Att vaccinera eller inte vaccinera

Influensaråd

Skall jag vaccinera mig? Ja.

Här är skälen:

 1. Det minskar risken att sprida viruset vidare (till patienter ex).
 2. Minskad risk att ligga hemma sjuk några dagar.
 3. De 65 x 2 kr som staten betalar för mina doser kommer till användning.

Är jag inte rädd att dö i svininfluensa?

Inte särskilt. Risken att dö i trafiken i år lär vara runt åtta gånger större.

Är jag inte rädd för biverkningar av vaccinet?

Inte särskilt. Risken för allvarliga biverkningar är sannolikt ytterst minimal. Visst utsätts kroppen för en liten dos främmande ämnen (vilket är själva poängen), men det bör den tåla.

Varför inte en medelväg:

Media och läkemedelsindustrin verkar göra allt för att blåsa upp hysterin kring svininfluensan. När den dragit förbi lär många känna det som efter millenieskiftet: Var det allt?

De allra flesta lär i värsta fall få en elak snuva. Mer sannolikt inget alls.

Att blåsa upp rädslan över vacciner är också tveksamt. Visst inträffar enstaka svåra biverkningar. Men på det stora hela är det ingen tvekan om att vacciner gör långt mer nytta än skada, bedömer jag.

Måste alla vaccinera sig?

Nej. Självklart är det ett beslut för var och en att göra på egen hand.

Finns annat skydd än vaccin?

Kanske bör du överväga att ta D-vitamin, även för att minska infektionsrisker.

Bör Omega-3 tillskott undvikas, som en forskare framfört? Det tror jag inte är särskilt klokt.

Sammanfattning:

Ta det gärna lugnt, och fokusera på viktigare saker i vinter än influensan.

Får du chansen att vaccineras innan svininfluensan drar förbi, så varför inte?

Om inte, var lugn ändå. Du har bara runt 30% risk att bli smittad. Och blir du ändå smittad så har du i runda tal 99,998% chans att överleva. Åtminstone om du inte tillhör någon uppenbar riskgrupp.

Fler råd:

Det här är bra råd. Följer du dem minskar du risken för alla luftvägsvirus/förkylningar i vinter, inte bara den nya (svin)influensan:

Influensaråd

Mer

Mycket mer om nya influensan på Krisinformation.se

Svininfluensan – hur orolig behöver man vara?

Alla inlägg om svininfluensa och andra infektioner

D-vitamin mot svininfluensan?

1 2 3

150 kommentarer

 1. Joakim
  En intressant parantes är ju hur läkemedelsbolagen följer upp rapporterade biverkningar.
  Hur många läkare rapportera i sin tur biverkningar pat. upplever?
  Jag gissar på att mörkertalet är stort.

  Jag undrar dessutom om detta vaccin interagerar med andra läkemedel/substanser.
  Jag är övertygad att det inte testats fullt ut där.

 2. Janne
  Patrik, jag är inte bara säker utan övertygad. Naturligtvis förstår ju vän av ordning att det inte finns några vetenskapliga studier på min iaktagelse. Vilket läkemedelesbolag skulle vilja sätta i gång en sådan undersökning? Tyvärr är ju läkemedelsbolagen med och finasierar stora delar av forskningen på sjukdomar i dag.
  Min iaktagelse bygger dels på egna upplevelser och vittnesutsagor fån andra reumatiker. Jag känner ju en del efter att ha haft reumatism i trettio år.
  Skoven kan komma någon dag eller ett par veckor efter injektion och gäller i stort sett alla vaccinationer. Dock upplever jag det som att de som vaccinerat sig mot influensan genom åren åker dit rejälare.
  Nu senast drabbades en bekant som vaccinerat sig inför en resa till Asien. Reumatismen slog till med full kraft. Resan fick bokas av och han blev sjukskriven lång tid. Det värsta är att det kan ta väldigt lång tid innan skovet ger med sig.
  Därför är min uppfattning att man som frisk ska vara väldigt försiktig med vaccineringar och tänka till två gånger. Man vet inte hur det egna immunsystemet reagerar. Många kan bära på anlag för ett hypereffektivt immunsystem som reagerar på allt. Överreagerar kanske man skulle säga.
 3. Doc
  Om vaccinerna är bra eller dåliga, vet jag inte, men var finns bevisen för det ena eller andra?
  Vi vet inte hur immunförsvaret fungerar i detalj. Hur kan vi då veta vad vacciner kan göra i kroppen? Vaccinbiverkningarna liknar flera kända fel i immunförsvaret som vi har dålig kunskap om, blodprov visar inget, för vi vet inte vad vi ska leta äfter.

  En biverkning gulfsoldaterna säger sig fått är ”ME, CFS, ME/CFS, Kroniskt Trötthetssyndrom, WHO ICD-10 G93.3
  En del tror att det orsakades av vaccinet dom fick.

  Många drabbas av ME utan att vara vaccinerade, flera anser att ett virus orsakar sjukdomen (ej bevisat)
  Ser du likheterna?
  Något har hänt i kroppen, obs det finns inga blodprover som kan bekräfta denna diagnos.(vad jag vet)
  Hur kan man då säga att vacciner inte kan orsaka denna sjukdom?

  Guillain-Barrés syndrom kan orsakas av infektioner och vacciner KÄND FAKTA
  Varför skulle inte vacciner kunna orsaka ME Kroniskt Trötthetssyndrom?

  Vi vet inte vad vi påverkar när vi vaccinerar, det som kan hända vet vi inget om, blodprov visar inget.

  Doc
  Ta alla som slipper IBS på några dagar, det kan inte förklaras med kolhydrater, vad beror det på? Är immunförsvaret inblandat? Vilket du inte kan se i blodprover.

  Om ett virus var väldigt dödligt så skulle jag vaccinera mig, men inte nu.

  Vi borde ha en egen vaccinfabrik i Sverige, tänk om detta viruset hade varit riktigt dödligt?
  Då hade politikerna som la ner vår egna vaccinfabrik fått vaccinera döda svenskar, alt är nu bara ett totalt misslyckande.

 4. Patrik R
  Doc
  Hur många BEVIS för vår dåliga kunskap om immunförsvaret ska jag ta upp innan du kommenterar?

  Så länge jag mins så har denna okända delen av immunförsvaret diskuterats av skolmedicinare alternativmedicinare
  Nu kommer mer och mer kunskap fram ex vete kan sätta i gång diabetes typ 1.
  VAD UTESLUTER LCHFare.
  En del av alternativmedicinens framgång beror på att dom lyckas påverka immunförsvaret, men behandlingsmetoden kan vara totalt vansinne.
  Tarmsköljningar tar bevisligen för stunden bort saker man inte tål, påverkar tarmfloran, precis som LCHF gör.

  Vad kan göra oss sjuka?
  Bakterier ja men symtomen kommer ibland från immunförsvarets attack på bakterien,
  Autoimmuna sjukdomar, men vad är det som är orsaken? Där vet vi lite

  Räkna upp sjukdomar som skolmedicinen vet orsaken till, infektionssjukdomar ta bort dom, listan blir inte lång.

  När skolmedicinen lär sig hur immunförsvaret fungerar så försvinner säkert hälften av alternativmedicinen.

 5. Patrik R,
  exakt vad vill du att jag skall kommentera? Jag har varken förmåga eller tid att skriva ner en hel lärobok i immunologi (med mera) i kommentarerna här. ;)
 6. Patrik R
  Doc
  ” skriva ner en hel lärobok i immunologi” boken kan inte skrivas för vi kan inte på grund av kunskapsbrist.
  Hur kan vi då veta om vacciner orsakar biverkningar, som vi inte kan se i blodprov, sen påstår ett fåtal läkare att ex ME är psykisk sjukdom, när fler och fler numera anser att det är ett fel i immunförsvaret.

  Doc vilket blodprov bevisar diagnosen Bechterews sjukdom, kan du svara på det?

 7. Doc

  Denna länk från fatlais är läsvärt om ME
  http://www.dn.se/insidan/me-har-inte-psykiska-orsaker-1.942774

  ” – Mitt intresse för dessa patienter och sjukdomar väcktes i slutet av 1950-talet då jag arbetade som ung läkare på en psykiatrisk mottagning. Jag märkte att väntrummet plötsligt fylldes med patienter som klagade över en extrem trötthet och undrade över orsaken.
  Det här hände strax efter att den svåra influensan asiaten härjat över hela världen. Carl-Gerhard Gottfries gjorde en studie bland hundra patienter som sökt hjälp mot sin extrema trötthet. En stor majoritet av dem hade haft just asiaten.”

  ” det inte finns några diagnostiska test som kan bekräfta att patienten verkligen lider av ME.”

  Var finns bevisen för att influensavaccin är ofarligt?
  Vi påverkar saker i immunförsvaret som vi inte vet något om, och när någon klagar på biverkningar så säger vi att sådana biverkningar kan du inte få.

  Det liknar mer och mer neurosedynskandalen.

  ”Medicinalstyrelsen försökte tysta ner neurosedynskandalen
  Under åren 1959 till 1963 föddes i Sverige 154 barn med fosterskador som en följd av neurosedyn. Staten genom Medicinalstyrelsen godkände läkemedlet utan att det testats i Sverige. Det drogs in i december 1961. Ett cirkulärbrev skrevs till läkarkåren om riskerna och att neurosedyn inte skulle ges till gravida kvinnor. Men Medicinalstyrelsen försökte tysta ner katastrofen. Först tre månader senare kom larmrapporten i pressen. Minst sju neurosedynskadade barn föddes av mammor som aldrig fick veta att medlet hade stoppats. Flera andra länder vägrade att godkänna neurosedyn på grund av bristande försök. Fosterskadorna blev omfattande, korta armar och ben, hjärtfel, dövhet och blindhet i kombination med andra skador. Ett stort antal barn dog redan vid födelsen. Uppväxten blev i många fall speciell. Långa perioder på institution förekom. Barn blev bortadopterade eller bodde omväxlade hos biologiska föräldrar och fosterfamiljer. De neurosedynskadade upplever att de blev behandlade som försökskaniner för operationer, proteser, skenor. Barnen visades upp, ofta nakna. De neurosedynskadade upplever också att deras speciella funktionshinder gjorde dem till officiella personer. De blev utpekade, mobbning förekom. Staten har hittills inte betalat någon ersättning till någon neurosedynskadad. Källa: Medicinhistoriska muséet, TV-programmet Uppdrag granskning och Föreningen för de neurosedynskadade.”

 8. Patric R,
  såvitt jag vet baseras diagnosen Bechterews sjukdom på kliniska symtom och röntgenförändringar, inte på något specifikt blodprov.
 9. doc
  helt rätt diagnosen efter en längre tids sjukdom kan bekräftas med en röntgen.
  Men vad vet vi då om immunförsvaret?
  Är det inte ett bevis för hur lite vi vet.

  Sen angående vacciner så behöver det inte vara tiomersalen eller sqalens som är problemet, det kan vara det att vi utsätts för saker som retar immunförsvaret och får det att överreagera. Virus brukar inte naturligt hamna i musklerna (spruta) det är slemhinnorna som utsänts först det kan påverka olika delar av immunförsvaret.

  Janne som påstår sig må bättre av att utesluta gluten och alla andra anekdoter som säger samma sak, var har du förklaringen till det?
  Det borde vara en sak i immunförsvaret som är orsaken, men vad?
  Jag vet att x finns men inte vad x är.

 10. Symtombeskrivning från drabbade, som inte kan ses i blodprov.

  ”Jag har Bechterews och det värsta just nu tycker jag är tröttheten, orkar inte göra något!! Är så trött på att alltid vara trött. Jag vill vara aktiv och göra en massa saker men jag orkar ju inte!!”

  ” min mage är lite halvkass också”

  ”Den höga förekomsten av B27 vid Bechterews sjukdom visar att sjukdomen på något sätt är kopplad till immunsystemet och till ärftlighet. Att vissa med Bechterews sjukdom inte har B27 visar att det är mer än B27 som avgör om man blir sjuk eller inte. Man vet att det finns andra gener än B27 som är kopplade till risken för insjuknande. Bland annat genom tvillingstudier vet man också att miljöfaktorer har betydelse. Bakterieinfektioner är ett exempel på "miljöfaktor". Reaktiv artrit, som definitionsmässigt har samband med infektion, är ju kopplad till spondylartritgruppen. Tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös colit likaså. Tarmbakterier borde därför kunna vara av intresse. Faktum är att vissa speciella tarmbakterier, framför allt Klebsiella, har föreslagits som orsak, men några entydiga bevis finns ännu inte.”

  Klebsiella bakterier pratar drabbade ofta om.
  dolda bakterier brukar jag tjata om.
  Varför är dom så trötta? Om man inte ser något fel i blodprover, då blir slutsatsen blir att vi inte vet vad immunförsvaret gör.

 11. Måste säga att jag har blivit positivt överraskad av innehållet på din blogg Andreas. Även om jag kanske inte håller med om allt som skrivs verkar du ha ett mera ödmjukt och kritiskt förhållningssätt till bl a vaccinationer än andra LCHF-bloggar (läs Annika D och LCHF.se). Ska nog börja följa bloggen mer noggrant framöver!
 12. Janne
  Patrik R, Just förlamande trötthet är typisk för reumatiska sjukdomar och beror på graden av inflammation som ger hög sänka. Kroppen går på högvarv helt enkelt.
 13. Martin Ehn
  Patrik R,

  Att man är så trött när man har kroniska sjukdomar är inte så konstigt. Precis som Janne skriver så går man omkring med någon form av inflammation i kroppen under många år. Det sliter på kroppen helt enkelt.

  Jag tror att maten under spädbarnstiden har en avgörande betydelse för uppkomsten av kroniska och autoimmuna sjukdomar. Immunförsvaret får lära sig fel från början helt enkelt.

  Jag tror dessutom att de kroniska sjukdomarna sedan kan överföras från mamman till barnet i nästa generation genom bröstmjölken. Mamman har ju ett felprogrammerat immunsystem och kommer att föra vidare detta till sina barn. Detta skulle kunna vara en förklaring till att det syns en viss ärftlighet och att det ökar med tiden.

  Janne,
  Får jag ställa en perosonlig fråga? Vet du hur du blev ammad när du var liten? Fick du bröstmjölksersättning eller välling tidigt i livet?

 14. Janne, Martin Ehn ” beror på graden av inflammation som ger hög sänka”
  Är ni säkra på det ?
  Reumatiker som är trötta är sambandet linjärt med sänkan?

  ME har dom hög sänka? Jag är ingen expert men jag vet inte att dom har hög sänka.

  http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/12098/2008KV1662f_rha...
  ”Forskningen kring virusinfektioners betydelse för ME/CFS har varit omfattande [25] men har gett kontroversiella resul¬tat. Man är nu ganska enig om att alla patienter inte har en på¬gående virusinfektion men att det i stället kan finnas ett en¬teroviralt RNA i patienternas vävnad (mononukleära celler, muskelceller) [26]. Detta skulle kunna förklara de motstridiga fynden, dvs frånvaro av fullvärdiga virus men samtidig närva¬ro av viralt RNA, vilket kan kvarstå under lång tid i vävnaden enligt djurförsök.”

  Vacciner kan vara delar av ett virus, avdödat, med mera. Kan vacciner göra samma sak som ”frånvaro av fullvärdiga virus men samtidig närva¬ro av viralt RNA”
  som är en teori om ME.
  Någon här som har bra kunskap om virus?

  http://www.dn.se/insidan/de-flesta-kan-bli-battre-igen-1.944806
  http://www.dn.se/insidan/varden-kan-for-lite-om-me-1.942349

  angående sköldkörteln kan detta vara intressant att läsa ” T3 (trijodtyronin) receptorer som då förstörs.”
  Annika D sa något om T3 resistens (samma som insulinresistens)

  http://me-cfs.se/lakare.htm#_Toc238525581
  ”Enzymet 37 kDa 2-5A RNase L är positivt på 95% av de ME-drabbade. Proteinet RNase L har en antiviral funktion i cellerna, hos ME-drabbade förekommer det i fragmenterad form och får därigenom en ökad aktivitet. T.ex. sätter det sig på T3 (trijodtyronin) receptorer som då förstörs.
  ME-drabbade har minskad NK (natural killer) cell-aktivitet och antal celler. Leukocyt elastase förekomst är förhöjd hos ME-drabbade. RED laboratories utför tester på RNase L, NK-celler och elastase.
  RED laboratoratories i Bryssel i Belgien: http://www.redlabs.com/
  RED laboratories i USA: http://www.redlabsusa.com

  Det kan finnas fel i det som står här, tro inte på alt.

 15. Janne
  Martin, att jag ammades det vet jag, men inte hur länge. Nu pratar vi skarven 50-60 tal och jag vet inte om bröstmjölksersättning hade hunnit bli på modet då. Välling vet jag att jag åt, men inte hur tidigt jag började. Är du inne på det här med basallergi Martin? Det kan ligga något i de teorierna.

  Patrik, min erfarenhet är att när jag får ett skov är sänkan mycket hög och jag väldigt trött. Mår jag bra är sänkan lägre och jag piggare.
  För övrigt anser jag inte reumatism vara en sjukdom i sig utan ett symtom på sjukdom. Jag är övertygad om att det har med tarmarna och bakteriefloran att göra. Sveriges första kvinnliga professor, Nanna schwartz ansåg att reumatism är en tarmsjukdom. Det var hon som tog fram sulfapreparatet salazopyrin på 40 talet.

 16. Martin Ehn
  Janne,

  Ja jag är inne på de teorierna. Som jag säkert skrivit tidigare håller jag på att testa huruvida det har bågon påverkan på min hypotyreos.

  Mitt värde på akTPO (antikroppar mot sköldkörteln) låg stabilt under våren då jag käkade LCHF med stora mängder mjölk och små mängder spannmål. Runt midsommar hade det hoppat upp efter en utlandsvecka med mycket spannmålsprodukter i form av bröd och öl. Sedan i början på juli kör jag en kost helt fri från spannmål och med endast små mängder mjökprodukter då främst smör att steka i.

  Tidigare i veckan var jag hos läkaren och gjorde ett nytt test. Jag hoppas att antikropparna skall ha gått ner till en nivå som är lägre än den jag hade under våren. Jag får väl återkomma med resultat senare.

 17. Janne
  Martin, ja gör det. Funderar själv på att äta efter basallergiteorin. Äter just nu glutenfritt utan spannmål.
 18. Patrik R
  Doc det lär inte bli den sista som dör.
  Schools and councils across Britain suspend cervical cancer vaccines after death of girl, 14

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1216942/Cervical-cancer-vacci...

 19. Patrik R,
  Nej, det lär det tragiskt nog inte bli.

  Håller du koll på hur många som dör (ofta i medelåldern) av livmoderhalscancer också?

 20. Trance
  Nu är det inte ens säkert att vaccinet var orsaken: "NHS Coventry revealed tonight that had she had a 'serious underlying medical condition' and said the vaccination was 'most unlikely' to have caused her death."

  Det är också det som är det svåra med vaccin. Ta och vaccinera miljoner människor så kommer det hända något tragiskt med några inom några veckor förmodligen; något som även händer om man tar några miljoner människor och inte vaccinerar dem. Folk blir tyvärr sjuka hela tiden och med tillräckligt stora grupper så kommer det även vara allvarliga sjukdomar inblandade.

 21. Charlotte
  Kanske lite offtopic,
  men ville bara berätta om forskning kring Alpha-1 ( för dom som inte vet avd det är; lite enkelt slarvigt förklarat: immunförsvaret går på högvarv i framförallt lungorna och förstör även frisk vävnad. Ger symptom som KOL. Alpha-1 kan ge även andra sjukdomar som följd.)

  Forskare misstänker att den centrala rollen för sjukdomen och följder finns i levern. Även att många sjukdomar är kopplade till samma typ av störning av Alpha-1. Är inte så säker på exakt vilka sjukdomar (vissa typer av reumatism), så ni får tyvärr Googla runt lite.

  Min far har A1, lyckligtvis är vi barn förmodligen MZ.... (ZZ är den värsta)

 22. "Därför är massvaccinering farligt
  Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi säger att massvaccineringen mot svininfluensa gör att vi blir mer sårbara för andra, svårare influensor i framtiden.

  Ann-Cathrin Engwall varnar för massvaccinering.
  Det var i samband med att Ann-Cathrin Engwall själv funderade på om hon skulle vaccinera sig som hon började ifrågasätta hypen kring vaccination för den så kallade svininfluensan.

  – Och när jag började tänka över massvaccinationen kom jag på att det är helt vansinnigt, säger hon.

  Ann-Cathrins man och vänner sade då att det var hennes plikt att informera folk om henens ståndpunkter i syfte om att förmedla en mer nyanserad bild.

  – Jag är inte negativ till vaccination i allmänhet men när influensan redan är utbredd kan man bara begränsa smittan en kort period. Sedan kan det komma liknande men muterade virusstammar utifrån och då är vi sämre skyddade eftersom en stor del av befolkningen saknar immunförsvar.

  Eftersom vi befinner oss mitt inne i en epidemi går smittspridningen inte att stoppa, enligt Engwall.

  – Det är för sent eftersom vi är en del av hela världen.

  Men varför har man valt att göra massvaccination?
  – Jag tror att tanken var god från början. Man trodde att man skulle hinna och att epidemin skulle bli allvarligare. Men det här är mildare än en vanlig influensa.

  – Får man en smitta den naturliga vägen har man senare ett bredare skydd. Det beror delvis på att ett vaccin går in genom en spruta i armen men den som smittas naturlig väg får in den via lungorna och då aktiveras immunförsvaret på helt annat sätt. Man får dessutom helt olika immunförsvar, bland annat så blir det cellmedierade svaret bättre vid en genomgången infektion.

  Ann-Cathrin Engwall betonar att det är tydligt då gruppen över 30 år har bättre skydd eftersom de har haft andra pandemiska influensor tidigare vars viruskomponenter i viss utsträckning är gemensamma.

  Vad bör man göra på det personliga planet?
  – Var och en får bestämma själv. Det kan finnas en nytta med att vaccinera sig men det ska vägas mot att man inte får ett lika långvarigt skydd som en genomgången influensa ger.

  – Vad gäller massvaccinering ifrågasätter jag nyttan och menar att man skjuter problemet på framtiden. Jag tycker inte att man ska vaccinera en så stor del av dem under 30 år. De har stor nytta av att få ett bättre skydd."
  http://www.realtid.se/ArticlePages/200910/02/20091002134131_Realtid99...

 23. Trance
  Angående tonåringen som dog i england:

  Opening and adjourning the inquest at Coventry Magistrates' Court, she said: "It appears that Natalie died from a tumour in her chest involving her heart and her lungs."
  http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-ne...

 24. Trance
  ” Deputy coroner for Coventry Louise Hunt told Natalie's parents that the current indication was that the vaccine was not a contributing factor in her death.”

  Konstigt en vanlig biverkning är att dom svimmar, ljuger dom rakt ut?
  Sen kan dödsorsaken vara cancern ja. Men cancerbrukar inte döda på det sättet, mer fakta måste fram innan man kan dra säkra slutsatser. Obduktionen måste offentliggöras.

 25. Trance
  Patrik R:

  The inquest was told that the tumour in Natalie's chest had "heavily infiltrated" her heart and extended into her left lung.

  Home Office pathologist Alexander Kolar told the 15-minute hearing that Natalie's condition was "so severe that death could have arisen at any point".

  Självklart kan en cancer som påverkar hjärta och lungor orsaka plötslig död. Varför skulle den inte göra det?

 26. Trance
  Där håller jag med men det måste stödjas av en obduktion.
  En cancer kan man ha utan symtom.
 27. Trance
  Jag läste din länk. Jag såg ingen koppling till vacciner alls. Det nämndes väl inte ens?
 28. Trance
  Jag hittar inte den riktiga länken, men vaccinet i Gulfkriget kunde varit förorenat med Mycoplasma,
  Soldaterna verkar vara infekterade av Mycoplasma.
  http://www.immed.org
 29. Charlotte
  Ironiskt och humoristiskt kring svininfluensan:
  http://www.youtube.com/watch?v=x5GS7nZi924
 30. lasse
  Trance, och andra.

  Titta vilken fantastisk länk...Kommentar ?

  http://www.youtube.com/watch?v=weed-S5dbKg

  Vänligen
  L

 31. Charlotte
  Lasse:
  Jorå, har hört flera kritiska röster kring denna hysteri kring svininfluensan. Intressant.
 32. lasse
  ... skicka länken vidare vettja...jag menar. inget slår så bra som main streem media...

  L

 33. Frida lundberg
  Hej doc! jag har en fråga om vaccinationen: min 4-åring har underutvecklade binjurar och äter kortison för det. Nu har hon fått kallelse till vaccination för riskgrupper. Är denna influensa farligare än andra? Hon har ju aldrig blivit vaccinerad för influensa tidigare, är detta nödvändigt? Tacksam för svar!
 34. Behovet av vaccinering är rätt överdrivet verkar det som. Jag tror ingen idag med säkerhet kan säga om din dotter tjänar eller förlorar på vaccinering. Men med tanke på binjurarna är det kanske säkrast att vaccinera.
 35. Frida Lundberg
  Okej, men jag ska fråga ut endokrindoktorn grundligt först. Jag är tveksam. Tack för svaret!
 36. Ellinor
  Jag hade tid för vaccination idag .. men hade, efter mycket funderingar, bestämt mig för att inte ta vaccinet..

  Jag måste säga att jag blev rädd då en av mina arbetskollegor, som tog vaccinet, fick en anafylaktisk chock så de fick akutsätta dropp och springa till IVA med henne, hon var helt borta. Hon repade sig dock efter några timmar, men hon sade i kväll att hon känner sig som "något katten har släpat in" för tillfället.

  En annan arbetskollega som också tog vaccinet idag, blev illamående och nästan sluddrade på talet .. hon fick gå och lägga sig och vila..
  Ytterligare en blev också kraftigt illamående ..

  En annan kollega som fick vaccinen för några dagar sedan, svullnade upp i ansiktet så ögonen nästan blev borta på henne.

  Vad man än gör, så skall man inte ta vaccinet och sedan bara åka hem. Hade min kollega gjort det, så kanske hon hade varit död nu.

  Jag menar verkligen inte att skrämma upp någon, men jag anser det är viktigt att varna för att det tydligen kan bli akuta reaktioner på vaccinet. Se till att inte vara ensam någon timme efter vaccineringen.

 37. Men fy! Är sånt där vanligt? Låter ju så om det hänt 3 personer bara på ditt jobb.
 38. Charlotte
  Läste just nyheterna...

  Norska folkhälsoinstitutet har gått ut med att svininfluensan är farliga än vad man hitills trott. 18 personer vårdas på intensiven. Dom räknar att var tredje som hamnar i respirator inte tillhör någon riskgrupp. Man överväger nu massvaccinering.

  Vad ska man tro.....

 39. För vad det nu är värt så verkar det vanligt med måttliga biverkningar av vaccinet bland sjukvårdspersonal här i Karlstad. Inte så få har fått gå hem från jobbet (en dag) på grund av lite influensasymtom som feber. Och påtaglig värk vid stickstället verkar vanligt.

  Kanske är det värt det. Men det kan vara bra att veta om så man inte har något viktigt planerat just efter vaccinationen...

 40. Doc,
  Informeras alla om det i så god tid att man hinner väga in det i sitt beslut?

  Slipper alla som måste stanna hemma från jobbet karensdag och får ersättning för förlorad arbetsinkomst?

 41. Karin
  Doc!
  Det sägs ju att gamla människor kan vara immuna genom tidigare pandemier som Asiaten och Hongkong.
  Finns det någon möjlighet att testa sig genom blodprov eller annat om man är immun mot svininfluensan och i så fall kanske man kan slippa vaccineras, även om man tillhör riskgruppen?
 42. Perenna
  Den finske LCHF-pionjären, läkare Antti Heikkilä skriver idag i sin blogg att det har tillkommit rabalder i Tyskland över nyheten att den administrativa eliten får ett annorlunda vaccin mot svininfluensa än vanliga medborgare. Elitens vaccin innehåller inte kvicksilver eller skvalen. [1 - på tyska]

  [1] http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,656026,00.html

 43. Karin,
  i praktiken: nej.
 44. Henrik
  Mina barn vaccinerades i går ocj är därför hemma på VAB idag, 11 åringen har kraftig smärta i armen + ena knät. 9åringen, mycket kraftig smärta i armen samt händer och leder + illamående och mycket trött. 3,5 åringen ingen reaktion alls. Vet inte hur länge det sitter i men nu har det gått över ett dygn.
 45. Fy för en gris. Hade jag inte redan bestämt mig för att hoppa sprutan så hade jag nog gjort det nu.
 46. En budbärare
  Här är en barnläkare som inte ska vaccinera sina barn?
  http://www.epochtimes.se/articles/2009/10/11/17952.html
 47. Janne
  Det blev som jag misstänkte, rapporter om biverkningar pga vaccineringen ökar hela tiden. Försökskaniner är väl ett lindrigt uttryck.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5995977.ab
1 2 3

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg