Är LCHF-magasinet gubbigt?

LCHF-magasinet

Är LCHF-magasinet gubbigt? Visar det upp en förlegad kvinnosyn? Det menar Anna-Maria Johansson i ett nytt blogginlägg som rör upp känslor:

En LCHF-seglats i patriarkal motvind

 • Uppdatering kl 20.00: Inlägget publicerades först på Kostrådgivarbloggen men flyttades sedan till Johanssons egen blogg, länken ovan är bytt.

Något ligger det förstås i kritiken. Ett par av de som skriver i LCHF-magasinet är ofrånkomligen män av den aningen äldre skolan. De har till och med gjort sig skyldiga till några ogenomtänkta formuleringar.

Men det är snarstucket att uppröras över påståendet att män och kvinnor – i genomsnitt – kan föredra olika typer av LCHF-mat. Det är antagligen helt sant. Dessutom har jag aldrig hört Anna-Maria Johansson kritisera den förlegade kvinnosynen hos Anna Hallén, som döpt en kokbok full av sallad och lax till ”LCHF för kvinnor”.

Vad tycker du?

1 2 3 4

201 kommentarer

 1. wigwag
  Till Erik. Klart strukturerna uppstått som ett resultat av att både män och kvinnor haft fördelar av dom. Könsmaktordningen ser jag snarast som en sekundär effekt av de primära och informella könskontrakt som slutits innan nån visste vad femisnism och jämställdhet var för nåt. Feministiska medeltidsforskare anser tex att kvinnor och män under medeltiden hade helt åtskilda maktsfärer och att det därför aldrig fanns några konfliktzoner. Först med samhällets socialisering i form av lönearbete, politiska partier och fackförbund gled maktsfärerna in i varann och feminismen föddes som ett resultat av att männens maktsfär blev överordnad den kvinliga maktsfären, hemmets skötsel och omvårdnad. Könsmaktordningens moder är en könsintegrerande socialiseringsprocess och har inget med biologi att göra överhuvudtaget.
  Svar: #157
 2. Vetenskap ja
  Till skillnad från dig så blir jag inte provocerad av att bli tilltalad som en i ett kollektiv.

  Jag erkänner min egen skuld när det gäller den underordning som många invandrare upplever ja. Vi har alla ett ansvar där i vårt sätt att tänka och agera och i hur vi accepterar orättvisor utan att göra något åt dem för att det gynnar oss själva! Det är först när man tar det ansvaret och börjar skärskåda sina egna handlingar som en förändring kan börja. Där är du tydligen inte ännu.

 3. Jocke
  Skrattretande. Det var ju DINA fördomar som exploderade i ansiktet på dig själv eftersom Erik inte skriver ett ord om muskelkraft. Sedan gör du feministernas standardmiss, du utgår ifrån att alla kvinnor tänker och fungerar som dig, men du är ju inte mallen och du kan aldrig prata för alla kvinnor och vad de vill.

  Dessutom har män i alla tider tjänat mer än kvinnor på att prestera. Och så lär det fortsätta vara i evig tid. Sedan spelar det över huvud taget ingen som helst roll hur mycket det retar gallfeber på er feminister. Människans reproduktionsdrifter kan ni helt enkelt aldrig vinna över.

  Svar: #154
 4. Vetenskap ja
  Muskelkraft har tidigare legat till grund för mäns makt gentemot kvinnor. I dag gör den bara det i relationer och i situationer där män vill använda sina muskler för att tvinga en kvinna att göra som han vill.

  I övrigt är det helt andra egenskaper som premieras i dagens men än mer så framtidens samhälle. Det är egenskaper som kreativitet empati och en djup förmåga att se konsekvenser av gruppers och individers val för dem själva och för samhället. Det är egenskaper som kvinnor har i precis lika hög grad som män naturligtvis.

  Att prestera gör vi kvinnor alldeles lysande i skolan och på universiteten. Av någon anledning har männen slutat göra sitt bästa där, så att prestation skulle vara en särskilt manlig egenskap som på något sätt är nedärvd är ju INTE sant även om du vill tro så. Vissa människor gillar att prestera i konkurrens helt enkelt, men kvinnor har under lång tid inte haft den möjligheten eftersom de varit exkluderade från de verksamheter där de kan visa fram vad de kan och vill.

  Som tur är finns det massor av män som inte känner sig hotade av oss kvinnor, jag känner många och bland mina forskarkollegor (ej genusstudier) finns inte någon som resonerar som du.

  Några av mina manliga kollegor kallar sig tom för feminister eftersom de till skillnad från dig ser de orättvisor som fortfarande finns även om de just i Sverige är mindre än tidigare. De åsikter du uttrycker är i minoritet här i Sverige där de flesta faktiskt inser att vi är långt ifrån ett rättvist samhälle där alla har samma chans att utvecklas och respekteras på sina egna villkor oavsett vilken grupp man råkar tillhöra, för sociala grupper finns. Däremot tror jag absolut inte på några nedärvda egenskaper som förklaringsgrund till skillnader, förutom just muskelkraften då, men den betyder mindre och mindre. Det är sociala strukturer och inte gener som avgör hur någons egenskaper kommer att värderas. Det finns massor av kvinnor som presterat fantastiskt men som hållits undan av män genom historien.

  Att du känner dig hotad av kvinnor som grupp är ju uppenbart. Men varför då? Ja det vet bara du själv, och ärligt talat är jag inte intresserad av att förstå dina bevekelsegrunder heller. Du uttrycker en sårad fåfänga och en skräck över att förlora det du tror är mannens sk. nedärvda förmåga att mästra och bemästra kvinnor. Prestation är manligt, ja där har du din ide. Mannen presterar, kvinnan ska endast beundra och vara behaglig. Inte fara runt och påstå saker som jag för då är hon radikalfeminist enligt dig. Själv röstar jag på alliansen så jag vet inte riktigt vad en radikalfeminst innebär. Så fort någon benämner ett problem som du inte vill erkänna antar jag. Alla som inte är ärkekonservativa utan vågar se orättvisorna och vad de gör med oss som individer och i samhället.

 5. Funderaren
  Vetenskap, vad bra om det du säger stämmer kommer alla orättvisor lösa sig själv i framtiden.
  Svar: #159
 6. Erik E.
  > I framtiden är det hjärta, hjärna och fantasi som ger makt, inte muskelkraft.

  Javisst. Men våra instinkter (inklusive genomsnittliga könsskillnader) är formade i en annan tid. Precis som den kost vi är formade att må bra på (för att återknyta till denna blogg).

  > Kvinnor gillar män som är jämställda.

  Jag är jämställdist. Men för många feminister räcker det inte med lika förutsättningar (som vi redan har), de vill ha lika utfall och vill kompenseras för medfödda könsskillnader genom att diskriminera män (kvotering, gräddfiler, curling) och skuldbelägga män för sina egna tillkortakommanden. En misandri som är mycket utbredd inom den offentligt missionerade feminismen och säkert leder till många skilsmässor och barn med trasiga uppväxter.

  Min fru är lyckligtvis från ett annat land så hon har inte indoktrinerats med manshatet i svensk media. Men tack för din omtanke! :-)

  Svar: #191
 7. Erik E.
  wigwag> Könsmaktordningens moder är en könsintegrerande socialiseringsprocess
  och har inget med biologi att göra överhuvudtaget.

  Jag menar tvärtom att biologin (arvet) helt skulle kunna förklara den s.k. "könsmaktsordningen", d.v.s. att män bl.a. är mer tävlingsinriktade och därför bättre på att skaffa sig makt och pengar (vilket de främst gör för att kvinnor vill ha sådana män).

  Men enskilda individer kan inte rå för detta och ska inte diskrimineras genom könskvotering, bidrag öronmärkta till ett kön eller liknande, som tyvärr är alltför vanligt i feminismens Sverige.

  Svar: #158
 8. Vetenskap ja
  Du menar mycket eller snarare hoppas att du ska slippa konkurrera med duktiga kvinnor i framtiden. Sorry. För 100 år sen fick inte kvinnor läsa på universitet för att fanns män som resonerade som du, att kvinnor inte hade rätt sätt att tänka för att prestera inom vetenskapen. I dag är kvinnorna i majoritet vid universiteten och lyckas bättre med sina studier än män. Så dina privata teorier om genus och könsmaktordning är sedan länge motbevisade i den sk. verkligheten.

  Om män är jämställda så stannar kvinnor kvar hos dem. De män som inte lever upp till det måste kanske skaffa sig en fru som är beroende av dem så att de inte kan eller vågar ställa några krav. Kallar du det för kärlek? Underordning i relationer har väldigt lite med äkta kärlek att göra utan är mer ett praktiskt arrangemang som fortgår så länge den svagare parten inte har några andra val eller tror att hon inte har det.

  Väldigt intressant och skrämmande att se hur kvinnoföraktet flödar här i tråden. Att jämställdheten skulle vara i hamn är verkligen inte sant. Vi måste fortsätta att diskutera dessa frågor, det är helt uppenbart. Tack Andreas för att du tog upp ämnet här i bloggen!

 9. Vetenskap ja
  Tja det verkar ju som att det finns ett samband mellan det minskade behovet av muskelkraft och kvinnans frigörelse. Att allt skulle gå av sig självt utan diskussioner som denna och andra har jag dock svårt att tro.
 10. Erik E.
  vetenskap ja> Du menar mycket eller snarare hoppas att du ska slippa konkurrera med duktiga kvinnor i framtiden.

  Nej, var skriver jag det?

  Däremot menar jag att det ska vara lika villkor, ingen kvotering eller öronmärkta kvinnobonusar, som det finns en hel del i feminismens Sverige.

  > För 100 år sen fick inte kvinnor läsa på universitet för att fanns män som resonerade som du

  Nej, än en gång, lika villkor.

  > [...] Väldigt intressant och skrämmande att se hur kvinnoföraktet flödar här i tråden.

  Har inte läst alla inlägg, men har inte sett något kvinnoförakt (som går att jämföra med det mansförakt man kan uppleva dagligen i media), däremot sund kritik mot en feminism som förlorat all sans och proportioner.

  > Att jämställdheten skulle vara i hamn är verkligen inte sant.

  Nej, idag är det män som diskrimineras genom kvoteringar och inte kan söka diverse stöd och bonusar p.g.a. sitt kön. Och utsätts för skuldbeläggning i media.

  > Vi måste fortsätta att diskutera dessa frågor, det är helt uppenbart.

  Ja, gärna i former där båda sidor kan komma till tals, vilket tyvärr sker alltför sällan i våra helt feministdominerade media.

  Svar: #162, #177
 11. EvaL
  Svar NEJ !

  För din fråga Doc Andreas löd ju: "Tycker ni LCHF-magasinet är "gubbigt?"

  Mitt svar är således NEJ. Jag tycker LCHF-magasinet är den bästa LCHF-tidningen. Jag gillar SSS sätt att skriva, han är rolig. Bo´s recension var också bra, tycker jag. Jag har svårt att tro att Åse Falkman Fredriksson är sur på Bo och jag har svårt att tro att Groves fru är sur på Sten Sture.

  Hur man uppfattar det som skribenterna i LCHF-magasinet skriver beror på hur man själv är, tror jag (gäller troligen i de flesta sammanhang). Jag tror dessutom att kvinnor är mera "fettskrämda" än män (i alla fall i min omgivning), men jag har naturligtvis inget vetenskapligt bevis på det. Jag tror att SSS har generellt rätt i det och jag tror inte han menar något illa med att säga det...

 12. Vetenskap ja
  Att vissa stöd tar sikte på att försöka utjämna historiska ojämlikheter till kvinnors nackdel ser du som ett tecken på att "feministdominans".

  Ja så är det kanske eftersom en stor majoritet av svenskarna är för att jämna ut de skillnader som finns kvar och då kan riktade bidrag behövas under en period. Männen har fortfarande som grupp mer kapital tex.

  Det finns några få kränkta vita män som drar upp sådant som du gör. Det är som ni inte ser skogen för alla träden. Vi kan visa fram hur mycket statistik som helst som visar på motsatsen till det du försöker hävda men tydligen uppväger verklighet och fakta inte din personliga känsla av att vara förfördelad. Tråkigt för dig men vi andra arbetar vidare mot att utjämna skillnaderna så att alla människor oavsett var vi är födda, hur vi ser ut eller vilket biologiskt kön vi råkar vara ha ska få lika möjligheter att utvecklas i samhället. Det skulle vi alla vinna på.

 13. Argumentet om att om hen tar upp en sak så skall hen också ta upp allt annat inom genus håller inte. Ingen kan uppmärksamma allt, men alla kan göra något. Intressant att Anna-maria ser på saker genom genusfilter. Det är så vi kan uppmärksamma de strukturer som kanske är förlegade och som det är dags att släppa taget om.

  Tack för en intressant blogg kostdoktorn!

 14. JAUS
  Feminsimen är baserad på hat och sexism gentemot män. Enligt feminismen så är män underlägsna kvinnor och bär skulden till att kvinnor inte får de jobb de vill ha. Om en yrkesgrupp inte har minst 50% kvinnor så beror det enligt feminsterna automatiskt på diskriminering.

  Alternativa förklarlingsmodeller avfärdas direkt utan någon som helst eftertanke eftersom de feministiska dogmerna inte får ifrågasättas. Statistiken visar inget som helst orsakssamband till att kvinnor skulle vara diskriminerade, utan det är antagande helt utan grund från feministiskt håll.

  Även om utfallet blir 90% män och 10% kvinnor så kan detta vara fullständigt rättvist om antalet kvinnliga sökanden varit lågt. Det är knappast männens fel om kvinnorna inte är intresserade av eller lämpliga för vissa yrken.

  Det är alltså inte fördelningen av män och kvinnor som spelar roll utan hur kompetenta personerna, oavsett vilket kön de har, är. Jag bryr mig inte dugg om 90% av alla brandmän är män och 90% av alla sjuksköterskor är kvinnor så länge de är kompetenta och kan sitt jobb.

  Om kvinnor jobbar mindre än män så ska de givetvis ha lägre lön också. Om kvinnor inte vill ta farliga jobb som ger bra betalt så är det upp till dem att välja bort de jobben och inte klaga på de får lägre lön när de väljer yrken med lägre risk.

  Svar: #178
 15. JAUS
  How feminism conned society, and other not-so-tall tales...: http://www.youtube.com/watch?v=RozEFVPDxeg
 16. Erik E.
  vetenskap ja> Att vissa stöd tar sikte på att försöka utjämna historiska ojämlikheter till kvinnors nackdel ser du som ett tecken på att "feministdominans".

  Varför ska historiska ojämlikheter som inte längre föreligger utjämnas idag? Kvinnor har haft samma rättigheter i decennier. Det hjälper inte dem som förfördelats historiskt och är orättvist mot dem som ska förfördelas idag som "kompensation".

  Vidare glömmer man ständigt - i detta feministiska land - att kvinnors mindre frihet historiskt haft en motsvarighet i mäns mindre trygghet historiskt. Krigsplikt, värnplikt, försörjningsplikt och "kvinnor och barn först" i kritiska situationer. Än idag gör män de farliga jobben, mer än nio av tio som dör på jobbet är män.

  Om det ska kompenseras, var kan jag hämta min kompensation för att jag tvingades göra värnplikt ett år?

  Kvinnor får ut mer pension eftersom de lever längre, ska det också kompenseras?

  Och bara för att man sakligt kritiserar feminismen så dras detta om "kränkta vita män" upp. (Det finns till och med en hatsajt som heter så.) Härskarteknik om något, när argumenten tryter.

  Du pratar om statistik, men feministers blinda fläck är att statistisk skillnad inte påvisar att någon orättvisa ägt rum. Detta, eftersom det skulle kunna bero på biologiska könsskillnader (som det dessutom ofta finns mycket logiska evolutionsresonemang som stöder).

 17. mikaele
  Det är väl helt frivilligt att läsa LCHFmagasinet, om det inte passar feministpöbeln. So what?
 18. Tina C
  Fy sjutton vilken unken kvinnosyn som florerar bland kommentarerna. Bra att detta kom upp till ytan så man vet vad kommentatorer står för framöver.
  Svar: #169, #175
 19. copecca
  Jag tycker det som skrivits här mer säger vad folk tycker om feminismen som ideologi inte vad de tycker om kvinnor. Jag är själv för jämstäldheten men är inte mer feminist för det. Bara något som jag tycker är naturligt för oss alla.
  Jag gillar ärligt sagt inte feminister som inte ser på sina egna ögon vad de säger och gör för bara att få just sin egen vilja genom.
  Men sjutton ...jag älskar kvinnor i alla former och storlekar och med min gammalmodiga uppfostran behandlar de med en naturlig respekt.

  Mvh. En frisk diabetiker typ0.

 20. Spiken i kistan?

  http://stinaslillagrona.blogspot.se/2013/04/dalig-kvinnosyn-i-lchf-va...

  Mvh
  Stina- skrattar bäst som skrattar sist

  Svar: #173, #176
 21. ragnhild
  #169.
  Ja det handler mest om oppdragelse. Det gör mig både urolig, och ledsen; Idag er det media och "industrier"* som tar det jobbet - alt mera.

  Och föräldrarna (mest ;) norsk i forts.) bidrar - helt naturlig ettersom de/vi behagelig har tatt for oss af godene som "kvinnesakskampen"** har ført med seg av selvstendighet og muligheter.

  Men dere/ni: Det har kostet en del, det er vi nog enige om. Kynismen rår på litt for mange områder. Etikkforfallet er stort. Jeg er ikke i tvil om at vi har rotet oss inn i en "bakevje" - og at snuoperasjoner er nødvendig for å unngå totalt forfall. Men hvem av våre politikere ser det slik?

  * "industrier" - med det mener jeg bl.a.: barnomsorg-/media-industrier... - and you name it. Foreldre er etterhvert mer og mer satt til side - staten tar over .. och gynnar industrien på alla sätt - vi lar oss "delete" - viskes ut!

  Hvilken nytte vi kan utgjøre i maskineriet synes å styre menneskesynet = vi forvandles til styrte roboter; eks."nyttige konsumenter ". Ut i naturen opplevelser demper iblandt denne fölelsen/känslan ...

  Hvordan snu utviklingen? Jeg tror dere svensker har gjort en kjempetabbe med EU-medlemskap ...

  ** "kvinnesakskamp" - kaller det så; `feminisme` - begrepet har jeg pr. idag funnet uverdig å bruke ;) På tid att gå över till begreppet "mänsklighetskamp".

  Ni män: jag är så glad för att ni har ställt upp och bidragit till "kvinnokampen" - Alla ära ska ni ha för det. Och jag är inte i tvivl om att det har gynnat även er .. jamstäldhet = balans = delande af ansvar ... och möjligheter. Nå tror jag vi måste holda samman når det kommer til "snu-operationer" i ett samhälle som accellererar utan kontroll... Tankeløse ökonom .... nei, that´s it. :) - inte lätt begränse sig - inte

 22. Helge
  En dietist som tycker LCHF-magasinnet är gubbigt. Varför inte diskutera kostråden i stället?
  Eller är inte dietister inte intresserad av kost?

  Säkert finns det manschauvinister, feminister, och alla politiska riktningar som tänkas kan bland
  LCHF-are. Det är väl inget konstigt med det. Synd det är så få LCHFare bland dietisterna.

  Men det verkar som socker och bull-maffians grepp försvagats även bland dem?

 23. copecca
  Det är en sak som jag har funderat under denna sk "debatt" är att varför får denna skara av feminister, dietister eller vad det nu för människor bakom tex. denna nu adresserad blogg av dig göra dagliga påhopp emot som just nu "SSS" men klättrar uppemot väggarna när man kritiserar "AMJ" ...
  Gäller inte jämställheten inte längre än så ? ;)
 24. ragnhild
  Nå har jeg funnet ut av det. Det var uttrykket pøbelfeminisme som satte meg på det. Hele tramset har bare ett syfte - det er å miskreditere alt som kan gynna halva människosläktet - kvinnorna.

  Och med detta lämnar jag idiotiet:

  http://www.dagbladet.no/2013/03/09/kultur/feminisme/camille_paglia/26...

 25. Jocke
  Och DÄR kom det feministiska älsklingsargumentet att kritik mot feminismen är detsamma som dålig kvinnosyn/kvinnohat. Jag har väntat på det. Nu väntar jag bara på sammankopplingen med Breivik.
 26. Jocke
  Ja, det var ju sannerligen otroligt hög klass på det inlägget. Att kalla SSS för hittepå-person med vidrigt gubbnamn var så långt hennes intellektuella förmåga sträckte sig. Så uttrycker sig alltså en 36 år gammal feminist. Vilket tragiskt bevis på vilken havererad nivå feministerna befinner sig. Snacka om självmål.
 27. Vetenskap ja
  Ge något exempel på stöd du menar att kvinnor får men inte män. Hur många rör det sig om i praktiken?

  Sätt det sedan i relation till den sk. verkligheten där kvinnor har och har haft betydligt svårare att få låna i banken än män och det beror inte på att deras affärsplaner är sämre utan just på att de är kvinnor. Kanske tänker de på banken som du dvs att män är mer prestationsinriktade och därför klarar av sina företag bättre? http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1001

  Män har under många år kvoterats in på kvinnodominerade utbildningar etc. 2007 fälldes Karlstads och Örebro universitet för att ha kvoterat in män före kvinnor med högre meriter. Så det finns ingen logik i din och Jaus argument. Bara bitterhet mot borttagna privilegier. Män kvoteras fortfarande in i styrelser etc av sina bastu- eller golfkompisar trots att det finna många kompetenta kvinnor. Kvinnliga forskare behöver ha betydligt bättre meriter än män för att få forskarassistenttjänster. Där man snacka om kvotering.http://fof.se/tidning/2011/2/joanna-rose-den-katastrofala-woldeffekten

  Kvinnor som inte får barn fick göra civilförsvarsutbildning etc etc. Nej bitterheten verkar komma från att man inte längre har sina manliga bastioner kvar. Man måste numer ta hänsyn till att även kvinnor kan och vill något. Det är ju förargligt.

  Häromdagen fick min grannes tonårsdotter ett mejl där det stod "vi ska döda dig din äckliga hora". Det får hon visst höra i skolan ofta också, men feminismen behövs ju inte, det är bara att acceptera så kanske hon kan få vara med på något hörn i någon styrelse någon dag om hon bara inte blir feminist.

  I resten av världen är kvinnors liv ofta fruktansvärt pga den dominerade kvinnosynen. Hennes liv är inte mycket värt och myndigheterna tar inte hennes parti. Läs bara om Mexico: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/staden-dar-sexhandeln-gar-i-arv_804...

  Svar: #179, #181, #185
 28. Rosa
  Men OM de vill ha samma jobb som män så ska de få det om de är kompetenta. De ska dessutom ha samma lön för samma jobb. Det har tyvärr inte varit så och är fortfarande inte så på många ställen. Det är väl det som är feminismens grundkärna, i alla fall för mig. Sen kan jag gärna såga träd med motorsåg medans gubben tvättar fönstren.
 29. ragnhild
  Jeg forstår at klimaet når det kommer til likestilling är af en annen karakter enn her i Norge!

  Obs. at jeg ikke mener at "kampen" for likestilling er over som det kanskje kan tolkes i mine skriverier - der er enda mye som kan og skal endres til det bedre - det mener også menn/og samfunnet forøvrig. Saker som du nevner er viktige, og vi skal stå på.

  Samtidig kan jeg opplyse at det her i Norge er motreaksjoner på gang - noe er feil - altfor mange kvinner møter veggen - er utslitt av alle (kanske) likestillingsforventningene. Kanske må vi begynne (parallelt) å se at likestilling kan ha flere uttrykk - meninger/fortolkninger.

  JEG har bestandig ment at "HOLDNINGSENDRING" er hva det handler om: det at noen tillater seg å definere kvinners grenser eks. i form av hvilke yrker de kan velge. Der synes vi å ha nådd i mål: du hører knapt menn ell. kvinner uttale seg negativt på det området lenger. Kvinnen som det "svake kjønn" er også utradert. Hvilke aktiviteter som passer/ikke passer er et ikke-tema. M.a.o. vi har kommet langt. Menns holdningsendringer har vært nødvendig. Jeg håper bare at dette fortsetter - og ikke motarbeides av "kulturer" som vil noe annet. Da går vi bakover i utviklingen.

  Det er naturlig, både for generelt og spesielt intresserte - å ta opp tråder/tanker om likestilling som her, vi har jo blitt og er preget av den viktige og rettmessige kampen alle sammen.

  Mener du "vetenskap ja" - at om vi ser bort ifra likestilling generelt - skal ta på oss "kappen" som krever at alt....... som opplevelses som avvik fra det "pk-feministisk korrekte" - (definert innhold (?) og definert av hvem)? ....skal adresseres og slås ned på og kritiseres. Lchf-magasinets artikkel, av Anna Maria disikert og funnet uverdig, mener jeg er et eks. på "ALT". Fint om du ytret deg om dette også. For meg blir det totalt feil - og slår tilbake på nettopp oss kvinner i den forstand at menn/män vägrar bli med på veien .... noe skurrer her. Jeg er kort og godt engstelig for motkreftene ... de står i kø for å ødeligge det vi har kjempet for ... og de er mange - og forskjellige - ulike kulturer, kyniske profitjegere- og industrier - jeg kunne filosofere videre om .. at vi absolutt synes å være istand til å oppløse oss selv i uverdighet og maktesløshet.

  I dette bildet synes jeg hele "greia" er Piss-preik, ref. stormen i ett vannglass - som jeg ser det! Regner dog ikke med å få det siste ordet.... :)

  Svar: #180
 30. Vetenskap ja
  Det jag tycker att vi ska ta upp är att kvinnor fortfarande värderas i relation till sitt utseende. Det är en realitet som skapar många och stora problem. Att kvinnor nedvärderas utifrån sitt kön i tillmälen är som "hora", "bitch" eller "feminist" är också en högst verklig företeelse som varje dag påverkar dem som utsätts. Om en kvinna kämpar för rättvisa gör hon fel eller är för aggressiv. Enman som gör samma sak värderas i positiva termer, han har bara stor vilja att prestera. Se argumenten i tråden som tydligt visar detta.

  Det kan förefalla oskyldigt att beskriva en kvinna som "vacker" och en man som "duktig" i en tidning men titta på alla de unga kvinnor som tror att deras värde främst ligger i hur snygga de anses vara. De lägger all sin energi på detta. Pojkar och män använder dagligen kommentarer om utseendet för att trycka till kvinnor och flickor. Det är väldigt väldigt fel.

  Det läggs ständigt upp webbsajter där flickor och kvinnor värderas i relation till ideal hämtade från porr och annat. Kvinnor väljs som omslagsmodeller till tidningar för att de då säljer bättre.

  Vi människor är inte djur. Självklart kommer vi alltid att tycka att vissa är attraktiva i våra ögon etc men det innebär inte att vi ska fokusera på detta och tillåta unga pojkar och män att nedvärdera kvinnor för att de inte stämmer överens med (porr)fotomodeller. Allt sådant avspeglar ett kvinnoförakt. En intressant och sorglig bild av hur detta går till stod i går i http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologen-svarar/hur-ska-jag-tan...

  Termen politisk korrekt används främst av människor som är nöjda med status quo och inte vill fler förändringar av samhället eftersom de känner att just de kommer att förlora på det.

  Forskning visar att stora sociala skillnader både i termer av ekonomi eller andra värden är dåligt för HELA samhället. VI har inget att vinna på att dela in oss i grupper och tala om "DE ANDRA!". VI är alla människor och ju fler som får ett värdigt liv desto bättre liv får våra barn.

  Det är naivt att tro att flera tusen års kvinnoförakt plötsligt försvunnit. Gruppvåkdtäkter, horatillälen etc visar att det fortfarande finns kvar även om det kanske göms bakom andra argument i lite högre åldrar. VI har ju sett några i tråden som att "kvinnor inte vill prestera och att det är därför det finns skillnader. Man lägger en biologisk förklaring på ett socialt problem. Minns då att för inte mer än 100 år sedan ansåg man att adel och rika människor hade fått sina gynnade positioner av Gud eller naturen. Den sneda maktbalansen var given av Gud och naturen och kunde därför inte ifrågasättas. Nu gjordes detta i alla fall. Det är därför vi är där vi är idag. Men det finns fortfarande mycket att göra innan alla har reella chanser till ett värdigt och bra liv.

  Titta er omkring och se hur vi- och demtänkandet brer ut sig. Jag har det bra för att jag förtjänar det. Därför behöver jag inte ta ansvar för att andra har det sämre. De ska ha det så för att de är "kvinnor", "födda utomlands". "rödhåriga" etc etc. Har vi inte kommit längre? När ska vi inse att vi alla är människor som är beroende av varandra och som alla delar samma öde. Vi ska dö en dag.

  Svar: #182
 31. Erik E.
  vetenskap ja,
  jag hade skrivit ett svar på dina frågor och synpunkter men det verkar som det togs bort, trots att det var mycket sakligt och korrekt. Jag är tyvärr ganska van vid att feminister argumenterar genom att trycka på "anmäl inlägg", det visar väl en viss brist på tilltron till de egna argumenten, och en bristande tolerans för avvikande åsikter.

  Men tack för den diskussion som tilläts.

 32. Erik E.
  vetenskap ja,
  det finns en logisk evolutionspsykologisk förklaring till varför kvinnor värderas mer efter utseende. Kvinnor blir infertila vid menopaus. Evolutionen gynnar beslut som ger många barn, så män har fått en stark preferens att bilda par med kvinnor som kan ge dem många barn, d.v.s. kvinnor som har långt kvar till menopaus. Ålder går inte att utläsa direkt, så därför har utseende blivit en ställföreträdande indikator på ålder.

  Man kan förstås beklaga att det är så, men den indignation man ofta ser känns malplacerad. Det är dumt att blir upprörd och skuldbelägga folk för något som är naturligt.

  Män å andra sidan bedöms mer för sina prestationer. Män som förlorar jobbet löper större risk att bli övergivna av sin partner. Talande nog problematiseras detta sällan ur genusperspektiv. Kvinnors värderingar om män ifrågasätts sällan. Det ojämställda Sverige.

  Svar: #188
 33. LargeCheeseburgerHugeFries = LCHF
  Intressant debatt....inget unikt inom "LCHF-klanen" att allt alltid måste spåra ur och ses ur genussynpunkt om någon har gjort ett uttalande eller skrivit en artikel som kan tolkas till fördel för det ena eller andra könet! Jag äter LCHF för att det är bra och god mat och för att jag mår bra av det! Att läsa LCHF-magasinet är ju något helt frivilligt, huvudsakligen för att man är intresserad av kosten.....orka haka upp sig på detaljer då!?! Ta till er det som är väsentligt och hoppa över resten!
  Läs vilken specialtidning som helst med recensioner, tester och liknande! De som skrivs faller sällan alla i smaken men inget "sågas" totalt, i många fall för att viktiga annonsintäkter ofta går före ett helt seriöst svar i en test! Anser LCHF-magasinet är sakligt inom dess huvudämne, utfyllnaden bland raderna får man sålla bort som i alla andra tidningar!

  /G

 34. ragnhild
  Doc.: Ser at jeg står i modereringskø. Du kan like gjerne ta innlegget bort - jeg har vel sagt mitt forøvrig.
 35. Erik E.
  "vetenskap ja" eftersfrågar exempel.
  Boken Mansförbjudet innehåller över 100 sidor med exempel. Där nämns t.ex. en förordning om statsbidrag för att organisera sig som bara ges till kvinnor. Vilket resulterat i 170.000 till Kvinna Skaraborg för att skriva om livet idag jämfört med för 15 år sedan. Liknande belopp till andra kvinnogrupper.
  Förhandstitt: http://books.google.se/books?id=QwbL5nPJnS0C&printsec=frontcover...

  Vet inte varför kvinnor får låna mindre. Men individen har ett ansvar för att sälja in sin affärsidé till banken. En statistisk skillnad bevisar ingen diskriminering.

  > [män kvoteras in] så det finns ingen logik i [ditt] argument.

  Det är lika fel att kvotera in män. Du tillskriver mig åsikter som jag aldrig uttryckt. Överhuvudtaget är dina inlägg fulla med argumentationsfel.

  Inga av mina kvinnliga klasskamrater behövde göra civilförsvarsutbildning.

  Svårt uttala sig om länken om forskartjänster. Mäns IQ-kurva har större standardavvikelse, så det är förväntat att det finns större andel män i extremlägena. T.ex. bland uteliggare och kriminella (men detta ses inte som en genusfråga där det är synd speciellt om män). Men också fler manliga nobelpristagare, toppforskare m.m. Kvinnor som får barn fokuserar mindre på karriär (sannolikt biologiska orsaker) vilket kan förklara karriärutvecklingen.

  Hatmejl är förstås oacceptabelt. Men samtidigt har vi en daglig lågintensiv hatretorik mot män, inte från obetydliga anonyma mejlskrivare, utan från högt uppsatta makthavare i media. T.ex. en känd feminist som DN upplät sida efter sida åt för att beljuga sina åsiktsmotståndare och likna dem vid en norsk massmördare. Och hon fortsätter åtnjuta respekt hos det feministiska medieetablissamanget. Så det sätter ju nivån så att säga...

  Sedan talar jag om Sverige och försvarar inte religioner och kulturer i andra länder som ser kvinnor som mindre värda.

 36. ragnhild
  Fint at du konkretiserer det som jeg bare forsiktig kaller "kulturer av alla slag" ... jag ville inte konkretisera det. At "flickor och pojkar" lång ner i ålder objektiviseras är ett övergrepp från myndigheternas sida - de skulle satt inn åtgärder - eks. i form af information - i det minsta! Man kan inte länger vänta sig att industrien tar tak. Den tiden är förbi. Vi har, og fortsätter dyrka og kopiera kulturer som bara tänker på profitt.

  Du nämnar nnvandrarna. De som har kommit, ska respekteras, punkt, och hjälpas in i vårt demokratiska samhälle. Bra, empatiske holdningar du förespråkar där.

  Jag sär långt etter ärlighet i politikken - politikera som vill ta sjansen på att vara i kontakt med folket - inte unvika dialog, men inviterar in til den. Men det vågar de inte, setter sig på sin höga häst/arrogant och fokuserar på sin karrier som det viktigstai stället; - och går inte af vägen för att benämna sig PK - ja sådär livslögnar har goda kår - idag med.

  Tack för att du ville kommentera ... satte pris på det :) - och mycket bra inlegg var/ble det -
  historien måste vi ta med. Den kan utvida perspektivet, men också hjälpa oss hitta även nya lösningar. MEN, det skadar häller inte att gå längre tilbaka enn 100 år. Många fel har begåtts längre tilbaka i tid ...

  Du har gett mig gett ditt perspektiv,tackar för det - den konkreta frågan som gälder "stormen i vatnglaset" - den fick och får jag nog inte något svar på - tänker jag ;) Men jag har svårt att förstå detta bråket .. kunde nog inte skedd i Norge ... inte als på det sättet ..... men så har vi också på detta området kanske "bara diltat efter er, vårt broderfolk" = road oss ner på vägen
  så att säga?

  Idealisme är bra, men la oss også värdsätta realisme - vad jag menar med det - får ni läsa ut själva ... och tycker att även biologi har sanningar att bjuda på ... pass på blodtrycket nå ..

  ... den advarslen var inte tänkt för dig v... Vetenskap ja (liten bokstav i ja - viktig detalj.... ).,,, ja, stor V - sådär.

 37. Molle
  Jisses vlket trams. Visst behöver det kämpas mer för jämställdhet, ingen tvekan om det. Men Anna-Maria har skjutit sig och världens alla kvinnor i foten med sitt überlöjliga angrepp mot Sten Sture. Vad har den stackarn gjort?
  Ett: Givit uttryck för sin erfarenhet att många kvinnor föredrar annorlunda mat än många män.
  Två: Givit en kvinna en komplimang för hennes utseende.

  (Tjaa, i en framtida utopisk tillvaro finns det förstås ingen kosmetika, inga skönhetssalonger, inga modebutiker, ingen botox, och alla män slipper våndas i sina försök att märka vad som är nytt och måste berömmas.)

  Om man vill bekämpa skönhetsidealiserandet så kanske man kunde lägga krutet på veckotidningarna (utom LCHF-magasinet förstås), reklamindustrin, fotomodellindustrin o.s.v. och inte på gubben Sten Sture Skaldeman.

  Snälla nå'n, välj ett vettigt mål att skjuta på! Och fortsätt diskutera ämnet, det behövs absolut. Men inte på den här bloggen, tack.

 38. Vetenskap ja
  Jag har inte anmält dig. Det är det någon annans om gjort. Det är väldigt intressant att se hur du har gått från att vara kränkt för att feminister pådyvlar dig kollektiv skuld för att du är man till att se att du själv använder negativa beskrivningar av kvinnor som grupp för att kunna hävda att strukturella problem är kvinnornas eget fel och alla försök att försöka rätta till dessa är fel!

  Var är logiken? Får kvinnor inte visa på strukturella problem medan du får beskriva kvinnor som grupp negativt?

  Det enda du vill är att behålla ditt eget som du tror överläge. Du vill fortsätta hävda att männen står över kvinnor av biologiska orsaker. Sorry du har blivit överbevisad hur många gånger som helst av historien.

  Män och kvinnor är lika intelligenta. Kvinnor vill ha jämställa män. Man kan inte jämföra feministers kamp för rättvisa med hatmejl från pojkar och män som vill trycka ner kvinnor genom att ständigt kalla dem för nedsättande omdömen, tafsa på dem, grooma småflickor på nätet, slå och våldta etc,

  Att utöva makt på det sättet är inte samma sak som att påvisa orättvisor som en feminist gör. Att det verkligen behövs visar ju din argumentation med all (o)önskvärd tydlighet: Om kvinnor inte får lån i banken är det deras eget fel trots att kvinnor är lika duktiga på att sköta företag som män. Om en man beter sig fel är det en del av hans manliga biologiska drift enligt dig.

  Skitsnack! Du är inget djur och värderingar kan förändras! De som kämpade för rättvisa i samhället för 100 år sedan köpte inte heller argument om att status quo är det naturliga! VI kan och har förändrats. Det är DU som inte vill att det ska förändras eftersom DU tror att du kommer att förlora på det. Du vill ha kvar din syn på världen som säger att de fördelar du har beror på att män som grupp är överlägsna kvinnor som grupp. Det är därför det blir så löjeväckande när du känner dig kränkt för att kvinnor kämpar mot patriarkala strukturer som du säger inte finns. DU använder ju själv samma argument på gruppnivå.

  Du vet inte hur det är att vara kvinna och ständigt vara på sin vakt för att inte bli attackerad på gator eller torg. Själv har jag blivit det massor av gånger av en enda orsak. Jag är kvinna! Är man dessutom blond så tror vissa män att det bara är att gå fram och ta för sig.

  Du framställer ju faktiskt män som grupp på ett väldigt negativt sätt. Nej ni män är inte apor vars beteende kan ursäktas med biologiska orsaker. Det finns inte en gen som tvingar män att förnedra kvinnor genom att kalla dem feta horor tex.

  Man har länge trott att män är bättre på matte och kvinnor på språk. Om man talar om för kvinnor innan de ska göra ett matteprov att kvinnor presterar lika bra som män så gör de det på provet. Kvinnors resultat i matte, fysik etc är bättre i jämställda länder än i ojämställda. Vad säger det dig? Om män ständigt kommenterar kvinnors utseenden i negativ termer för att skapa sig makt vad leder det till? Är vi inte i första hand människor? Vad vinner du på att ser ner på en hel grupp? Måste du trycka ner andra för att må bättre själv? Det måste vara väldigt jobbigt att ha en sån syn på världen.

  Nej jag fortsätter kämpa för att vi alla i första hand är människor med samma rättigheter och skyldigheter. Att tänka i termer av vi och dem är ett tecken på omogenhet, något som visar att vi ännu inte tagit in de existentiella villkor som förenar alla människor oavsett var vi är födda eller vilket kön vi råkar ha. Det är små människor som inte inser detta. De är kvar i barndomen när de svartsjukt bevakade att inte syrran skulle få mer godis än de. Brist på kärlek i barndomen får förskräckande konsekvenser. Man blir en småsint människa som jämför sig mot andra och kastar skuld på andra istället för att se på sig själv och inse: Jag är en liten människa som behöver andra människor. Vi har alla positiva och negativa egenskaper, Vi behöver varandra och respekt, medkänsla och kärlek är det enda verktygen om vi vill leva bra liv. Hat och förakt gör ingen lycklig.

 39. ragnhild
  http://www.ultimat.nu/fler-tankar-om-lchf-magasinet.html#comments

  Jag läste genom ultimat-bloggen i går - kom fram till en innsikt som ger åtminstone mig ett vettig svar på saken:

  Les (enbart) 1. avsnitt i den lange, lange kroniken til A.M. (länken herovan). 1.ste avsnitt inneholder hennes universitets utveklade kunskaper. Å lære seg å analysere tekster er jo intressant. Men her i livet (gälder oss alla ;) ): skal man også lära att ta kunskapen i bruk på rätt tid, och på rätt ställe. ... Där kan man feile stort. Når jeg sitter i nabolandet og blir sjokkert og även lite rädd - så er det något som är galt... synes/tycker jag.

  Läs gärna kommentarene. - Som jeg sier ovenfor; 1ste avsnitt forklarer en del av forfatterens beveg-grunner/utgangspunkt. Disse mener jeg er fullstendig ... ute av kurs/fel navigering.

  Det kunne ja, ha holdt (varit nog) med ett e-mail påpekande sin frustrasjon när det kom til ironien - ...... (en form for humor - ibland som att få en hank?/pös vatn över huvudet) ;) ..... ved å plassere kvinner og menns ulike preferanser om mat ... på så sätt som "magasinet" gjorde/did .... om en nå tyckte det var illa.

  Jeg forstår ikke att dette ble tema også her på kostdoktorn.se - A.M. ikke minst kunne vært skånet/skyddad från denna spredningen. Ja, jeg skulle også ha holdt meg unna. Mange klarte det :) Well done!

  Vi har alle våre utfordringer - og feiler vi på veien - så er det ok - vi reiser oss igjen - vi er jo skapt for å gå på to ben - och äta lchf. Lykke til - alla!

 40. Tila
  Usch vilken icke-diskussion. Man blir trött bara av att skumma igenom allt strunt.

  Tråkigt att "debatten"-s upphovskvinna åker snålskjuts på ”samhällsvetar”-begreppet, och på så vis bidrar till att ge denna yrkesgrupp dåligt rykte. Det är trots allt en väldig skillnad mellan en examen i samhällsvetenskap, och en lärarexamen med inrikting mot att lära ut samhällskunskap till barn och ungdommar. Båda kunskaper är viktiga, ,men i grund och botten av helt olika art. (Den förra teoretisk och den senare praktisk/pedagogisk.)

  Det här påminnner mig om alla snusförnuftiga lärare man tvingaqts möta genom åren, som trott sig veta allt om allt och alltid uttalat sig med en sådan självsäkerhet och tro på sin egen ståndpunkt som den enda rätta, som endast en riktigt betydande britst på kunskapsdjup och expertis kan frambringa.

  Tyvärr är det oftast så att de mest självsäkra är de med störst brist på insikt, eftersom de inte har insikt nog att inse att de kan ha brist på insikt. Och de som gapar mest får mest uppmärksamhet...

  Det vore verkligen tråkigt om lchf-sfären togs över av människor som inte har ett intresse för kosthållningen.

  Hoppas lchf-magasinet känner sig fria att fortsätta uttrycka sig humoristiskt, ironiskt och intelligent även i fortsättningen!

  Svar: #192
 41. Joel
  >> Kvinnor gillar män som är jämställda.

  "Jag är jämställdist. Men för många feminister räcker det inte med lika förutsättningar (som vi redan har), de vill ha lika utfall och vill kompenseras för medfödda könsskillnader genom att diskriminera män (kvotering, gräddfiler, curling) och skuldbelägga män för sina egna tillkortakommanden. En misandri som är mycket utbredd inom den offentligt missionerade feminismen och säkert leder till många skilsmässor och barn med trasiga uppväxter.

  Min fru är lyckligtvis från ett annat land så hon har inte indoktrinerats med manshatet i svensk media. "

  Min underbara ungerska fru skulle hållit med dig till 110%, om hon hade läst det här.

  När hon ser/hör/läser något av det dagliga genus-hen-fjamset som tjatas om och om och om igen i (S)(V)T och (S)R brukar hon skaka på huvudet och muttra över det galna land hon hamnat i. Och hon är ändå ungerska från Transsylvanien, vilket innebär att hon växt upp som tämligen nedtryckt minoritet, under Ceausescu...

 42. Vetenskap ja
  Det sorgliga är dock att så få ser sambandet mellan hur kvinnor och flickor porträtteras i media och hur de sedan behandlas och hur dåligt de mår av att ständigt bli bedömda för sitt utseende. Det är ett reellt problem för väldigt många unga kvinnor även om just du inte gillar hur budskapet framfördes på bloggen. Kan vi skilja på sak och person, det är frågan?
 43. Jrs
  Och det är så du tycker att kvinnor och flickor porträtteras i lchf-magasinet? Nog tycker jag det var ganska så orättvist att hoppa på just den tidning så försöker sprida ett sunt och hälsosamt förhållningssätt till mat och hälsa..
 44. Vetenskap ja
  Läs gärna lite här så ser ni hur många unga flickor har det. Att ständigt mötas av bilder påverkar mer än vi tror. Det var väl det som bloggen handlade om.

  http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=208&PSQ=2828

  http://www.terapisnack.com/topic/angest-over-utseende

  http://angestsjukdomar.ifokus.se/discussions/4d71520db9cb462244063f31...

 45. ragnhild
  http://www.dagbladet.no/2013/04/04/kultur/debatt/kronikk/kommersialis...

  Kanske det är slik, oväsenet ska håndteras.

  "Å rette baker for smed" tycker jag fortfarande är ........... sådär.

  Någon af er orkar med norsk?

 46. JAUS
  #194 Unga flickor har det jobbigt? Tror du inte att unga pojkar också har det jobbigt? Vilka är det som begår flest självmord tror du, flickor eller pojkar? Hur kan du använda "vetenskap ja" som Alias när du helt okritskt sväljer feministisk propaganda? Kan du inte ens tänka tanken att det finns en möjlighet att de feministiska dogmerna kan vara felaktiga?

  En skeptiker måste vara beredd att ifrågasätta allt han tror på och inte bara anta att saker och ting är sanna bara för att andra påstår det. Jag har själv bytt åsikt i flera frågor när jag började att granska och ifrågasätta alla mina åsikter.

  Är du verkligen för vetenskap? Vad har du då för vetenskapliga bevis för de feministiska dogmerna? Så vitt jag vet så finns inga, de är bara antagen som alla kommit överens om är sanna. Inser du inte att feminister är emot jämställdhet? De vill ha positiv särbehandling för kvinnor enbart pga deras kön. Feminister för samma resonemang mot män som de vita gjorde gentemot de svarta i USA när landet fortfarande var segregerat.

  Feminister avskyr verkligen män och ser dem som lägre stående varelser. Se detta videoklipp så förhoppningsvis så inser du att feminismen är en hatisk och dogmatisk ideologi: http://www.youtube.com/watch?v=Ko9i1_6oatk

  Svar: #201
 47. JAUS
  Glömde den här länken: http://youtu.be/hipo2byrQAM
 48. Vetenskap ja
  Jaus
  Tråkigt om just du känner dig ratad och avskydd. Du tar väldigt illa upp av uttalanden som inte handlar om dig som person utan om fördomar och andra strukturer som feminister lyft fram för att få till stånd ökad rättvisa i samhället. Att det är män som slår och våldtar kvinnor i högre grad än tvärtom är ett faktum. Varför tar du illa upp när detta påvisas? Varför inte kämpa för en annan mansroll istället?

  Du är man och blir just därför sällan hånad eller stalkad när du går runt på jobbet av andra som tycker att du nog vill ha en klapp i baken lite då och då. Ej heller behöver du ha betydligt bättre meriter för att få bli professor tex än en kvinna behöver ha för att få samma jobb.

  Om du blir nedslagen när du är på fotbollsderby säger de inte i rätten att du borde ha insett att du inte skulle ha varit på den platsen i de kläderna, du måste ju fatta att det i princip är ditt eget fel att någon antastar och slår dig under derbyt. Det händer inte dig men det händer kvinnor varje dag i våra domstolar bara för att de är så dumma att de rör sig utomhus när det är mörkt.

  Vetenskap är min profession men jag är inte genusforskare utan håller på helt andra frågor. Min forskarutbildning ger mig troligen betydligt bättre möjligheter att tolka forskningsresultat på ett annat sätt än den som saknar en sådan utbildning.

  Det är med statistik och andra systematiska databehandlingsmetoder som vi fått fram skillnader i hur män och kvinnor bemöts i samhället. Nu undersöker vi även hur andra kategoriseringar påverkar livsmöjligheterna.

  Värderingar kan och har förändras pga detta. Samhällsvetenskap och naturvetenskap har förändrat hur vi ser på barn tex. Idag slår vi dem inte som regel eftersom vi har fått data som visar att detta är negativt.

  Att visa på de negativa konsekvenserna av tusentals år avkvinnoförakt är det som lett till de framgångar som feminismen

  Svar: #200
 49. Erik E.
  1. Ser inte var jag skulle använt negativa beskrivningar av kvinnor som grupp eller att de står under män. Du blandar hela tiden ihop feminister med kvinnor (du vill tänka i vi och de?). Lyckligtvis finns det många kloka kvinnor som kan tänka själva och inte går på feministernas kalla budskap.
  2. Ja, det blir fel att "rätta till" medfödda skillnader genom att diskriminera individer.
  3. Det var du som började tala om hatmejl (sökte offerroll till kvinnor?), jag tycker det är avämnes, men kommenterade eftersom du tog upp det.
  4. Det är en liten bråkdel av män som våldtar och raggar på barn. De är sjuka och det visar på svagheten i feministernas argument att de måste sänka sig till att anklaga alla oskyldiga män för detta.
  5. Vi är alla djur: produkter av evolutionen. Trots massiv propaganda väljer könen i snitt olika i många situationer.
  6. Det finns en struktur i samhället som skapats av decenniers oemotsagd feministpropaganda och misandri som gör det legitimt att diskriminera män genom kvoteringar och öronmärkta kvinnopengar. Nu har internet demokratiserat det offentliga samtalet. Du gillar inte att den orättvisa kvinnocurlingen ifrågasätts; du vill behålla status quo.
 50. JAUS
  Du är en nyttig idiot eftersom du inte ens vet vilka avskyvärda människor du försvarar. Du bara repeterar deras trams. Om du vore objektiv så borde du se att det är män som är dirskriminerad i dagens samhälle inte kvinnor. Feminism handlar inte om jämställdhet utan om att kvinnor är bättre än män. Du vet väl att det finns kvinnliga pedofiler, mördare och våldtäckmän (eller våldtäcktskvinnor om man ska vara PK)? Vet du även att dessa får kortare fängelsestraff bara för att de är kvinnor? Kommer du ihåg värnplikten som nu är avskaffad? Den tvingade män att dö för sitt land medan kvinnor slapp undan.

  Kvinnor har gott om privilegier som män inte har, så varför är det så få som stöder mäns rättigheter?

  Du är forskare? Och? Jag bryr mig inte om din auktoritet när dinna argument helt saknar tygd. Förstår du inte att dina lösa antaganden bygger på feministiskt propanganda som du svalt helt okritiskt. Försök att visa orsakssamband istället för att vifta med statistik som en okunnig kvällstidningsjournalist.

  Bara för att man är emot feminism så betyder det inte att man är emot jämställdhet eller kvinnor. Jag har mycket hög respekt för kvinnor som insett att de feministiska dogmerna är rent trams.

  Se denna video och tänk efter lite denna gång: http://www.youtube.com/watch?v=p8bDS-Z3gmg

  Se även denna kanal: http://www.youtube.com/user/drwarrenfarrell

 51. Vetenskap ja
  Du ser inte skogen för träden. Tråkigt och bakåtsträvande. Snacka om offermentalitet.

  Det är inte kvinnor som grupp som får män att begå självmord. Det är i så fall mansrollen som män borde kämpa mer för att ändra på så att pojkar och män får möjlighet att uttrycka känslor innan de går ner sig i depressioner. Det är inte kvinnor som påtvingar män ett sådant agerande. Tvärtom uppskattar kvinnor män som kan prata om och ta ansvar för sina känslor. Jämställda män och kvinnor är lyckligare.

  Det är inte kvinnor som grupp som tvingat män att göra värnplikt. Snacka om offermentalitet förresten. Var det väldigt jobbigt för dig att göra det? Värnplikten har en lång historia (1901) och på den tiden var kvinnor inte ens myndiga.

  Det är ovanligt med kvinnliga våldsverkare och pedofier under 5% av förövarna är kvinnor 95% män. Titta på brottstatistiken eller på vårdens statistik över skador.

  Så nej du har fel i sak och känner dig som ett offer för några med hård retorik. Kom igen när du verkligen blivit ett offer, för det är man när man tex blivit misshandlad eller som jag själv attackerad av män (kompletta främlingar) på gata mitt på dagen. Det är inte så ovanligt som du tror. Hur många gånger har det hänt dig och dina kompisar? De flesta unga flickor och kvinnor blir ofta utsatta för förnedrande sexuella kommentarer, tafsande på bussen etc. Det är en vardag.

  Sexualbrott
  År 2009 dömdes 1 078 män och 12 kvinnor för sexualbrott (Brå).
  Av de personer som misstänktes för våldtäkt mot tjejer i åldrarna 15-17 år 2010, var 99 % män (Brå).
  98 procent av alla de som anmälde en våldtäkt år 2010 var kvinnor (3245 st).
  I en tredjedel av alla anmälda våldtäkter är offret under 15 år (Brå).
  Dagligen anmäls 46 sexualbrott mot kvinnor. Hälften av dessa rör våldtäkt eller våldtäktsförsök. De allra flesta brotten sker inomhus av en person som kvinnan känner.

  Våld
  85 procent av alla som anmäls för våld mot kvinnor är män (Brå).
  85 procent av alla som misstänks för vålsbrott är män (Brå).
  I genomsnitt 16 kvinnor misshandlas till döds i Sverige varje år (Brå).
  I nio av tio misshandelsfall är den misstänkte en man över 18 år (Brå).
  Dubbelt så många kvinnor som män har utsatts för stalkning. Alltså upprepade trakasserier, hot och förföljelse (Brå).
  Var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner I Sverige.
  Våld mot kvinnor kostar samhället mellan 2,7 och 3,3 miljarder kronor varje år. 38 miljoner av dem var sjukhuskostnader (Socialstyrelsen).
  Det mesta av misshandeln mot kvinnor sker inomhus och gärningsmannen någon de känner (Brå).

  Kränkningar och trakasserier
  Var tredje tjej som besöker en ungdomsmottagning har utsatts för upprepade kränkningar och hot. 14 procent har under det senaste året varit utsatta för någon typ av sexuellt övergrepp. Tjejerna utsätts också för mycket mer psykiskt och sexuellt våld än de jämnåriga killarna (Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet).

1 2 3 4

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg