånd som jag skulle behöva gå till läkare för.

  Jag kan inte tro att det är något "normaltillstånd" att alltid vara "på topp".. ?

  Är det inte så att kvinnor av naturen har ett något lägre blodtryck än män?

 29. Ellinor,
  låter bara bra tycker jag.
 30. Bertil Ericsson
  Om du spegelvänder illustrationen längst upp så blir trycket mätt i höger arm i stället. Det är lika enkelt och så har man större chans att hitta en del med förträngning av stora kroppspulsådern.
 31. Anders D
  Synpunkter på detta?
  Blodtryck varit ca 140/75 länge och väl men senast mera kring 150/90 trots LCHF-ätande (kunde vara mer strikt) i ca åtta år.
  Blodvärden lite orginella enligt prov nyligen men borde väl vara ok:
  P-Kolesterol 9,2
  fP-triglycerider 0,54
  P-HDL-kolesterol 2,8
  fP-LDL-kolesterol 6,2
  LDL/HDL 2,3
  tot/LDL 2,3
  Borde jag koll apo-kvot?
  Vore roligt att få ner trycket utan mediciner. Äta mer strikt LCHF? Kan salt spela roll (ost och charkvaror mm)?
 32. Anders,
  dina kolesterolvärden har en mycket fin fördelning så är du frisk för övrigt ser jag inget skäl att vara annat än nöjd med dem. Totalvärdet är lite högre än medel, men främst för att du har så väldigt mycket av det skyddande goda kolesterolet, HDL. Det är bra.

  Ang blodtrycket: det är inte så att du är omedvetet stressad när du tar det tror du? En 24-timmarsmätning eller många mätningar med en hemmamätare kan avslöja det.

  Salt spelar en ganska begränsad roll om man inte äter väldigt mycket. Mest brukar det finnas i färdig- och snabbmat. Sådant man sällan äter vid LCHF.

 33. Chilisalsa
  Anders,
  prova att äta mycket chili... det sänker iaf mitt tryck rejält...
  men då är jag iofs storkonsument :)

  Sen kan du ju byta allt salt mot seltin dessutom, salt är billigt.
  Seltin Spicy är kanon !
  http://www.seltin.se/

 34. Ninna
  Jag har ätit lchf i 7 mån. och ätit Renitec 20mg i 10 år. Min nuvarande kost har haft ung. 15- 20 kolh.
  Jag har provat att ta ut blodtrycks medicinen ngn dag, men då åker övertrycket upp till 150-160. Undertrycket vid 90. Varför blir övertrycket så högt?
  Fortsätter givetvis med medicinen.
  Ninna
 35. elisabeth
  Hej jag undrar om jag vågar sluta med seloken jag äter även plendil Har läst att seloken ger en viss viktökning Har ätit lchf kost i 2 mån och bara gått ner 3 kg
  sist jag kollade blodtrycket för en vecka sen låg de på 140/85 Selokenen fick jag isamband med högämnesomsättning (köldkörteln) när jag fick hjärtflimmer Men värderna har varit normala i 1 år Måste jag rådfråga läkare eller kan jag prova att sluta med selokenen men fortsätta med plendil Plendil har jag ätit i flera år för högt blodtryck men selokenen har jag ätit i 3 år
 36. Pia
  Hej!

  Skrev ett inlägg på forumet men det kanske passar bättre här:

  YR & TRÖTT - LÅGT BLODTRYCK?

  Slutade röka och började med LCHF vid nyår (båda "löftena" går utmärkt att hålla sig till!).

  Första veckorna var jag dödstrött och nu är jag "bara" trött och lite yrslig liksom (de senaste 2-3 veckorna). Har insett från ett annat inlägg att rökslut kan sänka blodtryck och det verkar här på forumet att en del får sänkt bt av LCHF.

  Men alltså. Vad göra? Har räknat maten 2 dagar och jag verkar ligga på drygt 20 kolhydrater/dag. För att minska i vikt bör jag väl sänka lite men just nu vill jag främst få ordning på orken.

  Sover bra (enligt mig, 8 hr ca/natt, har räckt tidigare).

  Motionerar så lite som möjligt. Vill börja mer när jag blir piggare och får ihop det övriga livspusslet. Måste dock säga att jag märker inte av yrseln när jag t.ex. är ute och leker i snön, skottar, promenerar. Googlade och läste att motion kan motverka lågt bt, liksom mer salt och laktrits

  Väger 75 kg, 160cm.

  Tacksam för svar... bör jag göra något åt LCHF-kosten? Äta några tillskott? Ska böra med Omega3 och D-vitamin som du tipsar om, vad säger du om Rosenrot?

 37. "Har räknat maten 2 dagar och jag verkar ligga på drygt 20 kolhydrater/dag. För att minska i vikt bör jag väl sänka lite men just nu vill jag främst få ordning på orken."

  Behövs inte, går utmärkt att gå ner på 100g per dag också.

  "Motionerar så lite som möjligt."

  Låter som en dålig ide, tror att du inte skulle vara lika trött om du gjorde det.

 38. Pia
  Hej LosKrikon (och andra)!

  Hur går man ner på fler kollisar? Mindre protein?

  Det är alltid dumt att försöka vara ironisk i inlägg, att jag motionerar lite är inget självändamål även om t.ex. Dahlqvist säger att det är ok för viktminsknings skull. Problemet är att jag dels har svårt att få ihop livspusslet och komma in i träningsrutiner igen, men också, och kanske framför allt, att jag är så trött jämt. Innan jag började LCHF brukade jag åtminstone köra 2 x 30 min crosstrainer/vecka. Inte mycket, men något. Det blir som catch 22, orkar inte motionera och det bidrar säkert till att jag är trött. Men jag tror verkligen att det beror på lågt blodtryck, så vad kan jag göra? Har ju ingen lust att börja röka igen, och kosten funkar ju bra för övrigt.

 39. Hur man går ner? Man drar ner på annat, eller gör av med mer. Jag kör på mindre fett än vad som är LCHF men går ner ändå (räknar mig inte köra på LCHF). En normal dag äter jag ungefär 100g kolhydrater, 100 protein och 50 fett, altså 1250 kcal och gör av med straxt över det dubbla i snitt. Det kanske inte passar alla att göra så, men funkar fint för mig. Jag ser ingen vits att äta massor med fett för sakens skull. Att äta fler kolhydrater (om än inte många i SLVs ögon) gör att man inte behöver vara lika resriktiv med vad man äter också vilket allafall för mig gör det lättare att hålla motivationen uppe. Att äta mycket kolhydrater skulle jag dock inte göra, men fler än 20g per dag kan man gott köra enligt mig.

  Motion i viktminskningsyfte är mycket överskattat, det håller jag med om. Men när man går ner i vikt kommer man att tappa både muskelmassa och fett, men om du använder musklerna rätt så kommer de byggas upp igen och du tappar mer fett procentuellt sätt. På det sättet kommer du få en bra mycket "roligare" kropp än de som går ner i vikt utan att röra på sig rätt. Jag tänker mest på de som gjort gastric bypass som man ofta ser det lättast på, de ser helt sjuka ut enligt min åsikt, lös hud och ben typ. Plus motion är bra för välbefinnandet rent allmänt och det var det jag tänkte på mest eftersom du skrev att du inte mådde riktigt bra.

  När jag började motionera (eller vad man vill kalla det) så var jag bara ute och gick 2-3 ggr i veckan, runt 4 km per gång. Det var riiiiiiiktgt tungt i början (speciellt med tanke på att jag vägde 160kg+) men nu går jag både längre och snabbare eftersom jag väger mindre. Har dessutom börjat med annan träning också.

 40. marianne danfjorden
  jag är 65 år och något överviktig. Försöker äta grönsaker dagligen men är förtjust i tex semlor. jag simmar ca två ggr/veckan samt tar promenader med stavar nästan dagligen. Röker ej.
  idag mätte jag blodtrycket på Maxi, det var för högt 190/110, det har ökat från 170/90. Ofta känner jag puls tydligt men HBvärdet är bra och högt. Inga sjukdomar.
  Vad bör jag göra? jag blir orolig.
  Marianne
 41. Anna Delin
  Idag var jag på LifeGene och mitt blodtryck var 115/80, vilket är all time low för mig, såvitt jag kan minnas. Ett typiskt värde förut, innan LCHF, var 130/85, dvs normalt men i det övre intervallet. Jag har vägt både mer och mindre än jag gör nu, och motionerat mycket vissa perioder och lite andra perioder men ändå haft ungerfär samma blodtryck hela tiden. Jag har hållit mig till LCHF i ett år nu. Förutom att undvika kolhydrater (utom i form av grönsaker) fokuserar jag på näringsrik mat utan tillsatser som ägg, lever, fisk, smör, kött, fågel, färska ovanjordgrönsaker, lök. Allt helst ekologiskt producerat. Dessutom tar jag 6000 IE D-vitamin per dag, som enda tillskott. Det verkar funka.

  Jag firade med en LCHF-vänlig tapastallrik på Hötorgshallen.

 42. Anna Delin
  Jag glömde nämna ost, grädde, CF, oliver, samt en till missbruk gränsande konsumtion av vitlök. Ibland glömmer man det självklara.
 43. chilisalsa
  Grattis !

  Ja mjukare kärl verkar ofta vara en "biverkan" man får ta ;)

  Argininet i vitlöken hjälper nog till f.ö.

 44. Anna Delin
  Rött vin dricker jag alltsomoftast också, det är inget jag undviker. Alkohol anses ju allmänt vara blodtryckshöjande, så det kan vara värt att nämna. Jag aktar mig dock för att dricka så mycket att jag känner av det dagen efter (även om det såklart kan hända från tid till annan). Salt i matlagningen är inget jag undviker aktivt, men jag tycker numera att färdigmat ofta har onödigt mycket salt.

  Ju fler LCHF:are som anmäler sig till LifeGene, ju bättre statistik får de på oss. Man fyller i en kostenkät bland annat och provtagningen sker vart femte år, så det är inte jättejobbigt att vara med. All medverkan är helt frivillig. Man kan välja bort vilka delar man vill men ändå vara med i de andra.

 45. chilisalsa
  Salt (natriumklorid) har nog inte så stor påverkan på trycket. Vi gör oss lätt av med överskott. Har man högt tryck kan det dock vara värt att byta till mineralsalt ex. http://www.minosel.se , men då mer för att man ökar på kalium, magnesium och zink.

  Tog dom några andra roliga prover då ?

 46. Anna Delin
  Jag håller med dig om saltet. Diverse mineralbrister orsakade av dålig matframställning (konstgödsel, monokulturer, snabbväxande gröda, jäst istället för äkta surdeg, icke-artegen föda till djuren, osv) är nog ett större problem än eventuell överkonsumtion av NaCl. De andra mer intressanta provsvaren som apokvot osv får jag veta om ett par veckor när de analyserats färdigt. I övrigt fick jag göra ett andningstest och hörseltest. Dessutom mäter de fettprocent och diverse kroppsmått. Jag fick även veta att jag har 7 kg muskler i vardera benet och 2.2 kg muskler i vardera armen. Jag kan inte riktigt relatera till dessa siffror men det verkar ok.
 47. chilisalsa
  Hörseltest...
  det är klart att äter man mycket sprängd anka och glassbomb så :)
 48. Anna Delin:

  Ingen form av konditionstest?

 49. Jag misstänker starkt att jag har kaliumbrist... Ska till läkare imorron och se om jag inte kan få ta ett blodprov för det. Tänkte även passa på att ta andra prover också, se om de är bättre än "förr".
 50. Lasse
  #98 Jag har också vart på lifegene test och nej inget konditionstest, däremot hörsel.test. Om jag inte minns fel får man "invites" att dela ut ungefär som till spotify. Har kvar om någon under 45 vill ha.
1 2 3 4 5 6 7

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av