Användarpolicy

Ansvar

Välkommen till Kostdoktorn!

Vårt uppdrag är att göra LCHF enkelt för alla som kan ha nytta av det. För att uppnå detta gör vi vårt bästa för att förse besökarna med den kunskap, de verktyg och den inspiration vi tror att de kommer att ha nytta av.

Observera att informationen vi förmedlar på kostdoktorn.se inte är avsedd att ersätta samråd med kvalificerad läkare eller sjuksköterska. Vi uppmanar dig att informera din läkare om förändringar du gör i din livsstil och diskutera dessa med honom eller henne.

För frågor och funderingar om ditt hälsotillstånd, kontakta din läkare.

Integritetspolicy

Kostdoktorn.se åtar sig att skydda dina uppgifter och använda lämplig teknologi och lämpliga krypteringsprogram för att skydda dina uppgifter, samt upprätthålla strikta säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.

Vi kommer inte att dela din information med någon tredje part, om det inte krävs enligt lag.

Upphovsrätt

Använd gärna vårt material så länge du tydligt länkar eller refererar till vår webbplats.