Snabbkurs i blodtryck

Så får du bra
blodtryck

Att ha högt blodtryck är en vanlig hälsofara idag. Mer än var fjärde vuxen svensk har högt blodtryck – kanske även du eller någon i din familj? Det känns oftast inte men medför risk för allvarliga sjukdomar som slaganfall och hjärtinfarkt.

Den goda nyheten är att du kan förbättra ditt blodtryck med enkla förändringar i livsstilen.

Den vanliga behandlingen för högt blodtryck idag är mediciner. Det kan ofta vara ett klokt val. Men tänk om du kan få perfekt tryck även utan mediciner eller biverkningar – med förbättrad hälsa och vikt som en välkommen bonus?

Sanningen är att högt blodtryck för något hundratal år sedan var extremt sällsynt. Någonting i dagens miljö ger allt fler högt blodtryck. Men vad?

Innehåll

 1. Vad är blodtryck?
 2. Hur mäts blodtrycket?
 3. Vad är bra blodtryck?
 4. Vad är högt blodtryck?
 5. Vem behöver blodtrycksmedicin?
 6. Orsaker till högt blodtryck
 7. Fem sätt att sänka ditt blodtryck
 8. Blodtrycksmediciner
 9. Blodtrycksmätning hemma
 10. Vidareläsning och studier


 

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är trycket i blodkärlenBlodtrycket är precis vad det låter som: trycket inuti dina blodkärl. Med en normal mängd blod, friskt hjärta och friska elastiska blodkärl får du ett normalt blodtryck.

Lågt blodtryck kan ge yrsel, särskilt just när man ställer sig upp. Detta är vanligen ofarligt och kan bero på vätske- eller saltbrist.

Lindrig eller måttlig förhöjning av blodtrycket ger sällan tydliga symtom (lättare huvudvärk förekommer ibland). Riktigt högt tryck kan ge svår huvudvärk, trötthet och illamående. Högt blodtryck beror på ökad mängd vätska och salt i blodet eller på att blodkärlens väggar är förtjockade och hårda.

Eftersom högt blodtryck sällan märks kan man gå länge med det utan att veta något. Då det är en hälsorisk är det därför klokt att kolla sitt blodtryck med några års mellanrum även om man är frisk i övrigt. Detta åtminstone om man är medelålders eller äldre – högt tryck blir vanligare med åldern.

Alltför högt blodtryck medför i längden ökad risk för hjärtsjukdom och slaganfall. Ju högre desto högre risk. Högt blodtryck behandlas ofta med medicin för att minska hälsorisker. Men du kan även sänka trycket med ändrad livsstil (se nedan).

Högt blodtryck kallas på läkarspråk för hypertoni, ett ord som används några gånger på denna sida.

 

Hur mäts blodtrycket?

Blodtrycksmätning

Blodtrycket mäts vanligen genom att pumpa upp en manschett runt överarmen. Man mäter sedan vilket tryck i manschetten som hindrar blodet från att passera ut i armen. Det motsvarar trycket inne i blodkärlen.

Blodtrycket anges med två siffror, exempelvis 120/80.

 • Första siffran är övertrycket (då hjärtat drar ihop sig, ”systoliskt” tryck). Det är det högsta trycket i blodkärlen.
 • Andra siffran är undertrycket (då hjärtat slappnar av mellan slag, ”diastoliskt” tryck). Det är det lägsta trycket i kärlen.

Du kan mäta ditt blodtrycket på din vårdcentral och på många apotek. Du kan också skaffa en egen blodtrycksmätare och enkelt kolla hemma när du vill.
 

Vad är bra blodtryck?

Unga smala personer brukar ha bra blodtryckOm du är frisk och inte tar blodtrycksmediciner är för lågt blodtryck vanligen inget att oroa sig för.

Ett utmärkt friskt blodtryck är max 120/80. Det brukar unga, friska och smala personer ha.

De flesta i västvärlden har dock högre blodtryck. Det är vanligt hos medelålders och äldre personer, särskilt vid viktproblem.

Mellan 120-140 i övertryck och 80-90 i undertryck räknas som ett förstadium till högt blodtryck. Det är inget som behöver behandlas hos i övrigt friska. Men det betyder att det finns utrymme för förbättrad hälsa med livsstilsåtgärder.

Ursprungsbefolkningar som ej äter västerländsk kost har vanligen utmärkt blodtryck även vid högre ålder. Vi kan lära av och inspireras av dem.

 

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck

Över 140/90, mätt vid minst tre olika tillfällen, räknas som förhöjt blodtryck. Att tillfälligt ha något högre (vid stress exempelvis) är däremot inte farligt.

Eftersom blodtrycket varierar något från dag till dag rekommenderas flera kontroller innan högt blodtryck konstateras. Det räcker sedan att antingen över- eller undertrycket är högt i genomsnitt (exempelvis 150/85 eller 135/100) för att blodtrycket ska anses förhöjt.

Var fjärde vuxen i Sverige har ett blodtryck över 140/90, det vill säga högt blodtryck.

 • Mellan 140/90 och 160/100 räknas som lätt blodtrycksförhöjning
 • Över 160/100 ses som måttligt förhöjt blodtryck
 • Över 180/110 är ett kraftigt förhöjt tryck

Även skillnaden mellan över- och undertrycket, ”pulstrycket”, är intressant. Om skillnaden är stor (ex 170/85) så tyder det på hårda, stela kärl – ofta på grund av kärlsjukdom. Blodkärlen kan då inte utvidga sig så mycket när pulsvågen från hjärtat kommer varför övertrycket blir högt.

Högt blodtryck av vita rockar

Många får högre blodtryck av (omedveten) stress vid sjukvårdskontakter. Detta brukar kallas ”vitrockshypertoni”, alltså högt blodtryck av att se vita sjukvårdskläder.

Problemet är vanligt: hela 10-15% av dem som får diagnosen högt blodtryck efter mätningar på en sjukvårdsmottagning visar sig vid hemmamätningar och heldygnsmätningar ha normalt tryck.

Har man bara ”vitrockshypertoni” har man ungefär samma risk för hjärtsjukdom som andra med normalt blodtryck. Man behöver alltså inte blodtrycksmedicin – men man får det ofta i onödan!

Om man misstänker stressorsakat högt blodtryck kan man låna en blodtrycksmätare av sjukvården som sitter på under ett dygn och mäter flera gånger i timmen. Eller köpa en egen blodtrycksmätare att kontrollera med i hemmet.

Mer om hemmamätning av blodtryck 

 

När bör högt blodtryck medicineras?

Mediciner som ger högt blodtryckOm blodtrycket är kraftig förhöjt (över 160 i övertryck eller över 100 i undertryck) är medicinering oftast klokt. Om man dessutom har andra riskfaktorer för hjärtsjukdom (som rökning, diabetes eller fetma) kan medicinering övervägas även vid lättare förhöjning (över 140/90).

Det finns inga bevis för att medicinering förbättrar hälsan hos i övrigt friska personer med lätt förhöjt blodtryck (140-159 i övertryck och/eller 90-99 i undertryck). Det är alltså oklart om det är värt att riskera biverkningar av medicinering om man bara har ett lätt förhöjt blodtryck.

För diabetiker har man ofta rekommenderat lägre blodtryck: max 130/80-85. Men det är tveksamt om det hjälper att behandla ner blodtrycket så lågt med mediciner. Sannolikt kan diabetiker använda ungefär samma övre gräns som hjärtsjuka, 140/90 (enligt nya studier och expertkommentarer samt senaste rekommendationerna från amerikanska diabetesförbundet, ADA).

Sammantaget är alltså följande ungefärliga gränser när medicinering för blodtrycket är klokt:

 • I övrigt friska: över 160/100
 • Hjärtsjuka, diabetiker: över 140/90

Även vid mindre förhöjningar av blodtrycket bör man överväga kloka livsstilsförändringar för att förbättra hälsan och minska risken för sjukdomar.

 

Orsaker till högt blodtryck

Det finns flera ovanliga orsaker till högt blodtryck (exempelvis sjukdomar i njurar eller binjurar). Dessa utreds i sjukvården – om man finner skäl att misstänka dem.

Det absolut vanligaste är dock högt blodtryck av oklar orsak, så kallad primär hypertoni. Det är då ofta en del i ett ”Metabolt syndrom”, något som kan kallas för den ”västerländska sjukan”:

Metabolt syndrom och högt blodtryckMetabolt syndrom och BukfetmaMetabolt syndromHögt blodsocker – en del i metabolt syndromSkadligt kolesterol – en del i metabolt syndrom

Ovanstående hälsoproblem kopplas ihop eftersom de så ofta förekommer tillsammans hos samma person. Personer med högt blodtryck har exempelvis ofta extra vikt runt midjan och inte sällan kan de också ligga i riskzonen för högt blodsocker och typ 2 diabetes.

Den goda nyheten är att om man genomskådar orsaken så kan man ofta förbättra alla dessa problem med en enda förändring i livsstilen.

Den vanliga orsaken

Dåliga kolhydrater

Den västerländska sjukan orsakas av att man äter mer kolhydrater än kroppen hinner förbränna. Detta gäller främst snabbsmälta dåliga kolhydrater (som vitt mjöl) och rent socker. Men beroende på hur känslig man är kan det även gälla grövre kolhydrater.

Kolhydraterna bryts redan i magen ned till enkla sockerarter (stärkelsen i bröd och pasta blir exempelvis druvsocker) som höjer blodsockret så fort det tas upp i blodet. Kroppen producerar då mer av hormonet insulin, för att ta hand om blodsockret.

Insulin är kroppens huvudsakliga fettlagrande hormon och för mycket insulin kan därför i längden ge övervikt. Det kan i för höga mängder även störa kolesterolomsättningen i kroppen. Det kan dessutom påverka blodtrycket.

Högt insulin och högt blodtryck

Ett stegrat insulinvärde verkar leda till ansamling av vätska och salt i kroppen. Det ökar blodtrycket. Dessutom kan högt insulin i längden förtjocka vävnaden runt blodkärl (så kallad glatt muskulatur) vilket också kan öka blodtrycket.

Att äta mindre kolhydrater har i studie efter studie visats sänka såväl insulinvärdet som blodtrycket. Kanske beror det på att lågkolhydratkost också tenderar att minska vätskeansamling i kroppen och öka utsöndringen av salt i urinen?

 

Livsstilsåtgärder för bättre blodtryck

Det finns flera möjliga livsstilsåtgärder för att sänka blodtrycket, nedan går jag igenom fem olika. Den första är i min erfarenhet den viktigaste, nämligen att ta bort den vanligaste orsaken till högt blodtryck:

1. Bota den västerländska sjukan

Högt blodtryck beror ofta på ett så kallat metabolt syndrom, särskilt hos personer med viss övervikt. Då kan man få väldiga hälsovinster genom att minska intaget av (dåliga) kolhydrater.

Studie efter studie på lågkolhydratkost visar förbättrat blodtryck och större förbättringar än med annan kost. Som en bonus ger det vanligen även viktnedgång och förbättrat blodsocker:

Många av läsarna här har testat, inte sällan med positiva resultat att rapportera:


2. Att salta eller inte salta

Salt

Att äta mindre salt kan sänka blodtrycket en aning. I studier är dock långtidseffekten minimal, endast en (1) mmHg lägre blodtryck i snitt.

Det saknas idag bevis för att mindre salt i maten påverkar risken för sjukdom eller död. Det visar en ny stor genomgång av all forskning på området (se även DN:s och SvD:s kommentarer). Det är alltså tveksamt om du blir friskare av att äta mindre salt. Ingen vet.

Mycket av saltet vi får i oss kommer från snabbmat, färdigmat, bröd och läsk – saker man bör undvika vid lågkolhydratkost. Därmed sänks saltintaget automatiskt. Vidare ger lågkolhydratkost hormonella effekter som leder till att kroppen lättare kissar ut ett eventuellt överskott på salt – detta förklarar delvis dess blodtryckssänkande effekt.

Sammanfattningsvis är hetsen mot salt överdriven. Åtminstone om man äter lågkolhydratkost bör man kunna unna sig måttligt med salt i maten med gott samvete.

3. Undvik annat blodtryckshöjande

Blodtrycket kan sänkas genom att undvika sådant som höjer det. Här är de vanligaste ämnena som tenderar att höja blodtrycket:

 • Vanliga värktabletter, så kallade NSAID, kan höja blodtrycket genom att minska utsöndring av salt i njurarna. De inkluderar receptfria tabletter som Ipren, Ibumetin, Ibuprofen, Diklofenak och Naproxen samt receptbelagda Celebra. Värktabletter med paracetamol i (Alvedon, Panodil m.m.) är bättre för blodtrycket.
 • Kortisontabletter, exempelvis Prednisolon
 • P-piller (hos vissa personer)
 • Kaffe (koffein)
 • Alkohol i stor mängd
 • Nikotin (rökning, snusning) kan ge kortvarig blodtrycksstegring på 5-20 enheter
 • Droger som amfetamin och kokain
 • Lakrits i stor mängd

Man måste knappast sluta helt med kaffe eller alkohol, men är man storkonsument kan det vara klokt att minska intaget. Att helt sluta röka är förstås klokt. Det är utmärkt för hälsan i allmänhet, inte bara blodtrycket.

4. Träna gärna

Regelbunden motion har visats sänka blodtrycket något. Om inget annat så förbränner man kolhydrater och tål dem därför bättre.

5. Undvik brist på omega 3-fett eller D-vitamin

Studier tyder på att omega 3-fett kan ha en lätt blodtryckssänkande effekt (särskilt på det systoliska blodtrycket). Mer om omega 3 →

En studie visar sänkning av blodtrycket med i genomsnitt 4 enheter systoliskt och 3 enheter diastoliskt genom att ge tillskott D-vitamin till personer med brist (vanligt under vinterhalvåret). Mer om D-vitamin →

Blodtrycksmediciner

Blodtrycksmätning i sjukvården

Vid minst måttligt förhöjt blodtryck (>160/100) eller vid vissa sjukdomar, exempelvis hjärtsjukdom, kan blodtryckssänkande mediciner behövas. Men det är naturligtvis ändå klokt att tänka på livsstilsåtgärderna ovan, så man inte behöver mer mediciner än nödvändigt.

Blodtryckssänkande mediciner minskar främst risken att få slaganfall, hjärtsvikt eller njurskada av sitt höga blodtryck.

Det finns många bra förstahandsalternativ, exempelvis ACE-hämmare eller AII-blockare som Enalapril eller Losartan. Om man inte får tillräcklig effekt av sådan medicin kan man behöva lägga till ytterligare mediciner, så kallade kalciumantagonister (exempelvis Felodipin) eller ett svagt vätskedrivande medel (finns i kombinationstabletter med Enalapril och Losartan).

Vad man om möjligt bör undvika som blodtrycksbehandling är betablockare (som Atenolol, Metoprolol eller Seloken). De har sämre effekt och ger ofta mer biverkningar (som nedsatt potens, trötthet och viktökning). Dessa medel kan dock vara av värde vid hjärtsjukdom (exempelvis kärlkramp).

Mer om blodtrycksmediciner

 

Blodtrycksmätning hemma

Det är enkelt att mäta sitt blodtryck med en helautomatisk blodtrycksmätare – om man gör det på rätt sätt. Men det finns vanliga felkällor som kan ge felaktiga resultat.

För säkra mätningar av blodtryck är två saker viktiga, bra utrustning och rätt mätteknik:

Utrustningen

Blodtrycksmätaren bör vara av god kvalitet, testad och godkänd. Den bör mäta trycket i överarmen (handledsmätare ger osäkrare resultat). Här är två bra blodtrycksmätare som jag kan rekommendera:

m6-m2

Omron M6 Comfort samt Omron M2

Det är nödvändigt att manschetten för överarmen är av rätt storlek. Om du har en kraftig överarm och mäter med en manschett avsedd för normalstora armar får du felaktigt höga värden, ibland så mycket som 20 enheter högre än verkligt blodtryck. Du kan alltså mäta upp ett högt blodtryck även om ditt blodtryck egentligen är normalt.

Vid osäkerhet mäter du omkretsen kring din överarm med ett måttband:

 • Vid armomfång på ca 22-32 cm passar normalvida manschetter (och Omron M2).
 • Större överarmar kan kräva en manschett på 22-42 cm (som den till Omron M6 Comfort).

Beställ blodtrycksmätare

Mätteknik

Blodtrycket bör helst mätas i sittande, eftersom det är så det vanligen mätts i de studier om hälsosamma blodtryck som man jämför med. Dessutom minskar det risken för överbehandling med blodtrycksmediciner.

För säkraste resultat bör man mäta blodtryck så här:

 1. En halvtimme innan mätningen bör man ej träna, röka, snusa eller äta.
 2. Vila 5-10 minuter i behaglig rumstemperatur innan mätningen.
 3. Ta av kläder från armen.
 4. Blodtrycksmanschetten bör sättas på så att nedre kanten är ca 2 cm ovan armvecket. Den bör sitta på lagom tätt – så att två fingrar precis kan få plats under.
 5. Sitt med bekvämt stöd för rygg och fötter (benen ej i kors).
 6. Armen vilar bekvämt, exempelvis mot ett bord, med överarmen i hjärthöjd (som på bilden nedan).Blodtrycksmätning
 7. Slappna av och mät blodtrycket.
 8. Mätningen bör upprepas minst en gång, med en minut emellan. Genomsnittet av två eller fler mätningar skrivs ned.

Säkra resultat

Förutsatt att man utför mätningarna korrekt och använder en testad och godkänd hemmamätare så får man lika säkra resultat som på en läkarmottagning. Det visar en ny svensk expertutredning. Eftersom blodtryck ofta felaktigt mäts liggande i svensk sjukvård är det möjligt att du till och med får korrektare resultat.

Skillnaden mellan sittande och liggande blodtryck

I Sverige mäts blodtrycket ofta felaktigt i liggande på läkarmottagningar. Skillnaderna är dock oftast små: I sittande blir det systoliska blodtrycket aningen lägre och det diastoliska aningen högre. Som exempel fick jag ett genomsnittligt blodtryck på 116/73 efter ett antal mätningar i sittande. Liggande blev genomsnittet 119/72.

Blodtrycksmätning i liggande kan dock ge större fel och risk för överbehandling hos vissa personer, särskilt äldre (vid så kallad ”ortostatism” dvs. blodtrycksfall i sittande/stående).

Variation över dygn och år

Blodtrycket är ofta lägst på morgonen och blir något högre mot eftermiddag och kväll. Det är ofta aningen lägre på sommarhalvåret och något högre på vintern.

Beställ blodtrycksmätare

 

Vidareläsning

Översikter på svenska:

Om rätt teknik för att mäta blodtryck:

 

Studier

Behandling av högt blodtryck

Att behandla lätt förhöjt blodtryck (140-159 systoliskt, 90-99 diastoliskt) hos hjärtfriska patienter ger ingen säker hälsovinst:

Diao D, et al. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD006742.

 

Lämplig teknik för blodtrycksmätningar

Översikter:

Williams JS, et a. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6.

Pickering TG, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Hypertension. 2005 Jan;45(1):142-61.

 

Mer

Snabbkurs i kolesterolSnabbkurs i Omega 3Snabbkurs i D-vitamin

 

Kommentarer

1 2 3 4 5 6 7

316 kommentarer

 1. An1
  Om trycket var 115/75 för några veckor sedan, innan jag började med LCHF kan det ha blivit ännu lägre nu?
  Jag kan inte sitta på huk då svartnar det när jag reser mig och stjärnorna är sågottsom konstant runt skallen.
  Ska jag trycka i mig lite kolhydrater?
  Annars måste jag säga att det resultatet redan är fantastiskt!
  Så mkt energi och inte någon hunger eller sötsug!
 2. An1,
  om du tar blodtrycksmedicin kan det vara bra att kontrollera trycket för att se om du kan minska på medicinering.

  Annars - nej man får normalt sett inte för lågt blodtryck av LCHF-kost, utan mer ett blodtryck som närmar sig det lägre tryck som ursprungsbefolkningar utan kontakt med västerländsk kost hade.

  Dina besvär kan vara av övergångstyp - läs andra punkten i mitt FAQ.
  Kul att du mår bra annars!

 3. peter 42
  Hej mitt normala blodtryck är 120/80 och nu när jag har känt mej hängig ett par dagar ligger jag på 120/50 och vilopulsen som normalt ligger på ca:70-80 slag/min helt plötsligt ligger på 48/min.
  Den pulsen har jag inte haft på 20 år och då tävlade jag marathon,är det någon som har några råd?
 4. Jag får nog ge rådet att inte oroa dig så mycket för ditt blodtryck och puls. Om du inte känner dig jättesjuk så är det kanske tillfälligt i samband med någon infektion eller dylikt, även om det vanliga snarare är att pulsen går upp...

  Två råd alltså:

  Känner du dig jättesjuk - sök läkare.

  Känner du dig inte jättesjuk - ta det lugnt och bry dig inte om ditt puls och blodtryck.

 5. Peter
  Hej, Mitt blodtryck har varit ganska högt en tid, typ 140-150/90-100, jag bor i Nairobi som ligger på 1700 meters höjd, en läkare hemma i Sverige sa att höjden här kunde vara anledningen till högre blodtryck, kan det vara så, han tog ett EKG och sa att hjärtat inte verkar ha påverkats av blod trycket. Jag är 185 cm och väger 118 kilo, oftast känner jag mig hängig och slö detta går dock bort när jag reser och är på havsnivå, har du några rekomendationer för om jag bör kolla upp blodtrycket ytterliggare.

  Peter

 6. Det är möjligt att blodtrycket blir högre vid mätning på hög höjd, exakt hur mycket skillnad det gör kan jag inte säga dock.

  Med din vikt är det nog mycket möjligt att du har lite förhöjt tryck även på lägre höjd. Är du i övrigt frisk är det tveksamt om det skulle rekommenderas någon blodtrycksmedicin bara pga måttligt förhöjt blodtryck.

  LCHF-kost kan hjälpa mot övervikt, och har i studier ofta visats sänka blodtryck dessutom. Se här:
  http://www.kostdoktorn.se/?page_id=191

 7. LCHF kan möjligen även orsaka förhöjt blodtryck, när man lärt sig en massa om kost och läser vad statens så kallade experter säger. :-)
 8. Ramona
  hej jag är mamma till 3 barn mellan 2.5-10 år gamla.jag käner ibland att jag har ont i bröstet på venster sidan mer exakt,under bröstet.Sen jag var 8-9 år hade jag besvär med andningen(när jag ville andas in det var liksom jag fick inte tillräkligt med luft)Manga läkare har sagt att jag har astma alergi(1997) och blev behandlad till 2004 med brikonyl inhalator.2005 en annan läkare har sagt att jag har inte astma alergi att det är stress simptom.Även om jag sitter och villar ,jag har fortfarande andning problemen kvar (vill andas in kraftig och luften räker inte)blodtryket ligger 105/71 och 85 i puls,ibland 79/47 ,75 puls.jag röker 3-5 cig/dag.Vad ska jag göra med min andningsbesvär ?Har det att göra med blodtryket och puls?(har gjort röntgen till lungorna och allt ser bra ut)-(väger 64 och 1.65 m)
 9. Jag har ingen möjlighet att bedöma det över nätet, utöver att det säkert skulle vara positivt för lungorna att sluta röka.

  Jag rekommenderar att du kontaktar din husläkare.

 10. F
  Var på sjukhuset igår och skulle kolla en inflammation. Läkaren kollade mitt blodtryck och det hamnade på 130/105, hon tyckte att undertrycket var alldeles för högt och sa att jag skulle gå till vårdcentralen och ta en närmare koll.
  Kände mig inte alls dålig eller något förutom en lätt huvudvärk.
  Jag vet inte riktigt vad som är normalt.
  Jag är 185cm lång och väger ca 85.
 11. F
  "Jag vet inte riktigt vad som är normalt."

  Det står ovan! ;)

  Stress kan påverka trycket tillfälligt. Men det inte fel med en ny kontroll på vårdcentral.

 12. Undrar vad jag ska göra. Har huvudvärk under natten och yrsel om dagarna speciellt om jag tittar upp eller åt sidorna. Har tidigare haft lågt blodtryck så därför har jag själv kollat trycket. Hade på morron innan jag steg upp ur sängen 89/60 och på kvällen 98/71. Vad ska jag göra?? Känns inte bra.
 13. Bittan,
  Äter du LCHF-kost och tar blodtrycksmedicin samtidigt? I så fall kan din medicin ha blivit för stark för dig.

  Äter du ingen blodtrycksmedicin skulle jag se till att få i mig tillräckligt med vatten och salt. Mår du fortfarande dåligt och har lågt tryck skulle jag rekommendera en läkarkontroll.

 14. Jenny
  Hej,

  Jag är 26 år, 169 cm, väger 85 kg,och mitt blod tryck ligger på 148/90... och jag är väldigt orolig över detta... bör jag vara det? Min pappa har haft 4 hjärt infarkter, har diabetes typ 1 och gjort en by pas operation går jag samma väg?
  Jag har inte haft tid och träna mycket men jag har alltid ätit rätt, tagit en ciggarett ibland på krogen dock o ett och ett annat glas vin. Jag har oxå för 2 års sedan bytt till p piller har inte kollat mitt blod tryck sedan dess kan det vara en orsak?

 15. Jenny,
  om du är på väg åt samma håll så har du åtminstone ett antal decennier på dig att vända utvecklingen.

  Med ett BMI på närmare 30 och ett blodtryck som är måttligt förhöjt tror jag att lågkolhydratkost kan en bra idé att prova om du vill.

 16. Ulf Andersson
  Hej.
  Har kört LCHF sedan i Aug.-08.Kunde i november lägga bort min blodtrycksmedecin (ramipril). Men en koll i denna vecka visade
  förhöjt tryck igen.Kollade 2 olika dagar.150/100
  Jag undrar om det kan ha en koppling till att jag på eget bevåg
  slutat med kolesterolmedecin (simbvastin).
  och att kolesterolärdet rusat i höjden.Påverkar det blodtrycket?
  Jag är 45 år 187cm 81kg
  /ulf
 17. Ulf,
  det har nog inget med simvastatin att göra.

  150/100 är i högsta laget. Ligger det konstant så högt (inte bara då man är stressad) kan det vara klokt med blodtrycksmedicin. Och då antagligen i första hand en ACE-hämmare såsom ramipril.

  Om man har funderingar på ifall trycket blir högre av stress just vid kontrollen kan man be att få göra en 24-timmarsmätning med en apparat man lånar hem. Nikotin kan också höja trycket tillfälligt.

 18. Härrjes husse
  Doc.
  -menar du att det kan vara fel att både ta blodtrycksmedicin och äta LCHF samtidigt? Själv tar jag mina Aprovel varje morgon men jag har kollat och mitt tryck är lite lågt, fast jag fick medicinen för högt blodtryck.
  Idag 130/70 med en kantring nedåt. Tidigare för några år sedan när jag fick medicinen hade jag mycketmycketmycket högre, men har haft normalt en tid innan LCHF. Har egentligen inte följt mitt blodtryck under en tid, men skall börja kolla mer dagligen för längre koll...............
 19. HH,
  nej det går bra att kombinera. Men man bör vara uppmärksam på att trycket ibland kan bli för lågt i längden då, så att man behöver minska/sluta med medicin.
 20. Vid senaste mätningen hade jag 130/80. Direkt när jag reser mig från sittande är det normalt, men inom någon sekund börjar det snurra. Ibland bara lite, ibland måste jag sätta mig igen. På morgonen är det karusell.

  Vad skulle kunna det bero på?

 21. Unga smala och långa (män) får ofta blodtrycksfall när de reser sig snabbt. Brukade hända mig när jag var ung (yngre).

  Ta det lugnt när du ställer dig upp, eller gör som stridspiloter gör när de vill hålla kvar blodet i hjärnan trots höga g-krafter: Spänn musklerna i ben och bål. Krysta alltså, lite som man gör på toaletten...

 22. Men inte exakt som på toaletten, då händer det lätt en olycka. ;-)
 23. Doc,

  Nu är jag ju snarare en smurf jämfört med dig, blott 176 cm ovanför markytan... :)

  Tack för tipset, skall tänka på det i fortsättningen!

 24. bendy petersson
  hej! har tillfälligt höjt blodtryck! varit o kollat mina värden(kolestrol,njure,lever blodsocker allt ok!) Väger 103 kg 179cm längd o är 64 år. Trycket kan vara bra en tid men så plötsligt kan det rusa upp till 175/85 mot normalt 125/65. Äter medicin ternomin,trombyl,simvastatin. 50,75,20 mg
 25. Helene
  Hej
  Äter cymbalta för fibrosmärta har haft god verkan av detta. Har den sista månaden känt mig lite hängig och darrig. Blodtrycket i två omg och ligget mellan 106/66 samt 109/66 Mitt (Normalv 120/70)...blir ofta yr när jag ändrar lägen sittande till stående..Kan de bero på medicinen ?? Kan jag ha för hög dos ? äter 60mg/dag
 26. Helene,
  det kan vara biverkningar av medicinen. Diskutera det med din läkare.
 27. Ove
  Hej!
  Kollar blodtryck på lasarettets mätare ibland när det passar.
  Sist väntade jag tiden ut ca 5 min och hade då 168/95 puls 60.
  Gjorde sedan om efter en liten stund o hade 156/87 puls 63
  Gjorde om igen och fick då ...........................153/88 puls 63
  Äter Simvasatin.
  Hur ser du på mina värden?
  Är 72 år väger 74 kg stadigt, mår bra.
 28. Sara
  Hej!

  Har haft ett högt blodtryck under mina tre täta graviditeter och medicinerat med Viskén. Började äta magnesium i höstas och att trycket gick ner till 120/75( har egen mätare), så jag slutade med medicin. Nu har jag ätit lchf sen början av januari och nu har jag kollat trycket ett flertal gånger och det ligger på 130/ 88. Jag äter forfarande magnesium och idag började jag med medicin igen, för att kolla om det går ner. Kan det höjas av lchf?

  Jag är 32 år och inte överviktig.

 29. Ove,
  något höga men inte alltför oroande.

  Sara,
  ditt blodtryck är normalt. Jag skulle inte rekommendera medicinering med betablockad (viskén) för det - sådan har en del biverkningar trots allt.

  Blodtrycket brukar åtminstone i genomsnitt gå ner av lchf-kost.

 30. Tina
  Har haft blodtrycket 130/90 och 145/90 båda tillfällena vid läkarkontakt och den stress jag brukar känna vid läkarbesök.
  Är det farligt att inte ta medicin för att sänka trycket.
  Jag är 45 år kvinna 174cm och 82kg.
  Förra året hade jag ett tryck på 140/70 också hos läkare men då handlade det bara om infl. i nacken och inte så stressande.
 31. Tina
  Glömde säga att jag brukade ha lägre blodtryck innan jag nästan drabbades av en depression.
  Det senaste 1 1/2 åren har varit mycket stressande för mig pga. strul med förs.kassan och en del dödsfall i släkten.
  Har nu blivit lite bättre, och då kommer detta med blodtrycket.
  Finns det någon chans att det kan sjunka av sig själv om man lugnar ner sig och sköter om sig?
  Tål inte medicin pga. att jag är väldigt biverkningskänslig.
 32. Tina,
  det där låter inte särskilt oroande. Självklart kan stress och depression tillfälligt höja blodtrycket.
 33. Rutte
  Hej Doc,

  jag har nyligen varit på en hälsokontroll. Den förra var för nio år sedan, så det var väl dags (jag är 61 år). Jag har ätit Gi-kost (med lite kolhydrater, inte så mycket fett) sedan 2001 och LCHF sedan två år tillbaka. Jag styrketränar sedan åtta år, i medeltal två gånger per vecka, och mår oförskämt bra. Jag vägde 91 kg innan jag började tillämpa GI-kosten (jag hade slutat röka och gått upp 11 kg på lika många veckor året innan) och gick ner till min tidigare vikt, ca 80 kg på 20 veckor (underbar känsla). Övergången till LCHF sänkte vikten ytterligare tre kilo, så nu väger jag ungefär som när jag var 25 år!

  Nå, undersökningen visade att alla värden var bra/mycket bra förutom LDL-kolesterot, som låg på 4,2, vilket jag enligt läkaren skulle försöka sänka genom att äta mindre fett och mer fibrer ... Vilket jag naturligtvis inte tänker göra (LDS/HDL-kvoten låg på 2,3). Men: Blodtrycket låg på 170/90.. och jag borde kontrollera det regelbundet och överväga att medicinera. Vid tidigare mätningar har blodtrycket varit "något förhöjt" men inte varit anledning till medicinering.

  Jag köper inte riktigt det där med medicinering. Om man inte vet varför mätvärdet är högt, så verkar det på mig som att skjuta från en höft att medicinera. Vad jag förstår så har jag ingen annan riskmarkör för hjärt/kärlsjukdom än just blodtrycket. Vad kan det finnas för förklaring till det höga trycket? Vad vet man egentligen om orsakerna? Hur mycket är spekulationer och teorier och hur mycket är vetenskap?

  Fortsätt det utmärkta arbetet för ett friskare folk och lägre kostnader för sjukvården!

 34. Rutte,
  Ditt HDL borde ligga runt 1,8 då - låter som utmärkta blodfetter för mig. Skulle inte oroa mig för ditt LDL-värde det är troligen mest snälla stora LDL-partiklar.

  Blodtrycket var lite högt däremot vilket är en aning förvånande med bra vikt och blodfetter och LCHF-kost sedan 2 år. Man kan ju undra om du tillhör de inte så få som blir stressade i mätsituationen och för förhöjt värde av det.

  Jag skulle nog tycka det var rimligt med en 24-timmarsmätning av blodtrycket med en apparat man lånar hem, innan man överväger medicinering.

 35. Rutte
  Tack för det snabba svaret! Ja, visst kan det vara mätsituationen, som påverkar, även om jag inte är den som stressar upp mig. Det kan ju vara en omedveten reaktion. Ska försöka fixa en 24-timmarsmätning!

  HDL-värdet var myckt riktigt 1,8. Midjemåttet var 91!

 36. Lotta
  Hej!
  Hur mycket man kan räkna med att sänka trycket med att äta färre kolhydrater. Och i så fall, hur lång tid tar det? I fjol stuntade jag i medicinen ett par veckor och hamnade på 160/105-110, minns inte riktigt. Kollade för ett tag sedan och låg då med medicin på 140/90 tror jag. Är det fortfarande för högt som min läkare säger? Hur troligt är det att jag kan kasta mina piller om jag sänker kh . intaget. Är 40+, väger 45-47kg. Inte direkt överviktig...
 37. Lotta,
  du kan inte "räkna med" en viss exakt sänkning, det där är väldigt individuellt. Med medicin ligger du på gränsen mot högt nu, så det kan nog vara klokt att fortsätta medicinera, som din läkare säger.

  Som drygt 40 med måttligt förhöjt tryck så gissar jag att chanserna är ganska goda att du skulle klara dig utan blodtrycksmedicin om du åt lchf-kost en längre tid. Men det går inte att veta säkert.

 38. Hej Doc
  Har alldeles nyligen startat upp med LCHF, gått ner 4kg på två veckor, och känner mig piggare. Har haft något förhöjt blodtryck 140/85, och startade med 5mg Ramipril och 12,5mg Esidrex. Detta hade ingen påverkan på trycket ?? varvid jag även fick Amlodipin 5 mg, och då sjönk trycket. Jag har två frågor

  - Kan man inte bara ta bort de två förstnämda, det var ju ingen effekt.
  - Hur tror du mitt tryck utvecklas med hjälp av LCHF och viktnedgång ca 10 kg till ?

  Tackar på förhand

 39. Kalle,
  Om du skall ta bort någon av ovanstående rekommenderar jag esidrex, den har otrevligast biverkningar (blodsockerförhöjning mm).

  Med LCHF och 10 kilo viktnedgång till är min gissning att ditt blodtryck blir normalt även utan medicin. Men det går inte att veta säkert.

 40. Ronny
  Hej! jag har 170/110 i tryck är 38år inte speciellt överviktig 186cm 110kg.
  Jag har fått enalapril av min företagsläkare tog en 10mg tablett och fick grymma magsmärtor ungefär som kramper. jag undrar om det finns några alternativa tabletter?
 41. Ronny,
  självklart finns det alternativ. Du hittar länkar i inlägget ovan till mer information. Sen kan du ta upp det med din företagsläkare förslagsvis.
 42. Lennart
  Hej
  Ber om ett litet råd ang. en resa i sommar. Funderar på om mitt blodtryck kan ställa till med besvär under resan. Jag ska köra MC i Tyrolen. Mitt boende är på ca 900 möh. Vi kommer att köra över bergspass som ligger på upp till 3000 möh. Resan varar i ca 7 dagar. Jag har diabetes typ 2 och blodtryck som varierar från ( på morgonen ) 170/95 och till 135/75 ( på kvällen ). Jag äter Felodipin 5 mg, Tenormin 100 mg och CoAprovel 300/25 mg varje dag. Ibland sticker dock trycket upp till 200/100, ( när jag är trött eller sovit dåligt ) Kan den höga höjden försämra min koncentration eller på annat sätt vara olämplig för mig ? Behöver ju verkligen vara skärpt när alpvägen ligger framför mig. Finns inte utrymme för misstag. Tacksam för svar. MVH Lennart
 43. Hej Lennart!

  3000 möh kan påverka koncentrationen mm något om man inte är tillvand. Men det gäller ju alla - jag tror inte det behöver bli mer för dig. Men ta det försiktigt över passen såklart.

  För övrigt (om du inte redan testat) - läs gärna om LCHF-kost och diabetes:
  http://www.kostdoktorn.se/diabetes

  Hjälperr ofta även mot högt blodtryck:
  http://www.kostdoktorn.se/har-du-sankt-ditt-blodtryck

 44. Lennart
  jag är man , 64 år , 182 cm , 80 kg . Diabetes typ 2 , bra inställd med insulin +tabletter. Blodtryck i vila 120/60 . Undertrycket verkar lågt . Farligt ?
  Mediciner . CoAprovel , Zanidip , Simvastatin . Kan få yrsel om jag ställer mig upp hastigt .
 45. lisa
  hej
  jag har en liten fråga som handlar om varierande blodtryck och vad som är "normalt". Och Om man är "småsjuk", påverkar detta blodtryck/variabliteten. (När Nedanstående var jag nog lite smådålig- min vilopuls verkade ngt hög. Vet att den vanligtvis 60-65)

  Vilande varierade (i löpet av en dag) blodtrycket mellan 110-74 i övertryck och undre mellan 65-40. Mitt vanligaste vilo blodtryck var nog ca 85/50. Puls ca 70-80.

  men efter bara lite aktivitet (mao typ vara på jobb ett par timmar) så hade jag sittande mig ett blodtryck på 160/75. Puls 120

  är detta vad man kan förvänta sig?

 46. susanne
  hej , jag undrar om kvinnorna få högre blodtryck under menstruation period , och om räkor höja blodtryck om man äter t.ex. Räksallad
 47. susanne,
  ingen av de faktorerna lär ha någon betydande påverkan.
 48. Mattias
  Hej Doc!

  Jag är 25 år, 190cm lång och 80kg tung, tränar mycket och regelbundet och har så vitt jag vet inga hjärt -kärlsjukdommar i släkten. Vid 3 tidigare tillfällen de senaste 2 åren, senast i mars i år, har jag mätt mitt blodtryck och alltid legat runt 120-130 i övertryck och 60-70 i undertryck. Idag genomgick jag en undersökning för att bli blodgivare och mitt blodtryck var 156/67! Måste säga att jag blev förvånad över att helt plötsligt ha så högt övertryck. Visst är jag lite stressad över skolan och så, men inte speciellt mycket tycker jag. Frågan är, tycker du att jag borde ta kontakt med min vårdcentral och be dom kolla upp om allt är bra, eller kan jag vänta tills jag ska gå och ge blod om någon månad (jag antar att de kollar blodtrycket igen) och se om det bara var en engångsföreteelse? Kan det vara farligt att ta risken att ligga kvar på den nivån någon månad till?

 49. Mattias,
  du kan ta det lugnt ett tag tycker jag. Låter som en tillfälligt förhöjning (stress av blodgivning?), eller felmätning.
 50. chilisalsa
  Låter som vitarockshöjning... eller typ att du cyklat dit och inte hunnit varva ner.
1 2 3 4 5 6 7

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av