Becelmargarin: Science fiction?

I filmen ”Fantastic Voyage” från 1966 reser förminskade forskare in i en människokropp på uppdrag, i ett rymdskepp. Passande nog använde Unilever en snutt ur filmen för sin margarinreklam.

Att Becelmargarinets ”kolesterolsänkande” tillsats av steroler skulle vara hälsosamt är nämligen lika trovärdigt som filmens story.

Tidigare:

Lägre kolesterol, lägre IQ

Unilever desperata?

Becel bötfälls – behöver varningstext

EU: Becel pro-activ får inte påstås minska risk för hjärtsjukdom

Kocklandslaget dumpar margarinet

Ger margarin astma hos barn?

Hjärt-Lungfonden dumpar Becel

Snabbkurs i kolesterol

10 kommentarer

 1. Hans
  Angående den misslyckade margarin + vego-omega3-studien.

  Unilver säger
  att tillsatsen av omega3 till margarin visade sig verkningslöst för hjärthälsa hjärtsjukdomar

  Borde vara
  tillsatsen av margarin till omega3, förstörde omega3s goda effekt på hjärthälsa

 2. Dok,
  Du har samlat studier på din sida, studier som talar till lågkolhydratkostens fördel samt studier som styrker detta mättade fettets välbefinnande i kroppen, att det skulle vara helt ofarligt i stora mängder. Jag har samlat på mig ett flertal studier ifrån Nejm, jama etc, studier som talar till dess nackdel.
  Hur lågiskt det än må vara så går det inte att förneka att det finns studier, som bland annat, SLV tar del av och framför allt Unilever drar nytta av.

  Är alla dessa studier att helt fördöma?

 3. Magnus K
  Doc,

  Så här skriver Mary Mårtensson i Aftonbladet 2010-09-01
  http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article7705842.ab

  "Antalet dödsfall i hjärt­infarkt har halverats i Sverige – på bara 20 år. Orsaken är främst en sundare kost. Statistiken talar sitt tydliga språk. Genom en sundare livsstil har vi lyckats halvera antalet dödsfall i hjärtinfarkt i Sverige. I Finland är siffran 75 procent. Trenden är densamma i hela västvärlden, visar livsstilsstudier av bland andra Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin.

  Att dödstalen minskar beror främst på förändrade kostvanor. Vi har minskat intaget av mättat fett (främst mejeriprodukter) och ökat intaget av frukt och grönsaker.

  Kolesterolhalten i blodet har minskat både bland överviktiga och normalviktiga, enligt Göteborgsstudier. Och högt kolesterolvärde är en större riskfaktor för hjärtinfarkt än övervikt.

  Antalet rökare har minskat. Svenskarna är i dag de som röker minst i hela Europa. ­Motion har också bidragit till det förbättrade resultatet."

  Vad anser du vara "sant" och "falskt"?

 4. Magnus K,
  Statistiska associationer i observationsstudier är inga bevis för orsakssamband, det borde professorer veta.

  Främst är det komiskt när samma livsstilsråd testade i oerhört mycket säkrare randomiserade kontrollerade studier inte visar någon nytta av mindre mättat fett och mer frukt och grönt.

 5. Magnus K
  Doc,

  Så man kan säga att artikeln är lite av en lögn? (förutom rökningen kanske?)

  (Jag vill säga det att jag själv har börjat äta mycket mer smör osv sen jag började läsa på Annikas och din sida för ett antal år sedan.)

 6. Magnus K,
  Jag skulle inte kalla det lögn. Snarare är det önsketänkande, man ser det man vill se, eller förväntar sig att se. Men vetenskapligt är det slappt.
 7. Lasse P
  Observera att man säger att dödsfallen i hjärtinfarkt ha minskat, inte att det totala antalet infarkter minskat.
  Att dödsfallen har minskat kan ju ha sin förklaring i att behandlingarna och diagnossäkerheten blivit bättre.
 8. Magnus K
  Doc,

  Det står i artikeln att antalet dödsfall i hjärt­infarkt har halverats i Sverige på 20 år.

  Om man bortser från förklaringen till minskat antal dödsfall. Som du ser det, är det en sanning att antalet dödsfall i hjärt­infarkt har halverats i Sverige på 20 år?

  Eller är det statistiska associationer i observationsstudier som har kommit fram till att antalet dödsfall i hjärtinfarkt har halverats?

  Kort sagt, har antalet dödsfall i hjärt­infarkt halverats i Sverige på 20 år, eller har det inte?
  Om det är en sanning så undrar man ju vad halveringen beror på?

  Är det svårt för en läkare/obducent att avgöra om ett dödsfall beror på hjärtinfarkt? Är det endast en förträngning i något blodkärl som kan ses visuellt som avgör? Eller finns andra orsaker till hjärtinfarkt, t ex mineralbrister som väl kan orsaka hjärtstopp?

  Det blev många frågor, hoppas att det inte blev för rörigt.

 9. Magnus,
  De statistiska associationer jag talar om är de mellan död i (åldersstandardiserade)hjärtinfarkter och kostvanor. Det finns mängder av skäl till den minskade dödligheten och att det mättade fettet inte hör till dem vet vi nu från mycket säkrare studier.

  Den verkliga orsakerna kan vara den kraftigt minskade rökningen samt bättre sjukvård vid hjärtinfarkt samt diverse annat.

 10. Om halveringen av dödsfall skulle bero på ändrade kostvanor borde ju denna ändring vara avsevärd. Jag har ingen statistik, men har svårt att se någon dramatisk ändring av kostvanorna på 20 år. Många forskare ägnar sig åt långtgående slutsatser utan någon som helst bakgrundsdata som stöd;
  "Vi vet att frukt och grönt är nyttigt"
  "Vi vet att fibrer är nyttigt"
  "Vi vet att mättat fett höjer kolesterolet som leder till hjärtproblem"
  Sedan utgår man från dessa obevisade slutsatser för att förstärka en förutfattad mening. De av oss som förespråkar LCHF-kosten får förstås akta oss för att falla in i samma mönster. Om jag tolkat vetenskapen rätt är nuvarande slutsats att mättat fett inte är farligt. Det finns en skillnad mellan begreppen "nyttigt" och "ofarligt" som är värd att notera. Såvitt jag vet är det bara Omega3 av kostkomponenterna som någorlunda säkert kunnat visas vara nyttigt för hjärthälsan.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg